Integrale aanpak benchmark op maat

of 42/42
Integrale aanpak Verder gaan is van een crisis een kans maken

Embed Size (px)

Transcript of Integrale aanpak benchmark op maat

1. Integrale aanpakVerder gaan is van een crisis een kans maken 2. Integrale aanpakBenchmark op Maat Bewust en strict toelatingsbeleid voor landen en sectoren Risicos versus verplichtingen in kaartPortefeuille op Maat Betere risico/rendementsverhouding, efficinte portefeuille vanobligaties en derivaten En risicomaatstaf voor obligaties en derivaten Rentegevoeligheid van de verplichtingen staan centraalEfficint beheer onderpandFlexibele opzet2 3. Integrale aanpak 3 4. Benchmark op maat 5. Veranderende omgeving Volatiliteit op vastrentende markten wereldwijd vereist een andere aansturing Staatsobligaties niet meer risicovrij Bestaande vastrentende marktindices voldoen niet aan de eisenvan pensioenfondsen Noodzaak om alert te reageren op verandering in de markt5 6. Volatiliteit vastrentende markt Opslag vs 300swaps (bp) 250 200 150 10050 0 -50-100 03 6 9 2 0000 000001 -2 -2-2-2-201 010101 0175/25staat AAA 1-10staat AAA 10+ sub sovcorporates 6 450 400 350 300 250 7. Staatobligaties niet risicovrijGoldmarkPap Reichs Deutsche Mark EuroDuitse staat ier mark16In %marWaterlook German Hyperinflation 14 12First Oil Crisis 10Second Oil Crisis Hitler ChancellorReunification 8Revolutions of 1848 Wallstreet CrashEnd WW 1 / Weimar 6End WW2 Lehman Unification: GermanEmpire 4 Start Franco-PrussianStart WW2 2War Start WW 1 0 31/01/1807 31/01/182731/01/184731/01/186731/01/1887 31/01/1927 30/09/1967 30/09/1987 30/09/200731/01/190730/09/1947201019502000 1900 1800 1850Bron: Global Financial Data, Syntrus Bron: Global Financial Data, Syntrus7 8. Zichtbaar in benchmark vastrentend100% 90% 80% 70% 60%BBBA 50%AA 40%AAA 30% 20% 10% 0% 20072008 2009 2010 2011 2012 Bron: Bloomberg, Syntrus8 9. Veranderende omgeving Volatiliteit op vastrentende markten wereldwijd vereist een andere aansturing Staatsobligaties niet meer risicovrij Bestaande vastrentende marktindices voldoen niet aan de eisenvan pensioenfondsen Noodzaak om alert te reageren op verandering in de marktDaarom een Benchmark op Maat:1. Scherp en bewust toelatingsbeleid van landen en sectoren2. Risicos versus verplichtingen in kaart brengen9 10. Toelatingsbeleid: voldoende krachtVan schuld naar economische fundamentals1.Verwachte directe overheidsschuld terugbetaalkracht2.Verwachte overheidstekort terugbetaalkracht3.Groei-potentie (ability to pay) verdienkracht4.Per capita in verhouding10 11. Toelatingsbeleid in kaartHoog verwacht tekort leidttot stijgend schuldniveauUltimo 2012: Debt to GDPProjection IMFBron: Bloomberg, Syntrus 11 12. Gemaakte stap: 75/25 40%75%25% 35% 30% 25%Traditioneel75-25 20% 15% 10% 5% 0%Du Fra Ne It alSpOoFinIer l Beanjitsl der lgii st l an a nk r ndenr an de land ijkkij d Bron: Bloomberg, Syntrus12 13. Risicos vs verplichtingen lange termijn totaal Rendement vstoelaatbaar risico verplichtingen lange termijn toelaatbaarrisico:Risico vs verplichtingen Benchmark op maat13 14. ontwikkelen zich in de tijd.Risico vs verplichtingen 400 20% 350 300 15% 250Risicoruimte 200totaal 10% 150100 5%50 0%0Risicoruimte03 692BoM 00 0000 00 01 -2 -2-2 -2 -20101 010101INTEGRAALTOTAAL 14 15. en worden stapsgewijs ingevuld GHYRendement vsverplichtingenSemi-staat Risico vs verplichtingen 100% swaps15 16. Hoever tegen welke prijs? 300 250 200 150 100 50 Hoger risicoBoven kostprijs0Lager risico-50Onder kostprijs-1000 63 9 2 00 00000001 -2 -2-2-2-201 0101 01 0175/25staat AAA 1-10staat AAA 10+ sub sov corporates16450400350300 17. Voldoende link met verplichtingen 1DE 1+ 0,8DE 10+75 Kern 0,6Sub SovCollateralized 0,4Corp75/25 0,2GHY 0EMDUS-0,2UKAUS-0,4 5 7 8 9 0 1 06 6 07 08 09 10 11 12 2l-0l-0l-0l-0l-0l-1l-1l-1n-n-n-n-n-n-n-jujujujujujujujujajajajajajajaBron: Bloomberg, Syntrus, correlatie vs 10 jrs EUR swap rolling 3mnds 17 18. Voldoende link met verplichtingen 1DE 1+ 0,8DE 10+75 Kern 0,6Sub SovCollateralized 0,4Corp75/25 0,2GHY 0EMDUS-0,2UKAUS-0,4 5 7 8 9 0 1 06 6 07 08 09 10 11 12 2l-0l-0l-0l-0l-0l-1l-1l-1n-n-n-n-n-n-n-jujujujujujujujujajajajajajaja 18 19. Voldoende link met verplichtingen 1DE 1+ 0,8DE 10+75 Kern 0,6Sub SovCollateralized 0,4Corp75/25 0,2GHY 0EMDUS-0,2UKAUS-0,4 5 7 8 9 0 1 06 6 07 08 09 10 11 12 2l-0l-0l-0l-0l-0l-1l-1l-1n-n-n-n-n-n-n-jujujujujujujujujajajajajajaja 19 20. Voldoende link met verplichtingen 1DE 1+ 0,8DE 10+75 Kern 0,6Sub SovCollateralized 0,4Corp75/25 0,2GHY 0EMDUS-0,2UKAUS-0,4 5 7 8 9 0 1 06 6 07 08 09 10 11 12 2l-0l-0l-0l-0l-0l-1l-1l-1n-n-n-n-n-n-n-jujujujujujujujujajajajajajaja 20 21. Voldoende link met verplichtingen 1DE 1+ 0,8DE 10+75 Kern 0,6Sub SovCollateralized 0,4Corp75/25 0,2GHY 0EMDUS-0,2UKAUS-0,4 5 6 7 8 9 0 1 2 06 07 08 09 10 11 12l-0l-0l-0l-0l-0l-1l-1l-1n-n-n-n-n-n-n-jujujujujujujujujajajajajajaja 21 22. Voldoende link met verplichtingen 1DE 1+ 0,8DE 10+75 Kern 0,6Sub SovCollateralized 0,4Corp75/25 0,2GHY 0EMDUS-0,2UKAUS-0,4 5 7 8 9 0 1 06 6 07 08 09 10 11 12 2l-0l-0l-0l-0l-0l-1l-1l-1n-n-n-n-n-n-n-jujujujujujujujujajajajajajaja 22 23. Voldoende link met verplichtingen 1DE 1+ 0,8DE 10+75 Kern 0,6Sub SovCollateralized 0,4Corp75/25 0,2GHY 0EMDUS-0,2UKAUS-0,4 5 7 8 9 0 1 06 6 07 08 09 10 11 12 2l-0l-0l-0l-0l-0l-1l-1l-1n-n-n-n-n-n-n-jujujujujujujujujajajajajajaja 23 24. Voldoende link met verplichtingen 1DE 1+ 0,8DE 10+75 Kern 0,6Sub SovCollateralized 0,4Corp75/25 0,2GHY 0EMDUS-0,2UKAUS-0,4 5 7 8 9 0 1 06 6 07 08 09 10 11 12 2l-0l-0l-0l-0l-0l-1l-1l-1n-n-n-n-n-n-n-jujujujujujujujujajajajajajaja 24 25. Voldoende link met verplichtingen 1DE 1+ 0.8DE 10+75 Kern 0.6Sub SovCollateralized 0.4Corp75/25 0.2GHYEMD 0USUK-0.2AUS-0.4 7 9 5 6 8 09 10 0 1 12 2 06 07 08 11l-0l-0l-0l-0l-0l-1l-1l-1n-n-n-n-n-n-n-jujujujujujujujujajajajajajaja 25 26. Dus aansluiting versus verplichtingen Correlatietabel10-jaars swap 5-jaars swap Benchmark Op Maat (fysiek) 0,830,84 iBoxx Staat0,790,78 iBoxx BM 75/25 0,900,88 iBoxx Non Sov0,840,89 Semi Staat 0,930,96 Collateralized 0,900,94 Corporates 0,640,70 26 27. Dus aansluiting versus verplichtingen Benchmark op Maat (fysiek)+ Swaps=Integrale portefeuille27 28. Benchmark op MaatVoorbeeldOpbouw benchmark: Frankrijk 1+ Huidig14,8%Op maatFrankrijk 10+0,0% 15,4%*1.Definieer gewensteDuitsland 1+Duitsland 10+ 14,3% 0,0%15,8%*asset categorienNederland3,8%15,4%Oostenrijk 2,6% 1,2%Finland1,0% 0,8% Belgie4,0% 1,5%2.Definieer gewenste landenSpanjeItalie 6,0%14,5%4,6%6,7%en looptijden Ierlandsemi staat 1,0%10,1%0,8% 10,1%collateralized12,0%12,0%3.Definieer gewenstecorporates15,9%15,9%segmenten en sectoren TOTAALSwap 100,0%100,0%2jrs-8,0%-6,0%5 jrs -4,0%-3,0%4.Definieer gewenste10 jrs15 jrs1,4%0,0%1,4%0,0%percentage swaps20 jrs25 jrs 15,7% 9,8% 16,5% 10,6%30 jrs7,4%8,0%Minder swaps40 jrs6,8%4,5%50 jrs2,4%3,0%* Verdeling lange/korte looptijden is fondsspecifiek 28 29. Benchmark op MaatConclusies Benchmark op Maat:Wordt samen met het bestuur vastgesteldOp adequate wijze reageren op veranderende marktomstandighedenSterke verbondenheid met verplichtingen van pensioenfondsIs op gewenste frequentie aanpasbaar (kwartaal, halfjaar, jaarlijks)29 30. Portefeuille op maat 31. Betere risico/rendement verhoudingHet universum bestaat uit:Euro staatsleningenEuro niet-staatsleningenRenteswapsDoor naast swaps ook fysieke vastrentende waarden te gebruiken,kan een portefeuille worden samengesteld met een lager risicoprofielen een hoger rendement. 31 32. Wat is er nieuw?Veranderingen ten opzichte van huidige situatie:Geen aparte benchmark voor obligatiesRentegevoeligheid van verplichtingen wordt beheerd in n portefeuilleDoor een mogelijke looptijdverlenging van de onderliggende obligaties kan deexposure naar swapcontracten worden afgebouwd.Modelmatige optimalisatie Balans (huidig)Balans (nieuw) ActivaPassivaActiva Passiva ObligatiesVerplichtingen Obligaties Verplichtingen (duratie) (duratie) SwapsSwaps Overige assets Overige assets32 33. Optimalisatiemodel Om de Portefeuille op maat te berekenen maken wij gebruik van eenzelfontwikkeld optimalisatiemodel. Onderlinge verwevenheid van swaps en de verschillende vastrentendecategorien leidt tot zeer groot aantal noodzakelijke berekeningen. Model stelt ons in staat om vanuit meer dan 37 triljard mogelijke combinatieseen optimale portefeuille te selecteren. De uitkomsten van het model worden altijd beoordeeld door de afdelingenStrategie, VRW en Derivaten.33 34. Uitgangspunten model Benchmark op Maat bepaalt maximale risicoportefeuille Risicoprofiel portefeuille is lager dan de Benchmark op Maat Rendementsprofiel is minimaal gelijk aan Benchmark op Maat En risicomaatstaf voor integrale portefeuille Rentegevoeligheid van de verplichtingen beheerd in n portefeuille34 35. Uitkomsten optimalisatiemodel140Portefeuille 1; Risico te hoog Portefeuille 4; Optimale130Optimalisatie portefeuilleVerwacht rendement boven swap Portefeuille 3; Ok, maar120ruimte om nog te verbeteren110100 Portefeuille 2; Te hoge90concentratie Kernlanden Benchmark80 0,60% 0,70% 0,80% 0,90%1,00%1,10%1,20% 1,30% 1,40%1,50% Risico t.o.v. verplichtingen 35 36. Portefeuille op MaatLager risico met hoger rendementVoorbeeld: Eigenschappen Benchmark op maat Portefeuille op maat Spread over Swap 113,71 128,51 Kredietwaardigheid AAA64,0% 60,3% AA 10,8% 11,7% A20,8% 19,0% BBB 4,3% 9,0% Risicomaatstaf Duratie 7,29 7,36 VaR (verwacht)*0,95% 0,85% CVaR (verwacht)* 1,18% 1,06%36 37. Backtest: Minder risico Risicoverloop t.o.v. verplichtingen 4,00%BenchmarkIntegrale Portefeuille 3,50% 3,00% Risico (% CVaR) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% jan-07jul-07 jan-08jul-08jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-1237 38. Backtest: Hoger rendement Outperformance per kwartaal1,20%1,00%0,80% Outperformance (%)0,60%0,40%0,20%0,00% apr-07 okt-07 apr-08 okt-08apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12-0,20%-0,40%38 39. Backtest: Hogere dekkingsgraadRelatieve bijdrage Portefeuille op Maat aan dekkingsgraad sinds januari 2007 5 Relatieve bijdrage t.o.v. Benchmark op MaatRelatieve bijdrage t.o.v. huidige benchmarks 4 3 Dekkingsgraadpunten 2 1 0jan-07 jul-07 jan-08 jul-08jan-09 jul-09jan-10 jul-10jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 -1 39 40. Demo werkingoptimalisatiemodel 41. Ter afsluitingKernpunten Integrale Aanpak:Betere risico/rendementsverhoudingMaatwerk benchmarkRentegevoeligheid van de verplichtingen staan centraalEfficint beheer onderpandErvaren professionals op het gebied van Strategie,Vastrentende Waarden en DerivatenFlexibele opzet41