Nationale E-mail Benchmark 2013

of 28 /28
Initiatief van: DDMA Council E-mail commissie ESP DDMA Council E-mail commissie Onderzoek & Educatie

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Nationale E-mail Benchmark 2013

 • 1. Initiatief van: DDMA Council E-mail commissie ESP DDMA Council E-mail commissie Onderzoek & Educatie
 • 2. DEELNEMERS E-MAIL BENCHMARK 2013
 • 3. I.S.M. COMMISSIE ONDERZOEK & EDUCATIE VERTEGENWOORDIGD DOOR: Pim van den Boogaard Hans Meijer
 • 4. DOEL Professionalisering van de e-mailindustrie Een product van deze professionalisering is de Nationale E-mail Benchmark; een handige en relevante tool voor marketeers om hun e-mailmarketing doelstellingen te kunnen toetsen.
 • 5. TERUGBLIK, WAT WAS ONS VERTREKPUNT? Verbreding van de participatie Verbeterde kwaliteit van opgeleverde data Snellere time-to-market Data definitie verder uitbreiden Automatisering van benchmarkprocessen in een 3rd party applicatie Data vergelijken met internationale partijen
 • 6. ONDERZOEKSOPZET De Nationale E-mail Benchmark biedt inzicht in de Nederlandse verzending van EDMs (Electronic Direct Mail) op brancheniveau. De resultaten vertegenwoordigen een groot deel van de e-mail verzending in Nederland en geven dan ook een representatief beeld van de markt.
 • 7. ONDERZOEKSOPZET De Nationale E-mail Benchmark omvat gedetailleerde resultaten gebaseerd op 107.885 verzonden EDMs binnen Nederland. Met deze EDMs zijn in totaal ruim 4,59 miljard e-mails verstuurd.
 • 8. KENMERKEN Branche De (meest) voorkomende branches bij de klanten van de ESPs. Markt Werkzaam in Business to Consumer (B2C) of Business to Business (B2B) markt. Omvang e-mailbestand Naar hoeveel e-mailadressen is de EDM verstuurd. Verzenddag Verzendtijdstip
 • 9. BRANCHE Branche EDMs % EDM's % e-mails Media & Uitgeverij 20.664 19,20% 13,30% Retail (gemixt) 15.619 14,50% 30,10% Zakelijke dienstverlening 15.366 14,20% 6,40% Reizen 7.719 7,20% 13,30% Bank- & Verzekeringswezen 5.555 5,10% 2,30% Retail (e-commerce) 5.243 4,90% 4,10% Onderwijs & Educatie 3.930 3,60% 3,90% Telecom 3.881 3,60% 2,20% Stichtingen & Verenigingen 2.329 2,20% 1,20% Energie & Nutsbedrijven 2.036 1,90% 1,20% Goede doelen 1.938 1,80% 3,80% Recreatie 1.843 1,70% 2,80% Cultuur & Entertainment 1.813 1,70% 0,80% Zorg & Welzijn 1.430 1,30% 0,60% Industrie & Producenten 1.310 1,20% 0,10% Overheid 1.295 1,20% 0,10% FMCG 1.228 1,10% 0,80% Vervoer, Transport & Logistiek 1.216 1,10% 2,20% ICT & Internet 1.189 1,10% 0,30% Automotive 1.157 1,10% 0,30% Groothandel 934 0,90% 0,30% Bouw & Vastgoed 883 0,80% 0,10% Land & Tuinbouw 444 0,40% 0,10% Horeca 63 0,10% 0,00% Anders / onbekend 8.800 8,20% 9,50% Totaal 107.885 100,00% 100,00%
 • 10. REPRESENTATIVITEIT Voor de aanlevering van data t.b.v. Nationale Benchmark 2013 is een ondergrens gesteld voor de omvang van het e-mailbestand, namelijk minimaal 500 e-mailadressen , omdat de kleinere EDMs de gemiddelde ratio's te sterk benvloedden.
 • 11. OMVANG E-MAILBESTAND De meeste EDMs (33,6%) bestaan uit: 1.000 tot 5.000 e-mail adressen.
 • 12. RATIO'S Accepted Rate = Geaccepteerde e-mails / Verstuurde e-mails Hard Bounce Rate = Permanent geweigerde e-mails / Verstuurde e-mails Soft Bounce Rate = Tijdelijk geweigerde e-mails / Verstuurde e-mails Unique Confirmed Open Rate = Uniek bevestigde opens / Geaccepteerde e-mails Unique Click Through Rate = Uniek aantal klikken / Geaccepteerde e-mails Click to Open Rate = Uniek aantal klikken / Uniek bevestigde opens De ratios zijn conform de DDMA Standaardisatie e-maildefinities gedefinieerd.
 • 13. GEMIDDELDE RATIO'S 2012 Totaal ratio's % EDM's AR 98,45% 107.885 HBR 0,93% 107.885 SBR 0,62% 107.885 COR 32,88% 107.660 CTR 7,89% 107.065 CTO 21,41% 106.863
 • 14. VERZENDDAG Donderdag en vrijdag zijn de meest populaire dagen en het weekend blijft het minst populair om te verzenden.
 • 15. RATIO'S PER VERZENDDAG De best scorende COR (34,02%) en CTO (22,01%) zijn op resp. zaterdag en zondag gerealiseerd
 • 16. VERZENDTIJDSTIP Ruim 3,7 miljard e-mails zijn tussen 09:00-18:00 uur verstuurd. Minder dan 20% van alle EDMs, wordt buiten kantoortijden (18:00-09:00 uur) verstuurd.
 • 17. RATIO'S PER VERZENDTIJDSTIP De hoogste COR, CTR en CTO is tussen 21:00-24:00 uur behaald. NOTE: Het aantal EDMs in deze categorie is erg laag.
 • 18. RATIO'S PER OMVANG E-MAILBESTAND COR, CTR en CTO is het hoogst bij de omvang 500-999. De ratios gaan omlaag naarmate het bestand groter wordt, uitzondering >1.000.000
 • 19. RATIO'S PER BRANCHE (UITERSTEN) De branche Reizen gebruikt de schoonste lijsten; AR 99,04%. Automotive heeft de laagste AR, 96,61%. Positie Branche AR Positie Branche AR 1 Reizen 99,04% 2 Retail (gemixt) 98,99% 18 Energie & Nutsbedrijven 97,20% 3 Zorg & Welzijn 98,88% 19 Telecom 97,18% 20 Automotive 96,61% Positie Branche COR Positie Branche COR 1 Energie & Nutsbedrijven 44,26% 2 Automotive 43,25% 18 Retail (e-commerce) 26,25% 3 Overheid 42,65% 19 Zakelijke dienstverlening 26,24% 20 Reizen 25,32% Bij de branche Energie & Nutsbedrijven is de COR hoog in vergelijking met de andere branches. Deze bedraagt 44,26%.
 • 20. RATIO'S PER BRANCHE (UITERSTEN) Wederom Energie & Nutsbedrijven, nu met de hoogste CTR en een tweede plaats bij de CTO. Zowel de afzender als content in deze e-mails wordt als relevant en interessant beschouwd door de ontvanger. Positie Branche CTR Positie Branche CTR 1 Energie & Nutsbedrijven 12,92% 2 Vervoer, Transport & Log. 12,53% 18 Zakelijke dienstverlening 5,79% 3 Goede doelen 12,16% 19 ICT & Internet 5,57% 20 Reizen 5,16% Positie Branche CTO Positie Branche CTO 1 Zorg & Welzijn 27,92% 2 Energie & Nutsbedrijven 27,72% 18 ICT & Internet 18,10% 3 Goede doelen 27,44% 19 Reizen 17,18% 20 Cultuur & Entertainment 15,82%
 • 21. OVER DE GRENZEN Hoe doet Nederland in vergelijking met: Groot Brittanni Verenigde Staten van Amerika Canada Australi EMEA Europe, the Middle East and Africa APAC Asia-Pacific
 • 22. OVER DE GRENZEN NL (2012) NL 2011 UK UK AU USA (> 1.000) www.dma.org.uk www.sign-up.to brandmail.com.au emarketer.com ratio's INDEX 2011 t.o.v. NL 2012 t.o.v. NL 2012 t.o.v. NL 2012 t.o.v. NL Q1 2012 t.o.v. NL 2012 2012 -2012 -2012 -2012 AR 98,45% 98,45% 0,00% 90,50% -7,95% nb nb 96,50% -1,95% COR 32,88% 33,97% 1,09% 17,20% -15,68% 21,47% -11,41% 26,95% -5,93% 27,40% -5,48% CTR 7,89% 8,11% 0,22% 4,20% -3,69% 3,16% -4,73% 4,24% -3,65% 4,50% -3,39% CTO 21,41% 22,13% 0,72% 13,60% -7,81% 14,72% -6.69% nb nb NL (2012) USA USA Canada EMEA APAC Epsilon.com Silverpop Silverpop Silverpop Silverpop ratio's INDEX Q4 2012 t.o.v. NL 2012 t.o.v. NL 2012 t.o.v. NL 2012 t.o.v. NL Q1 2012 t.o.v. NL -2012 -2012 -2012 -2012 -2012 AR 98,45% 96,00% -2,45% 97,70% -0,75% 98,10% -0,35% 98,30% -0,15% 96,30% -2,15% COR 32,88% 27,40% -5,48% 18,90% -13.98% 24,20% -8,68% 19,60% -13,28% 31,50% -1,38% CTR 7,89% 4,50% -3,39% 3,30% -4.59% 5,80% -2,09% 3,30% -4,59% 7,10% -0,79% CTO 21,41% nb 17,50% -3.91% 24,20% 2,79% 16,90% -4,51% 22,50% 1,09%
 • 23. MAAR Een aantal zaken onder voorbehoud: Mate van uniformiteit bij de indeling van categorien Periode waar de Benchmark betrekking op heeft Relevante afspiegeling van de samenleving. Wat is het percentage van de bevolking wat toegang heeft tot internet? Ter informatie: Nederland 92,9%, Groot Brittanni 83,6%, Australi 88,8% en USA 78,1% . Is hier sprake van een zgn. verzadigingsfactor? Uitvoering door een onafhankelijke partij
 • 24. VOORUITBLIK (NEXT STEPS) Aanwenden van nieuwe ESPs Meer klantdata (EDMs) van de bestaande ESPs Meer kenmerken in Nationale E-mail Benchmark opnemen: - gepersonliseerde subjectline - mobile opens - social sharing - dynamische content
 • 25. RAPPORT TE DOWNLOADEN VIA: www.nationaleemailbenchmark.nl bit.ly/18Fv9zG
 • 26. MET DANK AAN E-mail commissie ESP E-mail commissie Onderzoek & Educatie
 • 27. MET DANK AAN Voor meer info, vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Jonneke Prinsen (DDMA) [email protected] +31(0)20-4528413
 • 28. INFOGRAPHIC