Nationale E-mail Benchmark 2013

28
Initiatief van: DDMA Council E-mail commissie ESP DDMA Council E-mail commissie Onderzoek & Educatie

description

 

Transcript of Nationale E-mail Benchmark 2013

Page 1: Nationale E-mail Benchmark 2013

Initiatief van: DDMA Council E-mail commissie ESP DDMA Council E-mail commissie Onderzoek & Educatie

Page 2: Nationale E-mail Benchmark 2013

DEELNEMERS E-MAIL BENCHMARK 2013

Page 3: Nationale E-mail Benchmark 2013

I.S.M. COMMISSIE ONDERZOEK & EDUCATIE VERTEGENWOORDIGD DOOR:

Pim van den Boogaard Hans Meijer

Page 4: Nationale E-mail Benchmark 2013

DOEL

• Professionalisering van de e-mailindustrie

• Een product van deze professionalisering is

de Nationale E-mail Benchmark;

een handige en relevante tool voor marketeers om hun

e-mailmarketing doelstellingen te kunnen toetsen.

Page 5: Nationale E-mail Benchmark 2013

TERUGBLIK, WAT WAS ONS VERTREKPUNT?

Verbreding van de participatie

Verbeterde kwaliteit van opgeleverde data

Snellere ‘time-to-market’

Data definitie verder uitbreiden

Automatisering van benchmarkprocessen in een 3rd party

applicatie

Data vergelijken met internationale partijen

Page 6: Nationale E-mail Benchmark 2013

ONDERZOEKSOPZET

De Nationale E-mail Benchmark biedt inzicht in de Nederlandse

verzending van EDM’s (Electronic Direct Mail) op brancheniveau.

De resultaten vertegenwoordigen een groot deel van de e-mail

verzending in Nederland en geven dan ook een representatief

beeld van de markt.

Page 7: Nationale E-mail Benchmark 2013

ONDERZOEKSOPZET

De Nationale E-mail Benchmark omvat gedetailleerde resultaten

gebaseerd op 107.885 verzonden EDM’s binnen Nederland.

Met deze EDM’s zijn in totaal ruim 4,59 miljard e-mails verstuurd.

Page 8: Nationale E-mail Benchmark 2013

KENMERKEN

• Branche De (meest) voorkomende branches bij de klanten van de ESP’s.

• Markt Werkzaam in ‘Business to Consumer’ (B2C) of ‘Business to Business’ (B2B) markt.

• Omvang e-mailbestand Naar hoeveel e-mailadressen is de EDM verstuurd.

• Verzenddag

• Verzendtijdstip

Page 9: Nationale E-mail Benchmark 2013

BRANCHE

Branche EDM´s % EDM's % e-mails

Media & Uitgeverij 20.664 19,20% 13,30%

Retail (gemixt) 15.619 14,50% 30,10%

Zakelijke dienstverlening 15.366 14,20% 6,40%

Reizen 7.719 7,20% 13,30%

Bank- & Verzekeringswezen 5.555 5,10% 2,30%

Retail (e-commerce) 5.243 4,90% 4,10%

Onderwijs & Educatie 3.930 3,60% 3,90%

Telecom 3.881 3,60% 2,20%

Stichtingen & Verenigingen 2.329 2,20% 1,20%

Energie & Nutsbedrijven 2.036 1,90% 1,20%

Goede doelen 1.938 1,80% 3,80%

Recreatie 1.843 1,70% 2,80%

Cultuur & Entertainment 1.813 1,70% 0,80%

Zorg & Welzijn 1.430 1,30% 0,60%

Industrie & Producenten 1.310 1,20% 0,10%

Overheid 1.295 1,20% 0,10%

FMCG 1.228 1,10% 0,80%

Vervoer, Transport & Logistiek 1.216 1,10% 2,20%

ICT & Internet 1.189 1,10% 0,30%

Automotive 1.157 1,10% 0,30%

Groothandel 934 0,90% 0,30%

Bouw & Vastgoed 883 0,80% 0,10%

Land & Tuinbouw 444 0,40% 0,10%

Horeca 63 0,10% 0,00%

Anders / onbekend 8.800 8,20% 9,50%

Totaal 107.885 100,00% 100,00%

Page 10: Nationale E-mail Benchmark 2013

REPRESENTATIVITEIT

Voor de aanlevering van data t.b.v. Nationale Benchmark 2013 is

een ondergrens gesteld voor de omvang van het e-mailbestand,

namelijk minimaal 500 e-mailadressen , omdat de kleinere EDM’s

de gemiddelde ratio's te sterk beïnvloedden.

Page 11: Nationale E-mail Benchmark 2013

OMVANG E-MAILBESTAND

De meeste EDM’s (33,6%) bestaan uit:

1.000 tot 5.000 e-mail adressen.

Page 12: Nationale E-mail Benchmark 2013

RATIO'S

• Accepted Rate = Geaccepteerde e-mails / Verstuurde e-mails

• Hard Bounce Rate = Permanent geweigerde e-mails / Verstuurde e-mails

• Soft Bounce Rate = Tijdelijk geweigerde e-mails / Verstuurde e-mails

• Unique Confirmed Open Rate = Uniek bevestigde opens / Geaccepteerde e-mails

• Unique Click Through Rate = Uniek aantal klikken / Geaccepteerde e-mails

• Click to Open Rate = Uniek aantal klikken / Uniek bevestigde opens

De ratio’s zijn conform de DDMA Standaardisatie e-maildefinities gedefinieerd.

Page 13: Nationale E-mail Benchmark 2013

GEMIDDELDE RATIO'S

2012 Totaal ratio's % EDM's

AR 98,45% 107.885 HBR 0,93% 107.885 SBR 0,62% 107.885 COR 32,88% 107.660 CTR 7,89% 107.065 CTO 21,41% 106.863

Page 14: Nationale E-mail Benchmark 2013

VERZENDDAG

Donderdag en vrijdag zijn de meest populaire dagen

… en het weekend blijft het minst populair om te verzenden.

Page 15: Nationale E-mail Benchmark 2013

RATIO'S PER VERZENDDAG

De best scorende COR (34,02%) en CTO (22,01%) zijn op resp.

zaterdag en zondag gerealiseerd

Page 16: Nationale E-mail Benchmark 2013

VERZENDTIJDSTIP

Ruim 3,7 miljard e-mails zijn tussen 09:00-18:00 uur verstuurd.

Minder dan 20% van alle EDM’s, wordt buiten kantoortijden (18:00-09:00 uur) verstuurd.

Page 17: Nationale E-mail Benchmark 2013

RATIO'S PER VERZENDTIJDSTIP

De hoogste COR, CTR en CTO is tussen 21:00-24:00 uur behaald.

NOTE: Het aantal EDM’s in deze categorie is erg laag.

Page 18: Nationale E-mail Benchmark 2013

RATIO'S PER OMVANG E-MAILBESTAND

COR, CTR en CTO is het

hoogst bij de omvang

500-999.

De ratio’s gaan omlaag

naarmate het bestand

groter wordt,

uitzondering >1.000.000

Page 19: Nationale E-mail Benchmark 2013

RATIO'S PER BRANCHE (UITERSTEN)

De branche Reizen gebruikt de ‘schoonste’ lijsten; AR 99,04%. Automotive heeft de laagste AR, 96,61%.

Positie Branche AR Positie Branche AR

1 Reizen 99,04% …

2 Retail (gemixt) 98,99% 18 Energie & Nutsbedrijven 97,20%

3 Zorg & Welzijn 98,88% 19 Telecom 97,18%

… 20 Automotive 96,61%

Positie Branche COR Positie Branche COR

1 Energie & Nutsbedrijven 44,26% …

2 Automotive 43,25% 18 Retail (e-commerce) 26,25%

3 Overheid 42,65% 19 Zakelijke dienstverlening 26,24%

… 20 Reizen 25,32%

Bij de branche Energie & Nutsbedrijven is de COR hoog in vergelijking met de andere branches. Deze bedraagt 44,26%.

Page 20: Nationale E-mail Benchmark 2013

RATIO'S PER BRANCHE (UITERSTEN)

Wederom Energie & Nutsbedrijven, nu met de hoogste CTR en

een tweede plaats bij de CTO.

Zowel de afzender als content in deze e-mails wordt als relevant

en interessant beschouwd door de ontvanger.

Positie Branche CTR Positie Branche CTR

1 Energie & Nutsbedrijven 12,92% …

2 Vervoer, Transport & Log. 12,53% 18 Zakelijke dienstverlening 5,79%

3 Goede doelen 12,16% 19 ICT & Internet 5,57%

… 20 Reizen 5,16%

Positie Branche CTO Positie Branche CTO

1 Zorg & Welzijn 27,92% …

2 Energie & Nutsbedrijven 27,72% 18 ICT & Internet 18,10%

3 Goede doelen 27,44% 19 Reizen 17,18%

… 20 Cultuur & Entertainment 15,82%

Page 21: Nationale E-mail Benchmark 2013

OVER DE GRENZEN

Hoe doet Nederland in vergelijking met:

• Groot Brittannië

• Verenigde Staten van Amerika

• Canada

• Australië

• EMEA Europe, the Middle East and Africa

• APAC Asia-Pacific

Page 22: Nationale E-mail Benchmark 2013

OVER DE GRENZEN

NL (2012)

NL 2011 UK UK AU USA

(> 1.000) www.dma.org.uk www.sign-up.to

brandmail.com.au emarketer.com

ratio's INDEX 2011 t.o.v. NL

2012 t.o.v. NL

2012 t.o.v. NL

2012 t.o.v. NL

Q1 2012 t.o.v. NL

2012 2012 -2012 -2012 -2012 AR 98,45% 98,45% 0,00% 90,50% -7,95% nb nb 96,50% -1,95%

COR 32,88% 33,97% 1,09% 17,20% -15,68% 21,47% -11,41% 26,95% -5,93% 27,40% -5,48% CTR 7,89% 8,11% 0,22% 4,20% -3,69% 3,16% -4,73% 4,24% -3,65% 4,50% -3,39% CTO 21,41% 22,13% 0,72% 13,60% -7,81% 14,72% -6.69% nb nb

NL (2012) USA USA Canada EMEA APAC

Epsilon.com Silverpop Silverpop Silverpop Silverpop

ratio's INDEX Q4 2012 t.o.v. NL

2012 t.o.v. NL

2012 t.o.v. NL

2012 t.o.v. NL

Q1 2012 t.o.v. NL

-2012 -2012 -2012 -2012 -2012 AR 98,45% 96,00% -2,45% 97,70% -0,75% 98,10% -0,35% 98,30% -0,15% 96,30% -2,15%

COR 32,88% 27,40% -5,48% 18,90% -13.98% 24,20% -8,68% 19,60% -13,28% 31,50% -1,38% CTR 7,89% 4,50% -3,39% 3,30% -4.59% 5,80% -2,09% 3,30% -4,59% 7,10% -0,79% CTO 21,41% nb 17,50% -3.91% 24,20% 2,79% 16,90% -4,51% 22,50% 1,09%

Page 23: Nationale E-mail Benchmark 2013

MAAR…

Een aantal zaken onder voorbehoud:

• Mate van uniformiteit bij de indeling van categorieën

• Periode waar de Benchmark betrekking op heeft

• Relevante afspiegeling van de samenleving. Wat is het percentage van de bevolking wat toegang heeft tot internet? Ter informatie: Nederland 92,9%, Groot Brittannië 83,6%, Australië 88,8% en USA 78,1% . Is hier sprake van een zgn. verzadigingsfactor?

• Uitvoering door een onafhankelijke partij

Page 24: Nationale E-mail Benchmark 2013

VOORUITBLIK (NEXT STEPS)

Aanwenden van nieuwe ESP’s

Meer klantdata (EDM’s) van de bestaande ESP’s

Meer kenmerken in Nationale E-mail Benchmark opnemen:

- gepersonliseerde subjectline

- mobile opens

- social sharing

- dynamische content

Page 25: Nationale E-mail Benchmark 2013

RAPPORT TE DOWNLOADEN VIA:

www.nationaleemailbenchmark.nl bit.ly/18Fv9zG

Page 26: Nationale E-mail Benchmark 2013

MET DANK AAN

E-mail commissie ESP

E-mail commissie Onderzoek & Educatie

Page 27: Nationale E-mail Benchmark 2013

MET DANK AAN

Voor meer info, vragen en suggesties kunt u contact opnemen met

Jonneke Prinsen (DDMA)

[email protected]

+31(0)20-4528413

Page 28: Nationale E-mail Benchmark 2013

INFOGRAPHIC