benchmark van inkoop

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  2.493
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of benchmark van inkoop

 • 1. De meest complete en moderne manier
  van beoordeling
  van de inkooporganisatie
  1
  World Class Purchasing 2.0

2. 2
World Class Purchasing 2.0(bron: Berenschot 2010)
3. Verschillendedoelstellingen

 • Zelfbeoordeling en reflectie 4. Creatie van gemeenschappelijk referentiekader 5. Vergelijking verschillende interne onderdelen 6. Verbeteren relatie en communicatie met interne klant 7. Ondersteunen gestructureerde strategie discussie 8. Vaststellen mogelijkheden verdere verbetering en opstellen plan van aanpak

3
9. Varianten van onderzoek
Verschillendeaantallenentypenrespondenten

 • 1 persoon uit inkoop 10. meerdere personen uit inkoop 11. meerdere personen uit inkoop en business

Verschillendediepganguitvoering

 • zelfbeoordeling 12. enqute(s) 13. interview(s) 14. workshop(s)

4
15. HoofdonderdelenBerenschotWorld Class Purchasing 2.0
Business doelstellingen (10 vragen)
Aandachtsgebieden afdelingen/business units in de organisatie.
Mede gebaseerd op de gedachten van Gerco Rietveld (2009).
Vraag naar belangrijkheid (1-5) en tevredenheid over bijdrage inkoop (1-5).
Klantentevredenheidsonderzoek (25 vragen)
Competenties, kennis en activiteiten van inkopers.
Vraag naar belangrijkheid (1-5) en tevredenheid (1-5).
Kwalitatieve zelfbeoordeling (11 sub-onderdelen, 46 vragen)
Mede gebaseerd op 5 stapsKeogh volwassenheidsmodel.
Correlatie op basis van WCP benchmarkcijfers voorgaande jaren.
Kwantitatief (12 vragen)
Aantallen orders, fte inkopers, spend in controlen dergelijke.
Uitsluitend cijfers, %, bedragen.
5
16. Bijlagen
6
17. Overwegingen bij het model (1)

 • Inkoop dient een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de interne klant (business allignment), daarmee draagt inkoop indirect bij aan de doelstellingen van de organisatie. 18. Cruciale randvoorwaarde voor inkoopprofessionalisering en een effectieve business allignment, is tevredenheid van de interne klanten (zie ook piramidemodel behoefte interne klant). 19. Teneinde klanttevredenheid te verkrijgen is een verdere professionalisering vereist op alle aspecten van de inkooporganisatie (contractmanagement, bemensing inkoop, procedures, e-technologie, enzovoort).

7
20. Overwegingen bij het model (2)

 • Deprofessionalisering geschiedt in stappen die kenmerkend zijn voor de betreffende fase van inkoopontwikkeling.Dit wordt weergegeven door inkoopontwikkelingsmodellen,zoals de 5 niveaus van het Keogh inkoopontwikkelingsmodel. 21. Er is een logische samenhang in de volgorde van ontwikkeling van verschillende aspecten,mede in relatie tot de fase van inkoopprofessionaliseringwaar de organisatie zich in bevindt. Deze correlatie is mede op basis van de in de afgelopen jaren gehouden WCP onderzoekenwetenschappelijk verantwoord te bewijzen.

8
22. Inkoopontwikkelingsmodel(bron: Keogh)
23. Piramidemodel behoefte interne klant (bron: Berenschot)
24. Onderdelen in het model
DOEL
Business units doelstellingen:doelstellingen van vestigingen, budgethouders, afdelingen.
RANDVOORWAARDE
Tevredenheid interne klant: oordeel vanniet-inkopers over gewenste en huidige activiteiten, kennis en competenties van inkopers.
FACETTEN VAN DE INKOOPORGANISATIE
Organisatie: structuur en inrichting, mate van centralisatie van inkoop, focus van inkoop, cordinatievorm.
ICT: mate van ondersteuning van inkoop door ICT systemen en/of e-procurement.
Mensen:opleiding, competenties en klantgerichtheid van inkopers.
11
25. Onderdelen in het model (2)
FACETTEN VAN DE INKOOPORGANISATIE (vervolg)
Inkoopplan: maken analyses, opstellen verwervingsstrategie, verzamelen informatie voorafgaand aan opstellen specificatie.
Inkoopproces: van specificatie tot en met contract, aanbesteding.
Contractmanagement: managen van contracten, levering en betaling.
Leveranciersrelatiemanagement: vendorrating, partnerschap, leveranciersontwikkeling.
Procedures: systematiek van werken, bevoegdheden, efficintie van processen.
Strategie: wijze van beleidsvorming inkoopstrategie.
Doelstellingen: inhoudelijke opzet van de inkoopstrategie.
Inkoopmanagement informatie:spendanalyses, sturingsinformatie, monitoring en control.
12
26. Vragen???
Drs. Hans Ruiter
[email protected]
06 53 11 00 78
Vragen?