Inhoud lezing

Click here to load reader

download Inhoud lezing

of 14

 • date post

  21-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  0

Embed Size (px)

description

A andacht voor werk, aandacht voor werkenden Josephine Engels lectoraat Arbeid en gezondheid HAN lectoren: dr. Y.F. Heerkens / dr. J.A. Engels. Inhoud lezing. Het probleem van de vergrijzing: feiten en fictie HR beleid: creativiteit in leeftijdbewust personeelsbeleid diagnose aanpak - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Inhoud lezing

 • Aandacht voor werk, aandacht voor werkenden

  Josephine Engelslectoraat Arbeid en gezondheidHANlectoren: dr. Y.F. Heerkens / dr. J.A. Engels

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • Inhoud lezingHet probleem van de vergrijzing: feiten en fictieHR beleid: creativiteit in leeftijdbewust personeelsbeleiddiagnoseaanpakrendementweerstand

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • Vergrijzing: feiten, algemeenVergrijzing is een voorspelbaar demografisch gegeven Grijze druk* neem toe van 14% in 1950 tot 43% in 2040, aantal oudere werknemers neemt toeTot 2015: 600.000 uitbreidingsbanen en 2,6 miljoen vrijgekomen vervangingsbanen erbij

  *Grijze druk = verhouding tussen aandeel 65+ vergeleken met aandeel werkenden

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • Vergrijzing: feiten, fictie en uitsprakenAantal jaren goede gezondheid n 65 jaar is niet veel toegenomen t.o.v. 1950 Voor mannen 1,8 jaar, voor vrouwen 3,6 jaar in totaalVergrijzing is geen probleem voor alleen ouderen

  Vergrijzing op het werk is geen probleemLeeftijdsbewustpersoneels beleid is eigenlijk achterstallig onderhoud

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • DusOok w organisatie zal onvermijdelijk oplossingen moeten zoeken voor veranderend personeelsbestand n veranderend werkvergrijzing en ontgroeningkennisintensivering, mechanisering, veranderende technologie

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • Oplossingsrichtigeninputputten uit andere populaties: WAO/ Wajong / SWInternationale werknemersVrouwenparticipatie bevorderenopleiding jongerenkeuze voor opleiding aansluiten bij behoeften op de marktthroughputwerkenden gezond aan het werk houdenHR beleid: w.o. zorg voor ouderenleefstijlafgewogen doorstroom / outplacementoutputlanger doorwerken

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • Uitdagingen in de throughput

  Zorg op maatDiagnose van een bedrijf als uitgangspunt

  Om een probleem te kunnen oplossen, moet u eerst weten waar het zit:Hoe zit uw organisatie in elkaarHeeft u problemen met vergrijzing, met het aantrekken van nieuwe werknemers, met verloop, met de samenstelling van uw populatie?Weet u wat de wensen van eenieder in uw organisatie zijn?

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • Leeftijdsbewust beleidWeet u welke en hoeveel mensen in welke levensfase zitten?

  Weet u de kenmerken van uw twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers?Weet u in hoeverre de rechten op oudere leeftijd als verworven worden beschouwd (seniorendagen, vroegpensioen, stijging loon met leeftijd)

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • Een gezonde aanpak: zorg op maatPushen (bevorderen van employability en conditie) Pamperen (gerichte coaching en zorg)Adapteren (fitting the task to the man and the man to his task)

  Succesvol personeelsbeleid is gebaseerd op een combinatie hiervan

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • PushenWerknemers blijven scholen (employability) (Roekel Kolkhuis Tanke, 2008)Investering in vitaliteit: o.a. conditie, betrokkenheid, bevlogenheid, flexibiliteit, zelfvertrouwen, gezondheid

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • PushenDoorlopende scholingvoor elke leeftijdscategorieaangepast aan functie-eisen aangepast aan individuele wensen werknemer

  Vitaliteitsbeleid:Stimuleer gezonde leefstijlGoed voorbeeld doet goed volgenFaciliteer, eerder dan bestrafKan zo klein en groot hoe u wil: van fietsplan en gezonde kantines, tot Integraal GezondheidsmanagementEmpowerment

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • PamperenZorgen voor een veilige omgeving, steun en advieszeker voor werknemers met een vlekje

  Pamperen is een taak voor:het bedrijf (proactieve personeelszorg, HRM)de zorg (gezondheidsbevordering, bevorderen adaptatie bij chronische ziekte)

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • Pamperen: HRMP&O is nu een administratieve dienst (beschrijft en beheert de status quo)Proactief handelen betekent:periodiek loopbaanadvies aandacht voor mean potentialsperiodieke taak- en functieveranderingfaciliteren competentiebevorderingManagement heeft hier ook een taak!

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

 • Pamperen: arbeidsgerichte zorgZorg is sterk reactief: pas in actie bij ziekteNodig is:concreet advies over gezondheidsbevorderingaandacht voor tijdige werkhervattingleren omgaan met gezondheidsproblemen (acceptatie en adaptatie)O.a. taak voor bedrijfsarts

  regionale bijeenkomst - 24/04/07

  Toevoegen chronisch zieken, kan zowel bij input, throughput en output