Lezing jones 1_12_2014_oostende_greenbridge_ingekort

Click here to load reader

download Lezing jones 1_12_2014_oostende_greenbridge_ingekort

of 49

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  87
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Lezing jones 1_12_2014_oostende_greenbridge_ingekort

 • Klimaat: van probleem

  tot opportuniteit

  Dr. Ir. Peter Tom Jones

  1-12-2014, Oostende

 • Het klimaatprobleem in een ruimere context

  Transitiepaden naar duurzaamheid

  Een nieuwe visie op klimaatbeleid

  Besluit: klimaat/transitiebeleid levert massas voordelen op

  Overzicht

  1/12/2014

 • Het klimaatprobleem in een ruimere context

  Transitiepaden naar duurzaamheid

  Een nieuwe visie op klimaatbeleid

  Besluit: klimaat/transitiebeleid levert massas voordelen op

  Overzicht

  1/12/2014

 • Een ecologisch, sociaal n economisch onduurzame

  situatie (cf. UNEP, 2010)

  1/12/2014

 • Een ecologisch, sociaal n economisch onduurzame

  situatie: slinkende grondstofvoorraden

  1/12/2014

 • Materialenafhankelijkheid in Europa

  Bron: D. Cohen, New Scientist, 2007

  1/12/2014

 • Kritieke metalen en mineralen voor de EU

  1/12/2014

 • Kritieke metalen en mineralen voor de EU cruciale bouwstenen voor energietransitie

  Wind energy, electric cars,

  energy saving lamps

  Catalysts

  PV energy

  Batteries

  1/12/2014

 • Waterschaarste

  1/12/2014

 • Beslag op hernieuwbare grondstoffen en

  diensten vereist 1,5 planeet Aarde

  1/12/2014

 • Toenemende emissies en achteruitgang

  milieudiensten

  1/12/2014

 • Planetaire

  grenzen

  worden

  doorboord

  Verdwijnen van habitat

  Invasieve soorten

  Opwarming aarde

  Bron: WWF bewerking van J.

  Rockstrm et al., Nature, 461, 2009

  1/12/2014

 • Climate change, the mother of all problems

  1/12/2014

 • De geobserveerde temperatuurstijging (atmosfeer, links en oceanen, rechts-onder)

  Bron: IPCC, AR5, WGI

  1/12/2014

 • Gevolgen zijn nu reeds duidelijk.. Maar kloof tussen

  wetenschappelijke en sociale consensus is groter dan ooit

  1/12/2014

 • De kwetsbaarheid

  van de steden

  1/12/2014

 • 1/12/2014

 • maar rijke Noorden blijft niet buiten schot: impact overstromingen - UK, 2014

  1/12/2014

 • maar rijke Noorden blijft niet buiten schot: impact hittegolven

  1/12/2014

 • Groei broeikasgasemissies tussen 2000 en

  2010 sneller dan in de drie decennia voordien

  Bron: IPCC, AR5, WGII

  1/12/2014

 • Zonder (extra) klimaatbeleid neemt temperatuur met

  3,7 tot zelfs 4,8C toe tegen 2100

  Grens voor gevaarlijke klimaatveranderingen

  Bron: IPCC, AR5, WGII

  1/12/2014

 • Klimaatbeleid vereist drastische reducties hoe langer wordt gewacht, hoe duurder

  Bron: IPCC, AR5, WGIII

  1/12/2014

 • Klimaatbeleid vereist drastische reducties hoe langer wordt gewacht, hoe duurder

  Bron: IPCC, AR5, WGIII

  Om de opwarming te beperken tot maximum 2C moet de hoofdmoot van de fossiele grondstofvoorraden (steenkool,

  aardolie, gas) in de grond blijven

  Bron: IPCC, AR5, WGIII

  1/12/2014

 • Van probleemanalyse Leitbilder transitiepaden transitie-experimenten (J. Rotmans, 2009)

  Figuur: VITO

  1/12/2014

 • Vernieuwingsgezinde netwerken koplopersmodel

  Overheid

  Civiele samenleving Bedrijven

  Kennisinstellingen Quadruple helix 1. Bewaker proces,

  2. Partner in proces,

  3. Initiatiefnemer (David Dessers 3-12, Climaxi Klimaatdag Vl-Br)

  1/12/2014

 • Systeemtechnologische innovatie en nieuwe

  business modellen

  Energietransitie Energie-efficintie

  Hernieuwbare energie (macro-meso-micro)

  (Super)Smart Grids

  Bron beeld:

  www.geni.org

  1/12/2014

 • Het voorbeeld van Denemarken

  1/12/2014

 • Systeemtechnologische innovatie en nieuwe

  business modellen

  Energietransitie Materialentransitie Energie-efficintie

  Hernieuwbare energie (inclusief bio-based

  economy)

  (Super)Smart Grids

  Slim sluiten

  EcoDesign (LCA)

  Verbruikers gebruikers

  1/12/2014

 • Hoe het niet moet

  1/12/2014

 • Stadsmijnbouw (bv. Edele metalen recycling

  in Umicore)

  1/12/2014

 • Ecodesign for recycling

  Multifunctionaliteit & modulariteit

  Ecodesign: o Voor hergebruik, reassemblage, sluiten kringlopen,

  minimale impact tijdens gebruiksfase

  o Ook op systeemniveau (bv. stadsplanning)

  Additive manufacturing (cf. 3D-printing)

  Nieuwe reguleringsvormen o Extended producer responsibility (EPR) &

  terugnameplicht

  1/12/2014

 • Nieuwe business modellen - Van producten

  naar diensten

  In volle opmars (cf. Jeremy Rifkin, The Third Industrial

  Revolution, 2011):

  o Van verkopers-kopers

  naar leveranciers-

  gebruikers

  o Van producten en bezit

  naar diensten en

  toegang

  1/12/2014

 • Het klimaatprobleem in een ruimere context

  Transitiepaden naar duurzaamheid

  Een nieuwe visie op klimaatbeleid

  Besluit: klimaat/transitiebeleid levert massas voordelen op

  Overzicht

  1/12/2014

 • Waarom? Top-down, mondiaal klimaatbeleid

  komt niet van de grond

  UNFCCC Proces COPx Kyoto, post-Kyoto...

  Heel moeilijk...

  1/12/2014

 • Waarom? Top-down, mondiaal klimaatbeleid

  komt niet van de grond

  UNFCCC Proces COPx Kyoto, post-Kyoto...

  Bottom-up proces: gemeenten, steden,

  provincies nemen het voortouw...

  Heel moeilijk...

  n

  n Hoopgevend Lokale overheden sneller pro-actief

  1/12/2014

 • Steden gaan voorop in de strijd tegen de

  klimaatveranderingen

  1/12/2014

  Bron: J. Dirix, W.

  Peeters, J. Eyckmans,

  P.T. Jones, S. Sterckx,

  Climate Policy, 2013

 • EU Burgemeestersconvenant

  http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html

  1/12/2014

  6158 Burgemeesters & 191 miljoen inwoners

  Mission statement: () By their commitment, Covenant signatories aim to meet and exceed the European Union

  20% CO2 reduction objective by 2020.

 • Klimaatprocessen in Vlaanderen De Vlaamse klimaatkaart Klimaatneutrale processen

  Antwerpen 2050

  Stadslab

  Brugge klimaatneutraal 2050

  1/12/2014

 • Project Tweewaters Leuven From a grey industrial zone to a sustainable community

  1/12/2014

 • Het klimaatprobleem in een ruimere context

  Transitiepaden naar duurzaamheid

  Een nieuwe visie op klimaatbeleid

  Besluit: klimaat/transitiebeleid levert massas voordelen op

  Overzicht

  1/12/2014

 • Health co-benefits klimaat- en transitiebeleid

  1/12/2014

  Groene stadsontwikkeling + schone technologien + investeren in sociaal

  kapitaal

  Leidt tot

  Minder ademhalingsaandoeningen en hart- en vaatzieken

  Betere mentale gezondheid door meer fysische activiteit, schaduwzones,

  groengebied en sociale interactie

  Minder obesitas

  Enzovoort

  Tabel: Cheng en Berry, 2012

 • Andere secundaire voordelen van klimaat- en

  transitiebeleid

  Resilience o Nieuwe jobs (Bv. 2 miljoen jobs in EU-renovatie

  gebouwen - [Nss-Schmidt et al. 2012, http://concerto.eu]

  1/12/2014

 • Jobs in de energiesector: cleantech versus

  fossiel (credits: Han Vandevyvere, VITO)

  [Bron:

  McKinsey 2012]

  1/12/2014

 • Andere secundaire voordelen van klimaat- en

  transitiebeleid

  Resilience o Nieuwe jobs

  o Daling energiefactuur

  1/12/2014

 • Andere secundaire voordelen van klimaat- en

  transitiebeleid

  Resilience o Nieuwe jobs (Bv. 2 miljoen jobs in EU-renovatie

  gebouwen - [Nss-Schmidt et al. 2012, http://concerto.eu]

  o Daling energiefactuur

  o Energie-, materialen- en voedselautonomie

  1/12/2014

 • Energieafhankelijkheid!

  1/12/2014

  Bron: [http://energy.publicdata.eu/ee/vis.html]

 • Permanent verlies aan middelen i.p.v.

  middelen in eigen regio te houden

  1/12/2014

  Gssing Renewable Energy (AT): money stays in the region and the air clean [www.gussingrenewable.com]

 • Samengevat: secundaire voordelen van

  transitiebeleid

  Nieuwe jobs

  Daling energiefactuur

  Energie-, materialen- en voedselautonomie

  Leefbare steden minder gezondheidskosten [Pittel en Rubbelke, 2008]

  Hier en nu, geen vrijbuiters

  Meer veerkracht

  Katalysator voor koerswijziging klimaatbeleid op continentaal & mondiaal niveau

  1/12/2014

 • Dank voor de aandacht!

  1/12/2014