Lezing jones aardewerk_13_12_2014

101
De transitie naar duurzaamheid: pleidooi voor een systeemvisie Dr. Ir. Peter Tom Jones (IOF Onderzoeksmanager KU Leuven, SIM² & Voorzitter i-Cleantech Vlaanderen vzw) Aardewerk, 13/12/2014

Transcript of Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Page 1: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

De transitie naar

duurzaamheid: pleidooi voor een systeemvisie

Dr. Ir. Peter Tom Jones (IOF Onderzoeksmanager KU Leuven, SIM² &

Voorzitter i-Cleantech Vlaanderen vzw)

Aardewerk, 13/12/2014

Page 2: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

• Welkom in het Antropoceen

• Oplossingen

o Een gefaseerde aanpak

o Transitiemanagement als nieuw kader

o Transitiepaden naar duurzaamheid

• Een nieuwe visie op klimaatbeleid

• Besluit: transities leveren massa’s

voordelen op

Overzicht

2 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 3: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

• Welkom in het Antropoceen

• Oplossingen

o Een gefaseerde aanpak

o Transitiemanagement als nieuw kader

o Transitiepaden naar duurzaamheid

• Een nieuwe visie op klimaatbeleid

• Besluit: transities leveren massa’s

voordelen op

Overzicht

3 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 4: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Een ecologisch, sociaal én economisch onduurzame

situatie (cf. UNEP, 2010)

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 4

Page 5: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Een ecologisch, sociaal én economisch onduurzame

situatie: slinkende grondstofvoorraden

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 5

Page 6: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Uitputting van niet-hernieuwbare grondstoffen

Gelijkaardig probleem

voor uitputting van

fosfaatvoorraden

Bron: ITRE, Maart 2009

6 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 7: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Materialenafhankelijkheid

Bron: D. Cohen, New Scientist, 2007

7 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 8: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Kritieke metalen en mineralen voor de EU

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 8

Page 9: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Kritieke metalen en mineralen voor de EU

cruciale bouwstenen voor energietransitie

Wind energy, electric cars,

energy saving lamps

Catalysts

PV energy

Batteries

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 9

Page 10: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Waterschaarste

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 10

Page 11: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Voedsel-, water- en energietekorten

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 11

Page 12: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Beslag op hernieuwbare grondstoffen en

diensten vereist 1,5 planeet Aarde

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 12

Page 13: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

…En de gevolgen

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 13

Page 14: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Toenemende emissies en achteruitgang

milieudiensten

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 14

Page 15: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Planetaire

grenzen

worden

doorboord

Verdwijnen van habitat

Invasieve soorten

Opwarming aarde

Bron: WWF bewerking van J.

Rockström et al., Nature, 461, 2009

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 15

Page 16: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Climate change, the mother of all problems

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 16

Page 17: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

De geobserveerde temperatuurstijging (atmosfeer, links en oceanen, rechts-onder)

Bron: IPCC, AR5, WGI

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 17

Page 18: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Gevolgen zijn nu reeds duidelijk.. Maar kloof tussen

wetenschappelijke en sociale consensus is groter dan ooit

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 18

Page 19: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

De kwetsbaarheid

van de steden

13/12/2014

(Jones, Aardewerk) 19

Page 20: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 20

Page 21: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Klimaat(migratie)kaart van de wereld

Bron: Nature Reports Climate Change 2009

21 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 22: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Klimaatonrechtvaardigheid – cf. Haiyan,

Filipijnen, 2013

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 22

Page 23: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

…maar rijke Noorden blijft niet buiten schot:

impact overstromingen - UK, 2014

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 23

Page 24: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

…maar rijke Noorden blijft niet buiten schot:

impact hittegolven

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 24

Page 25: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Groei broeikasgasemissies tussen 2000 en

2010 sneller dan in de drie decennia voordien

Bron: IPCC, AR5, WGII

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 25

Page 26: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Zonder (extra) klimaatbeleid neemt temperatuur met

3,7 tot zelfs 4,8°C toe tegen 2100

Grens voor “gevaarlijke

klimaatveranderingen”

Bron: IPCC, AR5, WGII

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 26

Page 27: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Klimaatbeleid vereist drastische reducties –

hoe langer wordt gewacht, hoe duurder

Bron: IPCC, AR5, WGIII

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 27

Page 28: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Klimaatbeleid vereist drastische reducties –

hoe langer wordt gewacht, hoe duurder

Bron: IPCC, AR5, WGIII

Bron: IPCC, AR5, WGIII

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 28

Page 29: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Klimaatbeleid vereist drastische reducties –

hoe langer wordt gewacht, hoe duurder

Bron: IPCC, AR5, WGIII

Om de opwarming te beperken tot maximum 2°C moet de hoofdmoot van de fossiele grondstofvoorraden (steenkool,

aardolie, gas) in de grond blijven

Bron: IPCC, AR5, WGIII

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 29

Page 30: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Van het Holoceen naar het Antropoceen

• Holoceen:

o Geologisch tijdvak sinds einde laatste ijstijd 12.000 jaar geleden

o Stabiele omgevingsvoorwaarden bloei menselijke samenlevingen

o Vooralsnog: enige systeemtoestand waarvan we zeker zijn dat die de

huidige complexe samenleving kan ondersteunen

• Antropoceen:

o Toename menselijke macht... maar ook kwetsbaarheid

o Menselijke wijzigingen: ‘Global Change’

• “Meervoudig, complex, interagerend en mondiaal”

• Systeemparameters buiten natuurlijke variabiliteitszone

30 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 31: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

“Postnormale problemen”

• Duurzaamheidskwesties (Bv. climate change) =

‘postnormaal probleem’:

o Onzekerheid, niet-perfect begrijpen van functionering van complexe

systemen;

o Beslissingen nemen vooraleer volstrekte wetenschappelijke

zekerheid kan worden gegeven;

o Potentiële impact verkeerde keuzes = immens;

o Verborgen agenda’s en conflicts of interest

31 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 32: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Naar een planetair kantelpunt?

Bron: A. Barnosky et

al., Nature, 2012

Holoceencondities

Antropoceencondities

32 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 33: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Naar een planetair kantelpunt?

• Wat zijn de gevolgen indien het traject, nog dieper in het

Antropoceen, wordt verdergezet?

o Waar ligt “het kantelpunt”?

o Is Antropoceen éénrichtingsreis naar een onzekere,

mensonvriendelijke toekomst in nieuwe planetaire systeemtoestand?

o Terugkeer naar Holoceen-achtige condities mogelijk?

• Urgentie van een koerswijziging naar een planetair

rentmeesterschapsmodel

o Traject dieper in het Antropoceen drastisch afremmen

o “Living within the ecological limits is the non-negotiable basis for our

social and economic development” (Stevenson & Keehn, 2006)

33 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 34: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

• Welkom in het Antropoceen

• Oplossingen

o Een gefaseerde aanpak

o Transitiemanagement als nieuw kader

o Transitiepaden naar duurzaamheid

• Een nieuwe visie op klimaatbeleid

• Besluit: transities leveren massa’s

voordelen op

Overzicht

34 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 35: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Tijdslijn (vanaf heden tot 2050...)

Niv

eau

van

syste

em

vera

nd

eri

ng

BAU

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 35

Page 36: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Veerkrachtige, ecologisch duurzame, sociale en economisch

stabiele samenleving

Tijdslijn (vanaf heden tot 2050...)

Niv

eau

van

syste

em

vera

nd

eri

ng

Rechtvaardige

Duurzaamheid

BAU

Systeemgrenzen groeimodel

Factor 10

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 36

Page 37: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Een duurzame macro-economie

• Veranderingen in structuur investeringen en arbeidsmarkt:

• Essentieel = herwaardering publieke sector, i.p.v. ‘vrije

markt’ te verstoren, proactieve rol in:

o Beschermen macro-economische stabiliteit

o Leveren openbare diensten, en – fundamenteel –

o Investeren in groene productie- en consumptiesectoren

(bv. grondstofefficiëntie, hernieuwbare energie, schone

technologie)

• Arbeidsmarkt: verkorten van werkweek

o Structurele oplossing voor behoud werkgelegenheid

met niet-toenemende materiële productie.

37 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 38: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Redefining prosperity

• Noodzaak herdefiniëring welvaart,

vooruitgang, welzijn, arbeid (Jackson, 2010)

• Transitie in wereldbeeld(en)/ethiek(en):

o Ecologisch wereldbeeld i.p.v. Modern wereldbeeld

o Relationeel mensbeeld i.p.v. Hobbesiaanse

mensbeeld

o Ethiek van verbondenheid

o (zie ook Peeters (red.), 2010)

38 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 39: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

SCP

Duurzame regimes

(voeding, wonen,

energie, mobiliteit...)

Niv

eau

van

syste

em

vera

nd

eri

ng

Duurzame consumptie

en productie

Rechtvaardige

Duurzaamheid

BAU

Secundaire

voordelen

Systeemgrenzen groeimodel

Veerkrachtige, ecologisch duurzame, sociale en economisch

stabiele samenleving

Factor 10

Tijdslijn (vanaf heden tot 2050...)

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 39

Page 40: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Drie niveaus van problemen (zie ook Tukker et

al. 2008)

Type probleem Tijdschaal Kenmerken

Low hanging fruit Onmiddellijk op te

lossen

Quasi win-win

40 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 41: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Drie niveaus van problemen (zie ook Tukker et

al. 2008)

Type probleem Tijdschaal Kenmerken

Low hanging fruit Onmiddellijk op te

lossen

Quasi win-win

Regimeverandering,

SCP (bv. mobiliteit,

energie, voeding)

Middellange termijn

(richting DO)

Vele winnaars, enkele

(machtige) verliezers:

transitieaanpak vereist

41 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 42: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Drie niveaus van problemen (zie ook Tukker et

al. 2008)

Type probleem Tijdschaal Kenmerken

Low hanging fruit Onmiddellijk op te

lossen

Quasi win-win

Regimeverandering,

SCP (bv. mobiliteit,

energie, voeding)

Middellange termijn

(richting DO)

Vele winnaars, enkele

(machtige) verliezers:

transitieaanpak vereist

Metatransities in

landschap (bv.

economisch

groeisysteem,

antropocentrische

ethiek)

Lange termijn

(sterke DO)

Vele winnaars, vele

(machtige) verliezers:

metatransitie naar

ecologische economie

42 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 43: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Drie niveaus van problemen (zie ook Tukker et

al. 2008)

Type probleem Tijdschaal Kenmerken

Low hanging fruit Onmiddellijk op te

lossen

Quasi win-win

Regimeverandering,

SCP (bv. mobiliteit,

energie, voeding)

Middellange termijn

(richting DO)

Vele winnaars, enkele

(machtige) verliezers:

transitieaanpak vereist

Metatransities in

landschap (bv.

economisch

groeisysteem,

antropocentrische

ethiek)

Lange termijn

(sterke DO)

Vele winnaars, vele

(machtige) verliezers:

metatransitie naar

ecologische economie

43 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 44: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

• Welkom in het Antropoceen

• Oplossingen

o Een gefaseerde aanpak

o Transitiemanagement als nieuw kader

o Transitiepaden naar duurzaamheid

• Een nieuwe visie op klimaatbeleid

• Besluit: transities leveren massa’s

voordelen op

Overzicht

44 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 45: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Transitiemanagement

• Derk Loorbach, 2007: “… we are facing persistent societal

problems of such complexity, that we cannot easily solve

them by means of traditional approaches. (…)

sustainability can not be delivered by top-down

approaches or bottom-up innovation (…) governance

approaches are needed that are able to take into account

a very long time horizon, a multitude of actors with

different perspectives, different levels of scale and

uncertain future development. By taking societal

complexity as point of departure, transition management

offers an integrative framework (…) for social innovation

towards sustainability.”

45 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 46: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Parallelle transities...

Won

en

Voe

din

g

Mob

ilite

it

Materialenbeheer

Energiebeheer

Financiën

Cultuur & educatie

(Jones, Aardewerk) 13/12/2014 46

Page 47: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Parallelle transities... Transitiearena’s in

Vlaanderen

Won

en

Voe

din

g

Mob

ilite

it

Materialenbeheer

Energiebeheer

Financiën

Cultuur & educatie

Plan C

Ecocultuur

DUWOBO

Landbouw

en voeding

In oprichting

In oprichting

(Jones, Aardewerk) 13/12/2014 47

Page 48: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Oppassen voor terugslageffecten...

48 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 49: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Van probleemanalyse Leitbilder transitiepaden

transitie-experimenten (J. Rotmans, 2009)

49 (Jones, Aardewerk)

Figuur: VITO

13/12/2014

Page 50: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Multi-level, dynamische visie...

Bron: E. Paredis et al., 2010

50 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 51: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Multi-level, dynamische visie...

51 (Jones, Aardewerk)

Bron: E. Paredis et al., 2010

13/12/2014

Page 52: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Multi-actor, vernieuwingsgezinde netwerken

koplopersmodel – quadruple helix

Overheid

Civiele samenleving Bedrijven

Kennisinstellingen “Triple helix”

52 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 53: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Vernieuwingsgezinde netwerken

koplopersmodel

Overheid

Civiele samenleving Bedrijven

Kennisinstellingen “Quadruple helix” 1. Bewaker proces,

2. Partner in proces,

3. Initiatiefnemer (David Dessers 3-12, Climaxi Klimaatdag Vl-Br)

13/12/2014 53 (Jones, Aardewerk)

Page 55: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Ecologische planetaire grenzen of sociaal-

ecologische voorwaarden?

Jones - Transitie - 7-10-2014 55

Page 56: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

• Welkom in het Antropoceen

• Oplossingen

o Een gefaseerde aanpak

o Transitiemanagement als nieuw kader

o Transitiepaden naar duurzaamheid

• Een nieuwe visie op klimaatbeleid

• Besluit: transities leveren massa’s

voordelen op

Overzicht

56 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 57: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

1. Systeemtechnologische innovatie en

nieuwe business modellen

• De innovatieparadox:

o Innovatie = drijvende kracht voor onduurzame

ontwikkelingspatronen (cf. teerzandolie)

o Innovatie = onze hoop om duurzaamheid en veerkracht te

realiseren in de samenleving

• Innovatie 2.0: Innovatie i.f.v. duurzaamheidstransitie

o Challenge drive research/innovation op basis van

megatrends/uitdagingen (cf. Horizon 2020, Grand Challenges)

57 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 58: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Europese Commissie: Horizon

2020

• The “Grand Societal Challenges”:

o Health & well being

o Food security and Bio-based economy

o Secure, clean and efficient energy

o Smart, green and integrated transport

o Resource efficiency and climate

o Inclusive, innovative and secure societies

58 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 59: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Europese Commissie: Horizon

2020

• The “Grand Societal Challenges”:

o Health & well being

o Food security and Bio-based economy

o Secure, clean and efficient energy

o Smart, green and integrated transport

o Resource efficiency and climate

o Inclusive, innovative and secure societies

59 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 60: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

1. Systeemtechnologische innovatie en

nieuwe business modellen

• De innovatieparadox:

o Innovatie = drijvende kracht voor onduurzame

ontwikkelingspatronen (cf. teerzandolie)

o Innovatie = onze hoop om duurzaamheid en veerkracht te

realiseren in de samenleving

• Innovatie 2.0: Innovatie i.f.v. duurzaamheidstransitie

o Challenge drive research/innovation op basis van

megatrends/uitdagingen (cf. Horizon 2020, Grand Challenges)

o Schone technologieën = minimale maar niet voldoende voorwaarde

• Transitie >> technologische innovatie

o Doorbraken in structuren, culturen, praktijken, fiscale systemen,

governance, business modellen…. systeeminnovatie

60 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 61: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

1. Systeemtechnologische innovatie en

nieuwe business modellen

Energietransitie • Energie-efficiëntie

• Restwarmte optimaal

benutten

• Hernieuwbare energie

(inclusief bio-based

economy)

61 (Jones, Aardewerk)

Bron: van den

Dobbelsteen, 2009

13/12/2014

Page 62: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

1. Systeemtechnologische innovatie en

nieuwe business modellen

Energietransitie • Energie-efficiëntie

• Restwarmte optimaal

benutten

• Hernieuwbare energie

(macro-meso-micro)

• (Super)Smart Grids

62 (Jones, Aardewerk)

Bron beeld:

www.geni.org

13/12/2014

Page 63: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Het voorbeeld van Denemarken…

1/12/2014

Page 64: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

1. Systeemtechnologische innovatie en

nieuwe business modellen

Energietransitie Materialentransitie • Energie-efficiëntie

• Restwarmte optimaal

benutten

• Hernieuwbare energie

(inclusief bio-based

economy)

• (Super)Smart Grids

• Slim sluiten

• EcoDesign (LCA)

• Verbruikers gebruikers

64 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 65: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

1a. Closing the loop…

Bron: P.T. Jones et al., JOM, December 2012

65 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 66: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Waarom recyclage van metalen voordelig is

Bron: D. Apelian, CR³ Presentation, Leuven, 2010

66 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 67: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

End-of-Life recycling rates

Bron: UNEP, 2011 67 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 68: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

www.supportunicef.com

68 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 69: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Stadsmijnbouw (bv. Edele metalen recycling

in Umicore)

69 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 70: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Sluiten van kringlopen

70 (Jones, Aardewerk)

SCO

PE W

P2

- Ex situ

Product manufacture

Use

End-of-Life

New scrap

Metals, alloys and compounds

Natural resources

1. Recycling

2. Substitution

150.000-500.000 Landfills in EU-28

Single-use USW

Mixed USW/IW

Monolandfills containing industrial

residues

SCO

PE W

P1

– In situ

Raw materials

production

ELFM resources

Primary mining

3. Primary mining

Enhanced landfill mining

13/12/2014

Page 71: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Enhanced Landfill Mining: Vlaanderen =

koploper

Bron:Trouw, 2013 (l) en Knack, 2012 (r)

71 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 72: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Nieuwe EIT KIC RawMatTERS met

expertisecentrum in Vlaanderen

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 72

Page 73: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

1b. Ecodesign for recycling

• Multifunctionaliteit & modulariteit

• Ecodesign:

o Voor hergebruik, reassemblage, sluiten kringlopen,

minimale impact tijdens gebruiksfase

o Ook op systeemniveau (bv. stadsplanning)

• Nieuwe reguleringsvormen

o Extended producer responsibility (EPR) &

terugnameplicht

73 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 74: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Nieuwe business modellen - Van producten

naar diensten

• In volle opmars (cf. Jeremy

Rifkin, The Third Industrial

Revolution, 2011):

o Van verkopers-kopers

naar leveranciers-

gebruikers

o Van producten en bezit

naar diensten en

toegang

13/12/2014 74 (Jones, Aardewerk)

Page 75: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Welke relevante trends kan men verwachten?

• Energie en materialen worden duurder verlagen

footprint activiteiten wordt economisch-ecologisch

noodzakelijk

• Meer nadruk op duurzaam materialenbeheer & circulaire

economie toename belang selectieve inzameling,

kringloopcentra, herstelcafés voor meer hergebruik,

preprocessing voor betere recycling

• Verschuiving van product- naar een diensteneconomie

(economy of use) nieuw type van kleinere bedrijven,

eigenaarschap producten (cf. WEEE)) zal veranderen

impact op business model Kringloopcentra

• Toename sociaal ondernemerschap 13/12/2014 75 (Jones, Aardewerk)

Page 76: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Third Industrial Revolution (2011)

Bron: Wilson & Post, Small Bus Econ, 40, 2013

13/12/2014 76 (Jones, Aardewerk)

Page 77: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

2. Gedragsveranderingen – systeemniveau &

collectief

77 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 78: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Terug naar boomhutten? Neen, danku

78 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 79: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Urgenda, 2010

79 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 80: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Leuven Klimaatneutraal 2030

Jones - Transitie - 7-10-2014 80

Page 81: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

• Welkom in het Antropoceen

• Oplossingen

o Een gefaseerde aanpak

o Transitiemanagement als nieuw kader

o Transitiepaden naar duurzaamheid

• Een nieuwe visie op klimaatbeleid

• Besluit: transities leveren massa’s

voordelen op

Overzicht

81 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 82: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Waarom? Top-down, mondiaal klimaatbeleid

komt niet van de grond

UNFCCC Proces COPx Kyoto, post-Kyoto...

Heel moeilijk...

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 82

Page 83: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Waarom? Top-down, mondiaal klimaatbeleid

komt niet van de grond

UNFCCC Proces COPx Kyoto, post-Kyoto...

Bottom-up proces: gemeenten, steden,

provincies nemen het voortouw...

Heel moeilijk...

Én

én Hoopgevend… Lokale

overheden sneller pro-actief

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 83

Page 84: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Steden gaan voorop in de strijd tegen de

klimaatveranderingen

13/12/2014

Bron: J. Dirix, W.

Peeters, J. Eyckmans,

P.T. Jones, S. Sterckx,

Climate Policy, 2013

(Jones, Aardewerk) 84

Page 85: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

EU Burgemeestersconvenant

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html

13/12/2014

• 6158 Burgemeesters & 191 miljoen inwoners

• Mission statement: “(…) By their commitment, Covenant

signatories aim to meet and exceed the European Union

20% CO2 reduction objective by 2020.”

(Jones, Aardewerk) 85

Page 86: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Klimaatprocessen in Vlaanderen De Vlaamse klimaatkaart – Klimaatneutrale

processen

Antwerpen 2050

Stadslab

Brugge klimaatneutraal 2050

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 86

Page 87: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Provincie West-Vlaanderen, 1/12/2014

62/64 Burgemeesters ondertekend

(Jones, Aardewerk) 87 13/12/2014

Page 88: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Provincie Vlaams-Brabant, 4/11/2014

(Jones, Aardewerk) 88

13/12/2014

Page 89: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Project Tweewaters Leuven – From a grey

industrial zone to a sustainable community

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 89

Page 90: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

• Welkom in het Antropoceen

• Oplossingen

o Een gefaseerde aanpak

o Transitiemanagement als nieuw kader

o Transitiepaden naar duurzaamheid

• Een nieuwe visie op klimaatbeleid

• Besluit: transities leveren massa’s

voordelen op

Overzicht

90 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014

Page 91: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

“Health co-benefits” klimaat- en transitiebeleid

13/12/2014

• Groene stadsontwikkeling + schone

technologieën + investeren in sociaal

kapitaal…

Leidt tot…

• Minder ademhalingsaandoeningen en

hart- en vaatzieken

• Betere mentale gezondheid door meer

fysische activiteit, schaduwzones,

groengebied en sociale interactie

• Minder obesitas

• Enzovoort

Tabel: Cheng en Berry, 2012

(Jones, Aardewerk) 91

Page 92: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Hoe “kosten-effectief” is dit beleid?

• Leefbare steden – minder

gezondheidskosten [Pittel en

Rubbelke, 2008; West el al., 2013 (zie

figuur)]

13/12/2014

Kostprijs klimaatbeleid <

Vermeden gezondheidsschade

(Jones, Aardewerk) 92

Page 93: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Andere secundaire voordelen van klimaat- en

transitiebeleid

• Resilience

o Nieuwe jobs (Bv. 2 miljoen jobs in EU-renovatie

gebouwen - [Næss-Schmidt et al. 2012, http://concerto.eu]

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 93

Page 94: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Jobs in de energiesector: cleantech versus

fossiel (credits: Han Vandevyvere, VITO)

[Bron:

McKinsey 2012]

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 94

Page 95: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 95

Page 96: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Andere secundaire voordelen van klimaat- en

transitiebeleid

• Resilience

o Nieuwe jobs

o Daling energiefactuur

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 96

Page 97: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Andere secundaire voordelen van klimaat- en

transitiebeleid

• Resilience

o Nieuwe jobs (Bv. 2 miljoen jobs in EU-renovatie

gebouwen - [Næss-Schmidt et al. 2012, http://concerto.eu]

o Daling energiefactuur

o Energie-, materialen- en voedselautonomie

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 97

Page 98: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Energieafhankelijkheid!

13/12/2014

Bron: [http://energy.publicdata.eu/ee/vis.html]

(Jones, Aardewerk) 98

Page 99: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Permanent verlies aan middelen i.p.v.

middelen in eigen regio te houden

13/12/2014

Güssing Renewable Energy (AT): ‘money stays in the region and the air clean’ [www.gussingrenewable.com]

(Jones, Aardewerk) 99

Page 100: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Samengevat: secundaire voordelen van

transitiebeleid

• Nieuwe jobs

• Daling energiefactuur

• Energie-, materialen- en voedselautonomie

• Leefbare steden – minder gezondheidskosten [Pittel en

Rubbelke, 2008]

• Hier en nu, geen vrijbuiters

Meer veerkracht

• Katalysator voor koerswijziging klimaatbeleid op

continentaal & mondiaal niveau

13/12/2014 (Jones, Aardewerk) 100

Page 101: Lezing jones aardewerk_13_12_2014

Dank voor de aandacht!

101 (Jones, Aardewerk) 13/12/2014