Lezing act

Click here to load reader

 • date post

  15-Feb-2017
 • Category

  Education

 • view

  237
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lezing act

 • Op zoek naarCreativiteitRonald von PiekartzVanuit PABO-perspectief

  *

 • https://youtu.be/Qmm4P0qh2o4?t=1m58s

 • Op zoek naarCreativiteithttp://www.slideshare.net

  *

 • opdrachtMaak een LOESJE tekst en een OMDENK tekst. OPEN OPDRACHT 5 minuten

  Gebruik minstens 2 van de volgende technieken:A Creatief waarnemen: Dit kan geoefend worden door meerdere ideen te halen uit n bepaald gegeven. Voorbeeld: Wat kun je doen met een baksteen, behalve er een huis mee bouwen?

  B Flexibel associren: Associaties opschrijven en vervolgens daar nieuwe ideen op baseren. Voorbeeld: Waar denk je aan, als je aan McDonalds denkt?

  C Uitstel van oordeel: Uitstel kan leiden tot betere ideen. Er kan dan buiten de kaders gedacht worden en dat zorgt ervoor dat er vrije ideen bedacht kunnen worden.

  D Analogien herkennen en gebruiken: Tussen begrippen of ideen kan er naar overeenkomsten gezocht worden.

  E Alternatieven blijven zoeken: Na de eerste brainstormsessie moet er ruimte zijn om op een andere manier verder na te denken. Er kunnen nieuwe ideen opgeschreven worden, maar ze kunnen ook getekend worden.

  F Verbeeldingskracht: Uit bestaande voorwerpen en concepten worden nieuwe ideen bedacht. Voorbeeld: Combineer een bal en punaise (Kooij & Ophuizen, 2011)

 • opdrachtMaak min 3 LOESJE teksten/beelden en min 3 OMDENK teksten/beelden, Moet gaan over Creativiteit. Meer gesloten OPDRACHT 5 minuten. Hang ze op de wand in de gangGebruik ministens 3 van de volgende technieken:A Creatief waarnemen: Dit kan geoefend worden door meerdere ideen te halen uit n bepaald gegeven. Voorbeeld: Wat kun je doen met een baksteen, behalve er een huis mee bouwen?

  B Flexibel associren: Associaties opschrijven en vervolgens daar nieuwe ideen op baseren. Voorbeeld: Waar denk je aan, als je aan McDonalds denkt?

  C Uitstel van oordeel: Uitstel kan leiden tot betere ideen. Er kan dan buiten de kaders gedacht worden en dat zorgt ervoor dat er vrije ideen bedacht kunnen worden.

  D Analogien herkennen en gebruiken: Tussen begrippen of ideen kan er naar overeenkomsten gezocht worden.

  E Alternatieven blijven zoeken: Na de eerste brainstormsessie moet er ruimte zijn om op een andere manier verder na te denken. Er kunnen nieuwe ideen opgeschreven worden, maar ze kunnen ook getekend worden.

  F Verbeeldingskracht: Uit bestaande voorwerpen en concepten worden nieuwe ideen bedacht. Voorbeeld: Combineer een bal en punaise (Kooij & Ophuizen, 2011)

 • OPDRACHT, 10 minutenMaak een biteable van je verworven kennis/ervaringen mbt Creativiteit.

 • ....OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

  *

 • Sir Ken RobinsonDo schools kill creativity?ieder mens is creatief kinderen zijn in beginsel niet bang om fouten te maken, maar binnen het onderwijs en maatschappij wordt teveel gefocust op het niet maken van fouten. Dit gaat ten kosten van creativiteitwaarom zo weinig aandacht voor kunst in onderwijs? willen we allemaal professoren kweken? gevaar bestaat dat de diplomas straks niets meer waard zijn door de overgrote hoeveelheid academiciwe moeten het onderwijs herzien en meer focussen op intelligentie

  meervoudig: beelden, audio, beweging en abstractdynamisch: creativiteit komt voort uit de verschillende interacties en interpretaties hoe wij waarnemendistinct: voorbeeld van meisje die alleen kan denken als ze in beweging is.

  http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

  https://youtu.be/BUatQQYha3w

  *

 • Sir Ken RobsonDe wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Dit vraagt om een nieuwe kijk op menselijke groei en ontwikkeling. We hebben nieuwe ideen nodig over talent, intelligentie en creativiteit. Kortom, we hebben het Element nodig.

  Het Element:punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest genspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. iedereen kan het Element vinden. achtergrond, leeftijd en tegenslagen hoeven geen belemmeringen te zijn voor succes. veel voorbeelden en interviews met succesvolle mensen (waaronder Paul McCartney, Mick Fleetwood, Meg Ryan en Richard Branson).er zijn meer vormen van intelligentie en talentenals je je Element hebt gevonden, ervaar je volledige voldoening, en dus rijkdom en succes in je leven.

  *De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Dit vraagt om een nieuwe kijk op menselijke groei en ontwikkeling. We hebben nieuwe ideen nodig over talent, intelligentie en creativiteit. Kortom, we hebben het Element nodig.Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest genspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. Ken Robinson laat zien dat iedereen het Element kan vinden. Achtergrond, leeftijd en tegenslagen hoeven geen belemmeringen te zijn voor succes. Aan de hand van vele voorbeelden en interviews met succesvolle mensen (waaronder Paul McCartney, Mick Fleetwood, Meg Ryan en Richard Branson) maakt hij duidelijk dat het niet gaat om hoge cijfers op school, maar dat er meer vormen van intelligentie en talenten zijn. Als je je Element hebt gevonden, ervaar je volledige voldoening, en dus rijkdom en succes in je leven.Dit boek is een lofzang op de adembenemende diversiteit van menselijke talenten en passies en ons buitengewoon potentieel voor groei en ontwikkeling. Op zijn eigen bevlogen manier zet Robinson de lezer aan tot denken en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.Sir Ken Robinson is een internationaal erkend leider in de ontwikkeling van menselijk potentieel en creativiteit. Hij adviseerde al vele overheden, multinationals en idele organisaties over het nut van creativiteit voor vooruitgang.

 • Creativiteit 8 min

 • Leren lerennieuwsgierigheidwaarnemingOmgaan met onzekerheidVerbeelding/logicahoudingsamenhanggenspireerd door Denken als Leonardi da Vinci, M. J. Gelb, Uitgeverij De Kern, isbn 90 325 09684 6Leonardo da Vinci

  *

 • Basisonderwijs

  14.10-14.15*

 • Creativiteit en onderzoekWat is creativiteit?Scheppend vermogen (bron: van Dale)

  Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. (bron: www.leren.nl, 311014)

  Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend genterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden (bron wikipedia, 311014)

 • Creatief procesOrinterenOnderzoekenUitvoerenEvaluerenReflecterenOrinteren

  Prikkelen van zintuigen:Nieuwe ideen, fantaseren, associren, etcOnderzoeken

  Verschillende oplossingen en mogelijkheden zoeken

  Gedeelde sturingUitvoeren

  Opzetten van opdracht mbv vorige fases

  Evalueren

  Bespreken van resultaten en het formuleren van doelen voor een volgende momentBron: Leerplankader Kunstzinnige orintatie SLO

 • Creatief proces (generiek)De leerling

  -oefent technieken en vaardigheden-geeft gevoelens, ervaringen en ideen vorm-kan alternatieve oplossingen bedenken-kan een eigen ontwerp bedenken-kan verschillende fases van een ontwerpproces onderscheiden-maakt kennis met een kunstenaar of culturele instellingBron: cultuurwinkelbreda.nlDe leerkracht-biedt verschillende technieken en vaardigheden aan-geeft ruimte om te experimenteren-ondersteund divergentie

  14.20*

 • Leerlijnen creatief proces (en onderzoeken)BeeldendMuziekDans/ DramaErfgoedBron: Leerplankader Kunstzinnige orintatie SLOMuziek

  14.20*

 • 21st century learners

  *

 • Learning and Teaching SchotlandIn 2004 gestart met ontwikkeling a curriculum for excellence

  to become a successful learner, confident individuals, responsible citizens, effective contributers

  Succesvol leren ~ creatief denken en onafhankelijkheidCreativiteit breed aanpakken door alle studiejaren heen en in alle vakken of leerdomeinen

  Handboek voor docenten:

  sleutel aspecten zoals denken, intelligentie, emotie, stress, dialoogverschillende manieren van denken (creatief, kritisch, probleem oplossend, decision making, geheugen en metacognitie)sleutel aspecten creatief denken: fluency (spreekvaardigheid), flexibility, originality and elaboration (uitwijding)

  *

 • Definities Creativiteit (deel 1)Van Dalen: scheppend vermogen

  Ken Robson: het hebben van originele ideen die waarde hebben

  Wikipedia: (lat. creatio = scheppen) is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke oplossingen voor bestaande problemen te vinden. Creativiteit is in het algemeen een gedragsvorm (attitude) die ontwikkelend en voortbrengend is.

  *

 • Soorten (bron wikipedia)Individuele creativiteit is een door een individu geuite gedragsvorm.

  Groepscreativiteit is een door een organisatie, team of groep geuite gedragsvorm. De creativiteit komt meestal tot stand door de interacties binnen en buiten de organisatie, team of groep.

  Persoonlijke creativiteit Het produceren van ideen die nieuw zijn voor het individu, maar die reeds door anderen zouden kunnen geproduceerd zijn.

  Historische creativiteit Het produceren van ideen die nog nooit door iemand anders zijn geproduceerd.

  *

 • Learning and Teaching SchotlandCreativityWaar gaat om?het gaat altijd over originaliteit, het ontwikkelen of het maken van iets nieuwshet gaat om doelgericht toepassen van kennis en vaardighedenhet omvat verschillende manieren van denken, doen en communicerenhet is duidelijk toonbaar in het denken en handele