INFO Waarschoot - editie november 2015 - nr 9

download INFO Waarschoot - editie november 2015 - nr 9

of 16

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of INFO Waarschoot - editie november 2015 - nr 9

 • Hij komt!Vluchtelingenopvang

  pagina 16Eerbetoon 11 november

  www.waarschoot.be

  8

  Week van de senioren

  GEMEENTELIJK INFOBLAD VERSCHIJNT TIEN MAAL PER JAAR 21STE JAARGANG NUMMER 9 NOVEMBER 2015

  I N F O 9

  6 11

 • www.waarschoot.be

  Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 1, 2 en 11 november.

  GEMEENTE WAARSCHOOTGEMEENTEHUISDorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 00 fax 09 250 59 55info@waarschoot.be www.waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uurExtra openingsuren burgerzakendinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 19.30 uur 1ste zaterdag van de maand 08.30 - 11.30 uur (behalve augustus)

  Spreekuur burgemeesterelke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraakgsm 0476 76 85 27

  Spreekuur schepenenna afspraak

  Zitting gemeenteraadgemeentehuis, zaal t Getouw om 20.00 uurDe eerstvolgende gemeenteraad is op 26 november 2015.

  GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEKNieuwstraat 6, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 50 bibliotheek@waarschoot.be

  dinsdag 18.00 - 20.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uurdonderdag 18.00 - 20.00 uurzaterdag 09.30 - 11.30 uurzondag 09.30 - 11.30 uur

  RECYCLAGEPARKStationsplein, 9950 WaarschootOpeningsuren: zie ophaalkalender afval

  SPORTDIENSTSportstraat 3, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 35 sportdienst@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurdinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 14.00 - 17.00 uurdonderdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  SOCIAAL HUISKerkstraat 7, 9950 Waarschoot

  OCMW-dienstentel. 09 250 59 80 fax 09 250 59 66ocmw@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  gratis rechtshulpvrij spreekuur 16.00 uur tot 18.00 uur24 november 2015: De Muynck Kristof

  Politie LoWaZoNetel. 09 250 59 25 fax 09 378 32 26wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  PWA/ Burentel. 09 250 59 89 fax 09 250 59 66pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uurdonderdag 09.00 - 13.00 uur1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonenElke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

  NOODNUMMERSBrandweer/ambulance tel. 100 of 112Politie tel. 101Wachtdienst apothekerstel. 0903 99 000 [1,50 EUR/min.] www.apotheek.be www.geowacht.beWachtdienst dokters tel. 09 228 02 22Wachtdienst tandarts tel. 0903 39 969

  HULPLIJNENAntigifcentrum tel. 070 245 245Awel (voor kinderen en jongeren) tel. 102Card Stop tel. 070 344 344Druglijn tel. 078 15 10 20Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling tel. 1712Tele-onthaal tel.1600 www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn tel.1813

  NUTSVOORZIENINGENEandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34Eandis Gasreuk tel. 0800 65 0 65Defecte straatlamp tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep tel. 02 238 96 99

  INFO Waarschoot verschijnt tien maal per jaar, niet in februari en augustus

  21ste jaargang nummer 9, november 2015

  Redactieadresgemeente Waarschoot

  dienst communicatie

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  tel. 09 250 59 02 fax 09 250 59 55

  communicatie@waarschoot.be,

  www.waarschoot.be

  Verantwoordelijk uitgeverCollege van burgemeester en schepenen,

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  Vormgeving en drukVanden Broele, Brugge

  Deadline editie december is 27 oktober 2015

  COLOFON

  Volg ons op Facebookwww.facebook.com/waarschootwww.facebook.com/vrijetijdwaarschootwww.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

  Volg ons op Twitterwww.twitter.com/gemWaarschoot

  NIEUWE WACHTNUMMERS!

  INFO

  2

 • Afschakelplan elektriciteitZoals vermeld in het infoblad van september is Waarschoot deze winter wl opgenomen in het afschakelplan dat vanaf 1 november 2015 in werking treedt bij stroomtekort in ons land. De gemeente Waarschoot bevindt zich in schijven 6 en 7 van elektriciteitsstations en -cabines die kunnen afgeschakeld worden waarbij schijf 8 als eerste wordt afgeschakeld, gevolgd door schijf 7, enz..

  Welke straten in Waarschoot?

  Geen afschakeling: Berg, Bergkouter, Bos, Karis, Lievetragel, Sparrenstraat en Stuiver

  Schijf 6: Dam, G. Gezellelaan (deels 6 en 7), Keerstraatje, Kere en Weststraat

  Schijf 7: alle overige straten in Waarschoot

  Bedrijven aangesloten op middenspanning kunnen aan de hand van hun EAN-nummer via http://afschakelplan.eandis.be/ opzoeken in welke afschakelschijf ze zijn opgenomen.

  Stroomonderbreking voorkomenRaadpleeg de vele tips via Woonwijzer Meetjesland, www.offon.be en www.energiebesparenmeetjesland.be om duurzaam om te gaan met onze beschikbare energie n tegelijkertijd je elektriciteitsrekening te verminderen.

  Wat bij een stroomonderbreking?Vooraf

  Maak een urgentiekit, met onder andere een radio op batterijen, een zaklamp (met batterijen of opwind-baar), eventueel medicijnen, dekens, warme kledij, ...

  Laad je gsm op voor noodgevallen maar vermijd onnodig telefoneren tijdens de stroomonderbreking.

  Volg het nieuws via radio en tv, de website, face-book- en twitterpagina van de gemeente Waarschoot, Eandis en Offon. Of download de stroomindicator-app Elia 4cast App om op de hoogte te blijven wanneer het plan in werking treedt.

  Verwittig je familie en buren als je de aankondiging hoort.

  Laat het licht branden zodat je merkt wanneer de stroom uitvalt en weer beschikbaar is.

  Tijdens De stroomonderbrekingen zullen ongeveer

  3 uur duren, tussen 17.00 en 20.00 uur tijdens de piekperiode in de winter. Indien de concrete situatie het eist, kunnen de onderbrekingen ook op andere momenten plaatsvinden en langer duren.

  Luister naar de media (via een radio op bat-terijen of autoradio).

  Trek de gevoelige elektrische apparaten (tv, computer) uit om schade bij heropstart te vermijden.

  Open je koelkast of diepvriezer niet onnodig. Als je op gas, mazout, kolen of hout ver-

  warmt, zorg dan voor voldoende verluchting en voorkom koolstofmonoxidevergiftiging!

  Na Zet al je elektrische apparaten niet tegelijker-

  tijd opnieuw aan om het risico op een nieuwe onderbreking te verkleinen.

  Controleer of het voedsel in jouw koelkast en diep-vriezer niet bedorven is. Als de deur van je diepvriezer gesloten bleef, kan het voedsel zelfs 24 uur tot 36 uur bevroren blijven tijdens een panne, afhankelijk van de temperatuur. Als je twijfelt, gooi je het best weg, je gezondheid primeert.

  Werking van de hulpdienstenZoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst noodplan-ning, ondersteunen de gemeenten van de LoWaZoNe elkaar in noodsituaties, dus ook in geval van een stroomonderbreking. Aangezien het gemeentehuis in schijf 7 ligt, zal het crisiscen-trum van de gemeente Waarschoot bij een stroomonderbreking worden ondergebracht in het gemeentehuis van Zomergem en van daaruit werken.

  Wie tijdens de stroomonderbreking een noodoproep wil doen en via tel. 112 of 101 de hulpdiensten niet kan bereiken, kan in het gemeentehuis wl een permanentiepost vinden die over een ASTRID-radio beschikt. Of je kan ook terecht in het gemeentehuis van Zomergem, waar het crisiscentrum van de gemeente Waarschoot dan wordt ondergebracht.

  INFO http://afschakelplan.eandis.be/ www.risico-info.be

  www.offon.be

  Gemeentelijk Infoblad november 2015 nr 9 3

 • Kort uit de gemeenteraadvan 1 oktober 2015

  Het exploitatiebudget en het investeringsbud-get 2015 worden gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt vastgesteld.

  Om de gemeentelijke loods te huisvesten zal het gemeentebestuur een perceel grond aankopen in de KMO-zone Oostmoer.

  Vanaf 1 januari 2016 zullen de openingsuren van het recyclagepark wijzigen. Het recyclagepark zal met 23 uur meer uren open zijn (maandag: geslo-ten; dinsdag: 14.00 uur tot 17.00 uur; woensdag: 09.00 uur tot 12.00 uur en 14.00 uur tot 17.00 uur; donderdag: gesloten; vrijdag: 09.00 uur tot 12.00

  uur en 14.00 uur tot 19.00 uur; zaterdag: 09.00 uur tot 12.00 uur en 14.00 uur tot 17.00 uur). Ook de zomer- en winteruurregeling wordt afgeschaft. Hiermee wil het gemeentebestuur haar inwoners en bedrijven een uitgebreidere en eenvoudige dienst-verlening aanbieden. De nieuwe openingsuren wor-den vermeld in de ophaalkalender die eind 2015 wordt bedeeld.

  Voor de herstellingswerken aan het fietspad in de Weststraat wordt 135.542,00 euro incl. 21% btw voorzien.

  Voor het vernieuwen van het HVAC regelsy-steem wordt een raming opgemaakt van 43.620,50 euro incl. 21% btw.

  Het reglement en het retributiereglement voor het voltrekken van een huwelijk wordt aangepast (zie artikel pag. 10)

  Het huishoudelijk reglement van de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) wordt geactualiseerd.

  INFO secretariaat, tel. 09 250 59 00, secretariaat@waarschoot.be

  Inzameling landbouwfolieDe gemeente Waarschoot organiseert opnieuw een inzamel-actie voor gebruikte landbouwfolie: op dinsdag 24 novem-ber 2015 kan je tussen 08.30 uur en 12.00 uur terecht op het recyclagepark. Enkel die dag wordt het verbod om het recyclagepark te betreden met vrachtwagens boven 3,5 ton, tractoren, verreikers en andere zware werktuigen opgehe-ven.

  Soorten en voorwaarden

  Dikke landbouwfolie Dunne landbouwfolie

  Kuilfolie silofolie Stretchfolie

  Voeder-, mest- en turfzakken (geen geweven nyolonzak-ken)

  Wikkelfolie