INFO Waarschoot maart 2015

download INFO Waarschoot maart 2015

of 16

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Gemeentelijk informatieblad Waarschoot, maart 2015

Transcript of INFO Waarschoot maart 2015

 • Ier klabme wuldere Woarschuuts

  Zwerfvuilactie

  pagina 13Verkoop toeristische brochures

  www.waarschoot.be

  128

  Repair caf Waarschoot

  9

  GEMEENTELIJK INFOBLAD VERSCHIJNT TIEN MAAL PER JAAR 21STE JAARGANG NUMMER 2 MAART 2015

  I N F O 2

 • www.waarschoot.be

  GEMEENTE WAARSCHOOTGEMEENTEHUISDorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 00 fax 09 250 59 55info@waarschoot.be www.waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uurExtra openingsuren burgerzakendinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 19.30 uur 1ste zaterdag van de maand 08.30 - 11.30 uur (behalve augustus)

  Spreekuur burgemeesterelke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraakgsm 0476 76 85 27

  Spreekuur schepenenna afspraak

  Zitting gemeenteraadgemeentehuis, zaal t Getouw om 20.00 uurDe eerstvolgende gemeenteraad is op 5 maart 2015.

  GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEKNieuwstraat 6, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 50 bibliotheek@waarschoot.be

  dinsdag 18.00 - 20.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uurdonderdag 18.00 - 20.00 uurzaterdag 09.30 - 11.30 uurzondag 09.30 - 11.30 uur

  RECYCLAGEPARKStationsplein, 9950 WaarschootOpeningsuren: zie ophaalkalender afval

  SPORTDIENSTSportstraat 3, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 35 sportdienst@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurdinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 14.00 - 17.00 uurdonderdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  SOCIAAL HUISKerkstraat 7, 9950 Waarschoot

  OCMW-dienstentel. 09 250 59 80 fax 09 250 59 66ocmw@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  gratis rechtshulpvrij spreekuur 16.00 uur tot 18.00 uur24 maart 2015: Kim Martens

  Politie LoWaZoNetel. 09 250 59 25 fax 09 378 32 26wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  PWA/ Burentel. 09 250 59 89 fax 09 250 59 66pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uurdonderdag 09.00 - 13.00 uur1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonenElke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

  NOODNUMMERSBrandweer/ambulance tel. 100 of 112Politie tel. 101Wachtdienst apothekers www.apotheek.be tel. 0903 99 000www.apotheek.be www.geowacht.beWachtdienst dokters tel. 09 228 02 22Wachtdienst tandarts tel. 0903 39 969

  HULPLIJNENAntigifcentrum tel. 070 245 24Awel (voor kinderen en jongeren) tel. 102Card Stop tel. 070 344 344Druglijn tel. 078 15 10 20Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling tel. 1712Tele-onthaal tel.1600 www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn tel.1813

  NUTSVOORZIENINGENEandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34Eandis Gasreuk tel. 0800 65 0 65Defecte straatlamp tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep tel. 02 238 96 99

  INFO

  INFO Waarschoot verschijnt tien maal per jaar, niet in februari en augustus

  21ste jaargang nummer 2, maart 2015

  Redactieadresgemeente Waarschoot

  dienst communicatie

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  tel. 09 250 59 02 fax 09 250 59 55

  communicatie@waarschoot.be,

  www.waarschoot.be

  Verantwoordelijk uitgeverCollege van burgemeester en schepenen,

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  Vormgeving en drukVanden Broele, Brugge

  Deadline editie april, 27 februari 2015

  COLOFON

  Volg ons op Facebookwww.facebook.com/waarschootwww.facebook.com/vrijetijdwaarschootwww.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

  Volg ons op Twitterwww.twitter.com/gemWaarschoot

  NIEUWE WACHTNUMMERS!

  2

 • Samen strijden tegen dikkedarmkanker

  ^ Dr. Luc Colemont van de vzw Stop Darmkanker: Nog te veel mensen weten te weinig over darmkanker. Je moet de vijand kennen om hem te kunnen verslaan.

  Maart is de internationale maand van de strijd tegen dikkedarmkan-ker. Stuwende kracht achter de vzw Stop Darmkanker Dr. Luc Colemont moet nog teveel slecht nieuws brengen over een gevonden tumor in de dik-kedarm. Met hart en ziel trekt hij ten strijde tegen dikkedarmkanker. Nog te veel mensen weten te weinig over darm-kanker. Je moet de vijand kennen om hem te kunnen verslaan.

  Is dikkedarmkanker een gezondheidsprobleem?Dr. Luc Colemont: Iedere dag krijgen 13 Vlamingen de diag-nose van darmkanker. En iedere dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker. Dan denk ik wel dat we van een gezondheidsprobleem mogen spreken. Darmkanker maakt bijna 4 keer meer slachtoffers dan het verkeer.

  Waarom is de Vlaamse overheid gestart met een bevolkingsonderzoek naar dikkedarm-kanker en wat houdt het onderzoek juist in?Dr. Luc Colemont: Het is al langer bekend dat darmkanker een -het klinkt misschien wat vreemd- ideale ziekte is om vroegtijdig op te sporen. Hoe vroeger ontdekt, hoe groter de kans op definitieve genezing. Alle mannen en vrouwen tussen de 56 en 74 jaar krijgen van de Vlaamse overheid gratis een test toegestuurd. Met die eenvoudige test kan men bloed in de ontlasting opsporen dat met het blote oog niet te zien is. Als de test afwijkend is, moet er aanvullend een volledig darmonder-zoek uitgevoerd worden om de oorzaak van dat occult bloed-verlies op te sporen. Bij ongeveer de helft van de mensen zullen poliepen (voorlopers van darmkanker) gevonden worden. Bij n op tien wordt er darmkanker -meestal in een vroegtijdig stadium- ontdekt. Als de test normaal is, krijg je na twee jaar een nieuwe test.

  Uw vrije tijd gaat zo goed als volledig op aan de vzw Stop Darmkanker. Wat zijn jullie plannen? Dr. Luc Colemont: We trachten zoveel mogelijk informatie en voorlichting over darmkanker te geven. Op die manier kunnen

  er kosten worden bespaard en zullen er uiteindelijk ook minder mensen sterven aan darmkanker. Sociale media zijn een uitstekend middel om onze boodschap te verspreiden en actie te voeren. We beperken ons niet alleen tot de inter-nationale maand tegen darmkanker in maart. Darmkanker slaat het ganse jaar toe. We moeten darmkanker een halt toeroepen. De weg is nog lang maar opgeven staat niet in ons woordenboek.

  Heeft u nog tips voor de mensen? Dr. Luc Colemont: Eerst en vooral deelnemen aan het bevol-kingsonderzoek: just do it! Een gezonde levensstijl kan ook al een stap in de goede richting zijn: overgewicht vermijden, niet roken en niet teveel alcohol drinken. Gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging maken deel uit van een gezonde levensstijl, maar het is jammer genoeg nog geen garantie om geen darmkanker te krijgen.

  Darmkanker is de ideale ziekte om

  vroegtijdig op te sporen

  Bevolkingsonderzoek Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker is gestart in oktober 2013. Alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar krijgen om de 2 jaar een uitnodiging met een gratis afnameset. De uitnodigingen worden gespreid in de tijd verzon-den waardoor tegen eind 2015 de ganse doelgroep een eerste maal is uitgenodigd.Via www.bevolkingsonderzoek.be kan je op basis van je geboortejaar nagaan of je zal uitgenodigd worden voor dit onderzoek en wanneer je de uitnodiging zal ontvangen.

  INFO Raadpleeg uw huisarts www.bevolkingsonderzoek.be

  www.logogezondplus.be

  www.stopdarmkanker.be

  Gemeentelijk Infoblad maart 2015 nr 2 3

 • Kort uit de gemeenteraadvan 18 december 2014

  Goedkeuring aanpassingen van de meerjarenplan-nen 2014-2019 van OCMW en gemeente.

  Vaststelling van het budget 2015 van gemeente en aktename van het budget 2015 van het OCMW.

  De dotatie 2015 van de gemeente Waarschoot aan de politiezone LoWaZoNe wordt vastgesteld op een bedrag van 664.791 euro.

  Vaststelling van de algemene gemeentebelasting 2015 op 150 euro per woning; de aanvullende gemeen-tebelasting op de personenbelasting 2015 op 7,5 % , de gemeentebelasting op dragende verticale constructies en zendmasten voor 2015. Voor het aanslagjaar 2015 worden 1.450 opcentiemen op de onroerende voorhef-fing geheven. Vaststellen van de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afval-stoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

  Vaststellen van het belastingreglement betreffende de ambtshalve opruiming van sluikstorten. Wie doelbe-wust afval dumpt op openbaar domein, riskeert niet alleen een GAS-boete maar betaalt ook de kosten van het opruimen door de gemeentelijke dien-sten of derden.

  De gemeenten Waarschoot en Zomergem en stad Eeklo keuren in het kader van een intergemeentelijke samenwerking een beheersovereenkomst en bijhoren-de beleidsvisie goed voor de Kunstacademie woord muziek beeld.

  Vaststellen van het reglement en retributiereglement betref-fende de ophaling van grofvuil aan huis op afroep. De ophaling gebeurt 6 keer per jaar door I.V.M. en kan aangevraagd worden via het nummer 0800 13 580 (op weekdagen en tijdens de kantooruren) of via www.ivmmilieu-beheer.be. De aanvrager betaalt 40,00 euro voor de ophaling van de eerste 300 kg. Voor elke bijkomende kg (boven de 300 kg) zal 0,10 euro per extra kg worden aangerekend.

  Aanpassing van het reglement voor de terugbetaling van de huur voor het gebruik van fuifruimtes: voor de huur van gemeentelijke zalen kan geen tussen-komst meer aangevraagd worden.

  De statuten van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst worden aange-past naar aanleiding van het verdwijnen van de provin-ciale ondersteuning. De gemeente Waarschoot maakt samen met de gemeenten Assenede, Evergem,Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem