INFO Waarschoot mei 2014

download INFO Waarschoot mei 2014

of 16

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Gemeentelijk informatieblad Waarschoot, mei 2014

Transcript of INFO Waarschoot mei 2014

 • I N F O 4

  Samenaankoop dakisolatie

  Verkiezingen 2014

  pagina 8Elke dag fietsen, elke dag winnen!

  E-boeken in de bib

  www.waarschoot.be

  106 13

  Gemeentelijk infoblad verschijnt tien maal per jaar 20ste jaarGanG nummer 4 mei 2014

 • alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op donderdag 1 mei, donderdag 29 mei (o.l.h. hemelvaart) en vrijdag 30 mei (brugdag). de sportdienst is ook gesloten op vrijdag 2 mei.

  GEMEENTE WAARSCHOOT

  GEMEENTEHuiSdorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 00 fax 09 250 59 55info@waarschoot.be www.waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur1ste zaterdag* van de maand 08.30 - 11.30 uur *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in augustus

  Spreekuur burgemeesterelke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraakgsm 0476 76 85 27

  Spreekuur schepenenna afspraak

  Zitting gemeenteraadgemeentehuis, zaal t Getouw om 20.00 uurde eerstvolgende gemeenteraad is op 15 mei 2014.

  GEMEENTElijkE OpENbARE bibliOTHEEkNieuwstraat 6, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 50 bibliotheek@waarschoot.be

  dinsdag 18.00 - 20.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uurdonderdag 18.00 - 20.00 uurzaterdag 09.30 - 11.30 uurzondag 09.30 - 11.30 uur

  RECyClAGEpARkstationsplein, 9950 WaarschootOpeningsuren: zie ophaalkalender afval

  SpORTdiENSTsportstraat 3, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 35 sportdienst@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurdinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 14.00 - 17.00 uurdonderdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  SOCiAAl HuiSkerkstraat 7, 9950 Waarschoot

  OCMW-dienstentel. 09 250 59 80 fax 09 250 59 66ocmw@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  gratis rechtshulpvrij spreekuur 16.00 uur tot 18.00 uur27 mei 2014: luc kerckaert

  Politie LoWaZoNetel. 09 250 59 25 fax 09 378 32 26wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  PWA/ Burentel. 09 250 59 89 fax 09 250 59 66pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uur 1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonenElke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

  NOOdNuMMERSBrandweer/ambulance tel. 100 of 112Politie tel. 101Wachtdienst apothekers www.apotheek.be tel. 0900 10 500 (09.00 uur tot 22.00 uur) tel. 0903 922 48 (22.00 uur tot 09.00 uur) www.apotheek.be www.geowacht.beWachtdienst dokters tel. 09 233 19 16Wachtdienst tandarts tel. 0903 39 969

  HulplijNENAntigifcentrum tel. 070 245 24Awel (voor kinderen en jongeren) tel. 102Card Stop tel. 070 344 344Druglijn tel. 078 15 10 20Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling tel. 1712Zelfmoordlijn tel.1813

  NuTSVOORZiENiNGENEandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34Eandis Gasreuk tel. 0800 65 0 65Defecte straatlamp tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep tel. 02 238 96 99

  Info

  www.waarschoot.be

  INFO Waarschoot verschijnt tien maal per

  jaar, niet in februari en augustus

  20ste jaargang nummer 4, mei 2014

  Redactieadres

  gemeente Waarschoot

  dienst communicatie

  dorp 1, 9950 Waarschoot

  tel. 09 250 59 02 fax 09 250 59 55

  communicatie@waarschoot.be

  Verantwoordelijk uitgever

  college van burgemeester en schepenen,

  dorp 1, 9950 Waarschoot

  Vormgeving en druk

  vanden broele, brugge

  Deadline

  editie juni is 29 april 2014

  COlOFON

  Volg ons op Facebookwww.facebook.com/waarschootwww.facebook.com/vrijetijdwaarschootwww.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij kinderclub domino)

  Volg ons op Twitterwww.twitter.com/gemWaarschoot www.twitter.com/pzlowazone

  2

 • 20 jaar Woon- en Zorgcentrum De LindeIn 2014 bestaat het huidige Woon- en Zorgcentrum De Linde 20 jaar. Op zaterdag 17 mei klinkt de directie en het personeel samen met de bewoners en hun naasten op de vele mooie her-inneringen en de toekomstplannen van het rusthuis.

  Tot eind september kunnen bewoners en bezoekers de tentoonstelling Kleine dieren in de tuin bezoeken.

  Femke Vermeire, animator bij het Woon- en Zorgcentrum De Linde: Ter gelegenheid van dit bijzonder jaar onthullen we op 17 mei aan onze bewoners en hun naasten de tentoonstel-ling Kleine dieren in de tuin. De tentoonstelling is een project waarbij alle personeelsleden samen hebben gewerkt aan een levensgroot insect dat hun afdeling representeert. Tot eind september kunnen bewoners en bezoekers onze insectenten-toonstelling in de tuin van het rusthuis bezoeken. Al twintig jaar is ons woon- en zorgcentrum een vaste waarde binnen de gemeente. Net zoals de lindeboom in onze binnentuin zijn we doorheen de jaren sterk gegroeid. We zijn vastberaden om De Linde te laten floreren!

  De grootkeuken in de nieuwe vleugel zal ook dienst doen als sociaal restaurant.

  Els Braeckman, directeur: De toekomst brengt veel nieuwe perspectieven: WZC De Linde beschikt binnenkort over een eigen website die tijdens de feestelijkheden wordt gelanceerd n het rusthuis wordt stevig aangebouwd. Op de huidige locatie van De Linde wordt in 2016 een nieuwe vleugel gebouwd waar plaats zal zijn voor 32 extra kamers en een nieuwe grootkeuken. We hebben voorzien dat de grootkeuken ook zal kunnen dienen als sociaal restaurant voor alle senioren van Waarschoot. In een latere fase worden de bestaande kamers opgefrist.

  Femke Vermeire: Ons woon- en zorgcentrum investeert de komende jaren in vernieuwing en daarom onthullen we op 17 mei aan de inwoners en hun naasten in primeur het nieuwe logo van WZC De Linde. Een logo dat symbool staat voor de komende jaren die ons hopelijk net zo mooie momenten bren-gen als afgelopen jaren. Maar ook een symbool voor innovatie met een warm hart voor ouderen. Want De Linde leeft!

  De bewoners van Woon- en Zorgcentrum genieten van een wafel voor hun verjaardag!

  Een stukje geschiedenis 1840:oprichtingdoorcongregatievandezustersvan

  VincentDepaulvanWaarschootspecifiekvoorarmenenbejaarden

  1843tot1845:bouwrusthuis 1949:grondigeverbouwingenrustoordDeLinde 1994: opening van het huidige rustoordgebouw De

  Linde 2000:nieuwenaamWoon-enZorgcentrumDeLinde

  vzw 2003:openingserviceflatsResidentieDeZilverlinde 2011:openingCentrumvoorKortverblijf 2015:startuitbreidingsiteWZCDeLinde

  INFO Woon- en Zorgcentrum De Linde, Schoolstraat 33, tel. 09 377 31 51

  Gemeentelijk Infoblad mei 2014 nr 4 3

 • Kort uit de gemeenteraadvan 20 februari 2014 Gemeenteraadslid Yves Moens wordt tijdelijk vervan-

  gen door Niels De Proft. De woning gelegen in de Kerkstraat 21, de vroegere

  pastoorswoning en eigendom van het gemeentebestuur wordt onderhands verkocht omdat op de openbare zitdag en tot op heden geen bod werd uitgebracht. De verkoop gebeurt voor een minimumverkoopprijs gelijk aan de geschatte waarde. De woning wordt verkocht om reden van openbaar nut.

  De werken aan de dorpskernvernieuwing hebben in totaal 3.733.654,29 euro incl. btw gekost. Deze kost-prijs omvat de (her)aanleg van riolering, wegdek, voet- en fietspaden, dorpsplein, Parking Centrum, openbare verlich-ting, straatmeubilair, fontein aan het gemeentehuis op het Dorp, in de Kerkstraat (tot aan Sociaal Huis), Nieuwstraat, Schoolstraat (tot aan WZC De Linde), Stationstraat (tot en met kruispunt Metaalstraat) en Veldstraat.

  De gemeente Waarschoot en Logo Gezond+ vzw hebben voor 2014 opnieuw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Logo Gezond+, opgericht door de Vlaamse Gemeenschap, adviseert en begeleidt het gemeentebestuur bij het behalen van gezondheidsdoelstellingen en het uitvoeren van gezondheidsacties. Het gemeentebestuur voorziet een bijdrage van 0,09 euro per inwoner.

  Het huishoudelijk en retributiereglement van Kinderclub Domino werden aangepast. Voortaan kun-nen ook niet-Waarschootse kinderen terecht in de

  buitenschoolse kinderopvang. Kinderen die school lopen en/of wonen in Waarschoot hebben steeds voorrang. Mensen die door een ziekte- en invaliditeitsverzekering een verhoogde tegemoetkoming genieten, komen ook in aanmerking voor het sociaal tarief. Men kan bij de lokale cordinator vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.

  Het gebruikersreglement voor het ontlenen van de mul-timediaprojector bij het gemeentebestuur (info dienst burgerzaken) werd geactualiseerd. De multimediaprojec-tor kan ontleend worden door de gemeentelijke dien-sten, adviesraden en de verenigingen van Waarschoot. Verenigingen betalen 25 euro per ontlening en 250 euro waarborg.

  Het retributiereglement voor het recyclagepark werd aangepast: voor specifieke inzamelacties (vb. verhaksel-actie) geldt de forfaitaire bijdrage van 1 euro niet. De aangebrachte fracties mogen de maximum toegelaten hoeveelheid per beurt niet overtreffen. Wanneer fracties meegebracht worden, anders dan deze die de specifieke inzamelactie betreffen, dan geldt de forfaitaire bijdrage van 1 euro wel.

  INFO secretariaat, tel. 09 250 59 00, secretariaat@waarschoot.be

  4

 • Mobiliteitsnieuws Het gemeentebestuur evalueertmomenteel hetpar-

  keerbeleidendeblauwe zone in de dorpskern. eind april was er een overleg met controlefirma Besix Park en begin mei is er een nieuwe telling van het gebruik van de parkeerplaatsen. ook alle opmerkingen van inwoners worden meegenomen in deze evaluatie. Meer nieuws volgt in een volgend infoblad.

  op vrijdag 2 mei is er geen fiet