Hollands glorie

download Hollands glorie

of 7

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Hollands glorie

 • HOLLANDS GLORIETEKST ROB STALLINGA BEELD VINCENT VAN GURP STYLING EDUARD KRAMER

  grootWAAR EEN KLEIN LAND in is NEDERLAND HEEFT MEER TE BIEDEN DAN BLOEMEN, KAAS EN FIETSEN. WAT HEET: ALS ANDERE LANDEN EVEN NIET OPLETTEN, VER-OVEREN WE DE WERELD. EN ALS WIJ EVEN NIET OPLET-TEN, STORTEN WE NET ZO MAKKELIJK TER AARDE.

  met

  dan

  k aan

  Kra

  mer

  ant

  iek (

  ww

  w.an

  tique

  -tile

  shop

  .nl)

  0 4 50 4 4

 • HOLLANDS GLORIE

  in Londen. De strategie van ABN Amro was lastiger te volgen, maar buiten Nederland hadden Rijkman Groenink en de zijnen stevige bruggenhoofden gevormd in Brazi-li en, of all places, Itali. De afloop kennen we. ING overleefde dankzij een omvang- rijke kapitaalinjectie van de overheid en is niet langer de tweede schatbewaarder ter wereld, ABN Amro werd genationaliseerd als onderdeel van Fortis en de fatsoenlijke Rabobank (founded by farmers) werd recordhouder fraudeschandalen. De teloor-gang van het vaderlandse bankwezen werd begin dit jaar bezegeld met de opheffing van de stichting Holland Financial Centre, die in 2007 was opgericht voor de ontwik-keling van een sterke financile sector. Het bestuur van de stichting blijft aan totdat alle zaken volledig zijn afgewikkeld en besluit daarna over eventuele ontbin-ding van de stichting.

  (GEEN) BELASTINGPARADIJSTerwijl de banken hun wonden likken, floreert de Nederlandse trustsector als nooit tevoren. Ruim 2000 medewerkers dirigeer-den in 2009 een geldstroom van 5 biljoen door de polder. Het leverde de schatkist een belastingbate op van 487 miljoen. Samen met een contingent notarissen, accoun-tants, fiscalisten en bankiers helpt de Nederlandse trustsector circa 20.000 enti-teiten hun belastingaanslagen laag te hou-den. In 2010 stalden de 500 grootste Ame-rikaanse ondernemingen hier 127 miljard dollar, en daarmee is Nederland veruit de populairste bestemming van bedrijfswinst. Maar om ons land een belastingparadijs te noemen? Nee, dat gaat onze volksvertegen-woordigers toch echt te ver. Op 14 januari nam een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer de motie-Van Vliet aan. Op initiatief van toenmalig PVVer Roland van Vliet werd de regering verzocht de term belastingparadijs in relatie tot Neder-land te verwerpen en krachtig te bestrijden.

  HIGHTECHBehalve bankieren zijn er nog andere eco-nomische activiteiten waarbij Nederland de concurrentie moest laten lopen. Sinds het faillissement van Fokker op 15 maart 1996 bouwen we geen serieuze vliegtuigen meer.

  at is ons land klein! Scroll de wereldlanden-lijst af van groot naar klein en je komt onze geliefde rivierendelta pas tegen op nummer 135, onder Bhutan en boven Guinee-Bissau. Nederland past 462 keer in Rusland. Maar

  toch, op het economische wereldtoneel is het allesbehalve een figurant. Met een bnp de totale waarde van alles wat we binnen de landgrenzen maken van rond de 600 miljard nemen we mondiaal de zeventiende positie in. En wat zijn we rijk! Deel het bnp door het aantal inwoners en Nederland staat wereldwijd op de zevende plaats. Met ruim 48.000 dollar per persoon per jaar (vol-gens de laatste cijfers van het IMF) laten we onze directe buren, maar ook Amerikanen, Japanners en Singaporezen ver achter ons. Na Luxemburg heeft Nederland het hoogste gemiddelde inkomen van de EU. Iets doen we dus heel goed, wat ook mag blijken uit de grootschalige bedrijvigheid waarvan wij hier enkele staaltjes op-voeren. Maar er was ook groteske zelfoverschatting die aan al dat moois in elk geval bij de banken een einde maakte.

  OVERMOEDIGE BANKJONGENSIs het de VOC-mentaliteit die ons rijkdom bracht? Uitgangspunt van de VOC was een slim nieuwigheidje waarbij de financile risicos en winsten van elke onderneming door participanten werden gedeeld. Dat maakte dapper. Geld nodig? Daar zorgen de Hollanders wel voor. Nou ja, tot de financile crisis dan. Aan de vooravond van het failliet van Lehman Brothers waren de drie Nederlandse grootbanken nog druk bezig wereldspelers te worden. Dankzij de succesvolle internetbank ING Direct was ING in 2007 de tweede spaarbank ter wereld. Rabobank voorzag agrarirs tot diep in Afrika van middelen en de coperatie opende een groot kantoor

  Al veel eerder was de personenautodivisie van Daf opgehouden te bestaan. De laatste Daf 66 liep in 1975 van de band, waarna diezelfde auto Volvo 66 ging heten. Achter-af gezien kan het niet verbazen dat Daf en Fokker het niet hebben gered. De producten waren niet bijzonder genoeg om de wereld-wijde concurrentie voor te blijven. Dat ligt anders met de waar van ASML. Deze spin-off van Philips en ASMI, die ooit begon in een houten noodgebouwtje op het Natlab-terrein van Philips, is sinds 2002 wereld-marktleider in de productie van lithografie-machines voor de halfgeleiderindustrie. De enige concurrenten, Canon en Nikon, doen niet meer mee. Daarvoor is hun technologi-sche achterstand op ASML te groot gewor-den. Hoe klein en krachtig een chip uit-eindelijk kan worden, is afhankelijk van de techneuten van ASML. Het hightech-bedrijf ontwikkelt nu machines die werken op basis van extreem ultraviolet licht (EUV). Daarmee moet de chipindustrie weer even vooruit kunnen. Prijs van een EUV-machine? Ruim 100 miljoen per stuk. Om zijn marktpositie te behouden gaf ASML in 2013 775 miljoen uit aan R&D. Voor het eerst passeerde het daarmee voor-malig moeder Philips als de Nederlandse nummer1 in R&D-uitgaven. In beurswaarde was ASML (33 miljard) Philips (22mil-jard) al eerder gepasseerd. En Philips? Daar gaat binnenkort het licht uit. Ceo Frans van Houten maakte onlangs bekend de multinational in tween te splitsen. Philips gaat straks verder met healthcare en consu-mer lifestyle. Daar waar het allemaal mee begon, de lichtdivisie, gaat zelfstandig

  verder, uiteindelijk resulterend in een lucratieve beursgang. Na het afstoten van de televisies, radios en luidspeakers wordt Philips weer een slag kleiner, maar de overgebleven onderdelen zijn wel state of the art en winstgevend. Philips claimt wereldmarktleider-schap in onder meer reanimatie, echografie, diagnostische cardio-logie, patintbewaking, rntgenapparatuur, nucleaire geneeskunde, MRI, CAT-scans, beheer van medische gegevens, elektrische scheerapparaten, haartrimmers en energiezuinige verlichting.

  AUTOMOTIVEHoe kleiner de niche, hoe sneller je jezelf wereldmarktleider mag noemen. Nederland telt tientallen bedrijven die kunnen bogen op deze toppositie. Volgens Steven Brakman, hoogleraar internatio-nale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, profiteren we van de toenemende specialisatie. Waar een apparaat vroeger in n fabriek werd gemaakt, gebeurt dat nu in een groot aantal verschil-lende fabrieken. Voor Nederland met zijn hoogstaande kennis pakt deze trend goed uit. Opvallend is de magneetwerking die Noord-Brabant uitoefent op industrile bedrijfjes. Het was ook een Bra-bander die de vaderlandse automobielindustrie nieuw leven inblies. Eind 2012 nam Wim van der Leegte (Q500 nr.15) Nedcar over. Dit jaar startte in Born de productie van de Mini. Al eerder opende Tesla een grote fabriek in Tilburg. Tuurlijk, in Flevoland zijn Victor Muller en Joop Donkervoort al langer met autos bezig. Hun sportbolides ogen spectaculair, maar de productie is beperkt. Ooit een Donkervoort D8 GTO op de snelweg tegengekomen? En bij die ene verdwaalde Spyker zit doorgaans Muller zelf achter het stuur.

  FLITSPAALOver snelwegen gesproken: grote kans dat u weleens te maken hebt gehad met een flitsend kastje van de firma Gatsometer uit Haarlem. In zijn passie om het verkeer veiliger te maken, fabriceerde de Nederlandse rallyrijder Maus Gatsonides (1911-1998) in 1964 de eerste flitspaal. Later tekende Gatsometer ook voor andere ver-keerssystemen die levens besparen en overheden verrijken, zoals apparatuur voor rekeningrijden, trajectcontrole en automatische kentekenplaatherkenning. Het bedrijf heeft al ruim 45.000 meet-installaties aan meer dan 60 landen geleverd. Gatsometer is markt-leider in het meten van verkeerssnelheid in alle landen ter wereld waar snelheidshandhaving serieus wordt genomen, zegt woord-voerder Edmar van der Weijden met satanisch genoegen. Volgens hem kennen de systemen van Gatso de laagste total cost of owner-ship in combinatie met de hoogst denkbare integriteit. In gewoon Nederlands: de flitspalen van Gatsometer zijn goedkoop en nauw-keurig. Vooral dat laatste is belangrijk. Verkeersovertredingen dienen immers onomstotelijk bewezen te worden.

  TANKSTATIONGatso bestaat slechts een halve eeuw, maar ons land heeft ook bedrij-ven van de lange adem. Niet alleen met een VOC-mentaliteit, zelfs met een VOC-historie. Koninklijke Vopak uit Rotterdam viert in 2016 zijn 400ste verjaardag. Het begon als een Amsterdams clubje dragers dat ladingen van VOC-schepen naar de plaatselijke stadswaag ver-

  Wij kennen Koninklijke Joh. Ensched hier vooral van de kleur-rijke, moeilijk te ver-valsen bankbiljetten uit het guldentijdperk, maar in het buitenland is Joh. Ensched Security Print vooral bekend van de post-zegels. In 1814 begon Joh. Ensched tegen-over de Haarlemse Sint Bavo met de productie

  Koninklijke Joh. Ensched, HaarlemWereldmarktleider in postzegels

  van bankbiljetten; in 1866 drukte het bedrijf zijn eerste postzegels. De zegels gaan nu naar meer dan 70 landen en daarmee is de drukker, die inmiddels is verhuisd naar een naburig industrie-terrein, wereldmarkt-leider. Met de bank-biljettenbusiness gaat het minder goed. Begin 2011 maakte De

  Nederlandsche Bank bekend dat het Neder-landse europapier - geld voortaan gedrukt wordt door twee Duitse drukkers en een Britse met een Franse naam. Pijnlijk! In 2014 balanceerde het bedrijf op het randje van faillisse-ment toen de Deut-sche Bundesbank een grote opdracht uit-stelde. Medewerkers leverden hun vakan-tiegeld in om het ontslag van 200col-legas te voorkomen.

  wereldmarktleider (