Zuid Hollands Landschap 2013

download Zuid Hollands Landschap 2013

of 20

 • date post

  13-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Zuid Hollands Landschap 2013

Transcript of Zuid Hollands Landschap 2013

 • 1 | 2013

  UITNE

  EMBA

  AR ZEEHELDENROUTE

  OPWEG

  Natuur op onverwachte plaatsen | Kansen grijpen in crisistijd | Ontdek De Tapuit | Vrijwilligers in t zonnetje | Praat mee op onze website | Groen is gezond

 • Social Media

  www.zhl.nl/volg-onsVind ons op Facebook

  UITGAVE is het kwartaaltijdschrift van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Jaargang 42, 1/2013 CONTACT Nesserdijk 368 | 3063 NE Rotterdam | (010) 272 22 22 | zhl@zuidhollandslandschap.nl | www.zuidhollandslandschap.nl De minimale bijdrage is 20,- per kalenderjaar, per gezin. Wilt u de stichting steunen zonder tijdschrift of mailing bel (010) 272 22 22. Wilt u bij verhuizing gebruik maken van de PostNL verhuisservice? Opzeggen kan telefonisch of schriftelijk, voor 1 oktober. Foto voorkant: Herefort runderen begrazen het tijdelijk natuurgebied Eeserwold, fotograaf Robbert Wolf. Volgende nummer verschijnt eind mei

  OPLAGE 54.000 BESCHERMERADMINISTRATIE ING Bank 307176 | IBAN NL94INGB0000307176 | BIC INGBNL2A

  ANDEREGIFTEN ING Bank 66.29.75.367 | IBAN NL41INGB0662975367 | BIC INGBNL2A REDACTIE Eline Decker, Marie-Louise Govers (eindredactie), Michiel Houtzagers (hoofdredactie) en Tim Remmel (social media). REDACTIEKLANKBORD Constance Alderlieste, Annelies Gras, Ineke Journee, Idde Lammers, Evelien Masselink, Boudewijn Swart en Dorien Wiltjer. VORMGEVINGENDRUK Drukkerij Verloop | www.verloop.nl | (078) 69 128 99 ADVERTENTIEVERKOOP A2 | ron.degraaf@xs4all.nl | (023) 526 04 05

  Het drukproces van dit blad voldoet aan de meest strenge eisen op het gebied van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De folie voor de verpakking van Zuid-Hollands Landschap bestaat uit de grondstoffen polyethyleen c.q. polypropyleen. Tijdens de productie, verwerking, het gebruik en de afbraak, ontstaan geen milieuonvriendelijke afvalstoffen.

  colofon

  1 | 2

  013

  UITNE

  EMBA

  AR ZEEHELDENROUTE

  OPWEG

  Natuur op onverwachte plaatsen | Kansen

  grijpen in crisistijd |

  Ontdek De Tapuit | Vrijwilligers in t zonnet

  je |

  Praat mee op onze website | Groen is gezon

  d

  Volg de natuur bij jou in de buurtLeuke nieuwtjes, activiteitentips, mooie fotos en prijsvragen... Je vindt het allemaal op onze regionale Facebookpaginas. Kijk voor een compleet overzicht van onze social media kanalen op www.zhl.nl/volg-ons

  Zuid-Hollands Landschap 1 20132

 • Uw landschap

  De gezamenlijke vrijwilligersdag in Hoek van Holland en de samenwerking tijdens de Open monumentendag op Kasteel Keukenhof smaken wat ons betreft naar meer.

  Wij willen graag uw mening weten over de samenwerking en de nieuwe koers gericht op meer verbinding met mensen. Op bladzijde 6 van dit tijdschrift leest u hier meer over. U helpt ons door een korte enqute op www.zhl.nl/enqute in te vullen. Uiteraard zullen wij de resul-taten terugkoppelen en meewegen in toekomstige keuzes. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

  Michiel HoutzagersDirecteur Zuid-Hollands Landschap

  Michiel.Houtzagers@zhl.nl

  @Houtzagers

  4 opinie: Tijdelijke natuur 6 op pad met: Michiel Houtzagers en Maarten van der Valk 8 Vrijwilligersdag in duinen van oostvoorne 9 Veldnieuws 10 natuur en Gezondheid

  12 dunea 14 fauna: Bever15 Sponsornieuws16 landgoed Mildenburg: Herstel lange laan extra Zeeheldenroute: wandelen bij Hoek van Holland

  6 extra10

  Landschap om van te genieten n door te geven aan volgende generaties. Afgelopen tijd zijn wij geconfronteerd met forse bezuinigingen. De organisatie moet aanzienlijk krimpen, waardoor wij minder kunnen realiseren. Er zal minder ingezet worden op verwerving van nieuwe terreinen, belangenbehartiging, monitoring en communicatie. U maar ook de natuur zal dat helaas gaan merken.

  Het Zuid-Hollands Landschap wil met andere partijen meer samenwerken om effectiever te zijn en kosten te besparen. Ik zie samen met het bestuur, veel kansen in de samenwerking met het Erfgoedhuis Zuid-Holland (cultuurhistorie en landgoederen) en Landschapsbeheer Zuid-Holland (vrijwilligers en weidevogelbeheer). Deze drie provinciale organisaties zetten zich op een vergelijkbare wijze in om Zuid-Holland mooi en aantrekkelijk te houden.

  Wat van waarde is, koester je en wil je graag doorgeven aan volgende generaties. En dat geldt in het bijzonder voor natuur en landschap in je directe omgeving, zo denken wij bij het Zuid-Hollands Landschap. Natuur waar je regelmatig komt, waar je van kan genieten in de wetenschap dat de natuur zich kan blijven ontwikkelen. Of het nu gaat om de middeleeuwse veenweiden verkavelingen in de Krimpenerwaard, het uitgestrekte duingebied op Voorne of de Bollenstreek met zijn buitenplaatsen en kastelen.

  Het Zuid-Hollands Landschap zet zich al sinds 1934 in om het landschap voor u en uw kinderen te beschermen. Wij willen anno 2013 de verbinding tussen u en de natuur versterken. Hiervoor willen we nieuwe ideen blijven ontwikkelen: van een openlucht bioscoop tot jungle-tochten door Klein Profijt. Vrijwilligers worden daarbij steeds belangrijker.

  Jan van Da

  m, H

  et Dok

  Voorwoord

  inHoUdSopGaVe

  U helpt ons door een korte enqute op www.zhl.nl/enqute in te vullen

  Zuid-Hollands Landschap 1 2013 3

 • Robb

  ert W

  olf

  ruige gras. En langs de randen groeit de koekoeksbloem. In Eeserwold grazen ook Herefort runderen. Zij helpen ons bij het beheer en voorkomen dat dit gebied dicht groeit. De runderen maken open en kale plekken en dat zorgt voor veel variatie. KraaMKaMer Voor pionierSSoorTenBraakliggende terreinen zijn een ideale kraamkamer voor pionierssoorten. Deze soorten kunnen een stuk grond snel innemen, zich vermeerderen en verspreiden. Voor veel planten en dieren is een tijdelijk natuurgebied een verademing, omdat ze geen strijd aan hoeven gaan met andere planten en dieren. Pionierssoorten planten zich snel voort en verspreiden zich in de wijde omgeving. En daar zit de winst voor de natuur. Verschillende soorten orchideen, de rugstreeppad en plevieren kunnen van de tijdelijke natuurgebiedjes profiteren. De keerzijde van tijdelijke natuur is dat de natuur ooit plaats moet maken voor woningen of bedrijven. Toch is het de moeite waard om gebieden tijdelijk te laten verruigen. Het brengt nieuwe soorten naar de

  om te vormen tot tijdelijk natuurgebied. Daarover vertelt hij enthousiast: Het duurt vaak nog jaren voordat op braakliggende stukken grond woningen worden gebouwd, dus dat is voor de natuur een enorme kans om zich te ontwikkelen. In Eeserwold ligt een 113 hectare groot gebied wat in de toekomst een woonwijk en een bedrijventerrein moet worden. De eigenaar van het land werkt samen met landschap Overijssel om er in de tussentijd een natuurgebied van te maken. Eeserwold is na drie jaar al een prachtig tijdelijk natuurgebied geworden. We hebben een poel gegraven voor padden en vogels, verder doen we minimaal aan beheer. Er vliegen veldleeuweriken, kievieten en scholeksters. Soorten zoals de blauwe breedscheenjuffer zitten hier in het

  opinie

  natuur op

  onverwachte plaatsen

  U ziet het steeds meer in onze provincie: braakliggende

  grond die ligt te wachten op woningen of bedrijven.

  Kale plekken in het landschap die regelmatig worden

  omgeploegd zodat de natuur er geen kans krijgt.

  Eigenaren van braakliggende grond willen niet dat er beschermde soorten in het gebied leven. En dat is te begrijpen, want als die soorten zich daar een maal vestigen kan de eigenaar de grond niet gebruiken als bedrijventerrein of woonwijk. Toch is dat jammer voor de natuur en het landschap in Zuid-Holland. Als braakliggende terreinen tijdelijk plaats maken voor natuur levert dat veel winst op voor het landschap in de provincie.

  TijdelijK naTUUrGeBied eeSerwoldEibert Jongsma werkt bij Landschap Overijssel, de evenknie van het Zuid-Hollands Landschap in Overijssel. Als landschapsadviseur is Eibert actief aan het werk om braakliggende gebieden

  Zuid-Hollands Landschap 1 20134

 • omgeving en het landschap knapt er van op. Ook al wordt een tijdelijk natuurgebied weer verwijderd, de pionierssoorten trekken verder naar een ander kaal stuk grond.

  naTUUr dicHTBijIn onze provincie liggen veel braakliggende terreinen in de buurt van de stad of een dorp. Als daar tijdelijke natuur van wordt gemaakt kan iedereen genieten van natuur dichtbij. Er zijn in het land al veel leuke initiatieven waarbij enthousiaste buurtbewoners meehelpen om een tijdelijk natuurgebied te onderhouden of er activiteiten te organiseren. Er zijn plekken die worden ingericht als speelnatuur, waar kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met de natuur. Andere plekken worden door beheerders juist weer met rust gelaten. Daar kan de natuur helemaal zijn eigen gang gaan. In alle tijdelijke natuurgebieden mogen mensen wandelen en excursies organiseren, want over het ontstaan van nieuwe natuur is een heleboel te leren.

  Annelies Gras

  Nico va

  n Ka

  ppel

  waT VindT U Van TijdelijKe naTUUr?Het Zuid-Hollands Landschap is enthousiast over tijdelijke natuur en wil samen met grondeigenaren en mensen uit de omgeving bekijken of er plekken zijn die als tijdelijk natuurgebied kunnen fungeren. Maar daarvoor is het belangrijk dat u als Beschermer tijdelijke natuur ook een warm hart toedraagt. Bekijk daarom op onze website een filmpje over tijdelijke natuur in Overijssel en geef uw mening via Facebook of Twitter. Ziet u ook kansen bij u in de buurt? Heeft u een goed idee voor activiteiten in een tijdelijk natuurgebied? Of bent u er tegen omdat de natuur weer verdwijnt? Praat mee met het Zuid-Hollands Landschap. Gebruik daarvoor op Twitter de hashtag #tijdelijkenatuur. www.zhl.nl/tijdelijkenatuur

  Hoe werkt de regelgevin