Zuid Hollands Landschap 2013

Click here to load reader

 • date post

  13-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Zuid Hollands Landschap 2013

Transcript of Zuid Hollands Landschap 2013

 • 1 | 2013

  UITNE

  EMBA

  AR ZEEHELDENROUTE

  OPWEG

  Natuur op onverwachte plaatsen | Kansen grijpen in crisistijd | Ontdek De Tapuit | Vrijwilligers in t zonnetje | Praat mee op onze website | Groen is gezond

 • Social Media

  www.zhl.nl/volg-onsVind ons op Facebook

  UITGAVE is het kwartaaltijdschrift van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Jaargang 42, 1/2013 CONTACT Nesserdijk 368 | 3063 NE Rotterdam | (010) 272 22 22 | [email protected] | www.zuidhollandslandschap.nl De minimale bijdrage is 20,- per kalenderjaar, per gezin. Wilt u de stichting steunen zonder tijdschrift of mailing bel (010) 272 22 22. Wilt u bij verhuizing gebruik maken van de PostNL verhuisservice? Opzeggen kan telefonisch of schriftelijk, voor 1 oktober. Foto voorkant: Herefort runderen begrazen het tijdelijk natuurgebied Eeserwold, fotograaf Robbert Wolf. Volgende nummer verschijnt eind mei

  OPLAGE 54.000 BESCHERMERADMINISTRATIE ING Bank 307176 | IBAN NL94INGB0000307176 | BIC INGBNL2A

  ANDEREGIFTEN ING Bank 66.29.75.367 | IBAN NL41INGB0662975367 | BIC INGBNL2A REDACTIE Eline Decker, Marie-Louise Govers (eindredactie), Michiel Houtzagers (hoofdredactie) en Tim Remmel (social media). REDACTIEKLANKBORD Constance Alderlieste, Annelies Gras, Ineke Journee, Idde Lammers, Evelien Masselink, Boudewijn Swart en Dorien Wiltjer. VORMGEVINGENDRUK Drukkerij Verloop | www.verloop.nl | (078) 69 128 99 ADVERTENTIEVERKOOP A2 | [email protected] | (023) 526 04 05

  Het drukproces van dit blad voldoet aan de meest strenge eisen op het gebied van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De folie voor de verpakking van Zuid-Hollands Landschap bestaat uit de grondstoffen polyethyleen c.q. polypropyleen. Tijdens de productie, verwerking, het gebruik en de afbraak, ontstaan geen milieuonvriendelijke afvalstoffen.

  colofon

  1 | 2

  013

  UITNE

  EMBA

  AR ZEEHELDENROUTE

  OPWEG

  Natuur op onverwachte plaatsen | Kansen

  grijpen in crisistijd |

  Ontdek De Tapuit | Vrijwilligers in t zonnet

  je |

  Praat mee op onze website | Groen is gezon

  d

  Volg de natuur bij jou in de buurtLeuke nieuwtjes, activiteitentips, mooie fotos en prijsvragen... Je vindt het allemaal op onze regionale Facebookpaginas. Kijk voor een compleet overzicht van onze social media kanalen op www.zhl.nl/volg-ons

  Zuid-Hollands Landschap 1 20132

 • Uw landschap

  De gezamenlijke vrijwilligersdag in Hoek van Holland en de samenwerking tijdens de Open monumentendag op Kasteel Keukenhof smaken wat ons betreft naar meer.

  Wij willen graag uw mening weten over de samenwerking en de nieuwe koers gericht op meer verbinding met mensen. Op bladzijde 6 van dit tijdschrift leest u hier meer over. U helpt ons door een korte enqute op www.zhl.nl/enqute in te vullen. Uiteraard zullen wij de resul-taten terugkoppelen en meewegen in toekomstige keuzes. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

  Michiel HoutzagersDirecteur Zuid-Hollands Landschap

  Michiel.H[email protected]

  @Houtzagers

  4 opinie: Tijdelijke natuur 6 op pad met: Michiel Houtzagers en Maarten van der Valk 8 Vrijwilligersdag in duinen van oostvoorne 9 Veldnieuws 10 natuur en Gezondheid

  12 dunea 14 fauna: Bever15 Sponsornieuws16 landgoed Mildenburg: Herstel lange laan extra Zeeheldenroute: wandelen bij Hoek van Holland

  6 extra10

  Landschap om van te genieten n door te geven aan volgende generaties. Afgelopen tijd zijn wij geconfronteerd met forse bezuinigingen. De organisatie moet aanzienlijk krimpen, waardoor wij minder kunnen realiseren. Er zal minder ingezet worden op verwerving van nieuwe terreinen, belangenbehartiging, monitoring en communicatie. U maar ook de natuur zal dat helaas gaan merken.

  Het Zuid-Hollands Landschap wil met andere partijen meer samenwerken om effectiever te zijn en kosten te besparen. Ik zie samen met het bestuur, veel kansen in de samenwerking met het Erfgoedhuis Zuid-Holland (cultuurhistorie en landgoederen) en Landschapsbeheer Zuid-Holland (vrijwilligers en weidevogelbeheer). Deze drie provinciale organisaties zetten zich op een vergelijkbare wijze in om Zuid-Holland mooi en aantrekkelijk te houden.

  Wat van waarde is, koester je en wil je graag doorgeven aan volgende generaties. En dat geldt in het bijzonder voor natuur en landschap in je directe omgeving, zo denken wij bij het Zuid-Hollands Landschap. Natuur waar je regelmatig komt, waar je van kan genieten in de wetenschap dat de natuur zich kan blijven ontwikkelen. Of het nu gaat om de middeleeuwse veenweiden verkavelingen in de Krimpenerwaard, het uitgestrekte duingebied op Voorne of de Bollenstreek met zijn buitenplaatsen en kastelen.

  Het Zuid-Hollands Landschap zet zich al sinds 1934 in om het landschap voor u en uw kinderen te beschermen. Wij willen anno 2013 de verbinding tussen u en de natuur versterken. Hiervoor willen we nieuwe ideen blijven ontwikkelen: van een openlucht bioscoop tot jungle-tochten door Klein Profijt. Vrijwilligers worden daarbij steeds belangrijker.

  Jan van Da

  m, H

  et Dok

  Voorwoord

  inHoUdSopGaVe

  U helpt ons door een korte enqute op www.zhl.nl/enqute in te vullen

  Zuid-Hollands Landschap 1 2013 3

 • Robb

  ert W

  olf

  ruige gras. En langs de randen groeit de koekoeksbloem. In Eeserwold grazen ook Herefort runderen. Zij helpen ons bij het beheer en voorkomen dat dit gebied dicht groeit. De runderen maken open en kale plekken en dat zorgt voor veel variatie. KraaMKaMer Voor pionierSSoorTenBraakliggende terreinen zijn een ideale kraamkamer voor pionierssoorten. Deze soorten kunnen een stuk grond snel innemen, zich vermeerderen en verspreiden. Voor veel planten en dieren is een tijdelijk natuurgebied een verademing, omdat ze geen strijd aan hoeven gaan met andere planten en dieren. Pionierssoorten planten zich snel voort en verspreiden zich in de wijde omgeving. En daar zit de winst voor de natuur. Verschillende soorten orchideen, de rugstreeppad en plevieren kunnen van de tijdelijke natuurgebiedjes profiteren. De keerzijde van tijdelijke natuur is dat de natuur ooit plaats moet maken voor woningen of bedrijven. Toch is het de moeite waard om gebieden tijdelijk te laten verruigen. Het brengt nieuwe soorten naar de

  om te vormen tot tijdelijk natuurgebied. Daarover vertelt hij enthousiast: Het duurt vaak nog jaren voordat op braakliggende stukken grond woningen worden gebouwd, dus dat is voor de natuur een enorme kans om zich te ontwikkelen. In Eeserwold ligt een 113 hectare groot gebied wat in de toekomst een woonwijk en een bedrijventerrein moet worden. De eigenaar van het land werkt samen met landschap Overijssel om er in de tussentijd een natuurgebied van te maken. Eeserwold is na drie jaar al een prachtig tijdelijk natuurgebied geworden. We hebben een poel gegraven voor padden en vogels, verder doen we minimaal aan beheer. Er vliegen veldleeuweriken, kievieten en scholeksters. Soorten zoals de blauwe breedscheenjuffer zitten hier in het

  opinie

  natuur op

  onverwachte plaatsen

  U ziet het steeds meer in onze provincie: braakliggende

  grond die ligt te wachten op woningen of bedrijven.

  Kale plekken in het landschap die regelmatig worden

  omgeploegd zodat de natuur er geen kans krijgt.

  Eigenaren van braakliggende grond willen niet dat er beschermde soorten in het gebied leven. En dat is te begrijpen, want als die soorten zich daar een maal vestigen kan de eigenaar de grond niet gebruiken als bedrijventerrein of woonwijk. Toch is dat jammer voor de natuur en het landschap in Zuid-Holland. Als braakliggende terreinen tijdelijk plaats maken voor natuur levert dat veel winst op voor het landschap in de provincie.

  TijdelijK naTUUrGeBied eeSerwoldEibert Jongsma werkt bij Landschap Overijssel, de evenknie van het Zuid-Hollands Landschap in Overijssel. Als landschapsadviseur is Eibert actief aan het werk om braakliggende gebieden

  Zuid-Hollands Landschap 1 20134

 • omgeving en het landschap knapt er van op. Ook al wordt een tijdelijk natuurgebied weer verwijderd, de pionierssoorten trekken verder naar een ander kaal stuk grond.

  naTUUr dicHTBijIn onze provincie liggen veel braakliggende terreinen in de buurt van de stad of een dorp. Als daar tijdelijke natuur van wordt gemaakt kan iedereen genieten van natuur dichtbij. Er zijn in het land al veel leuke initiatieven waarbij enthousiaste buurtbewoners meehelpen om een tijdelijk natuurgebied te onderhouden of er activiteiten te organiseren. Er zijn plekken die worden ingericht als speelnatuur, waar kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met de natuur. Andere plekken worden door beheerders juist weer met rust gelaten. Daar kan de natuur helemaal zijn eigen gang gaan. In alle tijdelijke natuurgebieden mogen mensen wandelen en excursies organiseren, want over het ontstaan van nieuwe natuur is een heleboel te leren.

  Annelies Gras

  Nico va

  n Ka

  ppel

  waT VindT U Van TijdelijKe naTUUr?Het Zuid-Hollands Landschap is enthousiast over tijdelijke natuur en wil samen met grondeigenaren en mensen uit de omgeving bekijken of er plekken zijn die als tijdelijk natuurgebied kunnen fungeren. Maar daarvoor is het belangrijk dat u als Beschermer tijdelijke natuur ook een warm hart toedraagt. Bekijk daarom op onze website een filmpje over tijdelijke natuur in Overijssel en geef uw mening via Facebook of Twitter. Ziet u ook kansen bij u in de buurt? Heeft u een goed idee voor activiteiten in een tijdelijk natuurgebied? Of bent u er tegen omdat de natuur weer verdwijnt? Praat mee met het Zuid-Hollands Landschap. Gebruik daarvoor op Twitter de hashtag #tijdelijkenatuur. www.zhl.nl/tijdelijkenatuur

  Hoe werkt de regelgeving voor tijdelijke natuur?

  Het ministerie van Economische Zaken heeft een beleidslijn Tijdelijke Natuur ontwikkeld. Grondeigenaren kunnen nu vooraf ontheffing van de Flora- en faunawet krijgen. Deze ontheffing krijgen zij voor de soorten die op het terrein kunnen voorkomen wanneer de natuur de ruimte krijgt. Dat betekent dat de grondeigenaren van te voren een inschatting moeten maken van de soorten die zich in een gebied zullen gaan vestigen. De ontheffing wordt afgegeven voor tien jaar een geeft de grondeigenaar de zekerheid dat de natuur zich kan ontwikkelen en dat hij de natuur weer kan verwijderen als hij het gebied gaat inrichten.

  Bontbekplevier

  Herefort runderen begrazen het tijdelijk natuurgebied Eeserwold.

  Blauwtje op koekoeksbloem Nico v

  an Ka

  ppel

  Zuid-Hollands Landschap 1 2013 5

 • Het is zonnig en bladstil in de duinen bij Hoek van Holland. Meeuwen zwenken voorbij, een konijntje

  sprint weg. Voor stadsbewoners is dit een heerlijk gebied om op zondagmiddag lekker uit te waaien, zegt Maarten van der Valk. Vaak zie je dan dat volwassenen het verharde pad naar zee kiezen, terwijl de kinderen dwars door het duin gaan. En dat mg hier ook. Michiel Houtzagers knikt volmondig. Zijn eigen kinderen van 7, 9 en 12 jaar oud roetsjen hier in het weekeinde maar al te graag van de zanderige hellingen af. Dat is echt genieten met het hele gezin!

  weGGeVallen proVincieSUBSidieS Dit is precies wat het Zuid-Hollands Landschap de komende jaren voor ogen staat. We willen als natuurbeschermingsorganisatie dichter bij de mensen staan, zegt Houtzagers. We willen mensen meer verbinden met natuurgebieden en meer voor mensen gaan betekenen, om ze steviger aan ons te binden. Dat laatste is hard nodig, want de provincie Zuid-Holland gaat de subsidie de komende jaren flink bekorten, als uitkomst van een juridische strijd, aangespannen door particuliere grondeigenaren die de subsidie aan het Landschap als concurrentievervalsing zagen. Houtzagers: Andere provincies hebben deze discussie op een andere manier gevoerd en andere keuzes gemaakt.Lastig, vindt Houtzagers, omdat een flink deel van de weggevallen provinciesubsidies werd besteed aan recreatievoorzieningen, toezicht en terreinbeheer. Zonder beheer groeien de duinen snel dicht met duindoorns en andere struiken. Want door de luchtvervuiling waaien er veel extra meststoffen in de vorm van stikstofverbindingen het terrein

  op pad MeT...

  Kansen grijpen in crisistijd

  Het Zuid-Hollands landschap zet een nieuwe koers in, actief

  en ondernemend. Sterk teruggelopen provinciesubsidies

  dwingen tot een grote reorganisatie, met banenverlies.

  Vrijwilligers zijn harder nodig dan ooit. Gelukkig heeft onze

  stichting een heel trouwe achterban, constateren directeur

  Michiel Houtzagers en regiohoofd kuststreek Maarten van der

  Valk tijdens een duinwandeling door de Van dixhoorndriehoek

  bij Hoek van Holland. wij gaan ons publiek voortaan nog

  beter bedienen met allerlei leuke activiteiten dichtbij huis,

  speciaal ook voor stadsbewoners en jonge gezinnen. want

  wij zien mensen graag van de natuur genieten.

  Michiel Houtzagers (l) en Maarten van der Valk

  Marion de

  Boo

  Zuid-Hollands Landschap 1 20136

 • in en dan gaan allerlei struiken in de duingraslandjes steeds harder groeien. Houtzagers: We zijn wettelijk verplicht om te zorgen dat deze duinen hun bijzondere kwaliteiten behouden. Dat is vastgelegd binnen het Europese Natura 2000-beleid. Op het beheer van onze kostbare natuurterreinen willen we in geen geval beknibbelen.

  Van dixHoorndrieHoeKOp onze rondwandeling ligt het duingebied er prachtig bij. De Van Dixhoorndriehoek ontstond begin jaren zeventig door zandopspuitingen langs de duinrand bij Hoek van Holland, vertelt Maarten van der Valk. Met zand, dat vrijkwam bij het uitbaggeren van de Rotterdamse havens en vaargeulen werd de kustlijn versterkt. Het opgespoten gebied tussen de oude en de nieuwe duinenrij ontwikkelde zich tot een mooie natte duinvallei. De zandhagedis en de rugstreeppad verschenen vanzelf en in de zomer stikt het hier van de orchideen.De Van Dixhoorndriehoek is een Europees beschermd natuurmonument, een zogenoemd Natura 2000-gebied. Begin 2012 werd het 110 hectare grote terrein door de deelgemeente Hoek van Holland overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap. Samen met het aan de zuidkant gelegen Vinetaduin en Spanjaards Duin aan de noordkant heeft de stichting nu een mooi aaneengesloten duingebied in beheer. De mogelijkheden zijn hier heel erg groot, om de natuurwaarden te verhogen n om de recreanten meer te bieden, zegt Maarten.De gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland stelden samen 1,2 miljoen

  euro beschikbaar om het natuurgebied goed te beheren. Dit geld is deels afkomstig uit de compensatiegelden voor mogelijke schade aan de duinen, veroorzaakt door het havengebied van Rotterdam Samen met vrijwilligers maakt het Zuid-Hollands Landschap van duindoornstruwelen weer mooie duingraslandjes. Wandelpaden worden verbeterd en lelijke hekken zoveel mogelijk weggehaald. Grazende schapen helpen mee om het landschap open te houden.

  naTUUrlijK VerBondenDe komende jaren wil het Zuid-Hollands Landschap meer gaan samenwerken met bedrijven en andere instanties en nieuwe inkomstenbronnen aanboren, bijvoorbeeld met speciale excursies voor bedrijfssponsoren. Houtzagers: De economische crisis dwingt ons om creatiever te zijn en te zorgen dat we meer mensen aan ons binden. Bijvoorbeeld met bijzondere excursies, verkoop van haardhout en vrijwilligerswerk. Steeds meer mensen sluiten zich als vrijwilliger bij de stichting aan. Daar zijn we heel blij mee. Goed nieuws is ook dat ons ledenaantal ondanks de crisis niet achteruitgaat. Sterker nog, mensen blijken juist bereid zijn om een extra donatie te doen vanwege de crisis. Natuur wordt soms gezien als een luxeproduct. Zeker in een provincie als Zuid-Holland, waar we zo weinig natuur hebben, is dat heel triest. Natuur is juist broodnodig!

  Marion de Boo

  Zelf op padDe Van Dixhoorndriehoek is vrij toegankelijk. Er lopen diverse wandel- en fietspaden, zoals de Zeeheldenroute in dit tijdschrift. Treinreizigers vanuit Rotterdam kunnen uitstappen op NS station Hoek van Holland Haven (waar OV-fietsen te huur zijn) of NS station Hoek van Holland Strand. Vanuit Den Haag rijdt Bus 35 naar halte Strandweg in Hoek van Holland.

  op weGwww.gethoekt.nlVVV Store / Stichting Get Hoekt, Prins Hendrikstraat 281 in Hoek van Holland, (0174) 519 570.

  Schapen houden het landschap open

  Dick Hog

  ewon

  ing

  Moeraswespenorchis

  Marion de

  Boo

  Maa

  rten Ka

  lisvaart

  Rugstreeppad

  Maa

  rten Ka

  lisvaart

  Zuid-Hollands Landschap 1 2013 7

 • naTUUr Bij U in de BUUrT

  landschapsbeheer Zuid-

  Holland, het Zuid-Hollands

  landschap en het erfgoedhuis

  Zuid-Holland organiseren voor

  de tweede keer gezamenlijk

  de provinciale vrijwilligersdag.

  Vrijwilligers die door het

  jaar heen voor n van de

  drie provinciale partners de

  handen uit de mouwen steken,

  zijn uitgenodigd op zaterdag

  9 maart voor een compleet

  verzorgde dag in de duinen

  van oostvoorne, rondom de

  Tenellaplas, eigendom van het

  Zuid-Hollands landschap.

  zelf in de duinen aan de slag te gaan. En natuurlijk om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten, met een lekkere lunch, hapjes en drankjes.

  locaTieDe dag vindt plaats rondom Bezoekerscentrum Tenellaplas, middenin de Duinen van Oostvoorne. Dit is n van de meest gevarieerde duingebieden van West-Europa. U treft er bijna tweederde van de Nederlandse broedvogelsoorten aan en bijna de helft van alle wilde Nederlandse plantensoorten.

  De provinciale vrijwilligersdag in Zuid-Holland wordt medegefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

  De provinciale organisaties Landschapsbeheer Zuid-Holland, het Zuid-Hollands Landschap en het Erfgoedhuis Zuid-Holland werken nauw samen op de terreinen natuur, landschap en cultuurhistorie. Die werkvelden overlappen elkaar en met de samenwerking streven we naar een integrale benadering van de leefomgeving van bewoners van Zuid-Holland. Zowel natuur als erfgoed zijn belangrijke onderdelen van een waardevol landschap, dat op haar beurt niet kan bestaan zonder een actieve bijdrage van haar bewoners en gebruikers. Vrijwilligers zijn hierbij dus voor alle partijen onmisbaar.

  BelanGeloZe inZeTDe provinciale vrijwilligersdag vindt ieder jaar plaats om alle vrijwilligers te bedanken voor hun belangeloze inzet. Door samenwerking met de drie organisaties wordt een gevarieerd programma aangeboden. De programmaonderdelen bieden de mogelijkheid om - met elkaar erfgoed, landschap of natuur te verkennen en om

  Vrijwilligersdag

  zaterdag 9 maart in Duinen van Oostvoorne

  Kijk voor meer informatie

  over het programma op

  www.zhl.nl/vrijwilligersdag of

  www.facebook.com/vrijwilligerszhl

  Floris Sche

  plitz

  Zuid-Hollands Landschap 1 20138

 • VeldnieUwS

  ZooGdieren-ZeGelSde naTUUr KoMT ToT leVen

  Een nieuwe postzegelserie met Nederlandse zoogdieren is nu te koop bij het postkantoor! PostNL en Stichting Natuurbeelden geven de serie uit, van 36 zegels met bekende zoogdieren zoals de eekhoorn, het edelhert, de vos en de zeehond. De complete serie is verkrijgbaar via een abonnement.Kijk op www.zhl.nl/zoogdierenzegels

  weideVoGelGeBied ooSTVlieTpolder ToeGanKelijKWethouder Frank de Wit van de gemeente Leiden opende donderdag 24 januari officieel het toegangshek naar het 38 hectare metende natuur- en recreatiegebied t Vogelhoff in de Oostvlietpolder. Het Zuid-Hollands Landschap gaat dit gebied bij Leiden beheren, gesteund door de agrarirs in dit gebied.

  Dankzij de goede samenwerking van alle partijen, recreren bewoners van stad en dorp nu in zon mooi groen gebied. Het fietspad door het gebied verbindt Leiden bovendien met het Groene Hart. t Vogelhoff heeft aantrekkelijke recreatieve elementen, van actief struinen tot languit loungen!

  NieuwsbriefMelduaanvoordenieuwsbriefenontvangiederemaanddeleuksteexcursies,wandel-offietsroutetips,natuurnieuwtjesendeBeschermervoordelenpermail.www.zhl.nl/nieuwsbrief

  naTUUraGendaStoom, wind en water

  Op zaterdag 6 april zet het historische stoomgemaal (anno 1872) de Hooge Boezem, Hoogstraat 31 in Haastrecht, haar deuren open. De hele dag staat een gevarieerd programma centraal, van museum- en molen bezoek tot een wandeltocht door het natuurgebied de Hooge Boezem achter Haastrecht. Het Zuid-Hollands Landschap organiseert samen met Stichting Gemaal de Hoge Boezem en Historische Vereniging Haastrecht het arrangement Stoom, wind en water.

  Er wordt stilgestaan bij het bewogen verleden, toen het gemaal nog dienst deed en zorgde voor droge voeten in de polder. Kijk op www.zhl.nl/stoomgemaal

  aanBiedinGVakantiewoning drentheKarakteristiek en comfortabel5% kortingMeer info www.drentslandschaplogies.nl

  Kijk voor alle prachtige vakantiehuisjes van de provinciale Landschappen opwww.inhetlandschap.nl

  U helpt ons door een korte enqute op www.zhl.nl/enqute in te vullen

  Enthousiaste reactie van Beschermer

  Goeiemorgen! Ik begin het jaar met een compliment aan u.Ik ben al jaren lid van de Stichting. Eigenlijk vooral omdat ik - als inwoner van Leiden - regelmatig ga wandelen rond het Huys te Warmont.en daarvan elke keer weer geniet.Toen een aantal jaren geleden werd gestart met de herinrichting van het bos rond het kasteel was ik sceptisch: het bos was toch al mooi zoals het was.Afgelopen zondag wandelde ik er weer en toen moest ik voor het eerst vaststellen dat de herinrichting een mooie verbetering is geworden. Er zijn veel meer zichtlijnen en panoramas. Het dichte bos is nu een spannend park geworden. Vriendelijke groet, Peter de Leeuw

  Bron

  : Chris de

  Waa

  rd / www.sle

  utels

  tad.n

  l

  Floris Sche

  plitz

  Zuid-Hollands Landschap 1 2013 9

 • SCHR

  IJF U IN

  VOO

  R DE

  GRAT

  IS NI

  EUWSB

  RIEF

  en m

  aak k

  ans o

  p dit

  leuke

  voge

  lhuisje

  !Ee

  n thu

  is vo

  or el

  ke vo

  gel.

  www.

  wilnest.e

  u

  Deze actie is geldig tot 1 mei 2013

  Uw e-

  mail

  : .......................................................................................................................................

  Graa

  g inv

  ullen

  met bl

  oklet

  ters.

  De ui

  tslag

  wordt pe

  r mail

  beke

  nd ge

  maa

  kt.

  Wilt u iemand bekend maken met het werk van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap? Vraag gratis een proefnummer aan voor een

  familielid, vriend(in), buurman(-vrouw) of collega.

  GRATIS PROEFNUMMER ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP

  Het gratis proefnummer kunt u sturen naar

  Naam .......................................................................................................................................................................................................... m/v

  Adres .............................................................................................................................................................................................................................

  Postcode .................................................................................................................................................................................................................

  Plaats ............................................................................................................................................................................................................................

  JA, ik blijf ook graag per e-mail op de hoogte van de resultaten van het Zuid-Hollands Landschap

  E-mail ...........................................................................................................................................................................................................................

  1/2

  01

  3S an

  d

  e

  r

  P

  o

  p

  p

  e

  EEN

  MAL

  IG

  10

  ,-

  25

  ,-

  50,-

  JAAR

  LIJK

  S

  (m

  inim

  aal

  20,-

  ) en

  ik o

  ntva

  ng a

  ls b

  esch

  erm

  er ie

  der

  kwar

  taal

  het

  tijd

  schr

  ift Z

  uid-

  Hol

  land

  s La

  ndsc

  hap

  Ik s

  teun

  de

  natu

  ur in

  mijn

  om

  gevi

  ng

  en g

  eef h

  ierm

  ee to

  este

  mm

  ing

  het

  hier

  naas

  t gen

  oem

  de b

  edra

  g au

  tom

  atis

  ch

  af te

  sch

  rijv

  en v

  an m

  ijn r

  eken

  ing:

  Naa

  m e

  n vo

  orle

  tters

  Adr

  es

  Pos

  tcod

  e en

  woo

  npla

  ats

  Tele

  foon

  num

  mer

  G

  eboo

  rted

  atum

  E-m

  ail

  JA,

  ik b

  lijf o

  ok g

  raag

  per

  e-m

  ail o

  p de

  hoo

  gte

  van

  de r

  esul

  tate

  n va

  n he

  t Zui

  d-H

  olla

  nds

  Land

  scha

  p.

  Rek

  enin

  gnum

  mer

  Dat

  um

  Han

  dtek

  enin

  g

  m

  v

  ik s

  teun

  de

  Sti

  chti

  ng H

  et Z

  uid-

  Hol

  land

  s La

  ndsc

  hap

  en m

  aak

  het

  mog

  elijk

  de

  natu

  ur t

  e be

  sche

  rmen

  . Ik

  gee

  f:JA

  ,

  1/2013

  Alle

  en s

  amen

  kun

  nen

  we

  de

  natu

  ur in

  uw

  buu

  rt b

  esch

  erm

  en

 • Stic

  hti

  ng

  Het

  Zu

  id-H

  olla

  nd

  s La

  nd

  sch

  apt.

  a.v.

  de

  Bes

  cher

  mer

  sad

  min

  istr

  atie

  An

  two

  ord

  nu

  mm

  er 6

  4630

  00 W

  B R

  OTT

  ERD

  AM

  3000WB646

  po

  stze

  gel

  gra

  ag, h

  oef

  t n

  iet

  Stic

  hti

  ng

  Het

  Zu

  id-H

  olla

  nd

  s La

  nd

  sch

  apt.

  a.v.

  de

  Bes

  cher

  mer

  sad

  min

  istr

  atie

  An

  two

  ord

  nu

  mm

  er 6

  4630

  00 W

  B R

  OTT

  ERD

  AM

  3000WB646

  po

  stze

  gel

  gra

  ag, h

  oef

  t n

  iet

  Stic

  hti

  ng

  Het

  Zu

  id-H

  olla

  nd

  s La

  nd

  sch

  apt.

  a.v.

  de

  Bes

  cher

  mer

  sad

  min

  istr

  atie

  An

  two

  ord

  nu

  mm

  er 6

  4630

  00 W

  B R

  OTT

  ERD

  AM

  3000WB646

  po

  stze

  gel

  gra

  ag, h

  oef

  t n

  iet

  3000WB646

  Stic

  hti

  ng

  Het

  Zu

  id-H

  olla

  nd

  s La

  nd

  sch

  apt.

  a.v.

  de

  Bes

  cher

  mer

  sad

  min

  istr

  atie

  An

  two

  ord

  nu

  mm

  er 6

  4630

  00 W

  B R

  OTT

  ERD

  AM

  3000WB646

  po

  stze

  gel

  gra

  ag, h

  oef

  t n

  iet

  Stic

  hti

  ng

  Het

  Zu

  id-H

  olla

  nd

  s La

  nd

  sch

  apt.

  a.v.

  de

  Bes

  cher

  mer

  sad

  min

  istr

  atie

  An

  two

  ord

  nu

  mm

  er 6

  4630

  00 W

  B R

  OTT

  ERD

  AM

  3000WB646

  po

  stze

  gel

  gra

  ag, h

  oef

  t n

  iet

  3000WB646

  Stichting Het Zuid-Hollands Landschapt.a.v. de BeschermersadministratieAntwoordnummer 6463000 WB ROTTERDAM

  3000WB646

  postzegel graag, hoeft niet

  Stichting Het Zuid-Hollands Landschapt.a.v. de BeschermersadministratieAntwoordnummer 6463000 WB ROTTERDAM

  3000WB646

  postzegel graag, hoeft niet

  3000WB646

 • Do

  rp

  Str

  an

  d e

  n D

  uin

  HO

  EK

  VA

  N H

  OL

  LA

  ND

  Nieu

  we W

  ater

  weg

  Berg

  have

  n

  Adria

  an

  Kloo

  sters

  traat

  Marjor

  ystraa

  t Merop

  estraa

  t Gange

  sstr.

  str.

  ge wna msaT

  r ed nav naai r dA

  Chr

  istia

  an

  Mer

  cato

  rweg

  Ortel

  iuspa

  d

  Een

  hoor

  nstra

  at

  Dol

  phijn

  str.

  Dol

  phijn

  str.

  Hoekse

  Hillweg

  dapr ekyust ea M

  t aart ssti r ua M nahoJSteven van der

  Dubbele

  Melch

  ior

  Bolst

  rapad

  Gemm

  a Fris

  iuspa

  d

  De C

  ordes

  straa

  t

  Jan

  de G

  eusp

  adJa

  n de

  Geu

  spad

  Jol-

  str

  G.Fri

  siusp

  ad

  Hag

  hens

  traat

  Box

  man

  pad

  Bas

  tiaan

  Stuyvesantpa

  d

  Baren

  tsstra

  at

  melliW

  Huyde

  copers

  tr.

  Mareestr.

  Nieu

  wlan

  dsed

  ijk

  Sche

  epva

  artpa

  d

  Valkas

  traat

  Radm

  arstr. S

  tardust

  str.

  Ary Me

  uldijk-

  Mar

  jorys

  traat

  Wee

  ning

  str.

  t aa

  Pal

  udan

  usho

  f

  Jan

  May

  hof

  van der

  Marjor

  ystr.

  Wille

  m B

  aren

  tsst

  raat

  Kloost

  erstraa

  t

  Tim

  mer

  spad

  Joha

  nnes

  de G

  root

  pad

  Rok

  us

  Mei

  jboo

  mst

  raat

  Hui

  breg

  t

  . v sul uaPAspere

  npad

  Corne

  lis

  straa

  t

  Sterre

  nburg

  Badw

  eg

  Zeek

  ant

  Stra

  nd

  Stran

  dbou

  levard

  Stra

  ndw

  eg

  Stran

  dbou

  levard

  Kleinzand

  Noord

  landse

  pad

  Kerk

  hofw

  egRo

  ndga

  ng

  Harwi

  chweg

  Presid

  ent va

  n Hee

  lstraa

  t

  Pres

  ident

  J.V. Wierdsma s

  traat

  Sche

  lpwe

  g

  's-G

  rave

  nzan

  dsew

  eg

  Alkstra

  at

  Distelstr

  Duinweg

  Helmw

  eg

  Noord

  landse

  pad

  Noord

  landse

  weg

  Wierstraa

  t

  Rech

  testr

  aat

  anem

  oon

  Kaapw

  eg

  weg

  Hor

  entje

  s

  Riv

  ierk

  ant

  Emmaboulev

  ard

  Ganze

  nduin

  's-Grav

  enzand

  seweg

  Doo

  rnst

  raat

  Duinweg

  Spee

  lweg

  Klei

  nzan

  dD

  uinr

  oos

  Grootzan

  d

  Tuss

  enza

  nd Groo

  tzand

  Pavilj

  oensw

  eg

  Com

  mis

  saris

  Jas

  weg

  Prins

  der N

  ederl

  ande

  nstraa

  t

  Pres J

  an Lel

  sstraa

  t

  Nieu

  wlan

  dsed

  ijk

  Nieu

  wlan

  dsed

  uinwe

  g

  VAN

  DEN

  BU

  RG

  WEG

  DIR

  K

  Noord

  landse

  weg

  Zeek

  ant

  Zee-

  Zees

  ter-

  pad

  de Ruyterstraa

  th.v.h

  .

  str.

  Kaap

  weg

  Dokte

  r Knip

  laan

  Dokte

  r Knip

  laan Le

  en va

  n Oo

  ijens

  traat

  Dokte

  r Diam

  antlaa

  n

  Ben

  Kleij

  wegt

  hof

  Henk

  Nijland

  -

  Piete

  r Kaa

  shoe

  kpad

  Aven

  ue V

  an d

  er L

  aan

  Jaap

  van

  de

  Sche

  urho

  f

  Anth

  onius

  de B

  ruijn

  hof

  Dick

  de

  Haas

  laan

  Lint

  stra

  at

  de

  Piet

  er

  Leen

  van

  Ooije

  nstra

  at

  Nieu

  wlan

  dsep

  olde

  rweg

  Nieu

  wlan

  dsed

  uinw

  eg

  Nieu

  wlan

  dsed

  ijk

  DIRK V

  AN DE

  N BUR

  GWEG

  Henk

  Nijland

  -stra

  at Wil V

  injstra

  at

  Wil Vin

  jstr.

  Leen v

  an der

  Houwe

  n-stra

  at

  Sei

  npad

  Sein

  pad

  Prins Willemweg

  Fortweg

  Cruqui

  usweg

  Bergha

  ven

  Have

  nweg

  Rijp

  stra

  at

  Col

  umbu

  sstra

  at

  Schim

  melst

  raat

  Hoef

  slag

  Rosp

  ad

  Hoef

  slag

  Musta

  ngstr

  aat

  Rietdij

  khof

  Rietdijk

  straat

  Ponys

  traat

  Jolinks

  traat

  Sche

  ep-

  vaartp

  lein

  Kleine

  Bonte

  koes

  tr.

  t aart suha M t aart suha M

  t aart ssub mul o C

  De Co

  rdesst

  raat

  1e S

  chee

  pvaa

  rtstra

  at

  Tonn

  e-ma

  nplei

  n

  vaar

  tstra

  at

  Ron

  dgan

  g

  Pasto

  or

  Tasm

  anho

  f

  Koni

  ngin

  Em

  mab

  oule

  vard

  Pla

  nciu

  s-ho

  f

  Stati

  onsw

  eg

  Harw

  ichwe

  g

  Roggevee

  nstraat

  Veule

  nstra

  at

  Harwic

  hweg

  Onde

  rwate

  rhof

  Planci

  usstra

  at

  De Cor

  des

  straa

  t

  Paar

  dens

  tr.

  Koni

  ng W

  illem

  III w

  eg

  Prin

  ses

  Mar

  iann

  ehof

  Mau

  ritsw

  eg

  Prins

  Koningin Sophieweg

  Wilhelminani gni noK

  weg

  Sta

  tions

  weg

  Rietdij

  kstraa

  t

  Lang

  eweg

  h.v.h

  .

  Prins

  Hen

  driks

  traat

  h.v.h.

  Scho

  olstra

  at h.v

  .h.

  Hoeks

  eBri

  nk

  Harm

  onies

  tr.Co

  ncordi

  astr.

  Blesst

  r.Sc

  heep

  vaar

  tstra

  at

  Midd

  en-

  Scho

  olstr.

  Lichtt

  oren- str

  .

  2e S

  chee

  p-

  De C

  orde

  s- pad

  Eric

  ksst

  r.

  Van Spilbergenstraat

  Spi

  lber

  gen-

  hof

  Van

  Van S

  pilberg

  enstr

  .

  Koningi

  n

  Stat

  ionsw

  eg

  "de

  Noo

  rd B

  onne

  n"

  V.T.

  V.

  Sta

  tion

  "Hoe

  k va

  nH

  olla

  nd H

  aven

  "

  Sta

  tion

  "Hoe

  k va

  nH

  olla

  nd S

  trand

  "N

  ieuw

  land

  sedu

  in

  Hoe

  kse

  Bos

  jes

  Nie

  uwla

  ndse

  park

  Speelweg

  Stat

  ions

  weg

  9

  2600

  3

  2600

  4

  2600

  6

  2600

  726

  008

  2600

  9

  2601

  0

  2600

  5

  2600

  2

  2600

  1

  Colofon

  Chris

  van Steenb

  erge

  n on

  twikk

  elde d

  eze w

  ande

  lroute.

  Tekst: A

  nnie van de

  n Bo

  s en Ha

  ns va

  n Aa

  lstCa

  rtogra fi

  e: Allro

  und R

  eclam

  eFotogra fi

  e: Klaa

  s Deg

  eling

  en Han

  s Deij

  l.Co

  rdina

  tie: Stic

  hting O

  pzoo

  mer M

  ee en

  VVV Ho

  ek va

  n Ho

  lland

  (Stic

  hting G

  et

  Hoekt)

  Met da

  nk aa

  n de

  scou

  ts va

  n Scou

  tingg

  roep

  Prins H

  endrik voor het ve

  rnieu

  wen

  van de

  rode

  -paa

  ltjes wan

  delro

  ute in 20

  12.

  Deze uitg

  ave is m

  ogeli

  jk ge

  maa

  kt do

  or het bu

  rgerinitiatief

  van Klaa

  s Deg

  eling

  en

  met fina

  ncil

  e bijd

  rage

  n van de

  deelg

  emeente H

  oek v

  an Hollan

  d en he

  t AN

  WB F

  onds.

  Een driet

  al pa

  dden

  stoe

  len is in

  2012 ve

  rnieu

  wd en

  heb

  ben de

  rode

  kleu

  r. Dit

  heeft g

  een verdere b

  eteken

  is.

  20

  12 St

  ichtin

  g Get Hoe

  kt, H

  oek v

  an Hollan

  dDe

  inho

  ud va

  n de

  ze fo

  lder is m

  et de

  groo

  tst m

  ogeli

  jke zo

  rg sa

  men

  gesteld

  . Stich

  ting G

  et Hoe

  kt aa

  nvaa

  rdt g

  een aa

  nsprakeli

  jkheid

  t.a.v

  . wijziginge

  n en

  /of

  onvolko

  men

  hede

  n.

  We v

  erzoeken

  u vr

  iende

  lijk be

  scha

  diging

  en aa

  n de

  padd

  enstoe

  len of

  on

  tbrekend

  e rod

  e rou

  tepa

  altjes

  te m

  elden

  via v

  [email protected]

  ekvanh

  ollan

  d.nl

  w

  ande

  lrou

  te

  2,

  8 ki

  lom

  eter

  m

  arka

  nte

  pade

  nsto

  elen

  en

  paal

  tjes

  met

  rod

  e ko

  p

  Ze

  ehel

  denv

  erha

  al d

  ownl

  oade

  n:

  http

  ://bi

  t.ly/

  zeeh

  elde

  n

  201

  2 St

  icht

  ing

  Get H

  oekt

  , Hoe

  k va

  n H

  olla

  nd

  WANDELroutE

  Zeeheld

  en

  route

  Wan

  del

  en v

  an H

  oek

  v

  an H

  olla

  nd n

  aar

  zee

 • de w

  andelin

  g eindigt o

  p d

  e top v

  an

  het duin. d

  e zee is bereikt!

  Dat is te zien en te ruiken.Deze geweldige ervaring kan gedeeld worden m

  et die van onze nationale zeehelden in het verleden. Zee, lucht en geur zijn van alle tijden.

  Hier eindigt de Zeeheldenroute.

  Zeeheld

  en

  route

  Hoek van Holland

  tip

  E

  en suggestie v

  oor de teru

  gwand

  eling is linksaf ov

  er het strand

  , richting de N

  oorderpier. M

  et eerst de zee

  en later de N

  ieuwe W

  aterweg aan d

  e rechterhand

  word

  en gepasseerd: het A

  tlantikwall-m

  useu

  m,

  het herdenk

  ingsmonu

  ment, m

  oderne ku

  nst, de

  loodsw

  oningen, het Hooghe Lichtopstand

  , het monu

  ment

  Channel C

  rossing to Life en wordt d

  e Berghav

  en bereikt. H

  ier staat het monu

  ment D

  e Red

  der. N

  a de

  Berghav

  en linksaf het spoor ov

  er, terug richting het

  centrum

  .

  Er bevind

  en zich trappen, steile stukjes en ru

  l zand in

  deze route. D

  aarom is d

  e route niet toegankelijk

  voor

  rolstoelers en/of mensen d

  ie slecht ter been zijn.

  route

  Wandel de route en lees het verhaal door de paddenstoelen m

  et rode of witte kap te volgen

  routeb

  eschrijv

  ing

  Het vertrekpunt van deze zeeheldentocht is de VVV- store. Steek het zebrapad nabij de kruising Langeweg/Harwichweg over (ongeveer 100 m

  van VVV kiosk verwijderd).

  De Zeeheldenroute start bij het entreebord waar ook de eerste paddenstoel te vinden is bij de ingang van dit bos/duingebied het Room

  se Duin genoemd.

  Aan het einde van dit bos/duingebied moet de weg

  overgestoken worden. Na het hek twee keer achter elkaar een fietspad m

  et verkeer in beide richtingen! Dus wees voorzichtig!

  Aangekomen in de Hoekse Bosjes wordt rechts aangehouden

  (eerste Y-splitsing). Even verderop bij de Y-Splitsing in het bos worden de zogenaam

  de zoemsteen en de zuil m

  et het historische opschrift privatieve jagt van den koning aangetroffen.

  De zuil met het historische opschrift privatieve jagt van den

  koning. Dit houdt in dat de Hoekse Bosjes vroeger het exclusieve jachtdom

  ein van het huis van Oranje waren.

  De zogenaamde zoem

  steen. Het is een steenblok met een rond

  gat en daarachter een vergrote uitholling. Wie zijn hoofd er in

  steekt en zoemt in verschillende toonhoogten, m

  erkt hoe geluid kan vervorm

  en.

  Vlak voor het einde van het bos aan de rechterkant is er een witte brug. Deze brug kom

  t op veel trouwfotos voor van

  stelletjes uit de regio.

  Na het verlaten van het bosgebied doorkruist de zeeheldentocht een m

  arkant duingebied richting zee. Dit duingebied, met de

  naam Vinetaduin, is uniek vanwege de aanwezige - flora en fauna.

  Maar in het bijzonder door de aanwezigheid van vele bunkers

  en kazematten die herinneren aan de Tweede W

  ereldoorlog. Dit gebied is een onderdeel van ons m

  ilitair erfgoed.

  Het wandelpad door het Vinetaduin eindigt op de Strandboulevard. Deze boulevard wordt direct overgestoken.

  De tocht gaat nu verder door de duinen. Dit duingebied was eens zee en is door zandopspuiting kunstm

  atig aangelegd. Wellicht is

  in het verleden door menig zeeheld dit kustgebied door de kijker

  bespied. Ook dit duingebied herbergt een unieke - flora en fauna. Een onverwachte ontm

  oeting met een vos is niet uitgesloten.

  Enige jaren geleden werd in Hoek van Holland de zeeheldenroute een unieke wandelroute door bos en duin richting zee gentroduceerd. Deze wandelroute, een initiatief

  van Chris van Steenbergen, leid je door het Roomse Duin en de

  Hoekse bosjes naar het strand. De route van de wandeling wordt aangegeven door zeer m

  arkante paddenstoelen en paaltjes met

  een rode kop. Op de paddenstoelen leest u een zeeheldenverhaal die herinnert aan vroegere zeevaarders.

  De fantasie wordt tijdens de wandeling geprikkeld en aan het eind van de wandeling aan de zee staat de tijd even stil en gaan de gedachten uit naar lang vervlogen tijden en verre streken aan de horizon. Gevoelens worden gedeeld m

  et onze historische zeehelden.

  Zeer recent is de wandelroute in eren herstelt. Beschadigde paddenstoelen en paaltjes zijn vervangen. De zeeheldenroute is ongeveer drie kilom

  eter lang, de rondwandeling via het strand en de pier circa zes kilom

  eter.

  Een prachtig wandeling, samengesteld door de Stichting Get Hoekt,

  met hulp van het ANW

  B Fonds. De route geeft, al wandelend langs de paddenstoelen, op een boeiende wijze inform

  atie over het gebied en bezienswaardigheden.

  op w

  eg

  StartVVV Store / Stichting Get HoektPrins Hendrikstraat 2813151 AK Hoek van Holland0174 51 95 70Openingstijden m

  aandag t/m

  zaterdag: 9.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur

  Lengte2,8 kilom

  eter(Ook als GPS wandeling beschikbaar 2,3 km

  )

  Markering

  markante padenstoelen en

  paaltjes met rode kop

  HondenAan de lijn toegestaan.

  Uitgegeven bij tijdschrift 1/2013met toestem

  ming van

  Stichting Get Hoekt

  Stichting Het Zuid-Hollands LandschapNesserdijk 3683063 NE Rotterdam010 272 22 22 [email protected]

  zhl.nlwww.zhl.nl

  een fascinerende

  wand

  eltocht

 • naTUUrcollecTief

  Groen is gezond

  Buiten is het lang niet pluis.

  je krijgt er moddervoeten,

  jeuk van de brandnetels

  en schrammen van de

  bramenstruiken. om nog maar

  te zwijgen van muggenbulten

  en wespensteken. Bij harde

  wind waait het zand in je ogen

  en misschien krijg je wel een

  boomtak op je hoofd. Toch

  zijn alle experts het er over

  eens: de natuur is goed voor u!

  Buiten zijn is gezond.

  Zuid-Hollands Landschap 1 201310

 • BronVerMeldinG en Meer inforMaTie

  Agnes van den Berg van bureau Natuur-voormensen deed dit onderzoek in op-dracht van De Friesland Zorgverzekeraar. Het Zuid-Hollands Landschap werkt samen met De Friesland en andere natuurorgani-saties in het Natuurcollectief. Kijk voor het volledige rapport en meer informatie opwww.defriesland.nl/buitenisgezond

  Daarom organiseert het Zuid-Hollands Landschap samen met Atletiek Vereni-ging Start uit Lekkerkerk dit jaar voor het eerst de Gele Lis Loop. Op zaterdag 25 mei bent u van harte welkom om mee te wandelen! Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. Onderweg kunt u volop genieten van het uitbun-dige voorjaar in de Krimpenerwaard. Bovendien loopt u extra geld voor het behoud van natuur en landschap voor onze stichting bij elkaar. Start en finish zijn bij de beheerboerderij van het Zuid-Hollands Landschap, Schaapjeszijde 3 in Ouderkerk aan den IJssel (tussen Berken-woude en Gouderak). Op www.zhl.nl/gele-lis-loop vindt u meer informatie.

  KalMerendEn daar blijft het niet bij. Op de website van het Zuid-Hollands Landschap vindt u tal van mooie wandel- en fietsroutes om het hele jaar lekker uit te waaien en onderweg te genieten van bijzondere landschappen dichtbij huis. In de natuur kom je tot rust en kun je je ontspannen. Alleen al het kijken naar groen werkt kalmerend. Maar sporten werkt k kal-merend. Door lekker buiten te bewegen of dat nu wandelen, joggen, fietsen of skeeleren is ervaar je de rustgevende werking van de natuur nog veel sterker.

  naTUUrcollecTiefSinds oktober vorig jaar is het Zuid-Hol-lands Landschap, samen met andere pro-vinciale landschappen, gaan samenwer-ken met De Friesland Zorgverzekeraar in een Natuurcollectief. De Friesland steunt het werk van de natuurorganisaties en biedt hun Beschermers een collectieve zorgverzekering met aantrekkelijke kor-tingen op de premies van zorgverzeke-ring, reis- en annuleringsverzekering. De Friesland heeft daar goede redenen voor. Want bewegen is goed voor hart- en bloedvaten. Het helpt tegen overgewicht, het houdt je hersenen in topvorm en vermindert je kansen om op latere leef-tijd botontkalking te krijgen. Bewegen is bijzonder goed voor diabetespatinten. Het jaagt de muizenissen uit je hoofd zodat je minder kans loopt op stress en depressies.

  BUiTen BeweGenSporten in de vrije natuur, waar je frisse, zuivere lucht inademt, is goed voor je gezondheid. Bovendien is bewegen in een mooie omgeving veel uitnodigender. Wie buiten hardloopt in de vrije natuur, houdt dat op oneffen terrein aantoon-baar langer vol en krijgt minder last van verzuurde kuiten of spierpijn dan wie op de sportschool traint.

  naTUUr en GeZondHeidVolgens Agnes van den Berg, bijzonder hoogleraar natuurbeleving aan de Rijks-universiteit Groningen, denken de mees-te Nederlanders dat er een positieve relatie bestaat tussen natuur en gezond-heid. Dat blijkt uit een grootschalige publieksenqute onder meer dan 1.000 Nederlanders. Het publiek denkt dat een bezoek aan de natuur vooral helpt bij psychische problemen en aandoeningen van de luchtwegen. Ze vinden ook dat grootschalige natuur zoals bos en heide het meest gezond is. Een meerderheid van de bevolking vindt dat behandelme-thoden in de natuur een meerwaarde hebben ten opzichte van een behande-ling binnenshuis. De interesse in het thema natuur en gezondheid is het grootst onder vrouwen en ouderen. On-der jongeren van 18-24 jaar is het animo

  Groen is gezond

  het laagst. Veel Nederlanders weten niet zeker of de positieve effecten van natuur op gezondheid wel wetenschappelijk be-wezen zijn, en een meerderheid vindt dat er meer onderzoek naar de effecten van natuur op onze gezondheid moet wor-den gedaan. Zorgverzekeraars kunnen daar volgens de meeste Nederlanders een belangrijke bijdrage aan leveren. Trek er dus op uit en ga lekker de natuur in. Want dan ben je gezond bezig! Tot ziens bij de Gele Lis Loop?

  Marion de Boo

  Sporten in de vrije natuur, waar je frisse, zuivere lucht inademt, is goed voor je gezondheid.

  Zuid-Hollands Landschap 1 2013 11

 • Soorten in Beeld

  Wat ruist er door het struikgewas?

  In het activiteitencentrum

  Workshop voor kinderen: tekenen in het wild

  Vanaf zondag 10 februari 2013 gaat er

  weer een workshop tekenen in het wild

  van start. Er worden veel nieuwe dingen

  gedaan, zowel buiten als binnen. Als het

  weer het toelaat, nemen we alle schilder-

  spullen ook eens mee naar buiten!

  Nog even de data op een rij:

  10 februari t/m 24 maart 2013,

  10.45 tot 12.45 uur. Vakantie (geen les):

  24 februari. Eindtentoonstelling:

  24 maart.

  6 lessen: 75,- euro.

  1 losse les: 17,50 euro.

  Om uw kind in te schrijven, kunt u een email

  sturen naar [email protected] met

  de naam en leeftijd van uw kind en uw adres

  en telefoonnummer.

  Vakantieworkshop tekenen in het wild

  woensdag 27 februari van 10-11.30 uur:

  kinderen van 3-5 jaar en van 13.30-

  15.30 uur kinderen van 6-12 jaar.

  kosten 17,50

  inschrijven via [email protected]

  In het winterse Solleveld en Meijendel kan de verleiding groot zijn om het ijs op de duinmeren te betreden. Schaatsen of lopen op het ijs is echter levensgevaar-lijk en daarom verboden.

  Door de wisselende waterstanden in de duinmeren is het ijs onbetrouwbaar en daardoor levensgevaarlijk. De gemiddelde temperatuur van het water ligt hoger

  doordat het stromend water is. Van boven lijkt het stevig ijs maar van onderaf smelt het ijs, ook tijdens vorst, weg. Bovendien zijn de duinmeren (in ltratie-plassen) onderdeel van het zuiveringspro-ces van Dunea: van het water in de duin-meren wordt drinkwater gemaakt voor 1,2 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Ook om die reden is het betreden van het ijs verboden; zoals het in

  de zomer verboden is om in de duinmeren te zwemmen. Het verbod op het betreden van het ijs geldt voor alle duinmeren van Dunea, dus Solleveld, Me-ijendel en Berkheide. De duinwachters van Dunea controleren of recreanten zich aan de regels houden en zijn bevoegd bij het over-treden van de regels een bekeuring uit te schrijven.

  Het is misschien niet onbekend: tijdens een wandeling door het duin,

  wordt u opeens opgeschrikt door een geluidje. Maar er valt echter niets

  te bekennen. En toch kruipt, rent en hupt er van alles om ons heen.

  We zien ze niet, maar ze zijn er wel.

  De dwergspitsmuis (Sorex minutus) is met maar vijf centimeter de kleinste zoogdiersoort van Noordwest-Europa. De stofwisseling van deze diertjes is zo enorm snel dat ze per dag hun eigen gewicht aan voedsel moeten binnenkrijgen (circa vijf gram). Een dag in het leven van een dwergspitsmuis bestaat uit kleine rust-perioden die afgewisseld worden met het actief zoeken naar kevertjes en spinnen. Ze verraden zich vaak door hun gerit-sel in de bladerlaag of door hun schrille piepgeluidjes als territoriatwisten worden uitgevochten.

  De pimpelmees (Cyanistes caeruleus), hier op de foto, is welbekend uit tuin en park. Maar wist u ook dat deze twaalf centi-meter lange zangvogel met een snelheid van 29 km/uur van het ene takje naar het andere wipt? Dat roept de vraag op of we deze vogel eerder niet zien dan wel.

  Wat ruist er door het struikgewas? Het is een, zong Toon Hermans als de onderwijzer Frits Verkade tijdens een van zijn shows. Veel verder dan een lang dun dingetje kwam hij niet. Maar wij weten nu beter!

  IJs op duinmeren: verleidelijk maar verboden terrein

  DUNEA - spread ZHL februari 2013 v02.indd 2 28-01-13 16:44

  Zuid-Hollands Landschap 1 20131212

 • Colofon

  Deze spread is een uitgave van Dunea. Tekst: Sandra Zittersteijn, Bart van Engeldorp Gastelaars,

  Marijke Koopman en Johanneke van der Veer (eindredactie) Fotos en illustraties: Dunea Beeldbank,

  Annelies t Hooft. Vormgeving: T2 Ontwerp, Katwijk

  Ontdek Dunea!

  Bijzondere plekjes bekijken en beleven in de

  duinen? Of ontdekken waar uw drinkwater

  vandaan komt? Wij nemen u graag mee op

  ontdekkingstocht door de natuur van Dunea.

  Heel het jaar door organiseert Dunea excur-

  sies in de duinen tussen Monster en Katwijk.

  U kunt zich hiervoor individueel inschrijven.

  Op aanvraag organiseren wij excursies op

  maat in Meijendel. Op onze productielocatie

  in Scheveningen kunt u, in groepsverband,

  ontdekken hoe we goed en lekker drinkwater

  maken uit duinwater. Eventueel kunt u dit

  aanvullen met een duinwandeling.

  Winterwandeling met appeltaart

  Za. 23 februari, 09:30 uur, Meijendel

  Kosten: 7,50 (inclusief appeltaart of

  erwtensoep)

  Reen kijken in Meijendel

  Za. 2 en za. 16 maart, 08:00 uur, Meijendel

  Za. 6 april, 08:00 uur, Meijendel

  Grazers in Meijendel

  Za. 13 april, 09:30 uur, Meijendel

  Op verkenning door Solleveld

  Za. 27 april, 09:30 uur, Solleveld Monster

  Struinen door de duinen

  (lange wandeling + picknick) Za. 11 mei, 09:00 uur, Meijendel

  Kosten: 17,50

  Nachtegalenzang Berkheide Vr. 17 mei, 20:30 uur, Parkeerplaats

  Lindenberg Berkheide

  Kijk op www.dunea.nl voor actuele

  informatie over de excursies, de kosten

  en voorwaarden. U kunt zich daar ook

  aanmelden. De excursie op de productie-

  locatie is beperkt beschikbaar en alleen

  bestemd voor inwoners van het Dunea

  verzorgingsgebied (boven 15 jaar).

  De Tapuit, bezoekerscentrum DuneaIn het hart van Meijendel vindt u naast de pannenkoekenboerderij het bezoekerscentrum van Dunea; De Tapuit. De Tapuit is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zondags van 10.00 tot 17.00 uur. Maandag en zaterdag is het centrum gesloten. Vanuit het bezoekerscentrum en het daarnaast gelegen activiteitencentrum worden geregeld activiteiten en excursies georganiseerd. U kunt zelfs vergaderen in het duin. Kijk voor meer informatie op de website van Dunea; www.dunea.nl of bel voor informatie het bezoekerscentrum (070) 357 74 70. Of nog beter, kom een keer langs in De Tapuit.

  De winter heeft zijn intrede gedaan met een mooi pak sneeuw als resultaat. Prachtig voor mensen om in te wandelen, maar voor de dieren in onze natuurge-bieden een harde tijd. Dunea zorgt goed voor u als klant, maar ook voor onze flora en fauna. En de dieren die rondlo-pen in onze natuurgebieden kunnen in deze barre tijd wel wat extra aandacht gebruiken. In Solleveld hebben wij ver-schillende grazers rondlopen die elk hun eigen verzorging nodig hebben. Net als voor u geldt voor de dieren dat ze moe-ten blijven drinken, hoe koud het ook is.

  WaterplaatsenIn het gebied De Geest lopen vier Konik-paarden rond. Op het Polanenduin lopen tien Fjordenpaarden en drie Gallowayrunde-ren rond. Voor hen hebben we een speciale waterbak neergezet die elke dag ijsvrij ge-maakt wordt. Bovendien leggen de collegas van Dunea om de week vers hooi neer in de buurt van de waterplaatsen, zodat er naast het natuurlijke voer dat de grazers vinden een lekker hapje beschikbaar is.

  SchapenDe Drentsche heideschapen zijn geen grote drinkers. Het zijn creatieve dieren die

  altijd wel een lekker hapje kunnen vinden onder de sneeuw. Zij halen hierdoor veel vocht uit het eten van de sneeuw. Toch vindt Dunea het belangrijk dat ook zij, als ze behoefte hebben aan water, dit kunnen nemen. Vandaar dat we op het veld achter het pompstation een wak in het ijs slaan voor de schapen. Ook de schapen worden getrakteerd op vers hooi als extra aanvul-ling op hun natuurlijke voeding.

  BijvoerenWat extra hooi is voor de grazers in Meijen-del en Solleveld een goede aanvulling op hun basisvoeding. Dunea doet dit gecon-troleerd en met mate. Het is absoluut niet toegestaan dat recreanten de dieren voeren. U richt hier meer schade mee aan dan dat u goed doet. De dieren kunnen hier namelijk erg ziek van worden. De duinwachters van Dunea controleren of recreanten zich aan de regels houden en zijn bevoegd bij het overtreden van de regels een bekeuring uit te schrijven. Ook de collegas van de stich-ting Het Zuid-Hollands Landschap houden een oogje in het zeil.

  U kunt onze duinwachter volgen via twitter: @duinwachterLeo of hyves: vriendenvansolleveld.

  Wij zorgen goed voor onze dieren!

  DUNEA - spread ZHL februari 2013 v02.indd 3 28-01-13 16:44

  Zuid-Hollands Landschap 1 2013 13

 • Op de langste dag van het jaar, zit ik s avonds om 20:00 uur lekker gecamoufleerd in het zonnetje langs de waterkant. Pas om 23:15 uur in het pikkedonker zie ik een bever de kant op schuifelen. De volgende dag betrap ik de bever aan het eind van de middag, op klaarlichte dag.Bevers spotten kan met de Jungleroute in Klein Profijt bij de Schenkeldijk in Rhoon. Kijk op www.zhl.nl/junglerouteHarry Fiolet, Natuurfotograaf

  faUna

  BeVerSSPOTTEN

  Zuid-Hollands Landschap 1 201314

 • SponSornieuws

  Top 15De campagne Beleef Leeuwenhorst is in de top 15 van beste crowdfunding projecten gekomen van 2012! Het Zuid-Hollands Landschap was de eerste natuurorganisatie die deze manier van fondsenwerven voor natuur inzette in Nederland. In 2012 is mede dankzij onze trouwe Beschermers bijna 60.000,- gedoneerd voor het herstel van Landgoed Leeuwenhorst.

  onderZoeKEnkele ondernemers starten binnenkort met een onderzoek om een beeld te krijgen van de waardering voor deze nieuwe werkwijze van donaties werven. De Stichting Zuid-Hollands Landschap steunt dit onderzoek. Wij vragen u mee te doen, ga hiervoor naar de volgende website: https://nl.surveymonkey.com/s/ZHLDe resultaten van deze enqute koppelen we terug in het tijdschrift.

  De belastingdienst heeft het Zuid-Hollands Landschap aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting heeft ook het CBF keurmerk. Kijk op www.belastingdienst.nl/giften of www.cbf.nl

  GifTen en donaTieS

  Het Zuid-Hollands Landschap ontvangt veel spontane giften, in de vorm van een hogere betaling van de jaarlijkse bijdrage. U kunt bijvoorbeeld ook bij verjaardags- of jubileumfeestjes aan uw gasten vragen te doneren aan het Zuid-Hollands Landschap. Wij beschouwen deze initiatieven als grote blijk van waardering voor ons werk. Extra aandacht geven we aan:

  De afgelopen maanden ontvingen we onder meer de volgende giften en donaties:

  32,- Dhr. W. Heemskerk, gift i.v.m. verkoop Cds Luisteren in het duin 35,- ISW Hoogeland, Naaldwijk, gift van docent Dhr. van t Zelfde 50,- T.J. Apon-Romijn, gift 100,- E.D. Heijnen, gift 100,- A.A.U. van Nood, periodieke schenking 150,- P. van Winden en A.T. Spijker, gift 200,- J.C. Elkenbracht, periodieke schenking 200,- Dhr. D.J.C. Zegelaar, gift 250,- H. Boers, gift 250,- Dhr. E. Turkstra, periodieke schenking 300,- Anonieme gift t.b.v. aankoop grond op Voorne 455,- G.J. Lambert, giften voor 60e verjaardag 1.000,- Mw. T. van der Knaap, periodieke schenking 1.000,- Dhr. J. Wassenaar, legaat 2.087,40,- M.L. Maas, nalatenschap 5.700,- Anonieme gift t.b.v onderhoud van terreinen en voorzieningen 10.000,- J.M.M. Heijgen, legaat 33.732,25,- Mw. S. van Ameringen, legaat

  alle GUlle GeVerS HarTelijK BedanKT!

  BedrijVen VriendenneTwerK We houden van de natuur en willen de natuur behouden. Een duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur, is de missie van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Daar gaan we voor, met passie en professioneel. Samen met het Bedrijven Vriendennetwerk zijn we nog slagvaardiger in wat ons verbindt: de natuur!

  Vrienden AKZO Nobel BP Raffinaderij Rotterdam dS+V Gemeente Rotterdam De Friesland Zorgverzekeraar Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. Europe Container Terminals (ECT) Gemeente Noordwijk Gemeente Westland HD Projectrealisatie Rietdekkersbedrijf C. van Vliet V.O.F. Shell

  STrUcTUrele STeUn onTVanGT HeT ZUid-HollandS landScHap Van:

  Provincie Zuid-Holland Nationale Postcode Loterij

  naTUUrlijK VerBondenKijk op www.zhl.nl/vriendof neem contact op met Marie-Louise Govers (010) 272 22 [email protected]

  VrijwilliGerS in HeT nieUwAl onze vrijwilligers zijn mede dankzij de Nationale Postcode Loterij helemaal in het nieuw gestoken. Met plezier en trots dragen zij deze gloednieuwe kleding en zijn hiermee enthousiaste ambassadeurs van het Zuid-Hollands Landschap.

  ZaBawaS STeUnT acHTSTe GaTHet Zuid-Hollands Landschap ontving een donatie van Stichting Zabawas voor het project Natuuraankoop Zeven Gaten in de gemeente Westland. Het betreft een graslandperceel van circa twee hectare, dat aansluit op ons bestaande natuurgebied de Zeven Gaten. Dit perceel wordt in de volksmond dan ook wel het Achtste gat genoemd. Naast de uitbreiding en bescherming van het natuurgebied wil het Zuid-Hollands Landschap hier ook een vispaaiplaats realiseren en het gebied beter toegankelijk maken voor bezoekers.

  groene voordelen voor uw med

  ewerkers

  bijzondere vergaderarrangeme

  nten

  handen uit de mouwen in de n

  atuur

  adopteer een terrein in de buu

  rt

  excursies voor uw relaties

  ...en nog veel meer....

  natuurLiJK VerBondenSamen kunnen w

  e nog slagvaardiger zijn in wat o

  ns zo

  verbindt: de natuur. Doe mee, wo

  rd Vriend.

  WiLt u Meer Weten?

  WWW.ZHL.nL/Vriend

  Vriend Van Het Zuid-HoLLands

  LandsCHaP.

  Iedereen die woont en/of werkt

  in de pro-

  vincie Zuid-Holland voelt zich b

  etrokken

  bij haar/zijn leefomgeving. Onde

  rnemers

  beseffen wat de economische w

  aarde is

  van natuur en landschap. Een n

  atuurlijke

  omgeving waar mensen werken, w

  onen

  en recreren is onmisbaar voor e

  en goed

  ondernemersklimaat. Als Vriend v

  an

  het Zuid-Hollands Landschap d

  raagt u

  zichtbaar bij aan een leefbare om

  geving.

  U werkt mee aan behoud en on

  twikkeling

  van natuur en landschap in onze

  provin-

  cie en krijgt daar veel voor terug

  . Denk

  bijvoorbeeld aan groene voordele

  n voor

  uw medewerkers, bijzondere verg

  aderar-

  rangementen en excursies op m

  aat voor

  uw relaties. Uiteraard is ook maa

  twerk

  mogelijk, bijvoorbeeld de adopt

  ie van een

  speci ek terrein of project.

  De Stichting Het Zuid-Hollands

  Land-

  schap streeft naar duurzaam, kw

  alita-

  tief evenwicht tussen mens en n

  atuur,

  door voor beide rust en ruimte t

  e

  creren. Om dit te bereiken, ste

  lt de

  stichting natuur en (cultuur)land

  schap

  veilig, versterkt het, koopt en be

  heert

  natuurterreinen binnen de provin

  cie-

  grenzen en zorgt voor voorlichtin

  g en

  belangenbehartiging ten behoev

  e van

  natuur en landschap.

  Neem dan contact op met Eline

  Decker (06 - 535 624 85,

  [email protected]) of Marie-Louis

  e Govers (010 - 272 22 34,

  [email protected]). Of kijk op on

  ze webpagina:

  www.zuidhollandslandschap.nl/vr

  iend

  BELEEF LANDGOED LEEUWENHORSTNatuur en cultuur verdwijnen, wij grijpen in!

  WWW.BELEEFLEEUWENHORST.NL

  Helpt u ons?

  Zuid-Hollands Landschap 1 2013 15

 • Herstel lange laan landgoed Mildenburg

  Als natuurbeheerder sta je regelmatig voor het dilemma: Ga je ingrijpen of niet? Laat je bomen staan of vervang je ze? Dat zijn ook de vragen die gesteld zijn over de opknapbeurt van de Lange

  Laan op Landgoed Mildenburg in Oostvoorne. Je hebt te maken met verschillende waarden die gekoppeld zijn aan dit stukje landgoedbos. Aan de ene kant is de Lange Laan van betekenis voor de natuur en vindt bijvoorbeeld de vleermuis hier onderdak. Aan de andere kant heeft de Laan met zijn eiken van zon 200 jaar oud ook een historische waarde. Daarnaast heb je te maken met een veiligheidsaspect, want zware takken met sneeuw en dode bomen mogen geen gevaar vormen voor voorbijgangers.

  Het is dus belangrijk zorgvuldig afwegingen te maken

  voordat je aan de slag gaat. Om de juiste keuzes te kunnen maken is advies van deskundigen ingewonnen en is een plan opgesteld voor verantwoord herstel. Dat betekent dat een aantal dode en zieke bomen vervangen zullen worden door nieuwe bomen van formaat. Hiermee zal de markante laan weer vitaal worden en samen met de onlangs gerestaureerde moestuinmuur het historische gezicht van Landgoed Mildenburg bepalen. Het Zuid-Hollands Landschap, dat het landgoed sinds 1953 in beheer heeft, kan dit project uitvoeren dankzij een anonieme gift, en daarmee bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden behouden.

  Kom zelf een kijkje nemen aan de Hoflaan in Oostvoorne (tegenover VVV) en wandel de Wielewaalroute:www.zhl.nl/wielewaalroute

  UiTGelicHT

  81701_ZHL_1_2013_LR81701_ZHL 1_bonnen_LRZHL_1_2013_Routekaart_LR