Oer Hollands Wenswonen

download Oer Hollands Wenswonen

of 12

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

41 oer Hollandse huizen in Vathorst

Transcript of Oer Hollands Wenswonen

 • HOLLAND

  LAAK 2AmersfOOrt

  OerHOLLANDsweNswONeN.NL

  OerHOLLANDsweNswONeN.NL

 • Het stadse gevoel van Laak 1 laat het nieuwe

  deelplan Laak 2 achter zich. Hier is meer

  openheid en meer ruimte voor water en

  groen. Enthousiast vertelt ontwikkelaar Evert

  Stumpel over Holland. Holland bestaat uit 41

  betaalbare eengezinswoningen. De kracht

  van dit woonplan zit zonder meer in het

  Wenswonen concept. Wenswonen gaat

  zoveel verder dan de standaard meer- en

  minderwerkopties, waar je normaal gespro-

  ken uit kunt kiezen. Naast de keuze voor de

  grootte en ligging van je kavel, biedt Wens-

  wonen kopers de mogelijkheid om hun huis

  aan te laten sluiten bij hun woonwensen. De

  grootte, de indeling en zelfs de uitstraling van

  je huis, je bepaalt het hier allemaal zelf.

  Hierdoor weten zelfs wij niet precies hoe

  Holland er straks uitziet. Zeker is wel dat,

  ongeacht de keuzes die er gemaakt worden,

  er altijd een mooie architectonisch verant-

  woorde samenhang zal ontstaan. We zijn al

  ver gevorderd met de planuit werking van

  Holland, zodat het nu al moge lijk is om je als

  genteresseerde aan te melden. Graag geven

  we je met deze mini-brochure alvast een

  goede indruk van het leukste stukje Laak:

  Holland. Rond de zomer is de Woonplanner

  gereed, waarin je zelf alle keuzes kunt maken.

  Ik nodig iedereen uit om te fantaseren en te

  creren, wie weet woon je binnenkort wel in

  jouw oer Hollandse droom huis op n van de

  mooiste plekken van Vathorst.

  OVERHOLLAND

  Oer HOLLANDs w

  eNswONeN.NL

  INHOuDOver vathOrst 3

  De lOcatie 4

  BereikBaarheiD 6

  Over hOllaND 9

  WeNsWONeN 12

  Je eiGeN keUZes 18

 • Vathorst vormt de overgang tussen de gras-

  landen en het stedelijke Amersfoort. De nieuwe

  wijk, waar op termijn 30.000 mensen komen

  wonen is opgedeeld in drie deelplannen,

  daarvan is De Laak er n. Een deel van

  Vathorst is al gerealiseerd en wordt bewoond.

  Ook het winkelcentrum is al volop in gebruik.

  Je woont hier dus nieuw, maar je lift wel

  al direct mee op de reeds aanwezige

  voorzie ningen, zoals scholen, winkels en

  openbaar vervoer. Verder kun je kun in

  Vathorst ook prima sporten, een avond uit

  en lekker eten.

  Vathorst is een bijzonder gevarieerde wijk,

  doordat elk deelplan zijn eigen thema heeft.

  Binnen dat thema hebben de architecten

  vervolgens op hun eigen manier invulling

  gegeven aan de ontwikkeling. Laak 2, waar

  Holland in ligt, onderscheidt zich van de

  andere deelplannen doordat het hier alle-

  maal net iets ruimer is opgezet. Hier is meer

  ruimte voor lucht, water en groen en kunnen

  kinderen heerlijk buiten spelen.

  OVerVAtHOrst

  3

 • HOLLAND

 • HOLLAND LAAK 2Een van de kwaliteiten van Vathorst is zonder meer de bereikbaarheid. Het ligt ten noorden van

  Amersfoort en heeft een directe aansluiting op de A28 en de A1. Verder heeft Vathorst zijn eigen

  NS-station en een goede busverbinding met het centrum en diverse omliggende steden.

  VAtHOrst AmersfOOrt

  LIGGING / BEREIKBAARHEID

  N

  A1

  A28

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  9

  1011

  12

  14

  15

  16

  13

  1

  HOLLAND

  HOLLAND

  7

 • Holland bestaat uit 41 betaalbare eengezins-

  woningen. De huizen zijn gebouwd om een

  binnenhof met je priv parkeerplaats, waar de

  tuinen aan grenzen. Hierdoor wordt een

  prettige beslotenheid gecreerd en een plek

  waar kinderen veilig kunnen spelen.

  Het kopen van een huis in Holland werkt net

  even wat anders dan je gewend bent. Dat

  brengt het Wenswonen met zich mee. Koop je

  een huis in Holland, dan bepaal je namelijk zelf

  de tuinligging en de grootte van de kavel in

  combinatie met de door jou gewenste grootte

  van het huis. Nadat alle bewoners hun huis

  hebben samengesteld, ontstaat een gevarieerd

  en eigentijds oer Hollands straatbeeld.

  KLAAr VOOr JOu

  98

 • je gekozen hebt, zijn de financile conse-

  quenties hiervan zichtbaar en wordt de

  volgende keuze aan je voorgelegd. Op die

  manier maak je gecontroleerde keuzes en kun

  je spelen met je budget. Een extra grote

  tweede verdieping, juist die uitbouw of

  misschien behoort een extra slaap- of bad-

  kamer wel tot de mogelijkheden. Buiten de

  grootte heb je ook veel vrijheden in het

  indelen van je huis en tot slot bepaal je ook

  nog het uiterlijk van jouw huis. Door de keuze

  van de kapvorm, de kleur van de gevelsteen

  en de kozijnen, maar ook door het soort voor-

  deur en ga zo maar door, geef je jouw huis

  jouw eigen stijl mee.

  VAN weNs... tOt DrOOmHuIs

  Het gaat wat ver om te zeggen dat de kopers

  van een woning in Holland eigen architect

  zijn, maar aan het roer staan ze zeker. Hier

  bepaal jij hoe je nieuwe huis eruit komt te zien.

  Wenswonen geeft je de vrijheid om jouw

  woonwensen te vervullen. Vooraf is een

  aantal architectonische kaders vastgesteld,

  zodat de keuzes overzichtelijk zijn en er straks

  een mooi geheel ontstaat. Het ontwerpen

  van je eigen huis lijkt complex. Het tegendeel

  is waar. Heijmans heeft een programma

  ontwikkeld de Woonplanner waarmee je

  stap voor stap door het hele proces wordt

  geleid. Daar is geen enkele technische of

  bouwkundige kennis voor nodig. De Woon-

  planner legt je keuzes voor. Telkens wanneer

  1110

 • JEHUIS

  NAAR WENS EN BINNEN

  BUDGET

  LIggINg eN KAVeLKeuze Waar komt je huis te staan? hoe groot Wordt je tuin?

  stAP 1

  VOLume VAN Je HuIs hoeveel verdiepingen krijgt

  je huis? Welke vorm krijgt het dak?

  stAP 2

  VOLume VergrOteN? komt er een uitbouW?

  stAP 3 stAP 4

  PLAttegrONDeN Wat Wordt de indeling van

  je huis per verdieping?

  stAP 5

  uItstrALINg geVeL Wordt je huis modern of

  klassiek?

  stAP 6

  geVeLbeKLeDINg Welke materialen en kleuren

  Worden gebruikt?

  stAP 7

  Je eIgeN ONtwerP met PrIJsKAArtJe

  weNswONeN: ONt werP Je eIgeN HuIs

  1312

 • Peter: Toen we voor het eerst over deze manier

  van kopen hoorden, waren we gelijk enthousiast.

  We konden namelijk nergens het huis vinden,

  dat voldeed aan onze wensen.

  Met Wens wonen concept hadden we het

  meeste in eigen hand. Ik moet je eerlijk

  bekennen dat we vele uurtjes met de Woon-

  planner hebben gespeeld. Alle opties hebben

  we zorgvuldig afgewogen, ons budget was

  namelijk niet eindeloos. Joyce vult aan: We

  vonden het ook wel spannend, want je weet

  niet precies hoe het huis naast je eruit komt te

  zien. Maar we merkten al snel dat er veel

  mensen zoals wij zijn, mensen die door hun

  gezinssamenstelling, hobbys of werk bijzon-

  dere eisen stellen aan hun huis. Ik heb mijn

  eigen bedrijf en daarvoor wilde ik graag een

  werkruimte beneden maken. Ik ben als een

  kind zo blij met het resultaat. Onze slaapkamer

  hoefde niet zo groot, we wilden graag dat de

  kinderen een ruime slaapkamer zouden krijgen.

  Met een extra dakkapel was dit doel bereikt.

  Onze buren hebben een heel ander huis

  ontworpen, net als de buren daarnaast.

  Maar het leuke is, dat als je de rij bekijkt, er

  toch eenheid is.

  bLIJ met Het resuLtAAt

  peter en joyce hebben 2 kinderen van 6 en 9 jaar. drie jaar geleden hebben zij van heijmans een Woning gekocht volgens het WensWonen concept.

  1514

 • INDeLINgssuggestIe

 • INDeLINgssuggestIes

  Oer HOLLANDsweNswONeN...AAN JOu De Keuze

  grote of kleine kavel

  zonligging

  4 woningtypen

  grootte van je huis

  indeling per verdieping

  stijl modern of klassiek

  materialen en kleuren

  1918

 • Verkoop en informatieWoonvast Makelaarsstadsring 139 3817 Ba amersfoorttel. 033-4221010info@woonvast.nlwww.woonvast.nl

  Ontwikkeling en realisatieheijmans vastgoed B.v. Postbus 10347 1301 ah almere

  ALLe VOOrzIeNINgeN IN VAtHOrsteN AmersfOOrt LeKKer DIcHtbIJ!

  Projectcommunicatie: Graphic House, amsterdam 21