Hollands Welvaren januari 2005

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Hollands Welvaren januari 2005

Transcript of Hollands Welvaren januari 2005

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 1

  Van de redactie De Allerbeste en sportiefste wensen voor 2005! Het zijn de laatste dagen van 2004 als ik dit schrijf, maar als jullie dit lezen zijn de eerste sportieve prestaties waarschijnlijk al weer neergezet. Maar zover is het nu nog niet en we gaan met jullie dan ook nog niet vooruitkijken. Zoals elk zichzelf respecterend blad of nieuwsrubriek blikken ook wij terug op 2004. We presenteren u het verslag van de algemene ledenvergadering inclusief enkele aanvullingen op het laatste jaarverslagnummer. Namelijk het verslag van de ledenadministratie (was er niet volledig ingekomen daarvoor excuses) en een verslag van onze actieve Whoznext. Wat de redactie ook ontving is een zeer nostalgisch document van de kascommissie. Op het eerste gezicht leek het een brief uit de beginjaren van KAV. Maar bij goed besturen was het toch echt

  opgesteld in november jl. Ik wilde u dit niet onthouden maar helaas kan ons high tech stencilapparaat dit niet aan. Dus heb ik de belangrijkste delen maar even uitgetypt. Onze vrienden in Mutare hebben wel van een PC gehoord, ook van hen in een brief in dit clubblad. Onze altijd-op-de-hoogte-van-de-laatste-prestaties-Arno Mul heeft de beste lijsten baanatletiek 2004 B-junioren en ouder ingeleverd. Dat levert een prachtig overzicht op! Blader er rustig doorheen en kijk dan weer vooruit, om een nog beter jaar neer te zetten! Namens de redactie, Met vriendelijke groet, Carian van der Sman

  VOMAR SPONSORT CLUBKAS

  DUS OOK DE CLUBKAS VAN K.A.V. HOLLAND

  ZEKER IN DIT JUBILEUM JAAR ZIJN EXTRA INKOMSTEN/FONDSEN VAN HARTE WELKOM. WAT WORDT ER VAN DE LEDEN VERWACHT? OP DE PAGINAS HIERNA STAAT HET PERSBERICHT VAN VOMAR VOORDEELMARKT ALSMEDE EEN BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN AFGEDRUKT. LEES ZE ALLEBEI AANDACHTIG. BENT U REEDS KLANT VAN DE VOMAR DAN KUNT U VOLSTAAN MET HET DOORGEVEN VAN UW K.I.K. ( KONING IS KLANT ) KAART NUMMER AAN EEN LID VAN DE P.R.A.C. ( ZIE VOOR ADRESSEN E.D. DE ACHTERZIJDE VAN HOLLANDS WELVAREN). BENT U NOG NIET IN HET BEZIT VAN EEN K.I.K. KAART DAN KUNNEN WIJ U AAN EEN INSCHRIJFFORMULIER HELPEN (ZELF AANVRAGEN MAG/KAN OOK) EN DAN VERZOEKEN WIJ U ONS ZO SPOEDIG MOGELIJK UW K.I.K. KAART NUMMER DOOR TE WILLEN GEVEN. HET HEBBEN VAN EEN K.I.K. KAART VERPLICHT U NIET TOT HET DOEN VAN AANKOPEN BIJ DE VOMAR MAAR U STEUNT WEL UW EIGEN ATLETIEK VERENIGING. WIJ ZULLEN U VIA ONZE WEBSITE ( WWW.KAVHOLLAND.NL ) EN VIA HOLLANDS WELVAREN BLIJVEN INFORMEREN OVER DE STAND VAN ZAKEN EN OOK T.Z.T. OVER DE BESTEDING VAN DE ONTVANGEN GELDEN. BIJ VOORBAAT ONZE HARTELIJK DANK VOOR UW SPONTANE MEDEWERKING.

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 2

  Van de Kascommissie Geacht bestuur, Ondergetekende hebben op 11 november 2004 de boeken van de vereniging gecontroleerd. Het betrof de periode 1/10/2002 tot en met 30/9/2004. De financile administratie ziet er gedegen en verzorgd uit. Het geheel geeft een duidelijk beeld van de financile handel en wandel v.d. vereniging. Onze complimenten daarvoor. Wij adviseren de ledenvergadering de penningmeester te dchargeren. In een aparte memo zullen wij enkele aanbevelingen doen om e.e.a. nog verder toe te lichten. m. vr. gr. Aad Harren, Jack v.d. Haterd, Jozef Oonincx

  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van KAV Holland op 25 november 2004 Opening De voorzitter a.i. opent de vergadering en heet een ieder welkom. Het dagelijkse bestuur heeft het afgelopen jaar maar twee bestuursleden gehad. De voorzitter Hans Bakkenes heeft voortijdig zijn functie als voorzitter neergelegd. Zijn taak is door de penningmeester Wim Roosen tijdelijk waargenomen. Mede door de renovatie van de baan is 2004 een rommelig jaar geweest. Het afgelopen jaar zijn ons ook twee leden ontvallen en we gedenken mw. Van Liempt en Ben Kal. Ook gaan onze gedachten naar Ruud Kroon die ernstig ziek is. Ingekomen stukken en mededelingen Van de kascommissie hebben wij een schrijven ontvangen waarin zij de ledenvergadering adviseren de penningmeester te dechargeren. WhoZnext heeft nog een jaarverslag ingezonden. De brief van de kascommissie en het verslag van Whoznext zullen in de volgende Hollands Welvaren worden gepubliceerd. De volgende personen hebben zich afgemeld: Jack van de Haterd, Carian v.d.Sman, Elise Vriend, Ikiena v.d.Sluis, Niel Hoogerwerf, Jeroen de Korte, Rien de Groot, Henk Piek, Carrie van Viersen, Roland Thon, Selma Veerman, Richard Hagen. Notulen algemene ledenvergadering 2003 In punt 5 is abusievelijk EK in Parijs vermeld, dit moet zijn WK in Parijs. Het verslag wordt verder goedgekeurd. Verslagen 2003/2004 bestuur, commissies en penningmeester Verslag Bestuur: goedgekeurd Verslag Ledenadministratie: een deel van de tekst is weggevallen, dit zal in de volgende Hollands Welvaren worden geplaatst. Verslag Prac: goedgekeurd Verslag Hollands Welvaren: goedgekeurd Verslag Jeugdcommissie: goedgekeurd Verslag KeepFit: goedgekeurd

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 3

  Verslag Wegatletiek: goedgekeurd Verslag Technisch Commissie: de namen van de Nederlandse kampioenen bij de pupillen en C/D junioren staan niet in het verslag vermeld. Reden hiervan is dat deze uitslagen niet officieel zijn. Afgesproken wordt om volgend jaar ook de pupillen en C/D junioren in het verslag te vermelden. De jeugdcommissie zal deze gegevens aanleveren. Verslag Penningmeester: De kascommissie bestaat uit de volgende leden: Jozef Oonincx, Jack van de Haterd en Aat Harren. De commissie heeft de controle uitgevoerd en de administratie van de penningmeester akkoord bevonden. Door de commissie zijn wel enige kanttekeningen gemaakt. In een aparte memo zullen enkele aanbevelingen worden gedaan om e.e.a. verder te verbeteren. De contributie aan de KNAU is met ruim 2500,- euro toegenomen. Deze stijging komt door toename van het ledenbestand en door de groep ouders, die stonden tot vorig jaar als donateur ingeschreven. Ook zij zijn nu lid van de KNAU. De 700,- euro medisch begeleiding is een deel van de kosten aan fysiotherapie die de vereniging voor zijn rekening neemt. Uitreiking bekers en bloemen De volgende bekers zijn aan diverse leden uitgereikt. COACHBEKER BESTE SENIOR HEREN MARTIN DE GROOT HSS 14.86m indoor, 14.60 m outdoor, zilver binnen, brons buiten ENGELBEKER BESTE SENIOR DAMES JOAN VAN DEN AKKER 100 m 11.35 sec. TC BEKER BESTE JUNIOR HEREN MARINUS WINTERS 1500 m 4.04.27 min. JONKIEBEKER BESTE JUNIOR DAMES RACHEL BODDY 400 m 57.50 sec (overigens is haar prestatie op de 800m 2.14.84 min., slechts 1 punt minder waard dan deze op de 400 m) VETERANENBEKER BESTE VETERAAN MASCHA KUNST 800 m 2.16 min. WEGATLETIEK HEREN BESTE WEGATLEET HEREN ANDR VAN DEN BERG Jungfrau Marathon WEGATLETIEK DAMES BESTE WEGATLEET DAMES LEONTINE DIEBEN Jungfrau Marathon ONDERLINGE HEREN CLUBKAMPIOEN HEREN IVO VAN HAREN ONDERLINGE DAMES CLUBKAMPIOEN DAMES HANNAH DE BOER En tenslotte voor het opnieuw opzetten van de website HOLLAND BEKER GROTE VERDIENSTE CLUB BRAM BAARS Tevens werden de hieronder genoemde leden in de bloemen gezet voor de door hun behaalde prestaties tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Indoor: Veteranen Vrouwen 35+ 800m 1ste Mascha Kunst 2,24,92 Outdoor Dames 100m 1ste Joan van den Akker 11,35 sec. Junioren B jongens 4x100m 1ste Pim Jansen, Daan Baars, Marinus Winters, Jos Jansen 44,37 sec.

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 4

  Veteranen Vrouwen 35+ 400m 1ste Mascha Kunst59,82 sec. 4x800m 1ste Mascha Kunst, Ineke Dieperink, Anja Matekena, Martine Bodemans 10,46,67 min. Mutaties in commissies Jeroen de Korte neemt afscheid nadat hij enkele jaren de facilitaire zaken heeft geregeld. Terry van Burghout zal deze taak nu op zich gaan nemen. Verder is Niel Hoogerwerf bereid gevonden het onderhoud van het materiaal op zich te nemen (samen met Arnold Kok). Samenstelling bestuur In de toelichting bij de agenda staat vermeld dat het bestuur voornemens is medio januari 2005 een ledenvergadering uit te schrijven om een nieuwe voorzitter voor te stellen. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met een nieuwe voorzitter en kan vanavond bekend maken dat Maurits Overkleeft bereid is deze taak op zich te nemen. Een overgrote meerderheid van de vergadering stemt hiermee in en het bestuur zal per 1 januari 2005 worden versterkt met Maurits Overkleeft. Pauze Heropening De voorzitter a.i. heropent de vergadering en vraagt om extra aandacht voor 3 bijzondere leden binnen onze vereniging: Wigert Thunnissen, Annemarie Kramer en Joan van den Akker. Deze atleten en hun trainer hebben afgelopen zomer deelgenomen aan de Olympisch spelen in Athene. Dat de vereniging trots op deze leden is blijkt en hun prestaties zijn dan ook met spanning gevolgd. Als aandenken aan dit evenement ontvangen zij van de vereniging een unieke portefeuille met daarin het Hollandlogo en Olympisch Spelen 2004. Vaststelling contributie en begroting 2004 In het contributievoorstel worden de trainingsleden niet vermeld. Zij betalen gewoon contributie minus de kosten aan de KNAU, deze wordt door hun eigen vereniging betaald. Ook de ouders halfjaarlid ontbreken in het voorstel, deze contributie gaat van 55,- euro naar 60,- euro. De contributie voor de seniorleden gaat met 10,- euro omhoog omdat de trainingsfaciliteiten voor de deze groep zijn uitgebreid. Kees Roosen merkt op dat de opbrengsten kantine op de begroting te hoog is. Hij schat in dat 1000,- euro haalbaar is. Het verschil in de begroting van 1500,- kan worden opgeheven door de contributie van de trainingsleden. Er hebben zich 2 extra adverteerders aangemeld voor het clubblad en de website. Rondvraag Susan Jansen: Waarom kan de kantine niet eerder open? Vooral uit veiligheidsoverweging zou de kantine een kwartier voor de training open moeten zijn. Trainers, atleten en ouders kunnen niet in de kantine, bij een incident zou je daar terecht moeten kunnen m.n. ook voor de E