Hollands Welvaren januari 2005

of 30/30
Hollands Welvaren – januari 2005 – pagina 1 Van de redactie De Allerbeste en sportiefste wensen voor 2005! Het zijn de laatste dagen van 2004 als ik dit schrijf, maar als jullie dit lezen zijn de eerste sportieve prestaties waarschijnlijk al weer neergezet. Maar zover is het nu nog niet en we gaan met jullie dan ook nog niet vooruitkijken. Zoals elk zichzelf respecterend blad of nieuwsrubriek blikken ook wij terug op 2004. We presenteren u het verslag van de algemene ledenvergadering inclusief enkele aanvullingen op het laatste jaarverslagnummer. Namelijk het verslag van de ledenadministratie (was er niet volledig ingekomen daarvoor excuses) en een verslag van onze actieve Whoznext. Wat de redactie ook ontving is een zeer nostalgisch document van de kascommissie. Op het eerste gezicht leek het een brief uit de beginjaren van KAV. Maar bij goed besturen was het toch echt opgesteld in november jl. Ik wilde u dit niet onthouden maar helaas kan ons high tech stencilapparaat dit niet aan. Dus heb ik de belangrijkste delen maar even uitgetypt. Onze vrienden in Mutare hebben wel van een PC gehoord, ook van hen in een brief in dit clubblad. Onze altijd-op-de-hoogte-van-de-laatste- prestaties-Arno Mul heeft de beste lijsten baanatletiek 2004 B-junioren en ouder ingeleverd. Dat levert een prachtig overzicht op! Blader er rustig doorheen en kijk dan weer vooruit, om een nog beter jaar neer te zetten! Namens de redactie, Met vriendelijke groet, Carian van der Sman VOMAR SPONSORT CLUBKAS DUS OOK DE CLUBKAS VAN K.A.V. HOLLAND ZEKER IN DIT JUBILEUM JAAR ZIJN EXTRA INKOMSTEN/FONDSEN VAN HARTE WELKOM. WAT WORDT ER VAN DE LEDEN VERWACHT? OP DE PAGINA’S HIERNA STAAT HET PERSBERICHT VAN VOMAR VOORDEELMARKT ALSMEDE EEN BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN AFGEDRUKT. LEES ZE ALLEBEI AANDACHTIG. BENT U REEDS KLANT VAN DE VOMAR DAN KUNT U VOLSTAAN MET HET DOORGEVEN VAN UW K.I.K. ( KONING IS KLANT ) KAART NUMMER AAN EEN LID VAN DE P.R.A.C. ( ZIE VOOR ADRESSEN E.D. DE ACHTERZIJDE VAN HOLLANDS WELVAREN). BENT U NOG NIET IN HET BEZIT VAN EEN K.I.K. KAART DAN KUNNEN WIJ U AAN EEN INSCHRIJFFORMULIER HELPEN (ZELF AANVRAGEN MAG/KAN OOK) EN DAN VERZOEKEN WIJ U ONS ZO SPOEDIG MOGELIJK UW K.I.K. KAART NUMMER DOOR TE WILLEN GEVEN. HET HEBBEN VAN EEN K.I.K. KAART VERPLICHT U NIET TOT HET DOEN VAN AANKOPEN BIJ DE VOMAR MAAR U STEUNT WEL UW EIGEN ATLETIEK VERENIGING. WIJ ZULLEN U VIA ONZE WEBSITE ( WWW.KAVHOLLAND.NL ) EN VIA HOLLANDS WELVAREN BLIJVEN INFORMEREN OVER DE STAND VAN ZAKEN EN OOK T.Z.T. OVER DE BESTEDING VAN DE ONTVANGEN GELDEN. BIJ VOORBAAT ONZE HARTELIJK DANK VOOR UW SPONTANE MEDEWERKING.
 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Hollands Welvaren januari 2005

Transcript of Hollands Welvaren januari 2005

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 1

  Van de redactie De Allerbeste en sportiefste wensen voor 2005! Het zijn de laatste dagen van 2004 als ik dit schrijf, maar als jullie dit lezen zijn de eerste sportieve prestaties waarschijnlijk al weer neergezet. Maar zover is het nu nog niet en we gaan met jullie dan ook nog niet vooruitkijken. Zoals elk zichzelf respecterend blad of nieuwsrubriek blikken ook wij terug op 2004. We presenteren u het verslag van de algemene ledenvergadering inclusief enkele aanvullingen op het laatste jaarverslagnummer. Namelijk het verslag van de ledenadministratie (was er niet volledig ingekomen daarvoor excuses) en een verslag van onze actieve Whoznext. Wat de redactie ook ontving is een zeer nostalgisch document van de kascommissie. Op het eerste gezicht leek het een brief uit de beginjaren van KAV. Maar bij goed besturen was het toch echt

  opgesteld in november jl. Ik wilde u dit niet onthouden maar helaas kan ons high tech stencilapparaat dit niet aan. Dus heb ik de belangrijkste delen maar even uitgetypt. Onze vrienden in Mutare hebben wel van een PC gehoord, ook van hen in een brief in dit clubblad. Onze altijd-op-de-hoogte-van-de-laatste-prestaties-Arno Mul heeft de beste lijsten baanatletiek 2004 B-junioren en ouder ingeleverd. Dat levert een prachtig overzicht op! Blader er rustig doorheen en kijk dan weer vooruit, om een nog beter jaar neer te zetten! Namens de redactie, Met vriendelijke groet, Carian van der Sman

  VOMAR SPONSORT CLUBKAS

  DUS OOK DE CLUBKAS VAN K.A.V. HOLLAND

  ZEKER IN DIT JUBILEUM JAAR ZIJN EXTRA INKOMSTEN/FONDSEN VAN HARTE WELKOM. WAT WORDT ER VAN DE LEDEN VERWACHT? OP DE PAGINAS HIERNA STAAT HET PERSBERICHT VAN VOMAR VOORDEELMARKT ALSMEDE EEN BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN AFGEDRUKT. LEES ZE ALLEBEI AANDACHTIG. BENT U REEDS KLANT VAN DE VOMAR DAN KUNT U VOLSTAAN MET HET DOORGEVEN VAN UW K.I.K. ( KONING IS KLANT ) KAART NUMMER AAN EEN LID VAN DE P.R.A.C. ( ZIE VOOR ADRESSEN E.D. DE ACHTERZIJDE VAN HOLLANDS WELVAREN). BENT U NOG NIET IN HET BEZIT VAN EEN K.I.K. KAART DAN KUNNEN WIJ U AAN EEN INSCHRIJFFORMULIER HELPEN (ZELF AANVRAGEN MAG/KAN OOK) EN DAN VERZOEKEN WIJ U ONS ZO SPOEDIG MOGELIJK UW K.I.K. KAART NUMMER DOOR TE WILLEN GEVEN. HET HEBBEN VAN EEN K.I.K. KAART VERPLICHT U NIET TOT HET DOEN VAN AANKOPEN BIJ DE VOMAR MAAR U STEUNT WEL UW EIGEN ATLETIEK VERENIGING. WIJ ZULLEN U VIA ONZE WEBSITE ( WWW.KAVHOLLAND.NL ) EN VIA HOLLANDS WELVAREN BLIJVEN INFORMEREN OVER DE STAND VAN ZAKEN EN OOK T.Z.T. OVER DE BESTEDING VAN DE ONTVANGEN GELDEN. BIJ VOORBAAT ONZE HARTELIJK DANK VOOR UW SPONTANE MEDEWERKING.

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 2

  Van de Kascommissie Geacht bestuur, Ondergetekende hebben op 11 november 2004 de boeken van de vereniging gecontroleerd. Het betrof de periode 1/10/2002 tot en met 30/9/2004. De financile administratie ziet er gedegen en verzorgd uit. Het geheel geeft een duidelijk beeld van de financile handel en wandel v.d. vereniging. Onze complimenten daarvoor. Wij adviseren de ledenvergadering de penningmeester te dchargeren. In een aparte memo zullen wij enkele aanbevelingen doen om e.e.a. nog verder toe te lichten. m. vr. gr. Aad Harren, Jack v.d. Haterd, Jozef Oonincx

  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van KAV Holland op 25 november 2004 Opening De voorzitter a.i. opent de vergadering en heet een ieder welkom. Het dagelijkse bestuur heeft het afgelopen jaar maar twee bestuursleden gehad. De voorzitter Hans Bakkenes heeft voortijdig zijn functie als voorzitter neergelegd. Zijn taak is door de penningmeester Wim Roosen tijdelijk waargenomen. Mede door de renovatie van de baan is 2004 een rommelig jaar geweest. Het afgelopen jaar zijn ons ook twee leden ontvallen en we gedenken mw. Van Liempt en Ben Kal. Ook gaan onze gedachten naar Ruud Kroon die ernstig ziek is. Ingekomen stukken en mededelingen Van de kascommissie hebben wij een schrijven ontvangen waarin zij de ledenvergadering adviseren de penningmeester te dechargeren. WhoZnext heeft nog een jaarverslag ingezonden. De brief van de kascommissie en het verslag van Whoznext zullen in de volgende Hollands Welvaren worden gepubliceerd. De volgende personen hebben zich afgemeld: Jack van de Haterd, Carian v.d.Sman, Elise Vriend, Ikiena v.d.Sluis, Niel Hoogerwerf, Jeroen de Korte, Rien de Groot, Henk Piek, Carrie van Viersen, Roland Thon, Selma Veerman, Richard Hagen. Notulen algemene ledenvergadering 2003 In punt 5 is abusievelijk EK in Parijs vermeld, dit moet zijn WK in Parijs. Het verslag wordt verder goedgekeurd. Verslagen 2003/2004 bestuur, commissies en penningmeester Verslag Bestuur: goedgekeurd Verslag Ledenadministratie: een deel van de tekst is weggevallen, dit zal in de volgende Hollands Welvaren worden geplaatst. Verslag Prac: goedgekeurd Verslag Hollands Welvaren: goedgekeurd Verslag Jeugdcommissie: goedgekeurd Verslag KeepFit: goedgekeurd

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 3

  Verslag Wegatletiek: goedgekeurd Verslag Technisch Commissie: de namen van de Nederlandse kampioenen bij de pupillen en C/D junioren staan niet in het verslag vermeld. Reden hiervan is dat deze uitslagen niet officieel zijn. Afgesproken wordt om volgend jaar ook de pupillen en C/D junioren in het verslag te vermelden. De jeugdcommissie zal deze gegevens aanleveren. Verslag Penningmeester: De kascommissie bestaat uit de volgende leden: Jozef Oonincx, Jack van de Haterd en Aat Harren. De commissie heeft de controle uitgevoerd en de administratie van de penningmeester akkoord bevonden. Door de commissie zijn wel enige kanttekeningen gemaakt. In een aparte memo zullen enkele aanbevelingen worden gedaan om e.e.a. verder te verbeteren. De contributie aan de KNAU is met ruim 2500,- euro toegenomen. Deze stijging komt door toename van het ledenbestand en door de groep ouders, die stonden tot vorig jaar als donateur ingeschreven. Ook zij zijn nu lid van de KNAU. De 700,- euro medisch begeleiding is een deel van de kosten aan fysiotherapie die de vereniging voor zijn rekening neemt. Uitreiking bekers en bloemen De volgende bekers zijn aan diverse leden uitgereikt. COACHBEKER BESTE SENIOR HEREN MARTIN DE GROOT HSS 14.86m indoor, 14.60 m outdoor, zilver binnen, brons buiten ENGELBEKER BESTE SENIOR DAMES JOAN VAN DEN AKKER 100 m 11.35 sec. TC BEKER BESTE JUNIOR HEREN MARINUS WINTERS 1500 m 4.04.27 min. JONKIEBEKER BESTE JUNIOR DAMES RACHEL BODDY 400 m 57.50 sec (overigens is haar prestatie op de 800m 2.14.84 min., slechts 1 punt minder waard dan deze op de 400 m) VETERANENBEKER BESTE VETERAAN MASCHA KUNST 800 m 2.16 min. WEGATLETIEK HEREN BESTE WEGATLEET HEREN ANDR VAN DEN BERG Jungfrau Marathon WEGATLETIEK DAMES BESTE WEGATLEET DAMES LEONTINE DIEBEN Jungfrau Marathon ONDERLINGE HEREN CLUBKAMPIOEN HEREN IVO VAN HAREN ONDERLINGE DAMES CLUBKAMPIOEN DAMES HANNAH DE BOER En tenslotte voor het opnieuw opzetten van de website HOLLAND BEKER GROTE VERDIENSTE CLUB BRAM BAARS Tevens werden de hieronder genoemde leden in de bloemen gezet voor de door hun behaalde prestaties tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Indoor: Veteranen Vrouwen 35+ 800m 1ste Mascha Kunst 2,24,92 Outdoor Dames 100m 1ste Joan van den Akker 11,35 sec. Junioren B jongens 4x100m 1ste Pim Jansen, Daan Baars, Marinus Winters, Jos Jansen 44,37 sec.

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 4

  Veteranen Vrouwen 35+ 400m 1ste Mascha Kunst59,82 sec. 4x800m 1ste Mascha Kunst, Ineke Dieperink, Anja Matekena, Martine Bodemans 10,46,67 min. Mutaties in commissies Jeroen de Korte neemt afscheid nadat hij enkele jaren de facilitaire zaken heeft geregeld. Terry van Burghout zal deze taak nu op zich gaan nemen. Verder is Niel Hoogerwerf bereid gevonden het onderhoud van het materiaal op zich te nemen (samen met Arnold Kok). Samenstelling bestuur In de toelichting bij de agenda staat vermeld dat het bestuur voornemens is medio januari 2005 een ledenvergadering uit te schrijven om een nieuwe voorzitter voor te stellen. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met een nieuwe voorzitter en kan vanavond bekend maken dat Maurits Overkleeft bereid is deze taak op zich te nemen. Een overgrote meerderheid van de vergadering stemt hiermee in en het bestuur zal per 1 januari 2005 worden versterkt met Maurits Overkleeft. Pauze Heropening De voorzitter a.i. heropent de vergadering en vraagt om extra aandacht voor 3 bijzondere leden binnen onze vereniging: Wigert Thunnissen, Annemarie Kramer en Joan van den Akker. Deze atleten en hun trainer hebben afgelopen zomer deelgenomen aan de Olympisch spelen in Athene. Dat de vereniging trots op deze leden is blijkt en hun prestaties zijn dan ook met spanning gevolgd. Als aandenken aan dit evenement ontvangen zij van de vereniging een unieke portefeuille met daarin het Hollandlogo en Olympisch Spelen 2004. Vaststelling contributie en begroting 2004 In het contributievoorstel worden de trainingsleden niet vermeld. Zij betalen gewoon contributie minus de kosten aan de KNAU, deze wordt door hun eigen vereniging betaald. Ook de ouders halfjaarlid ontbreken in het voorstel, deze contributie gaat van 55,- euro naar 60,- euro. De contributie voor de seniorleden gaat met 10,- euro omhoog omdat de trainingsfaciliteiten voor de deze groep zijn uitgebreid. Kees Roosen merkt op dat de opbrengsten kantine op de begroting te hoog is. Hij schat in dat 1000,- euro haalbaar is. Het verschil in de begroting van 1500,- kan worden opgeheven door de contributie van de trainingsleden. Er hebben zich 2 extra adverteerders aangemeld voor het clubblad en de website. Rondvraag Susan Jansen: Waarom kan de kantine niet eerder open? Vooral uit veiligheidsoverweging zou de kantine een kwartier voor de training open moeten zijn. Trainers, atleten en ouders kunnen niet in de kantine, bij een incident zou je daar terecht moeten kunnen m.n. ook voor de EHBO-koffer, packing etc. Het bestuur zal met de kantinecommissie overleggen. Rob Jansen doet een oproep voor meer vrijwilligers in de kantine. Annie Roodenburg: Dit veiligheidaspect geldt niet alleen voor de baantrainingen maar ook voor de buitentrainingen. Het bestuur zal nagaan wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Arno Mul: Wordt het 80 jarige bestaan van de vereniging nog gevierd? Hiervoor zal een commissie worden samengesteld die samen met de Prac de activiteiten zullen gaan regelen.

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 5

  Ivo van Haaren: Is er een trainer aanwezig voor de werptraining? Ron Huibers meldt dat Jeroen Knapen op vakantie was maar vanaf a.s. dinsdag werptraining zal gaan geven. Henny Tiben: Er staan pionnen op de baan omdat er op baan 1 en 2 niet getraind mag worden in verband met slijtage van de baan. Wachten is op het 1e incident? Wigert Thunnissen meldt dat er op de dinsdagavond afspraken zijn gemaakt tussen de weg- en baanatleten. De wegatleten lopen op de banen 1 en 2 en kunnen dan uitlopen op het gras op het middenvlak. De baanatleten gebruiken de overige banen. Op de woensdagavond kunnen deze afspraken ook worden gehanteerd alleen is ook AV Haarlem dan op de baan. Het bestuur zal een brief aan de gemeente opstellen. Corien Baars: Er was geen begeleiding van een trainer voor de junioren bij het NK. Ron Huibers meldt dat dit niet had mogen gebeuren. De trainer die verantwoordelijk is voor die groep moet bij afwezigheid vervanging regelen, zeker bij belangrijke wedstrijden. Marinus Winters: De milas hebben vaak problemen met de andere lopers op de baan. Wigert meldt dat als de eerder genoteerde afspraken worden nageleefd deze problemen incidenteel zullen zijn. Peter van Haaren: Hoe is onze positie bij de gemeente? Hebben wij als grotere vereniging meer rechten? Wij hebben niet meer rechten, als wij de baan meerdere uren willen huren wordt dit als verzoek ingediend bij de gemeente. Tot nu toe geen probleem. Wie volgt de ontwikkeling van het Pim Mullierpark? Tot nu toe onderhoudt Hans Bakkenes de contacten met de gemeente en is betrokken bij de ontwikkeling van het park. Het bestuur zal bij hem informeren. Sluiting Als alle vragen zijn beantwoord bedankt de voorzitter a.i de aanwezigen en sluit de vergadering. Haarlem, november 2004 Elles Harren, secretaris OVERZICHT VAN HET LEDENBESTAND VAN K,A,V,HOLLAND

  01-10-2003 30-09-2004 01-10-2004

  CATEGORIE DAMES HEREN DAMES HEREN DAMES HEREN

  Veteranen 6 5 9 6 9 6

  Senioren 22 48 21 42 23 45

  Junioren A 3 4 3 4 6 7

  Junioren B 9 18 12 15 9 14

  Junioren C 10 11 4 9 16 14

  Junioren D 21 21 21 16 18 18

  Pupillen A 15 26 25 22 20 20

  Pupillen B 4 9 6 10 4 6

  Pupillen C 4 5 4 6 2 5

  Pupillen mini 0 2 2 5 0 0

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 6

  Keep-fit groep 28 17 30 16 30 16

  Ouders 1 jaar 13 7 13 6 13 6

  Ouders jaar 6 8 6 7 6 7

  Loopgroep dinsdag 23 32 49 58 49 58

  Loopgroep woensdag 55 46 59 46 59 46

  Loopgr. dins / woens 9 3 == == == ==

  Leden zonder licentie 7 9 6 7 6 7

  Totaal dames / heren 235 271 270 275 270 275

  Totaal aantal leden 5 0 6 5 4 5 5 4 5

  DE LEDENADMINISTRATIE 2004 Het ledenbestand van K.A.V. HOLLAND heeft in het afgelopen verenigingsjaar een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Door de vervelende toestanden ontstaan door de renovatie van onze atletiekbaan waren de verwachtingen wat betreft een ledengroei niet al te hoog gespannen. Maar wat bleek, tegen de verdrukking in steeg het ledenaantal met 39 leden. Als je in aanmerking neemt dat er niet op onze baan getraind kon worden en de vervangende locaties verre van ideaal waren mogen we zeggen dat een winst van bijna 40 leden spectaculair is. Groot is de vooruitgang in het ledenaantal bij de loopgroepen en de pupillen. daarvoor verdienen de trainers en trainsters zeker een compliment. Door het n en ander was het ook voor de ledenadministrateur een druk maar vruchtbaar jaar. Meer dan 200 keer moest er een aan / afmelding, adreswijziging of andere mutaties aan de K.N.A.U. worden doorgegeven. In samenwerking met Peter van Haaren is geprobeerd een zo groot mogelijke lijst met E-mail adressen aan de ledenlijst toe te voegen. Hoewel er redelijk gereageerd is door de leden is hetniet gelukt om een goed E-mail adressen bestand op te bouwen. Wij roepen allle leden hierbij op om je E-mailadres even naar [email protected] te sturen. Het trainersgilde is er bij gebaat als men de atleten, indien nodig makkelijk kan bereiken. De verwachting is, nu we weer de beschikking hebben over onze eigen atletiekbaan, dat de ledengroei ook in het verenigingsjaar 2004-2005 een stijgende lijn zal vertonen. Cor Hagen

  BELANGRIJKE MEDEDELING Peter van Haaren houdt de belangrijke adressen bij voor dit clubblad. Staat je naam er verkeerd in, heb je een nieuw e-mail adres of ben je misschien wel helemaal vergeten? Geef het door aan Peter (zie belangrijke adressen).

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 7

  Cees Versteeg 26 Marlborough Court Mutare, Zimbawe 020 69012 / 011 745089 [email protected] [email protected] To: The secretary of NAAZ, Mrs C. Phiri The secretary of MAAB, Mr. J Matume The SRC, Mrs Nuaudi The SRC, Manicaland Mr Mpofu The Secretary of KAV Holland in Haarlem, The Netherlands Re.: New elected board of the Mutare -Haarlem Athletics Club (MHAC) On Sunday 12 November at the annual general meeting of the Mutare-Haarlem Athletics club the chairman and secretary resigned as board members. On Sunday the 21st of November 24 members of the Mutare-Haarlem Athletics Club were together in a meeting to elect a new board of the club. The new board members of the MHAC are: Patron of the club: Mr. S. Mapurisa, Director Housing & Community Services City of Mutare Chairman: Mr. M. K. Mapfunde, Bsc Sports science, University of South Australia Vice Chairman: Mr. C. Mwarazi. Secretary: Mr. J. Matume Box 448, 16 Chimanimani road, Mutare Treasurer: Mr. M. Mutasa Organ. Secr.: Mr. R. Mandeya Committee members: Mr. C. Soza / Mr. A. Matonge / Mr. W. Chapuka / Mr. A. Ngorima The Mutare-Haarlem Athletics Club was an initiative of the sport development advisor of the City of Mutare, Mr. C. Versteeg. After two years in which the club participated successfully National and International Mr. C. Versteeg, whos contract with the City of Mutare expired, will leave Zimbabwe. Through the City link Haarlem-Mutare, the Mutare-Haarlem Athletics Club is linked with KAV Holland in Haarlem, a club that exists already more than 100 years. I call upon you all to support this young and dynamic club and to back up its development. Yours sincerely and in sports Cees Versteeg

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 8

  Texel 2004 Geschreven door raff en rach Het begon al op de pont. Toen er gechecked werd wie allemaal aanwezig was, bleek dat de lieve sprinters er (uiteraard) niet waren. Hun boot vertrok namelijk te vroeg. Ze waren nog net op tijd om toch nog gezamenlijk te vertrekken naar het bos waar er gemountainbiked werd. Het mountainbiken. Hier kon er getest worden wie er nou allemaal echt fit waren. Snel van start, sjezend door de bochten, klimmend over de heuvels, zo begon iedereen aan het parkoers. Het eind was minder succesvol. Zo verloor de een zijn ketting, de anders zijn spirit, de weg of zelfs zijn evenwicht. Hoewel Marinus nog zo zijn best deed, bleef Han hem dit jaar toch weer voor. Voor de gene die nog niet moe was, kwam er nog een lekker toetje. Dacht je er dit jaar wat makkelijker van af te komen, met geen afgestorven ass, dan had je het goed mis. Wat was dat een tering end zeg oeh, aah, zo vervolgde ik mijn weg. Is het nog ver? Onze lieve sprinters konden het blijkbaar niet aan, maar voor een beetje mila was deze tocht natuuuurlijk geen probleem. Na het eten kwam de gevreesde quiz, waar veel juiste, maar ook lollige en onjuiste antwoorden gegeven werden. Zo wist Floris met zijn volle buik (..) heel wat aandacht richting groep 3 te krijgen, waarna er geen correct (of zelfs geen) antwoord gegeven werd. De winnaars waren uiteraard groep 8(Rachel). Groep 7 (Ralph) lag hier met een paar punten (toch eigenlijk wel erg veel) onder. Maarja, wat wil je ook als een deel van het team zijn ogen niet open kon houden. Bij Groep 8 was er wellicht sprake van samenwerkingsverbanden met diverse groepen (wat van alle kanten ontkend wordt) Behalve met groep 7 natuurlijk, want hun contactpersoon sliep. Groep 8 is onschuldig tot dat het tegendeel bewezen is

  (maar iedereen weet wel beter OF NIET stelletje sjibbers). s Avonds hing er een lekker chill sfeertje, iedereen deed zijn ding. Het ouder groepje zat fanatiek de kolonisten, een deel maakte zich klaar voor vertrek naar de veel besproken Yelleboog, en er was ook nog een klein groepje die fanatiek een record aan het vestigen was lang tafeltennis. Dit groepje bestond uit Marinus. De totale bezetting van de Yelleboog door het K.A.V. leger gaf de locals totaal geen kans. Toen er een verzoek nummer gedraaid werd wisten ze niet wat hun overkwam. Massaal schreeuwde het leger met volle borst ( nou volle borst? Misschien eerder volle maag) K.A.V. HOLLAND!! K.A.V. HOLLAND!! Een gedeelte van de groep vertrok, om morgen tijdens de highland games toch nog een beetje fatsoenlijk te kunnen presteren. Een van de locals zag een kans haar iets te volle maag te legen. Marijn en haar gelikte outfit waren niet opgewassen tegen deze onverwachte aanval. Vincent ontkwam ook niet aan dit voorval. Tot onze verbazing was het ouder groepje nog in volle teugen bezig zo veel mogelijk land te bezetten met de kolonisten. Dit machtsspelletje liep wel eens eerder uit de hand, het schijnt dat dit iets heel gebruikelijks is binnen het ouder groepje. Spelen tot het bittere eind. Het tafeltennis groepje had zich blijkbaar verkeken op zijn recordpoging, en voegde zich dus maar bij de ouderen. Misschien viel er hier wel een PR te halen. In groep 7 hadden ze het blijkbaar erg zwaar, want hun (zoooo sterke) sprinter sliep meteen vast. Op zich best goed, want hij had niks gemerkt van de walmen die door de jonkersberg krioelden. Het eten had namelijk iets te veel effect op de atleten (complimenten voor de kok hoor!! het eten was zeer te haggelen). Het effect was zo sterk, dat er een paar

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 9

  atleten het gebied moesten evacueren. (terugkomend op het stukje van Ivo, jammer Iv volgend jaar beter) De leeuwen van holland konden zich de volgende ochtend weer mooi uitleven op elkaar. Het ging er heftig aan toe. De meisjes werden gespaard voor het laatst, als toetje. ( ze zijn namelijk te waardevol ) Na de highland games keerden wij terug naar het huis. Hier werd er bekend gemaakt wie de winnaars waren (het was groep 8, wie had het ooit gedacht? ) . Vanwege hun geweldige skills, kregen zij de eer de plees schoon te maken. Zoals de

  koning zijn scepter heeft, zo had groep 8 de toiletborstel. Het was jammer dat onze Arno de partyman de groep vroegtijdig moest verlaten. En heel veel complimenten aan de familie Thunissen voor dit trainingsweekend (eerder vakantie) wat niet snel vergeten zal worden Het eindigde allemaal weer bij de pont. Zo vervolgde iedereen zijn weg terug naar HOME SWEET HOME..

  Besten lijsten baanatletiek 2004

  Beste Prestaties Heren/JA/JB 100m Ralph Winter 10,82 +1.0 Hoorn 15 mei 2004 Joost Bouwman 11,37 Heiloo 20 mei 2004 Matthijs Seijlhouwer 11,48 Amstelveen 23 mei 2004 Jos Janssen 11,64 (h) JB Heiloo 9 juli 2004 Daan Baars 11,56 JB Alphen aan de Rijn 5 september 2004 Arno van Steensel 11,74 -0,7 Lisse 8 mei 2004 Pim Hackmann 11,88 JB Heiloo 20 mei 2004 Matthijs van Eerden 12,00 Amsterdam 25 april 2004 Robel Abay 12,04 Amsterdam 25 april 2004 Bram Baars 12,06 +0.7 Purmerend 6 juni 2004 Marinus Winters 12,61 JB Papendal 9 juni 2004 Wim Roosen 12,70 +0.8 M45+ Vught 11 juni 2004 Bastiaan Roosen 12,75 JB Heiloo 20 mei 2004 Gijs Koning 12,79 JB Heiloo 20 mei 2004 Andrew Vear 12,95 JB Amsterdam 30 mei 2004 Max Kop 12,99 JB Heiloo 20 mei 2004 Wouter Ravelli 13,09 +0.4 Purmerend 6 juni 2004 Kees Roosen 13,38 M55+ Heiloo 20 mei 2004 teveel wind: Daan Baars 11,50 +3.1 JB Haarlem 13 juni 2004 handtijden Daan Baars 11,2 JB Santpoort 2 oktober 2004 Ivo van Haaren 11,2 Santpoort 2 oktober 2004 Pim Hackmann 11,3 JB Santpoort 2 oktober 2004 Koen Baars 11,7 JA Santpoort 2 oktober 2004 Vincent van Binsbergen 11,7 JA Santpoort 2 oktober 2004

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 10

  Bart Balm 12,1 JA Santpoort 2 oktober 2004 Max Kop 12,3 JB Santpoort 2 oktober 2004 Gijs Koning 12,3 JB Santpoort 2 oktober 2004 Vincent van Lieshout 12,3 Santpoort 2 oktober 2004 Ron Pelser 12,5 Santpoort 2 oktober 2004 Michael de Ruiter 12,5 Santpoort 2 oktober 2004 Christiaan Bosselaar 12,6 Santpoort 2 oktober 2004 Jeroen Harren 12,7 Santpoort 2 oktober 2004 Robin Thunnissen 12,9 JB Santpoort 2 oktober 2004 Arno Hoogland 13,0 JB Santpoort 2 oktober 2004 Matthijs Smit 13,2 JB Santpoort 2 oktober 2004 Gijs Posthumus 13,9 JB Santpoort 2 oktober 2004 Philip Mees 15,1 Santpoort 2 oktober 2004 200m Ralph Winter 22,41 Amsterdam 25 april 2004 Joost Bouwman 22,45 Heiloo 20 mei 2004 Martin de Groot 22,57 Purmerend 6 juni 2004 Daan Baars 23,31 JB Heiloo 20 mei 2004 Pim Hackmann 23,40 +0.4 JB Krommenie 4 juli 2004 Jos Janssen 23,78 JB Heiloo 20 mei 2004 Koen Baars 23,97 JA Amstelveen 23 mei 2004 Vincent van Binsbergen 24,73 Purmerend 6 juni 2004 Marinus Winters 25,62 -0.3 JB Leiden 18 augustus 2004 Andrew Vear 26,50 JB Heiloo 6 augustus 2004 teveel wind: Daan Baars 22,89 +4.6 JB Krommenie 4 juli 2004 400m Joost Bouwman 50,08 Hoorn 15 mei 2004 Daan Baars 52,90 JB Amsterdam 30 mei 2004 Jos Janssen 52,99 JB Haarlem 12 juni 2004 Marinus Winters 54,97 JB Papendal 9 juni 2004 Matthijs Seijlhouwer 55,48 Purmerend 6 juni 2004 Erik Negenman 55,69 Amsterdam 25 april 2004 Bastiaan Roosen 56,18 JB Delft 9 mei 2004 800m Marinus Winters 1,59,73 JB Utrecht 14 mei 2004 Christiaan Bosselaar 2,01,73 Purmerend 6 juni 2004 Rikkert van Assouw 2,10,14 Leiden 30 juni 2004 Elmar Kal 2,12,17 JB Krommenie 27 augustus 2004 Gijsbert Schoorl 2,12,68 Utrecht 14 mei 2004 Arnold Kok 2,18,29 Utrecht 14 mei 2004 1000m Christiaan Bosselaar 2,40,28 Utrecht 16 juli 2004 Gijsbert Schoorl 2,51,53 Utrecht 16 juli 2004 Pim Hackmann 2,53,2 JB Santpoort 2 oktober 2004 Jos Jansen 2,54,0 Santpoort 2 oktober 2004

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 11

  Daan Baars 2,54,9 JB Santpoort 2 oktober 2004 Koen Baars 2,56,0 JA Santpoort 2 oktober 2004 Matthijs Smit 3,04,29 JB Utrecht 16 juli 2004 Vincent van Binsbergen 3,07,0 JA Santpoort 2 oktober 2004 Max Kop 3,11,2 JB Santpoort 2 oktober 2004 Gijs Koning 3,15,4 JB Santpoort 2 oktober 2004 Ivo van Haaren 3,16,7 Santpoort 2 oktober 2004 Jeroen Harren 3,17,9 Santpoort 2 oktober 2004 Ron Pelser 3,19,4 Santpoort 2 oktober 2004 Bram Baars 3,21,8 Santpoort 2 oktober 2004 Vincent van Lieshout 3,22,3 Santpoort 2 oktober 2004 Michael de Ruiter 3,27,1 Santpoort 2 oktober 2004 Arno Hoogland 3,31,3 JB Santpoort 2 oktober 2004 Bart Balm 3,40,6 JA Santpoort 2 oktober 2004 Robin Thunnissen 3,46,1 JB Santpoort 2 oktober 2004 Matthijs Smit 4,02,0 JB Santpoort 2 oktober 2004 Gijs Posthumus 4,02,7 JB Santpoort 2 oktober 2004 Philip Mees 4,41,0 Santpoort 2 oktober 2004 1500m Marinus Winters 4,04,27 JB Duffel 29 mei 2004 Clubrecord Jongens BChristiaan Bosselaar 4,11,37 Utrecht 10 september 2004 Elmar Kal 4,26,77 JB Utrecht 10 september 2004 Gijsbert Schoorl 4,34,47 Utrecht 10 september 2004 Matthijs Smit 4,44,02 JB Delft 9 mei 2004 Max Kop 5,10,34 JB Alphen aan de Rijn 5 september 2004 3000m Christiaan Bosselaar 9,14,09 Leiden 30 juni 2004 Marinus Winters 9,18,36 JB Leiden 30 juni 2004 Elmar Kal 9,43,0 JB Leiden 18 augustus 2004 Peter-Derk Wekx 10,14,83 Heiloo 24 juli 2004 Rikkert van Assouw 10,28,71 Amsterdam 8 augustus 2004 John Swart 11,45,37 Heiloo 24 juli 2004 5000m Christiaan Bosselaar 16,47,76 Amsterdam 25 april 2004 Rikkert van Assouw 17,12,60 Utrecht 16 juli 2004 Elmar Kal 17,13,96 JB Utrecht 16 juli 2004 Clubrecord Jongens BNiels Slagter 17,27,29 Purmerend 6 juni 2004 John Swart 21,20,90 Utrecht 16 juli 2004 10000m Peter Derk Wekx 36,46,5 Hoorn 27 juni 2004 Paul Rietveld 41,35,4 Santpoort 2 oktober 2004 Rene van Leeuwen 41,39,4 Santpoort 2 oktober 2004 Peter Smits 47,19,9 Santpoort 2 oktober 2004 Frank vd Heyden 47,22,1 Santpoort 2 oktober 2004 Theo Loth 49,24,6 Santpoort 2 oktober 2004 Maurits Overkleeft 49,25,9 Santpoort 2 oktober 2004 Rien de Groot 49,39,4 Santpoort 2 oktober 2004

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 12

  Roland Thon 50,18,1 Santpoort 2 oktober 2004 Jan Schouten 52,41,8 Santpoort 2 oktober 2004 Rob Schoonen 55,45,3 Santpoort 2 oktober 2004 110mH (1.076 cm) Arno van Steensel 15,08 Utrecht 10 juli 2004 Rens Hoogewerf 15,88 Amstelveen 23 mei 2004 110mH (0.91 cm) Pim Hackmann 14,98 +1.9 JB Haarlem 13 juni 2004 teveel wind: Pim Hackmann 14,96 +3.0 JB Sittard 27 juni 2004 200mH Arno van Steensel 25,14 +0.7 Hilversum 5 september 2004 400mH Arno van Steensel 57,63 Purmerend 6 juni 2004 Wim Roosen 65,15 Amsterdam 25 april 2004 ver Martin de Groot 6,97 Purmerend 6 juni 2004 Ivo van Haaren 6,32 Santpoort 2 oktober 2004 Daan Baars 5,98 JB Santpoort 2 oktober 2004 Ron Pelser 5,96 Santpoort 2 oktober 2004 Bram Baars 5,85 Purmerend 6 juni 2004 Vincent van Binsbergen 5,83 Purmerend 6 juni 2004 Jos Jansen 5,72 Santpoort 2 oktober 2004 Koen Baars 5,70 JA Santpoort 2 oktober 2004 Pim Hackmann 5,65 JB Santpoort 2 oktober 2004 Bram Baars 5,54 Santpoort 2 oktober 2004 Jeroen Harren 5,53 Santpoort 2 oktober 2004 Vincent van Lieshout 5,37 Santpoort 2 oktober 2004 Bart Balm 5,33 JA Santpoort 2 oktober 2004 Michael de Ruiter 5,30 Santpoort 2 oktober 2004 Gijs Koning 5,08 JB Haarlem 13 juni 2004 Wouter Ravelli 5,05 Amsterdam 25 april 2004 Matthijs van Eerden 5,02 Santpoort 2 oktober 2004 Robin Thunnissen 4,85 JB Santpoort 2 oktober 2004 Max Kop 4,77 JB Santpoort 2 oktober 2004 Arno Hoogland 4,74 JB Santpoort 2 oktober 2004 Gijs Posthumus 4,66 JB Santpoort 2 oktober 2004 Gijsbert Schoorl 4,59 Santpoort 2 oktober 2004 Andrew Vear 4,35 JB Heiloo 6 augustus 2004 Christiaan Bosselaar 4,30 Santpoort 2 oktober 2004 Matthijs Smit 4,24 JB Santpoort 2 oktober 2004 Philip Mees 4,02 Santpoort 2 oktober 2004 hoog

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 13

  Rens Hoogewerf 1,85 Purmerend 6 juni 2004 Ron Pelser 1,75 Purmerend 6 juni 2004 Martin de Groot 1,70 Amsterdam 25 april 2004 Bastiaan Roosen 1,70 JB Delft 9 mei 2004 Wim Roosen 1,70 Heiloo 20 mei 2004 Gijs Posthumus 1,70 JB Haarlem 13 juni 2004 Arno van Steensel 1,60 Amstelveen 23 mei 2004 polshoog Jos Jansen 3,10 JB Krommenie 4 juli 2004 Arno Hoogland 2,60 JB Delft 9 mei 2004 HSS Martin de Groot 14,60 +1.1 Utrecht 10 juli 2004 Jos Jansen 11,64 +0.4 JB Alphen aan de Rijn 5 september 2004 Koen Baars 10,90 JA Amstelveen 23 mei 2004 Pim Hackmann 10,74 JB Haarlem 13 juni 2004 Arno Hoogland 10,26 +0.5 JB Alphen aan de Rijn 5 september 2004 kogel (7.26 kg) Wim Roosen 12,00 Amstelveen 23 mei 2004 Vincent van Lieshout 11,77 Amsterdam 25 april 2004 Ivo van Haaren 11,31 Santpoort 2 oktober 2004 Niel Hoogewerf 10,97 Purmerend 6 juni 2004 Matthijs Seijlhouwer 10,86 Amsterdam 25 april 2004 Michael de Ruijter 10,30 Santpoort 2 oktober 2004 Rens Hoogewerf 10,02 Santpoort 2 oktober 2004 Ron Pelser 9,79 Amstelveen 23 mei 2004 Jeroen Harren 9,47 Santpoort 2 oktober 2004 Bram Baars 9,24 Santpoort 2 oktober 2004 Wouter Ravelli 8,49 Purmerend 6 juni 2004 Philip Mees 7,58 Santpoort 2 oktober 2004 Matthijs van Eerden 7,56 Santpoort 2 oktober 2004 Christiaan Bosselaar 6,36 Santpoort 2 oktober 2004 kogel (6 kg) Vincent van Binsbergen 11,47 JA Santpoort 2 oktober 2004 Koen Baars 10,73 JA Santpoort 2 oktober 2004 Bart Balm 9,03 JA Santpoort 2 oktober 2004 kogel (5 kg) Gijs Posthumus 11,00 JB Alphen aan de Rijn 5 september 2004 Daan Baars 10,77 JB Santpoort 2 oktober 2004 Andrew Vear 10,56 JB Delft 9 mei 2004 Jos Jansen 9,63 JB Santpoort 2 oktober 2004 Max Kop 9,28 JB Santpoort 2 oktober 2004 Pim Hackmann 9,10 JB Santpoort 2 oktober 2004 Robin Thunnissen 9,05 JB Santpoort 2 oktober 2004 Gijs Koning 9,02 JB Amsterdam 30 mei 2004 Arno Hoogland 8,74 JB Santpoort 2 oktober 2004 Matthijs Smit 6,94 JB Santpoort 2 oktober 2004

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 14

  discus (2.0 kg) Vincent van Lieshout 37,62 Purmerend 6 juni 2004 Niel Hoogewerf 34,78 Purmerend 6 juni 2004 Bram Baars 24,48 Amsterdam 25 april 2004 discus (1.5 kg) Bastiaan Roosen 33,35 JB Haarlem 13 juni 2004 Cees Roosen 32,40 M50+ Heiloo 20 mei 2004 Andrew Vear 27,66 JB Haarlem 13 juni 2004 Arno Hoogland 26,32 JB Delft 9 mei 2004 Gijs Koning 25,86 JB Heiloo 20 mei 2004 Max Kop 23,27 JB Heiloo 20 mei 2004 speer (800 gr) Wim Roosen 51,56 M45+ Purmerend 6 juni 2004 Koen Baars 43,32 JA Amsterdam 25 april 2004 Ron Pelser 41,64 Purmerend 6 juni 2004 speer (700 gr) Jos Janssen 43,45 JB Amsterdam 30 mei 2004 Max Kop 41,15 JB Haarlem 13 juni 2004 Arno Hoogland 38,93 JB Haarlem 13 juni 2004 Andrew Vear 33,23 JB Amsterdam 30 mei 2004 Gijs Posthumus 24,26 JB Amsterdam 30 mei 2004 Kees Roosen 37,03 M55+ Vught 12 juni 2004 kogelslingeren (5 kg) Gijs Posthumus 25,58 JB Amsterdam 30 mei 2004 Arno Hoogland 23,22 JB Amsterdam 30 mei 2004 balwerpen Ron Pelser 46,13 Santpoort 2 oktober 2004 Michael de Ruijter 43,80 Santpoort 2 oktober 2004 Jos Jansen 41,84 JB Santpoort 2 oktober 2004 Vincent van Binsbergen 41,74 JA Santpoort 2 oktober 2004 Ivo van Haaren 39,50 Santpoort 2 oktober 2004 Daan Baars 38,25 JB Santpoort 2 oktober 2004 Vincent van Lieshout 38,10 Santpoort 2 oktober 2004 Pim Hackmann 35,94 JB Santpoort 2 oktober 2004 Koen Baars 35,48 JA Santpoort 2 oktober 2004 Max Kop 35,40 JB Santpoort 2 oktober 2004 Christiaan Bosselaar 34,66 Santpoort 2 oktober 2004 Robin Thunnissen 34,52 JB Santpoort 2 oktober 2004 Philip Mees 32,53 Santpoort 2 oktober 2004 Bram Baars 32,17 Santpoort 2 oktober 2004 Gijs Posthumus 30,96 JB Santpoort 2 oktober 2004 Arno Hoogland 29,96 JB Santpoort 2 oktober 2004 Bart Balm 29,42 JA Santpoort 2 oktober 2004 Gijs Koning 29,14 JB Santpoort 2 oktober 2004 Niel Hoogewerf 28,16 Santpoort 2 oktober 2004

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 15

  Matthijs van Eerden 28,14 Santpoort 2 oktober 2004 Gijsbert Schoorl 28,14 Santpoort 2 oktober 2004 Jeroen Harren 23,50 Santpoort 2 oktober 2004 Matthijs Smit 23,43 JB Santpoort 2 oktober 2004

  Beste Prestaties Dames/MA/MB 100m Joan van de Akker 11,35 +1.1 Utrecht 10 juli 2004 Clubrecord Dames Annemarie Kramer 11,72 +0.4 Utrecht 10 juli 2004 Mirjam Boxhoorn 12,29 +1.2 Utrecht 10 juli 2004 Natacha Ischer 12,53 +1.2 Hengelo 31 mei 2004 Carian van der Sman 12,81 +0.4 Utrecht 10 juli 2004 Kaira Boddy 12,86 MB Delft 9 mei 2004 Marijn Hoijtink 12,91 MB Haarlem 13 juni 2004 Jane Boddy 13,54 (h) MB Veenendaal 10 april 2004 Amber Dickmann 14,08 -1.2 MB Alphen aan de Rijn 5 september 2004 Kirsten Burghout 15,51 Purmerend 6 juni 2004 Cindy Heus 16,35 Purmerend 6 juni 2004 teveel wind Annemarie Kramer 11,70 +2.1 Hoorn 15 mei 2004 Mirjam Boxhoorn 12,21 +2.1 Hoorn 15 mei 2004 150m Kaira Boddy 19,34 +0.8 Utrecht 16 juli 2004 200m Joan van de Akker 23,71 +0.6 Hoorn 15 mei 2004 Annemarie Kramer 24,05 +0.6 Hoorn 15 mei 2004 Kaira Boddy 26,00 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 Natacha Ischer 26,08 +1.9 Utrecht 11 juli 2004 Carian van der Sman 26,31 +1.2 Hoorn 15 mei 2004 Anna Mulder 30,65 Amsterdam 25 april 2004 Sasja Tolsma 31,28 Amstelveen 23 mei 2004 Kim Kruithof 31,98 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 teveel wind Natacha Ischer 26,00 +3.1 Leiden 12 juni 2004 Carian van der Sman 26,25 +2.7 Utrecht 11 juli 2004 300m Kaira Boddy 41,30 MB Utrecht 16 juli 2004 Clubrecord Meisjes B 400m Selma Veerman 57,33 Hoorn 15 mei 2004 Rachel Boddy 57,50 MB Utrecht 10 september 2004 Clubrecord Meisjes BKaira Boddy 57,93 MB Sittard 27 juni 2004 Mascha Kunst 59,70 V35 Breda 21 augustus 2004 Anne Reijgersberg 66,58 Purmerend 6 juni 2004

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 16

  Jane Boddy 62,08 MB Amsterdam 30 mei 2004 800m Rachel Boddy 2,14,78 MB Leiden 18 augustus 2004 Clubrecord Meisjes BMascha Kunst 2,16,92 V35 Den Haag 15 augustus 2004 Kaira Boddy 2,18,29 MB Heerhugowaard 6 juni 2004 Jane Boddy 2,20,29 MB Heusden (BEL) 31 juli 2004 Gunilla Boomsma 2,23,35 Leiden 30 juni 2004 Anja Matakena 2,32,11 V45 Utrecht 24 juli 2004 Esther van Heerde 2,36,62 Leiden 18 augustus 2004 Kim Kruithof 2,43,37 MB Heerhugowaard 6 juni 2004 Anne Reijgersberg 2,49,77 Amsterdam 25 april 2004 Esther Boot 2,55,68 MB Haarlem 13 juni 2004 1000m Jane Boddy 3,01,09 MB Utrecht 16 juli 2004 Mascha Kunst 3,05,77 Krommenie 4 juli 2004 1500m Jane Boddy 5,00,33 MB Utrecht 10 september 2004 Esther van Heerde 5,00,42 Zwolle 6 juni 2004 Gunilla Boomsma 5,09,68 Zwolle 6 juni 2004 3000m Esther van Heerde 10,46,66 Uden 23 mei 2004 5000m Esther van Heerde 18,19,22 Utrecht 16 juli 2004 Clubrecord Dames 100mH (0.76 cm) Kaira Boddy 15,72 MB Haarlem 13 juni 2004 Manon Limmen 15,98 MB Amsterdam 30 mei 2004 Kim Kruithof 18,42 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 100mH (0.84 cm) Kim Kop 18,07 Uden 23 mei 2004 Anna Mulder 20,25 Amstelveen 23 mei 2004 400mH Kim Kop 76,49 Zwolle 6 juni 2004 hoog Mirjam Boxhoorn 1,55 Zwolle 6 juni 2004 Stefanie Driessen 1,55 MB Delft 9 mei 2004 Sasja Tolsma 1,45 Amsterdam 25 april 2004 Kim Kruithof 1,43 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 Kaira Boddy 1,37 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 Amber Dickmann 1,35 MB Amsterdam 30 mei 2004 Floor Leeftink 1,30 MB Amsterdam 30 mei 2004 Kim Kop 1,30 Uden 23 mei 2004 Anjulie Overkleeft 1,30 MB Delft 9 mei 2004

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 17

  ver Mirjam Boxhoorn 6,02 +1.7 Utrecht 10 juli 2004 Marijn Hoijtink 5,19 +0.1 MB Sittard 27 juni 2004 Kaira Boddy 4,68 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 Amber Dickmann 4,55 MB Delft 9 mei 2004 Anna Mulder 4,38 Amsterdam 25 april 2004 Anne Reijgersberg 4,31 Amsterdam 25 april 2004 Kim Kruithof 4,16 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 teveel wind: Mirjam Boxhoorn 5,99 +4.7 Leiden 12 juni 2004 hss Carian van der Sman 10,30 +0.7 Hilversum 5 september 2004 Anna Mulder 8,78 Purmerend 6 juni 2004 Kim Kop 8,64 -0.3 Zwolle 6 juni 2004 Esther Schouten 8,08 Amsterdam 25 april 2004 polshoog Hannah de Boer 2,40 Uden 23 mei 2004 Kim Kruithof 2,40 MB Amsterdam 30 mei 2004 discus Yvonne Roosen 40,59 Uden 3 juli 2004 Kim Kruithof 25,65 MB Delft 9 mei 2004 Tini Schoen-Eriks 23,95 Amstelveen 23 mei 2004 Sasja Tolsma 23,65 Amsterdam 25 april 2004 Manon Limmen 22,93 MB Haarlem 13 juni 2004 Floor Leeftink 21,92 MB Haarlem 13 juni 2004 Carian van der Sman 21,16 Zwolle 6 juni 2004 Esther Boot 16,46 MB Alphen aan de Rijn 5 september 2004 Anjulie Overkleeft 15,83 MB Delft 9 mei 2004 speer Esther Schouten 31,55 Amstelveen 23 mei 2004 Kim Kruithof 30,79 MB Alphen aan de Rijn 5 september 2004 Amber Dickmann 28,91 MB Alphen aan de Rijn 5 september 2004 Mirjam Boxhoorn 26,61 Uden 23 mei 2004 Floor Leeftink 24,33 MB Amsterdam 30 mei 2004 Kaira Boddy 13,56 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 kogel (4 kg) Yvonne Roosen 11,30 Uden 23 mei 2004 Tini Schoen-Eriks 11,05 Amstelveen 23 mei 2004 Esther Schouten 9,57 Amsterdam 25 april 2004 Kirsten Burghout 7,94 Purmerend 6 juni 2004 Dorien Teeuwen 7,58 Purmerend 6 juni 2004 Cindy Heus 6,73 Amsterdam 25 april 2004 kogel (3 kg)

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 18

  Kim Kruithof 10,49 MB Utrecht 10 september 2004 Floor Leeftink 10,40 MB Amsterdam 30 mei 2004 Manon Limmen 9,50 MB Delft 9 mei 2004 Amber Dickmann 9,39 MB Haarlem 13 juni 2004 Kaira Boddy 7,75 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 Kogelslingeren (4kg) Tini Schoen-Eriks 22,35 Zwolle 6 juni 2004 kogelslingeren (3kg) Manon Limmen 26,63 MB Amsterdam 30 mei 2004 Clubrecord Meisjes BFloor Leeftink 25,54 MB Amsterdam 30 mei 2004 Kim Kruithof 20,24 MB Utrecht 10 september 2004 7-kamp Kaira Boddy 3923 MB Heerhugowaard 5 juni 2004 Kim Kruithof 3145 MB Heerhugowaard 5 juni 2004

  W E G A T L E T I E K

  Nieuws van de wegatletiek door Roland Thon De Algemene ledenvergadering ligt inmiddels weer achter ons. Een geanimeerde verenigingsavond, gedurende welke Leontine Dieben en Andr van den Berg de clubbeker voor de wegatletiek kregen overhandigd vanwege hun grandioze prestatie van de Jungfrau marathon op 11 september 2004. Van harte proficiat, ook nog van deze plaats! Een andere verenigingsactiviteit voor de weglopers was het initiatief van de commissie PRAC om op dinsdag 14 en woensdag 15 december na afloop van de training met elkaar onder het genot van een bekertje glhwein of warme chocolade en het nodige kerstsnoep nog even wat langer te proeven aan het Holland-gevoel. Tevens bood het ons een mooie gelegenheid om onze trainers eens even met een aardigheidje te bedanken voor het vele werk dat zij iedere week weer voor ons verzetten. Het is mede aan hun werk bij

  cursussen en trainingen te danken, dat onze wegatletiek maar door groeit. Dat brengt mij als vanzelf op de baantrainingen. Het zal vele van ons niet zijn ontgaan, dat het de laatste weken echt storm loopt op de baan. De animo is zo groot dat de trainers te kennen hebben gegeven, dat zij het eigenlijk niet goed meer kunnen bolwerken. De groepen zijn te groot en daarbij ook zo divers van samenstelling geworden, dat zowel de loopscholing als de individuele aandacht en begeleiding niet langer op het gewenste niveau kunnen worden aangeboden. Tijdens de laatste trainersbijeenkomst is zodoende in goed overleg besloten, dat er zo spoedig als mogelijk ( misschien al in januari) gestart zal gaan worden met een extra trainingsgroep op de donderdagavond . Op deze manier zal er in ieder geval enige ruimte in de bestaande groepen van dinsdag en woensdag gaan ontstaan. Maar met een extra groep alleen zijn we er nog

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 19

  niet. Tegelijk wordt het noodzakelijk geleidelijk aan toe te werken naar een niveau-indeling van de trainingsgroepen. Het is daarbij de bedoeling dat KAV Holland op termijn drie niveaus trainingen gaat aanbieden, te weten voor recreatielopers, voor prestatielopers en voor selectielopers. De indelingscriteria zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar een grove indeling in 1. zuiver voor de lol/de lichamelijke fitheid,2. gericht op het behalen van prestaties tijdens wedstrijden en 3. op selectie door de trainers voor het grote werk ligt vooralsnog voor de hand. Uiteraard zullen de trainers hierover de komende weken nadere informatie verschaffen en uiteraard worden daarbij ook waar mogelijk bestaande voorkeuren gerespecteerd. Wordt vervolgd, zal ik derhalve maar zeggen. Het kalenderjaar 2004 zit er bijna op. Het eerste jaar van de commissie wegatletiek

  daarmee ook. Wij prijzen ons gelukkig binnenkort weer geheel op sterkte aan de slag te kunnen. Op sterkte wil zeggen dat inmiddels Rens Veerman vanuit de trainersgroep is aangeschoven en Sandra Schoonhoven vanuit de loopgroepen. Zodra de nadere taakverdeling is besproken, zult u dit van ons vernemen. Tot slot gaat veel van onze aandacht uit naar het lopen zelf. En zo hoort het ook! Kijk maar naar alle uitslagen van wedstrijden en crossen die we de afgelopen periode hebben gerealiseerd. En naar wat er de komende tijd allemaal op het programma staat. Het beeld daaruit is duidelijk: Holland doet het niet alleen op de baan maar ook op de weg! Ook in 2005! Met de kerstdagen achter de rug rest ons u voor dit moment een voorspoedig en sportief nieuwjaar toe te wensen.

  Hardlopen op Lanzarote Door: Jack van de Haterd Oorspronkelijk zou ik met een aantal andere lopers van KAV Holland in september meedoen aan de loop van Parijs naar Versailles. Deze loop werd echter afgelast door de organisator. Daarom zocht ik wat anders en toen viel mijn oog op een advertentie van Aart Stigter die samen met Ellen Abbringh hardloopvakanties organiseert op Lanzarote. Meteen maar een folder opgevraagd en na die doorgekeken te hebben was ik alleen maar enthousiaster geworden. Binnen de hardloopgroep ook nog over deze reis gesproken en er waren wat andere die deze trip kenden en daar kreeg ik ook goede verhalen van. Dus, na overleg met het thuisfront, heb ik voor de reis geboekt voor de periode 25 november tot en met 2 december. Begin november kreeg ik een uitnodiging van Aart Stigter voor een kennismakingsochtend met de andere lopers die meegingen op deze loopstage. Op deze kennismakingsdag werd nog het een en ander verteld over het

  programma, de locatie en er werd afgesloten met een korte training in de bossen op de utrechtse heuvelrug. Op 25 november was het dan zover. Het vertrek van het vliegtuig stond gepland om 05.30 uur in de ochtend dus s-Nachts om drie uur stond mijn zwager voor de deur om mij naar Schiphol te brengen. Na een korte vertraging, de piloot moest nog even ijs krabben, vertrokken wij om 6.00 uur in de ochtend via de polderbaan. Vier uur later landen wij op het vliegveld Arrecife te Lanzarote. Plaatselijk tijd was 9 uur dus de hele dag hadden wij nog voor ons. In de hal verzamelden alle lopers zich en met een bus werden wij, plm. 40 lopers mannen en vrouwen, naar onze locatie gebracht. Daar had ik nog niets over geschreven maar dat waren uitstekende appartementen op Club La Santa in het noordwesten van het eiland. Op dit sportcomplex kon je werkelijk alle kanten op als sporter. Behalve een atletiekbaan, was er een

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 20

  voetbalveld, verschillende tennisbanen, een fitnessruimte, een zwembad (helaas nu in onderhoud, maar ook een groot recreatiebad. Het was dus niet gek dat er eerst, na de indeling van de appartementen, een rondleiding door het complex werd georganiseerd. Bij de supermarkt werd er verteld dat het raadzaam was om dat drinkflessen met water te kopen en kraanwater alleen te gebruiken voor de douche of om thee te zetten. Om half vijf begon onze eerste training op de baan. Na wat rondjes rustig ingelopen te hebben gingen we over tot diverse oefeningen en daarna was de keuze uit een rustig duurloopje van 8 km door de heuvels of over een vlak parcours. Om half zeven gingen we gezamenlijk eten in restaurant Atlantico waar een groot warm buffet klaar stond. Op het terras stond ook nog het nodige vlees bij de barbecue maar dat was eerlijk gezegd niet zo geweldig Ik beperkte me tot het buffet (warm en koud) en er was zn ruime keus dat het mij niet eens lukte om van alles wat te proeven. Tot slot nog een pilsje en toen maar vroeg naar bed gegaan. De volgende ochtend weer om kwart over zeven op want om 8 uur begon de ochtend training. Dat was iedere ochtend zo en deze bestond uit wat loslopen en diverse oefeningen om de spieren goed wakker te maken zoals de zonnegroet. Deze ochtend trainingen duurde steeds 35 a 45 minuten en daarna hadden we vrijaf. Om half tien ging ik meestal met wat groepsgenoten ontbijten in Atlantico en ook het ontbijtbuffet was royaal voorzien. Je mocht zoveel eten als je wilde alleen je mocht niets meenemen, dus geen appel of sinasappel voor later. Daarna gingen we met groepjes meestal rondkijken wat er nog meer te doen was op het complex en zo hebben we verschillende keren meegedaan aan aerobics, steps, etc. Allemaal onder leiding van enthousiaste sportinstructeurs van Club La Santa en met muzikale begeleiding. Ook zijn we in de fitnessruimte geweest en hebben diverse apparaten uitgeprobeerd. Om vier uur was er iedere dag weer de

  looptraining en die was iedere dag weer anders. Intervaltraining, langzame en snelle duurloop en heuveltraining. Ook was er begin van de week de mogelijkheid om bij Aart je anarobe drempel laten bepalen en vervolgens war er de volgende dag een uitleg over hoe te trainen met hartslagmeters en de bepaalde anarobe drempel. Ook is er een avond na het eten een uurtje beteed aan de voeding en voedingswaarde en waar je op moet letten als je gaat lopen inzake het eten en drinken. Nu zal de niet sporter, als die al niet afgehaakt is, wel denken was er dan niets anders dan sporten en dan moet ik schrijven jawel. Er was een sport cafe en n green bar en de pool bar. Ook was er iedere avond n optreden van n gezelschap op de square, n plein in het midden van het hele complex. Dat was meestal van 21.00 tot 22.00 uur. Vrijdagavond was er een Cool Dance Show, 3 meisjes of moet ik zeggen jonge dames die een dans show gaven met diverse dansstijlen, van Spaans tot River dance. Zaterdagavond was er een optreden van 3 buikdanseressen en zondagavond een echte Spaanse volksdansgroep. Maandagavond was wel weer erg leuk toen verzorgde het Green team (de sport begeleiders van Club La Santa ) een wervelende cabaret show. Naast onze eigen sportactiviteit vond er in die week De Challenge plaats. Dit is een wedstrijd die over vier dagen verdeeld is met iedere dag een ander parcours en andere afstand. Voor deze wedstrijd komen honderden deelnemers uit verschillende landen naar Lanzarote en ook van onze groep deden ongeveer 20 mensen mee aan een of meerdere wedstrijddagen. Zondag begon met 10 kilometer vlak. Start en finish bij Club La Santa. Maandag een afstand van 13 km maar hierbij moest een berg beklommen en weer afgedaald worden. Dinsdag met de bus naar Puerto del Carmen een strand in de omgeving van het vliegveld voor een 5 km standrace door mul zand. De slotrace was woensdag en startte ook weer in de buurt van het vliegveld en eindigde bij Club La Santa,

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 21

  een afstand van 23 km. Omdat ik al licht geblesseerd naar Lanzarote afreisde heb ik aan geen van de wedstrijden meegedaan maar wel diverse reisgenoten aangemoedigd en op het strand als vrijwilliger geholpen. Woensdagavond was dan op het eerder genoemde square de prijsuitreiking. Er waren vele prijzen, omdat er veel leeftijdsklasse waren van 20-24 enz tot 70>. Na afloop van de prijsuitreiking was er nog dansen op live muziek tot 12.00 uur en daarna ben ik maar naar bed gegaan want de volgende dag moest ik vroeg op omdat ik alweer naar huis ging. Heb ik nog niet verteld dat er ook diverse soorten fietsen beschikbaar waren en ik daar ook gebruik van gemaakt heb maar dat het niet meeviel om bergop te fietsen en ook nog eens wind tegen, terug ging uiteraard veeeeel sneller. Ook heb ik nog heerlijk in een strandstoel langs het recreatiezwembad liggen zonnen met een boekje. Wat de krant hier nog

  gehaald heeft waren de sprinkhanen, gelukkig waren ze waarschijnlijk niet zo sportief want zoveel als op de fotos in de krant heb ik er niet gezien. Al met al heb ik een leuke vakantie gehad en wellicht dat ik nog eens over doen, want de challange heb ik niet gedaan en ook heb ik van het eiland eigelijk weinig of niets gezien. Wel hadden wij een erg leuke groep, diverse mensen hadden een digitaal fototoestel bij zich. Ook was er iemand die een laptop bij zich had en zelf erg veel fotos maakte en s-avonds wel eens wat fotos liet zien. Al gauw kwam de vraag om uitruil van fotos en al gauw bood Rolf, de man van de laptop, aan om alle fotos op zijn laptop te verzamelen. Eenmaal weer in Nederland zou hij dan voor ieder die dat wilde een cd branden met alle fotos en toesturen. Voor als je internet hebt en wat meer wilt weten is hier het website adres van Club La Santa www.clublasanta.com

  Programma 2005 wegatletiek 2 januari Amsterdamse Bos; Phanos Boscross(9 km mannen /5 km vrouwen) 8 januari Oliebollenloop (20,8 of 10 km) 9 januari Egmond halve marathon 29 januari Midwinter marathon van Apeldoorn 30 januari Beeckestijn-cross (9,9 km mannen en 6,8 km vrouwen) 6 februari Landsmeer; Twiskemolenloop (10, 16,1 of 21,1 km) 13 februari Groet uit Schoorl (30, 21,1 of 10 km; NK) 27 februari Rabobosloop Castricum (10,7 km mannen / 7,4 km vrouwen) 19 maart City Pier City Den Haag; NK halve marathon en 10 km 28 maart Fortis Marathon Utrecht- Leidsche Rijn (marathon, halve marathon,10 en 5km) 10 april Marathon van Rotterdam; NK 17 april KG Loop (10 en 16,1 km) 18 september Dam tot Damloop 15 km 16 oktober Marathon van Amsterdam 20 november Zevenheuvelenloop

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 22

  Uitslagen wegatletiek

  Uitslagen onderlinge veldlopen 19 december 2004 Meisje B 1x acht

  1Floor Leeftink 12,50 min 2Nienke vd. Blom 12,50 min 3 Iris Roosen 12,50 min 4Melissa 16,18 min

  Jongens B 2x acht

  1Philip v. t. Hoff 24,51 min Meisjes A 1 x acht 2Ernst Alberts 24,51 min 1Amber Dieckmann 12,42 min PR 3Gijs Koning 25,05 min 2Kim Kruithof 13,06 min 4Mark vd. Boon 28,10 min 3Anjuli Overkleeft 16,18 min 5Merijn Blokhuizen 29,14 min

  Dames 1x acht Jongens A 2x acht 1Hannah de Boer 14.49 min

  1Max Kop 23.11 minPR 2Anne Reygersberg 15,10 min 3Kirsten Burghout 16,05 min Ouders 1x acht 4Anna Mulder 16,13 min

  1Tiny Schoen 14,24 min 2Marieke Piek 15,25 min SENIOREN Heren (Sprinters, Lappers, Wappers, Ouders.3Annelies Dijkstra 15,34 min 2xacht 4Dorien Negenman 15,41 min 1Christiaan Bosselaar 19,28 min PR 5Nieske 15,53 min 2Gijsbert Schoorl 23,14 min 6Rietje 16,08 min 3Rens Veerman 23.31 min 7Anna 16,13 min 4Martin de Groot 23,41 min 8Marloes 17,37 min 5Arnold Kok 23,43 min 9Nieske Reygersberg 17,42 min 6Koen Baars 23,53 min

  10Carolien 17,57 min 7Arno v. Steensel 24,24 min 11Loes 18,03 min 8Ron Dobbelaar 24,42 min 12 Marijke 18,20 min 9Erik Negenman 25.10 min 13 Marja Lindstrom 18,40 min 10Matthys Seylhouwer 25,38 min 14 Elles Harren 19,35 min 11 Ivo v. Haaren 25,44 min 15Margot Brackenie 19,35 min 12Ruud vd. Heu 26,13 min

  13Peter Mes 26,16 min 14Roland Bruin 26,20 min SENIOREN DAMES (Ouders, WAPPERS etc.) 2x acht 15Peter Smits 26,50 min

  1Leny Lips 28,43 min 16Theo Loth 27,51 min 2Elise Vriend 29,17 min 17Rien de Groot 27,51 min 3Mirsha v. Eck 32,53 min 18Tom Hackmann 28,07 min 4Sandra Vedder 34,06 min 19Michael de Ruyter 28,20 min

  20Jeroen Harren 29.20 min 21Kees Jan Holst 29,36 min 22Rens Hoogewerf 29,54 min 23Gerard Baars 29,54 min 24Richard Rybroek 29,58 min 25Maurits Overkleeft 30,33 min 26Aad Harren 30,42 min 27Wim Roosen 32,15 min

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 23

  28Kees Limmen 33,02 min 29Peter Vink 35,03 min Parcour_records JB Jos Jansen 22.20 2003 MB Rachel Boddy 11.16 2003 JA Max Kop 23,11 2004 MA Amber Dieckman 12,42 2004 Heren Christiaan Bosselaar 19,28 2004 Dames Esther v. Heerde 10.48 2003

  Uitslagen wegatletiek Kennemercrosscup 2004/2005 Tussenklassement na 3 crosses Mannen Vrouwen 14. Stefan Rasch 205 punten 5. Wendy Smidt 258 punten 34. Remco Kuhlman 124 8. Esther van Heerde 197 35. Arjan Vink 119 74. Sander van Riessen 62 50+ 35+ 30. Maurits Overkleeft 131 70 Nico Cobelens 66 24. Annie Roodenburg 142 78. Thom Pronk 61 41. Linda Jansen 80 42 Astrid Barnhoorn 80

  46. Jacqueline van Reeuwijk 74 47. Elly Pronk 73

  48. M A van Eck-Loman 71 49. Evelyn van Dijk 70 52. Madelon Derksen 65

  7 november Haarlemmerhout Cross Vrouwen (6.8 km) Mannen (10,2 km) Esther van Heerde 25.06 (2e plaats) Henny Tiben 38:34 Astrid Barnhoorn 34:49 Stefan Rasch 41:27 Sigrid de Graaf 34:48 Aike Dirkzwager 41:43 Jacqueline Reeuwijk 38.56 Arjan Vink 46.01 Jannie Stoke 38.57 Wilfred de Groot 47.30 Elly Pronk 39.23 Sander van Riessen 48.30 Mirza v Eck 41:29 Ruud Poll 49.43 Evelijn v Dijk 41:35 Marcel Kuhlman 51.50 Sandra Vedder 42:28 Erik Woerde 52:10 Annie Roodenburg 43.00 Maurits Overkleeft 52.58 Madelon Derksen 43.46 Thom Hackman 53.02 Wendy Smit 43.45 Rob Huisman 55:50 Petra Burger 50:05 Rob Schoonen 56:08

  Thom Pronk 58.46 14 november Weerseloo Esther van Heerde 10 km 37.25 1e plaats! 20 november Rietveld Bouw-cross Rens Veerman 3 km 12:01 1e plaats

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 24

  21 november Nijmegen Zevenheuvelenloop

  Uitslag 21e Zevenheuvelenloop Voorlopige uitslag per vereniging

  Vereniging: KAV Holland

  Vereniging: KAV Holland

  Nr = 1 - 27

  Nr StartNr Naam Brutotijd Netto5 Netto10 Netto15 Plts Totaal Plts Cat

  1 796 Christiaan Bosselaar 56:09 18:03 36:17 53:52 180 124

  2 2219 Peter Derk Wekx 57:06 18:49 37:24 55:37 274 178

  3 11021 Henny Tiben 59:08 19:17 38:16 56:35 361 54

  4 434 Esther van Heerde 57:32 19:18 38:26 57:25 458 23

  5 9622 Stefan Rasch 1:10:24 21:59 42:25 1:02:17 1375 726

  6 23132 Win Delleman 1:13:20 23:19 45:32 1:06:44 3041 573

  7 12115 Arjan Vink 1:15:42 22:26 45:30 1:07:35 3488 1685

  8 14890 John Burger 1:20:23 23:52 47:46 1:09:41 4725 717

  9 5743 Wilfred de Groot 1:37:30 25:15 50:32 1:13:59 7680 1359

  10 13408 Ronnie Geerse 1:32:42 24:50 49:57 1:14:34 8152 805

  11 10378 Saskia Smit 1:32:11 26:16 51:08 1:15:13 8633 152

  12 9980 Ingrid Jonker 1:54:00 25:09 50:57 1:16:12 9360 360

  13 1370 Fred van der Vossen 1:51:03 26:16 52:18 1:17:31 10386 1739

  14 13489 Arjan Sierveld 1:43:56 26:29 52:31 1:17:42 10541 1759

  15 18481 Peter Steffers 1:46:35 26:59 53:08 1:17:44 10571 1765

  16 17131 Ton Eisenberger 2:09:08 27:17 53:37 1:18:19 10985 1694

  17 12666 Fred Kies 1:56:06 27:53 53:32 1:18:32 11147 1853

  18 11022 Astrid Barnhoorn 1:52:02 27:01 53:53 1:20:45 12708 292

  19 21027 Sander van Riessen 1:39:09 27:00 55:06 1:22:26 13759 5144

  20 22267 Peter Stoelman 1:50:25 28:32 55:54 1:22:36 13849 5169

  21 2077 Pauline Heemskerk 2:08:10 28:13 56:01 1:22:56 14044 147

  22 5383 Rob Huisman 2:11:01 29:43 59:00 1:25:47 15596 2376

  23 8881 Ab Bresser 2:05:48 30:32 58:06 1:26:26 15907 264

  24 6880 Cees van der Valk 2:05:48 30:32 58:06 1:26:26 15910 2302

  25 2948 Herman Houtman 2:18:51 32:21 1:04:44 1:35:05 18584 1032

  26 14435 Caroline Groenhof 2:03:26 32:48 1:06:09 1:37:39 18994 879

  27 7249 Loes Wilmink 2:00:07 33:31 1:06:58 1:38:57 19110 895

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 25

  28 november Wijk aan Zee STET -cross mannen 10,4 km: vrouwen 6 km : Han van Leuven 44.28 Linda Jansen 34.39 Stefan Rasch 46.48 Annie Roodenburg 42.56 Remco Kuhlman 47.47 Wendy Smith 43.00 Wilfred de Groot 53.43 Marcel Kuhlman 1.00.03 vrouwen 10 km Thom Hackman 1.00.35 Elly Pronk 1.05.36 Thom Pronk 1.04.38 Ab Bresser 1.05.36 5 december Olympisch Stadionloop (10 km) mannen vrouwen Stefan Rasch 38.11 Boukje Meindertsma 45.25 Mark Hoogeland 42.00 Jannie Stoke 54.00 Wilfred de Groot 44.30 Elly Pronk 54.50 Sander van Riessen 46.37 Jacqueline Slaaf 55.00 Marcel Kuhlman 48.00 Annie Roodenburg 58.30 (echt waar Thom Pronk 53.00 Benno) Benno van Riel 55.00 Laura Gulixck 59.50 11 december Vlinderloop Houten Peter Derk Wekx 1.21.30 1e plaats! 12 december Hoofddorp Open Haarlemmermeer Cross Kampioenschappen mannen 10 km vrouwen 5 km Stefan Rasch 43.25 Esther van Heerde 19.44 (3e plaats) Remco Kuhlman 44.42 Annie Roodenburg 31.00 Arjan Vink 46.55 Wendy Smith 32.05 Marcel Kuhlman 52.10 Roland Thon 53.32 Ab Bresser 54.47 vrouwen 10 km Maurits Overkleeft 57.41 Jannie Stoke 59.42 Nico Cobelens 59.48 BELANGRIJKE MEDEDELING Peter van Haaren houdt de belangrijke adressen bij voor dit clubblad. Staat je naam er verkeerd in, heb je een nieuw e-mail adres of ben je misschien wel helemaal vergeten? Geef het door aan Peter (zie belangrijke adressen).

  HEEFT U AL EEN KIK KAART? NEE? GA TERUG NAAR PAGINA 1 OM TE LEZEN HOE U DE CLUBKAS KAN SPEKKEN!

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 26

  Met deze keer: Een verslag van Whoznext Een terugblik van de Jeugdcommissie De uitslagen van de Kerstloop

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 27

  VAN DE JEUGDCOMMISSIE Een sportief 2005!! Als je/u dit leest, is zeer waarschijnlijk het nieuwe jaar net begonnen of anders is het toch de vooravond van 2005. Dat 2004 ondanks de baanproblemen toch erg succesvol was voor de jeugd hebben we al eerder opgemerkt. Inmiddels zijn de zaal- en duintrainingen in volle gang. Sinds de laatste (gewone) Hollands Welvaren hebben we een jaarvergadering gehad waarop we gelukkig weer een nieuwe voorzitter konden verwelkomen. We wensen Maurits Overkleeft, trouw supporter van de jeugd, veel wijsheid, succes en aandacht voor de jeugd! Begin december was er voor de pupillen een speciale training onder leiding van Zwarte Pieten, .... of leerden onze pupillen de Pieten een lesje? Sommige Pieten konden nog wel wat atletiekbijscholing gebruiken, misschien willen ze wel lid worden.... Veertien dagen later kon iedereen al weer aantreden voor de Kerstloop. Dit keer met onverwacht goed weer, voor de verandering. De opkomst was daardoor lekker groot en de voorraad chocomelk en erwtensoep ging er volledig doorheen. Spijtig voor de allerlaatste klanten, maar hopelijk heeft iedereen een goede wedstrijd gelopen, met een aardig prijsje aan het eind. (Het gerucht gaat dat sommige atleten hun meegebracht cadeautje zo leuk vonden dat ze het na de wedstrijd weer uit de doos grabbelden.) De catering werd georganiseerd door de Jeugdcommissie met hulp van de PRACommissie en andere supporters van KAV. Allen zeer bedankt voor jullie inzet!!

  Binnenkort staan er weer enkele activiteiten te gebeuren. De JC zal op 4-6 januari ter ondersteuning van de clinics van onze WhozNext-leden aanwezig zijn op de Sport-In in het Kennemersport Center (bij de IJsbaan). Later in januari organiseren we met de trainers nog een winterse activiteit voor de kinderen. Voor de C/Ds zal dat zeer waarschijnlijk op 16 januari zijn. Voor de pupillen moet de datum nog geprikt worden. In alle gevallen zullen de trainers de details aan de atleten doorgeven. En daarna gaan we ons langzaam maar zeker opmaken voor de grote indoorwedstrijd in Groningen (5 en 6 februari). Op dit moment is nog niet bekend welke atleten toegelaten zijn tot de wedstrijd, maar zodra dit bekend is, horen de atleten het van hun trainers en zullen we proberen het vervoer te cordineren. Voor wie in plaats van een duintraining eens een wedstrijdje wil lopen, zijn er nog de crossen van de Kennemercrosscup (www.kennemercrosscup.nl of www.kavholland.nl) waar iedereen op eigen gelegenheid aan kan meedoen (neem je KNAUpasje mee!). De crossen zijn op zondagochtend; de trainers geven dan een duintraining, dus deelname aan de crossen moet je zelf regelen, maar het is heel eenvoudig: Inschrijven kan namelijk ter plekke tot kort voor de wedstrijd. Neem wel je KNAUpasje mee!, zodat je als echte atleet goed in de uitslagen komt. De jeugdcommissie wenst iedereen een gezellig en sportief 2005!! Namens de JC, Rob Schoonen

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 28

  www.hollandznext.tk WhoZnext is een campagne die ervoor zorgt dat jongeren hun stem laten horen als het gaat om sport. Als onderdeel van de campagne worden in Nederland zogenaamde WhoZnext-teams opgericht. Dit zijn groepjes jongeren die van alles en nog wat organiseren op sportgebied. Door middel van informatie avonden krijgen de teams back-up van WhoZnext. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten geweest over bijvoorbeeld begrotingen maken, sponsors werven en persberichten maken. Bij aanwezigheid tijdens een dergelijk informatieavond krijgt het team een bepaald bedrag om activiteiten mee te organiseren.

  We zijn al eens eerder in het Clubblad verschenen met een aankondiging dat wij activiteiten gingen organiseren. Deze activiteiten hebben wij reeds gedaan. Hier de activiteiten even op een rijtje: - Schrik in je mik! - De slotmanifestatie - De onderlinge Onze eerste activiteit was een feestavond voor de A2e jaars pupillen, D en C junioren genaamd: Schrik In Je Mik! We gingen eerst wat eten met de kinderen en een film kijken, daarna een spooktocht en als afsluiting een spetterende disco. We hebben veel goede reacties gekregen en we hebben zelf ook veel lol aan het project beleefd. Op vrijdag 17 september, ter ere van een geslaagd WhoZnext-jaar in de regio Noord-Holland, pakt de organisatie groots uit. Er werd een slotmanifestatie georganiseerd. Tijdens dit eindproject werd een sportdebat gehouden waar leden van de verschillende whoznext-teams en

  ministers aan mee deden. Vraagstukken over de verenigingssport in Haarlem werden behandeld. Daarna was er een spetterende breakdance act door de crew van: Xplosive-beez! (onze kav-atleet Koen Baars danste een spetterende break) gevolgd door een waanzinnige dance party, waarbij er 3 verschillende DJ's hun kunsten vertoonden, waaronder dj Dennis van der Geest! (voor fotos zie www.sportsupport.nl) De jaar heeft Whoznext zich bemoeid met de onderlinge! Dit jaar werden ze gehouden bij AV Suomi omdat onze baan nog niet klaar was. Het was een ingekort programma en dus alleen op zaterdag. Ondanks dat we niet alle mogelijkheden hadden, hebben we er een groot feest van gemaakt. Met leuke attributen van Sport en Spel uitleen (springkussen) en een grote prijsuitreiking. Dit was nog niet alles. KAV Holland organiseerde voor alle leden een gezellige barbecue. Voor alle leden, dus vanaf de jongste pupil, tot en met de senioren, ouders en loopgroepen. De BBQ was extra aantrekkelijk voor de pupillen en de junioren D en C, omdat zij bijna 70% korting kregen op de entreeprijs, dankzij de bijdrage van Whoznext. Na deze BBQ was er een grandioos feest voor iedereen vanaf B junior. Het feest vond plaats in de tenniskantine naast de baan. De BBQ en de prijsuitreiking vonden daar ook plaats. Wat nog in het vooruitzicht staat is de Sport-in. Dit is een initiatief van Sport Support Kennemerland waarbij de Haarlemse jeugd kan kennismaken met de verschillende sportverenigingen in de stad. KAV Holland verzorgt al jaren lang een goede clinic. Dit jaar gaat Whoznext de organisatie van deze clinics overnemen.

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 29

  Het doel is om te laten zien wat atletiek bij KAV Holland inhoudt. Dit jaar hebben we alle activiteiten kunnen bekostigen met de subsidie van Sport Support Kennemerland. Deze subsidie is helaas eenmalig. Wij, als Whoznext team, willen graag een eigen jeugdraad gaan oprichten en verder gaan met het organiseren van activiteiten voor (jeugd)leden van KAV Holland. Helaas is er vanuit een groot gedeelte van de club weinig interesse getoond voor het Whoznext project (het was jammer dat er geen bestuurslid bij de slotmanifestatie was om te zien wat Whoznext heeft betekend voor KAV Holland) Ook dit verslag moeten we later tonen omdat ons niet ten gehore is gebracht dat het clubblad met jaarverslagen er al aan

  kwam. We hebben als eigen raad dus geen verslag kunnen laten zien in dit laatste clubblad. Een vraag is hierbij dus ook: is er vanuit de club interesse om dit goede initiatief van Sport Support Kennemerland voort te zetten? En hoe kunnen we dit realiseren? Het was voor ons een jaar van uitproberen. Alles was nieuw en niet alles verliep soepel maar we willen er graag mee doorgaan omdat de jeugd een belangrijk deel van de club is. En daar moet toch zeker in genvesteerd worden. Met vriendelijke groet, De KAV-WhoZneXters

  Uitslagen pupillen en C/D jeugd Uitslagen onderlinge veldlopen 19 december 2004 Jongens C/mini pupillen 1 kleine ronde Meisjes C/mini pupillen 1 kleine ronde

  1Wessel 6,20 min 1Rivka 7,15 min PR2Job 7,13 min 2Anne 8,40 min

  3Maaike 8,46 min Jongens B pupillen 1 kleine ronde 4Aniek 8,48 min

  1Jesse 6,20 min 2Steven 8,40 min Meisjes A pupillen 1 kleine ronde

  1Lisa 6,44 min Jongens A pupillen 1 kleine ronde 2Lois 6,45 min

  1Vester 5,40 min 3 Imke 7,37 min 2Mitchell 5,47 min 4Lauren 8,30 min 3Florian 5,58 min 4Tymen 6,02 min Meisjes D junioren 1 kleine ronde 5Hidde 6,05 min 1Gina 5,56 min PR6Lucas 6,19 min 2Kirsten 6,09 min 7Boudewijn 6,48 min 3Mirthe 6,14 min 8Ruben 8,20 min 4Julia 6,18 min

  5Kendra 6,24 min Jongens D 1 grote ronde 6Chantal 6,34 min

  1Machiel 8,55 min 7Odile 6,42 min 2Dide 9,20 min 8Jildou 7,28 min 3Roy 9.55 min 9Nikki 7,38 min 4Tako 10,12 min 10Narjolein 7,50 min

 • Hollands Welvaren januari 2005 pagina 30

  5Ludo 10,18 min 11Hannah 7,52 min 6Rick 10,40 min 7Wisse 11,05 min Meisjes C junioren 1grote ronde 8Tom 11,12 min 1Tamara Yvel 10,45 min 9Matthys 11,55 min 2Jaike Vink 11,34 min

  3Lisa de Vries 11,50 min Jongens C 1 x acht 4Julia Eshuis 11,50 min

  1Tim Overkleeft 11.11 min 5Floor v./ Lieshout 11,50 min 2Koen Fokkema 12,05 min 6Aniek Munk 11,50 min 3Dennis v. Binsbergen 13,26 min 7Charlotte Glas 11,50 min 4Jord Buiting 13,31 min 8Ola Smits 11,50 min 5Thierry Kruithof 13,31 min 9 Inge Phernambuqque 11,50 min 6Loek Veenendaal 13,35 min 10Marije Siegerist 11,50 min 7Tom Schoonen 14,04 min 8Teun vd. Berg 14,04 min 9Tije Klootwijk 14,04 min

  10Siegert Vink 15,57 min 11Rimbert Vahle Verkeerd gelopen Parcoursrecords JPC Vester v. Heyningen 6.39 2001 MPC Rivka 7.15 2004 JPB Mitchel Mes 6.39 2003 MPB Romee v. Balluseck7.09 2002 JPA Tim Overkleeft 5.13 2001 MPA Lisa de Vries 6.16 2001 JD Tim Overkleeft 8.01 2002 MD Gina Overkleeft 5,56 2004 JC Jos Jansen 10.46 2001 MC Floor Leeftink 9.42 2001

  BELANGRIJKE MEDEDELING Peter van Haaren houdt de belangrijke adressen bij voor dit clubblad. Staat je naam er verkeerd in, heb je een nieuw e-mail adres of ben je misschien wel helemaal vergeten? Geef het door aan Peter (zie belangrijke adressen).

  HEBBEN JOU OUDERS AL EEN KIK KAART? NEE? STUUR JE OUDERS TERUG NAAR PAGINA 1 OM TE LEZEN HOE ZE DE CLUBKAS KUNNEN SPEKKEN!

  Deadline volgende Hollands Welvaren is zondag 13 februari!!!!!!!!!!!!!