Zuid Hollands Landschap mei 2012

download Zuid Hollands Landschap mei 2012

of 20

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Zuid Hollands Landschap mei 2012

Transcript of Zuid Hollands Landschap mei 2012

 • Kom naar de feestelijke opening van Natuureiland Sophiapolder ElkE dag grEEn-kids | Beleef Landgoed Leeuwenhorst | Voor actuele informatie schrijf in voor de nieuwsbrief 2

  | 2012

  WW

  W.Z

  HL.NL/VOORDEEL

 • Het laatste natuurnieuws leest u het eerst online! Via Twitter, Facebook en Youtube blijft u direct op de hoogte van ons werk en horen wij graag wat er bij u leeft.

  Directeur Michiel Houtzagers:@HoutzagersStatencommissie Zuid-Holland stemt in met verhoging subsidieplafond agrarisch natuurbeheer: provincie neemt verantwoordelijkheid: chapeau!

  Boswachters Maarten & Maarten:@BoswachterZHLVrijwilligers zijn allemaal geslaagd voor hun motorzaagcertificaat. Gefeliciteerd en vele veilige zaaguurtjes!

  Boswachter Ron van Wetten:@BoswachterRonDe bijenstal en 3 bijenvolken hebben hun plaats ingenomen in het herstelde springersveld #HuysteWarmont.

  Boswachters Niek & Hans:@ZHLeilandenWat was het een feest vandaag, geweldig mooi weer om met de gemeente Westvoorne en 130 schoolkinderen de boomfeestdag te vieren (Niek).

  Zuid-Hollands Landschap:@ZHLandschschapDe vrijwilligersdag zit morgen helemaal vol! Hopelijk wordt t ook mooi weer, we zetten ze graag in het zonnetje!

  Onze Facebookpagina staat weer vol nieuwtjes, recreatietips en mooie fotos, waaronder een uitgebreid sfeerverslag van de Vrijwilligersdag in Hoek van Holland.

  Op ons Youtube-kanaal vindt u informatieve filmpjes, met prachtige natuurbeelden. Dit filmpje over Eendenkooi Bakkerswaal, waarvoor oude archiefbeelden zijn gebruikt uit 1974, is daar een treffend voorbeeld van.

  UITGAVE is het kwartaaltijdschrift van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap CONTACT Nesserdijk 368 | 3063 NE Rotterdam | (010) 272 22 22 | zhl@zuidhollandslandschap.nl | www.zuidhollandslandschap.nl De minimale bijdrage is 20,- per kalenderjaar, per gezin. Wilt u de stichting steunen zonder tijdschrift of mailing bel (010) 272 22 22. Wilt u bij verhuizing gebruik maken van de PostNL verhuisservice? Opzeggen kan telefonisch of schriftelijk, voor 1 oktober. Foto voorkant: Ruden Riemens Deltanatuur. Volgende nummer verschijnt half augustus.

  OPLAGE 54.000 BESCHERMERADMINISTRATIE ING Bank 307176 | IBAN NL94INGB0000307176 | BIC INGBNL2A ANDEREGIFTEN ING Bank 66.29.75.367 | IBAN NL41INGB0662975367 | BIC INGBNL2A REDACTIE Eline Decker (eindredactie), Marie-Louise Govers (bladcordinatie), Michiel Houtzagers (hoofdredactie) en Tim Remmel (social media). REDACTIEKLANKBORD Constance Alderlieste, Ineke Evenblij-Lubsen, Annelies Gras, Ineke Journee, Idde Lammers, Evelien Masselink, Boudewijn Swart en Dorien Wiltjer. VORMGEVINGENDRUK Drukkerij Verloop | www.verloop.nl | (078) 69 128 99 ADVERTENTIEVERKOOP A2 | ron.degraaf@xs4all.nl | (023) 526 04 05

  Het drukproces van dit blad voldoet aan de meest strenge eisen op het gebied van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De folie voor de verpakking van Zuid-Hollands Landschap bestaat uit de grondstoffen polyethyleen c.q. polypropyleen. Tijdens de productie, verwerking, het gebruik en de afbraak, ontstaan geen milieuonvriendelijke afvalstoffen.

  coloFon

  Scan de QR-code in met uw mobiel en u ziet in n oogopslag op welke social media het Zuid-Hollands Landschap actief is.

  Social Media

  Vindt u ons leuk op Facebook?

  Zon 200 vrijwilligers staan klaar voor de groepsfoto. Nog best lastig om iedereen dan in beeld te krijgen! - in Hoek van Holland. Geo

  van Ge

  ffen

  Floris

  Sche

  plitz

  Op gezette tijden staan mannen door rietschermen te turen: het zijn kooikers.

  Zuid-Hollands Landschap 2 20122

 • Vrijwilligersoffensiefover vrijwilligersgroepen, de regiodag Veenweiden in de Vijfheerenlanden of een exclusieve beschermersexcursie. Wij bieden inmiddels een maandelijkse nieuwsbrief aan waar u zich op kan abonneren door middel van uw e-mailadres. Op onze website leest u hier meer over. U kunt zich daar ook opgeven voor een excursie en ons volgen via Twitter en Facebook. De digitale hulpmiddelen bieden een gevarieerd aanbod en meer keuzemogelijk-heden. Uiteraard blijven onze gebieden de belangrijkste inspiratiebron om de natuur te beleven en mentaal weer op te laden waar geen app tegenop kan. Ik hoop u dat u er snel op uit trekt om zelf van de natuur en het landschap te genieten!

  Michiel Houtzagersdirecteur

  Michiel.Houtzagers@zhl.nl@Houtzagers

  4 Kunstenares Monique Schot doet mee aan kunstproject 6 Fluisterstil naar natuureiland Sophiapolder 8 Veldnieuws 9 natuuragenda / Profiteer van uw Beschermersvoordeel 10 een nieuwe lente voor landgoed leeuwenhorst

  12 dunea 14 Zilverschoon15 Sponsornieuws16 lekker langs de lek extra naar natuureiland Sophiapolder

  4 6 9

  verschillende bloedgroepen werd al snel een gezellige mierenhoop. Blijkbaar vinden onze achterbannen de combinatie van natuur en erfgoed waardevol en interessant. Zon dag versterkt onze opvatting dat er nog wel degelijk een breed draagvlak onder de bevolking is voor natuur, landschap en erfgoed. De gedeputeerde Han Weber heeft dat die dag ook zelf kunnen ervaren. Wij organiseren op zaterdag 8 september een gezamenlijk publieksevenement op landgoed de Keukenhof waar ik u hierbij graag voor uitnodig. Het Zuid-Hollands Landschap heeft samen met Landschapsbeheer Zuid-Holland aan de provincie een voorstel gedaan om de vrijwilligersinzet verspreid over Zuid-Holland uit te breiden. De nieuwe Groenagenda biedt daarvoor goede kansen.

  Het Zuid-Hollands Landschap wil u zo goed mogelijk informeren over actuele ontwikkelingen bijvoorbeeld

  Op zaterdag 10 maart jl. organiseerden het Zuid-Hollands Landschap, Landschapsbeheer Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland voor het eerst een gezamenlijke vrijwilligersdag. De activiteit vond in Hoek van Holland plaats waar forten, bunkers en duingraslanden elkaar afwisselen. De tweehonderd vrijwilligers wisten elkaar snel te vinden. Wat begon als

  Floris

  Sche

  plitz

  Voorwoord

  inHoudSoPgaVe

  Michiel Houtzagers in actie tijdens de Vrijwilligersdag

  Zuid-Hollands Landschap 2 2012 3

 • In december 2010 zette ik voor het eerst voet aan land op de Sophiapolder. zegt Monique Schot over haar eerste

  kennismaking met het Natuureiland in de rivier de Noord. Ze had een artistieke reden voor de overtocht. Monique: Ik volgde bij de stichting Kunstzinnige Vorming To Be in Dordrecht een schildercursus. Onze schilderdocente had een aantal projecten waar kunstenaars voor gezocht werden. Samen met nog iemand van de groep koos ik voor Natuureiland Sophiapolder.

  ZicHT oP dorTDie eerst kennismaking maakte indruk

  veranderde mijn manier van schilderen

  wat me bij de eerste kennismaking met de Sophiapol-

  der opviel, was de mooie kleurstelling. Het was vroeg en

  koud. er lag sneeuw en boven de sneeuw hing nevel. een

  prachtige schakering kleuren. en de stilte, dat was ook

  heel bijzonder. Monique Schot is een van de kunstenaars

  die meedoet aan het kunstproject op het natuureiland

  Sophiapolder.

  oP weg

  Natuureiland Sophiapolder

  Zuid-Hollands Landschap 2 20124

 • verw

  ilder

  de e

  en d

  eel v

  an d

  e gr

  iend

  . Sin

  ds 2

  011

  is h

  et b

  ehee

  r in

  hand

  en v

  an h

  et Z

  uid-

  Holla

  nds

  Land

  scha

  p en

  wor

  dt in

  het

  no

  orde

  lijk

  deel

  wee

  r reg

  elm

  atig

  ges

  noei

  d. H

  et z

  uide

  lijk

  deel

  zal

  do

  orsc

  hiet

  en to

  t vlo

  edbo

  s. L

  et o

  p: b

  ij ho

  og w

  ater

  kan

  het

  geb

  ied

  over

  stro

  men

  . Vo

  lg het etsp

  ad in

  de bo

  cht naa

  r rechts, dan

  lang

  s de

  oev

  er

  van de

  Noo

  rd en

  tussen

  de be

  drijven

  doo

  r. Uite

  inde

  lijk ko

  mt

  u bij e

  en dijk m

  et autov

  erke

  er. G

  a rech

  tsaf en ve

  rvolge

  ns

  richting

  . Ga na

  bijn

  a 2 kilometer bij Huy

  s ten Don

  ck

  sche

  rp link

  saf en

  ond

  er aan

  de dijk re

  chtsaf. S

  la na he

  t huis

  linksaf (Don

  ckselaan

  ).

  6Bu

  iten

  plaats

  Het H

  uys

  ten

  Donc

  k w

  erd

  in 1

  746

  gebo

  uwd

  op d

  e fu

  ndam

  ente

  n va

  n ee

  n ou

  der l

  andh

  uis.

  Ach

  ter h

  et s

  tatig

  e pa

  nd li

  gt e

  en E

  ngel

  s la

  ndsc

  haps

  park

  , com

  plee

  t met

  wat

  erpa

  rtije

  n, g

  azon

  s, k

  ronk

  el-

  pade

  n en

  rom

  antis

  che

  gebo

  uwtje

  s. V

  anaf

  de

  Donc

  ksel

  aan

  kunt

  u

  af e

  n to

  e ee

  n bl

  ik o

  p he

  t par

  k w

  erpe

  n. In

  het

  vro

  ege

  voor

  jaar

  zijn

  de

  sch

  elle

  kre

  ten

  van

  de n

  este

  lend

  e bl

  auw

  e re

  iger

  s ni

  et te

  m

  isse

  n.

  Ga aa

  n he

  t einde

  van

  de weg

  rech

  tsaf. S

  teek

  na 70

  0 meter de

  Rijnsing

  el ove

  r, ga