Oer Hollands Wonen Gebiedsbrochure

download Oer Hollands Wonen Gebiedsbrochure

of 6

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Gebiedsbrochure Oer Hollands Wonen Deelgebied Douweler Leide

Transcript of Oer Hollands Wonen Gebiedsbrochure

 • Dor ps wonen in Schalkhaar

 • Op een steenworpafstand van de

  levendige stad Deventer is het pitto-

  reske Schalkhaar gelegen. Hier, in dit

  kleine Sallandse dorp, kunt u nog echt

  Oer Hollands Wonen. En dat in twee

  schitterende nieuwe woonwijken.

  Oer Hollands Wonen bestaat uit de Wijtenhorst en Douweler Leide aan de zuid-

  oostelijke bebouwingsgrens van Schalkhaar. Het ontwerp voor de deelgebieden is

  volledig genspireerd op het karakter en de natuurlijke kwaliteiten van de locaties.

  Woningen vormen hier niet, zoals in veel nieuwbouwwijken, de dominante factor,

  maar maken deel uit van het fraaie landschap. Bestaande bomen en houtwallen

  worden niet alleen gehandhaafd, maar zelfs versterkt.

  Zichtlijnen met het dorp en het omringende landschap accentueren in belangrijke

  mate de beleving van de locatie. Het resultaat is een welhaast vanzelfsprekende

  dorpse structuur. Een landschappelijke sfeer met veldjes, houtwallen, paarden-

  weitjes, brede groene wegprofielen gecombineerd met de sfeer die u proeft in

  gezellige dorpsstraten met schitterende woningen in een lommerrijke omgeving.

  Ontdek in deze folder de totaal andere manier van wonen in Douweler Leide. Met

  recht Oer Hollands Wonen.

  Oer Hollands wonen

  in Schalkhaar De Wijtenhorst en Douweler Leide

  Hier geniet je nog vaneen Oer Hollands landschap

 • Twello

  A1/E30

  N766

  Apeldoo

  rn

  A1/E30

  Bathmen

  Enschede

  N337

  N337

  N344N344

  N344 N348

  A1/E30

  N344

  Douwelerkolk

  Borgele

  HandelsparkWeteringen

  Veenoordkolk

  Bolwerksplan

  Holterweg

  Snipperlingsdijk

  Zutphenseweg

  Henri Dunantlaan

  Hanz

  eweg

  Raalterw

  eg

  Weg

  doo

  r Zui

  d Sa

  lland

  Lebuinuslaan

  Rijsterborgherpark

  N348

  N348

  IJssel

  Koningin

  Wilhelminalaan

  Span

  jaards

  dijk

  Nico Bolkesteinlaan

  Oerdijk

  Overstichtlaan

  Rijksstraatweg

  Span

  jaards

  dijk

  Span

  jaards

  dijk

  DEVENTER CENTRUM

  SCHALKHAAR

  DIEPENVEENSallandsche

  GolfclubDe Hoek

  De KranenkampTjoene

  De Hoek

  Averlo enFrieswijk

  Jachthaven

  Twello

  A1/E30

  N766

  Apeldoo

  rn

  A1/E3

  0

  Bathmen

  Raal

  te

  Enschede

  N337

  N337

  N344N344

  N344

  N348

  A1/E30

  Douwelerkolk

  DouwlerLeide

  De Wijtenhorst

  Borgele

  HandelsparkWeteringen

  Veenoordkolk

  Bolwerksplan

  Holterweg

  Snipperlingsdijk

  Zutphenseweg

  Henri Dunantlaan

  Hanz

  eweg

  Raalterw

  eg

  Weg

  doo

  r Zui

  d Sa

  lland

  Lebuinuslaan

  Rijsterborgherpark

  N348

  IJssel

  Koningin

  Wilhelminalaan

  Span

  jaards

  dijk

  Nico Bolkesteinlaan

  Oerdijk

  Overstichtlaan

  Rijksstraatweg

  DouwlerLeide

  DEVENTER CENTRUM

  SCHALKHAAR

  DIEPENVEENSallandsche

  GolfclubDe Hoek

  De KranenkampTjoene

  De Hoek

  Averlo enFrieswijk

  Jachthaven

  Winkels

  Horeca

  Sportvelden

  Recreatie

  Deventer Ziekenhuis

 • Douweler Leide is een vervolg op Wijtenhorst en

  vormt de oostgrens van Schalkhaar. Het deelplan is

  gelegen langs de oever van het gelijknamige water,

  ten noorden van de Oerdijk en bestaat uit karakteris-

  tieke twee-onder-een-kapwoningen, afgewisseld met

  fraai vormgegeven eengezinswoningen in diverse

  prijscategorien. Dit deel van Oer Hollands Wonen

  kijkt uit over het omliggende landschap en krijgt een

  geheel eigen, dorpse sfeer. De vijf karakteristieken

  van een dorpse sfeer zoals landschapsbeleving, groen,

  individuele bebouwing, sociale samenhang en functie-

  menging creren hier een unieke woonbeleving.

  Douweler Leide wordt vanaf de Oerdijk ontsloten door

  de Groot Wielens, die zich verderop vertakt in het

  Pastoor Staalpad, de Pastoor van de Vondervoort-

  straat en de Dokter Themmensingel.

  Het stedenbouwkundig ontwerp kenmerkt zich door

  een sterke integratie van bebouwing en landschappe-

  lijke beleving. Wigvormige groene ruimten vormen als

  het ware een verlengstuk van het weidelandschap op

  de andere oever van het water. Dit, en de situering

  van de bebouwing, draagt er aan bij dat bewoners

  maximaal profi teren van het landschappelijke karak-

  ter van deze unieke locatie.

  Nico Bolkensteinlaan

  Wijtenhorstweg

  Hofmeijerskamp

  Stittelerweg

  Oerdijk

  Horsterhoekw

  eg

  Vosmanskam

  p

  Groot Wielens

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoor van de Vondervoortstraat

  Groo

  t Wiel

  ens

  Dokt

  er T

  hem

  men

  sing

  el

  Douw

  elerleide

  Colm

  schaterstraatweg

  Kolkm

  answeg

  Voorhorsterweg

  Rondew

  eg

  Van der Wi

  jcklaan

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Legenda TypesVrijstaande woningen KoopmansTwee-onder-n-kap woningenRijwoningenHuurwoningenZorgwoningenVrijstaande woningen D.O.CVrije woon/werk kavels gemeenteVrije kavels gemeente fase 1, 2, 3Vrije kavels gemeente fase 4Vrije kavels gemeente volgende fase

  Dokt

  er T

  hem

  men

  sing

  el

  Dokt

  er T

  hem

  men

  sing

  el

  Groo

  t Wiel

  ens Pastoor van de Vondervoortstraat

  Pastoor van de Vondervoortstraat

  Pastoor van de Vondervoortstraat

  Dokt

  er T

  hem

  men

  sing

  el

  Dokt

  er T

  hem

  men

  sing

  el

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Pastoo

  r Staa

  lpad

  Optimaal genieten van de natuur

  Koopwoningen

  Overige nieuwbouw

  Bestaande bouw

  DOUWELER LEIDE

  WIJTEnHORST

 • Landelijk wonen is in trek, met name in de directe omgeving van de steden. Vele woonconsumenten beschouwen woonmilieus

  waarin de nabijheid van voorzieningen, werk en vervoer wordt gecombineerd met een rustige en dorpse woonomgeving als ideaal.

  Een omgeving waar kinderen nog onbekommerd buiten kunnen

  spelen en u een gezellig praatje maakt met de buren, genietend

  van de heerlijk rustige omgeving. Maar ook een omgeving waar

  het nodige te beleven is. Dit Oer Hollandse tafereel vindt u terug

  in Schalkhaar.

  Schalkhaar heeft alles wat u van een dorp mag verwachten. In de

  dorpskern vindt u winkels waar u terecht kunt voor de dagelijkse

  boodschappen, maar ook een bibliotheek en scholen. Hier kunt u

  ook prima een hapje eten in n van de gezellige restaurants.

  Tijdens het tweedaagse evenement Schalkhaar Life worden er

  diverse activiteiten georganiseerd zoals straattheater, live op-

  tredens en een braderie. Als toekomstig inwoner van Schalkhaar

  mag u dit spektakel absoluut niet missen.

  Maar ook op het gebied van recreatief vermaak is er genoeg te

  beleven in Schalkhaar. Zo zijn er diverse sportverenigingen op het

  gebied van onder andere voetbal, tennis en volleybal. De huidige

  sportvelden bevinden zich aan de oostzijde van het plangebied,

  langs het kanaal. Hier zijn recentelijk vijf voetbalvelden, twee

  honkbal velden en een handbalveld voorzien van (club)gebouwen

  gerealiseerd. Als bewoner heeft u dus volop mogelijkheden in

  Schalkhaar! Aan u de keuze

  Een dorpse uitstraling, omringd door water- en groenpartijen... Dat is Oer Hollands Wonen

  Er is altijd van

  alles te belevenVolop mogelijkheden voor rust en vermaak

 • cOLOfOnOntwikkeling

  Verkoopinformatie

  www.oerhollandswonen.nl

  Brink 497411 BV Deventer0570 66 69 99

  Kazernestraat 287411 CJ Deventer0570 68 86 88

  Proj

  ectc

  omm

  unic

  atie

  : Elb

  a-R

  ec, A

  mer

  sfoo

  rt |

  3152

  6

  Neem de tijd voor elkaaren geniet van de natuur