Hollands Welvaren januari 2007

download Hollands Welvaren januari 2007

of 66

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Hollands Welvaren januari 2007

Transcript of Hollands Welvaren januari 2007

 • Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 1

  Van de redactie Als dit op jullie mat valt is het eigenlijk al te laat voor deze boodschap, maar als ik dit typ mag het nog steeds. Dus de allerbeste en met name de allersportiefste wensen voor 2007! Het is alweer even terug dat er een gewoon clubblad verscheen, september 2006. Wie dacht dat het seizoen toen al ten einde was heeft het mis. In dit clubblad o.a. de NK meerkamp (jeugd), NK estafette (allen) en de competitiefinale van de senioren mannen. Natuurlijk ook in dit nummer de bestenlijsten! Wie ook sterk en soepel van geest wil blijven wil ik uitdagen de volgende cryptogram op te lossen uit het NRC en ingezonden door oud voorzitter Jan Roelfsema: " Inheems brongewas" (8+8) De eerste die het goede antwoord aan mij mailt kan rekenen op een eervolle vermelding in het volgende clubblad. Sportieve groeten, Carian van der Sman

  Van het bestuur Op het moment dat ik dit schrijf zit het kalenderjaar 2006 er bijna op. Een druk jaar met wisselende successen. Een jaar waarin vooral de jeugd het erg goed heeft gedaan wat betreft de prestaties en jaar waarin de wegatletiek een gigantische groei heeft doorgemaakt. Ook een jaar waarin duidelijk is geworden hoe moeilijk het is om voor vrijwilligers of betaalde krachten een vervanging te kunnen vinden. Bij de groei die we doormaken is een steeds grotere hoeveelheid kader nodig. Het volgende kalenderjaar zullen wij gebruiken om het jaarplan verder uit te werken en voor aanwas van het benodigde kader te zorgen. Trainers worden er gezocht maar ook binnen het bestuur en commissies is vervanging of aanvulling gewenst. Wij streven ernaar om alle gaatjes op te kunnen vullen in 2007. Voor alle geledingen binnen de vereniging hopen wij dat 2007 een voorspoedig, gezond en sportief succesvol jaar zal worden. Wim Roosen

 • Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 2

  Oproep! bent u degene die het wedstrijdsecretariaat voor de pupillen van Margot Brackenie wilt overnemen! Op de website staat een oproep (bij de pupillen- en juniorenpagina). De leden van de Jeugdcommissie (zie website en colofon van dit clubblad) zullen graag uw vragen hierover beantwoorden en u vervolgens met open armen ontvangen. Een vereniging kan alleen goed functioneren als leden (of hun ouders) als vrijwilligers hun steentje bijdragen!

  Geboortenieuws

  Michel Gunilla en Nina Ouwens

  Hallo allemaal, WIj hebben zaterdag 28 oktober een mooie zoon gekregen, ''Sam'' is thuis geboren, Michelle en Sam doen het erg goed. vriendelijke groet / liefs John, Michelle en Sam Collingham

 • Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 3

  Jurycursus De Wedstrijd Organisatie Commissie is een samenwerkingsverband tussen de atletiekverenigingen Haarlem en Holland en houdt zich bezig met het organiseren van atletiekwedstrijden op de atletiekbaan van het Pim Muliersportpark. Ter versterking van ons team juryleden vragen wij:

  Sportieve en enthousiaste mensen. die bereid zijn om tijdens het baanseizoen enkele keren te komen jureren. U gaat deel uitmaken van een enthousiast team en u wordt een carrire met doorgroei mogelijkheden geboden. De beloning is overeenkomstig de huidige beloningsstructuur bij de WOC. Kortom: Wij vragen lopers, ouders, trimmers, atleten (vanaf C junior ) en andere atletiekliefhebbers om zich aan te melden voor het volgen van een jurycursus. Wat gaat dat wel niet kosten ? Deze cursus zal 5 avonden in beslag nemen, c.a. 2 uur per avond en zal gehouden worden in de kantine van de atletiekbaan. De financile gevolgen hiervan worden door de WOC gedragen. U hoeft zich slechts 5 (gezellige) avonden beschikbaar te houden. Wanneer ? De jurycursus zal worden gehouden op maandag of donderdagavond in maart 2007 en wordt besloten met een toets. Wat zijn de gevolgen. U zult gedurende het zomerseizoen een aantal malen worden benaderd om bij een van de wedstrijden in Haarlem als jurylid te functioneren. U mag natuurlijk iedere wedstrijd komen (c.a. 6 x per seizoen) maar dat is niet noodzakelijk. Wanneer u wilt jureren, bepaald u uiteraard zelf. U kunt zich aanmelden bij Kees Roosen, telefonisch, via e-mail of op een van de trainingen. Aarzel niet en neem meteen actie ! Kees Roosen, telefoonnr. 023 526 01 56 e-mail: c.roosen@hccnet.nl

 • Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 4

  Activeer nu de Nationale Sportpas en profiteer van de vele kortingen! De Nationale Sportpas biedt iedereen die lid is van een sportvereniging veel nieuwe kortingsaanbiedingen bij een groot aantal bedrijven. Dit geldt dus ook voor alle leden van de Atletiekunie. De bedrijven waar sporters met een pas vanaf nu korting kunnen krijgen zijn uiteenlopend: van Oad Reizen tot Total, van Expert tot Perry Sport + Outdoor, De Lotto tot de NS en Sanoma (met o.a. Sportweek, Nieuwe Revu en Autoweek), Oxxio, OHRA Bank VISA Card, AD Sportwereld. Bovendien zijn de kortingen structureel, bij elke aankoop krijgt het lid dus korting. De Nationale Sportpas is een initiatief van NOC*NSF, de sportbonden en hun aangesloten verenigingen, in samenwerking met een aantal grote Nederlandse retailketens en bedrijven. Elke sporter die lid is van een sportvereniging, krijgt gratis zijn/haar lidmaatschapspas met het logo van de Nationale Sportpas erop als de betreffende sportbond is aangesloten. Op vertoon van deze Nationale Sportpas ontvangt een sporter een bepaald percentage korting over de aankoop op zijn of haar persoonlijke Sportpas-tegoed. Via de website www.nationalesportpas.nl kan men dit gaan besteden of overboeken op de eigen bankrekening. De aangesloten bedrijven maken daarnaast ook nog een kleiner bedrag over naar de Nationale Sportpas. Deze bijdrage is bedoeld om de georganiseerde sport in Nederland te versterken. Kortom, sporters hebben zelf voordeel en steunen indirect hun bond of vereniging! Sporters die meedoen kunnen toegang krijgen tot hun gespaarde Sportpastegoed als zij zich aanmelden op de site www.nationalesportpas.nl. Hier krijgen ze een persoonlijke pagina met een overzicht van hun kortingen en het gespaarde bedrag. Via verschillende online Sportpas-shops kan men vervolgens aankopen doen zoals tickets voor sportevenementen, (sport)reizen en natuurlijk sportartikelen. Of het tegoed overboeken naar de eigen bankrekening. De sporters sparen dus geen punten maar geld! De Nationale Sportpas bevat een unieke individuele code (cijfers onder de barcode, rechtsonder op de pas), die gekoppeld is aan de naam van de houder van de pas. Indien een lid van de Atletiekunie een nieuwe sportpas ontvangt (bijvoorbeeld door overschrijving naar een andere vereniging) zal op de nieuwe sportpas weer dezelfde individuele code vermeld worden. Als gevolg van technische aanloopproblemen in het eerste jaar (2006) is dat bij sommige sportpassen nog niet goed gegaan. Vanaf 2007 worden de sportpassen van de Atletiekunie op basis van het nieuwe ledenprogramma Renflex aangemaakt, en de verwachting is dat alle aanloopproblemen hiermee zijn opgelost.

 • Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 5

  NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING KAV Holland op 30 november 2006 Opening De voorzitter opent de vergadering en welkom aan alle aanwezige leden, leden van verdienste en ereleden. Ingekomen stukken en mededelingen De volgende leden hebben een bericht gezonden dat zij vanavond niet aanwezig zijn: Jack van den Haterd, Henk en Loek Piek, Kees Roosen, Cyril Mica, Patricia Roosen, Piet Negenman, Margot Brackenie, Yvonne Roosen, Wigert Thunissen, Han van Leuven, Bernard Al, Hennie Tiben, Mirjam Boxhoorn, Edith Mees en Carry van Viersen. Joost Vollaart (fysiotherapie) heeft aangegeven vanwege andere werkzaamheden elders, zijn praktijk op de baan te stoppen. Tot het einde van het jaar is Joost nog 2x per week aanwezig. Het bestuur zal naar een oplossing zoeken om dezelfde mogelijkheden aan te bieden. Notulen algemene ledenvergadering 2006 Het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar wordt goedgekeurd. Verslagen Verslag bestuur: Josef Oonincx vraagt naar de stand van zaken met AV Haarlem. De voorzitter geeft aan dat er periodiek overleg is met AV Haarlem. De onderhuur van de baan is b.v. een onderwerp dat besproken wordt. Verder staan activiteiten tot samenwerking op een laag pitje. Uit een gesprek met de (nieuwe) wethouder blijkt dat vanuit de gemeente geen druk meer is om te fuseren. De wethouder de heer Divendal heeft het bestuur van KAV Holland wel een uitnodiging gezonden om over de accommodatie te komen praten. Verslag commissie PR/activiteiten/sponsering en communicatie: Verslag goedgekeurd. Verslag commissie baan: Ron Huibers geeft aan dat in het verslag staat dat de A/B jeugd regelmatig, traint dit moet zijn onregelmatig. Arno Mul geeft aan dat bij de resultaten de masters niet in het verslag zijn opgenomen. Deze staan hieronder: 10/11 juni 2006 - Emmen - NK Veteranen (ook wel Masters) Mannen 35 100m 1. Matthijs Seijlhouwer 11,51 (-1.1) 800m 7. Arnold Kok 2,35,47 Mannen 45 hoog 3. Wim Roosen 1,65 (bij de mannen 40) kogel 3. Wim Roosen 10,76 speer 1. Wim Roosen 49,91

 • Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 6

  Vrouwen 35 800m 1. Mascha Kunst 2,23,92 Vrouwen 50 800m 1. Martine Bodemans 2,51,12 Competitieresultaten Masters Mannen 18e met 8049 punten Vrouwen 14e met 6596 punten Verslag commissie facilitair: Loes Balm betreurt het dat de kantine beperkt zal worden opengesteld vanwege de energiekosten. Ria Reekers geeft aan dat dit alleen de maand augustus betreft omdat er in de vakantietijd nagenoeg geen inkomsten zijn in de kantine. Het bestuur geeft aan er naar te streven de kantine open te stellen als er wordt getraind. Hiervoor zullen afspraken gemaakt moeten worden met de stichting. De stichting, waarin AV Haarlem en KAV Holland vertegenwoordigd zijn, beheert de kantine.. Tevens zal het kantinegebouw worden meegenomen in een o