Het boekenvak Een introductie Geert Joris, Gedelegeerd bestuurder Boek.be vzw.

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Het boekenvak Een introductie Geert Joris, Gedelegeerd bestuurder Boek.be vzw.

 • Dia 1
 • Het boekenvak Een introductie Geert Joris, Gedelegeerd bestuurder Boek.be vzw
 • Dia 2
 • Het boekenvak: een introductie Overzicht presentatie Eerste deel De (waarde)keten: begrippen, actoren en interacties Tweede deel De toekomst van het boek en de boekverkoop: enkele uitdagingen Opportuniteiten en bedreigingen
 • Dia 3
 • Het boekenvak: een introductie Boek.be vzw Boek.be is de sectorvereniging van het Vlaamse boekenvak. verenigt de Vlaamse boekenuitgevers (VUV), boekenimporteurs (VBI) en boekhandels (VVB) en behartigt als dusdanig de belangen van de sector. levert een waaier aan diensten voor zijn leden (informatieverzameling en -verstrekking, project-begeleiding, adviezen, opleidingen, lobbywerk, promotieacties voor het vak). werd opgericht in 1929 en is gevestigd in Antwerpen (Borgerhout). het bekendst als organisator van de Boekenbeurs.
 • Dia 4
 • Het Huis van het Boek
 • Dia 5
 • Creatieve industrie: een definitie De creatieve industrie definiren we (OCI) als het geheel van sectoren en activiteiten die beroep doen op de input van menselijke creativiteit voor de creatie van symbolische meerwaarde, opgedeeld volgens verschillende stadia van de waardeketen (creatie, productie, verspreiding en consumptie), en die bijdragen aan de uitbreiding van het creatief en economisch voordeel in Vlaanderen. Na de software- en reclame-industrie is de uitgeefsector de grootste creatieve industrie. Krantensector = Boekensector Het boekenvak: een introductie
 • Dia 6
 • Value chain van het boekenvak Begrippen, actoren en interacties
 • Dia 7
 • I. Enkele begrippen en cijfers Het boekenvak: een introductie
 • Dia 8
 • Value Chain Value Chain of waardeketen (Meer)waarde creren Hoe meer invloed op de keten, hoe meer macht Klassieke economische waardeketen Creatie productie verspreiding consumptie Digitalisering zet dit model onder druk (deel 2)
 • Dia 9
 • Het boekenvak: een introductie Value chain van het boekenvak Auteur Uitgeverij Importeur Handel Consument Distributeur Er wordt de laatste tijd steeds meer gesproken over een waardenetwerk waarin ook spelers worden opgenomen die niet rechtstreeks in de keten zitten maar er wel een invloed op uitoefenen.
 • Dia 10
 • Het boekenvak: een introductie Creatieve industrie Symbolische meerwaarde is een belangrijk aspect waarmee de creatieve industrien zich differentiren t.o.v. de traditionele industrien Creatieve industrie: Creativiteit is geen alleenrecht van de creatieve industrie maar wel De onvoorwaardelijke afhankelijkheid van creativiteit (grondstof van de sector) Hoog risico wegens weinig recurrentie en hoge onvoorspelbaarheid Weinig lange-termijn visie wegens sterk projectgebaseerd en afhankelijk van creatieve input en invloeden van buitenaf Auteursrechten maken wezenlijk deel uit van de CI Symbolische meerwaarde Moeilijk te meten of in taal uit te drukken (bvb een spannende film, vrolijke muziek, een meeslepende roman) Heel vaak geen rechtstreeks functioneel nut
 • Dia 11
 • Het boekenvak: een introductie Economische versus culturele meerwaarde Cultuur breed te definiren: ook kennisoverdracht Zonder economische onderbouw geen symbolische meerwaarde Eindproduct is een mix van economie en cultuur Culturele (symbolische) meerwaarde is nodig om het economisch product te kunnen laten leven (80/20) Culturele sector wordt beschouwd als een belangrijk humuslaag voor de creatieve industrie. Cultuur Creatieve industrie Industrie
 • Dia 12
 • Het boekenvak: een introductie Enkele cijfers Totale boekenomzet in Vlaanderen Ca 500 miljoen euro (50% educatief en wetenschappelijk) Personeelsleden Boekhandel: ca 1.000 Uitgevers: ca 3.000 Aantal uitgeverijen: ca 95 Aantal boekhandels: ca 350
 • Dia 13
 • Het boekenvak: een introductie Bruto / netto Gewoon bedrijf Netto omzet (eigen omzet excl btw) Uitgeverij Omzet = consumentenomzet Soms met soms zonder btw (6%) Zonder kortingen, enz. Systeem van korting op consumentenprijs is uniek in de industrie
 • Dia 14
 • Het boekenvak: een introductie Verdeling omzet volgens genre Bron: TNS media
 • Dia 15
 • Het boekenvak: een introductie Verdeling omzet volgens kanaal
 • Dia 16
 • Vergelijking Vlaanderen/Nederland Cijfers GfKInwonersOmzet boekhandelPer bewoner Vlaanderen6 miljoen2 miljoen 0,33 Nederland16 miljoen6 miljoen 0,38 ExtrapolatieInwonersOmzet boekhandel % via de boekhandel Extrapolatie omzet Per bewoner Vlaanderen6 miljoen2 miljoen 50%4 miljoen 0,66 Nederland16 miljoen6 miljoen 80%7,5 miljoen 0,46
 • Dia 17
 • Het boekenvak: een introductie Nice, need, A, W, Nice-to-have boeken Algemene uitgevers Need-to-have boeken Educatieve en wetenschappelijke uitgevers A-, W-, S- boek Een kwalificatie die vooral in Nederland gebruikt wordt
 • Dia 18
 • II. Actoren, businessmodellen en interacties Inleiding tot het boekenvak
 • Dia 19
 • Het boekenvak: een introductie Value chain van het boekenvak Auteur Uitgeverij Importeur Handel Consument Distributeur
 • Dia 20
 • Het boekenvak: een introductie Actoren in de keten Belangenverdedigers Auteurszijde VAV, VEWA (ook en vnl rechtenbeheersvennootschap) Middenveld VUV, VBI, VBB Ondersteunende partijen (gesubsidieerd) Auteurszijde VFL Consumentenzijde Stichting Lezen Vlaanderen (Commercile) sectorvertegenwoordiger Middenveld Boek.be
 • Dia 21
 • Het boekenvak: een introductie Benvloedende actoren Organisatoren van evenementen Behoud de Begeerte Vilanella Passa Porta, De Buren, Pers en internet Literaire bijlagen en besprekingen Sociale media (nemen in belang toe) Bibliotheken Overheid Beleid (ondersteunend, stimulerend of remmend)
 • Dia 22
 • Het boekenvak: een introductie De uitgever: verschillende businessmodellen Algemene uitgever Author driven Educatieve uitgever Publisher driven Wetenschappelijke uitgever Combinatie van beide (vnl. author driven)
 • Dia 23
 • Het boekenvak: een introductie Breed aanbod (omzet) Moeilijk verkopende titels Bestsellers Bovenstaande tekening is een voorbeeld en wil duidelijk maken dat een algemene uitgever een breed aanbod in portefeuille moet hebben om leefbaar te zijn. Alleen bestsellers uitgeven kan niet...
 • Dia 24
 • Het boekenvak: een introductie Aanbod en kosten Opbrengsten Kosten Systeem van interne subsidie
 • Dia 25
 • Het boekenvak: een introductie Spanningen en belangen Auteur A-Boek De auteur als koffieboer in het productieproces van het boek Auteursrecht: verhouding (uitgever/auteur), maatschappelijk belang De bibliotheek is door de overheid georganiseerde piraterij S(chool)-Boek De auteur als loonslaaf + fiscale implicatie Uitgever Risicokapitaalverschaffer (A-boek) Belang van de BV als interne subsidieverschaffer
 • Dia 26
 • Het boekenvak: een introductie Distributie en groothandel Distributeur (Bvb. Distrimedia, CB, Libridis) Boxmover (logistieke handler) Neemt geen risico (of toch weinig) Brengt de boeken in opdracht van de uitgever naar de kleinhandel Zgn. Wholesaler (Bvb. Denis, Scholtens) Kopen boeken in en gaan eigen commercile relatie aan met de kleinhandel Kunnen eventueel zelf ook distributie doen Importeurs (Van Halewyck, Agora) Hebben eigen verkoop en marketing en distributie Verkoopshuizen (WPG, VBK) Focus op vermarkting. Geen eigen logistiek.
 • Dia 27
 • Het boekenvak: een introductie Spanningen en belangen Veel uitgevers hebben eigen importactiviteit (sinds euro minder belangrijk) Nederland beschouwt Vlaanderen als wingewest. Vlaanderen beschouwt Nederland als exportgebied. Grote concentraties bij enkele spelers (en steeds minder) verlegt macht
 • Dia 28
 • Het boekenvak: een introductie Lezer Onbekend (en onbemind?) Rol van de bibliotheek Leesbevorderende opdracht (gebrek aan leenrecht) Grote spanning tussen rechthebbenden en de bibliotheken wordt groter Leesbevordering Stichting Lezen en haar opdracht
 • Dia 29
 • Het boekenvak: een introductie Spanningen en belangen Stichting Lezen Lezen maar niet kopen Boek.be Kopen maar niet lezen Continum Lezen/nooit kopen Kopen/nooit lezen
 • Dia 30
 • Het boekenvak: een introductie Lezen, lenen, kopen Wie leent koopt ook Club van ca 1.300.000 leden 1.000.000 leners, 1.000.000 kopers 300.000 die lenen maar nooit kopen 300.000 die kopen maar nooit lenen Verhouding lezen/lenen: ca 3/10 Verhouding lezen/kopen: ca 6/10
 • Dia 31
 • Het boekenvak: een introductie Belangen en spanningen Stichting Lezen Gesubsidieerd Heeft geen commercile insteek Werkt in een economisch veld met een eigen dynamiek Vlaamse Uitgevers Concurrentie Klein economisch werkterrein Financieel moeilijk Elke steun van de overheid welkom
 • Dia 32
 • Tot zover een beknopt overzicht Vragen?