Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB De arbeidsmarkt van morgen: tijd voor een Tabula rasa?...

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB De arbeidsmarkt van morgen: tijd voor een Tabula rasa?...

 • Dia 1
 • Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB De arbeidsmarkt van morgen: tijd voor een Tabula rasa? Cederdialogen CD&V 18 februari 2013
 • Dia 2
 • EU- doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder dan 10%. Een diploma hoger onderwijs voor ten minste 40 % van de bevolking van 30 tot 34 jaar Vermindering van het aantal personen dat wordt getroffen of bedreigd door armoede en sociale uitsluiting met ten minste 20 miljoen
 • Dia 3
 • Evolutie werkzaam- heidsgraad bevolking tussen 20 en 64 jaar
 • Dia 4
 • 2000 - 2011 Bronnen: FOD Economie - ADSEI - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) jaarevolutie werkzaamheidsgraad Vlaams Gewest (%) Ongelijke toegang tot arbeid
 • Dia 5
 • Evolutie en prognose jong/oud ratio (Vlaams Gewest; 2004-2020) Bron: Federaal Planbureau, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek (Bewerking Steunpunt WSE) De Gretige Grijsaard Wie zal deze vacatures invullen?
 • Dia 6
 • De Activerende Aanpak Naar een nieuw knelpuntenbeleid Nieuwe aanpak werkzoekenden Het Sluitend Maatpak Verruimd orinteren Werken op arbeidsmarktcompetenties Uitbreiding systematische aanpak 50+ Meer contacten met werkgevers Competentiegericht matchen
 • Dia 7
 • De Omgeschoolde Ornitholoog Arbeidsmarktgericht opleiden Een wendbaar en toekomstgericht competentiebeleid Activerend opleiden Excellente competentiecentra Mobiele opleidingen Flexibele opleidingen Webleren en Flex-iTraining EVC HBO en Se-n-Se
 • Dia 8
 • Het Gewapend Gewest Naar een innovatief activeringsbeleid? Nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen? Gericht en actief verwijsbeleid Gerichte sollicitatiefeedback Geen planlast voor werkgevers n werkzoekenden
 • Dia 9
 • PremissenLife time Employment Transitionele Arbeidsmarkt Mannelijk kostwinnersmodel Lineaire loopbaan Levensverwachting (65) Scholingsniveau (secundair onderwijs) Primaire & secundaire economie Jonge beroepsbevolking witte beroepsbevolking Nationale context Vrouwelijke participatie Fragmentering Transitionele loopbaan Levensverwachting (80) Scholingsniveau (hoger onderwijs) Tertiaire & quartaire economie Vergrijzende beroepsbevolking Diversiteit Globalisering (EU) & Mondialisering
 • Dia 10
 • De transitionele arbeidsmarkt Naar een nieuw arbeidsmodel transities van werk naar werk transities van werkloosheid naar werk transities van onderwijs naar werk transities van zorg naar werk Met meer mensen langer en anders werken Met onafgebroken transities
 • Dia 11
 • De transitionele arbeidsmarkt
 • Dia 12
 • Dia 13
 • De transitionele loopbaan
 • Dia 14
 • Aanpassing Instituties Van Baanzekerheid > Loopbaanzekerheid van arbeidsovereenkomst naar loopbaanovereenkomst van ontslagrecht naar hertewerkstellingsrecht van inactieve periodes naar activerende periodes van meerdere statuten naar n statuut Langer en Anders Werken
 • Dia 15
 • Bedankt