Flexibele medewerker is beter in talentmanagement

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Tegenwoordig zijn flexibele werknemers en flexibele arbeidscontracten populair en die populariteit groeit nog steeds. En juist die flexibele werknemer kan zijn eigen positie verstevigen door zich zo nu en dan te laten bijscholen. Dit maakt medewerkers daardoor weerbaar tegen de grillen van de arbeidsmarkt.

Transcript of Flexibele medewerker is beter in talentmanagement

  • 1. Visma HRM KennisbankHet platform voor de nieuwe generatieHR-professionals dat inspireert eninformeert. Vernieuwend, innovatief enactueel.Rob van LoenenMarketing ManagerOplossingen op het gebied van:Enterprise Resource ManagementLogisticsProject ManagementHuman Resource ManagementPlanningBranches en toepassingen:ZorgWoningcorporatiesTransportHandel en IndustrieBlog HRM KennisbankFlexibele medewerker is beter intalentmanagementBij veel organisaties is bijzonder weinig aandacht voor (bij)scholingen opleiding van vaste medewerkers. Recent is hierover eeninteressant onderzoek gepubliceerd.Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagdemedewerkers de afgelopen twaalf maanden geen opleiding heeftgevolgd. Zowel voor de organisatie als voor de medewerker is hetcruciaal om in ontwikkeling te blijven investeren, merkt eenspecialist in talentmanagement terecht op.Weinig prioriteit voor scholing en ontwikkelingDat constateren is n, maar interessanter is de vraag hoe het komtdat er zo weinig aan scholing en ontwikkeling wordt gedaan. Meerdan de helft van de ondervraagden geeft toe dat er te weinig tijd enprioriteit aan gegeven wordt. Maar ook zouden medewerkers zelfniet gemakkelijk bereid zijn om opleidingen te volgen. Vooral nietdegenen die langer in dienst zijn.Flexibele werknemer kan positie verstevigenEn dat is op zich niet zo raar. Tegenwoordig zijn flexibelewerknemers en flexibele arbeidscontracten populair en diepopulariteit groeit nog steeds. En juist die flexibele werknemerkan zijn eigen positie verstevigen door zich zo nu en dan te latenbijscholen. Dit maakt medewerkers daardoor weerbaar tegen degrillen van de arbeidsmarkt.Heft in eigen handen met e-HRMHet heft in eigen hand nemen wat betreft scholing en arbeids-zaken,geeft de medewerker een gevoel van vertrouwen enzelfstandigheid. Dat kan bijvoorbeeld met moderne HRM-softwareen e-HRM waarbij medewerkers via het ter beschikking gekregenbudget voor scholing zelf een opleiding kunnen aanvragen. Leesmeer hierover in de whitepaper Talent behouden na de crisis: benute-HRM.Visma Software | www.vismasoftware.nl | [email protected] | +31 33 4545111 0 1

2. Zit er dus bovenop en zorg dat die scholingsbudgetten ook elk jaar worden gebruikt. Dat is goed voor zoweluw organisatie als de medewerkers zelf!Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris?Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!Amersfoort, oktober 2014Wilt u meer blogs lezen over e-HRM?Bezoek onze website of kijk op onze Slideshare.Volg ons op:Visma Software | www.vismasoftware.nl | [email protected] | +31 33 4545111 0 2