Seminar flexibele verkoop april 2012

of 32 /32
K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n Flexibele verkoop Jurgen van Asten Simone Fijneman 4 april 2012

Embed Size (px)

description

Op 4 april 2012 organiseerde Kroon + Partners Advocatne het seminar 'Flexibele verkoop'.

Transcript of Seminar flexibele verkoop april 2012

  • 1. Flexibele verkoop Jurgen van Asten Simone Fijneman 4 april 2012Kroon + Partners Advocaten

2. Kroon + Partners Advocaten Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht Opstellen van commercile contracten Beoordelen overeenkomsten en contractsbepalingen Advisering tijdens onderhandelingen (financile) afwikkeling van contracten Bijzondere diensten: onder meer Huisadvocaat en Fast Collect Wij onderscheiden ons door het vrij delen van kennis op seminars als deze!Kroon+ PartnersAdvocaten 3. Programma Ontvangst Verkopen met freelancers en agenturen in de praktijk Praktijktips voor het werken met distributeurs en franchisers Vragen AfsluitingKroon +Partners Advocaten 4. Freelance & AgentuurKroon + Partners Advocaten 5. Freelance Opdracht Geen arbeidsovereenkomst VAR Kroon + Partners Advocaten 6. Artikel 1 BBAIn dit besluit wordt verstaan onder:b. Werknemer:1. De werknemer, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van hetBurgerlijk Wetboek;2. Degene, die persoonlijk arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijkearbeid in de regel voor meer dan twee anderen, niet zijnde zijn echtgenoot ofgeregistreerde partner of bij hem inwonende bloedverwanten of aanverwantenof pleegkinderen, laat bijstaan of deze arbeid voor hem slechts een bijkomstigewerkzaamheid is.Kroon +PartnersAdvocaten 7. Overige aandachtspunten Geen gezagsverhouding Onkostenvergoeding BV Klanten/prospects Verwachtingen over en weer ProvisieKroon +Partners Advocaten 8. Freelance of toch agentuur?Kroon + Partners Advocaten 9. Artikel 7:428 BWDe agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij deene partij, de principaal, aan de andere partij, dehandelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor eenbepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij detotstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen,en deze eventueel op naam en voor rekening van deprincipaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.Kroon + Partners Advocaten 10. Handelsagentversus HandelsvertegenwoordigerKroon + Partners Advocaten 11. Keuze voor agentuur Geen mogelijkheden om zelf verkoop teorganiseren en controleren Behoud controle Rechtstreeks contact afnemers Vrijheid voor de deskundige verkoper Vrijheid en beperking risicos voor agentKroon + Partners Advocaten 12. Werkwijze agentuur Internationale verhoudingen Natuurlijk persoon/rechtspersoon Duurzame aard Provisie RayonKroon +Partners Advocaten 13. Einde agentuur Opzeggen Bepaalde tijd Onbepaalde tijd Verzoek tot ontbinding Artikel 1 BBAKroon + Partners Advocaten 14. Goodwill-/klantenvergoeding Wanneer recht op? Hoe hoog? Maximum Omstandigheden van het gevalKroon+ Partners Advocaten 15. RekenvoorbeeldAgent X werkt sinds 2001 voor fabrikant Y. Y zegt deovereenkomst in juni 2010 op. De opzegtermijnbedraagt 6 maanden; de overeenkomst eindigt op 31december 2010. Omzet Provisie (6%)2010 1.750.000,- 105.000,-2009 1.800.000,- 108.000,-2008 1.750.000,- 105.000,-2007 1.600.000,- 96.000,-2006 1.450.000,- 87.000,-Gemiddeld 1.670.000,- 100.200,-Kroon+Partners Advocaten 16. Voorkom verrassingen!Kroon + Partners Advocaten 17. Distributie & franchiseKroon + Partners Advocaten 18. Distributie Wat is een distributieovereenkomst? Geen wettelijke regeling Essentie: wederverkoop producten/diensten op eigennaam/voor eigen rekening en risico Distributeur is zelfstandig ondernemerKroon+ Partners Advocaten 19. Soorten distributieovereenkomsten Niet-exclusief (vaak: dealerschap) Exclusief (alleenverkoopovereenkomst) Selectief -> Onderscheiden van physical distributionKroon + Partners Advocaten 20. Inhoud distributiecontract Contractsduur Wel/geen exclusiviteit Contractsgebied/rayon Contractsproducten/-diensten Voorraadverplichting Omzetclausule Algemene voorwaarden leverancierKroon+ PartnersAdvocaten 21. Inhoud distributiecontract Service & after-sales, training, garantie Beindigingsclausule (o.a. change of control) Opzegtermijn Toepasselijk recht Geschilbeslechting (rechter, arbitrage, ADR)Kroon+ PartnersAdvocaten 22. Bijzondere bepalingen Reden: werking mededingingsrecht Beperking concurrentie door afspraken tussen ondernemingen Sancties: nietigheid, boete, publiciteit Vrijstellingsverordening (afhankelijk van marktaandeel) Hardcore restricties: prijsafspraken en marktverdelingKroon + PartnersAdvocaten 23. Bijzondere bepalingen Prijsafspraken (verticale prijsbinding) Niet toegestaan: minimumprijzen Toegestaan: maximumprijzen en adviesprijzen Marktverdeling Niet toegestaan: verbod passieve verkoop buiten rayon Toegestaan: verbod actieve verkoop buiten rayon Internetverkoop is passieve verkoop Exclusieve afname/concurrentiebeding Niet toegestaan: langer dan 5 jaar of in contract onbepaalde tijd of met automatische verlenging Post-term concurrentiebeding maximaal 1 jaarKroon +Partners Advocaten 24. Opzegging en goodwillvergoeding In principe altijd opzegbaar Contractuele of redelijke opzegtermijn redelijk bepaald door duur overeenkomst In principe geen goodwillvergoeding Pas op: onder buitenlands recht soms wel (Belgi,Duitsland)Kroon+ PartnersAdvocaten 25. Franchise Wat is een franchiseovereenkomst? Geen wettelijke regeling Essentie: wederverkoop producten/diensten onder eengemeenschappelijke naam of formule Zorgplicht franchisegever Informatieplicht Prognoseaansprakelijkheid Verstrekken know-how Verlening commercile of technische ondersteuning Franchisenemer is zelfstandig ondernemerKroon + PartnersAdvocaten 26. Inhoud franchisecontract Franchisehandboek (gedetailleerde beschrijvingformule) Verplichting FG: ondersteuning, opleiding,instandhouding formule Verplichting FN: toepassing formule, betalen fee voormanagement, boekhouding, training en opleiding, HR,IT en marketing Contractsduur Beindiging en afwikkeling Zie ook distributieKroon+ Partners Advocaten 27. Bijzondere bepalingen Verticale prijsbinding Niet toegestaan: minimumprijzen Toegestaan: maximumprijzen en adviesprijzen Marktverdeling Niet toegestaan: verbod passieve verkoop buiten rayon Toegestaan: verbod actieve verkoop buiten rayon Internetverkoop is passieve verkoop Exclusieve afname/concurrentiebeding Niet toegestaan: verplichting meer dan 80% contractsproducten FG af te nemen, tenzij gedurende maximaal 5 jaar of looptijd huurovereenkomst (indien van toepassing) Post-term concurrentiebeding maximaal 1 jaar, beperkt tot verkooplocatieKroon +Partners Advocaten 28. Opzegging en goodwillvergoeding In principe altijd opzegbaar Contractuele opzegtermijn (franchise altijd neergelegdin contract) In principe geen goodwillvergoeding Bij samenhangend huurcontract oplettenKroon+ PartnersAdvocaten 29. Huurbescherming MiddenstandsbedrijfsruimteAfwijkend huurbeding Overige bedrijfsruimte OntruimingsbeschermingKroon + Partners Advocaten 30. Indeplaatsstelling Bedrijfsoverdracht franchisenemer/huurder Vereisten + belangenafweging Franchise + huur koppelenKroon + Partners Advocaten 31. Vragen?Dank voor uw aandacht!Jurgen van Asten: [email protected] Fijneman: [email protected] + Partners Advocaten - Tel: 076 521 35 36Kroon +Partners Advocaten 32. Per 1 mei aanstaande: