Startgids Medewerker

of 17/17
April 2011 Versie 1.0
 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Technology

 • view

  317
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Startgids Medewerker

 • 1. April 2011Versie 1.0

2. StartgidsUw organisatie heeft gekozen om gebruik te maken van de diensten van de Aanbestedingswijzer. Daarmee bestaathet aanbesteden voor u nog maar uit enkele eenvoudige stappen. In deze startgids vindt u alle informatie terug dieu nodig heeft om uw aanbestedingen te doen.Door het gebruik van de Aanbestedingswijzer weet u dat de aanbesteding altijd conform de regels van uworganisatie. U heeft geen omkijken naar indieningstermijnen en dergelijke. U kunt zich richten op de inhoud. Hiernawordt een toelichting gegeven op de werkwijze. De volgende onderwerpen worden behandeld.- Eerste keer aanmelden- Aanmelden- Uw dashbord- Nieuwe aanbesteding- Offerte-aanvraag- Opdracht- Afgeronde aanvragen- Meerwerk- OndersteuningPagina | 2 3. Eerste keer aanmeldenOm de eerste keer te kunnen aanmelden krijgt u van de accounthouder binnen uw organisatie een registratielink.Deze registratielink is opgenomen in een e-mail. Dit ziet er ongeveer als volgt uit.Door het klikken op de registratielink komt u in het scherm zoals hierna is afgebeeld. Pagina | 3 4. Vul in dit scherm de volgende gegevens in: - Uw naam - Het telefoonnummer waarop u te bereiken bent - Uw e-mailadresKies vervolgens een wachtwoord. In het volgende veld wordt u gevraagd uw wachtwoord te herhalen ter controle.Alle gegevens zijn nu ingevuld, u kunt op verzenden drukken. Door te verzenden bent u geregistreerd en kunt u eenaanvraag voor een aanbesteding indienen. Met het verzenden accepteert u de gebruikersvoorwaarden en hetprivacyreglement.Pagina | 4 5. AanmeldenU kunt altijd aanmelden met uw e-mailadres en uw wachtwoord. Inloggen kan via onze websitehttps://www.aanbestedingswijzer.nl/inloggen. Het inlogscherm ziet er als volgt uit. Pagina | 5 6. Uw dashbordAls u bent aangemeld, komt u in uw dashbord. In het dashbord kunt u een nieuwe aanbesteding aanmaken, eenlopende of afgeronde aanbesteding inzien of uw gegevens onder Mijn Account wijzigen. Het scherm ziet er alsvolgt uit. Pagina | 6 7. Nieuwe aanbestedingOm een nieuwe aanbesteding aan te maken kiest u de knop Nieuwe aanbesteding. Hiermee komt u in een nieuwscherm om de aanbesteding aan te maken. Het aanmaken van een aanvraag bestaat uit 6 stappen. Als u een stapheeft voltooid kunt u op opslaan drukken. Daardoor hoeft u niet de gehele aanvraag in n keer te voltooien. Hiernavolgt er een toelichting per stap.Stap 1Om uw aanbesteding terug te kunnen vinden, kunt u hier een onderwerp invullen. Het onderwerp zal ook in deofferteaanvraag als onderwerp worden genoemd.Geraamd bedrag: Vul hier het door u verwachte bedrag van de opdracht in.Contactpersoon: Gevraagd wordt of u de contactpersoon bent voor de leverancier. U kunt een ander contactpersoonhiervoor opgeven dan uzelf. Daarvoor dient u wel de contactgegevens in te vullen in het uitklappende scherm.Specifieke kenmerken: U kunt hier een specifiek kenmerk meegeven. Een specifiek kenmerk kan zijn eenbriefnummer, projectnummer of een verplichtingsnummer.Door op Volgende te klikken wordt de aanvraag aangemaakt en gaat u naar stap 2. De gegevens van de eerste stapworden opgeslagen. De aanvraag wordt nu ook zichtbaar in het dashbord. De aanvraag heeft de status concept en erwordt aangegeven dat de aanvraag nog moet worden gecomplementeerd.Pagina | 7 8. Stap 2Hier beschrijft u wat u wilt inkopen. Dat kan op twee manieren. U kunt in het tekstvak uw vraag typen. Dit is vooralhandig voor korte omschrijvingen tot maximaal 1 A4. Of u kunt een uitgebreide omschrijving bijvoegen. Door dezeoptie te selecteren, krijgt u de mogelijkheid om een bestand bij te voegen.Vervolgens kunt u nog bijlagen toevoegen.Door op Volgende te klikken worden uw gegevens opgeslagen en gaat u naar stap 3.Pagina | 8 9. Stap 3Bij stap 3 kunt u de leveranciers aangeven die u wilt vragen om offerte uit te brengen. Veelal zijn drie leveranciersvoldoende. De gegevens van de ingevoerde leveranciers worden onthouden, zo kunt u bij een nieuwe aanbestedinggebruik maken van de eerder ingevoerde gegevens.Door op Volgende te klikken worden uw gegevens opgeslagen en gaat u naar stap 4.Pagina | 9 10. Stap 4Hier wordt u gevraagd wat u wilt opnemen ten aanzien van de planning. U kunt kiezen uit vier mogelijkheden. Bij deeerste mogelijkheid geeft u een einddatum op. Bij de tweede mogelijkheid heeft u de mogelijkheid om eenuitgebreide omschrijving op te nemen. De uitgebreide omschrijving kunt u in een tekstvak invoeren. Bij mogelijkheid3 vraagt u aan de leverancier om een datum in de te geven in de offerte. Tot slot kan het ook zijn dat de einddatumis opgenomen in de vraagspecificatie. Volledigheidshalve wordt u dan gevraagd om de einddatum in te vullen.Er zijn twee manieren waarop u kunt gunnen. De wijze waarop u wilt gunnen, dient vooraf te worden bepaald. Hierkunt u kiezen. Bij de keuze voor Prijs / kwaliteit wordt u gevraagd om te omschrijven hoe u de offerte gaatbeoordelen.Door op Volgende te klikken worden uw gegevens opgeslagen en gaat u naar stap 5.Pagina | 10 11. Stap 5Hier selecteert u wie volgens u de aanvraag gaat ondertekenen. U kunt makkelijk zoeken door eerst uworganisatieonderdeel te selecteren. Het aantal personen neemt daardoor af.Door op Volgende te klikken worden uw gegevens opgeslagen en gaat u naar stap 6. Pagina | 11 12. Stap 6Als de aanvraag compleet is kunt u akkoord gaan om in te dienen. Dit betekent dat de Aanbestedingswijzer deofferteaanvragen voor u gaat opstellen. U keert terug naar het dashbord. De zojuist ingediende aanvraag heeft nude status Ingediend. U kunt deze aanvraag niet meer wijzigen. Pagina | 12 13. Offerte aanvragenAanvragen die voor twaalf uur ingediend zijn, worden dezelfde dag nog geretourneerd. Aanvragen die na twaalf uuringediend zijn, worden de volgende ochtend geleverd. Als de offerteaanvragen gereed zijn ontvangt u van deAanbestedingswijzer een e-mail. In uw dashbord heeft de aanbesteding dan de status Offerteaanvragenbeschikbaar gekregen.Als u een aanvraag opent die de status Offerteaanvragen beschikbaar heeft, dan komt u in het hierna volgendescherm.Per leverancier kunt u de offerte-aanvraag downloaden. Deze offerte-aanvraag voldoet aan alle regels. U dient dezeofferte-aanvraag te laten ondertekenen door degenen die onderaan de aanvraag staat genoemd. Als de offerte-aanvragen zijn ondertekend kunt u deze verzenden.U wordt gevraagd om de verzenddatum in te vullen. Daarmee kan de Aanbestedingswijzer in de gaten houden deindieningtermijn voor de offertes is verstreken.Als u deze datum niet zelf invult, zullen wij na enkele dagen contact met u opnemen.U heeft ook de mogelijkheid om de ondertekende offerte-aanvragen toe te voegen. Hiermee maakt u uwcontractdossier compleet. Pagina | 13 14. OpdrachtNa het verstrijken van de van de indieningstermijn nemen wij met u contact. Natuurlijk kunt u ook zelf met onscontact opnemen. De Aanbestedingswijzer neemt met u de ingediende offertes door. Zo wordt bepaald welkeleverancier de opdracht krijgt en welke leveranciers worden aangewezen. Na dit gesprek zal de Aanbestedingswijzerde juiste brieven opmaken.Als de opdrachtbrief en eventuele afwijzingsbrieven gereed zijn ontvangt u van de Aanbestedingswijzer een e-mail.In uw dashbord heeft de aanbesteding dan de status Opdracht beschikbaar gekregen.Als u een aanvraag opent die de status Opdracht beschikbaar heeft, dan komt u in het hierna volgende scherm.U kunt de opdrachtbrief en eventuele afwijzingsbrieven downloaden. Deze brieven voldoen aan alle regels. U dientdeze brieven te laten ondertekenen door degenen die onderaan de aanvraag staat genoemd. Als de brieven zijnondertekend kunt u deze verzenden.U wordt gevraagd om de verzenddatum in te vullen. Als u deze datum niet zelf invult, zullen wij na enkele dagencontact met u opnemen.U heeft ook de mogelijkheid om de ondertekende offerte-aanvragen toe te voegen. Hiermee maakt u uwcontractdossier compleet. Pagina | 14 15. Afgeronde aanvragenAlle afgeronde aanvragen kunt u inzien. Van alle afgeronde aanvragen blijft de informatie zoals hiervoor isbeschreven beschikbaar.Door vorige te kiezen kunt u alle informatie uit de voorgaande stappen bekijken. Hieronder is een weergave van eenafgeronde aanbesteding, waarbij ook de getekende opdracht- en afwijzingsbrieven zijn toegevoegd.Pagina | 15 16. MeerwerkAls een aanbesteding is afgerond, kan er een aanvraag ingediend worden voor meer- / minderwerk. Door de tabAfgerond te kiezen, wordt een overzicht van alle afgeronde aanbestedingen getoond. Achter de aanvraag is demogelijk tot aanvragen meer- / minderwerk.De werkwijze is nagenoeg gelijk. Vanzelfsprekend bestaat niet de mogelijkheid om meerdere leveranciers te kiezen.Daar waar mogelijk wordt informatie van eerdere aanvraag overgenomen. Pagina | 16 17. ContactU kunt ons bereiken:Telefoon: 0900 999 555 9 (lokaal tarief)E-mail: [email protected] kunt u meer informatie vinden, zoals vaak gestelde vragen, op uw pagina onder InformatiePagina | 17