Flambouw April 2009

Click here to load reader

 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De Flambouw van April 2009

Transcript of Flambouw April 2009

 • April 2009

 • 2

  Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/

  Dag

  Lezingen (bij gastvoorgangers onder voorbehoud)

  Voorganger Ouderling/

  Organist

  5 april Palmzondag

  Jesaja 50: 4-9 Marcus 11: 1-11

  ds Ch. van Dam Johanna Wildeman Gea Hoven

  6,7,8 april vespers in de Stille Week

  werkgroep van gemeenteleden

  Gea Hoven, Bart Lip, Tia Deij

  9 april Witte Donderdag

  Exodus 12: 14-20 Joh. 13: 1-15

  ds Ch. van Dam Lolke Folkertsma Gea Hoven

  10 april Goede Vrijdag

  Jer. 2: 4-8 De Passie volgens Marcus

  ds Ch. van Dam Marga Konings Gea Hoven

  11 april Paaswake

  Lezingen uit het 1e Testament en Marcus 16: 1-8

  ds Ch. van Dam Berend Tiesinga Gea Hoven

  12 april Pasen

  Jesaja 25: 6-9 Kol. 3: 1-4 Gez. 208

  ds Ch. van Dam Berend Tiesinga Gea Hoven

  19 april Beloken Pasen

  Jes. 26: 1-13 Joh. 20: 19-31

  dhr. M. van Leerdam, Kampen

  Andrea Nijland Gea Hoven

  26 april Misericordias Domini

  Micha 4 Joh. 21: 15-24

  ds. H. Gnther, Deventer

  Johanna Wildeman Tia Deij

  3 mei Jubilate Ez. 34: 1-10 Joh. 10: 11-16

  ds. Ch. van Dam Beitske de Jager Tia Deij

 • 3

  Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas

  0-4 jr

  Nevendienst

  4-10jr

  Andere informatie Elke zondag is er koffie / thee / limonade na de dienst.

  Jaap,Joan, Taco

  Mariska, Christa 8.30 uur: Palmpaasontbijt 1e collecte: KIA algemeen

  geen

  geen Aanvang 19.30 uur

  geen geen Aanvang 19.30 uur m. m.v. de cantorij Viering Heilig Avondmaal

  geen

  geen Aanvang 19.30 uur

  geen geen Aanvang 21.30 uur Uitgangscollecte: diaconale kas

  Dorothe, Joan, Roos

  Corrine, Chris

  Sammie m.m.v. de cantorij Viering Heilig Avondmaal 1e collecte: Inloophuis De Bres 2e collecte: Orgelfonds

  Chantal, Karin Dorothe, Willemijn

  Christa 1e collecte: KIA Ned. Diaconaat armoede

  Esther, Roos Rienke, Margriet

  Sipco 1e collecte: Edukans

  Jaap, Joan, Karin

  Els 1e collecte: St. Voorkom

 • 4

  BIJ DE KERKDIENSTEN lak voor de Stille Week komt deze Flambouw bij u op de mat. Ik hoop dat u zoveel mogelijk vieringen mee kunt maken in deze week op weg naar

  Pasen. Op Palmzondag beginnen we met de kleur rood, bij het gedenken van Jezus intocht in Jeruzalem. Kinderen brengen hun versierde palmpaasstokken binnen. Later in de viering zullen zij helpen om de kleur te veranderen in paars. Die kleur verwijst naar de weg die de Jezus gegaan is en die we deze week gedenken. Niet als mensen die zich lamgeslagen voelen door het lijden van Jezus, het lijden dat maar door gaat in onze wereld, maar als mensen die in zijn spoor leven vanuit de hoop, vanuit het en toch!. Laten we nooit vergeten dat we mensen van na Pasen zijn! Op maandag, dinsdag en woensdag vieren we vespers, korte avonddiensten, voorbereid door een aantal gemeenteleden, rond het thema Onnavolgbaar? Iedere viering (ook donderdag en vrijdag) staan we stil bij een aantal afbeeldingen van kruiswegstaties van Ted Felen. U kunt daar in een ander artikel meer over lezen. Op Witte Donderdag zingt de cantorij in onze Avondmaalsviering. Op Goede Vrijdag lezen we dit Marcusjaar de passie van zijn hand. Tijdens de Paaswakeviering op 11 april wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen. We horen een aantal lezingen uit het Eerste Testament die Gods bevrijdend handelen in Schepping, doortocht en Geestkracht centraal stellen. Nadat het Evangelie van de Opstanding geklonken heeft zullen vier of vijf mensen belijdenis doen. Dat zijn Anita Kempenaar, Rik Oosting, Ingeriek Veenstra , Sem Loggen en (misschien) Ina Lamberts; zij beraadt zich nog op dit moment. We hebben ons in een heel aantal gesprekken voorbereid op dit bijzondere moment van ja-zeggen. We zien het als een markeringspunt op hun levensweg, een houvast voor hun verder groei. Ups en downs blijven in je leven voorkomen, maar het moment dat je uitspreekt dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je doop kan je op cruciale momenten veel steun geven. Of je 12 of 43 bent. Ik moet altijd aan Luther denken die op een dieptepunt in zijn leven geroepen zou hebben: God! Ik ben toch gedoopt! Houd me dan vast! Hierna vieren we met alle kerkgangers onze doopgedachtenis. Op Paasmorgen zullen we het evangelie zingend aan elkaar verkondigen: lied 208 zal klinken. Meer gezongen verkondiging in het Tafelgebed, dat we als cantorij, gemeente en voorganger zingen: Die de morgen ontbood, van Willem Vogel. Twee gastvoorgangers op de zondagen daarna: Op 19 april, Beloken Pasen, ontvangen we Martijn van Leerdam. Hij is (vergevorderd) student theologie in Kampen en jeugdouderling in de lutherse gemeente aldaar. Op 26 april, Misericordias, komt onze oud-predikant ds. Hans Gnther uit Deventer. Ch. van Dam

  V

 • 5

  PASEN aastijd 1966 In de dorpskerk van Warnsveld zit ik als zesjarige als enige kerkganger op

  de voorste rij. Linksvoor is de preekstoel, rechtsvoor zit de kerkenraad met onder andere mijn vader. Achter mij zijn vijf lege banken voordat de rijen met kerkgangers beginnen. De eersten zullen de achtersten zijn, geldt hier. Op de laatste rij zit mijn moeder op haar lievelingsplek. Ik hoefde na een teleurstellende eerste keer niet meer naar de zondagsschool, maar mocht mee naar de kerk. Achterin zag ik niks, dus antwoordde ik op haar aanmoediging dan ga je toch voorin zitten? Ik kijk dromerig door de hoge ramen van de kerk en voel me vertrouwd en veilig bij de klanken van het orgel, de stem van de dominee, het getingel van de collecteschalen. Ik geloof in God en de Here Jezus. Hij is als een goede Herder en ik mag zijn schaapje zijn.

  Paastijd 1976 Op de bijbelstudieclub bespreken we hoe we vorm kunnen geven aan ons christen-zijn. Ik leer dat kerkmuren wat mij betreft echt niet belangrijk zijn en ben vol enthousiasme om anderen te vertellen over Jezus en God. Wat bijzonder dat we elkaar herkennen in het feit dat we Jezus op de troon van ons hart hebben gezet. De zomer ervoor heb ik op een zomerkamp voor het eerst beseft dat ik zlf kan kiezen om wel of niet bij God en Jezus te horen. Mijn ouders hebben me iets meegegeven, maar ik ben nu verantwoordelijk geworden voor mijn eigen geloof. Ik heb in mijn leven dan al vaker Gods nabijheid ervaren en twijfel niet aan mijn keuze. Ik vraag God om vergeving van mijn zonden, erken dat ik Jezus Christus als Redder nodig heb en vraag de Heilige Geest om in mij te komen wonen. Later begrijp ik dat het nieuwe gevoel van intense rust in de bijbel de vrede die alle verstand te boven gaat genoemd wordt.

  Paastijd 2009 Sinds ik in januari 1990 voor het eerst in de Lutherse kerk kwam en ik meemaakte dat de ouderling van dienst, Jaap Meijer, huilde toen hij moest vertellen dat zijn dierbare vriend Kanning overleden was, wist ik dat ik waarschijnlijk mijn nieuwe kerkelijke thuis had gevonden. Een kerk waar ruimte is voor verstand n gevoel. Een kerk waar zon enorme verscheidenheid aan manieren van geloven is dat iemand zich eens afvroeg: kunnen we in ieder geval eerst overeenkomen over welke god we het hebben? Een kerk waar zoekende zielen, stellige weters, gezelligheidsgenieters, doordenkers en allerlei mixen daartussen samen kerk zijn. Kerk van Jezus Christus. En ik? Wat zegt Pasen mij, wat zegt Jezus offer mij? Voor mij is Pasen het belangrijkste kerkelijke feest. Ik geloof namelijk echt dat Jezus als God in een lichaam naar ons is gekomen om de kloof die door onze

  P

 • 6 afkeer van God is ontstaan, te dichten. Ik geloof dat Hij mijn straf heeft gedragen waardoor ik God zij dank in vrijheid mag leven en elke dag een nieuw begin mag maken. Ik geloof dat dit leven n lange geboorte is voor het nog echtere leven dat eeuwig is. Ik geloof dat Jezus de allersterkste, allerbeste, allerslimste, allerliefste, allerwijste, allergrootste en allermachtigste is! Ada Meurs

  UIT DE GEMEENTE In memoriam Op 8 maart is overleden mevrouw Louisa van der Linde- Weijsenfeld; zij was 84 jaar. Zij is gedoopt in de lutherse gemeente in Culemborg en ze kwam daar als kind wel. Later is het contact met de kerk verwaterd. In de tijd van ds Mudde kwam ze wel eens met haar man in de kerk, maar daarna is haar binding met de gemeente weer vervluchtigd. Ze stelde het op prijs dat de familie Michel haar af en toe bezocht. In overeenstemming met haar wens hebben haar kinderen zelf vorm gegeven aan het afscheid op Kranenburg, afgelopen donderdag. Mevrouw Van der Linde had n dochter en was een goede stiefmoeder voor de acht kinderen van haar man. Moge zij rusten in vrede.

  Ingeschreven: Susanne Wilke, Frankhuizerallee 446, 8043 VV Zwolle

  Vertrokken: Natasja van Erp is verhuisd naar Leuvenumseweg 2, 3847 LD, Harderwijk. We wensen haar een goede tijd in haar nieuwe levensfase. De zondagavondgroep Altius zal haar missen.

  KRUISWEGSTATIES IN DE STILLE WEEK Iets over het ontstaan van de Kruisweg

  n de evangelin wordt de weg beschreven die Jezus ging aan het einde van zijn leven, de weg van de burcht Antonia naar de heuvel Golgotha. Die weg

  is getekend door lijden. Pelgrims gingen al spoedig deze weg in Jeruzalem lopen. De Via Dolorosa is hiervan wel het bekendste deel. Die pelgrims volgden de weg van Jezus. Op verschillende plaatsen stonden ze stil om te denken aan de lijdensweg van Jezus. Een vast aantal van die halte plaatsen was er toen nog niet. Weer thuis, maakten ze daar ook een Via Dolorosa. De orde van de Franciscanen verbreidde de gewoonte om op weg naar Pasen de lijdensweg van Jezus te volgen, over Europa. Vaak bevonden deze kruiswegen zich in het open veld. De kruiswegen waren ook een bijbel voor de armen. Zij konden vaak niet lezen. Door de afbeeldingen bij de halteplaatsen, konden centrale gedeelten van het christelijke geloof, het lijdensverhaal en de opstanding via het beeld begrepen worden. Ook gebeurde het dat in de kerken op ooghoogte de verschillende

  I

 • 7 taferelen van de lijdensweg werden aangebracht. Zo kon de gelovige in de kerk van de ene naar de andere halteplaats gaan. Bij elke halteplaats, station, werd gebeden: Wij aanbidden U Heer Jezus Christus, en prijzen U, want door uw heilig kruis hebt U de wereld verlost. In de achttiende eeuw werd het aantal kruisweghaltes, kruiswegstaties op veertien vastgesteld. Omdat de Reformatoren een grote nadruk legden op het woord, raakten de beeldende elementen op de achtergrond. In de Protestantse kerken is er in toenemende mate aandacht gekomen voor de vorm van de kruisweg. Momenten van aanbidding en aandacht zijn er vaak te weinig. Het beeld kan helpen om ons daar bij te bepalen.

  De schilder/glazenier Ted Felen (geb. 1931) maakte in 1962/63 voor een kerk in Nijmegen de kruisweg die wij in de Stille Week gebruiken. In de vespers op de eerste drie avonden, op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag, staan we stil bij een aantal afbeeldingen. Ted Felen wilde niet zozeer het fysieke lijden van Jezus afbeelden, als wel de innerlijke gemoedstoestand van de gemartelde Jezus laten zien. Toch wilde hij de fysieke pijn niet bagatelliseren of op devote wijze vergeestelijken. Hij heeft de figuur van Jezus heel zijn lijdensweg omzwachteld met doorntakken. Jezus eenzaamheid wordt er des te schrijnender door.

  ELFJE ontmoeting

  samen beleven delen en vertrouwen divers maar toch n

  kerk

  Louise Kraak

 • 8

  UIT DE KERKENRAAD Kort verslag van de kerkenraadvergadering van dinsdag 17 maart 2009

  De kerkenraad heeft kennis genomen van een korte verslaglegging door de secretaris van het gesprek met de visitatiecommissie op 10 maart. Het advies van de visitatoren wordt afgewacht.

  De kerkenraad probeert in de persoon van Jan Grisnich aanwezig te zijn op de kerkenbeurs Kerk & Gemeente die de PKN op 20 en 21 maart organiseert in de Jaarbeurs in Utrecht.

  De kerkrentmeester financin heeft op advies van de kascontrolecommissie n wijziging in de cijfermatige opstelling van de jaarrekening 2008 aangebracht: het positieve saldo hoort deels bij de exploitatie van 2008 en voor een ander deel moet het worden toegerekend aan fondsen. De financile stukken van de kerkrentmeester en van de diaconie zijn in orde bevonden door de kascontrolecommissie, die op de gemeenteavond van 16 april verslag uit zal brengen.

  Over de mogelijke samenwerking (in de vorm van een combinatie van gemeenten) tussen de ELG Kampen en onze gemeente zijn wij bijgepraat door onze voorzitter. Reind Loggen verstrekt nog nadere informatie en ook uit Kampen verwachten we nog wat meer te horen voor wij dit onderwerp verder bespreken op de gemeenteavond.

  Nu in Zwolle op elke willekeurige plaats een burgerlijk huwelijk kan worden besloten en ons al een verzoek heeft bereikt dat bij ons te mogen doen heeft de kerkenraad besloten dat het gemeentecentrum hiervoor benut kan worden, niet de kerkzaal.

  Aan verscheidene groepen uit onze gemeente is door de werkgroep Vieringen anders dan anders een notitie met vragen voorgelegd over de toekomstige invulling van deze vieringen. Ook de kerkenraad ontving de notitie en heeft gereageerd. Leden van de kerkenraad zijn bereid mee te werken aan de voorbereiding van voorbeden.

  Onderhoud gebouwen is een vast agendapunt. Soms met meer nieuws dan anders. Ditmaal stonden we stil bij de vervanging van kozijnen en de dakkapel op zolder, en het offertetraject voor de aanleg van een invalidentoilet en de installatie van een traplift (pastoriezijde, naar de 1e verdieping). Dat laatste in samenwerking met de huurder. Wij hopen een beroep op een subsidieregeling te kunnen doen voor een deel van de investeringen.

  De kerkenraad stelde het programma voor de gemeenteavond van 16 april vast en dacht ook al na over de invulling van de startzondag begin september, waar in elk geval de SARI-kleding zal worden gepresenteerd.

  De kerkenraad nam er kennis van dat Greetje Witte-Rang na jarenlang redactiewerk voor de Flambouw deze taak neerlegt. De kerkenraad dankt haar voor de trouwe inzet en is blij dat Greetje een opvolger in kan

 • 9 werken: in de persoon van Karin Vrieling vonden wij een nieuw redactielid. Welkom!

  De kerkenraad gaat op zoek naar een nieuwe kerkrentmeester gebouwen. Al langer is bekend dat per 1 januari 2010 de kerkrentmeester financin, Berend Tiesinga aftredend is. Zijn plaats zal worden ingenomen door Cor Noorda, nu nog kerkrentmeester gebouwen. Mochten er in de gemeente suggesties zijn: schroom niet contact te leggen met Cor Noorda of een van de andere leden van de kerkenraad.

  Lolke Folkertsma, secretaris

  BASISCATECHESE ot mijn schrik zag ik dat in het uitvoerige jaarverslag van onze gemeente over 2008 niets stond over de basiscatechese. Foutje

  Dat probeer ik hier goed te maken, want wat we met elkaar meegemaakt hebben is veel te goed om net te vermelden. Ik heb er erg van genoten en veel van geleerd. Zij hopelijk ook. Met eerst vijf en later vier jongeren zijn we twaalf keer bij elkaar geweest: zes keer in het najaar en zes keer na de jaarwisseling. En brugklasser en drie uit groep acht. Liters thee en pakken vol koekjes zijn erdoor gegaan. Intussen hebben we heel veel besproken. Zoals: wat is er te zien in de kerk hoe verloopt de eredienst wat doet de kerkenraad, de koster, de cantor/organist hoe zit het kerkelijk jaar in elkaar wat zijn de grote feesten in de kerk de doop Maarten Luther Joden en Christenen beelden van God beelden van Jezus de laatste dagen van Jezus waar komt onze Avondmaalsviering vandaan. Tussendoor oefenden we ons in het wegwijs raken in de bijbel en dachten we na over de verschillende manieren van bijbellezen: de eerste en de tweede laag in de verhalen. Tussen Pasen en Pinksteren zullen we nog n keer bij elkaar komen om wat meer over de bijbel te

  ontdekken. En we gaan nog een keer op stap: naar het Joods Historisch Museum in Amsterdam, waar een speciale afdeling voor jongeren is. Ik vermoed dat heel wat volwassenen in onze gemeente een licht gevoel van jaloezie niet kunnen onderdrukken, als ze dit alles lezen.

  Chica van Dam

  Martin Monnickendam, portret rabbijn, ca. 1916. Collectie JHM

  T

 • 10

  LICHT EN DONKER EEN AVOND IN DE VEERTIGDAGENTIJD et houtskool een groot zwart vlak maken op een wit papier, maar het naar het midden toe lichter laten

  worden tot een heel witte plek die open blijft. Veel zwart, weinig wit. En daarna de opdracht: Maak nu in dat licht de heuvel Golgotha. Heftig was het, moeilijk, om een kruis, of drie kruisen, te gaan tekenen. De duisternis van Golgotha, we voelden dat haast lijfelijk. Onder leiding van Hanneke Wester-Meijer konden we zo duisternis en licht ervaren. Twee kanten in het leven van ieder mens, buiten je, en in je. De tien tekeningen die we maakten, hangen tot Pasen aan de wand in het gemeentecentrum.

  BIDSTOND e wekelijkse bidstond vindt plaats op dinsdagavond. Omdat er gemeenteleden zijn die liever 's avonds niet op

  pad gaan en mogelijk wel belangstelling voor deelname aan de bidstond hebben, hebben Zitha en ik besloten dat er voortaan twee tijdstippen zijn. Dinsdagavond van 20.00- 21.00 uur en woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur. Tijdens de bidstond wordt er gedankt en gebeden voor de gemeente, kerkenraad, predikant, kinderen, onze stad, ons land, en de nood die in de wereld en in de omgeving is. Ook bidden we de gebedsintenties die door gemeenteleden aangedragen worden. Ieder die gelooft dat God gebeden kan verhoren, is welkom op dinsdagavond en woensdagmorgen aan de Lassuslaan 68. Aanmelden is niet nodig, maar mag wel. Zitha's telefoonnummer is 038-4216168 Ada Meurs, 038 4225533

  WISSELING IN DE REDACTIE oals vermeld in het verslag van de kerkenraadsvergadering moeten we afscheid nemen

  van Greetje Witte als (eind)redacteur van de Flambouw. Vanaf 2001 heeft ze medeverantwoordelijkheid gedragen voor ons blad en er veel werk voor verricht. Waarvoor we haar hartelijk danken! Greetjes taak is overgenomen door Karin Vrieling.

  AFWEZIGHEID PREDIKANTE an 17 tot 24 april ben ik met vakantie. Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met Marga Konings of met n van de andere kerkenraadsleden.

  Chica van Dam

  M

  D

  Z

  V

 • 11

  VAN DE DIACONIE

  KIA Campagne 40dagentijd Totale werk Tijdens de veertigdagentijd wordt er in onze kerk gecollecteerd voor projecten van Kerk in Actie die te maken hebben met wederopbouw na een ramp. Daar is vaak een lange adem voor nodig. Wederopbouw begint pas als de eerste crisis voorbij is. Op zondag 5 april (Palmpasen) vragen wij uw bijdrage voor het totale werk van Kerk in Actie. In het bijzonder willen we de tieners in Sierra Leone onder uw aandacht brengen. Zij zijn tijdens de burgeroorlog opgegroeid in een tijd van wetteloosheid en in een sfeer van geweld. Veel kinderen kwamen in aanraking met de politie. Nu de burgeroorlog ten einde is, werkt de bevolking hard aan de wederopbouw van het land en aan het herstel van het rechtssysteem. Want het komt nog voor dat kinderen zonder enige vorm van proces vastzitten in een cel. Tussen volwassenen, overgeleverd aan de willekeur van medegevangenen en bewakers, soms gechanteerd of misbruikt. Kerk in Actie partnerorganisatie Defence for Children International heeft zich in Sierra Leone ingezet voor nieuwe jeugdrechtwetgeving. En met succes. Nu ondersteunt de organisatie rechters en politiemensen bij de handhaving van deze wet. Ook investeert DCI in de opleiding van kinderen om zo te voorkomen dat zij in de criminaliteit terecht komen. Zo krijgen veel kinderen een eerste kans op een beter leven. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

  Collecte diaconie Tijdens de viering op zaterdag 11 april (Stille zaterdag) wordt er gecollecteerd voor de diaconie. Zoals bekend proberen we met een bescheiden vermogen in te spelen op hulpvragen: mondiaal, regionaal en in onze eigen gemeente. Met onze bescheiden middelen doen we wat we kunnen. We vragen u om die middelen op zn minst op peil te houden!

  Collecte voor De Bres Op Paaszondag 12 april wordt gecollecteerd voor inloophuis De Bres. Een project van onze gezamenlijke Zwolse kerken waar we graag ons aandeel aan bij willen dragen.

  Orgelfonds De tweede collecte op 12 april is bestemd voor het Orgelfonds.Een bekwame cantor-organist verdient een goed onderhouden instrument!

  Collecte Binnenlands Diaconaat Op zondag 19 april is de collecte voor het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie bestemd voor organisaties die zich inzetten om armoede in Nederland te bestrijden, zoals voedselbanken, inloophuizen of schuldhulp verlening-

 • 12 instanties. Steeds meer mensen in Nederland hebben moeite om rond te komen. Onder hen zijn veel alleenstaande ouders, werklozen, asielzoekers en ouderen. Zij worden niet alleen geplaagd door geldzorgen, maar door hun armoede verliezen ze vaak ook hun sociale contacten en hun zelfrespect. Gelukkig is er veel inzet van diakenen en vrijwilligers om deze mensen te helpen. Ze begeleiden bij financile problemen, maar hebben ook oog voor de eenzaamheid en het verdriet. Zo geven zij gehoor aan de Bijbelse opdracht om te helpen waar geen helper is. In Lelystad hebben diakenen van zeven kerken de krachten gebundeld in het IDO, het Interkerkelijk Diaconaal Overleg. Vier verschillende organisaties functioneren onder deze stichting: een voedselbank, twee inloophuizen en een schuldhulpverlening. Deze aanpak is succesvol. De meeste mensen zijn niet langer dan zes maanden aangewezen op voedselhulp. En, niet onbelangrijk: ze doen nieuwe contacten op en vatten nieuwe moed.

  Stichting Edukans Op zondag 26 april is er een diaconale collecte voor Edukans. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 72 miljoen kinderen niet naar school. De Stichting Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden. Ook betrekt Edukans jaarlijks ruim 300.000 leerlingen in Nederland bij onderwijs in ontwikkelingslanden door acties als Actie Schoenmaatjes (voorheen Operatie Schoenendoos) en Going Global. Omdat onderwijs cht helpt! Edukans steunt onderwijsprojecten in Ethiopi, India, Kenia, Malawi, Oeganda, Albani en Peru. Van harte aanbevolen.

  Collecte Stichting Voorkom De diaconale collecte van zondag 3 mei is bestemd voor de Stichting Voorkom. De Stichting Voorkom is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen. Men tracht dat doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichting over de themas alcohol, drugs, gokken en roken. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensvisie.

  Opbrengst postzegels Kerk in Actie heeft met haar inzamelingsacties van postzegels en kaarten in 2008 maar liefst 40.762,55 opgehaald. De postzegels en kaarten worden vooral ingezameld in de kerken. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers in Nederland zijn grote vrachten postzegels en kaarten zorgvuldig uitgezocht en is de beste manier gezocht om deze postzegels en kaarten om te zetten in een klinkende munt en met groot succes! 27.647,55 was afkomstig van de inzameling van kaarten en 13.115,00 uit de inzameling van postzegels. De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van KIA.

 • 13

  VAN DE KERKRENTMEESTERS e collectes vanaf 16 februari hebben de volgende inkomsten opgeleverd: 22-02 118,30 voor het jeugdwerk

  01-03 168,95 08-03 142,35 15-03 139,65 22-03 142,17 voor het Jaap Meijer Bloemenfonds

  De kerkbalansactie 2009 staat inmiddels al op een stand van 21.402,- . Een voortvarende start, want vorig jaar omstreeks dezelfde tijd stond de thermometer nog op 19.000,-. De zending staat op 655,- ; het jeugdwerk op 531,- . De bus waar u uw bijdrageformulier voor kerkbalans, zending en jeugdwerk in kunt deponeren, blijft nog even naast de Godskiste staan.

  De jaarcijfers zijn gepubliceerd in het jaarverslag dat aan u is toegezonden. Het huishoudboekje van de kerk , de gewone exploitatie, kwam uit op een positief resultaat, 2.837,- . Daarbij waren de fondsen en beleggingen niet inbegrepen. Voor het orgelfonds waren de inkomsten 1.872,- hoger dan de uitgaven. Ook bij het onderhoudsfonds waren de inkomsten 6.248,- hoger. Het Jaap Meijer Bloemenfonds teerde wat in, met 548,- . Tenslotte had ook de kerk te kampen met koersverlies van beleggingen, namelijk 4.214,- .

  Zo kwamen we uit op een positief resultaat van 6.195,-. Als u de gelegenheid te baat neemt om de officile jaarcijfers te bekijken, dan ziet u daar het bedrag van 2.837,- als jaarresultaat genoemd, in overeenkomst met het rekeningschema van de exploitatie.

  Deze presentatie werd ons aangeraden door de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Brett Bos en Cees van der Veer, vanwege de overzichtelijkheid.

  Hebt u vragen , dan beantwoorden de kerkrentmeesters die graag. Wij zijn u dankbaar voor uw betrokkenheid.

  Namens de kerkrentmeesters, Berend Tiesinga

  D

 • 14

  UIT DE CANTORIJ n de viering van Witte Donderdag zingt de cantorij Ubi caritas van de Litouwse componist Vytautas Mikinis. Mikinis, geboren in Vilnius (1954),

  heeft reeds een groot aantal werken voor koor op zijn naam staan. Zijn ongeveer 150 religieuze composities zijn voornamelijk gebaseerd op Latijnse teksten en zo ook deze.

  De bekende regel Ubi caritas et amor, Deus ibi est (Waar vriendschap is en liefde, daar is God) vormt een antifoon of keervers bij een hymne voor Witte Donderdag. De tekst heeft een respectabele leeftijd: sommigen noemen St. Paulinus II van Aquileia (voor 750 802) als auteur, anderen vermoeden een vroegere datum. Van de coupletten van de hymne vinden we alleen het eerste terug in Mikinis compositie. Dit couplet (en een vertaling daarvan) luidt: Congregavit nos in unum Christi amor. / Exultemus, et in ipso iucundemur. / Timeamus, et amemus Deum vivum. / Et ex corde diligamus nos sincero. (De liefde van Christus heeft ons tot n geheel gesmeed. / We willen juichen en vrolijk zijn in deze liefde / we willen de levende God vrezen en liefhebben / en we willen van ganser harte beminnen.) De compositie begint uiteraard met de antifoon, gevolgd door het couplet waarna de antifoon een uitgesponnen Amen voorafgaat.

  Mikinis heeft voor zijn toonzetting geen gebruik gemaakt van de oorspronkelijke gregoriaanse melodie. Dat is opvallend omdat het werk, zoals de partituur aangeeft, is geschreven ter herinnering aan de Franse componist Maurice Durufl (1902 1986). In diens Ubi caritas, het eerste van de Quatre Motets sur des thmes grgoriens, vinden we wel het Gregoriaans terug. Die melodie komen we ook tegen in het Dienstboek een proeve, waarin de Latijnse tekst van de antifoon wordt gecombineerd met een Nederlandse tekst van de verzen. In datzelfde Dienstboek vinden we ook de liederen uit Taiz met de tekst van de antifoon. Zo brengt de compositie van Mikinis ons in contact met de kerkmuziek van vele eeuwen en plaatsen. Jan Nauta

  ENQUTE GAANDEWEG et eerstvolgende nummer van Gaandeweg, kerkblad voor de Protestantse gemeente Zwolle, de Lutherse gemeente en de Hoofdhof in Berkum,

  verschijnt op 22 april. Het zal tegelijk met de volgende Flambouw rondgebracht of opgestuurd worden. In dit nummer wordt een lezersenqute opgenomen. We hopen dat u aan dat onderzoek wilt meewerken. U kunt het papier op 3 of 10 mei in de kerk inleveren (er zal een doos staan) of opsturen naar het kerkelijk bureau van de PGZ.

  I

  H

 • 15

  EEN ZOMERMIDDAG MET n de zomer van 2008 heeft een drietal gemeenteleden op een middag van 15.00 tot 17.00 uur gastvrijheid verleend aan een groep tussen de tien en de

  twintig gemeenteleden. De gastheren vertelden iets over hun werk of over een belangrijke hobby. Gasten waren gemeenteleden die niet of niet zo lang met vakantie waren. Het was een feest om elkaar zo thuis te ontvangen. Voor de deelnemers smaakte het in elk geval naar meer. Als er gemeenteleden zijn die in de periode (medio) juli tot eind augustus via dezelfde formule hun huis (of tuin!) een paar uurtjes open willen zetten voor anderen, laat dat dan voor 1 mei weten aan ondergetekende of aan Etje Verhagen. U mag daar bij zetten naar welke middag in de genoemde periode uw voorkeur uitgaat. Vertelt u ook even wat het onderwerp van de bijeenkomst is? Het elkaar ontmoeten is van even groot belang als het delen van een hobby of vertellen over het werk. Als u bovendien vertelt wat het maximum aantal deelnemers aan de bijeenkomst kan zijn, dan kunnen we daar ook rekening mee houden bij de inschrijving. Etje Verhagen en ik zullen vervolgens een rooster en intekenlijst maken die in juni/juli in de kerk komen te liggen. En we verstrekken nog een keer praktische informatie in de Flambouw.

  Lolke Folkertsma [email protected] of 038 4226826 (s avonds)

  ONTMOETINGSDAG NLVB 25 APRIL 2009 IN NIJKERK et bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt leden en belangstellenden van harte uit voor haar jaarlijkse ontmoetingsdag. Het

  thema is: Grenzeloze lef. De ontmoetingsdag vindt plaats in De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk.

  Lef, over de grenzen van religie, cultuur, nationaliteit heen. Lef -hart, liefde- om over die grenzen heen tot ontmoeting te komen, tot dialoog. Lef om vooroordelen te erkennen en voorbij die grens niet zozeer naar verschillen te kijken, maar vooral naar overeenkomsten. Voor de inleiding is Josien Folbert gevraagd die zich vanaf 1988 inzet voor de dialoog en ontmoeting met moslims en jaren gewerkt heeft voor Kerkinactie en de PKN. Door de landelijke dialoogdagen en gespreksweekenden met moslims en christenen is er in de loop der jaren een netwerk gegroeid. In diverse steden in Nederland is bijvoorbeeld de organisatie Sohbet (open dialoog over wezenlijke zaken) actief, een Nederlandse navolging van het Indonesische Percik waar Josien Folbert samen met haar echtgenoot Jaspert Slob sinds 2006 werkt. Percik betekent zaaibed voor liefde tussen mensen, met het doel om de relaties tussen de verschillende religies te verbeteren en een antwoord te hebben op geweld: geweld eindigt waar liefde begint.

  I

  H

 • 16 Op deze ontmoetingsdag gaan we proberen niet alleen elkaar als christenen te ontmoeten, maar s middags is er ook een ontmoeting met moslimvrouwen, in een gezamenlijk op te zetten programma waarin naast dialoog, muziek en dans centraal zullen staan. Coby Aartsen en Sara de Weerd, die afzonderlijk van elkaar in januari en februari Indonesi hebben bezocht, zullen verhalen over hn grensoverschrijdende ervaringen. We maken het ons niet gemakkelijk Er is lef voor nodig om niet alleen over lef te praten maar ook met lef te handelen. We hopen dat u in grote getale komt! De kosten voor deze dag bedragen 20,--, inclusief lunch en koffie/thee. U kunt zich opgeven bij Erika Hillebrand, 0529-482755 of [email protected] Het dagprogramma hangt op het prikbord in de hal

  STICHTING LUTHERSE WERKGROEP VOOR KERKMUZIEK Jeugdmuziekdagen De Jeugdmuziekdagen zijn bestemd voor kinderen tussen de zeven en vijftien jaar. Vier dagen wordt er gewerkt aan eenvoudige kerkmuziek, die ingepast wordt in de afsluitende vesper aan het eind van deze muziekdagen. De muziek wordt ieder jaar gekozen rond een bepaald thema. Het blijk blijkt telkens weer mogelijk te zijn tot aan driestemmige koormuziek goed uit te voeren, vaak met instrumentale begeleiding. De muzikale leiding berust bij Els Hermanides, Jeroen Bosman en Niek Hermanides. De Jeugdmuziekdagen worden in 2009 gehouden van 1 tot en met 3 mei in de Blauwe Schuur in Amerongen. Thema is dit jaar Als Pasen en Pinksteren op n dag vallen. Kosten: 65,-.

  Jongerenmuziekweekend Het Jongerenmuziekweekend (16 tot 30 jaar) is in 1986 opgezet met het oog op de kinderen, die te oud werden voor de Jeugdmuziekdagen maar nog te jong waren voor de Werkweek voor Kerkmuziek. Hoewel er geen toelatingseisen worden gesteld, wordt enige leesvaardigheid en muzikaliteit wel verondersteld.

  Niveauaanduiding: Motetten uit de Zwlf Geistliche Gesnge van Heinrich Schutz, Evangeliemotetten van Willem Vogel. De Jongerenmuziekdagen worden afgesloten met de medewerking aan een kerkdienst en een concert. Instrumentale intermezzi op muzikaal verantwoord niveau blijken ieder jaar weer mogelijk. De muzikale leiding berust de laatste jaren bij Els Hermanides, Monique Schendelaar en Hans Jansen. Het Jongerenmuziekweekend wordt in 2009 gehouden van 29 mei tot en met 1 juni. De locatie is op dit moment nog niet bekend. Kosten: 80,- voor jongeren met een regulier inkomen, 70,- voor jongeren met alleen studiefinanciering. Op zondag 31 mei verlenen we onze medewerking aan de Pinksterdienst in de

 • 17 Lutherse gemeente Zwolle en op 2e pinksterdag sluiten we het weekend af met een concert in de lutherse kerk in Apeldoorn, aanvang 15.00 uur.

  De 59e WERKWEEK VOOR KERKMUZIEK De Werkweek voor Kerkmuziek wordt gehouden van zaterdag 25 juli tot en met zaterdag 1 augustus in de Zwanenhof in Zenderen (nabij Almelo). De muzikale leiding is in handen van Hans Jansen en Jos Doodkorte. Meer informatie: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl.

  LAAT DE ARMEN NIET DE DUPE WORDEN VAN DE KREDIETCRISIS!

  e kredietcrisis heeft tot nog toe geen gevolgen voor de projectpartners van

  Oikocredit. Oikocredit is een organisatie met kerkelijke roots die al meer dan dertig jaar leningen verstrekt aan projectpartners in ontwikkelingslanden. Oikocredit kent haar klanten goed en verstrekt leningen onder faire voorwaarden. Lokale medewerkers van Oikocredit in de ontwikkelingslanden checken van te voren of een projectpartner in staat is de lening terug te betalen. In de afgelopen vijf jaar is minder dan 2 procent van de verstrekte leningen als oninbaaar afgeschreven. Succesvol investeren in armoedebestrijding Oikocredit is erin geslaagd het aantal projecten waaraan een lening werd uitbetaald in 2008 te laten groeien met 32% tot 365 miljoen. De microfinancieringsinstellingen, die Oikocredit financiert, bereikten in 2008 15 miljoen arme ondernemers en hun families. Het aandelenkapitaal van Oikocredit is in 2008 met 15% gegroeid tot 358 miljoen. In tegenstelling tot de dramatische koersval op de aandelenmarkten heeft het aandeel Oikocredit zijn waarde behouden. Door de positieve resultaten wil Oikocredit over 2008 een dividend van 2% uitkeren. Vraag groter dan aanbod Helaas merkt Oikocredit wel aan haar kapitaalinstroom, dat mensen huiveriger zijn geworden om hun geld te investeren. Het mag toch niet zo zijn dat arme mensen in ontwikkelingslanden weer de dupe van het rijke westen worden en het gelag moeten betalen van de kredietcrisis die ze niet veroorzaakt hebben. Op dit moment overtreft de vraag naar nieuwe leningen ruimschoots het aanbod aan kapitaal. Miljoenen arme mensen wachten nog op een lening. Oikocredit wil ook deze mensen hoop bieden voor de toekomst. Een aandeel in een betere wereld Oikocredit doet juist nu een dringend beroep op u om te bekijken of u nog geld heeft dat u aan het werk wilt zetten om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. U kunt beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een sociaal-ethisch beleggingsfonds met een netto dividend van doorgaans 1,55% en een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 2,5%.

  D

 • 18 Vraag een informatiepakket aan bij Oikocredit Nederland: 030 2341069 of kijk op de website: www.oikocredit.org.

  STILTECENTRUM

  et Stiltecentrum in de Grote Kerk aan de Grote Markt te Zwolle opent dinsdag 28 april om 11 uur weer zijn deuren. U bent dan weer van harte

  welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 11 uur tot 16.30 uur tot eind oktober 2009. U kunt er mediteren, een kaarsje opsteken, mijmeren, een gebed of gedachte toevertrouwen aan God. En u bent ook van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken. Denkt u: ik wil ook wel deel uitmaken van het team van mensen die gasten ontvangen in het Stiltecentrum, bel dan 038-4651300 (dhr. J.Spronk).

  U kunt kiezen uit een ochtend of een middagdienst.

  De ochtenddienst is van 10.45 uur tot 13.30 uur. De middagdienst is van 13.30 uur tot 16.30 uur.

  Het team van het Stiltecentrum

  H

 • 19

  AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld.

  Datum Tijd Activiteit

  Maandag 20.00-22.00 uur Cantorij (niet tijdens schoolvakanties) Dinsdag 20.00-21.00 uur

  Woensdag 10.00-11.00 uur Bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68

  do 2 april 14.30 uur Ouderenmiddag met viering Heilig Avondmaal

  vr 10 april 22.00 uur Grote Kerk: Kruismeditatie, Stabat Mater dolorosa

  zo 12 april 16.30 uur Grote Kerk: Cantateviering: Osteroratorium J.S. Bach

  13.30 uur Oec. kring Het Verhaal gaat di 14 april 19.30 uur Vergadering bezoekgroep

  woe 15 april 9.30 uur Als Vrouwen aan het Woord komen do 16 april 19.30 uur Gemeenteavond (vanaf 18.00 uur korte

  kerkenraadsvergadering) zo 19 april KOPYDATUM vrij 24 april 17.30 uur Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan zo 26 april 16.30 uur Grote Kerk: Michaelsviering

  Thema: are we the champions? Voorplaat: Berthilde Nowak