Flambouw van november 2009

Click here to load reader

download Flambouw van november 2009

of 16

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

description

De Flambouw van november 2009

Transcript of Flambouw van november 2009

 • November 2009

 • 2

  Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag Lezingen

  (bij gastvoorgangers onder voorbehoud)

  Voorganger Ouderling/ Organist

  1 november Allerheiligen

  Hebr. 11/12 (bewerkt) Matthes 5:1-10

  ds. Ch. van Dam Berend Tiesinga Gea Hoven

  8 november 23e na Trinitatis

  Lev. 19:1,2, 9-18 Marcus 12:28-34

  mw. ds. M. Wildeman, Wageningen

  Lolke Folkertsma Tia Deij

  15 november 24e na Trinitatis

  Ex.30: 11-16 Marcus 12:38 - 13:2

  ds. K. Touwen, Huissen

  Marga Konings Tia Deij

  22 november Eeuwigheids-zondag

  Psalm 103 Matthes 18:21-35

  ds. Ch. van Dam Lolke Folkertsma Gea Hoven

  29 november 1e Advent

  Zach. 14:1-9 Lucas 1:1-25

  ds. Ch. van Dam Johanna Wildeman Gea Hoven

  6 december 2e Advent

  Mal. 3:1-4 Lucas 1:26-38

  ds. H. Gnther, Deventer

  Jan Grisnich Gea Hoven

  BIJ DE KERKDIENSTEN De kerkdienst van 1 november wordt voorbereid door een groepje gemeenteleden. Hervormingsdag, Allerheiligen, oogstdankdienst: zullen we in die drie gegevens een rode draad vinden? In de Flambouw van oktober staan allerlei praktische gegevens over deze viering: van de diaconie over de bloemen, van de nevendienst over de schoenendozen. Ds. Maartje Wildeman komt op 8 november. Ze is al eerder bij ons geweest, als predikante van de Lutherse gemeente in Amsterdam Zuid Oost. Tegenwoordig

  staat ze in een PKN-gemeente in Wageningen. Op 15 november ontvangen we ds. Klaas Touwen, predikant van

  de Lutherse gemeente Arnhem. De zondag daarna, 22 november, vieren we Eeuwigheidszondag. We noemen de namen van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn en steken een kaarsje voor hen aan. De cantorij zingt, we vieren samen het Heilig Avondmaal.

 • 3

  Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

  Nevendienst 4 -10 jr

  Andere informatie Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst!

  Chantal, Roos, Dorothe, Re- bekka, Rinske

  Esmeralda/ Marjan

  Oogstdienst 1e collecte: diaconaal project De Hezenberg

  Jaap, Ester, Chris

  Els 1e collecte : KIA: zending, kerkopbouw

  Willemijn, Anita, Karin

  Sammie 1e collecte: KIA Diaconaat Nederland Brieven tekenen voor Amnesty Intern.

  Bastiaan, Ester, Wille-

  mijn, Margriet Christa We gedenken overleden gemeenteleden

  m.m.v. de cantorij viering Heilig Avondmaal 1e collecte: St. Luth. Accommodatie Beheer 2e collecte: onderhoudsfonds verkoop Wereldwinkel

  Rienke, Rinske,

  Maartje, Jaap, Rebekka

  Sipco/Mariska viering Heilige Doop 1e collecte: Inloophuis De Bres

  Chantal, Roos, Dorothe

  Sammie, Ingeriek, Jeanine

  1e collecte: de Zonnesteen, inloophuis voor kankerpatinten.

  Op de eerste Adventszondag, 29 november, zullen er twee kinderen gedoopt worden: Marleen (geb. 13 april 2008), dochter van Susanne Wilke en Joep Luijten, zusje van Emma. En Jurre (geb. 30 september 2009), zoon van Alit Hoekstra en Maarten Epema, broertje van Niels en Sep. Op de Adventszondagen lezen we uit Lucas 1 en 2. Dit jaar wandelt er een ezeltje door de bekende verhalen en we proberen ons met de kinderen voor te stellen hoe hij alle

  gebeurtenissen ervaart. En natuurlijk wordt de stal opgebouwd, van zondag tot zondag en zal er iedere week een kaars meer worden aangestoken in de Adventskrans. Op Tweede Advent, 6 december, komt ds. Hans Gnther uit Deventer. Hij was van 1989 tot 1998 predikant van onze gemeente en zal in de komende vacaturetijd consulent zijn. Chica van Dam

 • 4

  NOVEMBER, AFRONDEN EN OPNIEUW BEGINNEN? et Nieuwjaar en na de grote vakantie, het zijn momenten

  waarop we na afronding een nieuwe agenda openslaan, opnieuw beginnen. Maar ook in de herfst kennen we dit soort ervaringen: we vieren het oogstfeest, herdenken de overledenen van het afgelopen jaar in onze gemeente, het kerkelijk jaar wordt afgesloten en de adventsperiode begint. Het lijkt wel een soort achtbaan waarin we heen en weer bewegen tussen achterom kijken en de blik naar voren richten, naar de toekomst toe. We kijken achterom met voldoening, met vreugde over de oogst die ons weer gegund is in de natuur. We verheugen ons over hoe we ons in de zomer hebben mogen voeden met wat de natuur ons bood en over de voorraad die we hebben mogen verzamelen voor de komende winter. We noemen in het midden van de gemeente nog een keer de namen van de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn, niet om ze daarna te vergeten, maar om hun aanwezigheid en invloed op ons leven nog een keer te benadrukken, in dankbaarheid terug te denken aan wat ze aan goeds voor ons hebben betekend en te bevestigen dat die invloed nooit echt verloren kan gaan. Die leeft immers in ons voort en geven we weer door in ons eigen doen en laten, een onverbrekelijke keten van doorgegeven liefde, zorg en levenskracht. En soms is er ook de bevestiging van wat niet goed gegaan is, in het contact, in de levenswijze of in keuzes die door iemand gemaakt zijn. Dan mogen we bij het herdenken voor onszelf bidden om kracht en steun om verder te gaan met die herinnering, die ons belast, om ruimte om te aanvaarden dat het gegaan is zoals het ging en om de kracht om verder te gaan, om de draad van het eigen leven weer op te pakken.

  We sluiten het kerkelijk jaar af: ook dit jaar weer is de cyclus voltooid. We hebben met alle christenen over de hele wereld advent, Kerst, Pasen en Pinksteren gevierd. En aan het eind van deze maand begint de adventsperiode al weer. Een scharnierpunt, de tijd draait door, er is geen houden aan, we zullen ons weer laten inspireren door het Licht dat geboren wordt, steeds opnieuw.

  Laten we elkaar een waardevolle maand wensen, waarin we open staan voor al die verschillende kanten van ons bestaan die in deze periode onder onze aandacht gebracht worden. Etje Verhagen

  M

 • 5

  UIT DE GEMEENTE Geboren Op 30 september is geboren JURRE Bertus, zoon van Alit Hoekstra en Maarten Epema, broertje van Niels en Sep. Gods zegen gewenst voor dit nieuwe leven, aan jullie toevertrouwd!

  Verhuisd Mevrouw Yuvali Theis, Commissiestraat 16, is verhuisd naar s-Gravenhage. Marc Noorda is verhuisd naar Beethovenlaan 466 in Zwolle. Dhr. J. Vredeveldt is verhuisd naar

  de Nieuwe Haven k. 337, Burg. De Vos de Waelstr. 1, 8011 AS Zwolle

  AFWEZIGHEID PREDIKANTE p 10 en 11 november neem ik deel aan de tweejaarlijkse studiedagen voor Lutherse predikanten. We doen dat de laatste jaren samen met collegas uit

  Lippe, die in een vergelijkbare situatie zitten als wij. We komen dit keer bij elkaar in de kumenische Begegnungssttte Kloster Frenswegen (even over de grens bij Enschede).

  Het thema is: Als Lutherse gemeenten missionair zijn. Met mijn nieuwe collega Louisa Vos, net begonnen in de ELG Apeldoorn, heb ik afgesproken dat ik haar mentor zal zijn. Mentoraat is de volgens de Kerkorde verplichte werkbegeleiding van beginnende predikanten. Met het oog daarop zal ik meedoen aan een tweedaagse mentorentraining op Hydepark op 17 en 18 november. Ch. van Dam

  O

 • 6

  AFSCHEID VAN ONZE PREDIKANT weet het nu wel: op 1 januari a.s. gaat onze predikant Chica van Dam met emeritaat. Na een 25 jaar luthers predikantschap waarvan de laatste 10

  jaar bij ons gaat Chica het rustiger aan doen en genieten van haar vrije tijd. Wij allemaal kennen haar nu goed en weten, dat die vrije tijd snel zal worden opgevuld Op zondag 10 januari a.s. neemt Chica afscheid. Dat zal s morgens in de dienst gebeuren en s middags zullen collega-predikanten, relaties en andere bekenden afscheid van haar kunnen nemen. In de ochtenddienst en bij het koffiedrinken erna bent u allen hartelijk welkom. De uitnodiging ontvangt u binnenkort. Uiteraard kunt u ook bij de vesper om 15.30 uur aanwezig zijn, als u dat wilt. Bij een afscheid hoort ook een cadeau en daarover hebben Chica en de kerkenraad van gedachten gewisseld. Chica was heel duidelijk: gn individuele cadeaus, maar wl graag als u toch iets wilt geven een geldbedrag voor een Goed Doel, dat haar na aan het hart ligt:

  het dorp Neve Shalom/Wahat al-Salam in Isral. Dit dorp waar Joden en Palestijnen nauw samenleven, wil blijven bouwen aan een duurzame weg naar Vrede. Want willekeurig welke oplossing zich ook aandient, uiteindelijk zullen mensen mt en naast elkaar moeten samenleven. Juist op dat punt verricht het dorp NS/WaS al meer dan 30 jaar belangrijk pionierswerk op het gebied van onderwijs, jongerenontmoetingen en volwassenen-encounters. Die droom dagelijks realiteit maken is waar NS/WaS voor staat en gaat verder dan de politieke oplossing zelf. Die dialoog is vele malen

  vruchtbaarder dan de confrontaties en geeft ook hoop op een betere toekomst. Een begin met de dialoog wordt gemaakt op de basisschool, waar joodse en Palestijnse kinderen jarenlang gezamenlijk onderwijs krijgen. Speciaal voor deze school zou Chica graag uw gift willen bestemmen. De kerkenraad wil dit idee graag van harte ondersteunen en plaatst op zondag 10 januari een doos in het gemeentecentrum waarin u dan uw gift kunt deponeren. Voor meer informatie over het project: www.nswas.nl of www.nswas.com . Voor het overige willen Chica en de kerkenraad de afscheidsdienst eenvoudig houden. Chica blijft lid van onze gemeente en blijft in Zwolle wonen. Ongetwijfeld zullen we haar nog vaak kunnen begroeten, niet als onze predikant, wel als lid van onze gemeente! Namens de kerkenraad, Johanna Wildeman, voorzitter

  U

 • 7

  INFORMATIE OVER HET BEROEPEN VAN DE NIEUWE PREDIKANT

  n de vacaturetijd zal onze voormalige predikant ds. Hans Gnther als consulent fungeren. Hij is tevens adviseur voor de beroepingscommissie en

  zal als gastpredikant vaak in een dienst in onze geme