Dm 20140827

40
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES MOERDIJKSE MIDWEEKEDITIE 27 AUGUSTUS 2014 WEEK 35 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 16.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL DOOR RIA VAN MEIR Het aantal bezoekers voor beide kermis- sen neemt al enkele jaren sterk af. De inwoners van Moerdijk en Noordhoek laten het niet alleen op de kermisdagen zelf afweten, in een enquête van de ge- meente Moerdijk gaven zij ook aan min- der interesse te hebben in de dorpsattrac- ties. Ondanks zijn inspanningen slaagde exploitant Rinus van der Zande er niet in om een volwaardige kermis op te zetten, omdat exploitanten van andere attracties afhaakten. Zij gaven aan te weinig omzet te halen uit een standplaats in Moerdijk en Noordhoek. Interesse Wethouder Thomas Zwiers betreurt het einde van de kermistradities in beide dor- pen. “Als college weten wij echter ook dat het voortbestaan van de kermissen nu eenmaal afhankelijk is van de bezoekers. Zolang er voldoende interesse is bij onze inwoners, blijft het voor de exploitant rendabel en kunnen de kermissen blijven voortbestaan. Hoe minder rendabel, hoe lastiger het voor de exploitant is om deelnemers voor de kermis te vinden en de kermis aantrek- kelijk te houden”, realiseert hij zich. Toch wil Zwiers de moed nog niet opgeven. Met Van der Zanden is afgesproken dat hij in gesprek gaat met de dorpsraden van Moerdijk en Noordhoek om te kij- ken naar mogelijkheden om volgend jaar toch een kermis op te zetten. “Zij zullen de krachten moeten bundelen om begin volgend jaar in Moerdijk en Noordhoek nog eenmalig een kermis te organiseren. De gemeente zal dan waar mogelijk fa- ciliteren.” Andere kermissen Voor de kermissen in andere kernen dreigt stopzetting vooralsnog niet. “We werken met drie exploitanten die vijfja- rige contracten hebben. Daarbij hebben we gekozen voor con- tinuïteit van de kermissen en niet voor bijvoorbeeld exploitanten die voor hoge bedragen inschrijven en vervolgens deze garantie niet kunnen geven”, verze- kert gemeentewoordvoerster Marjolein Maarssen. Volgens de gemeente lopen de grotere kermissen in Zevenbergen, Klundert en Fijnaart in ieder geval goed. Daarnaast zijn er nog kermissen in de kernen Zevenbergschen Hoek, Langeweg, Willemstad en Standdaarbuiten. Te weinig interesse nekt kermissen Doek voor Moerdijk en Noordhoek valt MOERDIJK/NOORDHOEK – De kernen Moerdijk en Noordhoek moeten het dit jaar zonder een kermis doen. Exploitant Rinus van der Zande is er niet in geslaagd om voldoende attracties te vinden voor een rendabele kermis. De Halsternaar wil echter met de dorpsraden van Moerdijk en Noordhoek in gesprek om volgend jaar toch een kermis in beide dorpen op te zetten. ZEVENBERGEN - De Kunst & Cultuur Route wordt zoals ieder jaar gehouden in het tweede en derde weekend van september (13 en 14 en 20 en 21 september). Dit jaar zijn er 29 bijzondere locaties, verspreid over heel de ge- meente Moerdijk. Op woensdag 13 augustus zal tussen 19.30 en 20.30 uur de officiële opening plaatsvinden van de over- zichtstentoonstelling van de deelnemers aan de Kunst & Cultuur Route 2014 in woon/zorgcentrum De Zeven Schakels in Zeven- bergen. Tijdens de opening van deze tentoonstelling wordt te- vens het eerste programmaboekje van de route uitgereikt aan de wethouder van cultuur Dhr. Schoneveld. Wij nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en tevens ook de tentoonstelling te bekijken om een indruk te krijgen van wat men kan verwachten tijdens de Kunst & Cultuur Route. Deze overzichtstentoonstelling is te zien tot 21 september en alle dagen van de week van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Kasteelweg 1, 4761 BN in Zevenbergen. De programmaboekjes, flyers en posters zijn vanaf 13 augustus af te halen. Voor alle informatie hierover en over de route kijk op: www.cultuurmoerdijk.nl Kunst & Cultuur Route in startblokken WILLEM DE ZWIJGER BETREKT LOKAAL DE SINGEL NOG NIET ZEVENBERGSE SCHOOL VIERT 40-JARIG BESTAAN MOERDIJK – Uit een evaluatie van de pro- vincie Noord-Brabant is gebleken dat de Regiotaxi een goed functionerende, maar dure vorm van openbaar vervoer is. Bij deze vorm van openbaar vervoer worden zitplaatsen in een taxi per reiziger verhuurd als ‘vangnet-OV’ op plaatsen met beperkt regulier OV. Er is echter wel besloten om het huidige van deur-tot-deur-OV en de gezamenlijke exploitatie met de gemeente voort te zetten. De provincie wil het ge- bruik van de Regiotaxi de komende jaren beperken op plaatsen waar voldoende re- gulier OV beschikbaar is. Daarnaast gaat men op zoek naar andere kleinschalige initiatieven. Regiotaxi blijkt goed, maar duur ZEVENBERGSCHEN HOEK – De gemeente Moerdijk wil dit jaar nog de fietsveiligheid van de Achterdijk tussen Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek verbeteren. Het project maakt deel uit van het meerja- renprogramma voor het Fiets- en wandel- padennetwerk, dat in 2011 vastgesteld is. Nadat eerder al een dynamische snel- heidsdisplay is geplaatst op de Achterdijk om het verkeer te wijzen op de snelheid, volgen dit jaar aanvullende maatregelen. Daarvoor worden enkele ‘vlakke drempels’ aangelegd en de aansluitingen naar de Schenkeldijk en de Drielseweg verbreed. Tijdens de werkzaamheden worden ook reparaties aan het wegdek uitgevoerd. Achterdijk krijgt vlakke drempels FIJNAART – Rijkswaterstaat voert komend weekend werkzaamheden uit aan de A59 richting Zierikzee tussen de knooppunten Noordhoek en Sabina. Het gaat om regu- lier onderhoud aan het wegdek, de via- ducten en vangrails. De werkzaamheden starten vrijdag 29 augustus om 21.00 uur en lopen door tot maandag 1 september om 06.00 uur. In die tijd zal de A59 tussen beide knooppunten in de richting van Zie- rikzee afgesloten zijn voor al het verkeer. Dat wordt in de richting van Dinteloord omgeleid via de N268. Verkeer voor Steen- bergen kan gebruik maken van de A58, A4 en N259. Verkeer vanuit Fijnaart rijdt best via de N640 en N641 richting de N268. Weekendafsluiting A59 bij Fijnaart WILLEMSTAD – De Noordlangeweg bij Willemstad wordt mogelijk ingericht als fietsstraat. De polderweg maakt deel uit van een nieuwe fietsverbinding die de gemeente Moerdijk wil realiseren tussen Willemstad en Klundert. Het traject tussen beide vestingsteden loopt over de Noord- langeweg, Tonsedijk, Zwingelspaanse- dijk en Drogedijk. Die laatste drie straten worden voorzien van fietsstroken in rood asfalt. Inmiddels zijn de schetsontwerpen van de nieuwe verbinding gereed. Deze zullen volgens het college in september of oktober worden voorgelegd aan de be- langhebbenden. De realisatie van de fiets- verbinding staat gepland voor volgend jaar. Noordlangeweg in beeld als fietsstraat ZEVENBERGEN/FIJNAART – De oude- renbonden en de gemeente Moerdijk houden twee informatiebijeenkomsten over vergeetachtigheid en dementie in Ze- venbergen en Fijnaart. Door de vergrijzing krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. Voor zowel de dementerenden als hun naasten heeft dat een grote impact op het dagelijks leven. De bijeenkomsten moeten inzicht geven in het verschil tussen ‘gewone’ vergeetachtigheid en dementie. De bijeenkomsten zijn op maandag 22 sep- tember van 19.00 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Zevenbergen en op vrij- dag 26 september van 13.30 uur tot 16.00 uur in de Fendertshof in Fijnaart. Twee bijeenkomsten over dementie ZEVENBERGEN – Het Nederlands kampi- oenschap kruisboogschieten vindt zater- dag 30 augustus en zondag 31 augustus plaats bij Eetcafé Zwart Schaap in Zeven- bergen. De organisatie is in handen van de Nederlandse kruisboogbond. Tijdens het NK worden de beste schutter en het beste korps van Nederland bepaald. Za- terdagmiddag schieten de organiserende verenigingen hun pijlen af. Vanaf 18.30 uur kunnen ook bezoekers onder begeleiding een poging wagen. Zondag treden vanaf 09.30 uur de eerste kruisboogschutters aan. Daarna strijden ook de deelnemers uit de hoofdklasse en ereklasse tegen elkaar. Na afloop is de prijsuitreiking. NK kruisboogschieten in Zevenbergen NOORDHOEK – Ruim vijftig auto’s en motoren hadden zich zondagmorgen verzameld in Noordhoek voor een oldtimerrit naar de Hoeksche Waard en terug. Een traject van 120 km waar de deelnemers ongeveer vier uur over konden doen. De tocht werd georganiseerd door de echtparen Ad en Adje Toolenaars en Kees en Elly Verwater van verschillende Triumph Clubs. FOTO ANJA BOUWMAN IN DEZE EDITIE: BARTHOLOMEUSKERMIS KORTINGSBONNEN VANDAAG IN DE BODE Kinder special Van teddyberenfeestje tot echte filmster EIGEN KAMER, EIGEN PLEK BEWAAR EXEMPLAAR 2014 Verwennerij tijdens de babyshower Kosten kinderopvang kunnen meevallen door opvangtoeslag

description

 

Transcript of Dm 20140827

Page 1: Dm 20140827

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S EMIDWEEKEDITIE27 AUGUSTUS 2014WEEK 35

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 16 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

DOOR RIA VAN MEIR

Het aantal bezoekers voor beide kermis-sen neemt al enkele jaren sterk af. De inwoners van Moerdijk en Noordhoek laten het niet alleen op de kermisdagen zelf afweten, in een enquête van de ge-meente Moerdijk gaven zij ook aan min-der interesse te hebben in de dorpsattrac-ties. Ondanks zijn inspanningen slaagde exploitant Rinus van der Zande er niet in om een volwaardige kermis op te zetten, omdat exploitanten van andere attracties afhaakten. Zij gaven aan te weinig omzet te halen uit een standplaats in Moerdijk en Noordhoek.

InteresseWethouder Thomas Zwiers betreurt het einde van de kermistradities in beide dor-

pen. “Als college weten wij echter ook dat het voortbestaan van de kermissen nu eenmaal afhankelijk is van de bezoekers. Zolang er voldoende interesse is bij onze inwoners, blijft het voor de exploitant rendabel en kunnen de kermissen blijven voortbestaan. Hoe minder rendabel, hoe lastiger het voor de exploitant is om deelnemers voor de kermis te vinden en de kermis aantrek-kelijk te houden”, realiseert hij zich. Toch wil Zwiers de moed nog niet opgeven. Met Van der Zanden is afgesproken dat hij in gesprek gaat met de dorpsraden van Moerdijk en Noordhoek om te kij-ken naar mogelijkheden om volgend jaar toch een kermis op te zetten. “Zij zullen de krachten moeten bundelen om begin volgend jaar in Moerdijk en Noordhoek nog eenmalig een kermis te organiseren.

De gemeente zal dan waar mogelijk fa-ciliteren.”

Andere kermissenVoor de kermissen in andere kernen dreigt stopzetting vooralsnog niet. “We werken met drie exploitanten die vijfja-rige contracten hebben. Daarbij hebben we gekozen voor con-tinuïteit van de kermissen en niet voor bijvoorbeeld exploitanten die voor hoge bedragen inschrijven en vervolgens deze garantie niet kunnen geven”, verze-kert gemeentewoordvoerster Marjolein Maarssen. Volgens de gemeente lopen de grotere kermissen in Zevenbergen, Klundert en Fijnaart in ieder geval goed. Daarnaast zijn er nog kermissen in de kernen Zevenbergschen Hoek, Langeweg, Willemstad en Standdaarbuiten.

Te weinig interesse nekt kermissenDoek voor Moerdi jk en Noordhoek val t

MOERDIJK/NOORDHOEK – De kernen Moerdijk en Noordhoek moeten het dit jaar zonder een kermis doen. Exploitant Rinus van der Zande is er niet in geslaagd om voldoende attracties te vinden voor een rendabele kermis. De Halsternaar wil echter met de dorpsraden van Moerdijk en Noordhoek in gesprek om volgend jaar toch een kermis in beide dorpen op te zetten.

ZEVENBERGEN - De Kunst & Cultuur Route wordt zoals ieder jaar gehouden in het tweede en derde weekend van september (13 en 14 en 20 en 21 september).

Dit jaar zijn er 29 bijzondere locaties, verspreid over heel de ge-meente Moerdijk. Op woensdag 13 augustus zal tussen 19.30 en 20.30 uur de offi ciële opening plaatsvinden van de over-zichtstentoonstelling van de deelnemers aan de Kunst & Cultuur Route 2014 in woon/zorgcentrum De Zeven Schakels in Zeven-bergen. Tijdens de opening van deze tentoonstelling wordt te-vens het eerste programmaboekje van de route uitgereikt aan

de wethouder van cultuur Dhr. Schoneveld. Wij nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en tevens ook de tentoonstelling te bekijken om een indruk te krijgen van wat men kan verwachten tijdens de Kunst & Cultuur Route. Deze overzichtstentoonstelling is te zien tot 21 september en alle dagen van de week van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Kasteelweg 1, 4761 BN in Zevenbergen. De programmaboekjes, fl yers en posters zijn vanaf 13 augustus af te halen. Voor alle informatie hierover en over de route kijk op: www.cultuurmoerdijk.nl

Kunst & Cultuur Route in startblokken

WILLEM DE ZWIJGER BETREKT LOKAAL DE

SINGEL NOG NIET

ZEVENBERGSE SCHOOL VIERT

40-JARIG BESTAAN

MOERDIJK – Uit een evaluatie van de pro-vincie Noord-Brabant is gebleken dat de Regiotaxi een goed functionerende, maar dure vorm van openbaar vervoer is. Bij deze vorm van openbaar vervoer worden zitplaatsen in een taxi per reiziger verhuurd als ‘vangnet-OV’ op plaatsen met beperkt regulier OV. Er is echter wel besloten om het huidige van deur-tot-deur-OV en de gezamenlijke exploitatie met de gemeente voort te zetten. De provincie wil het ge-bruik van de Regiotaxi de komende jaren beperken op plaatsen waar voldoende re-gulier OV beschikbaar is. Daarnaast gaat men op zoek naar andere kleinschalige initiatieven.

Regiotaxi blijkt goed, maar duur

ZEVENBERGSCHEN HOEK – De gemeente Moerdijk wil dit jaar nog de fi etsveiligheid van de Achterdijk tussen Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek verbeteren. Het project maakt deel uit van het meerja-renprogramma voor het Fiets- en wandel-padennetwerk, dat in 2011 vastgesteld is. Nadat eerder al een dynamische snel-heidsdisplay is geplaatst op de Achterdijk om het verkeer te wijzen op de snelheid, volgen dit jaar aanvullende maatregelen. Daarvoor worden enkele ‘vlakke drempels’ aangelegd en de aansluitingen naar de Schenkeldijk en de Drielseweg verbreed. Tijdens de werkzaamheden worden ook reparaties aan het wegdek uitgevoerd.

Achterdijk krijgt vlakke drempels

FIJNAART – Rijkswaterstaat voert komend weekend werkzaamheden uit aan de A59 richting Zierikzee tussen de knooppunten Noordhoek en Sabina. Het gaat om regu-lier onderhoud aan het wegdek, de via-ducten en vangrails. De werkzaamheden starten vrijdag 29 augustus om 21.00 uur en lopen door tot maandag 1 september om 06.00 uur. In die tijd zal de A59 tussen beide knooppunten in de richting van Zie-rikzee afgesloten zijn voor al het verkeer. Dat wordt in de richting van Dinteloord omgeleid via de N268. Verkeer voor Steen-bergen kan gebruik maken van de A58, A4 en N259. Verkeer vanuit Fijnaart rijdt best via de N640 en N641 richting de N268.

Weekendafsluiting A59 bij Fijnaart

WILLEMSTAD – De Noordlangeweg bij Willemstad wordt mogelijk ingericht als fi etsstraat. De polderweg maakt deel uit van een nieuwe fi etsverbinding die de gemeente Moerdijk wil realiseren tussen Willemstad en Klundert. Het traject tussen beide vestingsteden loopt over de Noord-langeweg, Tonsedijk, Zwingelspaanse-dijk en Drogedijk. Die laatste drie straten worden voorzien van fi etsstroken in rood asfalt. Inmiddels zijn de schetsontwerpen van de nieuwe verbinding gereed. Deze zullen volgens het college in september of oktober worden voorgelegd aan de be-langhebbenden. De realisatie van de fi ets-verbinding staat gepland voor volgend jaar.

Noordlangeweg in beeld als fi etsstraat

ZEVENBERGEN/FIJNAART – De oude-renbonden en de gemeente Moerdijk houden twee informatiebijeenkomsten over vergeetachtigheid en dementie in Ze-venbergen en Fijnaart. Door de vergrijzing krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. Voor zowel de dementerenden als hun naasten heeft dat een grote impact op het dagelijks leven. De bijeenkomsten moeten inzicht geven in het verschil tussen ‘gewone’ vergeetachtigheid en dementie. De bijeenkomsten zijn op maandag 22 sep-tember van 19.00 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Zevenbergen en op vrij-dag 26 september van 13.30 uur tot 16.00 uur in de Fendertshof in Fijnaart.

Twee bijeenkomsten over dementie

ZEVENBERGEN – Het Nederlands kampi-oenschap kruisboogschieten vindt zater-dag 30 augustus en zondag 31 augustus plaats bij Eetcafé Zwart Schaap in Zeven-bergen. De organisatie is in handen van de Nederlandse kruisboogbond. Tijdens het NK worden de beste schutter en het beste korps van Nederland bepaald. Za-terdagmiddag schieten de organiserende verenigingen hun pijlen af. Vanaf 18.30 uur kunnen ook bezoekers onder begeleiding een poging wagen. Zondag treden vanaf 09.30 uur de eerste kruisboogschutters aan. Daarna strijden ook de deelnemers uit de hoofdklasse en ereklasse tegen elkaar. Na afl oop is de prijsuitreiking.

NK kruisboogschieten in Zevenbergen

NOORDHOEK – Ruim vijftig auto’s en motoren hadden zich zondagmorgen verzameld in Noordhoek voor een oldtimerrit naar de Hoeksche Waard en terug. Een traject van 120 km waar de deelnemers ongeveer vier uur over konden doen. De tocht werd georganiseerd door de echtparen Ad en Adje Toolenaars en Kees en Elly Verwater van verschillende Triumph Clubs. FOTO ANJA BOUWMAN

In deze edItIe:

BartholomeuskermIskortIngsBonnen

VANDAAGIN DE BODE

Kinderspecial

Van teddyberenfeestje tot echte filmster

eigen kamer,eigen plek

BeWaareXemplaar

2014

Verwennerij tijdens de babyshower

kosten kinderopvang kunnen meevallen door opvangtoeslag

Page 2: Dm 20140827
Page 3: Dm 20140827

actualiteit

DOOR ANJA BOUWMAN

Net een jaar bestond De Boemerang toen Mariëtte aan haar eerste lesjaar in Zeven-

bergen begon. Er is een hoop veranderd sindsdien vindt ze. “Een kind op zich veran-dert niet, maar de invloeden die ze krijgen zijn wel sterk veranderd,” zegt ze. Het was

veertig jaar geleden bijvoorbeeld volgens haar niet ‘gewoon’ dat beide ouders werk-ten. “Ik was zelf een van de eerste deel-tijdwerkers in het onderwijs. Dat bracht

heel wat teweeg onder de ouders, die zich afvroegen of het wel goed zou gaan. Ik moest officieel toestemming vragen aan de gemeente en ik werd er ook op aange-keken, ‘die gaat werken, terwijl ze kinde-ren heeft.’ Nu is het meer regel dan uitzon-dering dat beide ouders werken en daarom biedt De Boemerang ook peuteropvang en buitenschoolse opvang.”

VrouwenLeerkracht in het basisonderwijs is volgens Mariëtte Landzaat een vrouwenberoep ge-worden. Van de achttien leerkrachten die op De Boemerang werken, zijn er twee man. Ook staat er voor geen enkele klas meer een fulltime kracht. Iedereen werkt in deeltijd.

DigitaliseringDe grootste verandering in de afgelopen veertig jaar is volgens de directeur echter de digitalisering. “We hebben nu te maken met kinderen die met een tabletje worden opgevoed. Voor ons als personeel is het weleens lastig de ontwikkelingen bij te houden. Kinderen zijn soms handiger op de computer dan wij.” De komst van de pc, internet en digitale lesborden hebben het onderwijs drastisch veranderd. “We heb-ben nu zelfs een digibord met een touch screen. We kunnen de lesboeken digitaal laten zien, filmpjes van internet en noem maar op. Ik verwacht dat we in de toe-

komst veel zullen gaan doen met tablets.” Dit betekent volgens de directeur niet dat papier en pen ooit uit de school zullen verdwijnen. “Kinderen moeten toch leren schrijven.”

MondigerMariëtte vindt dat het beroep er niet ge-makkelijker op is geworden. “We hebben te maken met steeds mondigere kinderen en ouders. Dat is een goede ontwikkeling, maar maakt wel dat je stevig in je schoe-nen moet staan. Verder komt er steeds meer van buitenaf de school in, waar we op in moeten spelen: bijvoorbeeld duur-zaamheidprojecten, sponsorlopen, pro-jecten over gezonde voeding, enzovoort. Uiteindelijk is onze ‘basisbusiness’ toch kinderen leren lezen, schrijven en reke-nen.” Als Mariëtte Landzaat terugkijkt op de afgelopen veertig jaar, vraagt zij zich weleens af waar de jaren zijn gebleven. Ze ziet voornamelijk hoogtepunten. Zo is ze trots dat De Boemerang voorloper was bij de invoering van Engels in de kleuter-klassen. Binnenkort krijgen ook de peuter-groepen een half uurtje Engels per week. “Hoewel ik mobiliteit van leerkrachten ze-ker toejuich, ben ik zelf natuurlijk niet echt een goed voorbeeld, door al zolang op de-zelfde school te werken. Belangrijk is dat je je altijd blijft ontwikkelen.” De directeur is nog steeds blij met haar baan. “Ik heb het nog steeds naar mijn zin. Het is heel afwisselend werk. Elke dag is anders en er gebeuren steeds weer andere dingen. En tja, De Boemerang blijft toch wel mijn schooltje.”

PaGiNa 3

“Kinderen moeten toch leren schrijven.”

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

‘Kinderen worden nu opgevoed met een tabletje’Jubileum voor De Boemerang en directeur Mariët te Landzaat

Directeur van jubilerende Boemerang Mariëtte Landzaat veertig jaar in het onderwijs. FOTO ANJA BOUWMAN

ZEVENBERGEN - Basisschool De Boemerang bestaat veertig jaar. Dat zal het hele schooljaar te merken zijn. Afgelopen maandag heeft burgemeester Jac Klijs het feestjaar geopend met het hijsen van de vlag en kinderen lieten ‘s middags wensballonnen op. Ook voor directeur Mariëtte Landzaat is het een bijzonder jaar. Zij werkt per 1 augustus jl. veertig jaar in het onderwijs, waarvan 39 jaar op De Boemerang.

DOOR RIA VAN MEIR

Het leerlingenaantal van Willem de Zwij-ger neemt al jaren gestaag toe. Telde de school in 2009 nog 87 leerlingen, naar verwachting zullen dat er in januari 2015 139 zijn. Die groei is volgens directrice Susanne Commandeur onder meer te dan-ken aan investeringen in de kwaliteit en de sfeer van het onderwijs. “We streven ernaar om onszelf steeds te verbeteren. Dat zie je terug in de opbrengsten van de leerlingen, maar ook in de sfeer. Die is heel prettig en ook de leerlingen voelen zich thuis”, constateert ze. Die stijgende lijn zorgt er volgens haar voor dat er steeds meer kleuters worden aangemeld bij de school. “Tot en met november alleen al komen er tien kleuters bij. Daarnaast zien we ook zeven instromers vanuit de nieuw-bouwwijk Kloosterblok komen. Er zijn ook wel leerlingen van andere scholen uit de regio die overstappen, maar wij nemen niet zomaar iedereen aan. Wanneer ou-ders aangeven te willen overstappen, ad-viseren we ouders altijd om eerst het ge-sprek met de huidige school/directie aan

te gaan om samen naar een oplossing te zoeken, overstappen heeft veel impact op een kind.”, stelt Commandeur.

OplossingDoor de gestage groei van de afgelopen jaren is Willem de Zwijger echter uit zijn jasje gegroeid. Opnieuw extra ruimte bijbouwen, zoals twee jaar geleden al gebeurde, zit er dit keer niet in. “Daar is het schoolplein echt te klein voor”, aldus de directrice. In overleg met de gemeente Moerdijk werd daarom besloten om een leegstaand lokaal in De Singel, die slechts vijfhonderd meter verderop ligt, in te rich-ten voor de openbare basisschool. Die oplossing stuit echter op verzet van enkele ouders en ook raadslid Pauline Joosten van Burger Belangen Moerdijk vindt een dependance bij De Singel verre van ideaal. De partij pleit voor een structurele oplos-sing voor ‘de Willem’. Commandeur be-grijpt de gevoeligheid wel. “Niet iedereen ziet het zitten om zijn of haar kind naar een andere locatie te brengen. Zij zeggen be-wust te hebben gekozen voor onze school, onze sfeer en onze openheid. Wij zijn als

school echter van mening dat het type onderwijs dat wij geven onafhankelijk is van de locatie waarin we zitten. Wij wor-den geen Singel en geven op onze manier les, vanuit onze visie, met onze methodes en onze leerkrachten.” De directie en het team heeft daarom vorige week besloten om tijdelijk af te zien van de verhuizing naar De Singel. De extra klas wordt voorlo-pig gehuisvest in de overblijfruimte.

InformatieavondDat besluit is echter van tijdelijke aard, want volgens Commandeur moet er hoe dan ook een oplossing komen. “Ik denk dat dit slechts uitstel van executie is. Op ons terrein is er geen mogelijkheid voor uitbreiding, terwijl De Singel die ruimte wel heeft.” Gezien de gevoeligheid van het onderwerp heeft het schoolbestuur van Willem De

Zwijger daarom besloten om een informa-tieavond te beleggen voor alle ouders. Zij worden op 9 september bijgepraat over de situatie. Ook wethouder Thomas Zwiers van onder-wijs zal daarbij aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven. Na die informatiebijeenkomst zal er een definitief besluit genomen worden over de huisvesting.

Willem de Zwijger betrekt lokaal De Singel nog nietSchoolbestuur wil ouders eerst bi jpraten t i jdens informatieavond

Het speelterrein van basisschool Willem de Zwijger is te klein voor een uitbreiding van de school. FOTO TIES STEEHOUWER

WILLEMSTAD – De Openbare Basisschool Willem de Zwijger in Willem-stad maakt vooralsnog geen gebruik van de mogelijkheid om een lokaal te betrekken in de naburige Protestants Christelijke basisschool De Singel. Het schoolbestuur van ‘de Willem’ heeft besloten om nogmaals een infor-matieavond te beleggen voor de ouders om hen op de hoogte te brengen van de situatie. Die staat nu gepland op dinsdag 9 september. Tot die tijd blijven alle klassen hun lessen volgen in het huidige schoolgebouw aan de Meester Jaap Burgerlaan.

Page 4: Dm 20140827

Tegen inlevering van onderstaande bonnen krijg je bij:

KORTINGSBONNEN Bartholomeuskermis ZevenbergenWoensdag 27 augustus tot en met zondag 31 augustus 2014

JACKPOTH. Roels

7 speelmunten à 1 eurovoor € 5

SCHIETSALONS. Scheffer

8 keer fotoschieten € 2,- korting

Meer aanbiedingen in de fotoschietsalon

UFO-JETE.W.J.A. Werkman

Vier ritten voor € 5,- i.p.v. € 6,-

FLIPPA WINNAA. Por

6 extra munten voor € 5,-

KINDERCARROUSELVOF Distelblom

Drie halen = twee betalen

WATERBALLENN. van der Meer

50 cent korting bij deelname

GRIJPKRANENVof de Caluwé-Witte

Bij inlevering van 250 punten50 punten extra

MINICARSFa. Eckelboom

Vier ritten voor € 5,- of acht ritten voor € 10,-

TRAMPOLINE N. van der MeerBij deelname

een minuut extra springtijd

RUPSBAANJ. J. F. DauphinGeen 6 maar

8 ritten voor € 10,-

AUTOSCOOTER Fa. Jonker-Blokker5 ipv 4 ritten voor € 5,-

14 ipv 12 ritten voor € 10,-35 ipv 30 ritten voor € 20,-

GEBAKKRAAMKas van der Zande

Bij elke zak olie- of krentenbollentwee bollen gratis

POWER DANCERA.H.H. Witte

Vier halen = drie betalen

LA BAMBAT. v.d. Bulk4 ritten

voor € 5,-

BUSSENSPORTRon Kievit

Acht i.p.v. zes ballen voor € 5,-

NOUGATKRAAMJ. van der Zande

Alle kermisstokken van 2 euro nu 3 voor 5 euro

nu 7 voor 10 euro

CHANNELS-GAMEJ. Souilljee

Ruil negen muntjes van 10 punten om voor een munt van 100

SUIKERSPIN/POPCORNGeeris Cupido

50 cent korting op het hele assortiment

PONY RIJDENR. Kievit

Drie ritten voor € 5,-i.p.v. € 6,-

LIJNTREKJ. Witte

4 i.p.v. 3 touwtjes trekken9 i.p.v. 7 touwtjes trekken

SKEEBALLJ. Brunselaar

Veertig ballen voor € 5,-

EENDJES VISSENJ. Witte

4 i.p.v. 3 eendjes vissen9 i.p.v. 7 eendjes vissen

FLIPPA WINNAA. Por

16 extra muntenvoor € 10,-

NORTHPOLEBij aankoop van een kaartje

tweede kaartje gratis

Page 5: Dm 20140827

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer, Anja BouwmenAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 35De oplossing van deze puzzel is in week 36 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

DOOR RIA VAN MEIR

Het telefonisch spreekuur werd anderhalf jaar geleden geïntroduceerd om inwoners de mogelijkheid te bieden hun vragen aan de gemeente per telefoon te stellen. Het ging daarbij nog op een pilot.

Het spreekuur was iedere werkdag ge-opend van 09.00 uur tot 11.00 uur en be-doeld voor onderwerpen als werk en inko-men, zorg en schuldhulpverlening. Op die manier kunnen inwoners bijvoor-beeld een bijstandsuitkering aanvragen, hulp bij het huishouden of bij vervoer in-schakelen of informatie krijgen over bud-getbeheer en budgetbegeleiding zonder dat zij daarvoor naar het gemeentehuis in Zevenbergen moeten afreizen.

GerichterDe gemeente heeft de pilot inmiddels ge-evalueerd en komt tot de conclusie dat de dienstverlening door de inwoners als een succes wordt ervaren. “De inwoners die gebruikmaken van het telefonisch spreek-uur vinden het met name prettig direct te kunnen spreken met de juiste medewerker van de gemeente. Daardoor werden zij ge-richter geholpen”, concludeert de gemeen-te. Ook de medewerkers van de gemeente zelf zijn te spreken over het spreekuur. Buiten het spreekuur ontvangen zij min-der telefoontjes, waardoor zij aanvragen van inwoners sneller kunnen afhandelen. Het college heeft daarom besloten om het spreekuur voort te zetten en verder uit te breiden. Vanaf 1 september wordt

de dienstverlening uitgebreid met vragen en informatie over paspoorten, rijbewij-zen, huwelijksaangiften en vergunningen. Inwoners krijgen in dat geval meteen de juiste persoon aan de lijn. Is de desbetref-fende ambtenaar echter in gesprek, dan wordt een terugbelnotitie weggelegd en wordt de beller dezelfde dag nog terug-gebeld.

EvaluatieIn het tweede kwartaal van 2015 zal het spreekuur opnieuw geëvalueerd worden. Ook dan wordt weer gekeken naar de voortzetting van het telefonisch spreek-uur en mogelijkheden voor uitbreiding. De focus zal dan liggen op ervaringen van de inwoners met deze nieuwe vorm van dienstverlening.

Meer dienstverlening via spreekuurOok voor zaken als paspoort en vergunning bel len naar gemeente

ZEVENBERGEN – Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen vanaf 1 september ook telefonisch informatie opvragen over paspoorten, rijbewijzen, huwelijksaangiften en vergunningen. Het Moerdijkse gemeentebestuur heeft besloten om het telefonisch spreekuur uit te breiden. Uit evaluatie is gebleken dat inwoners het prettig vin-den om met de juiste medewerker van de gemeente te kunnen spreken over specifieke vragen. Daarom gaat de gemeente door met het spreekuur en wordt de dienstverlening verder uitgebreid.

Volgens de nimmer correcte peilingen van Maurice de Hond is het CDA momenteel de tweede partij van het land. De christendemocraten staan op 22 zetels. Dat zijn er zes minder dan de VVD, maar negen meer dan ze nu hebben. Eerlijk is eerlijk, het is ze gegund. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, waarna het CDA met dertien zetels verder moest, gedroegen de parlementariërs zich niet als geslagen honden, maar toonden ze aan daadwerkelijk oppositie te kunnen voeren. Neem Mona Keijzer, die op basis van argumenten grote, vaak terechte vraagtekens heeft gezet bij de ka-binetsplannen voor de zorg, of Pieter Omtzigt, die heeft laten zien meer verstand van financiële zaken te hebben dan het hele kabinet bij elkaar. Hoewel politici altijd zeggen opiniepeilingen niet serieus te nemen, zie je het vertrou-wen bij de CDA’ers dankzij de dagkoersen toenemen. Ik hoop echter dat deze hen niet naar het hoofd stijgen. Wat dat betreft vrees ik voor Sybrand van Haersma Buma. De fractievoorzitter liet vorige week een luchtballonnetje op om het verheerlijken van terrorisme strafbaar te stellen. Naast alle praktische bezwaren en bezwaren tegen het (verder) inperken van de vrijheid van meningsuiting is het vooral een dom idee. Wees blij met mensen die op internet of tijdens demonstraties gruweldaden van bij-voorbeeld IS verheerlijken. Je krijgt als maatschappij risicogroepen immers op een presenteerblaadje aangereikt. Houd degenen die de onthoofding van James Foley toejuichen in de gaten, probeer met ze in gesprek te komen en laat ze inzien dat ze totaal verkeerd bezig zijn of pak ze op als ze over de schreef (willen) gaan. Als je het verheerlijken strafbaar stelt, komen ze er waarschijnlijk met een waarschuwing van de rechter of twintig uur schoffelen vanaf, raken ze nog meer verbitterd en passen zij of hun vrienden wel op om (opnieuw) tegen de lamp te lopen. Ik vrees dat Buma zich heeft verslikt in zijn luchtballonnetje. Laat hem nog eens goed kijken naar hoe zijn fractiegenoten te werk gaan en voortaan twee keer nadenken voordat hij iets de ether inslingert. Er zijn immers al genoeg Tweede Kamerleden die dat doen. De zetels komen ook zonder voorstellen die louter voor de bühne zijn wel terug.

Denk eens twee keer na

ColumnEugène de Kok

DOOR RIA VAN MEIR

De vier uitbreidingslocaties staan beschre-ven in het startdocument Lokale Bedrijven-terreinen Moerdijk. Uit onderzoek onder lokale ondernemers is vorig jaar gebleken dat zij tot 2020 behoefte hebben aan ruim acht hectare bedrijfsgrond. In het daarop-volgende decennium wordt een behoefte van tien hectare voorspeld. In de behoefte-peiling is ook gevraagd waar ondernemers het liefst hun bedrijf of uitbreiding zouden willen vestigen. “Omdat het om lokale on-dernemers gaat, willen zij ook het bedrijf dichtbij hun eigen woonplaats realise-ren. In de kernen Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Zevenbergschen Hoek bleek de meeste behoefte aan uitbreiding te bestaan. Vandaar dat in deze kernen ge-zocht wordt naar uitbreidingslocaties”, licht gemeentewoordvoerster Marjolein Maarssen toe. Voor de kernen Zevenber-gen, Zevenbergschen Hoek en Klundert kan die ruimte gevonden op bestaande bedrijventerreinen en ontwikkellocaties.

In Fijnaart moet nog gezocht worden naar een geschikte locatie.

Tetra PakVolgens Maarssen is in het startdocument ook rekening gehouden met het opvullen van zogenaamde herstructureringslocaties op bestaande terreinen. “Maar de huidige bedrijventerreinen zijn nu nagenoeg ge-vuld”, weet ze.

Herontwikkeling van het leegkomende terrein van Tetra Pak, dat eind dit jaar de productie in Moerdijk stopt, is niet meege-nomen in het startdocument. “We hebben ons echt gericht op de lokale bedrijven. Het Logistiek Park en herontwikkeling van Tetra Pak vallen toch onder een andere doelgroep. Al is in de Structuurvisie ook

gekeken naar de mogelijkheid om toele-veranciers van het Logistiek Park onder te brengen. In totaal komt de behoefte van lokale ondernemers en externe bedrijven uit op 12,5 hectare in 2020 en 17,5 hectare voor de periode van 2020 tot 2030”, aldus Maarssen. Wethouder Thomas Zwiers hecht er ook waarde aan dat ondernemers dichtbij huis hun bedrijf kunnen onderbren-gen. “Er is in Moerdijk meer dan alleen het zeehaven- en industrieterrein. Lokale bedrijvigheid zorgt ook voor werkgelegen-heid en leefbaarheid in de kernen. Daarom wille we voldoende ruimte bieden aan lo-kale ondernemers.”

UitgifteHet startdocument voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen is inmiddels vastge-steld door het college. In september buigt de gemeenteraad zich over het document. Als die akkoord gaat, kan de uitgifte van kavels daadwerkelijk voorbereid worden. Naar verwachting zullen de eerste perce-len in 2018 van eigenaar wisselen.

Vier bedrijventerreinen breiden uitTot 2020 behoef te aan acht hectare extra bedri j fsgrond voor lokale ondernemers

Bedrijventerrein De Koekoek bij Zevenbergen is een van de vier locaties die de komende jaren uitbreidt. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN – Lokale bedrijven met uitbreidingsplannen kunnen de komende jaren terecht op de industrie-terreinen De Koekoek bij Zevenbergen, het voormalige terrein van transportbedrijf Leijten bij Klundert, in het stationsgebied Lage Zwaluwe bij Zevenbergschen Hoek en in de omgeving van Fijnaart. Die vier locaties zijn aangewezen als ontwikkellocaties voor lokale bedrijvigheid. Uit een behoefteraming is gebleken dat lokale on-dernemers tot 2020 verwachten voor ruim acht hectare te zullen uitbreiden.

‘Lokale bedrijvigheid goed voor

werkgelegenheid’

Page 6: Dm 20140827

PAGINA 6

FIJNAART - Vier jaar geleden was Piet Roks nog in dienst van de Ge-meente Moerdijk. Toen zijn arbeid-zaam leven voorbij was, meldde Piet zich direct aan als vrijwilliger. Hij voelde zich al helemaal thuis bij de mensen van die vereniging.

Het idee van een boek over winkeliers en ondernemers was enkele maanden daarvoor ontstaan en Piet had er veel zin in om uit te zoeken wie er in het verleden een winkel of bedrijf had en die mensen of hun kinderen te bezoeken en informa-tie te vragen. Vorige zomer konden we het eerste deel presenteren. Hierin werden ondernemingen belicht die gelegen waren aan de Kadedijk, Blaaksedijk, Boerendijk, Zwingelspaansedijk en Drogedijk of in de nabijheid hiervan. Binnen enkele maanden was het boek geheel uitverkocht. De vraag was zo enorm, veel groter dan voorzien was.De afgelopen twaalf maanden heeft Piet weer heel wat families bezocht om met hen te spreken over de bedrijvigheid van henzelf of van hun ouders. Albums, schoenendozen en sigarenkistjes met opnamen, soms nog uit de voorvorige eeuw kwamen te voorschijn en de meest geschikte werden door Piet meegenomen om te worden gescand. Aan de hand van de verhalen waar de mensen mee voor

de dag kwamen, schreef Piet een tekst. Deze werd ter goedkeuring getoond aan de familie als hij de geleende foto’s terug ging brengen. De meeste middagen is hij wel ‘onder de pannen’ en loopt zijn vrouw dus niet voor de voeten. In juli is de tekst nog eens grondig taalkundig bekeken en werden de foto’s nog wat opgepoetst en ingevoegd in de tekst.

Deze week leverbaarDe boeken zijn mooi op tijd geleverd voor de Fendertse Week. De ‘voorverkoop’ er-van is in de pauze van de Fendert Kwis op woensdagavond. De volgende gele-genheid is zaterdag op de braderie. In de kraam van de Heemkundige Kring staan tegen 10 uur mensen klaar die volop exem-plaren van het boek bij zich hebben. U zult niet teleurgesteld zijn over de inhoud van het boek, want het is aanzienlijk omvang-rijker dan het eerste deel. De bedrijven die aanbod komen, waren of zijn gelegen nabij Oude Molen, het Kwartier en Heijningen. Vanaf 1 september zijn de boeken verkrijg-baar in het Documentatiecentrum van de Heemkundige Kring in Heijningen tijdens de gebruikelijke openingsuren en bij de boekwinkel op de Voorstraat in Fijnaart. Kijk voor nog meer informatie op de web-site van de vereniging: www.heemkundi-gekringfijnaartenheijningen.nl

Nieuw boek van de hand van Piet Roks

Een enthousiaste vr i jwil l iger

Piet Roks met zijn tweede publicatie.

Aannemersbedrijf Ruijs-Bouw b.v., Walstraat 26 4791 JC, Klundert. Tel. 0168-402644. Mail: [email protected]. Website: www.Ruijs-Bouw.nl

KLUNDERT – Theresa Vermeulen-Ruijsenaars en Pieter-Dirk Ruijse-naars hebben na een moeilijke peri-ode de draad weer opgepakt en zijn vol goede moed begonnen met hun nieuwe Aannemersbedrijf Ruijs-Bouw bv Aan het begin van dit jaar moesten ze nog de handdoek in de ring gooien en stoppen met hun fami-liebedrijf Aannemersbedrijf Ruijse-naars, maar nu hebben ze een succes-volle doorstart gemaakt. Het bedrijf dateert oorspronkelijk uit 1841 en had in de loop van bijna twee eeuwen een ijzersterke reputatie in de verre regio opgebouwd. De reacties na het fail-lissement waren zo positief dat broer en zus Ruijsenaars het aandurfden om in deze moeilijke tijd een doorstart te maken.

DOOR TIES STEEHOUWER

Het bedrijf is weer terug op het oude ver-trouwde nest in de Walstraat waar men beschikt over een goed ingerichte tim-merwerkplaats. Het bedrijf realiseert pro-jecten waar het bedrijf en haar medewer-kers trots op zijn. “Wij onderscheiden ons

door te werken volgens de “open boek” strategie. Zo gaan onze offertes vergezeld van een open begroting. Hierin kunnen de opdrachtgever en directievoerder terug vinden wat en tegen welke prijs in de aan-bieding is opgenomen, maar ook wat niet.” In de loop der jaren heeft men zich gespe-cialiseerd in burgerlijke en utiliteitsbouw. Fraaie voorbeelden zijn daarvan tot in de verre omgeving van Klundert te vinden.

Kwaliteit en vakmanschapDe begrippen kwaliteit en vakmanschap staan bij Ruijs-Bouw hoog in het vaandel. Dat geldt niet alleen bij nieuwbouw maar zeker ook bij renovatie projecten. Zo wordt er de komende tijd gewerkt aan de reno-vatie van de Nederlands Hervormde Kerk in Klundert. Deze kerk werd na de Tweede Wereldoorlog opnieuw gebouwd met de stenen van de kerk die in november 1944 werd verwoest en dat vormt natuurlijk een extra uitdaging. Bij nieuwbouw, herbouw, renovatie of andere bouwwerkzaamheden wordt de opdrachtgever vanaf het begin tot de oplevering intensief begeleid. Nadat de klant zijn wensen heeft kenbaar gemaakt gaat Ruijs-Bouw op zoek aan een gespeci-aliseerde architect die nauw samenwerkt

met de hoofdaannemer uit Klundert.

PrijsafsprakenNadat er prijsafspraken zijn gemaakt en de tijdsduur is bepaald gaan de vakmensen van Pieter-Dirk en Theresa aan de slag om de bouw tot een goed einde te brengen. Pieter-Dirk: “Naar onze mening is het nooit te vroeg om na te denken over de keuze van een aannemer, aangezien wij al in het eerste stadium van groei van het project opdrachtgever en architect van dienst kun-nen zijn. Ruijs-Bouw bv is een teambouwer in een almaar complexer wordende markt. Voor de opdrachtgever kan het al in een vroeg stadium ons als partner laten mee-denken leiden tot aanzienlijke tijdwinst en stevige kostenbesparingen.” Het kwa-liteitsproduct dat Ruijs-Bouw bv levert wordt als belangrijkste onderdeel van de bedrijfsvoering gezien. Tevreden klanten, of dit nou bedrijven, particulieren, stich-tingen of onderwijsinstellingen zijn, dat maakt geen verschil.

OnderaannemersRuijs–Bouw werkt samen met een vaste kern van onderaannemers en leveranciers, die ieder op hun eigen vakgebied een hoge

mate van specialiteit hebben. Zowel op het gebied van de woning- en utiliteits-bouw als voor wat betreft verbouwingen, renovatie en onderhoud, heeft het bedrijf een uitstekende reputatie in de regio we-ten op te bouwen. Het beleid, dat hieraan ten grondslag ligt, kenmerkt zich door een sterk marktgerichte aanpak, waarin niet al-

leen knowhow en kwaliteit, maar ook ser-vice en zorg voor Arbo en milieu centraal staan. Het is dan ook niet zonder reden, dat steeds meer particulieren en profes-sionele opdrachtgevers de weg naar Ruijs-Bouw bv als bouwpartner weten te vinden. Bij Ruijs-Bouw b.v. is elk bouwproject in goede handen.

Ruijs-Bouw voor kwalitatief bouwenFamil iebedri j f weer terug op oude vertrouwde nest aan Walstraat in Klundert

BEDRIJVIG NIEUWS

Theresa Vermeulen-Ruijsenaars en Pieter-Dirk Ruijsenaars zien de toekomst weer hele-maal zitten. FOTO TIES STEEHOUWER

DOOR CEES VAN DER BURG

Na het succesvolle Nazomerfestival van twee jaar geleden, mede door het fraaie zomerweer, viel te beluisteren dat de toenmalige organisatoren het voor gezien wilden houden. Echter, het opgeven van zo’n evenement bleek voor sommigen on-denkbaar te zijn en daarom werd gezocht naar een oplossing. Die werd toen gevon-den in een fragmentarische organisatie, waarbij coördinatoren verantwoordelijk zijn voor de invulling van hun onderdeel. Het festival begint wederom op vrijdag 5 september met een filmavond op zaterdag 6 september met modeshows en op 6 en 7 september een braderie. Uitgebreide infor-matie kunt u lezen in de Moerdijkse Bode van 2 september.

KermisTraditiegetrouw begint op de eerste woensdag na 24 augustus de Bartholo-meuskermis, die duurt van woensdag 27 tot en met zondag 31 augustus.

Tegelijkertijd wordt op zaterdag 30 augus-tus vanaf 10.00 uur op de midden-Haven-tracé weer een Gebruikte-Goederen- en Boekenmarkt gehouden met meer dan vijf-tig kramen. Zoals gebruikelijk wordt de op-brengst verdeeld onder Goede Doelen. Be-halve de projecten van de vorige markt, te weten het Kenia project van Pater Tielen, het aardappelproject van Tordinci/Vares uit Bangladesh, een fysiotherapieproject

voor kinderen met een beperking en een medisch project uit Indonesië, wordt deze keer een nieuw project toegevoegd.

GehoortoestellenHet betreft een project van Ronald Zweers in Oeganda. Daar is een school voor ‘Child-ren with special needs’. Op de school wo-nen 126 kinderen, waarvan er minstens 74 zwaar slechthorend zijn. Deze kinderen staan hier buiten de maatschappij. Na een recent bezoek heeft Ronald gezien dat de geleverde gehoor-toestellen al heel veel resultaat hebben gebracht. Een wens van de stichting die Ronald helpt is een jon-gensslaapzaal bouwen. Zodat ook zij net als de meisjes ’s nachts gewoon binnen in een bed kunnen slapen en om ze een be-roepsopleiding te kunnen geven.

Zevenbergse centrum staat twee bruisende weekenden te wachten

Kermis en nazomerfest ival in Zevenbergen

Volop vertier op de Bartholomeuskermis in Zevenbergen. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN – Het Nazomerfestival is dit jaar wederom een driedaags evenement in het centrum van Zeven-bergen. Hoofdingrediënten zijn onder meer de openlucht filmvoorstelling op vrijdag, de modeshows op zaterdag en de koopzondag met braderie. Dit alles omlijst met muziek en andere activiteiten. Dit spektakel wordt in de komende week voorafgegaan door de kermis en de Gebruikte-Goederenmarkt.

Opbrengst markt naar goede doelen

Page 7: Dm 20140827

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

Thebe Thuiszorg MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.

Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen.Bel: 088-117 32 14 of mail naar [email protected]

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart.Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek KlundertDe Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar viatel. 0168-388190.Tandarts25 augustus t/m 31 augustus: L. de Kleyn, telefoon 0168-4528091 september t/m 7 september: Tandartspraktijk Klundert, telefoon 0168-404187WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

terwijl de meubels blijven staan

Een nieuw plafond in 1 dag!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naarPLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon:........................... Naam:.............................Adres: ...................... ....................................................Postcode:..................... Woonplaats:.........................

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda

076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

GroenRijk Schalk Prinsenbeek Mastlanddreef 9 • 076-5439332www.groenrij kprinsenbeek.nl

BuxusbolPotmaat 29 cm.ø 35 cm.

ZomerZomeraanbiedingen

HebeAddenda®

Bontbladig.Potmaat 29 cm.ø 50 cm. van 16,99Cnu

9,99van 19,95Cnu

9,99

Volle plant!

VERKOZEN TOT HET VOORDELIGSTE GROEN-TUINCENTRUM UIT DE REGIO!

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77mob. 06 - 29 59 50 [email protected]

Uw showroom aan huis!Verkoop/leggen/onderhoud

Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw Wilhelminastraat 68

Fijnaart

Page 8: Dm 20140827

PAGINA 8

LANGEWEG - Tuinfeesten Lange-weg gaat weer als vanouds over in 2 dagen. De zaterdag zoals we het de laatste jaren gewend zijn, maar de vrijdagavond wordt nieuw.

Top DJ’s regionaal maar ook één van Nederlands beste DJ’s zal het podium betreden op Langeweg. Vato Gonzales & MC Tjen zijn op vrijdag 12 september de toppers op Dancecity. Björn Fran-ken, beter bekend als Vato Gonzalez is een DJ / producer van de nieuwe ge-neratie en de underdog rebel van de house. Vanaf 10 jarige leeftijd heeft Vato al interesse in het produceren en mixen van muziek. Pas vanaf zijn 16e, toen er genoeg geld was voor draaita-fels en vinyl, begon zijn carrière als DJ. Vanuit zijn comfortabele positie in de underground scene werkte hij aan op-tredens, producties en de Dirty House mixtapes. Door een unieke en snelle mix van bekende tracks en producties van nieuwe en onbekende producers in combinatie met Vato’s eigen 2step / Garage vocals maakte hij zich snel ge-liefd bij het publiek en werd de meest veelbelovende DJ’s die ons land rijk is. De grootste clubs van Nederland heb-ben inmiddels kennis gemaakt met zijn energieke verschijning en optredens waarmee hij het publiek tot het uiter-

ste los laat gaan. Als producer leerde Vato op jonge leeftijd Hardwell kennen waarmee hij op de achtergrond veel heeft samengewerkt aan dancehall, urban en house projecten. Vato zal het podium niet laten rusten voordat hij sa-men met zijn MC Tjen de tent helemaal in beweging heeft. Al vanaf half 8 zullen de eerste sounds de speakers betreden. ManyMore zijn de openers op Dance-city. Twee jonge veelbelovende DJ’s die graag hetzelfde podium delen als Vato, en uiteraard later graag dezelfde podia wil betreden over de wereld zoals Vato inmiddels al doet. Maar dat geld waarschijnlijk ook voor DJ Tjex, Hij won dit jaar nog de publieksprijs bij Beat the DJ. Volgens de jury was Tjex een open-baring en stortte hij zich tijdens zijn set op house, trap en ook moombahton. De uit Willemstad afkomstige Tjex zal ook op Langeweg deze stijl inbreng tijdens Dancecity. Maar hij krijgt 舖concurrentie舖 Robin Riccio uit Dongen stond niet alleen op Dancetour Breda maar deed al vele grote podia. Zo stond hij in De Kuip op een groot studentenfeest en vermaakte hij 7.000 mensen tijdens Koninginnenacht in Almere. Deze festi-vals ziet hij als een springplank. Hij wil ook graag met alle DJ’s op Langeweg het podium delen ‘we leren namelijk allemaal van elkaar, en dat is leuk’. De

Zevenbergse DJ’s Jim en Jeffrey zijn sa-men met de organisatie Tuinfeesten de programmeurs geweest voor Dancecity. Geen wonder dat ook hun het podium met al de andere zullen betreden. Zij zullen onder Beats for Breakfast de Lan-gewegse grond ter plaatse door het pu-bliek nog wat verder laten verdichten. Met hun inbreng bij in o.a. de Bomax en andere local en interlocal clubs hebben ze de ervaring hoe het publiek te kunnen vermaken. Dancecity Langeweg beloofd bij voorbaat al een topper voor de regio te worden met zoveel topper samen op een podium.dancecity-langeweg.nl

Top DJ’s op Langewegse grondDancecity

FIJNAART - Het is zover op zaterdag 30 augustus.

Dan houdt de Protestantse Gemeente Fijnaart haar jaarlijkse fancy fair. Deze begint om 10.00 uur en zal duren tot onge-veer 18.00 uur.De opbrengst is bestemd voor de herin-richting van de Dorpskerk. De fancy fair zal plaatsvinden rondom het kerkgebouw en in de Vijverhof aan de Kerkring 1 in Fijnaart. Er is van alles te koop, zoals heer-

lijke oliebollen, poffertjes, bloemstukjes, zelfgemaakte kaarten. Tevens is er een snuffelmarkt. Er zijn allerlei activiteiten, zoals het rad van avontuur, reuze sjoelbak en voor de kinderen het springkussen en andere leuke spelletjes.Aan de fancy fair is ook een grote verloting verbonden met als hoofdprijs een contant bedrag. Tijdens de fancy fair zijn, voordat de trekking plaatsvindt, eventueel nog be-schikbare loten te koop. Men ziet het: voor elk wat wils.

Fancy Fair

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

RDW Vrijwaring

Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag!

Alle auto’s vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

bbq all-in

11.80voor meer scherpe aanbiedingen:

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

6.-BIEFSTUKKEN 4STUKS

VARKENSHAAS 1KILO

> Kijk voor meer informatie op www.brabantsewaard.nl

Wielerstraat 2, FijnaartVraagprijs € 189.000 k.k. Type: hoekwoning,

vier slaapkamers Inhoud: circa 355 m3

Woonoppervlakte: circa 115 m2

Perceeloppervlakte: 147 m2

Bouwjaar: 2006

Gelegen in een jonge nieuwbouwwijk (Sportwijk).Parkeergelegenheid aan devoorzijde van de woning.

Rondeel 48, KlundertVraagprijs € 179.000 k.k. Type: tussenwoning,

twee slaapkamers Inhoud: circa 340 m3

Woonoppervlakte: circa 120 m2

Perceeloppervlakte: 144 m2

Bouwjaar: 2005

Uitstekend onderhouden 5-kamer woning, gelegen in een jonge woonwijk.De gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen.

Interesse? Neemt u dan contact op met Frank Bakkeren via: 0168 35 00 00 [email protected]

Bijzondere voorwaarden en procedure De regeling ‘Gronduitgiftebeleid 2007 van

de Gemeente Moerdijk’ is van toepassing; Inschrijving bij Brabantse Waard; Toetsing van de inschrijving door de Gemeente Moerdijk; Bij meerdere inschrijvingen vindt verkoop via loting

door de notaris plaats.

Te koop: Twee starterswoningen

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgAKTIE stopt !!!

Raadhuisplein 4 te Hoeven

Bel voor meer info:0165-505510

[email protected]

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Het goedkoopst in containerverhuur

- bouw en sloopafval € 230,-- puin € 115,-- A-B hout € 110,-

Prijzen zijnincl. BTW

Het goedkoopst in container-verhuur

Bespaar snel en installeer onze app via

www.euromilieu.nl

6 m3 Container voor :

Struikhei 1 • 4714 VC Sprundel Tel: 0165-387334

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Stadionweg 33 Rotterdam 010-482 27 81 www.vervat.nl

OPEN MA. T/M ZAT. 9.30-17.00KOOPZONDAG 31 AUG 11.00-17.00

KOOPZONDAG 31 AUGUSTUS

VOORTENTEN UIT VOORRAAD

Doréma Lugano 270/300grijs en blauw 270 bijv. maat 7 van 1.338,- voor 669,-

010-482 27 81

KOOPZONDAG 31 AUG 11.00-17.00

UIT VOORRAAD

Doréma Lugano 270/300grijs en blauw

FABRIEKSPARTIJ 186 DORÉMA VOORTENTEN 2014 NU MET 50% KORTING Nu met

50% korting

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AF DEPRESSIES, MIGRAINE, Alle CHRONISCHE KLACHTEN, Qi

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

HAARDHOUTvoornamelijk eiken - direct stookbaar

Leverbaar in big bags van ½ kuub en 1 kuub of los gestort

vanaf 2 kuub

www.basti aansenloonwerken.nlTel: 076-5968279

Vul nu uw wintervoorraad aan!

Page 9: Dm 20140827

8.99

2.19

3.99

Vanaf woensdag 27-08-2014

400 g

1.891 kg

2.49

750 g

4.99

1 kg

4.99

1 kg

1.99850 g

2.29

36x 100 g

9.99

6 kg

8.99

1.2 l

2.49

650 g

4.49

1.7 l

1.59

3x 240 g

3.99

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

EXTRA VEEL!EXTRA VEEL!EXTRA VEEL!EXTRA VOORDELIG!

Muesli-repen

Wine-gums

Oud-Hollands snoep

Toffee Mix

PepermuntCreamy pindakaas

Luxe katten-menu’s

Color of wit.

Wasmiddel

Edel-salami

Groteaugurken Tom kha kai of

mediterraans.

Soep

Dikke bock-worsten

Diverse soorten. Vanaf woensdag 27-08-2014.

Grote kamerplanten

40 cm, 18 stelen of 50 cm, max. 12 stelen.

Rozen*

50 cm, 21 stelen.

Bloemen-boeket*

* Prijzen geldig t/m 31-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

www.heijligersbv.nl

Uwinstallateur

voor elektra, gas, water, verwarmingen zonne- panelen

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Deze week bij the Flowerman:

10 Pluis Chrysanten€ 3,50

Super Boeket€ 5,00

10 Hollandse Rozen € 3,50

Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

Jef de Meijer B.V.

Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

Page 10: Dm 20140827

PAGINA 10

Voorstraat 16, Klundert

KLUNDERT - Vanaf donderdag 28 augustus is het centrum van Klundert weer een winkel rijker.

De gloednieuwe, in West-Brabant unieke formule Voordeelstraat is een zogenaamde dumpsuper en voert een continue wisselend assortiment met als pijlers een selectie aan A-merken, diepvriesaanbiedingen en pallethandel. De prijzen van de producten in de Voordeelstraat zullen aangeboden worden met kortingen tot 70% ten opzichte van de gewone supermarkt. Dit is mogelijk door partijen die bijvoorbeeld zijn overgeprodu-ceerd, veranderd zijn van verpakking of een te korte houdbaarheidsdatum hebben voor de reguliere handel. Het aanbod bestaat uit levensmiddelen, diepvries, cosmetica en wasmiddelen. De kwaliteit van deze producten is voor honderd procent in orde, maar een stuk voordeliger! Na een aantal maanden verbouwen is het pand aan de Voorstraat 16 klaar voor de opening van de eerste vestiging van Voordeelstraat. Deze zal plaatsvinden op donderdag 28 augustus en de winkel is open vanaf 9.00 uur.De openingstijden zijn op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en op za-terdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe voordeelsuper opent deuren in Klundert

KORT BEDRIJVIG

Voordeelstraat

ZEVENBERGEN – De 26e uitvoering van ‘Bont Gemaauw’, de opvolger van het ‘Maauwbal’, gaat voor de tweede keer plaatsvinden in theaterzaal De Vlakte van hotel De Borgh. De voorbe-reidingen voor deze editie zijn inmid-dels gestart en kandidaat-maauwers, zangers of acrobaten kunnen zich

vanaf heden aanmelden.

DOOR CEES VAN DER BURG

Op initiatief van het bestuur van de Stich-ting Carnaval Zevenbergen (SCZ) nodigt de commissie ‘Bont Gemaauw’ talenten uit om zich nu al op te geven voor ‘Bont Ge-

maauw 2015’. Ook ervaren eerdere deel-nemers zijn natuurlijk van harte welkom. Opgave als deelnemer of neemster bij Piet Nagtzaam (0168–327557) of bij Cees Jas-pers (0168-330977). De opgaven moeten in september binnen zijn.

CarnavalsrevueHet thema van Bont Gemaauw 2015 is ‘Op de Mart’. Zodra alle opgaven binnen zijn gaat de commissie passende inzendingen gebruiken om weer een echte carnavalsre-vue samen te stellen. Een programma met een logische opbouw en programmalijn met veel afwisseling is na het succes van de vorige versies ook in 2015 de doelstel-ling. De regisseur, samen met de maauwer/zanger/acrobaat, heeft daarna nog ruim-schoots de tijd om de presen-tatie van de acts en uitvoeringen bij te schaven. De presentatoren ‘Van Epscheuten’ en ‘Van Gummigal-gen’ kunnen zodoende tevens op hun bekende wijze van hun aankondi-gingen per deelnemer maatwerk maken. ‘Bont Gemaauw’ zal op 29-30-31 januari en 1 februari 2015 op het podium van de theaterzaal De Vlakte in hotel De Borgh in het Zeuvebultelaand te zien zijn.

‘Bont Gemaauw’ in De BorghKandidaat-maauwers, zangers of acrobaten kunnen z ich aanmelden.

‘Van Epscheuten’ en ‘Van Gummigalgen’ zullen ook ‘Bont Gemaauw’ van 2015 weer presen-teren. FOTO CEES VAN DER BURG

ZEVENBERGEN - De zomervakantie is weer voorbij en Amicante start haar repetities weer.

Op donderdag 28 augustus start onze eer-ste repetitie van 19.30-21.30 uur in het zaaltje achterin de Bartholomeuskerk te Zevenbergen. We repeteren altijd op don-derdag van 19.30-21.30 uur. Denk je nu: Ik wil best eens een repetitie bijwonen, je bent van harte welkom. Zondag 7 sep-

tember zingen we mee op ‘Zinnige zondag’ om 11.15 uur. Zondag 26 oktober verzorgt het koor een ‘muzikale reis’ in De Borgh in Zevenbergen. Hierover komt nog verdere informatie. Wilt u inlichtingen inwinnen over Amicante dan kunt u terecht op: e-mail: [email protected] kunt u onze website bekijken:www.immanuel-parochie.eu/imma-nuelparochie/cluster-midden/koor-amicante/

Koor Amicante start weer met repetities

Viering Basiliek Oudenbosch.

KLUNDERT - Slagwerkkorps Oranje Garde uit Klundert gaat binnenkort weer van start met muzieklessen voor kinderen die actief muziek willen maken. Om te laten zien wat Oranje Garde doet en hoe dit gaat is er op woensdagavond 3 september een open avond in het clubgebouw aan de Molenvliet (achter de sporthal).

Dus wil je niet stilzitten, maar letterlijk actief muziek maken, dan is Oranje Garde de juiste plek voor jou. Kinderen (minimaal groep 4) en hun ouders die geïnteresseerd zijn kunnen woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur komen kijken naar de repetitie van de nieuwe jeugdgroep die vorig jaar is gestart. Natuurlijk mogen de kinderen zelf ook meedoen en instrumenten bekijken en uitproberen. De jeugdgroep is nog volop in opleiding, maar heeft toch al de eerste optredens achter de rug. Oranje Garde voert haar op-

tredens vooral lopend uit bij taptoes, festi-vals, optochten en parades. Show maken is waar het om draait. De jeugd leert dit natuurlijk ook. Dat maakt muziek maken bij Oranje Garde ook zo bijzonder. Stilzitten is er niet bij. Juist de combinatie van muziek en beweging geeft de extra uitdaging en afwisseling voor de kinderen. Deze combi-natie vind je bijna nergens anders in de ge-meente en natuurlijk zijn ook kinderen uit andere kernen welkom, muziek is immers grenzeloos. De lessen worden door eigen instructeurs gegeven in het clubgebouw aan de Molenvliet. Er wordt gewerkt met een opleidingsschema waarin veel aan-dacht is voor slagwerkmuziek en exercitie. Dat muziek bijdraagt aan een goede ont-wikkeling van kinderen is bekend. Weten-schappelijk is aangetoond dat het kinderen slimmer maakt. De motoriek en coördina-tie ontwikkelen zich en ook op sociaal vlak leren kinderen veel. Muziek maken in een vereniging doe je immers samen. Samen-

spel is heel belangrijk en Oranje Garde is een kleine, gezellige vereniging waar volop aandacht is voor de jeugd. Uiteraard wil de vereniging de jeugdgroep op peil houden, want het is de kweekvijver voor het grote werk. Oranje Garde heeft alleen slagwer-kinstrumenten en is daarmee een redelijk unieke vereniging in de showsector en dat is juist de uitdaging van de leden. Het korps heeft met zo’n 15 tot 20 optre-dens per jaar een drukke agenda. Zo is de nieuwe taptoeshow ‘Percussion Moves’ na de première op de taptoe in Klundert van afgelopen mei, al op drie andere locaties te zien geweest. Na de zomerstop komen er daar nog twee bij. Naast jeugd kan de vereniging ook volwassenen slagwerkers goed gebruiken. Het slagwerkkorps wordt steeds vaker gevraagd voor allerlei bijzon-dere optredens en wil het showgehalte in haar optredens nog verder uitbreiden.Kijk voor meer informatie ook eens op www.oranjegarde.net

Open avond Oranje GardeNieuwe lessen star ten binnenkort

ZEVENBERGEN - Popkoor de Voices en Rockband In Pursuit presenteren Hard Rock Café. Dit is een project van Muziekvereniging De Unie en Pop-koor De Voices in samenwerking met all-round band In Pursuit van Huub Lommers m.m.v. vaste Voices pianist Jan Keijenberg.

Onder leiding van Annalisa Schmad is deze

groep op projectbasis al een jaar bezig met de voorbereidingen van deze spetterende, interactieve show. Op zaterdagavond 13 september in Theater De Borgh te Zeven-bergen zal het dak er af gaan! Een koor van 40 zangers in allerlei samenstellin-gen: groot koor, ensembles, duetten en solo’s zal het publiek meenemen op een reis door rockmuziek door de jaren heen. Zowel Engelstalig als in het Nederlands

brengt deze groep bekende hits in mooie arrangementen voor koor en band. Het is een informele avond; lekker meezingen. Je kunt aan de bartafels staan; je bevindt zich op de dansvloer; je kunt aan een ronde tafel zitten... de bar is open! We maken er een gaaf feest van! Geen choreo; geen rare tenues; geen “popkoordingetjes”. Neen. Het gaan die avond om zuivere rockmuziek in een koorjasje. Stel je voor: het is 19.30 uur. Het publiek komt binnen in het Hard Rock café. De bar is open. Er zijn zitjes en statafels rondom de centrale dansvloer waar alles gaat gebeuren. De band zit al klaar op het podium; wachtend op de startsein. Klokslag 20.00 uur en de eerste drumslagen van Gimme Some Lovin (Stevie Winwood) knetteren door de zaal! We zijn begonnen! In twee sets zullen we nummers van o.a. Anouk, U2, Bon Jovi en Bruce Springsteen de revue laten passe-ren. Het is net een groot concert waarbij je op de eerste rij staat. Of zit natuurlijk. Meedoen is niet verplicht; genieten echter wel.Kaartverkoop is al begonnen digitaal. Email naar [email protected] om je kaartjes alvast klaar te laten leg-gen. Vanaf 1 september kun je de kaarten ook fysiek kopen bij Kantoor- boekhandel Boekhoven in de Voorstraat 10 te Fijnaart.

Hard Rock Café avond in de BorghGeen choreo; geen stomme tenues: enkel lekkere ruige rockmuziek

MUZA feest in Dinteloord.

Page 11: Dm 20140827

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

aanhangwagenspaardentrailers

w w w . b e t a n c o . n l

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Nu extra voordelig verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID!

Brandstofverbruik (EC/136/2014J of EC/136/2014W) varieert van 3,3 L/100km (30,3 km/L) t/m 5,0 L/100km (20,0 km/L); CO2 75-117 gr/km.

Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Yaris 1.5 Hybrid Dynamic (vanaf € 21.050,-). Wijzigingen voorbehouden.

De Toyota Yaris heeft een nieuwe look met een krachtig nieuw front, een vernieuwde achterzijde en een fraai afgewerkt interieur. En dat is nog niet eens alles, want het rijcomfort en de wegligging van de Yaris zijn nu beter dan ooit. Daarbij is de Yaris Hybrid dankzij z’n geavanceerde hybride techniek niet alleen zuinig, maar vooral ook stiller. En dankzij een standaard automaat en het extra comfort geniet u écht van het nieuwe rijplezier! De nieuwe Yaris is er al vanaf € 12.495,-. Kijk op Toyota.nl of kom het nieuwe rijplezier ervaren in onze showroom! U bent van harte welkom.

NIEUWE RIJPLEZIER

MET DE

YARIS HYBRID!NIEUWEONTDEK HET

14%

AndreaeZevenbergen, de Hil 2, 0168-324150,

www.andreae.nl

429H Moerdijkse Bode429H

Donker eiken meubelsmaken wij blank of een andere kleur.

Gratis Transport.info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

Voorsteven 11 4871 DX Etten-LeurTel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- Sanitair, gas en waterinstallaties- CV installaties- Dakbedekkingen- Zink en loodwerken

[email protected] www.broeren-bv.nl

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Page 12: Dm 20140827

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 154761 BJ Zevenbergen

OpeningstijdenMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uur

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEENTE MOERDIJK27 AUGUSTUS 2014

DOE MEE MET KEEP IT CLEAN DAY! Op vrijdag 19 september wordt voor álle Neder-landers de Keep It Clean Day weer georganiseerd. Een dag waarop inwoners met elkaar het rond-slingerend zwerfafval opruimen.

Groepen, maar ook individuen, kunnen op ver-schillende manieren meedoen. Met z’n allen tege-lijk, op dezelfde dag. Alle Nederlanders, van elke leeftijd. De simpelste manier is om gewoon op vrijdag 19 september het zwerfafval op te rapen dat normaal blijft liggen. Als iedereen dat doet, dan is Nederland een stuk schoner ’s avonds laat. Doet u ook mee?

De gemeente Moerdijk ondersteunt deze schoon-maakactie. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van opruimmaterialen en ophalen van het verzamelde afval. Wilt u uw buurt samen met uw buren schoner maken tijdens de Keep It Clean Day? Meldt u zich dan aan bij de gemeente via [email protected], tel. 14 0168, www.facebook.com/Gemeente Moerdijk of www.twitter.com/Moerdijkse_Stem.

FOTO VAN DE WEEK:

Kuieren door Klundert rond de zuidelijke wallen

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Ingezonden door Joost Knook

Laadpalen elektrische auto’sbeschikbaar

Keep It Clean Day!

the Netherlands!

19 sept 2014

De gemeente en de provincie sti-muleren elektrisch vervoer om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en daarmee de CO2-uit-stoot te verminderen. Daarnaast is elektrisch vervoer stil en draagt het bij aan een schonere lucht. De pro-vincie stelt daarom twee laadpalen beschikbaar aan de bewoners van de gemeente Moerdijk.

Voorwaarden om voor één van deze laadpalen in aan-merking te komen zijn: - u woont in de gemeente Moerdijk;- u bezit een elektrische auto;- u bent een particulier (dus geen bedrijf, instelling,

e.d.);- u hebt geen mogelijkheid tot het laden van uw auto

op eigen terrein. Heeft u interesse in een laadpaal nabij uw woning? Richt dan voor 5 september uw verzoek met vermel-ding van de beoogde locatie aan: Gemeente Moerdijkt.a.v. de heer A. Crane. Postbus 44760 AA Zevenbergen

5 openbare laadpalenDaarnaast plaatst de gemeente eind dit jaar/begin volgend jaar vijf openbare laadpalen op de volgende locaties: - station Lage Zwaluwe;- station Zevenbergen;- centrum Klundert;- Lantaarndijk Willemstad;- gemeentehuis

De voorbereidingen hiervoor worden nu in gang gezet. De exacte locaties zijn nu nog niet bekend en worden voor de plaatsing nog bekend gemaakt.

Inwoners van de gemeente Moerdijk brengen jaarlijks ongeveer 19 kilogram glas per persoon naar de glas-bak. Het landelijke streven voor soortgelijke woon-plaatsen ligt op 24 kilogram. Moerdijk is dus al heel goed op weg, maar het kan nog beter!

Om dit extra onder de aandacht te brengen worden er in de week van 1 t/m 5 september stickers geplak op alle duobakken in de gemeente. Daarnaast organiseert de gemeente op zaterdag 6 september a.s. een glasbakkentour.

Gratis glastas tijdens de glasbakkentourOp zaterdag 6 september worden vijf glasbakken op vijf verschillende locaties bezocht. Brengt u op onderstaande tijden bezoek aan één van de glasbakken op de genoemde locaties dan ontvangt u een gratis glastas. Dit is een tas die speciaal ontworpen is om het glasafval in te verzamelen en weg te brengen.

De glasbakkentour wordt op zaterdag 6 september op de volgende locaties gehouden:

Locatie TijdZevenbergen - W.C. Zoetendaal 9.00 tot 10.00 uurStanddaarbuiten - Dr. Poelsstraat 11.00 tot 12.00 uur*Fijnaart - Kerkplein 13.00 tot 14.00 uur Klundert - Westerstraat 15.00 tot 16.00 uur Willemstad - B. Drenkwaartlaan 17.00 tot 18.00 uur

* Op de locatie in Standdaarbuiten wordt tevens een persmoment georgani-seerd met wethouder Jaap Kamp.

Stickeractie In de week van 1 tot en met 5 september worden alle duobakken in onze gemeente voorzien van een sticker om de glascampagne extra onder de aan-dacht te brengen. De stickers worden op het deksel aangebracht tijdens de reguliere inzamelroute.

Mét restjes en mét dekselUit recent onderzoek blijkt dat mensen glas eerder brengen als ze daar weinig moeite voor hoeven te doen. Terwijl vroeger het glas eerst schoongemaakt moest worden, mag je nu daarom de restjes aan het glas laten zitten. En ook de dop of deksel kunnen mee de glasbak in. Recyclingbedrijven kunnen dit door nieuwe technieken goed sorteren. Dat is een stuk hygiënischer in huis en gemakkelijker voor u.

In de week van 1 september tot en met 5 september worden de deksels van alle duobakken voorzien van een sticker met deze afbeelding.

Glas is eindeloosAl heel lang - sinds 1978 - scheidt Nederland haar glazen verpakkingen, maar liefst 350 miljoen kilo per jaar. Toch verdwijnt er nog steeds heel veel verpak-kingsglas in het restafval. Denk aan verpakkingen als wijnflessen, jampotjes en parfumflesjes. Dat is zonde, want glas kan eindeloos hergebruikt worden zonder dat het kwaliteit of kwantiteit verliest.

Kijk voor meer informatie op www.glasscheiden.nl

magmet magmet mag

deksel

magmet magmet mag

restjes

NIET BIJ HET RESTAFVAL, mAAR IN dE gLASBAk!

gLAS ScHEIdEN woRdTdTdNu Nog mAkkELIJkER

Nieuwe campagne glasafval: Stickeractie en gratis glastas

Page 13: Dm 20140827

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

VERKEERSBESLUITBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 augustus 2014 het volgende verkeersbesluit heeft genomen:

Instellen parkeerverbod Klooster-laan te Langeweg • door plaatsing van het bord E1 van bijlage 1

van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen aan de oostzijde van de Kloosterlaan (gedeelte tussen de Kerk en parkeerterrein voetbalvereniging) te Langeweg.

Het bovenstaande besluit ligt tot 9 oktober 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 9 oktober 2014 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

BEKENDMAKINGENHieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergun-ningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tij-dens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

TOEPASSING BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHTDe burgemeester maakt bekend dat met ingang van 5 september 2014, gedurende twee weken in het gemeentehuis ter inzage liggen de stukken in verband met het verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Corporate Dienst Rijkswaterstaat te Utrecht, ingediend namens Brabant Water N.V., om toepassing van de Belemmeringenwet privaatrecht (Bp), aange-zien met rechthebbenden geen overeenstemming is bereikt over de aanleg en instandhouding van een drinkwatertransportleiding van Breda naar Zevenber-gen in de gemeenten Breda en Moerdijk.

Op 19 september 2014 wordt om 9.00 uur in het pro-vinciehuis te ’s-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, een zit-ting gehouden, waar bezwaren kunnen worden inge-diend en overleg kan worden gepleegd met verzoeker.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEERBurgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer• A.P.A. Toebak. Bloemendaalse Zeedijk 12 in

Zevenbergschen Hoek voor het plaatsen van een dieseltank.

Volg ons ook via facebook www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 13 augustus tot en met 20 augustus 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzondenSabinaweg 5 in Heijningen bouwen van een inkoopstation 15 augustus 2014Ambachtsherenweg 43 in Klundert plaatsen van een schutting 14 augustus 2014Appelaarseweg 34 in Fijnaart bouwen van een kantoor/kantine 14 augustus 2014

KlundertVanwege de Kerkringdag is op 30 augustus 2014 van 12.00 uur tot 22.00 uur de Kerkring in Klundert, tussen de Vestkant en de Verlaatstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

FijnaartVanwege de Fendertse week zijn vanaf 29 augustus 2014 van 17.00 tot 30 augus-tus 2014, 20.00 uur de Voorstraat, Molenstraat, een deel van de Kadedijk, Molen-straat, beneden Molenstraat, Wilhelminastraat en Kerkring in Fijnaart afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

MoerdijkVanwege het Nostalgisch weekend in Moerdijk zijn vanaf 29 augustus 2014, 12.00 uur tot 31 augustus 2014 01.00 uur de Zwaluwsedijk en de Havenkant in Moerdijk

afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Bovendien geldt voor de Steen-weg vanaf huisnummer 2, de Havendijk en het Wilhelminaplein tot de Julianastraat in Moerdijk een parkeerverbod, met uitzondering van de vakken.

Zevenbergschen HoekVanwege het Zomercarnaval in Zevenbergschen Hoek zijn op 29 augustus 2014 van 18.00 uur tot 20.00 uur de volgende wegen in Zevenbergschen Hoek afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers:• Driehoefijzersstraat vanaf de Vlijt tot de Hoofdstraat• Hoofdstraat vanaf de Driehoefijzersstraat tot en met de Olavstraat• Olavstraat vanaf de Hoofdstraat tot en met de Vlijt• De Vlijt vanaf de Olavstraat tot en met de Driehoefijzersstraat• Plein 1940

WEGAFSLUITINGEN

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente ervaringen opgedaan met een pilot ‘telefonisch spreekuur’. Tussen 09.00 uur en 11.00 uur kon u voor informatie en vragen over werk en inko-men (zoals een bijstandsuitkering aanvragen), zorg (zoals hulp bij het huishouden en vervoer) en schuldhulpverlening (zoals budgetbeheer

en budgetbegeleiding) hiervan gebruik maken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het telefo-nisch spreekuur te continueren en uit te breiden naar burgerzaken en afdeling vergunning en handhaving. Vanaf 1 september 2014 aanstaande kunt u voor informatie en vragen over bijvoorbeeld paspoorten, rijbewij-zen, huwelijksaangiften etc. en vergunningen ook gebruik maken van dit spreekuur.

Wat betekent het telefonisch spreekuur voor u?U kunt tijdens het telefonisch spreekuur direct spreken met de juiste mede-werker van de gemeente, waardoor u meteen gerichter wordt geholpen. Is de medewerker in gesprek tijdens het spreekuur: dan wordt er een telefoonnotitie gemaakt en wordt u op dezelfde dag nog teruggebeld.

Het telefonisch spreekuur is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0168.

Voortzetten en uitbreiden telefonisch spreekuur

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstOrionweg 2 in Moerdijk bouwen van een tweede noodschoorsteen 16 juli 2014Lammergors 28 in Zevenbergen verbouwen van het woonhuis 12 augustus 2014Langenoordstraat 95 in Zevenbergen plaatsen van een erfafscheiding 11 augustus 2014Zevenbergsepoort 6 in Klundert legaliseren van een brandtrap inclusief het plaatsen van bijbehorende vloerafscheidingen 14 augustus 2014

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Het houden van “drijf-in-bioscoop” op de parkeerplaats bij de Parade in Willem-

stad op 27 september 2014 van 18.00 uur tot 22.00 uur (verzonden 14 augustus 2014)

• Het houden van de jaarlijkse tuinfeesten in een tent aan de Kloosterlaan 2 in Langeweg op 12 en 13 september 2014 voor 2 feestavonden van 19:30 uur tot 01.00 uur en op 14 september 2014 voor een afsluitende barbecue voor de vrijwilligers van 18.00 uur tot 22.00 uur. (verzonden 21 augustus 2014)

• Het houden van een winter kinderkledingbeurs in een loods aan de Blokweg 9a in Zevenbergen op 20 september 2014 van 10.30 uur tot 13.30 uur (verzonden 21 augustus 2014)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van ver-zending van het besluit aan de aanvrager.

EVENEMENTENVERGUNNING

Page 14: Dm 20140827

PAGINA 14

DOOR ANJA BOUWMAN

Vorig jaar beleefde Pleinpop zijn primeur ter gelegenheid van het eerste lustrum van Eeterij & Feesterij De Droom. Met hulp van sponsors is het ook dit jaar gelukt om een stevig programma neer te zetten. “We willen het graag gratis houden. Het is een cadeautje aan onze klanten,” ver-telt John van Nispen. Hij krijgt daarbij ook medewerking van de bands die voor een laag tarief hun medewerking verlenen. “De bandleden kunnen na hun optreden zelf ook gaan feesten en genieten van een hapje en een drankje.”

GenietenJohn liep zelf zaterdag ook zichtbaar te genieten van het evenement. “Ik hou heel erg van live-muziek, maar heb nooit tijd om naar concerten te gaan. Daarom heb ik me-zelf vandaag ook vrij gehouden. Ik verleen

alleen hand- en spandiensten.” Even later is hij echter alweer druk met het uitdelen van bittergarnituur.

KinderdiscoAlle acts op Pleinpop komen van Brabant-se bodem: de bands N-zo Voort uit Wagen-berg, Pretty Damn Close uit Zevenbergen, Once Upon a Time uit Zundert en Mental Bats uit Tilborg. Tussen deze optredens door gaven Babs Rasenberg, Nilse van der Sande en Bart Vinken solo-optredens van een half uur. ‘s Middags was er voor kin-deren een kinderdisco, een springkussen en een schmincktafel. Maar ook vele vol-wassenen waren er al vroeg bij om niets te missen. “Het is toch bijzonder dat we dit in een plaatsje als Langeweg hebben.” Hij schat dat er in totaal bijna vierhonderd be-zoekers zijn geweest. Als het aan John van Nispen ligt, wordt Pleinpop een jaarlijkse traditie in Langeweg.

Regen houdt publiek Pleinpop niet tegenTweede edi t ie groot succes

De coverband N-zo Voort uit Wagenberg beet het spits af op Pleinpop 2014. FOTO ANJA BOUWMAN

LANGEWEG - Het is John en Jolanda Nispen weer gelukt een groot mu-ziekfeest te organiseren op het plein voor De Droom in Langeweg. Bijna acht uur live muziek kregen de vele bezoekers gratis te zien. Om de aange-kondigde regen te trotseren had John van Nispen een extra overkappende tent neergezet.

DOOR TIES STEEHOUWER

De bovenstaande berichten brachten Loes Vreugdenhil op het idee om de wijk Ro-deborg nu eens positief in het nieuws te brengen. “Neem nu het plekje waar wij wonen bij de pas aangelegde speelvoor-zieningen, dat is toch prachtig.” De eerste rijen huizen zien er in de Noorse kleuren heel mooi uit maar iets verderop is nog een ruige vlakte te zien, zoals bij elke nieuw-bouwwijk in wording. Daar is men inmid-dels begonnen aan de bouw van zestien woningen die allemaal verkocht zijn. De funderingen liggen er al. Tussen de huizen die er al staan en deze woningen zal, als alles klaar is, de Brink worden aangelegd

waar men kan wandelen en waar de kin-deren kunnen spelen.

Spelen konden de vele kinderen in de wijk verleden week al op een luchtkussen en in een kleine draaimolen.

FeestYvonne en Jeroen Goppel hadden samen met enkele buurtbewoners een feeste-lijke middag en avond georganiseerd. De kinderen konden lekker spelen terwijl hun ouders wat bijkletsten. ’s Avonds werd de barbecue aangestoken en toen bleek

pas dat er in de wijk Rodeborg heel veel mensen wonen. De ballonnenman de kin-deren en het glas werd veelvuldig geheven zodat het erg gezellig werd en er ook nog gedanst werd. Aanvankelijk wilde men ook de toekomstige bewoners, van de 16 nog te bouwen woningen uitnodigen maar dat werd uitgesteld tot volgend jaar. In de loop van het jaar werken de bewoners onder andere samen bij het eieren zoeken met Pasen en houden ze samen de buurt schoon. Het is de bedoeling dat er in de wijk nog zeven geschakelde bungalows worden gebouwd en tien vrijevestiging-woningen. Als alles volgens plan verloopt en de economie aantrekt dan is Klundert binnen enkele jaren een fraaie wijk rijker.

Kermis en BBQ in RodeborgKlundertse wijk wil z ich posi t ief in het nieuws zet ten

De kinderen vermaken zich in de draaimolen. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – De laatste jaren is de wijk Rodeborg enkele malen negatief in het nieuws geweest. In deze, in Klundert als Noorse buurt bekend staande, wijk werden de aangeboden huizen, in het begin van de economische crisis maar moeilijk verkocht. Verleden jaar ontstond er een relletje over drie geplaatste Noorse zwaarden die volgens sommigen op kruisen leken. Rodeborg haalde daarbij zelfs het landelijke nieuws. Het regionieuws werd deze maand nog gehaald met een bericht over het bekogelen van een van de woningen met eieren.

‘Plekje waar wijwonen is prachtig’

KLUNDERTJaarlijkse Kerkringdag: Zaterdag 30 augustus wordt in en om gebouw De Ring de jaarlijkse Kerkringdag gehouden. Naast de rommelmarkt is er het rad van avontuur, dat bekend staat om de mooie prijzen. Verder natuurlijk koffie met gebak en vers-gebakken friet. Wilt u het resultaat van de renovatie van gebouw de Ring zelf eens zien, dan is dit een leuke gelegenheid. De hervormde gemeente heet u van harte welkom tussen 13.30 en 20.20 uur aan de Kerkring 22 in Klundert.Welkom op de koffie: De Brug Stichting, 4 september 10-12 uur, van Polanenpark 19, 4791 BP Klundert, gastvrouw: Erika van Maastricht en helper Nel van Maastricht, 5 september 20-22 uur, Rondeel 77, 4791 LC Klundert gastheer en gastvrouw: Flip en Anja Buijtenhuis. Meer info: www.brug-stichting.nl, 0168-405095.Modeshow bij KBO: Donderdag 4 sep-tember houdt de KBO afdeling Klundert een modeshow in het Parochiehuis. Tij-dens de modeshow wordt de nieuwe na-jaar- en wintermode 2014 geshowd. Met

onder andere: vesten, rokken en blouses, polo’s, blazers, jassen en pantalons. Be-langstellenden worden ontvangen met een kopje koffie of thee. De middag begint om 14.00 uur.

ZEVENBERGENCollectanten Alzheimer: Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van par-ticuliere giften. De organisatie zoekt om die reden nog dringend naar enthousiaste collectanten in Zevenbergen voor de col-lecteweek van 3 tot en met 8 november. Met een paar uur tijd kunnen geïnteres-seerden zich als collectant inzetten tijdens de collecteweek.Aanmelden kan bij Anja de Gouw, tel. 0168-323746, email [email protected] of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of 033-3032661.

FIJNAART/HEIJNINGENANBO: Werkzaamheden verrichten voor Fendertse Week van 25 augustus t/m 1 september. Woensdag 27 augustus deel-name aan de Fendertse Kwis, KBO.

KORTE BERICHTEN

ZEVENBERGEN - Afgelopen zomerva-kantie hebben de 4 scholen van St. De Waarden in Zevenbergen een zomer-school georganiseerd. Dertien kinde-ren kwamen de eerste en de laatste week van de vakantie naar school.

Soms vertoont het leerproces door 6 we-ken vakantie een kleine terugval. Dit was de reden om kinderen die het onderwijs weliswaar goed kunnen volgen maar daar veel moeite voor moeten doen, aan te bie-den 2 weken extra naar school te gaan. Zo kunnen zij het nieuwe schooljaar gemak-kelijker starten. De zomerschool was dus zeker niet bedoeld voor echte zorgleerlin-gen. Elke week had een thema en werd er les in projectvorm gegeven. De eerste week had het thema vakantie. De kinde-ren hebben een reisbureau bezocht en zijn vervolgens zelf een reis gaan samenstel-len voor een gezin. Via mailtjes kregen de kinderen te horen wat het gezin wilde en wat het budget was. Als ze vragen hadden, konden ze deze via de mail aan het gezin stellen. Uiteraard kwam er ook antwoord. Om zelf ook iets nieuws te ervaren zijn de kinderen naar klimbos De Brabantse Wal geweest. De afsluitende week had het thema voeding. Ze mochten zelf gaan ko-

ken waarbij ze goed een recept moesten lezen, uit rekenen wat ze nodig hadden, een boodschappen briefje maken en bood-schappen doen en tenslotte koken. Dat is nog niet zo gemakkelijk wanneer je een recept voor 4 personen hebt en je moet iets voor 12 personen maken. Ook zijn de kinderen na gegaan waar voedingsmid-delen vandaan komen en hoe ze gemaakt worden. Daarnaast hebben ze bij SGZ een sportmiddag gehad waarbij ze kennis gemaakt hebben met allerlei sporten. Op dinsdag hebben ze een excursie naar de molen in Terheijden gehad. Daar zagen ze hoe er van tarwe meel werd gemaakt. Met dit meel hebben de kinderen van de boven-bouw op donderdag zelf brood gebakken! Het smaakte goed. Vrijdagmiddag was de afsluiting waarbij ook de ouders uitgeno-digd waren. Tijdens de afsluiting hebben de kinderen gepresenteerd wat ze de af-gelopen week allemaal hadden gedaan en geleerd. En uiteraard hadden ze, geheel in stijl van het thema, voor alle aanwezigen lekkere hapjes gemaakt! Het waren 2 leer-zame maar ook hele leuke weken waarvan we hopen dat we het volgend jaar voor een andere groep kinderen kunnen herhalen met misschien weer wel nieuwe, interes-sante thema’s.

Afsluiting zomerschoolZevenbergen

Page 15: Dm 20140827

Kinderspecial

Gaan kinderen en tablets goed samen?

mama, wat moet ik aan?

BewaaReXemPLaaR

2014

EDITIEETTEn-LEurHaLDErbErgEmoErDIjkzunDErT

Verwennerij tijdens de babyshower

kosten kinderopvang kunnen meevallen door opvangtoeslag

Page 16: Dm 20140827

Wild Store loves fashion!WILD STORE bestaat nu ruim 5 jaar en heeft zich ondertussen bewezen als de onbetwiste fashion store voor de outfit van je kids. De toffe kleding combineer je met te gekke kinderschoenen of leuke warme accessoires. Voor zowel jongens als voor meisjes shop je bij WILD STORE de coolste en meest trendy items van heel veel verschil-lende merken.

BOYS & GIRLSVoor meisjes zorgen merken als Cars Jeans, Name It, Z8, Outfitters Nation, Kanjers, Converse, Esprit, ShoesMe en vele anderen dit najaar voor de coole looks voor je dochter. Jongensmerken als Petrol Industries, Vingino, Cars Jeans, Blue Seven, Twin Life, Skechers en nog veel meer, maken dit najaar van de boys echte stoere gasten. Ook voor de allerkleinste outfits kun je bij WILD STORE terecht: Dirkje, Name It mini en Z8 zorgen voor schattige en stoere babykleding.

NEW BRANDSDit najaar staan de nieuwe merken Little Pieces en Tumble ‘N Dry extra in de spotlights bij WILD STORE. Daarbij worden ook onze collecties voor kids vrijwel dagelijks aan-gevuld met nieuwe stijlen. Op die manier shop je altijd de nieuwste trends bij WILD STORE. Bij WILD STORE ben sowieso verzekerd van de beste prijs en met je persoon-lijke WILD CARD spaar je ook nog eens 5% korting op al je aankopen!

NEW WEBSHOPSinds enkele weken heeft WILD STORE een complete nieuwe webshop, waar je online nog meer inspiratie op doet dan voorheen. Bestellen is eenvoudiger dan ooit en de betaalmogelijkheden zijn verachtvoudigd. De komende tijd zal ons assortiment online flink uitgebreid worden. Voor zowel dames-, heren-, meisjes- en jongenskleding, schoenen en accessoires was online shoppen via www.wildstore.nl nog nooit zó mak-kelijk.

VISIT USWILD STORE is gevestigd in Hoeven en Dinteloord. WILD STORE Dinteloord is ge-opend van maandag t/m zaterdag. WILD STORE in Hoeven is zelfs elke zondag ge-opend. Maar onze webshop is 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend! Tot snel bij WILD STORE of kijk op www.wildstore.nl.

ETTEN-LEURBruna Novelle Van Bergenplein 62 076 5019419Bruna Van Gils Markthof 19 076 5041957

WWW.BRUNA.NL

ze zijn er weerde nieuwe schoolagenda’s 2014

Fokke &

Sukke

Nickelson

Boys

€ 14.95 € 14.95€ 9.95

Nickelson

Girls

Page 17: Dm 20140827

Molenstraat 78 Zundert - Alle zondagen open(076) 597 43 61

Kijk voor de gehele collectieen online verkoop op

www.dubbeldmodeschoenen.nl

De Leukste kinderschoenen!De Leukste kinderschoenen!Professionele meetapparatuur

en een deskundig advies

De Leukste kinderschoenen!De Leukste kinderschoenen!De Leukste kinderschoenen!De Leukste kinderschoenen!De Leukste kinderschoenen!De Leukste kinderschoenen!De Leukste kinderschoenen!De Leukste kinderschoenen!

Voor alle kindereneen leuk presentje!

ONZE MERKEN:Kanjers - Develab - Braqueez

Bunnies - Shoesme - BlackstoneClic - New Balance - Little David

T I P S VO O R E E N K I N D E R F E E S TJ E B U I T E N S H U I S

Er lekker op uitHoera! Het is weer bijna zo ver, de verjaardag van je kind. Maar is het wel

hoera? Misschien zie je een beetje op tegen een huis vol kinderen en de

rommel die er naderhand achterblijft. Er zijn gelukkig genoeg leuke dingen

die je buitenshuis kunt doen Hier zijn een paar leuke ideeën.

DOOR REBECCA VAN KAAM

Wat vinden kinderen nou leuker dan rennen en ravotten? Een feestje rond deze bezigheden is geheid een succes. Laat ze lekker klimmen en klauteren in speciale speelparken in de na-tuur. Vlotten bouwen of een zeskamp vallen vaak ook erg goed in de smaak. Als het slecht weer is, is er altijd nog de overdekte speeltuin of het zwembad. En wat dacht je van een recreatieboerderij? Er is veel ruimte, er zijn dieren en belangrijker nog, er is genoeg te doen. Sommige boerderijen bieden speciale arrangementen voor kinderfeestjes aan. Wat dacht je bijvoorbeeld van een potje boerengolf, een kruiwagenrace, een ritje op een pony of knuffelen met een koe?

Speurtocht 2.0Een speurtocht doet het vaak goed op een kinderfeestje. Maar wil je eens iets anders dan een standaard speurtocht? Zet dan een GPS speurtocht of geo caching uit. De kinderen gaan dan in groepjes – of als je er een echte strijd van wil maken in duo’s – op pad met een GPS. Ze volgen de aanwijzingen en moeten onderweg een aantal opdrachten uitvoeren. Op de eind-bestemming vinden ze een schat. Dit kan ook een lekkere lunch zijn. Dat gaat er vast goed in na zo’n tocht. Je kunt zelf zo’n tocht uitzetten, maar er zijn ook organisaties die kant-en-klare tochten aanbieden.

AvontuurWil je liever een feestje met een educatief tintje? Denk dan eens aan Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Die organiseren allerlei leuke activiteiten voor kinderen. Ga samen met een boswachter op zoek naar sporen van dieren, bouw hutten of maak een spannende kompastocht. Blijf je liever in de stad? De VVV heeft vaak een leuke speurtocht door de stad uitstaan, speciaal voor kinderen. Beklim de plaatselijke kerktoren en duik in de historie van je stad.

Page 18: Dm 20140827

rugpijn maagklachten terugkerende sportblessures vermoeidheidsklachten

darmklachten obstipatie bekkenklachten menstruatieklachten chronische (bij)holte

ontstekingen nekklachten whiplash gewrichtsklachten hoofdpijn hyperventilatie

buikpijn knieklachten tenniselleboog spastische darm peesontstekingen

duizeligheid huilbaby � bromyalgie migraine postoperatieve verklevingen

incontinentie hernia spuugbaby voorkeurshouding oorsuizen RSI

Centrum voor Osteopathie*Pinksterbloemstraat 1, Zevenbergen

T 0168 32 88 09, [email protected]

*Geregistreerd in het NRO/NVO

*Geregistreerd in het NRO/NVO

Anita `s kinderopvang

Bredaseweg 17 4881 DC Zundert Tel: 076-5976586 / 06-44251888

Anita’sKinderopvang

Bredaseweg 17 4881 DC ZundertTel: 076-5976586 / 06-442518888

Anita`s Kinderopvang is gevestigd aan mijn huis-adres aan de Bredaseweg in Zundert. In februari 1996 mocht ik mijn eerste gastkindje via een gast-ouderbureau opvangen. Dat was geweldig, de zorg op me nemen voor een meisje, terwijl haar moeder met een goed gevoel kon gaan werken. Maar ik had nooit gedacht dat ik nu, 18 jaar later, eeneigen kinderdagverblijf zou runnen.

In 2007 nam ik de stap om het gastouderbureau vaarwel te zeggen en mijn eigen kinderdagverblijf te openen. Spannend, zouden er ouders hun kindjes brengen nu het niet meer via een gastouderbureau zou gaan? Nou daar heb ik me niet lang zorgen over hoeven maken! De ene na de andere ouder belde met de vraag naar opvang. Mijn eerste opzet was om alleen te werken, maar door de vele aanvragen en positieve reactie`s heb ik toch besloten om eriemand bij te zoeken, Miriam. Ook dat ging super. Door de sterk groeiende vraag kwam er nog een ex-tra kracht bij, Eva en ons team was compleet. In 2011 mochten we ons 100e kindje verwelkomen, onder-tussen hebben we het 150e kindje in de opvang.

Ons kinderdagverblijf is huiselijk en kleinschalig, we werken met 3 vaste gediplomeerde leidsters en 2 in-valkrachten. Het kind staat bij ons centraal, zowel kind als ouder moeten zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Belangrijk is de band tussen het kind, zijn/haarouders en onze leidsters. Ouders betalen bij ons de uren die ze afnemen. Ze brengen alleen de zuigelin-genvoeding mee, de rest wordt door ons verzorgd.

We doen activiteiten zoals knutselen, kleien, verven. Maar ook voorlezen, zingen, puzzelen, spelletjes, dansen noem maar op. Als het kind 4 jaar wordt kri-jgt het een plakboek vol met eigen knutselwerkjes mee naar huis.

Buiten spelen is natuurlijk ook erg belangrijk. Dagelijks gaan we naar buiten. In de winter warm aangekleed, in de zomer ingesmeerd lekker aan de watertafel. Ook niet onbelangrijk is het vrij spel van het kind. Doen wat ze willen doen, niet gedwongen worden. Dus met andere woorden, een kind mag bij ons kind zijn !

Kijk ook eens op www.anitaskinderopvang.nl

Anita`s Kinderopvang

“De ontmoetingsplek in de regio waar uw kind zich – ook – thuis voelt”

PROFESSIONELE en FLEXIBELE kinderopvang in de gemeente Moerdijk en Drimmelen!

opvang op maat flexibele dagdelen

pakketten van 40 tot 52 weken opvang tijdens studiedagen school

vakantieopvang hele/halve dagopvang

Vakantieprogramma’s voor kinderen van 4 tot 12 jaar!

VIES, MOE en HAPPY

Natuurbeleving voor alle leeftijden!

Natuurtuinen, moestuin,

vissen, spelen met modder, natuureducatie en meer…

Binnenkort Workshops op de BSO

Sport, Kunst, Theater, Natuur

NIEUW

PEUTEROPVANG op basis van 2 x 2,5 uur

per 15 september

Locatie Kleurenboom Zevenbergen

Meer informatie?

Bel 088 - 4431200 Mail [email protected] Zoek www.kindercentraderoef.nl Kijk www.facebook.com

Opvang voor kinderen van 3 mnd. tot 12 jaar

Jeanny JongeneelenSt. Gerardushof 27

4744 BC BosschenhoofdTel. 0165 - 313016

E-mail: [email protected]

Aangesloten bij Kober Kinderland

Page 19: Dm 20140827

De kosten om kinderen naar de opvang te

brengen als de ouders moeten werken kun-

nen meevallen als de ouders op tijd kinder-

opvangtoeslag aanvragen. Een gezin waarbij

twee ouders werken en de kinderen elke dag

na school naar de buitenschoolse opvang

gaan, kan een rekening van ruim zeshonderd

euro per maand verwachten. Maar door kin-

deropvangtoeslag aan te vragen kun je veel

besparen. Via de website van de belasting-

dienst kan iedereen via het rekenvoorbeeld

zien voor hoeveel toeslag hij in aanmerking

komt. Kinderopvangtoeslag kan voor alle op-

vangvormen (kinderdagverblijf, peutergroep

en peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang)

worden aangevraagd.

DOOR MERIJN SITSEN

Kinderopvangtoeslag komt niet automatisch op de bankrekening. Net als de huur- en zorgtoeslag moet je hiervoor een aanvraag indienen bij de Toeslagenpa-gina van de Belastingdienst. Ouders die dit niet weten, kunnen deze tegemoetkoming mislopen. Het is daarom belangrijk dat de aanvraag op tijd wordt ingevuld. Als je de toeslag wilt aanvragen, moet je dit doen binnen drie maanden nadat je kind voor het eerst naar de opvang gaat.

RekenvoorbeeldOm aan te geven hoeveel het kan schelen als je de op-vangtoeslag aanvraagt hebben we een rekenvoorbeeld. Let op, dit is slechts een voorbeeldberekening. Als je een specifieke berekening wilt hebben voor de eigen situ-atie, moet je het rekenvoorbeeld van de belastingdienst invullen. Uitgegaan van een gezin met twee kinderen onder de achttien jaar en twee ouders die allebei full time werken van 9 tot 5, hebben we een proefbereke-ning gemaakt. We hebben daarbij ingevuld dat beide ou-ders 31.000 euro verdienen, ongeveer het modale salaris in Nederland. De ouders brengen zelf de kinderen naar school maar na school gaan ze naar de buitenschoolse opvang. Dit betekent dat er in de maand ongeveer 100 uur voor twee kinderen gebruik wordt gemaakt van buitenschoolse opvang. Als je uitgaat van het maximale uurtarief voor buitenschoolse opvang dan kost dit 625 euro. Door het bovengenoemde rekenvoorbeeld in te

vullen in de rekenhulp van de Belastingdienst, blijkt dat de mensen uit het rekenvoorbeeld recht hebben op ruim 440 euro toeslag totaal. Al met al kan het dus behoorlijk wat schelen. Daarnaast is vier jaar van de arbeidsmarkt af duurder is dan kinderopvang. Als ouders er bewust voor kiezen om gedurende de eerste vier jaar thuis te blijven is het vaak lastig om zich daarna weer op de arbeidsmarkt te begeven.

VereistenOm toeslag te krijgen voor kinderopvang moet je aan een aantal vereisten voldoen. Zo moet degene die toeslag aanvraagt werken, studeren, een traject naar werk volgen of bezig zijn met een inburgeringcursus. Er moeten kinderen op het woonadres ingeschreven staan en het gezamenlijke inkomen mag niet te hoog zijn. De opvang waar de kinderen gebruik van maken moet officieel geregistreerd zijn en er moet een schriftelijke overeenkomst zijn tussen opvang en ouder. De toeslag mag niet worden aangevraagd voor kinderen op het voortgezet onderwijs.

BelastingwebsiteMensen die een persoonlijk rekenvoorbeeld willen voor hun eigen situatie, meer informatie over de eisen om in aanmerking te komen voor de toeslag of andere vragen hebben, kunnen terecht op de website belastingdienst.nl. Door te klikken op toeslagen en vervolgens op kin-deropvangtoeslag, ga je naar de pagina die specifiek bedoeld is voor de toeslag.

WA c H T N I E T T E L A N g M E T H E T A A N V R A g E N VA N TO E S L A g VO O R K I N D E R O p VA N g

Kosten kinderopvang kunnen meevallen door

opvangtoeslag

ook – thuis

Peuteropvang

kind zich voorbereiden op de basisschool.

sociale-, emotionelevan een gericht activiteitenprogramma.

Inloopochtend peuteropvang

18 september van 9.30- 11 uur Nieuwsgierig? Kom gerust kijken!

maand*

)

“DE ONTMOETINgSpLEK IN DE REgIO WAAR UW KIND ZIcH - OOK - THUIS VOELT”

De Roef kindercentraBiedt uw kind de mogelijkheid om vanaf 2 jaar te spelen en ontwikkelen op een peutervoorziening. Samen met leeftijdsgenootjes en onder deskundige begeleiding kunt uw kind zich voorbereiden op de basisschool.

Spelen is ontdekken en groeien!Onze pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind op het gebied van desociale-, emotionele-, motorische en spraak/taal ontwikkeling met behulpvan een gericht activiteitenprogramma.

Inloopochtend peuteropvang18 september van 9.30- 11 uurNieuwsgierig? Kom gerust kijken!

Peuteropvang voor slechts € 35 per maand*(*bij een inkomen van €30.000 per jaar)

Meer weten of behoefte aan een persoonlijke kostenberekening?

Bel 088 - 4431200Mail [email protected] www.kindercentraderoef.nlKijk www.facebook.com

Page 20: Dm 20140827

SKid

om

e.n

l

THUiS in SneeUW VooR KidSSKIDÔME KIDDIES

THUIS INSNEEUWRucphen | Terneuzen

Samenwerkingspartner van:

e 5,00 KorTINgSboNop een pRoefleS SKiën of SnoWboaRdenVan € 29,50 VooR € 24,50

• Geldig t/m 30 september 2014 tijdens daluren bij Skidôme Rucphen en Terneuzen• Geldig voor maximaal 6 personen• Geldig excl. borg, materiaal- en kledinghuur• Reserveren voor de proefles is verplicht

• Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen• Algemene voorwaarden zijn van toepassing• Alleen geldig bij inlevering van deze bon

Actiecode: 14021SD

’Van de eerste keer op een board bij skidôme tot aan trainen Voor de olympische spelen’

Dolle pret bij SkidômerUcphen - Waar skidôme is begonnen met

alleen skiën en snowboarden, biedt het te-

genwoordig veel meer activiteiten voor een

dagje uit. onafhankelijk van het seizoen kan je

het hele jaar door sneeuwpret beleven. naast

skiën, snowboarden en sleeën zijn er nog een

tal van andere activiteiten waaraan je kan

deelnemen. Voor zowel jong als oud is er volop

uitdaging, pret en gezelligheid te ervaren.

door carlijn rooZeboom

in skidôme, met vestigingen in rucphen en in terneuzen, wordt er altijd weer gestreefd naar optimale pret in de sneeuw. met enorm veel activiteiten en mogelijkheden creëer je bij skidôme het allerleukste dagje uit. Waar kinderen zelf de hele dag in de sneeuw kunnen doorbren-gen, kunnen de ouders in één van de restaurants plaats-nemen en genieten van een stuk appeltaart terwijl ze de kinderen door de glazen wand in de gaten houden.

Kinderfeestjeskidôme heeft een enorm aanbod aan activiteiten voor jong en oud. tot en met september kunnen kinderen van vier tot en met twaalf jaar elke woensdagmiddag terecht bij de kiddies kids klup. hier kunnen kinderen zich ver-maken in een waar speelparadijs. spelen in de sneeuw, sleeën, tuben, springen op de springkussens of zingen en dansen met kiddie de mascotte. als kinderfeestje dus ook ideaal, vertelt robert ros, marketingmanager bij skidôme. ‘’de kinderfeestjes in skidôme zijn erg geliefd. het is sportief, origineel en gewoon hartstikke stoer.’’ kin-deren kunnen met hun kinderfeestje ski- of snowboard-

les volgen, sleeën en tuben, schaatsen op de ijskartbaan of glowgolfen. de laatste twee activiteiten zijn alleen in skidôme rucphen te beoefenen. naast de sportieve din-gen kunnen kinderen cakejes versieren, een glow-in-the-dark t-shirt versieren of knutselen aan een wintermuts. aan het eind van een kinderfeestje kunnen de kinderen pannenkoeken versieren en eten, pizza bakken of frietjes eten.

Olympisch talenteen kinderfeestje kan soms op een bijzonder manier uit-pakken, nieuwe hobby’s worden ondervonden en talent ontwikkelt zich. de zestienjarige erik bastiaansen heeft zijn talent ontdekt op zijn twaalfde tijdens een kinderfeest-je in de skihal van terneuzen. ‘’hier stond ik voor het eerst op een board. daarna ben ik blijven snowboarden en toen later het boardteam werd opgericht ben ik lid geworden’’, aldus erik. Vier jaar na zijn eerste snowboard ervaring heeft erik bastiaansen op veel kampioenschappen een

podiumplaats behaald, waaronder twee keer goud op het nk in laax. Ziggey van bouwhorst is ook een mooi voorbeeld van een wintersportliefhebber die zich heeft ontwikkeld tot toptalent. de zestienjarige Ziggey heeft meerdere podiumplaatsen bij verschillende kampioen-schappen behaald. beide jongens starten in september op het cto papendal, centrum voor topsport en onderwijs. op deze manier kunnen ze hun topsport combineren met onderwijs en trainen voor de olympische spelen 2018.

mocht je zo genieten van het skiën of snowboarden en wil je hier je sport van maken, dan kan je je aansluiten bij een van de verenigingen. talenten erik bastiaansen en Ziggey van bouwhorst zijn beide lid van de vereniging snWFrnd. andere verenigingen in rucphen zijn: skiclub rucphen, skiclub dordrecht, ski4fun en snow academy. en in terneuzen: sdt boardteam, skidôme skiteam, Freeski project skidome, antwerp skiteam (ast), snow academy en sneeuwsport academie.

Leren en verbeterenbij skidôme kan je terecht voor ontspanning, cursussen en om te trainen op wedstrijdniveau. beginners kun-nen oefenen op de skibanen met oefenhellingen en de gevorderden kunnen hun energie kwijt op de rode en zwarte pistes. er zijn cursussen op verschillende niveaus om het skiën en snowboarden te verbeteren. ‘’na een paar lessen weet je in grote lijnen hoe je op je snowboard of ski’s moet staan en lukt het je wel om naar beneden te komen. het duurt echter een stuk langer voor je de juiste techniek te pakken hebt en daadwerkelijk weet wat je aan het doen bent. als je dit uiteindelijk onder de knie hebt, is het skiën of snowboarden veel minder vermoeiend, kan je meerdere pistes af en haal je uiteindelijk veel meer uit je wintersportvakantie’’, aldus robert ros. de cursussen die skidôme aanbiedt sluiten daar perfect bij aan.

Page 21: Dm 20140827

EttEn-LEur torenpad 18a, 4872 Xn 076-2030022BErgEn op Zoom Fruiteniersdreef 8, 4614 HH 0164-261691StEEnBErgEn geert Vinckestraat 2a, 4651 DJ 0167-566444

HEt aDrES Voor:• Mobiele telefoons

• Mobiele abonneMenten• PrePaidtoestellen/kaarten

• deCt aPParatuur• navigatiesysteMen

• tablets• alle Mobiele data toePassingen

BErgEn op Zoom SErVicEcEntEr Voor:

• samsung • HtC

WiJ ZiJn HEt JuiStE aDrES Voor HEt LEVErEn Van taBLEtS En SmartpHonES!

TUINPLEZIER BEGINT HIER Speeltoestellen Skelters Trampolines

SAVELKOULS TUINHOUT & SPEELTOESTELLENSchansdijk 2 4761 RH Zevenbergen 0168-324 719

www.savelkoulstuinhout.nl

schappen behaald. Beide jongens starten in september op

Kinderen zijn dol op digitale spelletjes en vinden een tablet, smart-

phone of ander beeldscherm enorm fascinerend. Veel ouders vragen

zich echter af in hoeverre spelen met een tablet gezond is voor kin-

deren en vanaf welke leeftijd het verstandig is om kinderen in aanra-

king te laten komen met deze apparaten.

DOOR MERIJN SITSEN

Manfred Spitzer, hoogleraar op het gebied van psychologie, geeft aan dat het erg lastig is om een bepaalde leeftijd te geven wanneer het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Het is moeilijk om specifi ek te zeggen wanneer ze klaar zouden moeten zijn voor het gebruiken van een tablet. Hij geeft daarnaast aan dat het voor jonge kinderen belangrijk is dat ze blijven spelen met concrete dingen.

iPadscholenSteve Jobs-scholen is een nieuwe weg in het onderwijs. De computer mag in deze vorm van onderwijs niet ontbreken. Toch zijn er mensen die kritiek hebben op deze manier van lesgeven. Met name in de kleuterklas is het leren via iPad een riskant soort vernieuwing volgens orthopedagoog Sieneke Goorhuis-Brouwer. Spitzer, toont aan dat kinderen zelfs dommer kunnen worden van het gebruiken van iPads. Hij geeft ook aan dat kinderen veel meer behoefte hebben aan driedimensionale ervaringen dan tweedimensionale. Spitzer stelt daarnaast dat de computer te snel

is voor jonge kinderen tot 7 jaar. “Ze kunnen de informatie niet verwerken in een tempo dat bij hun breinontwikkeling past”, aldus de hoogleraar. Dit gaat volgens hem ten koste van het concentratievermogen. Jonge kinderen hebben volgens de psycholoog tijd nodig om informatie te verwerken. Omdat hun brein nog volop in ontwikkeling is, duurt het vaak wat langer. Vanaf zeven jaar leren kinderen abstract denken en op dat moment kunnen ze ook beter omgaan met tablets

KidsproofAls een kind in aanraking wordt gebracht met een tablet is het verstandig om je kinderen te begeleiden. Het is als ouder belangrijk om te weten wat je kind doet op de tablet en hoe lang hij er mee bezig is. Verschillende apparaten hebben daarvoor een zogenaamde ‘kids modus’ ontwikkeld. Door deze applicatie kun je instellen wat kinderen wel en wat ze niet kunnen doen. Ook voor andere dingen zijn er handige applicaties. Zo zijn er programma’s die er voor zorgen dat je sociale netwerken zijn afgeschermd en is er een tijdslot. Als je kind moeite heeft om te stoppen met spelen op een tablet, kun je een bepaalde tijd afspreken en deze instellen. De app zorgt er vervolgens voor dat de tablet na de afgesproken tijd op slot gaat.

DoserenAl met al blijkt dat kinderen en tablets prima samen kunnen gaan maar als het wel op een gedoseerde en verantwoorde manier gebeurt. Door langzaam op te bou-wen met een minimale tijd op de tablet bij hele jonge kinderen naar steeds meer ‘schermtijd’ bij de wat oudere kinderen, kunnen kinderen op een gezonde manier leren omgaan met een tablet.

‘ K I N D E R E N B L I J V E N B E H O E F T E H O U D E N A A N S P E L E N M E T C O N C R E T E D I N G E N ’

Gaan kinderen en tablets goed samen?

Handige Apps• Screen Time (Android)• Parent Kit (iOS)• Kids Place (Android)• Funamo (Android)• Screen Time – Media Time Manager (iOS)

Advies schermtijd kinderen LET OP! Slechts een richttijd

• 0-2 jaar, eventueel een paar keer per week samen, maxi-maal 5 minuten per keer.

• 2-4 jaar, 5 tot 10 minuten per keer, maximaal 30 minuten per dag.

• 4-6 jaar, 10 tot 15 minuten per keer, maximaal 1 uur per dag.

• 6-8 jaar, 30 minuten per keer, maximaal 1 uur per dag.

• 8-10 jaar maximaal 1 tot 1,5 uur per dag.

• 10-12 jaar, maximaal 2 uur per dag.

• 12 jaar en ouder, maximaal 3 uur dag.

Page 22: Dm 20140827

Kerkstraat 10 / Oud Gastel / 0165-514248 / www.linksenrechts.com

De gehele maand september op zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

De nieuwe collectie is binnen!

Page 23: Dm 20140827

MOLENSTRAAT 53 - ZUNDERT - 076 597 0810 - WWW.JUNIORENZO.NL - ELKE ZONDAG OPEN

EEN RUIME COLLECTIE BABY, KIDS EN TEENSKLEDING IN MAAT 50 T/M 176

Op de foto in je nieuwe outfitAls je kind zijn of haar nieuwe kleding aan

heeft, is dat natuurlijk hét moment voor een

foto. Het is alleen niet altijd even makkelijk

om ze mooi op de foto te zetten. Er zijn een

paar handige trucjes die je daarbij kun-

nen helpen. Het is belangrijk dat een kind

zich op zijn of haar gemak voelt. Je kunt ze

bijvoorbeeld laten spelen of een cd met hun

lievelingsmuziek opzetten. Misschien gaan

ze wel dansen of springen, dat leidt vaak tot

leuke spontane

foto’s. Zorg dat je

tijdens het maken

van de foto’s op

ooghoogte van

het kind bent. Het beste kun je gebruik maken van

natuurlijk licht. Let daarbij wel op dat je niet in de

volle zon gaat staan, want dan kan het kind zijn ogen

dicht gaan knijpen tegen de zon. Maar het belang-

rijkste van alles is; neem je tijd!

Nog even en dan kleuren de bladeren aan de

bomen weer geel, bruin en rood. Het najaar

en de winter komen er weer aan. De T-shirts

en korte broeken worden weer opgeruimd en

er wordt plaatsgemaakt voor de lange broe-

ken en vesten. De winkels in de regio hangen

weer vol met najaarsmode: van stoer biker-

jack tot gebreide trui. Er is heel veel om uit

te kiezen, ook voor de kinderen. Deze winter

draait het vooral om stoer, sportief en een

klein beetje nostalgie.

DOOR REBECCA VAN KAAM

Het nieuwe modeseizoen betekent ook nieuwe mode-kleuren! Voor aankomend seizoen staat ons een breed palet te wachten. We zien veel natuurtinten maar ook offblack, navy, warme kleuren als aubergine, herfst-rood, peacock, mosterd en brons zijn goed vertegen-woordigd in de schappen. Daarnaast zijn alle tinten tussen rood en paars helemaal ‘hot’. Zachtblauw en geel doen het ook erg goed, vooral als accentkleuren.

ComfortabelHet is voor kinderen vaak erg belangrijk dat de kleding die ze dragen lekker zit. De outfits bestaan uit comfor-tabele, sportieve kleding gemaakt van zachte, soepele stoffen. Denk bijvoorbeeld aan een jasje van teddy. Dat is niet alleen lekker zacht en warm maar ook schattig.

En spijkerbroeken gemaakt van hetzelfde materiaal als een joggingbroek. Designs zijn ook weer helemaal ‘in’. Denk aan dierenprints op shirts of leggings en artwork op sweaters.

StoerJe zult de stoere kleding aankomend seizoen overal terugvinden, van babypakjes tot tienerkleding. Bijvoorbeeld lederen, vaak doorgestikte jacks met ritsen.Ook bomberjacks komen in veel collecties terug, met print, zonder print; alles kan. Denk ook aan een rode geruite broek, blouse en een bijpassend hoedje.

AaibaarWarm, schattig en aaibaar. In veel kledingstukken zul je het terugzien in de vorm van nep bont, teddy en andere zachte stoffen. Handgemaakte items zijn ook helemaal hip. Een echte must-have is een gebreide trui en vest.

SchoenenKleurrijke sneakers, ze mogen niet ontbreken in de kindergarderobe. Het voordeel van deze schoenen is dat ze eigenlijk overal mee te combineren zijn. Daarnaast zijn ze een goede match van comfortabel en sportief. Schoenen met prints en schoenen gemaakt van glanzende materialen doen het ook goed. Sokken, maillots en leggings in alle kleuren van de regenboog, met prints of andere details maken een outfit helemaal af.

D E N A JA A R S M O D E VA N 2 014 I S C O M f O R TA B E L , S TO E R E N A A I B A A R

Mama, wat moet ik aan?

Een heel breed modeseizoen

Page 24: Dm 20140827

Wij zijn gespecialiseerd in

- Motorische ontwikkelingsproblemen, zowel voor de fijne motoriek als de grove motoriek

- Schrijfproblemen

- Baby’s met voorkeurshouding, en we kunnen hierbij zo nodig de vorm van het hoofdje meten

(plagiocephalometrie)

- (sport)blessures, kracht- conditietraining bij kinderen, en maken hierbij zo nodig gebruik van kinesiotaping

- Problemen in de sensorische informatieverwerking

- Kinderbekkenfysiotherapie: o.a. bij problemen met de ontwikkeling van de zindelijkheid

KINDERFYSIOTHERAPIE

TORENVELD(Al meer dAn 25 jAAr!)

Voor kinderen van 0 - 18 jaar

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, advies, coaching en behandeling.

Tel. 0168-324580 - [email protected] - www.pmcTorenveld.nl facebook: prakTijk voor kinderfysioTherapie Torenveld

1988-2013; 25 JAAR KINDERFYSIOTHERAPIE TORENVELD

Dit vieren wij met workshops voor ouders en kinderen uit de gemeente Moerdijk.

We starten op zaterdag 2 februari met een workshop babymassage. Hiermee willen we tevens de Stichting Suvadra ondersteunen.

Info: www.pmctorenveld.nl

email : [email protected] tel: 0168-324580

Binnen en buiten spelen in een landelijke omgeving met boerderijdieren.

De leukste kinderfeestjes:

Wil je ook zo graag een ritje op een pony maken?

0165 342478Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

Voor openingstijden en actuele info zie:

Facebook.com/Denscherpenberg

PMCH_adv_Kinderfysio_112x45.indd 1

PMCH_adv_Kinderfysio_112x45.indd 1

PMCH_adv_Kinderfysio_112x45.indd 1

www.cjghalderberge.nl

Bel, mail of maak

eenafspraak!

Het centrum voor jeugd en gezin is er voor iedereen met vragenover opvoeden en opgroeien. We zijn er voor (aanstaande) ouders,

(beroeps) opvoeders en vrijwilligers, maar ook kinderen en jongeren.

In het najaar 2014 worden verschillende bijeenkomsten en trainingen verzorgd:- Thema-avond: Scheiden en kinderen; Weet wat helpt!- Weerbaarheidstraining ‘Rots en water’ voor jongens en meiden van 10 tot 12 en 12+. jaar- Thema-avond: Communiceren met je puber en grenzen stellen- Thema-avond:”Puberbrein”.- Prenatale voorlichting ‘Stap in de wereld van je kind’- Multiculturele bijeenkomsten

Alle trainingen en bijeenkomsten zijn gratis voorouders woonachtig in de gemeente Halderberge. En vinden plaats op het CJG HalderbergeSt. Annastraat 34 te Oudenbosch. Voor meer informatie raadpleegwww.cjghalderberge.nl of bel 0165/31.51.83. Ook kun je binnenlopen tijdens de openingstijdenop onze locatie aan de St. Annastraat 34 te Oudenbosch.

De traditie van een babyshower is komen overwaaien vanuit Amerika en is oorspronkelijk bedoeld om de moeder goed op weg te helpen met haar baby-uitzet. Dat wordt dus shoppen om mama te verrassen met de eerste speelgoedjes en knuffels voor haar wondertje. Ook kleertjes kunnen niet ontbreken tijdens dit verras-singsfeestje. Heeft moeder het geslacht al verklapt? Dan maakt dat het shoppen des te makkelijker, maar ook neutrale rompertjes, broekjes, mutsjes en sokjes zijn er genoeg om te geven. Hetzelfde geldt voor mooie babymandjes en luiertorens. Altijd bruikbaar voor als de kleine spruit er eenmaal is.

LocatieEen babyshower draait echter niet alleen om de cadeaus, maar is ook meteen een gelegenheid om de aanstaande moeder even er mee uit te nemen. Haar verlof is immers aangebroken en dat betekent vele uren wachten op de grote dag. Ga dus op zoek naar een leuke locatie, zodat je vriendin of zus straks thuis niet met de rommel blijft zitten. Een romantische theetuin of gezellige recreatieboerderij gevonden? Regel dan

ook meteen de versnaperingen in stijl van je feestje. Een high tea met roze en blauwe cupcakes, versierde koekjes en een hartige quiche in een bijpassende vorm doet het altijd goed.

GipsbuikMaak het uitje compleet door samen een blijvende herinnering te maken voor de baby. Regel een profes-sionele fotoshoot en laat de aanstaande moeder in een echte fotostudio met haar mooie buik op de foto gaan. Ook leuk en erg bijzonder is om een gipsbuik te maken. Die kan dan later een mooi plekje krijgen op de babykamer, zodat de opgroeiende dreumes ziet waar hij vandaan komt. Er zijn ook tal van workshops om bijvoorbeeld met zijn allen een mooie babyketting, schilderijtjes of versierde rompertjes te maken. Zo geef je de kleine echt iets unieks!

Verwennerij tijdens de babyshower

Checklist❥ Locatie/datum vaststellen en regelen❥ Budget vaststellen❥ Gastenlijst maken❥ Uitnodigingen versturen❥ Taart en andere versnaperingen bestellen❥ Workshop of groepsactiviteit regelen❥ Bedankjes verzorgen❥ Eventueel een fotograaf vastleggen

‘Mama verrassen met baby’s

eerste speelgoedjes’

L E U k E M i D D A G vO L c A D E A U s E n G E Z E L L i G H E i D !

Altijd spannend, zo´n kleintje op komst in de familie of vriendenkring. voor de aanstaande

moeder breekt een drukke tijd aan, maar ook voor de (schoon)moeder, zussen en vriendin-

nen. Aan jullie de taak om in het diepste geheim een babyshower te organiseren. Dit verras-

singsfeestje is bedoeld om de mama in spé nog eens lekker in de watten te leggen. En uiter-

aard is het ook voor de organiserende partij een leuke middag vol cadeaus en gezelligheid!

DOOR RiA vAn MEiR

Page 25: Dm 20140827

De nieuwe kindercollectie is weer compleet!

Kijk op vernieuwde website:www.vanmeerschoenen.nl

De nieuwe kindercollectie is weer compleet!De nieuwe kindercollectie is weer compleet!Tegen inlevering van

deze advertentie en

bij de aankoop van een

paar kinderschoenen

ontvangt u een GRATIS

onderhoudsspray.Actie geldt

t/m 30 september 2014

St. Janstraat 22SprundelTel.: 0165-38 23 00

Hogestraat 3Rijsbergen

Tel.: 076-596 80 65

Mooi en verantwoord!!!

Al ruim 75 jaar het vertrouwde adres voor kinderschoenen!

WAT U BIJ ONS WEL VIND -Mode in pasvorm

-Enorme keuze

-Presoonlijke bediening

-Vakkennis

-Podologie – elastische therapeutische kousen – braces –

steunkousen – orthopedische schoentechnicus - reparatie

[email protected]

schoenen / podologie / steunzolen / reparaties

Kapelstraat 11PrinsenbeekTel: 076-5414268

R e n n e n vo o R v i l l a Pa R d o e s

Tweede editie Kids midsummer-run Bosschenhoofdop zaterdag 30 augustus rennen er weer

kinderen door de straten van Bosschen-

hoofd tijdens de tweede editie van de Kids

midsummer-run. de run is onderdeel van de

Bosschenhoofdse midzomerfeesten en voor-

namelijk bedoeld voor basisschoolleerlingen.

de opbrengst komt ten goede van villa Par-

does.

dooR ReBeCCa van KaaM

in het laatste volle weekend van augustus vinden de Bosschenhoofdse midzomerfeesten plaats. Het is de tweede keer dat er een kids midsummer-run gehouden

wordt tijdens deze feesten. vorig jaar deden hier maar liefst 75 kinderen aan mee. de opbrengst ging toen naar Kikabouw.

Programmaom elf uur start de eerste groep, dit zijn leerlingen van groep 1 en 2. Zij rennen een rondje Majellahof. daarna zijn de kinderen van groep drie aan de beurt, die ren-nen twee rondjes. “daarna is er een prijsuitreiking voor deze groepen, anders moeten de kinderen zo lang wachten”, zegt Marly Jongeneelen, een van de organi-satoren van de Kidsrun. de leerlingen van groep vijf en zes lopen daarna een grotere ronde, namelijk een rondje st. Gerardushof. de kinderen uit de bovenbouw lopen deze ronde twee keer. “voor de kinderen die al met de grote mensen mee willen doen hebben we aan het begin van de

middag een speciale ronde”, vertelt de organisator. “Kinderen tussen de tien en veertien jaar kunnen er namelijk voor kiezen om de drie kilometer te lopen. de vijf kilometer is voor veel kinderen nog te ver. vandaar deze afstand. de kinderen krijgen een zender in hun hesje, zodat we met tijdregistratie kunnen werken.”

Deelnamedeelname aan de kids run kost 2,50 euro. de kinde-ren kunnen zich op de dag van de run vanaf 10.30 uur inschrijven in de feesttent. de opbrengst gaat naar villa Pardoes, die ernstig zieke kinderen een weekend zonder zorgen bezorgt. de keuze voor dit doel was heel bewust. “villa Pardoes leeft heel erg in het dorp”, legt Jongeneelen uit. “er is een aantal keer beroep gedaan op dit doel.” als Pardoes een paar uurtjes vrij heeft, komt hij de cheque misschien zelf in ontvangst nemen.

-

Een nieuw gezicht bij Dubbel D Modeschoenen in Zundertdubbel d Modeschoenen is al vele jaren een begrip in Zundert. de schoenenwinkel heeft niet alleen een groot assortiment aan dames-en he-renschoenen, maar ook voor kinde-ren is er volop keus uit de nieuwste merken. Zo kunt u niet alleen zelf de mode op het gebied van schoenen volgen, maar lopen ook de kinderen op de laatste trends. Met het begin van een nieuw seizoen stromen de nieuwe winterschoenen ook weer binnen. Het huidige team van dubbel d Modeschoenen wordt uitgebreid met een nieuw lid van de familie. dochter dana Meulemans (zie foto) heeft al 3 jaar in het filiaal van dub-bel d Modeschoenen in Made ge-werkt, maar staat vanaf heden in ons filiaal in Zundert. Hier zal zij fulltime werkzaam zijn en vooral in de kinder-hoek een helpende hand bieden. Met een uitgebreid assortiment kinder-schoenen kan zij u prima helpen met het uitzoeken van een goed passende schoen voor uw kind. een nieuw kindermerk is Kanjers. dit vlotte Portugese merk wordt in het land van herkomst gemaakt. de schoenen zijn helemaal uitgevoerd in leder en hebben leuke prijzen van rond de € 79.99. stoere sneakers met opvallende prints zijn kenmer-kend voor Kanjers. Bij iedere aankoop van kinderschoenen worden uw kinderen ver-rast met een leuk cadeautje. voor de volledige collectie kunt u natuurlijk een bezoekje brengen aan ons filiaal in Zundert, maar ook op onze webshop www.dubbeldmodeschoenen.nl zijn al onze schoenen verkrijgbaar.

Dubbel D Modeschoenen, Molenstraat 78, Zundert, tel. 076-5974361

ELKE ZONDAG OPEN!

Page 26: Dm 20140827

ALLEEN BIJ MT BREDA GELDIG!

ALLEEN BIJ MT BREDA GELDIG!

ALLEEN BIJ MT BREDA GELDIG!

ALLEEN BIJ MT BREDA GELDIG!

Alleen ORIGINELE KRANTEN worden geaccepteerd, niet i.c.m. andere acties of kortingsbonnen, kinderfeestjes etc. - Alleen geldig tijdens de maand september 2014 bij Monkey Town Breda!

KORTINGS KNALLERRRRKOEK BIJ DE KOFFIE!!

lever deze bon in en betaal voor 1 koek, keuze uit diverse, slechts €0.50

alleen geldig in de maand september 2014

KORTINGS KNALLERRRR11 RITTENKAART !

lever deze bon in en betaal vooreen 11 rittenkaart slechts €50.-

alleen geldig tijdens de maand september 2014

KORTINGS KNALLERRRR2 KINDEREN VOOR €10.-

lever deze bon in en betaal voor2 normale entree t.w.v. €7.- slechts €10.

let op: slechts 1 kortingsbon per volwassenen

alleen geldig tijdens de maand september 2014

KORTINGS KNALLERRRRLIMONADE & SNOEPZAKJE !

lever deze bon in en betaal voor 1 BEKER LIMONADE & STARMIX slechts €1.-

alleen geldig in de maand september 2014

ALLEEN BIJ MT ALLEEN BIJ MT ALLEEN BIJ MT ALLEEN BIJ MT ALLEEN BIJ MT ALLEEN BIJ MT

KORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKOEK BIJ DE KOFFIE!KOEK BIJ DE KOFFIE!KOEK BIJ DE KOFFIE!KOEK BIJ DE KOFFIE!KOEK BIJ DE KOFFIE!KOEK BIJ DE KOFFIE!KOEK BIJ DE KOFFIE!

lever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voor1 koek, keuze uit diverse, slechts 1 koek, keuze uit diverse, slechts 1 koek, keuze uit diverse, slechts 1 koek, keuze uit diverse, slechts 1 koek, keuze uit diverse, slechts 1 koek, keuze uit diverse, slechts 1 koek, keuze uit diverse, slechts 1 koek, keuze uit diverse, slechts 1 koek, keuze uit diverse, slechts 1 koek, keuze uit diverse, slechts €€0.500.500.50

KORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRRKORTINGS KNALLERRRR11 RITTENKAART11 RITTENKAART11 RITTENKAART11 RITTENKAART11 RITTENKAART11 RITTENKAART11 RITTENKAART11 RITTENKAART11 RITTENKAART11 RITTENKAART

lever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal voorlever deze bon in en betaal vooreen 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts een 11 rittenkaart slechts €50.-50.-€50.-€

TRAMSINGEL 48 - TEL. 076-7660138

WWW.MONKEYTOWNBREDA.NL

HET LEUKSTE EN GROOTSTE SPEELPARADIJS

VAN BREDA!

Leuk voor kinderfeestjes!Vanaf €9,50

per kind

200 GRATIS PARKEERPLAATSEN! 7 DAGEN

PER WEEK GEOPEND!

Page 27: Dm 20140827

ZevenbergseMetaalhandelKoekoeksedijk 16

Tel 06 -16 94 44 84Wij kopen al uw oude Metalen

Ook GRATIS plaatsen van containers

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

MELISSEN WONINGINRICHTING Molenstraat 48, 4761 CL ZEVENBERGEN (016) 83 24 313 • [email protected]

ROLGORDIJNEN

www.bece.nl

Rolgordijnen zijn ideaal voor grote en hoge ramen. Nieuw in de collectie van béce raamdecoratie zijn zeventig screenstoffen met een extra groot maatbereik. Tot wel 4 meter breed bij 6 meter hoog!

EXTRA GROOT

Screenstoffen verminderen binnenkomend zonlicht

en warmte, maar behouden zicht naar buiten.

Woning Inrichting Molenstraat 48 • Zevenbergen • Tel: 0168-324313

Persoonlijk & BetrouwbaarLia van der Wel 0165-388816

Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nl

Dierenhospitaal Visdonk biedt eerste- en tweedelijns diergeneeskundige zorg

24 uur per dag 7 dagen per week.

U kunt voor elk dier bij ons terecht.Een jong en dynamisch team van

in totaal 14 dierenartsen en al haar ondersteunende medewerkers

garanderen kwaliteit in zorg voor uw dier.

Locatie VisdonkVisdonkseweg 2a,

4707 PE RoosendaalTel. 0165 583750

Locatie TolbergTolbergcentrum 53,4708 GB Roosendaal

Tel. 0165 533508www.dierenhospitaal-visdonk.nl

Kijk op onze website voor de openingstijden van de beide locaties.

Vanaf 1 oktober maandagavond inloopspreekuur 18.30 - 19.30 op locatie Tolberg

MediuM KoMba helpt u bij het opl. van al uw emotionele probl. zoals liefde, terugkeer partner, bescherming. 100% resultaat gegarandeerd

binnen 5 dagen. Tel. 06 - 84 52 22 07

fendertse week aanbiedingengeldig van 24-31 aug.

685,-1370.-

2 stuks van 90,- nu

69,-

Halfdonshoofdkussen 60x70

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Zadelmakerij borduren bedrukkenBosschendijk 173 A | 4731 DD Oudenbosch | 0165-331487

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

K&S metaalhandel Zevenbergen voor al uw oud-ijzer en metalen Maandag op afspraak

Dinsdag 9:00 - 16:00 uur Woensdag 9:00 - 16:00 uur Donderdag 9:00 - 16:00 uur Vrijdag 9:00 - 16:00 uur Zaterdag 9:00 - 14:00 uur

Wagenmakerij 4b te Zevenbergen Aan de loods op de Wagenmakerij 4b kunt u alles

brengen, u krijgt daar prima kilo prijzen en contante betaling voor uw oud ijzer.

Ook halen wij gratis oud-ijzer op bij u aan de deur!!

wasmachines, vaatwassers, cv-ketels, verwarming, witgoed, schommels, computers, uitlaten, accu’s

alles van oud-ijzer en metalen Ook plaatsen wij bakken en containers voor uw oude metalen terrein loods en schuur opruimingen wij doen het geheel gratis.

voor particulier en bedrijf 06-31379598 of 06-25345016

Fantastisch

leren

SCHMINKEN?www.schminkcursus.nl

ZUNGU VIERT FEEST

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest,

zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?

Meer weten? www.homeplan.nl

SMS HOME AAN naar 5757en steun HomePlan met 3 euro per maand

Page 28: Dm 20140827

PAGINA 28

DOOR REMKO VERMUNT

Waarom de keuze op de valkerij van De Vleminck (36) is gevallen is al snel duide-lijk. Zijn enthousiasme verraadt meteen een enorme passie die de Belg heeft voor ‘zijn’ vogels. ‘Al van kind af aan was ik ge-fascineerd door de middeleeuwen en alles wat daar bij komt kijken.’ De Vleminck be-gon op zijn 22ste professioneel in de valke-rij en heeft daar nu zijn fulltime beroep van gemaakt. “De jacht met de roofvogel is het mooiste wat er is. Vijfentachtig procent van ons werk bestaat dan ook uit het bestrijden van duiven, etc. De overige vijftien procent bestaat uit het geven van roofvogelshows, zo doen we ongeveer vijfhonderd shows per jaar, zoals ook nu in Etten-Leur.”

TrainingIn de tijd dat De Vleminck valkenier wilde worden bestonden er nog geen opleidin-gen. “In mijn tijd moest je gewoon enorm veel passie en liefde voor de roofvogel heb-ben. Ik heb constant de natuurlijke eigen-schappen van de vogel bestudeerd. Als een vogel dan niet naar je toe wilt komen, kan je reflecteren waar dat door kan komen.” Daarnaast ging de oprichter van Ardanwen

regelmatig mee met andere valkeniers. “Zo leer je van elkaar wat je bijvoorbeeld moet doen als een vogel in de boom blijft zitten.”Ardanwen verzorgt nu wel opleidin-gen voor mensen die met roofvogels willen werken. “Bij ieder dier dat je wilt trainen gaat het om vertrouwen. Zelfs de grootste roofvogel, zoals een arend, is van nature een vluchtdier.” De Vleminck legt uit dat je moet zorgen dat de vogel steeds sneller weer terugkomt, dat doe je door hem een beloning te geven. “Daar moet je minstens drie maanden intensief mee bezig zijn. Daarna kan je het wat rustiger aan doen, maar dan ben je alsnog dagelijks met de roofvogel bezig.”

SpektakelTijdens de show in Etten-Leur worden de kijkers meegenomen naar een compleet andere tijd. Zo treden de valkeniers op in middeleeuwse kledij en werken ze met at-tributen uit die tijd. “Een paar jaar geleden hebben we voor 30.000 euro middeleeuw-se attributen en kleding gekocht. Sommige valkeniers treden op in hun normale kleren, maar wij willen de show leuk en aantrekke-lijk maken voor het publiek.” Dat Ardanwen voor het totaalpakket gaat, behoeft geen

verdere uitleg. “We nemen naar de show in Etten-Leur sowieso een aantal buizerds, arenden en uilen mee.” Een lievelingsroof-vogel heeft De Vleminck niet. “Iedere vogel heeft zijn eigen charme. Zo zijn de uilen enorm mysterieus en de valk zorgt juist

weer voor actie. Wij laten de mensen op een educatieve manier kennis maken met de verschillende roofvogels en we laten ze een aantal jachttechnieken zien. Mensen uit het publiek gaan zelfs voor prooi spe-len.”

Zin gekregen in deze middeleeuwse verschijning?De roofvogelshow is te zien op 30 en 31 augustus om 12.00 uur en om 15.00 uur op het burchtplein.De entree is gratis.

‘Van kind af aan wilde ik al in de middeleeuwen leven’Spanning en sensat ie t i jdens professionele roofvogelshow

De roofvogelshow belooft spectaculair te worden.

ETTEN-LEUR - Valkeniers van het Belgische Ardanwen brengen op 30 en 31 augustus een bezoek aan Etten-Leur. Tijdens een tweedaags riddereve-nement brengen de valkeniers uit Mellebeek een educatieve en spectacu-laire roofvogelshow met arenden, buizerds en uilen. “Wij gaan echt terug naar de middeleeuwen”, vertelt oprichter Mark De Vleminck.

DOOR TIES STEEHOUWER

Om de werkzaamheden uit te kunnen voe-ren is er een heel systeem van omleidin-gen uitgedacht. De mensen die wonen aan ’t Walletje en de Zevenbergsepoort krij-gen de komende tijd daardoor veel meer verkeer te verwerken dan normaal. Groot verkeer wordt verzocht te rijden over de Blauwe Sluisdijk. Mensen die met de bus willen, zullen een stukje moeten lopen om van de bushalte in de Oranjestraat gebruik te gaan maken.

RioleringDe Molenberglaan wordt niet alleen her-

ingericht, maar ook voorzien van twee rio-leringssystemen; één voor het regenwater en één voor het afvalwater uit de huizen.

Op de hoek met de Gracht komt een ver-keer remmende verhoging. De direct om-wonenden zijn hierover ingelicht. Joost Knook die aan de laan woont, zal elke dag foto’s nemen van de werkzaamheden.

OntsluitingDe Molenberglaan was na de Tweede Wereldoorlog een van de eerste straten die zorgde voor de ontsluiting van het centrum van Klundert. Daarvoor moest wel de molenstomp op de hoek met de Hoogstraat wijken. Aanvankelijk was het plan om dwars over het voorwerk de Suij-kerberch de ontsluitingsweg aan te leggen maar men kwam op tijd tot het inzicht dat dat geen optie was. De twee rijen huizen aan de linkerzijde van de Molenberglaan zijn gebouwd en de karakteristieke Delftse School stijl. De bedoeling is dat op 20 de-cember er weer gebruik kan worden ge-maakt van de Molenberglaan.

Molenberglaan gaat op de schopVerkeer moet rekening houden met omleidingen

De Molenberglaan is twee weken afgesloten. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – Een van de belangrijkste in- en uitgaande straten in Klundert, de Molenberglaan, is twee maanden lang afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. En zelfs die laatste categorie weggebruikers moeten uit-kijken omdat op het ogenblik reusachtige kranen en shovels bezig zijn het wegdek te verwijderen.

‘Molenberglaan een van eerste

ontsluitingswegen Fijnaart’

MOERDIJK - De afdeling Noord Bra-bant West van de Vereniging Ouders van een Overleden Kind (VOOK) or-ganiseert een contactmiddag op za-terdag 30 augustus in het Rode Kruis-gebouw, Leonard van Vechelstraat 2, 5014 HD Tilburg.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur en het gebouw is al open om 13.00 uur. Lowie en Yvonne van Gorp uit Kaatsheuvel zullen hun persoonlijke verhaal komen vertellen, waarin aan de orde komen: het beloop van de ziekte van hun dochtertje Guusje en het proces dat hun gezin daarbij heeft doorlopen en hoe zij samen vervolgens - na het overlijden van Guusje - toch weer de toekomst hoopvol tegemoet willen treden. Inmiddels heeft Lowie daar een tweetal boeken over geschreven en op de omslag staat de volgende tekst: Een lieve vrouw, zes prachtige kinderen en een goede baan. Lowie van Gorp had altijd de wind mee. Tot hij hoorde dat zijn dochter Guusje ernstig ziek was. In ‘KanjerGuusje’ beschrijft hij de ziekteperiode van zijn dochter. ‘We houden je vast’ begint op het moment dat Guusje is overleden. De dood is onomkeerbaar. Guusje wordt gemist. Ze laat een grote leegte achter. Op de wind heb je geen invloed, wel op hoe je de zeilen zet. Drie

elementen spelen daarbij een belangrijke rol: kracht, betrokkenheid en trots. Kracht vanuit jezelf, betrokkenheid van de omge-ving en trots op de overledene.In dit boek vertelt Lowie hoe hij er samen met zijn gezin in slaagt om de toekomst hoopvol tegemoet te treden. Na afloop van hun persoonlijke verhaal kunnen de aanwezige ouders in gesprek met Lowie en Yvonne, maar kunnen zij ook in kleiner verband als ze dat willen hun persoonlijke ervaringen delen met anderen. Er is ook een boeken-tafel ingericht met passende boeken, tek-sten, gedichten.Op de boekentafel liggen ook de boeken van Lowie, zoals boven-staand genoemd en deze zijn daar desge-wenst ook te koop. Om al eerder eventueel kennis te maken met Lowie en zijn gezin en in bijzonder Kanjer Guusje, kan via in-ternet op zoek, via http://guusje-lowie.blogspot.nl/ De contactmiddag op 30 au-gustus in Tilburg staat open voor ouders, grootouders en broer of zus, (vanaf 15 jaar) van een overleden kind. Aan de aanwezi-gen wordt gevraagd om als ze dat willen - een foto van het (de)overleden kind(eren) mee te brengen. Bij VOOK krijgen foto’s en namen steeds een centrale plaats bij de bijeenkomsten. De namen van de over-leden kinderen moeten genoemd blijven worden.

Ouders van een Overleden Kind ontmoeten elkaar

KIJK Op WWW.INTERNETBODE.NL

...voor het laatste

actuele lokale nieuws...

Page 29: Dm 20140827

te3031A U G U S T U S

&

zaterdag

zondag

RIDDERTOERNOOIZaterdag & ZondagAANVANG: 13 :00 en 16 .00 u u r

LOCATIE: RAADHUISPLEIN

ROOFVOGELSHOWSZaterdag & ZondagA A N VA N G : 1 2 : 0 0 e n 1 5 . 0 0 u u r

LOCATIE: BURCHTPLEIN

ZONDAG31 AUGUSTUSKOOPZONDAG

ACAM open dAgen30/31 augustus

Mineralen, Fossielen, EdelstenenFrans de l’arbrelaan 12

Merksem (België) open van 10 - 17 uur. geschenk bij bezoek.

Op donderdag 18 september rijden wij naar HasseltNaar het hobby salon i.p.v. Mechelen Prijs e30,00

Op zondagmiddag 12 oktober rijden wij naar Utrecht naar de musical Moeder ik wil bij de revue

Prijs e85,00 dit is bus en 1e rang.Op woensdag 15 oktober maken wij een

verrassingstocht. Prijs e65,00 incl. koffie, lunch en diner.

Op zondagmiddag 9 november rijden wij naar Katwijk naar de Musical Soldaat v. Oranje

Prijs e93,00 dit is bus en 1e rang.Van 14 t/m 20 november rijden wij naar

Utrecht naar de Margriet WinterfairPrijs e30,00 dit is bus en entree.

Op woensdag 26 en donderdag 27 november rijden wij naar De Christmasfair te Haarzuilens

Prijs e60,00 dit is bus, entree en diner.Op zaterdag 6 december rijden wij naar

Zwolle naar de Kerstshow van Hansi Hinterseer. Prijs e85,00 dit is bus en 1e rang.

Wilt u aan een of meerdere reizen deelnemen?Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij:

Taxi en TouringcarbedrijfKersTens

Tel. 0165-344241email: [email protected]

DA

GTO

CHT

EN B

USRE

IZEN

DA

GTO

CHT

EN

BROCANTEMARKT LILLE € 25,00 6 en 7 sep SCHALKE 04 – B. DORTMUND €129,00 27 sep Vervoer + wedstrijdticket + 3 cons. en 1 snack SCHALKE 04 – HERTHA BSC € 99,00 18 okt Vervoer + wedstrijdticket + 3 cons. en 1 snack MOEDER IK WIL BIJ DE REVUE v.a. € 70,00 30 sep, 19 en 23 okt Vervoer + 1e rangs ticket HIJ GELOOFT IN MIJ vanaf € 59,50 22 okt en 14 dec Vervoer + 2e rangs ticket SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 79,50 23 okt, 20 nov en 17 dec Vervoer + 2e rangs ticket RIJKSMUSEUM & A’DAM € 35,00 3 sep en 1 okt Vervoer + entree + vrij bezoek Amsterdam 2-DAAGSE DISNEYLAND v.a. € 165,00 Diverse data in 2014 Kinderen t/m 11 jaar v.a. € 119,00 Vervoer, 1 overnachting + ontbijt en entree beide parken 2 dagen 3-DAAGSE PARIJS v.a. € 119,00 Diverse data in 2014 Vervoer, 2 overnachtingen + ontbijt en stadsrondrit 3-DAAGSE LONDEN v.a. € 129,00 Diverse data in 2014 Vervoer, 2 overnachtingen + ontbijt en stadsrondrit DAGTOCHT LONDEN of PARIJS € 52,50 Diverse data in 2014

DE VOORJAARSKRANT IS WEER UIT! BESTEL VIA:

www.brabantexpres.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas € 350,-

Alu-pro kas v.a. € 925,-

Combi-pro kas v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEmBrEgtS KASSEN

gors 70 Hoeven 0165-502506

Menukaart vernieuwd en uitgebreidVanaf komend weekend heeft u nog meer keuze

in ons gezellige restaurant en op ons sfeervolle terras.De vernieuwde en uitgebreide menukaart biedt u

alle mogelijkheden voor een heerlijke lunch of diner.

Kom langs en laat u smakelijk verrasssen!

Markweg Zuid 1-4 | 4794 SN Heijningen | 0167-522490 | 06-34981249www.restaurantdintelmond.nl | [email protected]

Meer dan een half miljoen

Bodes elke week!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 30: Dm 20140827

PAGINA 30

www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl

W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e rWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .h e b j e wa t te m e l d e n ? l a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

Op de website van West-Point tref je voortdurend actuele achtergrondinformatie aan. De laatste nieuwtjes, agenda, films- en fotoseries, bandnieuws. West-Point is ook op de radio te beluisteren!

nu online

PalmParkies Vrouwenhofpark Roosendaal woensdag 27 augustusPalmParkies Wilhelminaveld Bergen op Zoom donderdag 28 augustusZomerconcert Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 28 augustusNytrox ‘t Slik Bergen op Zoom donderdag 28 augustusISoulation de Schorre Bergen op Zoom donderdag 28 augustusKing Of The World Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 29 augustusDarkraver Troy Bergen op Zoom vrijdag 29 augustusSuperstijl Mezz Breda zaterdag 30 augustusDe Sluwe Vos Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 30 augustusBe Who You Wanna Be Time-Out Roosendaal zaterdag 30 augustusFestival Plein 7 Tongerloplein Roosendaal zondag 31 augustusJamsessie Gesellies Zevenbergen zondag 31 augustusBonfire Lakes Mezz Breda zondag 31 augustusEarth Wind & Fire Experience Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 4 septemberTim Akkerman + June Mezz Breda donderdag 4 septemberAfter Summer Party ‘t Slik Bergen op Zoom vrijdag 5 septemberHail To The Chief Mezz Breda vrijdag 5 septemberKicks ‘n Fresku Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 5 septemberGalactic El Corazon Roosendaal vrijdag 5 septemberRock Over Halsteren Landgoed De Beek Halsteren zaterdag 6 september

Agenda

op zaterdag 6 september bruist het weer in Halsteren. op het prachtige landgoed De Beek kan dan van 12.00 tot 00.00 genoten worden van een gro-te diversiteit aan muzikale acts.

Op het Main Stage spelen 8 bands: Dear MoM, Generation Of Scars, The Butterfly Blues Band, Herman Brood Tribute, The Shabby Harry’s, Equisa, Bambix en KinKo-bra. Op het Les Vedettes Stage staan Dub-master T, Koning Der Dieren, Hobo’s Hope, Get Brassed, Duke John en, ook vanaf het Les Vedettes Stage verrichten ook nog eens zes DJ’s hun muzikale kunsten: Jamie Lostsun, Bamboo Soundsystem, D-Virus, Skef Deluxe & Jelle Nelen, Bass Flavoured Icecream en tenslotte DJ Pamb.dEen paar bands er uitgelicht: de Butterfly Bluesband zoekt de grenzen op van de Funk, Rock en Blues met her en der ook een tipje rock & roll. Dit zorgt er al gauw voor dat alle soorten publiek & gasten een geweldige avond hebben! Juist de niet blues liefhebber komt dan ook helemaal aan z’n trekken, met Rock, Funk, Soul nummers waarop je lekker los kunt gaan en lekkere blues mee-zingers... waar ze ook zeker het publiek bij in betrekken! Jong en oud kunnen hele-maal loss gaan!Generation Of Scars is een Zuid-Beve-landse Oi!/punk/streetcore-coverband, opgericht in 2008. Ze spelen voornamelijk nummers van oude helden maar ook werk van recentere bands als Discipline en Har-rington Saints. Als de grond begint te tril-len, weet je dat The Shabby Harry’s in de buurt zijn. Deze hard rock ’n roll-band uit Steenbergen is een oorverdovende berg brullende gitaren, dampende drums en smeulende bas. Een harder geluid kun je

je niet zomaar bedenken. Onder het motto ‘Play fucking loud, or go home!’ zorgen zij er keer op keer voor dat luisteraars niet stil kunnen blijven staan.De band is een mean, lean, loud-ass rockin’ machine! The

Shabby Harry’s spelen hun eigen snoeihar-de nummers, zoals ‘Drivin’ Like A Maniac’, maar ook covers van de bekendste hard-rocknummers.meebrullen maar!Meer info: rockoverhalsteren.nl

rock over halsteren telt 19 actsZaterdag 6 september Halsteren

Rock over Halsteren.

Het had niet veel gescheeld of Rock Your Baby was een hit geworden met Gwen McCrae, de vrouw van George. Zij was door producers Casey & finch ingehuurd om het nummer in te zin-gen, maar op de dag van de opname moest zij verstek laten gaan omdat een van haar kinderen ziek was.

Om de opnametijd niet verloren te laten gaan, ging haar man George maar naar de studio. George had in de jaren zestig ge-zongen in verschillende bands, zoals de Fa-bulous Stepbrothers en de Jiving Jets. Na zijn huwelijk met Gwen besloot hij om met zingen te stoppen en te gaan studeren. Het feit dat hij nauwelijks aan de bak kwam als

solozanger maakte die beslissing wat ge-makkelijker. Door het succes van Rock Your Baby had George plotseling de succesvolle carrière die hij altijd al wilde hebben.Rock Your Baby wordt nog altijd gezien als de plaat waarmee de disco rage van de ja-ren zeventig is begonnen.Het succes van George betekende niet dat Gwen niets meer van zich liet horen. In 1975 had ze een Amerikaanse top tien hit met Rockin’ Chair. In 1977 liep hun huwelijk op de klippen. Niet lang daarna hertrouw-de hij en verhuisde hij naar Canada. Mc-Crae raakte daar failliet en ook zijn tweede huwelijk mislukte. Begin jaren 80 verliet hij even de muziek en ging hij werken als por-tier in een hotel en had hij een baantje in een supermarkt. In 1984 pakte hij de draad weer op en bracht het album One Step Closer uit. In Amerika bleef zijn come-back onopgemerkt, maar in Europa bereikte hij de onderste regionenen van de hitlijsten. In 1988 verhuisde hij naar Nederland waar hij een jaar later trouwde met het Neder-landse model Yvonne Bergsma. Met haar is hij nog steeds getrouwd en woont hij af-wisselend op Aruba, in Munstergeleen en in West Palm Beach. In de jaren 90 heeft hij nog een aantal albums opgenomen en in 2003 verscheen zijn laatste album, die echter voor het grote publiek onbekend zijn gebleven. Wél heeft hij nog steeds succes met optredens.De top 5 van 17 augustus 19741.Rock Your Baby - George McCrae2.Sugar Baby Love - Rubettes3.Rocket - Mud4.The Night Chicago Died - Paper Lace5.Papa Was A Poor Man - Jack Jersey

rock Your babyVeert ig jaar geleden

George McCrea had een enorme hit met Rock Your Baby.

Zondag 28 september brengt Revölvo haar nieuwe CD ‘the All seeing eye’ uit. een nieuw album en 5 jaar Revö-lvo... dat moet gevierd worden. tevens is dit het laatste optreden van Drum-mer Vince, die vanwege een verhui-zing helaas de band zal verlaten.

Van 15.00 tot 21.00 uur spelen, naast Re-völvo, ook Stealers, Cross Eyed + Banished en Team Wasted (afterparty) in de grote zaal van de Mezz Breda. Dit keer gaat iedereen met de nieuwe CD de zaal uit! Entree is slechts 9 euro, daarvoor zie je 4 bands en krijg je het nieuwe album van Revölvo gratis mee (toegangsbewijs dus niet weggooien bij de deur, maar inleve-

ren bij het Revölvo Merchandise Team). Team Wasted doet de afterparty, zodat de heren van Revölvo na hun optreden de tijd hebben om je nieuwe CD en allerhande lichaamsdelen te signeren. Het 1e album “Older, Wiser, Louder” is destijds zeer goed ontvangen en deze gaat er keihard overheen, net als het feest dat zij gaan bouwen de 28e! Dr. Worst staat voor de deur met zijn kwalitätswürst, dus je kan met snelle pitstop gewoon door moshen tijdens etenstijd.

De diehard fans die de limited edition heb-ben gekocht in de preorder, kunnen deze afhalen met hun ID bewijs, zo komen ze tevens gratis binnen bij de Mezz.

etten-leurs revölvo pakt cd release groots aan in mezz

Iedere betalende bezoeker gaat met het album naar bui ten. . .

Revölvo presenteert cd in Breda.

Page 31: Dm 20140827

AANHANGWAGEN NODIG?Roosendaal

Tel: 0165-820300www.aanhangwagens-westbrabant.nl

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Nieuw: KiwA geKeurde KuNststof tANKs

Voegwerk!vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

• Verkoop van sierbestratingen en natuursteen. • Verkoop van zand, split en grind.• Verkoop van schuttingdelen en blokhutten.

• Gratis advies en/of offerte.• Aanleg voor particulieren en bedrijven.

Bezoek onze showtuin!

Schoenmakerij 5 - 4762 AS Zevenbergen Tel.: 0168/452730 - b.g.g tel.: 06/53164602

www.boelenstuininrichting.nl

Kleine prijzen,Groot

assortiment!

• Verkoop van sierbestratingen en natuursteen. • Verkoop van zand, split en grind.• Verkoop van schuttingdelen en blokhutten.

• Gratis advies en/of offerte.• Aanleg voor particulieren en bedrijven.

Bezoek onze showtuin!

Schoenmakerij 5 - 4762 AS Zevenbergen Tel.: 0168/452730 - b.g.g tel.: 06/53164602

www.boelenstuininrichting.nl

Kleine prijzen,Groot

assortiment!

• Verkoop van sierbestratingen en natuursteen. • Verkoop van zand, split en grind.• Verkoop van schuttingdelen, tuinhout en

blokhutten. • Gratis advies en/of offerte.• Aanleg voor particulieren en bedrijven.

Bezoek onze showtuin!

Schoenmakerij 5 - 4762 AS Zevenbergen Tel.: 0168/452730 - b.g.g tel.: 06/53164602

www.boelenstuininrichting.nl

Kleine prijzen,Groot

assortiment!

Zondag 25 april: geopend van 12.00 - 16.00 uur

• Verkoop van sierbestratingen en natuursteen.

• Verkoop van zand, split en grind.

• Verkoop van schuttingdelen en blokhutten.

• Gratis advies en/of offerte.

• Aanleg voor particulieren en bedrijven.

Bezoek onze showtuin!

• Verkoop van sierbestratingen en natuursteen. • Verkoop van zand, split en grind.• Verkoop van schuttingdelen en blokhutten.

• Gratis advies en/of offerte.• Aanleg voor particulieren en bedrijven.

Bezoek onze showtuin!

Schoenmakerij 5 - 4762 AS Zevenbergen Tel.: 0168/452730 - b.g.g tel.: 06/53164602

www.boelenstuininrichting.nl

Kleine prijzen,Groot

assortiment!

Kleineprijzen,Groot

assortiment!

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?Mail naar: [email protected]

of kijk op:

GRATIS!

Tapijt en vinyl

Traplopers

Marmoleum

Vitrage en overgordijnen

Paneel en vouwgordijnen

Binnenzonwering

Laminaat (Quick Step)

Meubelstoffen

Meubelleder

Meubelstoffering

Woning en Meubelstoffeerderij

“Délon Bruyninckx”

Nijverheidsweg 2a

Oudenbosch

Tel : 0165-321276

V

o

o

r

e

e

n

g

e

d

e

g

e

n

v

a

k

m

a

n

s

c

h

a

p

!

Aangesloten bij

5PLK

Te huurIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WerK-,KANTOOrruimtes nodig?

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen

INfO:

J. den hollanderverhuur B.V.

Bel: [email protected]

of kom langsop Molenvliet 1 te Klundert

Ontwikkeling:

Informatie:

www.brabantsewaard.nlwww.berlaere.nl www.vanagtmaal.nl

www.bonmakelaardij. [email protected]: 0168 - 33 58 55

[email protected]: 0165 - 70 05 30

Kom op zaterdag 30 augustus naar de infodag en ontdek fase 3. In deze fase zijn een nieuw type eengezinswoning en een ruime tweekapper geïntroduceerd. Daarnaast zijn er ook weer semibungalows van het type C3 beschikbaar. Er zijn ook nog woningen te koop die in aanbouw zijn.

Prijzen vanaf € 179.500,- v.o.n.

Bent u benieuwd naar wat deze fase u te bieden heeft? U bent tussen 11.00 en 13.00u van harte welkom in het infocentrum, bereikbaar via de Zuidrand/ Huizersdijk en de brug over de Roode Vaart of via de Kuringen.

www.bosselaarzuid.nl

30 AUGUSTUS INFODAG

C1 D2

A1

A3

E

In aanbouw

NIEUW!

Er zijn ook nog enkele bouwkavels beschikbaar!

A2

B5

B4

C3

In aanbouw

NIEUW!

VERKOOP FASE 3 GESTARTmet nieuwe woningtypen VERKOOP FASE 3 GESTART

NIEUW!

Uitgesproken Zevenbergen!

Page 32: Dm 20140827

sport

pAGINA 32

DOOR TIES STEEHOUWER

Op de DSO event kwamen zaterdag heel veel leden af. De vereniging had gepro-beerd om, via het huis aan huis versprei-den van flyers, ook niet leden maar de vel-den aan de Molenvliet te krijgen maar daar was maar weinig aan gehoor gegeven. Desondanks was het zowel ’s middags als ’s avond flink druk. Naast enkele leuke en gezellige programmapunten stonden er ook drie korfbalwedstrijden op het pro-gramma. De achtallen 1, 2 en 3 van Oranje Nassau uit Vlaardingen waren uitgenodigd om het tegen DSO 1, 2 en 3 op te nemen. De dag begon met de verkoop van de be-kende DSO planten. Vroeger gingen de leden van de vereniging de deuren langs om plantjes voor de clubkas te verkopen, maar de laatste jaren worden die tijdens het jaarlijkse event verkocht.

KorfbalclinicIn de ochtend konden de jeugdleden, onder leiding van de trainers en de selectie spe-lers, mee doen aan een korfbalclinic. Als ze daarna nog genoeg energie hadden dan was er de mogelijkheid om aan te sluiten bij een Zumba demonstatie. Voor de jeugd stonden er twee springkussens en zowel ’s

middags als ’s avonds draaide het rad van avontuur. Erik Bosman vertelde dat DSO beschikt over een grote groep goed opge-leide scheidsrechters.

Samen met Wim Verkijk probeert Bosman het peil van deze scheidsrechters steeds hoger te krijgen. “Dat is overigens ook een van de verplichtingen naar de landelijke bond toe” vertelt Bosman. “Als je dat goed doet, dan wordt je er nog voor beloond ook.” Voor de landelijke competitie heeft DSO nog geen scheidsrechters geleverd maar dat kan met de huidige aanpak niet lang meer duren.

Steeds snellerDeze aanpak is er, volgens Erik Bosman vooral opgericht om er samen achter te komen wat er eventueel fout wordt ge-daan tijdens een wedstrijd. “Doordat de korfbalsport de laatste jaren steeds sneller is geworden, wordt er steeds meer van de scheidsrechters gevergd”. Desgevraagd

vertelt hij dat verbale agressie in de korf-balsport bijna niet voorkomt. “Dat komt vooral omdat het een gemengde sport is. Daardoor wordt er minder hard gespeeld dan bijvoorbeeld in de voetbalsport”. De nieuwe kledinglijn bestaat onder andere uit een trainingspak en regenkleding. Ook de sporttassen zijn aangepast aan de nieuwe lijn zodat de spelers, de trainers en de scheidsrechter van DSO er de komende jaren netjes bij zullen lopen.

Nieuwe kleding voor scheidsrechtersLeden genieten van DSO Event

De scheidrechters kregen de eerste kleding van de nieuwe lijn. FOTO TIES STEEHOUWER

KLUNDERT – Tijdens het DSO event en de startersdag van de korfbalvereniging Door Samenspel Overwinnen werden de scheidsrechters van de vereniging in het nieuw gestoken. De kleding die ze kregen uitgereikt is tevens het begin van een nieuwe kledinglijn voor de hele vereniging. Nu is het vaak nog zo dat de diverse teams in ver-schillende kleding aan de wedstrijden deelnemen, maar in de nabije toekomst is het de bedoeling dat alle spelers en speelsters er, wat betreft kleding, hetzelfde uitzien, ook als ze verschillende sponsoren hebben.

‘Korfbal laatste jaren steeds sneller

geworden’

KLUNDERT - Dit jaar wordt in Klun-dert alweer voor de vierde keer een jeugdtennistoernooi georganiseerd door KTV van Polanen. Het 4e Jeugd Open Toernooi (JOT) vindt plaats op het tennispark van KTV van Polanen van maandag 8 tot en met zondag 14 september. Bij voldoende deelname zal er ook in het voorweekend ge-speeld worden.

Binnen het Jeugd Open Toernooi worden er voor de jongere tennissterren eigen toernooitjes georganiseerd, de zoge-naamde tennisevents. Voor de jongste kinderen, die spelen in de rode groep, wordt er op zondagochtend 14 september een event georganiseerd. Kinderen tot en met 9 jaar kunnen op deze dag van 9.30 tot 11.00 uur gezellig tegen elkaar tennissen. De iets oudere kinderen, die tennissen in de oranje groep (8 t/m 11 jaar), kunnen op woensdagmiddag 10 september van 14.00 tot 16.30 uur aan de slag. Ook op de andere dagen wordt er de gehele week gezellig en sportief getennist op het ten-nispark aan de Molenvliet. Maar naast de wedstrijden worden er ook verschillende

andere activiteiten georganiseerd. Er is weer een grote loterij voor de deelnemers met mooie prijzen, een enveloppenloterij, en op zaterdag 13 september wordt er in samenwerking met trainer Robbin Hobbe-len een tennisclinic op het park gehouden. Deze clinic is de afgelopen jaren altijd zeer goed bezocht door deelnemers en leden van de vereniging. Kortom, alle ingrediënten zijn weer aan-wezig om er een sportief en gezellig toer-nooi van te maken samen met de deelne-mers. Na drie geslaagde toernooien in de voorgaande jaren, hoopt de toernooicom-missie ook dit jaar weer op een goed toer-nooi, met natuurlijk veel inschrijvingen in alle categorieën. Alle jongens en meisjes die lid zijn van de KNLTB mogen inschrijven in de diverse leeftijdscategorieën voor een single, dubbel of mix. Er kan zowel voor het hoofdtoernooi als voor de rood- en oranje events, nog een paar dagen ingeschreven worden via www.ktv-vanpolanen.nl en www.toernooi.nl. Als u niet weet in welke kleur u uw kind kan/moet inschrijven, raadpleeg dan de trainer van uw kind. Hij/zij kan u hier meer over vertellen.

4e Jeugd Open Toernooi KTV van Polanen

ZEVENBERGEN - We gaan er weer tegenaan. Op 6 september starten we weer met de trainingen.

Naast Rosanne en Monique die weer klaar voor jullie staan om jullie een heleboel bij te leren stellen we ook een nieuwe trainster voor t.w. Renate Spanjaard.

Wat is het nieuwe programmaDe 1e les van de maand geeft Rosanne grondtraining geassisteerd door een drie-tal vrijwilligers. Deze training is voor alle Ireentjes dus ook de ruitertjes die van Patty les hebben en nieuwe aspirant leden zijn van harte welkom. Wat houd deze trai-ning in? Gezamenlijk mennen, lange lijnen te lopen, longeren, werken aan de hand, vrijheidsdressuur. En natural horseman-ship, droogmennen en meer. Vooral het

samen werken met pony, paard en andere ruitertjes staat hoog in het vaandel. De les is op 6 september en begint om 13.30 tot 15.00 uur. Noteer in je agenda.De 2e les van de maand geeft Monique en bevat alle onderdelen van springen. De les is op 13 september en begint ook om 13.30 tot ca. 14.30 uur. De 3e les van de maand geeft Rosanne en gaat over dressuur za-deltraining. Deze les is op 20 september en bestaat uit twee groepen nl. de eerste les van 13.30 tot 14.15 uur en de tweede les van 14.15 tot 15.00 uur. Je kunt je tot 1 september opgeven bij welke groep je mee wil doen, daarna mail ik jullie de indeling van de groepen door. Liefst heb-ben wij shetlanders en pony’s in de 1e les en pony’s en paarden in de 2e les. De 4e les van de maand geeft Renate trail trai-ning. Aangezien dit een nieuw onderdeel

is voor onze vereniging nodig ik jullie al-lemaal uit om met of zonder pony/paard te komen meedoen of kijken (liefst met pony of paard).Graag zou ik van jullie op korte termijn een opgave willen krijgen per mail dat jullie aan deze training willen deelnemen. Renate stelt zich voor in het clubblad. We kunnen nu toch wel stellen dat er voor elk wat wils is en we bijna alle takken van de ruitersport onder jullie aandacht brengen. Alle trainsters staan te popelen om te star-ten, wees op tijd en mocht je een keertje verhinderd zijn staan wij en de trainsters erop dat jullie even een seintje geven van verhindering ([email protected]). Kijk ook op onze website acprinsesirene.nlTot snel en reageer z.s.m. op mijn vragen. Ook als je vrijwilliger wilt zijn tijdens de 1e les.

Aanvang trainingen LR en PC Prinses Irene

ZBCA-lijn: 1. Wil Walraven & Wieneke Wijnants 67,08%; 2. Jan den Biggelaar & Jos Ver-heijen 59,58%; 3. Piet Konings & Lisette Oomen 56,67%; 4. Louise Jansen & Martin v Meenen 53,75%; 5. Trudy Gevers & Toos vd Giessen 52,92%; 5. Henk v Opstal & Marn v Rhee 52,92%B-lijn: 1. Jos Gevers & Wim Gevers 61,46%; 1. Carel Frerichs & Addy Frerichs 61,46%; 3. Loe v’t Westende & Tonny v’t Westende 60,42%; 4. Ida v Soest & Albert v Soest 54,17%; 5. Theo vd Louw & Ruud de Vrijer 53,13%C-lijn: 1. Leonie Heus & Toos Geldof 60,83%; 2. Thea Graven & Marion v Woudenberg 60,42%; 3. Henk v Genesen & Lida v Leeuwen 56,25%; 4. Piet Blom & Dimphy Blom 55,00%; 5. Joke Wijne & Willem Wijne 54,17%D-lijn: 1. Cor Dietvors & Riet Nooren 63,25%; 2. Corrie Rommens & Anneke vd We-ijgaert 59,40%; 3. Ton Beumer & Jan Hasper 59,00%; 4. An Dingemans & Antoinette Rosendaal 58,11%; 5. Jan Bol & Wil de Roos 56,17%De zomercompetitie is ook toegankelijk voor niet-leden. Afmelden tot 2 uur voor aan-vang. Voor info: 06-19246311.

SENIOREN BRIDGE WILLEMSTADUitslag 20 augustus: 1. dhr. Maat-dhr. Brouwers 57,29%, 2. dhr. Van Beem-dhr. Van Brouwershaven 56,77%, 3. mw. Graafmans-mw. Lussenburg 55,21%, 4. mw. Maat-mw. Van Sprundel 52,60%, 5. dhr. Van Exel-mw. Maagdenberg 51,04%, 6. dhr. Van der Lin-den-mw. Frijters 50,52%, 7. mw. Dane-Visser, mw. Knook-den Hollander 47,40%, 8. mw. Van der Vorm-dhr. Korpershoek 45,83%, 9. dhr. Van Schendel-mw. Knook-Maris 42,71%, 10. dhr. De Heer-mw. Van Beem 40,63%.

BRIDGECLUB WILLEMSTADUitslag zomercompetitie 21 augustus, Lijn A: 1. Hans Schoovers-Piet Braat 60,68, 2. Tanna Dane-Adje Knook 57,71, 3. Tonny van Dis-Cees Brouwers 55,92, 4. Ary Ampt-Dirk Polak 53,24, 5. Els Kamp-Truus van Neste 52,95.Lijn B: 1. Rietje van Opdorp-Willem van Opdorp 59,58, 2. Lenneke Braber-Jan J. Timmers 56,25, 3. Nel Jonkers-Jan Sonneveld 55,21, 4. A.d van Iersel-Mia de Vos 54,86, 5. Dora Boertjes-Corrie Timmers 52,08.

BRIDGE

FIJNAART - Het was zover op zater-dagmiddag 23 augustus.

Het centrum van Fijnaart werd regelma-tig bevolkt met groepjes van 2 die op en neer wandelde van de ene locatie naar de andere locatie bij de 2e Fendertse Fiets-Wandelbridgedrive 2014. Bij de start werd er nog gevreesd voor een nat pak, maar de

zon hield zich keurig en er werd die middag geen druppeltje regen meer gezien. Rond 18.00 uur werden de prijswinnaars onder het genot van een hapje en een drankje bekend gemaakt: Bets en Piet Kannekens, Bram Huitkar en Tonnie Broeders en het gelegenheidskoppel Joke Magielse en Toos van de Giessen. Het was een gezelli-ge middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Fiets-Wandelbridgedrive

MOERDIJK - Vijf wandelaars uit de gemeente Moerdijk deden vrijdag en zaterdag mee aan de Omloop van Goeree-Overflakkee.

Dit jaar liepen 308 wandelaars de 110 ki-lometer waarvan er 266 de eindstreep in Middelharnis haalden.Elly van Loon uit Willemstad was van de Moerdijkers de snelste. Zij deed er 17.01

uur over met een gemiddelde van 6,1 km. per uur.Mart de Wit uit Fijnaart was na 19.37 uur binnen, gemiddeld 5,7. L. Surewaard uit Zevenbergen liep in 23.12 uur rond het eiland, gemiddeld 4,6. Marja en Jolanda Hoppenbrouwers uit Zevenbergen deden over de 110 km. over de buitendijken van het eiland 15,26 uur met een gemiddelde van 5,1 kilometer.

Moerdijkers liepen deOmloop

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

SUPER SUMMER SALEkortingen tot wel

show-sets tuinmeubelenmóéten weg!

50%

* Uitgezonderd lopende aanbiedingen Vraag naar de overige voorwaarden/uitzonderingen

*

sla nu u slag!

Page 33: Dm 20140827

OURANT NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

NAC NU IN RAT VERLEGH STADION LIJNRECHT TEGENOVER ONGESLAGEN PEC ZWOLLE

NAC KRIJGT LOON NAAR WERKEN

NAC heeft afgelopen zondag op de valreep een punt binnen weten te harken tegen FC Twente. De ploeg van trainer Nebojsa Gudelj kreeg loon naar werken, toen Adnane Tig-hadouini (weer hij) in de blessuretijd een penalty wist te verzilveren.

FOTO MAURICE VAN STEEN

Het brengt de tussenbalans in Breda na drie competitiewedstrijden op twee punten. Hier-mee heeft NAC nog niet genoeg teruggezien voor het aanvallende spel dat het tot dusver in de competitie heeft laten zien. Het team oogt fris en speelt onbevangen op de aanval. Of zoals nieuwe aanwinst Joeri de Kamps na afloop verkondigde: "Dit team groeit steeds meer naar elkaar toe. Ik ga er vanuit dat ons spel steeds vaker wordt beloond met punten."

OPNIEUW OP DE AANVALGedurende de trainingsweek kwam er goed nieuws uit de ziekenboeg. Adnane Tighadouini bleek op tijd hersteld van zijn enkelblessure en was fit genoeg om te beginnen aan het duel tegen FC Twente. Daarnaast mocht spits Stipe Perica meteen van hoofdtrainer Nebojsa

YOUNG YELLOW ARMY TOUR

NAC op schoolNAC wil wekelijks in een volledig uitverkocht Rat Verlegh Stadion spelen. Om dat doel te bereiken, richt NAC zich volledig op kinde-ren in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar. De jeugd heeft immers de toekomst. Reden voor NAC om dit jaar met een aantrekkelijke "Young Yellow Army"-tour naar de basisscholen toe te komen!

Het programma richt zich op de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) van basisscholen in West Brabant. NAC bezoekt hierbij de school met bekende voetballers uit de selectie. Uiteraard is er voldoende gelegen-heid voor het zetten van handte-keningen, het maken van foto’s en het stellen van vragen door de kinderen. Via een NAC Quiz krijgen de kinderen de mogelijkheid om leuke prijzen te winnen.

Alle aanwezige leerlingen komen in aanmerking voor een gratis seizoenkaart, waarmee de reste-rende thuiswedstrijden van NAC tijdens dit seizoen kunnen worden bezocht.

Hoe op te geven?De belangstelling voor ‘NAC on Tour’ is groot. Daarom geldt het credo ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Vindt u dat de school van uw kind of kleinkind ook in aanmerking moet komen voor de 'Young Yellow Army'-tour, geef dan bij de school aan dat zij zich op kunnen geven via het e-mailadres: [email protected]. NAC neemt dan snel telefonisch contact met de school op!

Gudelj in de basis starten. Hoewel het publiek vanaf het begin pal achter de ploeg stond, waren de bezoekers in de eerste twintig minuten de baas. De ploeg van Alfred Schreuder kreeg verschillende kan-sen op de openingstreffer, met name vanuit corners en vrije trappen. In de 17de minuut was het raak. Een goede aanval van FC Twente belandde bij Castaignos, die Ten Rouwelaar verschalkte in de korte hoek: 0-1. Het duurde even voordat NAC zichzelf weer hervonden had, maar daarna ging de ploeg hard op zoek naar de gelijkmaker. Tighadouini had in het eerste kwartier al een kans op een Bredaas doelpunt, toen hij Lachman de bal afsnoepte en vanaf de zijkant maar net naast schoot. Diezelfde vleugelaanvaller bleef ge-

vaarlijk, want een voorzet van zijn voet werd door Falkenburg maar net over gewerkt. De middenvelder werd in het restant van de eer-ste helft nog tweemaal goed bediend door zijn ploeggenoten, maar een doelpunt leverde het niet op. Hij zag een hakje stranden in het blok van de Twente-defensie en een schot van een meter of tien verdween over het doel.  Na rust ging NAC verder waar het gebleven was: aanvallen. Het leverde direct een aantal prima mogelijkheden op, maar Perica en Boateng kregen de bal niet in het doel. Het overwicht van NAC werd na iets minder dan een uur nog duidelijker toen Bjelland zijn tweede gele kaart kreeg na een bodycheck op Falkenburg. Het bleek de opmaat voor een dominant half uur van Bredase kant. De ploeg van Nebojsa Gudelj zocht veelvul-dig de zijkanten op om te proberen met hoge voorzetten de spitsen te bereiken. FC Twente leek stand te houden, maar in de blessure-tijd kwam de terechte gelijkmaker er toch. Tighadouini werd gevloerd binnen de zestien en ging zelf achter de bal staan. Hij schoot de penalty overtuigend binnen en bezorgde zijn ploeg daarmee een punt tegen de Tukkers. ZWOLLE ONGESLAGEN De volgende opponent van de Bredanaars is PEC Zwolle, dat de voetbalwereld nu al meer dan een seizoen lang verbaast met spranke-lend voetbal.Ook deze jaargang is de huidige KNVB Bekerwinnaarmet een bliksemstart aan de competitie begonnen. De ploeg van Ron Jans was deze competitie in drie wedstrijden goed voor de volle negen punten.

Thuis won de ploeg uit Zwolle onder an-dere van FC Utrecht en Vitesse. NAC zal zich vastklampen aan het feit dat PEC in de enige uitwedstrijd dusver de nodige moeite had tegen FC Dordrecht. Beide kemphanen staan aanstaande zondag om 14.30 uur klaar om

AFSCHEID ANTHONY LURLING Anthony Lurling wordt voorafgaand aan de wedstrijd NAC-PEC Zwolle van zondag 31 augustus in het zonnetje gezet. De aanval-ler speelde tijdens zijn carrière meer dan 250 wedstrijden in het eerste van NAC. 

De inmiddels 37-jarige Lurling begon zijn loopbaan bij FC Den Bosch, dezelfde club waar hij nu actief is. Na een succesvolle periode bij Heerenveen verkaste hij naar Feyenoord, waar hij in 57 wedstrijden 18 keer scoorde. Na zijn tijd in Rotterdam was hij ook nog speler van FC Köln en RKC Waalwijk. Het gros van zijn carrière speelde hij echter in het geel-zwart van NAC. In totaal speelde hij 252 officiële wedstrijden in het tricot.

Vanwege het schitterende aantal wedstrijden dat hij voor NAC speelde, wordt de aanvaller voorafgaand aan het duel gehuldigd. Lurling kan in het Rat Verlegh Stadion rekenen op een warm onthaal. Mede dankzij zijn beste wedstrijd in dienst van NAC (op 5 mei 2013 zorgde hij met twee doelpunten en twee assists voor een 5-3 overwinning op Roda JC) wist de club dat seizoen handhaving te bewerkstelligen.

TICKETINFO PEC ZWOLLE Voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 31 augustus geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een seizoenkaart of Clubcard voor dit duel kaarten kunnen kopen via nactickets.nl of de S&I Desk. Seizoenkaarthouders mogen hierbij acht extra kaarten kopen, terwijl Clubcardhouders er maximaal vijf op de kop mogen tikken.

De kaarten zijn zoals gewoonlijk weer verkrijgbaar vanaf €17,00. NAC heeft in de twee thuiswedstrijden tot dusver goede zaken gedaan. Gemiddeld kwamen er 17.900 supporters op de affiches in het Rat Verlegh Stadion af. De wedstrijd tegen PEC Zwolle vormt de opmaat naar een vrij weekend vanwege interlandverplichtingen. NAC heeft dit seizoen drie spelers die voor hun nationale team uit mogen ko-men (Perica, Damcevski en Ssewankambo).

Na de interlandbreak speelt NAC Breda pas op 27 augustus weer in het eigen stadion. In de tussenliggende weken reist NAC voor twee uitwedstrijden af naar FC Dordrecht (14 september) en de kraker tegen naaste buur Willem II (19 september).

OURANTUpdate

NAC - PEC ZWOLLE 31 augustus

NAC NU IN RAT VERLEGH STADION LIJNRECHT TEGENOVER ONGESLAGEN PEC ZWOLLE

NAC KRIJGT LOON NAAR WERKEN

NAC heeft afgelopen zondag op de valreep een punt binnen weten te harken tegen FC Twente. De ploeg van trainer Nebojsa Gudelj kreeg loon naar werken, toen Adnane Tighadouini (weer hij) in de blessuretijd een penalty wist te verzilveren.

FOTO'S MAURICE VAN STEEN

Het brengt de tussenbalans in Breda na drie com-petitiewedstrijden op twee punten. Hiermee heeft NAC nog niet genoeg teruggezien voor het aanval-lende spel dat het tot dusver in de competitie heeft laten zien. Het team oogt fris en speelt onbevan-gen op de aanval. Of zoals nieuwe aanwinst Joeri de Kamps na afloop verkondigde: "Dit team groeit steeds meer naar elkaar toe. Ik ga er vanuit dat ons spel steeds vaker wordt beloond met punten."

OPNIEUW OP DE AANVALGedurende de trainingsweek kwam er goed nieuws uit de ziekenboeg. Adnane Tighadouini bleek op tijd hersteld van zijn enkelblessure en was fit ge-noeg om te beginnen aan het duel tegen FC Twen-te. Daarnaast mocht spits Stipe Perica meteen van hoofdtrainer Nebojsa Gudelj in de basis starten. Hoewel het publiek vanaf het begin pal achter de

YOUNG YELLOW ARMY TOUR

NAC op school

len toe te komen!

prijzen te winnen.

Eredivisie blijft drukken.

Hoe op te geven?

ploeg stond, waren de bezoekers in de eerste twin-tig minuten de baas. De ploeg van Alfred Schreuder kreeg verschillende kansen op de openingstreffer, met name vanuit corners en vrije trappen. In de 17de minuut was het raak. Een goede aanval van FC Twente belandde bij Castaignos, die Ten Rouwelaar verschalkte in de korte hoek: 0-1. Het duurde even voordat NAC zichzelf weer hervonden had, maar daarna ging de ploeg hard op zoek naar de gelijkmaker. Tighadouini had in het eerste kwartier al een kans op een Bredaas doelpunt, toen hij Lachman de bal afsnoepte en vanaf de zijkant maar net naast schoot. Diezelfde vleugelaanvaller bleef gevaarlijk, want een voorzet van zijn voet werd door Falkenburg maar net over gewerkt. De middenvelder werd in het restant van de eerste helft nog tweemaal goed bediend door

zijn ploeggenoten, maar een doelpunt leverde het niet op. Hij zag een hakje stranden in het blok van de Twente-defensie en een schot van een meter of tien verdween over het doel.  Na rust ging NAC verder waar het gebleven was: aanvallen. Het leverde direct een aantal prima mo-gelijkheden op, maar Perica en Boateng kregen de bal niet in het doel. Het overwicht van NAC werd na iets minder dan een uur nog duidelijker toen Bjelland zijn tweede gele kaart kreeg na een body-check op Falkenburg. Het bleek de opmaat voor een dominant half uur van Bredase kant. De ploeg van Nebojsa Gudelj zocht veelvuldig de zijkanten op om te proberen met hoge voorzetten de spitsen te bereiken. FC Twente leek stand te houden, maar in de blessuretijd kwam de terechte gelijkmaker er toch. Tighadouini werd gevloerd bin-nen de zestien en ging zelf achter de bal staan. Hij schoot de penalty overtuigend binnen en bezorgde zijn ploeg daarmee een punt tegen de Tukkers. ZWOLLE ONGESLAGEN De volgende opponent van de Bredanaars is PEC Zwolle, dat de voetbalwereld nu al meer dan een seizoen lang verbaast met sprankelend voetbal.Ook deze jaargang is de huidige KNVB Bekerwinnaar-met een bliksemstart aan de competitie begonnen. De ploeg van Ron Jans was deze competitie in drie wedstrijden goed voor de volle negen punten.

Thuis won de ploeg uit Zwolle onder andere van FC Utrecht en Vitesse. NAC zal zich vastklampen aan het feit dat PEC in de enige uitwedstrijd dusver de nodige moeite had tegen FC Dordrecht. Beide kemphanen staan aanstaande zondag om 14.30 uur klaar om

AFSCHEID LURLING Anthony Lurling wordt voorafgaand aan de wedstrijd NAC-PEC Zwolle van zondag 31 augustus in het zonnetje gezet. De aanvaller speelde tijdens zijn carrière meer dan 250 wedstrijden in het eerste van NAC. 

De inmiddels 37-jarige Lurling begon zijn loopbaan bij FC Den Bosch, dezelfde club waar hij nu actief is. Na een succesvolle periode bij Hee-renveen verkaste hij naar Feyenoord, waar hij in 57 wedstrijden 18 keer scoorde. Na zijn tijd in Rotterdam was hij ook nog speler van FC Köln en RKC Waalwijk. Het gros van zijn carrière speelde hij echter in het geel-zwart van NAC. In totaal speelde hij 252 officiële wedstrijden in het tricot. Vanwege het schitterende aantal wedstrijden dat hij voor NAC speelde, wordt de aanvaller voorafgaand aan het duel gehuldigd.

SCHOOLTAS MET NAC SPULLEN De scholen zijn weer begonnen. En wat is er nou mooier om als trouwe NAC-supporter met je eigen NAC-spullen door de school te paraderen. In de NAC Fanshop is op de wedstrijddag een keur aan mooie nieuwe artikelen te krijgen, waar je op je eerste schooldag mee voor de dag kunt komen.

De NAC-rugzak en de NAC-etui waren tijdens de eerste wedstrijddag begin augustus bijvoorbeeld erg in trek. Hiernaast heeft de Fanshop ook zaken als mappen, schrijfsets en zelfs broodtrommels. De Fanshop is aanstaande zon-dag vanaf twee uur voor aanvang van de wedstrijd open.

Kun je zondag niet langskomen? Ook op woensdag is de Fanstore open. Van 13:00 tot 18:00 kun je mooie schoolspullen uit komen zoeken.

“Dit team groeit steeds meer

naar elkaar toe. Ik ga er vanuit

dat dit tot meer punten leidt”

BESTEL VIA NACTICKETS.NLVoor de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 31 augustus geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een seizoenkaart of Clubcard voor dit duel kaarten kunnen kopen via nactickets.nl of de S&I Desk. Seizoenkaarthouders mogen hierbij acht extra kaarten kopen,

tegen PEC Zwolle vormt de opmaat naar een vrij weekend vanwege interlandverplichtingen. NAC heeft dit seizoen drie spelers die voor hun nationale team uit mogen komen (Perica, Damcevski en Sse-wankambo).

NAC SCHOOLSPULLENDe scholen zijn weer begonnen. En wat is er nou mooier om als trouwe NAC-sup-porter met je eigen NAC-spullen door de school te paraderen. In de NAC Fanshop is op de wedstrijddag een keur aan mooie nieuwe artikelen te krijgen, zoals rugzak-ken, etuis en zelfs broodtrommels. De Fanshop is aanstaande zondag vanaf twee uur voor aanvang van de wedstrijd open.

NACourant_24augustus_DeBode kopie.indd 1 24-08-14 23:50

Page 34: Dm 20140827

sport

pAGINA 34

Uitslagen zaterdag 23 augustusDubbeldam 1-TPO 1 2-1Zondag 24 augustusTPO DA1-Oosterhout DA 2 3-0Programma zaterdag 30 augustus09.00u beker SC Gastel F2-TPO/VOV F109.30u beker TPO/VOV C1- MOC’17 C7

11.00u beker FC Moerstraten E1G -TPO/VOV E1 11.30u beker TPO/VOV B1-SC Kruisland B1Zondag 31 augustus10.00u beker SVC DA1-TPO DA1Dinsdag 2 september’20.00u beker TPO 1-OMC 1

VV TPO

Uitslagen seniorenDinsdag 19 augustus‘s-Gravendeel 1-Kogelvangers 1 5-2Kogelvangers 2-Klundert 2 1-1Zaterdag 23 augustusVVC’68 1-Kogelvangers 1 1-1Kogelvangers 2-Colijnsplaatse Boys 2 3-2Programma seniorenZaterdag 30 augustus (beker)Kogelvangers 1-SC Kruisland 1 av.17.00uMZC’11 2-Kogelvangers 2 av.12.45uZaterdag 30 augustus (vr.)Kogelvangers 3-Dinteloord 3 av.14.00uProgramma jeugd

Zaterdag 30 augustus (beker)SJO Prinsenland B1-Kogelvangers B1 av.12.00uKogelvangers C1-Unitas’30 C2 av.12.00uSC Welberg C1-Kogelvangers C2 av.13.00uSJO Prinsenland D2-Kogelvangers D2G av.10.00uDSE E2-Kogelvangers E1 av. 09.00uKogelvangers F1-METO F1 av.09.00uKogelvangers F2-Victoria’03 F3 av.09.00uUnitas’30 F13M-Kogelvangers F3G av.08.30uWoensdag 3 september (beker)Kogelvangers E1-Schijf E1G av.18.30u

VV Kogelvangers

Uitslagen seniorenZondag 24 augustusVictoria 1-SVC 1 3-1SVC 2-DSE 2 2-4SVC 3-Nieuw Borgvliet 2 2-2Roosendaal 11-SVC 4 3-1SVC 5-Internos 9 4-7Virtus VR1-SVC VR1 29-0

Programma jeugdZaterdag 30 augustusSC Welberg A1-SVC A1 15.00SVC C1-Klundert C1 12.30

WHS D2-SVC D1 09.30SVC E1-Victoria E1 10.30HZ’75 E1-SVC E2 10.00BSC F2-SVC F1 11.00SVC F2-BSC F3 09.30Programma seniorenZondag 31 augustusSVC 1 vrij of vriendschappelijkSchijf 2-SVC 2 11.30Hoeven 6-SVC 3 10.00SVC 4-Lepelstraatse Boys 4 10.00Roosendaal 14-SVC 5 12.30SVC VR1-TPO VR1 10.00

SVC

Uitslagen seniorenNoordhoek 1-DVO’60 1 5-0Halsteren 3-Noordhoek 2 6-2Programma seniorenZondag 31 augustusRimboe 1-Noordhoek 1 14.30u

Noordhoek 2-ODIO 3 11.30uDinsdag 2 september vr.De Schutters 1-Noordhoek 1 19.30uWoensdag 3 septemberNoordhoek VR1 za-MZC’11 VR2 19.30uProgramma jeugd, beker

Noordhoek A1-DVO’60 A2 14.30uNoordhoek C1-Zwaluwe C2G 12.00uNoordhoek D1-Rimboe D1 12.00uNoordhoek E1-SC Welberg E1 09.30uNoordhoek F1-Unitas’30 F8 09.00uDVO’60 MD1-Noordhoek MD1 08.45u

VV Noordhoek

UitslagenLepelstraatse boys 1-de Fendert 1 1-5‘s-Heer Arendskerke 1-de Fendert 1 2-3De Fendert 2-Dinteloord 2 3-2MZC’11 2-de Fendert 2 1-5Oranje Blauw 2-de Fendert 3 2-3Sprundel 2-de Fendert 3 5-1de Fendert 5-Internos 6 2-3 de Fendert A1-Klundert A1 6-2Klundert B1-de Fendert B1 2-0de Fendert MB1-Klundert MB1 3-1de Fendert C1-Klundert C1 2-1Klundert D1-de Fendert D1 1-3De Fendert MD1-SC Gastel MD1 7-3Klundert E1-de Fendert E1 3-4De Fendert E2-Klundert E2 15-2Klundert F1-de Fendert E5 5-0

de Fendert F3-Oranje Blauw F1 2-13Klundert F2-de Fendert F2 1-17de Fendert VR1-Schijf VR1 1-2Programma woensdag 27 augustusBavel VR1-de Fendert VR1 18.30Prinsenland B2-de Fendert B2 18.45Prinsenland C1-de Fendert C1 18.45de Fendert D1-Prinsenland D1 18.45Donderdag 28 augustusde Fendert 2-Kogelvangers 2 20.00Zaterdag 30 augustusde Fendert E3-Victoria’03 E4 08.45de Fendert E4-DSE E5 08.45de Fendert F1-Internos F1 08.45de Fendert D1-Hoeven D1 10.00de Fendert MD1-VVR MD1 10.15de Fendert MB1-SC Welberg MB1 11.30

de Fendert C2-Roosendaal C4 12.00de Fendert 3 -Internos 4 12.30de Fendert 1-Terneuzense Boys 1 14.30de Fendert B2-Klundert B1 14.30de Fendert B3-MOC’17 B4 14.30Unitas’30 F14-de Fendert F3 08.30Victoria’03 E2-de Fendert E2 09.00Unitas’30 E9-de Fendert E5 09.30RSV E2-de Fendert E2 09.30BSC E1-de Fendert E1 09.45Bruse boys C1-de Fendert C1 10.30Klundert A1-de Fendert A1 12.00Internos B2 -de Fendert B1 12.45Colijnsplaatse Boys 2-de Fendert 2 13.30Virtus 2-de Fendert 5 14.30Zondag 31 augustusHontenisse VR1-de Fendert VR1 10.30

VV de FendertUitslag 23 augustus bekerKlundert 1-Kloetinge 0-5SKNWK 2-Klundert 2 0-0Klundert 3-WHS 3 10-1

Programma donderdag 28 augustus20.00 Klundert 2-Zwaluwe 2Zaterdag 30 augustus15.00 Moerse Boys 1-Klundert 112.00 Dinteloord 2-Klundert 2.12.00 Klundert VR1-SSC’55 VR1

12.00 Klundert A1-De Fendert A114.30 De Fendert B2-Klundert B112.00 Klundert MB1-Blauw Wit’81 MB112.30 SVC C1-Klundert C110.30 Klundert C2-Steenbergen C411.00 Unitas’30 D3-Klundert D1 08.45 Klundert D2-Nieuw Borgvliet D2 10.30 Cluzona E2-Klundert E208.45 Klundert E1-Internos E2 08.45 Klundert F1-Alliance F2 08.45 Internos F3-Klundert F2

VV Klundert

Uitslagen dinsdag 19 augustusDinteloord 1-Virtus 1 1-5Zaterdag 23 augustusVirtus 1-EBOH 1 3-0VVC’68 7 za-Virtus 2 za 4-5Virtus A1- Internos A1 8-0Virtus B1- Terheijden B1 4-1Virtus C1- RBC C1 0-11Zondag 24 augustusHalsteren 2-Virtus 2 2-3Virtus 3-Roosendaal 4 1-10Vivoo 2-Virtus 4 2-3Roosendaal 10-Virtus 5 3-4Virtus VR1-SVC VR1 29-0Programma woensdag 27 augustusVirtus A1-Steenbergen A1 20.00Donderdag 28 augustusVirtus 2-SC Gastel 3 18.30Steenbergen 2- Virtus 3 18.30FC Dordrecht U14-VirtusD/C Combi 18.30Zaterdag 30 augustusVVAC 1-Virtus 1 17.00Virtus 2 za-De Fendert 5 za 14.30Halsteren A1-Virtus A1 14.30

Lepelstraatse Boys A1-Virtus A2 14.30Boeimeer B1-Virtus B1 13.15Roosendaal B5-Virtus B3 15.00DVO’60 B3-Virtus B4 15.00Baronie C1-Virtus C1 12.15Virtus C2- Steenbergen C2 12.45Virtus C3- NVS C2 12.45Roosendaal D2-Virtus D1 10.15NSV D1-Virtus D2 10.00SC Gastel D3-Virtus D3 10.30Virtus D4- DVO’60 D4 10.00Halsteren E2-Virtus E1 09.00Unitas’30 E2-Virtus E2 09.30Virtus F1-SC Gastel F1 10.00Virtus F2- SJO Prinsenland F1 09.00Good Luck VR1 za-Virtus VR1 za 12.00JEKA MC1-Virtus MC1 15.00Virtus D1- NAC D2 15.00Zondag 31 augustusRoosendaal 2-Virtus 2 12.30Virtus 3-Internos 3 12.00Virtus 4-Hoeven 4 11.00Virtus 5-Sprundel 7 10.00Oosterhout VR2-Virtus VR1 11.00

VV Virtus wint eerstebekerwedstrijd

Programma zaterdag 30 augustusBekerwedstrijden17.00 DHV 1-Terheijden 112.15 BSC B3-DHV B110.30 HSC’28 D1-DHV D19.30 DHV E1-Internos E4

11.30 DHV F1-Steenbergen F310.00 DIA MD1-DHV MD1

Uitslagen zaterdag 23 augustusKapelle 1-DHV 1 1-6Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl

DHV Zevenbergschen Hoek

ZEVENBERGEN - Zaterdag 30 Augus-tus rijden de randoneurs de Germania klimtocht een rit van 160 km, vertrek 6.30 uur de recreanten rijden dan naar de Essen Hoek een rit van 80 km, ver-trek 8.05 uur. De toerrijders rijden de

rit van de voorzitter een rit van 110 km, vertrek 8.10 uur.

Zondag 31 augustus rijden de randoneurs naar Dorst een rit van 65 km, vertrek 9.00 uur. De recreanten en de toerrijders rijden

gezamenlijk naar Dongen/Dorst een rit van 60 km vertrek 9.10 uur. Alle ritten starten vanaf sportpark ‘De Knip’ in Zevenbergen. Uiteraard is het mogelijk om eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd naar het sportpark en sluit u aan.

Ritten TWC Zevenbergen

ZevenbergenONS GENOEGENUitslag Nanteuil 23 aug. 167 duiven: 1-6-8. J. v. Brenkelen; 2-5. J. Kokke; 3. A. v/d Luytgaarden; 4-7-9. P. Mol; 10. A. v. Tilborgh.Uitslag Quievrain 23 aug. 265 duiven:

1. Edwin Deijkers; 2-3-4-6. D. Meyer; 5-7-8-9-10. J. v. Brenkelen.

KlundertPV ORANJE BOVENUitslag Nanteuil 23 aug. 227 duiven: 1-5. R. Nederlof; 2-6. R. Schoep en zoon; 3.

H. Leijten; 4. G. v. Bezooijen; 7. H. Schoone; 8. J.A. v. Alphen; 9-10. D.C.M. de Roos.

Uitslag Quievrain 23 aug. 264 duiven: 1. H. Schoone; 2-8. K. Leijten; 3-4-7-9. R. Schoep en zoon; 5. J. v. Chaam; 6. M. Blommers; 10. G. v. Bezooijen.

Duivensport

Edities �

NIEUWS | 112 NIEUWS | BEDRIJVIG NIEUWS | COLUMN | FOTOALBU

OVER ONS | REDACTIE AANLEVEREN | ADVERTEREN | ADVERTENTIE AANLEVEREN

Internetbode.nl

� www.internetbode.nl�

� � � +� 25

Afgelopen zaterdag was er weer een normaal duivenprogramma.

Mooie overwinningen in de duivensport

www.internetbode.nl

Edities �

OVER ONS | REDACTIE AANLEVEREN | ADVERTEREN

Internetbode.nl

www.internetbode.nl�

REDACTIE AANLEVEREN

REDACTIE AANLEVEREN

REDACTIE AANLEVEREN

REDACTIE AANLEVEREN

REDACTIE AANLEVEREN

REDACTIE AANLEVEREN

REDACTIE AANLEVEREN

HET VERENIGINGSNIEUWS wordt gelezen in De Bode!

�� � � +��� 25

Afgelopen zaterdag was er weer een normaal duivenprogramma.

Mooie overwinningen in de duivensport

� �

Afgelopen zaterdag was er weer een normaal duivenprogramma.

��

��

�Afgelopen zaterdag was er weer een normaal duivenprogramma.

Afgelopen zaterdag was er weer een normaal duivenprogramma.

Afgelopen zaterdag was er weer een normaal duivenprogramma.

Afgelopen zaterdag was er weer een normaal duivenprogramma.

LEVER JE NIEUWS GRATIS AANvia www.internetbode.nl

JOUW NIEUWS WORDT GELEZENin De Bode en op www.internetbode.nl

VERGEET NIET JOUW NIEUWS TE DELENmet je vereniging en je vrienden

BREDAKasteelwandeling: Tijdens de Kasteelwandeling krijgt u een uitgebreide rondleiding over het terrein van het Kasteel van Breda. U bezoekt o.a. de onderaardse gang, een van de torens van het Spanjaardsgat en het Huis van Brecht, het oudste stenen huis van Breda. Legitimatiebewijs verplicht. Vrijdag 8 augustus en zaterdag 9 augustus. Start: VVV Breda, Willemstraat 17-19, 14.00u (13.45 uur verzamelen i.v.m. registratie legitimatiebewijzen). Info: www.vvvbreda.nlFietsgilde: Zaterdag 9 augustus, Tour de Baronie, start 9u Oudhof; dinsdag 12 augustus, Halderbergeroute, start 10.00u Oudhof. Inlichtingen: www.gildebaronie.nlBingo: Zaterdag 16 augustus gaan we na de vakantie beginnen met weer een gezellige bingo bij KBO Breda-West. Aanvang 13.30 uur. Locatie: Zaal Princenhof, Princentuin 1, Breda.IVN natuurwandeling: Op zondag 17 augustus verzorgen natuurgidsen van IVN Mark & Donge een wandeling over de Stijbeekse Heide met het thema: paars zien. Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Erikaweg (Erikaweg inrijden naast Marechausseehuisjes, Strijbeekseweg 47, 4856 AA Strijbeek). De wandeling duurt anderhalf à twee uur en is vrij toegankelijk. Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt u vinden op markendonge.nl

kijken naar waarnemen door de West Brabantse Vogelwerkgroep. De cursus wordt verspreid gegeven in de periode van 11 september tot medio november 2014. Op de website westbrabantsevwg.nl kunt u alle informatie vinden zoals de cursus- en excursiedata. Aanmelden via de website.Fit bij Groen-Wit: In Princenhage gaan we vanaf woensdag 3 september weer voor het 2e seizoen van start met “Fit bij Groen-Wit”. Lekker sporten en bewegen voor dames en heren vanaf 30 jaar. Lekker met een groep in de buitenlucht sporten. Geen benauwde sportschool, maar volop frisse lucht. Er komen diverse sporten aan bod. Lijkt dit je iets, aarzel dan niet en kom woensdag 3 september om 20.30 uur naar Groen-Wit aan de Postillionstraat in Princenhage. Verdere informatie en ook een aanmeldingsformulier is te vinden op onze website.Bingo: Op woensdagmiddag 20 augustus is er een bingo in de Westerwiek, Argusvlinder 298 in Breda. Er worden 8 rondes gedraaid. Aanvang 14.00 uur.

kunt u friet met een snack blijven eten. Voor inlichtingen Jan Verstraeten 06-53978571.Fietsgilde: Vrijdag 15 augustus, Bergsche Vestingroute, start 10.00u Intratuin. Woensdag 20 augustus, Acht Dorpenroute, start 10.00u Oudhof. Inlichtingen: www.gildebaronie.nl

KORTE BERICHTEN

Veel bezoekers aan jaarmarkt

TETERINGEN - De jaarmarkt in Teteringen trok ondanks de regen zondag nog behoorlijk was pu-bliek. De markt met tientallen kraampjes was om 10.00 uur begonnen en duurde tot het einde van de middag. FOTO PERRY ROOVERS

BREDA - Breda Actief organiseert ook dit jaar weer drie middagen X-kids zomer editie met adventure games, eredivisie live en een ultimate survival voor Bred-ase kinderen van zes tot en met twaalf jaar.

De organisatie roept kinderen weer op om mee te doen. Adventure games Op dinsdag 19 augustus zijn er van 13.00-16.00 uur ad-venture games bij Parkhoeve Noord. Er is een spannende vossenjacht, vlaggenroof, midget-

Praktische informatie en aanmeldenDe activiteiten worden begeleid door de pro-fessionele sportcoaches van Breda Actief. Aanmelden is niet nodig, er is wel een maxi-mum aantal deelnemers. Kinderen die zeker willen zijn van een plekje, kunnen zich opge-ven door een e-mail te sturen naar [email protected]. o.v.v. naam, leeftijd, locatie, telefoonnummer en contactpersoon.

Gratis Sporten in de WijkMet X-kids maken kinderen deze zomervakan-

Spectaculaire X-kids zomer

Adventure games, eredivisie l ive en the ul t imate survival

Page 35: Dm 20140827

Terneuzen

Vlissingen

MiddelburgGoes

Zierikzee

SpijkenisseBarendrecht

Dordrecht

Steenbergen

RoosendaalBredaHalsteren

Bergen op ZoomTholen

Poortvli� Openingstijden:

Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Zondag en maandag gesloten

Paasdijkweg 33, Poortvlietinfolijn

0166 619100

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGEN WWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

*Alle prijzen zijn op basis van zelfmontage en showroommodellen

dienen zelf te worden opgehaald

Riviera Maison tafel Bay, 180x90cm Buffetkast Espera

Fauteuil BenParasol King Fiji 300x300cm

Lederenbank SuiseDressoir Essential, 194x47x85cm

Wandmeubel DA106 Tempur reisset

Pullman boxspring all inclusive plus 180x200Kajuitbed Troy Vroomshoop 90x200

Babykamer Snow hoogglans witTienerkamer Dazur 6-delig

Hülsta slaapkamer opstelling MiolettoSlaapkamer Gelre eiken wit

Linnenkast Combination 300x243

€ 1.199 € 839 € 1.315 € 799 € 818 € 599 € 399 € 349 € 999 € 799 € 1.705 € 1.349 € 4.121 € 2.099 € 434 € 217 € 2.999 € 2.399 € 635 € 399 € 1.666 € 1.299 € 1.923 € 1.479 € 20.278 € 13.999 € 3.065 € 2.395 € 4.627 € 3.299

€ 755 € 719 € 539 € 314 € 719 € 1.214 € 1.889 € 195 € 2.159 € 359 € 1.169 € 1.331 € 12.599 € 2.156 € 2.969

€ 671 € 639 € 479 € 279 € 639 € 1.079 € 1.679 € 174 € 1.919 € 319 € 1.039 € 1.183 € 11.199 € 1.916 € 2.639

€ 587 € 559 € 419 € 244 € 559 € 944 € 1.469 € 152 € 1.679 € 279 € 909 € 1.035 € 9.799 € 1.677 € 2.309

1O%KORTiNG

10.00 tot 12.00 uur

2O%KORTiNG

12.00 tot 14.00 uur

3O%KORTiNG

14.00 tot 16.00 uur

normaal van voor

Enkelevoorbeelden

€ 420 € 400 € 300 € 175 € 400 € 675 € 1.050 € 109 € 1.200 € 200 € 650 € 740 € 7.000 € 1.198 € 1.650

HAPPYHOURZATERDAG 30 AUGUSTUS

Zaterdag 30 augustus is je laatste kans om te profiteren van onze Sale XXL! We ruimen de laatste modellen op en maken definitief ruimte voor de nieuwste collecties. Op deze laatste dag van de Sale ontvang je bovenop alle afgeprijsde showroommodellen nog een extra korting. Hoeveel? Dat ligt er aan hoe laat je langs komt in onze showroom. Koop je tussen 10 en 12 uur, dan ontvang je 10% extra korting, tussen 12 en 14 uur 20%, tussen 14 en 16 uur 30% en kom je tussen 16 en 17 uur, dan ontvang je maar liefst 50% extra korting bovenop de sale prijs*. Kom 30 augustus langs in onze showroom en profiteer van deze unieke actie!

5O%KORTiNG

16.00 tot 17.00 uur

FiNALSALEXXL!

op=op

Duizenden artikelen!

Reserveren niet mogelijk. Uitgezonderd van deelname zijn Keuken & Badwereld, Poggenpohl keukens en van Haaften sierbestratingExtra korting geldig op alle artikelen voorzien van prijskaart met de tekst ‘showroommodel’. Aanbiedingen en reguliere collecties zijn nadrukkelijk uitgesloten van de deze actie.

Page 36: Dm 20140827

sport

pAGINA 36

KLUNDERT - Na zes weken zomerva-kantie is het eindelijk weer tijd om de draad op te pakken en weer te gaan sporten.

Vanaf donderdag 28 augustus starten bij Judoklub Klundert alle judolessen weer, en vanaf vrijdag 29 augustus starten de Aikibudo lessen.

Er staan al aardig wat wedstrijden voor de jeugd in de planning zoals, de streekont-moetingen, het Louis Buurstee Toernooi, de clubkampioenschappen, enz.Meer info over judo of Aikibudo bij Ju-doKlub Klundert kunt u vinden op de web-site: www.judoklubklundert.nl of wordt vriend op Facebook en volg ons op twitter @judoklundert.

Judo-aikibudoseizoen gaat weer beginnen

ZEVENBERGEN - Voor de derde keer organiseren de trimmers van Hockey-club Zevenbergen een trimmerstoer-nooi. Trimmers van diverse clubs uit Brabant en Zuid Holland nemen deel aan het hockeytoernooi dat gehouden wordt op zaterdag 30 augustus aan de Westrand 5 in Zevenbergen. Het wordt een beestenboel dit jaar.

De organisatie ontvangt de trimmers met een lunch. Na een warming-up op het hoofdveld, gaan de teams in twee poules een aantal wedstrijden spelen in 8-talfor-matie. Het sportieve gedeelte wordt af-gesloten met een kampioenswedstrijd en een prijsuitreiking. Alle deelnemers wor-den aan het einde van de dag getrakteerd op een luxe diner en een feestavond.

Wat is trimhockey?Trimhockey is hockey voor iedereen, on-geacht ervaring of leeftijd. Er zijn leden

met, maar ook leden zonder hockeyach-tergrond. Bij Hockeyclub Zevenbergen spelen trimmers gemengd, dus mannen en vrouwen door en met elkaar. Het doel is louter op sportieve en sociale manier een fijne sportavond beleven. Hoewel er geen competitieverband is, worden regelmatig vriendschappelijke wedstrijden tegen re-gionale trimmers georganiseerd. De trim-mers hebben hun vaste trainingsavond op donderdag.

Neem een kijkjeNieuwsgierig? Kom zaterdag 30 augustus een kijkje nemen tijdens het trimmerstoer-nooi tussen 13.00 en 17.00 uur of kom een keer ‘proefhockeyen’. Hockeyclub Zeven-bergen heet alle geïntersseerden van har-te welkom om een aantal keer vrijblijvend mee te trainen van 20.30-22.00 uur aan de Westrand 5 te Zevenbergen. Je hoeft niet aan te melden. Wanneer je langskomt kun je direct meespelen.

Trimmers hockeytoernooi

ZEVENBERGEN - Op zaterdag 30 au-gustus houdt Karate Moerdijk een bijzonder sportevenement: een zes uur durende Kata Marathon.

Een kata is een individuele karate-oefening, vergelijkbaar met een dans, en kan variëren van een halve minuut tot tweeënhalve mi-nuut. De duur ligt meestal aan het niveau van de kata, maar elke kata is intensief. Clubleden van allerlei leeftijden, wisselen elkaar af en zorgen er samen voor dat zij zes uur lang verschillende kata舗s demonstreren. Een Kata Marathon is nog niet eerder in Nederland georganiseerd. Extra speciaal is dat het evenement wordt georganiseerd door de Jeugdcommissie van Karate Moer-

dijk, jongeren tussen de dertien en zestien jaar. De Kata Marathon is bovendien een sponsorevenement, vrienden en familie kunnen de karateka’s per kata sponsoren voor een bedrag. De opbrengst gaat naar de inrichting van de nieuwe dojo van Karate Moerdijk in De Kristal, waar het evenement ook plaats vindt. De Kata Marathon is open-gesteld voor bezoekers. Iedereen is dus van harte welkom een kijkje te komen nemen in de nieuwe dojo van Karate Moerdijk, aan de Kristallaan 25c in Zevenbergen. De Kata Marathon start om 9.00 uur en eindigt om 15.00 uur, gevolgd door een feestje voor de clubleden. Kijk voor meer informatie over Karate Moerdijk en kata’s opwww.karatemoerdijk.nl

Karate Marathon inZevenbergen

ZEVENBERGEN - Voor de tweede maal organiseert LR en PC Prinses Irene een clinic voor scholieren van de basisscholen uit Zevenbergen. Deze clinic bevat een dosis onder-richtend materiaal en daarnaast maakt de scholier ook fysiek kennis met de paardensport.

Er is er veel informatie over de paarden en paardensport en deze clinic is ook een vi-sitekaartje en promotie van de sport. Van-wege het succes van vorig jaar zijn er weer een kleine twintig vrijwilligers bereid om de scholieren van groep zes onderwijs en te geven over de anatomie van het paard

en te laten kennismaken met een aantal onderdelen van de paardensport. Ook is er weer de medewerking van enkele sport-coaches van Moerdijk Fit en is er weer vol-op belangstelling van het overkoepelend orgaan KNHS (paardenbond). Er zijn een aantal nieuwe activiteiten toegevoegd aan de clinic. De lessen worden gegeven door een oud docent van het Marken college en een aantal instructeurs van de eigen vereniging en vrijwilligers. De scholieren krijgen na afloop een leuke gadget van de KNHS en een Oorkonde van de vereni-ging. De clinic start op woensdagochtend 3 september op de accommodatie van de vereniging aan de Knip.

Kennismaking scholieren met paarden en pony’s

WILLEMSTAD - Derde Koppelcon-cours HSV De Veste vervist op zater-dag 23 augustus in de Tonnekreek.

Uitslag: 1. B. Heijstek, 7.410gr + G. den Hollander, 3.925gr = 11.335gr., 2. M. Dub-belman, 7.890gr + R. van Poppel, 290gr =

8.180gr., 3. P. Leest Hzn, 3.785gr + G. de Visser, 2.485gr = 6.270gr., 4. P. Leest Azn, 1.390gr + A. Seters, 655gr = 2.045gr.

HSV De Veste

KLUNDERT - Vrijdag 22 augustus ‘14 viste de junioren aan de gracht. Het begon met goed weer maar eindigde in lichte regen. De vangsten waren voor vele niet echt bijzonder. Helaas was er 1 jeugdlid die zijn hengel ook nog eens brak. Gelukkig hebben erg sportieve jeugdleden en er werden gelijk 2 vervangende hengels aan-geboden zodat het desbetreffende jeugdlid toch verder kon vissen.

Bij de A-junioren wist Kevin Broeken een kleine brasem te vangen wat genoeg was voor de winst. Zijn vangstgewicht stopte op 910 gram. Tweede werd Gijs van Slobbe met 390 gram en derde werd Niels Woudenberg met 140 gram. Bij de B-junioren was het Paul Buchinhoren die er met de winst vandoor ging hij ving 220 gram. Tweede werd Quinty Broeken met 120 gram. De andere B`s wisten helaas geen vis te vangen. Volgende keer beter laten we maar zeggen. De tussenstand is ongekent spannend. Voor actuele tus-senstanden willen wij U doorverwijzen naar de website. De senioren viste zater-

dag 23 augustus ‘14 aan de gracht. De ochtend begon goed maar de wedstrijd moest na 2 uur vissen door zwaar weer worden gestaakt. Omdat meer dan 50 % van de wedstrijd vervist was geld hij toch voor de tussenstand. Remco Schreuders wist een brasem te vangen en was daar-mee spekkoper. Hij ging er van door met de dagwinst en de daarbij horende heerlijk taart. Remco ving 2140 gram. Ook werd er gezegd dat er bij de katholieke school niet goed te vissen was. Dit statement werd gelijk onderuit gehaald door Louis Melisse die daar een mooie tweede plaats wist te verzilveren met 820 gram. Derde werd Herman Korteweg met 450 gram. Voor de tussenstand van de senioren willen wij U wederom doorverwijzen naar onze web-site http://wachtertje.mijnhengelsport-vereniging.nl

Dan willen wij U wijzen op het volgende: Zaterdagochtend 30 Augustus wordt de viswedstrijd van 9.00 tot 13.00 uur ge-houden in de ‘Zuidelijke binnengracht’ van Klundert. Er wordt gevist met de vaste hengel. Zowel seniorleden als jeugdleden

mogen meedoen! In principe is het een individuele viswedstrijd. Er is maximaal plaats voor 54 deelnemers. Het inleggeld wordt gebruikt om mooie prijzen te kopen, waarbij ‘t Wachtertje ernaar streeft om een zo groot mogelijke prijzentafel te pre-senteren.Alle secretarissen van de Moerdijkse ver-enigingen hebben een mail ontvangen met een uitnodiging. U kunt bij uw secretaris naar informatie vragen. Aanmelden kan bij: Henk Littooij, De Flank 24, Klundert, tel. 0168-403788 en Jack Schoep, Boude-wijnstraat 27 te Klundert tel. 0168-750671 of door naam, hengelsportvereniging, geboortedatum en telefoonnummer te mailen naar [email protected]. U kunt ook de uitnodiging bekijken op onze facebook of website! U doet toch ook mee en wie weet wordt U wel Moerdijks kam-pioen sportvissen! Na afloop is er nog een gezellige huldiging met een hapje en een drankje. Loting en huldiging vinden plaats in het Tolhuis, Zevenbergsepoort 43 te Klundert. Schrijf U nu in want ten tijde van het schrijven van dit stuk zijn 22 stekken al vergeven.

KHSV `t Wachtertje KlundertJunioren en senioren vissen onder s lechte weersomstandigheden

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2014-2015, na ronde 1.

A Teams, eindplaats teams, punten-stand: 1. S.B. Ponderosa 2 51,014 1, 2. Welberg 1 49,246 1,3. Vossemeer 1 45,494 1,4. Hoeven 1 44,416 1, 5. Welberg 2 44,039 1, 6.Hals teren 5 41,387 1, 7. Le-pelstraat 2 40,739 1, 8. S.B.Ponderosa 1 38,899 1, 9. Oud Gastel 2 38,835 1, 10. Halsteren 1 36,663 1, 11. Oud Gastel 1 36,472 1, 12. Keijenburg-1 35,847 1, 13. de

Heen 1 34,120 1, 14. Lepelstraat 1 33,748 1, 15. Halsteren 3 33,045 1, 16. Welberg 3 31,963 1, 17. Halsteren 4 31,921 1, 18. Halsteren 2 27,215 1, 19. Steenbergen 1-0, 20. Steenbergen 2-0.

B Teams, eindplaats teams, punten-stand: 1. de Heen 3 47,507 1, 2. de Dui-ventoren 1 41,006 1, 3. Halsteren 7 40,796 1, 4. Steenbergen 5 40,254 1, 5. Halsteren 6 39,551 1, 6. Halsteren 9 39,307 1, 7. Oud Gastel 5 39,013 1, 8. Halsteren 10 38,667

1, 9. het Fort 1 37,789 1, 10. Stampersgat 1 37,529 1, 11. de Duiventoren 2 36,374 1, 12. S.B.Ponderosa 3 35,762 1, 13. Oud Gastel 3 32,921 1, 14. Welberg 4 31,978 1, 15. Welberg 5 30,781 1, 16. de Heen 2 30,151 1, 17. Halsteren 8 29,351 1, 18. Oud Gastel 4 28,955 1, 19. Steenbergen 3-0, 20. Steenbergen 4-0.

Steenbergen speelt volgende week dub-bel. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

STANDDAARBUITEN - Uitslag Hoe-vense polderloop dinsdagavond 19 juni.

6km: Anne van Alphen 27:56, Ria Rom-bouts 32:17, Marian Joosen 32:48, Car-men van Nes 36:19.10km: Wim Nieuwkerk 32:49, Wendy De-

ijkers 41:34, Ingeborg de Jong-Magielse 45:18, Jolanda Vriens 49:21, Geert Knook 49:23.

15km: Roel van Nes 49:47, Annika Spronk 1:05:.., Marcella Roks 1:06:28, Jack Bee-rendonk 1:10:15, Jo Rijnvos 1:11:35, Lies-beth Beerendonk 1:18:34.

Lopend nieuws AVS’90

HEIJNINGEN - Na de fusie tussen vv Chrislandia en vv Oudemolen, zullen alle elftallen dit seizoen uitkomen onder de nieuwe verenigingsnaam: Oranje-Blauw’14.

Het sportpark in Heijningen heeft ook een nieuwe naam gekregen: de Polderring. De voorbereiding is volop aan de gang door middel van trainingen en vriendschappe-lijke wedstrijden. Ook zijn de bekerwed-strijden inmiddels begonnen. De zaterdag

1 heeft dinsdag verloren bij Lepelstraatse Boys, nadat zij met 1-2 waren voorgeko-men. Volgens de kenners waren de 2-2 en de 2-3 het gevolg van scheidsrechterlijke dwalingen. ‘Overduidelijk’ buitenspel werd over het hoofd gezien, waarna gescoord kon worden. Het voetbal van de Oranje Blauwen zag er goed uit en als de trainin-gen zo doorgezet worden, kunnen er dit seizoen nog leuke dingen gebeuren.UitslagenLepelstr. Boys 1-Oranje Blauw’14 1 beker

3-2R’daal 16-Oranje Blauw’14 Zo 3 beker 8-1

Programma zaterdag 30 augustusOranje-Blauw’14 1-Unitas’30 1 14.30 be-kerSPS C1G-Oranje-Blauw’14 C1 11.15 bekerInternos F2-Oranje-Blauw’14 F1 8.45 bekerZondag 31 augustusOranje Blauw’14 Zo 3-Schijf 3 10.30 bekerKijk voor het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl

VV Oranje-Blauw’14

MOERDIJK - Voetbalclub NAC Breda heeft veel seizoenskaarten verkocht.Uit een inventarisatie van dagblad Metro blijkt dat er bij NAC al 12.900 seizoens-kaarten over de toonbank zijn gegaan. Daarmee is NAC de vijfde grootste club

in Nederland qua seizoenskaarthouders. Daarmee verslaat NAC onder meer AZ en FC Utrecht.Voetbalploegen die NAC wel overstijgen zijn Ajax, Feyenoord, PSV en FC Twente. Het aantal mensen met een seizoenskaart

is toegenomen met 400 fans. NAC kan rekenen op een trouwe aanhang van voet-balsupporters.

Andere clubs kampen met een teruggang van het aantal verkochte seizoenskaarten.

NAC verkoopt meer seizoenskaarten

WEST-BRABANT - Mark staat voor alle jongeren van 10 tot 18 jaar, die tij-delijk niet thuis kunnen wonen. Voor tieners zoals Mark zijn we hard op zoek naar pleegouders die een sta-biele en veilige plek kunnen bieden. Dit kan voor korte of langere tijd zijn of bijvoorbeeld voor een weekend in de maand.

Pleegzorg wil zeker ook mensen die geen traditioneel gezin vormen uitnodigen om

pleegouder te worden: mensen van wie de kinderen al zelfstandig wonen, alleen-staanden of samenwonenden. In principe kan iedereen vanaf 21 jaar die een kind een veilig thuis kan bieden pleegouder worden. In Nederland wonen jaarlijks ruim 20.000 kinderen voor korte of lange tijd in een pleeggezin. In West Brabant wonen ongeveer 560 kinderen in een pleeggezin. Een derde van deze kinderen is 10 jaar of ouder. In de afgelopen 10 jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg

verdubbeld. Juzt pleegzorg zoekt om die reden voordurend naar nieuwe pleegou-ders. Belangstellenden kunnen een infor-matiepakket aanvragen, een informatie-bijeenkomst bezoeken op 1 september bij Juzt, Easmusweg 34 te Breda en 16 september bij de Bibliotheek Markiezaat, Kortemeestraat 17 te Bergen op Zoom of kijken op www.juzt.nl.

Aanmelden voor een informatieavond kan via [email protected].

Juzt zoekt een pleeggezin voor MarkWie helpt Mark met boeken kaf ten?

Page 37: Dm 20140827

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 27 AUGUSTUS

T/M DINSDAG 2 SEPTEMBER 2014

Zet- e

n dr

ukfo

uten

voo

rbeh

oude

n.

SKANNAPLACEMATpolyester 30x45 cm

0.79

3 PAAR

66WASBEURTEN

STUDENTENTIP!

VOCHT- EN VLEKAFSTOTEND

LUCHTBEVOCHTIGER MET LED-LICHTen geurolievoor een heerlijke geur in huis en een optimale luchtvochtigheid,met kleurveranderend LED-licht

7.99

DESIGNERLAPTOP BAGook geschikt voor tabletsideaal voor scholieren en studenten40x30x8 cm

6.95

SPOTLESSTAFELKLEEDdiverse kleuren en dessins100% polyester150x210 cm

DAMESBASIC VESTdiverse kleurenpolyestermaten S-XL

KUNSTSTOFOPBERGBOXverrijdbaar

onderbedbox met klemdeksel:78x36x17 cm, 32 literopbergbox met klemdeksel:58x38x31 cm, 45 liter

5.79

4.79 3.99

HERENSOKKENdiverse kleuren en dessinsmaten 39-46

1.89

STUNTPRIJS!

WOONDEKENBONTLOOKpolyesterdiverse kleuren120x150 cm

5.99

GEUROLIEREFILLvoor brandersdiverse geuren5x10 ml

0.89

100%FRUIT SAPdiverse smakengeen kunstmatige smaak, kleur- en geurstoffengeen conserveringsmiddelenglutenvrij

0.75500 ML

AXEDOUCHEGELdiverse varianten250 ml

1.49AXEDEOSPRAY150 ml

1.69

OMO WASMIDDELvloeibaarkleur5 liter

8.49

ROBIJN WASMIDDELvloeibaarkleur66 wasbeurten5 liter

8.49 OMO WASMIDDELvloeibaarwit60 wasbeurten5 liter

7.69

TABLETMAPuniverseelmet schrijfblok

3.99

A4 SHOWTASSENglashelder20 stuks

0.79

A4L-MAPPENglashelder15 stuks

0.79

DISNEY RUGTAS keuze uit Princess, Cars, Planes of Mickey en Minnie25x10x31 cm

2.19

1.49

DISNEY BROODTROMMELOF DRINKFLESgoed afsluitbaarkeuze uit Princess, Cars of Mickey en Minnie

YUCCAFOAMBLOEMdiverse kleuren13 cm2 stuks

0.791.19

ECHEVERIAFOAMBLOEMdiverse kleuren28 cm

KIJK OP ACTION.NL

OP KAMERS

0.59

A4ELASTOMAPmet elastiek

A4 DISPLAYBOEK20 showtassen

0.79

A4SUBJECTBOEKmet tabbladen

1.49A5 SUBJECTBOEK met tabbladen

0.89

Page 38: Dm 20140827

PAGINA 38

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en Klundert

RK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE KERK tE FIJNAARte-mail: [email protected] 28 augustus9.30u Getijdengebed. Voorganger Bart Mudde. Aansluitend samenzijn met koffie.Vrijdag 29 augustus19.00u Avondgebed Noordhoek.Zondag 31 augustus9.30u Eucharistieviering. Celebrant P. d Rooij. Samenzang o.l.v. Wim Hommel. Misdienaars Amy en Manon. Lector Elly. Koster H. Berghout. Collectanten R. v. Mourik en J. Dingemans. Gebedsinten-ties: Antonia Roks-Vermeulen; Antonius v. Kaam e.v. Cor Jochems; Giel Martens e.v. Corrie v.d. Broek voor zijn verj.; jgt. Maria Bakx-Brouwers. Collecte voor eigen kerk.

JOANNES DE DOPER tE KLUNDERtGeen spreekuur meer; pastor Dirven is met emeritaat en verhuisd naar Schuttersweg 72, Zevenbergen. Emmaus Langeweg haalt een restant aan meubelen op uit de pastorie. De Mariakapel, die sfeervol is in-gericht, is op zaterdag open van 10.00 tot 17.00u om een kaarsje aan te steken en even wat tot Maria te bidden.Cluster midden:Kern Zevenbergen

RK HEILIGE BARtHOLOMEUS KERK

tE ZEVENBERGENe-mail: [email protected] 31 augustus11.00u Eucharistie. Voorganger: Pastoor P. de Rooij. M.m.v. Ritmisch koor Klundert. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Sjel Gabriëls; Fam. Hendriks en de Waal; Uit dankbaarheid vanwege de gouden bruiloft van Geert en Riet van Gils-Daas; overl. ouders en familieleden van Gils-Daas; Toon Vissers e.v. Corry Peeters zijn verj.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en Langeweg

RK HEILIGE BARtHOLOMEUS KERK tE ZEVENBERGSCHEN HOEKe-mail: [email protected] 30 augustus19.00u Eucharistieviering met gemengd koor. Voorganger pastor P. de Rooij. Misdie-naars: Thimo en Kylian Vreeswijk. Intentie voor: ouders Havermans-v. Dongen; Pierre Cavelaars e.v. Marianne v.d. Heijden; Au-gust Hoes e.v. Engelina Schuurmans.

PAStORAAL StEUNPUNt NOORD-HOEKVrijdag 29 augustus is er een gebedsdienst om 19.00u vóór in de kerk met dhr. P. de Meijer als voorganger. De samenzang zal begeleid worden door Mevr. A. Vorster. Na afloop gelegenheid elkaar te ontmoeten, er is koffie/thee.

PROtEStANtSE GEM., MOERDIJK

Zondag 31 augustus9.30u Ds. F. den Harder. Organist dhr. J. Willeboordse.

GEREFORMEERDE KERKVRIJGEMAAKt, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 31 augustus9.30u ds. Z. van Hijum16.30u ds. G. Zomer, Waardhuizen

GEREFORMEERDE KERK,ZEVENBERGENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 31 augustus10.00u Dienst in de Gereformeerde kerk. Voorganger: Mevr. Ds. E.E. Barendregt.

HERVORMDE GEMEENtE,ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 31 augustus10.00u Ds.G.C.Buijs

HERVORMDE GEMEENtE, KLUNDERtZondag 31 augustus10.00u Ds. A. Slingerland, voorbereiding Heilig Avondmaal18.30u Ds. W.P. v.d. Aa, Waalwijk

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERtZondag 31 augustus10.00 en 16.30u ds. J.A. Dekker, Lemmele. In de morgendienst bevestiging nieuwe ambtsdragers.

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN

CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.Donderdag 28 augustus19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 29 augustus10.00u de Blomhof, viering.Zondag 31 augustus11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-gangers: pastoor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: overl. vrienden; overl. ouders Piet Brouwers en Luus de Kok; overl. ouders Visser-Vermeulen; Willy Meijers e.v. Rina Meijers-Dingenouts (jgt.); Jos v. Lier en overl. fam.; Wil Rijsdijk e.v. Jo Rijsdijk-v. Sprundel; Ad Hinten. Lector: C. de Jong. Acolieten: Raymond, Emma,

Jan-Willem. Koor: Basiliekkoor.Dinsdag 2 september19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen.Donderdag 4 september19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 5 september10.00u de Blomhof, viering.10.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring, 1e vrijdag v.d. maand. Voorganger: pastoor M. Prasing.Dopelingen: Op zaterdag 23 augustus zijn Marloes Verschuuren, Toon en Els Lus-tenhouwer en Juno Potters gedoopt en op zondag 24 augustus is Kobina Scheffer ge-doopt. We wensen alle families van harte proficiat.Inloopconcert: Op zaterdag 6 september geven Aart en Helma Kot om 15.30 uur een inloopconcert met orgel en zang. U bent van harte welkom.Winkel en museum: Mooie kaarsen, beelden, boeken zoals 舠100 jaar Basiliek舠 en nog meer zijn te verkrijgen in de winkel. Die is dagelijks open van 13.00u tot 16.00u en bereikbaar via de kerk of het Doelpad.Mariakapel: De Mariakapel in de kerk van de H. Johannes de Doper in Stand-daarbuiten is dagelijks open van 10.00u tot 17.00u voor persoonlijk gebed en om een kaarsje aan te steken.

PROtEStANtSE GEMEENtE,WILLEMStADZondag 31 augustus10.00u Koepelkerk Mw. W. D. Balder-Timmerman

KERKELIJK NIEUWS

ZEVENBERGEN - Zinnige Zondag. Een nieuw initiatief in de Immanuel paro-chie voor iedereen, omdat ze allemaal samen één gelovige gemeenschap vormen.

In het bijzonder willen ze een plaats bieden voor ontmoeting, ontspanning en vieren aan iedereen die zoekt naar een manier om in de moderne tijd vorm te geven aan zijn of haar geloof of een zoektocht hiernaar. Vijf keer per jaar gaan ze voortaan samen-komen op een zondagochtend in de Heilige Bartholomeuskerk van Zevenbergen van

09.15-120.00 uur. Het wordt een beleve-nis voor iedereen van 0 tot 99 jaar. Zinnige Zondag proberen wilt een antwoord zijn. De 1e Zinnige Zondag wordt gehouden op zon-dag 7 september. Deze ochtend zijn ook alle jongeren uit de parochie aanwezig die heb-ben gekozen voor het vormsel, samen met hun ouders. Het thema van de ochtend is ‘kiespijn’, omdat ze allemaal weten dat kie-zen soms pijn kan doen. Zij willen iedereen, regio breed, uitnodigen om deel te nemen aan de bijzondere ochtend. De eucharistie-viering begint op elke ‘Zinnige Zondag’ in Zevenbergen om 11.15 uur i.p.v. 11.00 uur.

Zinnige Zondag

ZEVENBERGSCHEN HOEK – Op 29, 30 en 31 augustus is weer het Zomercar-naval in Zevenbergschen Hoek. Van-wege de plotselinge sluiting van café De Zwaan zijn alle activiteiten op het laatste moment geconcentreerd op het DHV-terrein ‘Den Hoekschop’.

DOOR CEES VAN DER BURG

Sinds de start van het Zomercarnaval in 2006 vonden de activiteiten plaats op twee locaties, namelijk op het zogeheten ‘Zomerplein’ naast café De Zwaan en op het terrein van de voetbalvereniging DHV. Het was dan ook even schrikken voor de organisatie toen enkele weken geleden plotseling het café werd gesloten. Een oplossing werd gevonden door het ‘Zomer-plein’ te verplaatsen naar het parkeerter-rein van DHV. Ook de route van de Street-parade werd aangepast.

RoutewijzigingZoals gebruikelijk start het Zomercarnaval met een Streetparade op vrijdag 29 au-gustus. Het opstellen van de wagens en groepen is deze keer in de Driehoefijzers-straat, waarna de stoet om 19.30 uur de Vlijt op gaat.De route is verder via de Olavstraat, de Hoofdstraat en de Bloemendaalse Zee-dijk tot het sportpark Den Hoekschop. Ter plaatse wordt vanaf 20.45 uur op het ‘Zomerplein’ een Caraïbische avond ge-houden met onder meer optredens van de sambabands ‘Percussao’ en ‘Maisque-nada’.

VerrassingenZaterdag 30 augustus is de dag voor jong en oud.Om 10.00 uur begint de kinderochtend, waar alle kinderen tot en met groep 8 wel-kom zijn. Om 14.00 uur is het tijd voor de

seniorenmiddag, maar jong en oud is hier even welkom, alleen voor de 50-plussers heeft de organisatie enkele verrassingen in petto. Onder het motto ‘Glitter & Gla-mour’ start om 20.00 uur een feestavond, die supergezellig en verrassend belooft te worden.

ZevenkampMet de inmiddels traditionele Dorpsbrunch begint om 11.00 uur het programma voor zondag 31 augustus.Na zich volgegeten te hebben verzamelen de deelnemers van de Zevenkamp zich om 13.00 uur op het strijdtoneel. Behalve de deelname aan de Dorpsbrunch en de Zevenkamp zijn alle activiteiten gratis toegankelijk, maar moet wel worden inge-schreven.Formulieren hiervoor en meer informatie zijn te vinden op de website www.carna-valzevenbergschenhoek.nl.

Zomercarnaval Den Hoek aangepast na sluiting café De Zwaan

Alle act iv i tei ten op DHV-terrein Den Hoekschop

Ook voor de jeugd is tijdens het Zomercarnaval een plaatsje ingeruimd. FOTO CEES VAN DER BURG

IK GA OP VAKANTIE EN IK NEEM MEE...

Vorig jaar heeft de familie Verhaert met de wedstrijd meegedaan ‘de Bode op uw vakantie-adres’. Zij waren naar de Tour de France geweest en hebben toen een foto opgestuurd met een fan van de bolletjestrui. Zij werden hiermee genomineerd. Helaas konden ze het artikel niet opsturen, omdat ze geen adres van hem hadden. Dit jaar gingen zij wederom naar de Tour de France op de Champs Elysees. Bij het inpakken van de spullen ging ook het artikel van vorig jaar mee. Toeval bestaat! Zij troffen de wielerfan en overhandigden het artikel. FOTO NEL VERHAERT-FRANKEN

VermistKater, rood, met witte aftekeningen, Hels-edijk, Willemstad.

GevondenKatten, 3 stuks, 1 x zwart, 1x rood en 1x

schildpad, kittens, Fortweg, Heijningen.

Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kan men bellen 0161-433437. Kijk voor recente ge-gevens op www.dierencentrale.nl

Dierencentrale Nederland

Page 39: Dm 20140827

‘Ik wil stilstaan bij het leven en ervan genieten’

Ontdek hoe je de wijsheid uit de filosofie praktisch kan toepassen in jouw leven. Een bijzondere levensschool voor

meer rust & stabiliteit, minder stress & onzekerheid.BREDA - AMSTERDAM - DEN HAAG - DEVENTER

EINDHOVEN - GRONINGEN - LEEUWARDEN - UTRECHT

Gratis introductieles 1 en 3 september in BredaStart cursus Praktische Filosofie 8 en 10 september - 15 lessen voor €199,-

Ontdek meer op www.praktischefilosofie.nl Tel. 0165-504374

0164 230 209 | 0621 273 077 [email protected]

BERGEN OP ZOOM

AUTOCAD BASIS start avond 22 sepdag 14 okt

www.bitbybit.nl

Saver NV verzorgt dagelijks de inzameling van afval en de reiniging van open-bare ruimtes en bedrijfsterreinen voor overheden, bedrijven en particulieren in West-Brabant. Saver is een bedrijf dat inzet op kwaliteit, veiligheid, milieu en een duurzame bedrijfsvoering. De organisatie is sinds 2006 ISO 9001 en ook VCA** gecertificeerd. In 2013 heeft Saver de NEN-ISO 26000:2010 richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) ingevoerd. Wij zijn op zoek naar een fulltime:

OOk INzEtbAAr AlS ChAuffEur

loader (/kraan) machinist m/v)

EISMANN B.V. zoekt

ZELFSTANDIGE ROUTEVERKOPERS

in de regios Brabant en Zeeland.Bel voor meer informatie naar de

heer Joan van Vugt, tel 06-52440606 of mail naar [email protected]

WAT KAN MODOC VOOR JOU BETEKENEN

Modoc uitzendbureau werkt samen met jou aan je toekomst.

Wij zoeken voor jou naar de passende en inspirerende baan in een

leuke werkomgeving. Hierbij houden wij rekening met je wensen,

interesses en ervaring.

Wij zijn o.a. op zoek naar:

Lassers (MIG/MAG & TIG) Machanisch bankwerker Vrachtwagenchauffeur (CE) Onderhoudsmonteur

CNC Draaier/Frezer Magazijnmedewerker (geldig heftruckcertificaat) Plaatwerker Hydrauliek assemblagemedewerker

MODOC WERKT AAN JOUW TOEKOMST

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR MEER VACATURESWWW.MODOCUITZENDBUREAU.NL

HOOGSTRAAT 2 | 4691 CB THOLEN | T 0166-744015 | WWW.MODOCUITZENDBUREAU.NL

WAT KAN MODOC VOOR JOU BETEKENEN

Modoc uitzendbureau werkt samen met jou aan je toekomst.

Wij zoeken voor jou naar de passende en inspirerende baan in een

leuke werkomgeving. Hierbij houden wij rekening met je wensen,

interesses en ervaring.

Wij zijn o.a. op zoek naar:

Lassers (MIG/MAG & TIG) Machanisch bankwerker Vrachtwagenchauffeur (CE) Onderhoudsmonteur

CNC Draaier/Frezer Magazijnmedewerker (geldig heftruckcertificaat) Plaatwerker Hydrauliek assemblagemedewerker

MODOC WERKT AAN JOUW TOEKOMST

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR MEER VACATURESWWW.MODOCUITZENDBUREAU.NL

HOOGSTRAAT 2 | 4691 CB THOLEN | T 0166-744015 | WWW.MODOCUITZENDBUREAU.NL

TE KOOPJonge bruine en witte legkippen

tegen de legOok ééndags kuikens.

Afhalen na telefonische afspraak. Vraag vrijblijvend informatie:

Henk Brummelkamp Ulicotenseweg 9 4861 RR Chaam 06-53937555

Infra & verhuurRiool veRstopt 24-uuRs seRvice

ook aanleg/onderhoudTel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: • Binnendeuren • Buitendeuren • Hang- en Sluitwerk

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%Halderberge Deuren maakt geheel naar úw wensen exclusieve binnen- en buitendeuren.

UW BUREN ZULLEN JALOERS ZIJN

In onze showroom vindt u schitterende voorbeelden van, in onze eigen fabriek vervaardigde exclusieve deuren. Met behulp van een uitgebreid en modern machinepark maken wij voor u een uniek exemplaar

Halderberge Deuren biedt u een compleet servicepakket. We adviseren, meten, maken en monteren. Al onze buitendeuren worden afgeleverd inclusief glas en hang- en sluitwerk en zijn voorzien van een dubbele laag grondlak. Bij de montage worden de normen van het politiekeurmerk Veilig Wonen strikt gehanteerd.In onze showroom vindt u een zeer groot assortiment exclusieve deurkrukken, knoppen, sloten, cilinders en scharnieren in onder andere messing, chroom, brons en RVS.

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

JE VINDT JE DRAAI BIJ HALDERBERGE DEUREN

Voor een perfecte entree bent u bij ons aan het juiste adres. We hoeven niemand de deur te wijzen, onze fabriek is naast de deur en de prijzen? Die doen de deur dicht!

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

KOm EENS VRIJBLIJVEND KIJKEN NAAR ONZE BINNEN- EN BUITENDEUREN!

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%Halderberge Deuren maakt geheel naar úw wensen exclusieve binnen- en buitendeuren.

UW BUREN ZULLEN JALOERS ZIJN

In onze showroom vindt u schitterende voorbeelden van, in onze eigen fabriek vervaardigde exclusieve deuren. Met behulp van een uitgebreid en modern machinepark maken wij voor u een uniek exemplaar

Halderberge Deuren biedt u een compleet servicepakket. We adviseren, meten, maken en monteren. Al onze buitendeuren worden afgeleverd inclusief glas en hang- en sluitwerk en zijn voorzien van een dubbele laag grondlak. Bij de montage worden de normen van het politiekeurmerk Veilig Wonen strikt gehanteerd.In onze showroom vindt u een zeer groot assortiment exclusieve deurkrukken, knoppen, sloten, cilinders en scharnieren in onder andere messing, chroom, brons en RVS.

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

JE VINDT JE DRAAI BIJ HALDERBERGE DEUREN

Voor een perfecte entree bent u bij ons aan het juiste adres. We hoeven niemand de deur te wijzen, onze fabriek is naast de deur en de prijzen? Die doen de deur dicht!

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

KOm EENS VRIJBLIJVEND KIJKEN NAAR ONZE BINNEN- EN BUITENDEUREN!

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%Halderberge Deuren maakt geheel naar úw wensen exclusieve binnen- en buitendeuren.

UW BUREN ZULLEN JALOERS ZIJN

In onze showroom vindt u schitterende voorbeelden van, in onze eigen fabriek vervaardigde exclusieve deuren. Met behulp van een uitgebreid en modern machinepark maken wij voor u een uniek exemplaar

Halderberge Deuren biedt u een compleet servicepakket. We adviseren, meten, maken en monteren. Al onze buitendeuren worden afgeleverd inclusief glas en hang- en sluitwerk en zijn voorzien van een dubbele laag grondlak. Bij de montage worden de normen van het politiekeurmerk Veilig Wonen strikt gehanteerd.In onze showroom vindt u een zeer groot assortiment exclusieve deurkrukken, knoppen, sloten, cilinders en scharnieren in onder andere messing, chroom, brons en RVS.

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

JE VINDT JE DRAAI BIJ HALDERBERGE DEUREN

Voor een perfecte entree bent u bij ons aan het juiste adres. We hoeven niemand de deur te wijzen, onze fabriek is naast de deur en de prijzen? Die doen de deur dicht!

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

KOm EENS VRIJBLIJVEND KIJKEN NAAR ONZE BINNEN- EN BUITENDEUREN!

ACTIE* t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%

ACTIE* t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%Halderberge Deuren maakt geheel naar úw wensen exclusieve binnen- en buitendeuren.

UW BUREN ZULLEN JALOERS ZIJN

In onze showroom vindt u schitterende voorbeelden van, in onze eigen fabriek vervaardigde exclusieve deuren. Met behulp van een uitgebreid en modern machinepark maken wij voor u een uniek exemplaar en RVS.

Voor een perfecte entree bent u bij ons aan het juiste adres. We hoeven niemand de deur te wijzen, onze fabriek is naast de deur en de prijzen? Die doen de deur dicht!

ACTIE: VOORDEUREN AL VANAF €725,-

Dealer van o.a. Skantrae en auStria binnenDeuren en Deurbeslag van entra

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%Halderberge Deuren maakt geheel naar úw wensen exclusieve binnen- en buitendeuren.

UW BUREN ZULLEN JALOERS ZIJN

In onze showroom vindt u schitterende voorbeelden van, in onze eigen fabriek vervaardigde exclusieve deuren. Met behulp van een uitgebreid en modern machinepark maken wij voor u een uniek exemplaar

Halderberge Deuren biedt u een compleet servicepakket. We adviseren, meten, maken en monteren. Al onze buitendeuren worden afgeleverd inclusief glas en hang- en sluitwerk en zijn voorzien van een dubbele laag grondlak. Bij de montage worden de normen van het politiekeurmerk Veilig Wonen strikt gehanteerd.In onze showroom vindt u een zeer groot assortiment exclusieve deurkrukken, knoppen, sloten, cilinders en scharnieren in onder andere messing, chroom, brons en RVS.

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

JE VINDT JE DRAAI BIJ HALDERBERGE DEUREN

Voor een perfecte entree bent u bij ons aan het juiste adres. We hoeven niemand de deur te wijzen, onze fabriek is naast de deur en de prijzen? Die doen de deur dicht!

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

KOm EENS VRIJBLIJVEND KIJKEN NAAR ONZE BINNEN- EN BUITENDEUREN!

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%

ACTIE GRATIS 3-PUNTSSLUITING** t.a.v. e 225,- Vraag naar de voorwaarden

25%Halderberge Deuren maakt geheel naar úw wensen exclusieve binnen- en buitendeuren.

UW BUREN ZULLEN JALOERS ZIJN

In onze showroom vindt u schitterende voorbeelden van, in onze eigen fabriek vervaardigde exclusieve deuren. Met behulp van een uitgebreid en modern machinepark maken wij voor u een uniek exemplaar

Halderberge Deuren biedt u een compleet servicepakket. We adviseren, meten, maken en monteren. Al onze buitendeuren worden afgeleverd inclusief glas en hang- en sluitwerk en zijn voorzien van een dubbele laag grondlak. Bij de montage worden de normen van het politiekeurmerk Veilig Wonen strikt gehanteerd.In onze showroom vindt u een zeer groot assortiment exclusieve deurkrukken, knoppen, sloten, cilinders en scharnieren in onder andere messing, chroom, brons en RVS.

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

JE VINDT JE DRAAI BIJ HALDERBERGE DEUREN

Voor een perfecte entree bent u bij ons aan het juiste adres. We hoeven niemand de deur te wijzen, onze fabriek is naast de deur en de prijzen? Die doen de deur dicht!

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

KOm EENS VRIJBLIJVEND KIJKEN NAAR ONZE BINNEN- EN BUITENDEUREN!

1 Star Trek First ContactTo boldly go where no one’s gone before? Dan durf jij je vast wel te verdiepen in het dagelijks leven van Carla (45, kanker)?!

Page 40: Dm 20140827

DE BESTE AANBIEDINGEN VOOR THUIS, WERK & STUDIE

Openingstijdenmaandag 10.00 - 22.00 uurdinsdag 10.00 - 22.00 uurwoensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uurvrijdag 10.00 - 22.00 uurzaterdag 09.30 - 20.00 uur

BREDAKruisvoort 14Woonboulevard 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nlRuim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

zondag 11.00 - 17.00 uur(IEDERE ZONDAG OPEN)

Je gaat toch niet te veel betalen? Ik ben toch niet gek.

Aspire E5-511-P9du15,6'' Laptop• Intel® Pentium N3530• 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, VGA• WiFi b/g/n. Bluetooth 4.0• Besturingssysteem: Windows 8Art.nr: 1332596

500 GB 5400 RPM HDD

8 GB DDR3 werkgeheugen

Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000Draadloze muis

Microsoft Office365 Personal• Maak gebruik van Word, Excel, PowerPoint,

OneNote, Outlook, Publisher en Access• Installeer Office op een PC of Mac en Windows

tablet of iPad• Maandelijks 60 wereldminuten voor Skype: bel

naar meer dan 60 landenArt. Nr.: 1314470

20 GB online opslag met Microsoft OneDrive

Acer / Microsoft studentenpakket• Het ideale pakket om fris van start te gaan met het nieuwe

schooljaar!• inclusief: Acer E5-511-P9 notebook, Microsoft Office pakket en

Microsoft Mouse.Setnr.: 111000916

SETPRIJS

* Aa

nbie

ding

en m

ax. 1

per

kla

nt •

Gee

n ve

rkoo

p aa

n ha

ndel

aren

• Z

etfo

uten

en

prijs

wijz

igin

gen

voor

beho

uden

• A

anbi

edin

gen

zijn

gel

dig

van

27.0

8 t/

m 0

2.09

.201

4 •

Zol

ang

de v

oorr

aad

stre

kt •