DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

of 19 /19
Onderzoeksrapport 4e kwartaal 2006

Embed Size (px)

description

De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing).

Transcript of DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Page 1: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Onderzoeksrapport 4e kwartaal 2006

Page 2: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

DM Barometer

De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing).

Kijk op www.ddma.nl bij ‘kenniscentrum’ voor meer informatie over het onderzoek. Hier zijn onder andere alle onderzoeksrapporten van 2005 t/m 2009 te downloaden. 2009 te downloaden.

Meldt u aan als PANELLID van de DM Barometer en ontvang elk kwartaal als eerst gratis het uitgebreide onderzoeksrapport met de laatste kengetallen uit de dialoogmarketing branche.

Page 3: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Respons

Deze DM Barometer enquête is digitaal uitgezet onder de abonnees van de nieuwsbrieven van Adformatie Groep en Communicatienieuws. De enquête bestaat uit meerkeuzevragen en stellingen.

Dit kwartaal hebben 148 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer.

Page 4: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Kengetallen

• In het 4e kwartaal van 2006 wordt gemiddeld 33% van het marketing-budget voor dialoogmarketing ingezet.

• 72% van de bedrijven heeft gemiddeld een dialoogmarketingbudget tot aan € 100.000. 3% heeft meer dan € 3.000.000 aan dialoogmarketing te besteden.

Het dialoogmarketingbudget wordt voornamelijk besteed aan de kanalen • Het dialoogmarketingbudget wordt voornamelijk besteed aan de kanalen 1) direct mail 30%, 2) eigen website 22% en 3) e-mail marketing 21%.

• Een marketeer verdeelt het dialoogmarketingbudget over gemiddeld 4 verschillende kanalen.

• 84% van de marketeers verwacht dat de bestedingen aan dialoogmarketing van het gehele Nederlandse bedrijfsleven in het 4e kwartaal 2006 hoger zullen uitvallen ten opzichte van het 4e kwartaal 2005. Daarentegen geeft 13% aan dat de bestedingen gelijk zullen zijn aan vorig jaar en 3% denkt dat bedrijven minder gaan besteden.

Page 5: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Kengetallen

• De marketeer zet dialoogmarketing vooral in met klantenbinding als gewenst resultaat.

• De marketeers achten de kanalen e-mail marketing (60%), direct e-mail (45%) en eigen website (44%) het meest effectief bij het benaderen van klanten. Bij het bereiken van prospects zijn de kanalen direct mail (47%), eigen website (47%) en e-mail marketing (46%) het meest effectief.

• Van de (nieuwe) marketingkanalen gaan de marketeers vooral met viralmarketing (24%) en weblog (17%) en RSS (16%) aan de slag.

• Een e-mail nieuwsbrief op het eigen bestand wordt gemiddeld door 43% geopend en 32% klikt door.

• Een actie e-mailing op het eigen bestand wordt gemiddeld door 42% geopend en 33% klikt door.

• Een actie e-mailing naar externe bestanden wordt gemiddeld door 25% geopend en 19% klikt door.

Page 6: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Kengetallen

• Een kleine meerderheid van de marketeers (53%) vindt niet dat de controle op e-mailmarketing door de EMMA onnodig is en door de DDMA moet worden uitgevoerd.

• Twee derde van de marketeers (64%) is van mening dat social networking & web 2.0 meer is dan een hype.

47% van de marketeers denkt dat direct marketing inderdaad zal • 47% van de marketeers denkt dat direct marketing inderdaad zal toenemen door het verlies van het monopolie van TPG op het versturen van post tot 50 gram, terwijl 53% het hier niet mee eens is.

Page 7: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

DialoogmarketingbudgetWelk percentage van uw totale marketingbudget verwacht u in te zetten voor

directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) in het 4e kw 2006?

Page 8: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

DialoogmarketingbudgetHoe groot is het budget dat uw bedrijf gemiddeld per jaar voor

dialoogmarketing reserveert?

Page 9: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

DialoogmarketingbudgetWat wordt de verdeling van uw dialoogmarketingbudget

in het 4e kwartaal van 2006?

Page 10: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Bestedingen dialoogmarketing

Hoe denkt u dat de bestedingen aan dialoogmarketing van het gehele Nederlandse bedrijfsleven in het 4e kwartaal 2006 zullen uitvallen ten

opzichte van dezelfde periode vorig jaar?

Page 11: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Bestedingen dialoogmarketing

Op welke aspecten legt u in het 4e kwartaal 2006 het meeste accent?

De marketeers zijn gevraagd De marketeers zijn gevraagd voor elk aspect een waardering te geven op de schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = laag en 5 = hoog. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan.

Page 12: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

In dialoog met de klantWelk kanaal is volgens u het meest effectief bij bestaande klanten?

Page 13: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

In dialoog met de klantWelk kanaal is volgens u het meest effectief om

prospects te bereiken?

Page 14: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Inzet marketingkanalenBent u van plan om in het 4e kwartaal van dit jaar met één van de

volgende kanalen aan de slag te gaan?

Page 15: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Resultaat van e-mailingWat zijn de gemiddelde resultaten van een e-mail nieuwsbrief

naar uw eigen bestand?

Page 16: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Resultaat van e-mailingWat zijn de gemiddelde resultaten van een actie e-mailing

naar uw eigen bestand?

Page 17: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Resultaat van e-mailingWat zijn de gemiddelde resultaten van een actie e-mailing

naar externe bestanden?

Page 18: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Stellingen

De controle op e-mailmarketing door de EMMA is onnodig; deze taak moet door de DDMA worden uitgevoerd.

Social networking & web 2.0 is niet meer dan een Social networking & web 2.0 is niet meer dan een hype.

Door het verlies van het monopolie van TPG op het versturen van post tot 50 gram zal direct marketing per post toenemen.

Page 19: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2006 Q4)

Meer data, resultaten en informatie?

www.ddma.nl

Dutch Dialogue Marketing AssociationDutch Dialogue Marketing AssociationWG Plein 508

1054 SJ Amsterdam020 – 452 84 13

Jonneke Prinsen, Onderzoek [email protected]