Digital Groep Congres 2011 Presentatie Carin Verheuvel

of 13 /13
Gemeente Oosterhout – Equalit Carin Verheuvel Programmamanager Willem Zwijgers Unitleider Equalit

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Digital Groep Congres 2011 Presentatie Carin Verheuvel

 • 1. Op de website digtal
  Equalit Shared Service Organisatie (Oosterhout e.o.) Carin Verheuvel, programmamanager dienstverlening Oosterhout en Willem Zwijgers, Unitleider Equalit Het Shared Service Centrum voor ICT-dienstverlening (SSC ICT) voor de gemeente Oosterhout e.o. Equalit verzorgt de ICT-dienstverlening voor 7 deelnemende gemeenten en een sociale werkvoorziening. De sprekers gaan in op de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de rol van de verschillende gemeenten daarbij.
 • 2. Gemeente Oosterhout Equalit
  Carin Verheuvel
  Programmamanager
  Willem Zwijgers
  Unitleider Equalit
 • 3. Agenda
  ICT op afstand
  Ontwikkeling Equalit
  Ontwikkeling Oosterhout
  Rolverdeling I-advies en I-management
  Samenwerkingsschema OH-Equalit
  Ontwikkel- en actiepunten Oosterhout
  Clustering FB Dienstverlening in Informatie- en servicecentrum
  Samenwerken met andere deelnemers
  Businesscase Oosterhout meer ICT
 • 4. ICT op afstand
  2007 Equalit uit de organisatie
  Onduidelijke rolverdeling
  Equalit meer in de rol Informatie-advies
  In Oosterhout ontbreekt de rol Informatiemanager
  Binnen afdeling Publieksdiensten ontwikkelt IM zich sterk.
  Functioneel beheer wordt belangrijker maar hier niet op ingericht
 • 5. Ontwikkeling Equalit
  Groei van 460 werkplekken naar 1800
  Groei van 1 gemeente naar 8 + SW bedrijf
  Groei van 12 fte naar 42 fte
  Proces organisatie (ITIL)
  Projectorganisatie
  Faciliteren niet uniforme vraag
  Focus op PDC en SLA nakomen
 • 6. Ontwikkeling OosterhoutProgramma (e-)Dienstverlening
  Realisatieplan Dienstverlening (2008)
  Visie Dienstverlening 2015 (2009)
  Slim, Snel, Slank en Soepel; zaakgericht werken
  Vorming Informatie- en Servicecentrum + fulltime programmamanagement (2010)
  Businesscase Dienstverlening (2011)
 • 7. Fulltimeprogrammamanagement
  Verbinding aan de voorkant van het proces (intern en met Equalit)
  Sturen op heldere rolverdeling binnen samenwerking
  Sturen op samenwerking tussen hoofden dienstverlening van Equalit-gemeenten
  Groei projectmatig werken (voorbeeldrol).
 • 8. Rolverdeling I-advies en I-management
  Equalit:
  I-adviseurs
  Gemeente:
  Functioneel beheerders
  Maar dan inregelen!
 • 9. Deelnemersraad
  Directeurbedrijfsvoering
  ManagementEqualit
  Directie Oosterhout
  Tactisch
  Overleg
  Deelnemers
  Managers
  Informatie
  adviseur
  Informatie
  Cordinator
  Functioneel
  beheerders
  Gebruikers
  Service
  Management
  Technisch
  Beheer
 • 10. Ontwikkelpunten Oosterhout(n.a.v. workshops BISL)
  I-aspect van PIOFA onvoldoende onder de aandacht bij veel managers. Vaak uitbesteed aan eigen functioneel beheerder
  Projectmatig werken is leerpunt voor functioneel beheerders die projectleider zijn (bijv. herken de uitrol van een nieuwe applicatie als project, rol opdrachtgever, rol Equalit, etc.).
  Organisatiebrede informatie-cordinatie gaan in-regelen.
 • 11. Actiepunten Oosterhout(n.a.v. workshops BISL)
  FB-ers gaan hun manager opvoeden in I-verantwoordelijkheid (opdrachtgever)
  Er komt een incompany training projectmatig werken voor de hele groep FB-ers (versterkt tevens samenhang)
  Organisatiebrede informatie-cordinatie wordt door de directie geformaliseerd.
  Dit wordt voorlopig aangejaagd/geregisseerd door de programmamanager Dienstverlening
 • 12. Clustering FBDienstverlening in ISC
  Alle FB op het gebied dienstverlening in n cluster
  Onderlinge vervangbaarheid
  Meer pakketten n FB
  Professionalisering FB
  Betere afstemming met Equalit
 • 13. Samenwerken met andere deelnemers
  Samenwerking op bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid van de deelnemers
  Overleg hoofden dienstverlening
  Concrete resultaten:
  Mid-office
  Bouw en beheer GIS viewer
  FB Cad systemen
  Gegevensbeheer (DDS + BAG)
  Beveiligingsbeleid GBA
 • 14. Businesscase Oosterhoutmeer ICT
  Oosterhout zet in op ontwikkeling zaaksysteem
  Equalit verantwoordelijke voor het mid-office
  Informatiemanager over all regie
  Elkaar uitdagen in de ontwikkeling!