Digital Groep Congres 2011 Presentatie Ingrid van de Boel

download Digital Groep Congres 2011 Presentatie Ingrid van de Boel

If you can't read please download the document

 • date post

  28-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.030
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Digital Groep Congres 2011 Presentatie Ingrid van de Boel

 • 1. FMHaaglanden facilitaire dienstverlenervan en voor het Rijk Congres Digital Groep De kracht van SamenWerkenIngrid van de Boel directeur FMHaaglanden 22 september 2011

2. De kracht van SamenWerken is

 • helder gezamenlijk doel/resultaat/noodzaak
 • gezamenlijk belang boven eigen (organisatie)belang
 • elkaars wereld willen kennen
 • en het oude loslaten

FMH van en voor het rijk 3. Missie FMHaaglanden (FMH)

 • We gaan ervoor
 • dat klanten en medewerkers
 • FMHaaglanden
 • aanbevelen bij anderen!

FMH van en voor het rijk 4. De weg naar FMHaaglanden (FMH)

  • Samenwerking BZK en Justitie, met oog op de nieuwbouw
  • FaSam: 2009 gestart
  • 4FM: initiatief van vier facilitaire directeuren n.a.v. personele taakstelling van 25%
  • 1 april 2010 gestart als batenlastendienst met 27% minder personeel (min 20 FTE demandorganisatie)
  • 1-7-2011 FMHaaglanden, versneld door Compacte Rijksdienst

FMH van en voor het rijk 5. Wat doen wij?

  • Gebouwbeheer,
  • Beveiliging en receptie,
  • Werkplekinrichting en verhuizingen,
  • Catering en vergaderservices,
  • Schoonmaak,
  • Post en repro,
  • Kantoorartikelen,
  • (VIP)vervoerTelefonisten,
  • Advies en projecten op gebied van facilitair management

FMH van en voor het rijk 6. Visie FMH

  • FMH wil de professionele dienstverlener zijn voor rijksorganisaties in de regio Haaglanden, die gefaciliteerde rijkswerkplekken levert waardoor klanten comfortabel kunnen werken
  • Klantgerichtheid is hierbij onze belangrijkste succesfactor
  • Parallel daaraan ontwikkelt FMH zich tot n van de vier rijksbrede preferente aanbieders, die tezamen de gehele rijksoverheid gaan bedienen

FMH van en voor het rijk 7. FMH op 1 januari 2012

  • 7 departementen: BZ, SZW, IenM, BZK, VenJ, OCW, VWS + Rijksverzamelkantoor Beatrixpark
  • 380 medewerkers
  • 22.000 werkplekken
  • 45 panden
  • 120 mln (omzet/kosten)

FMH van en voor het rijk 8. FMH van en voor het rijk Klant X Demand FMHCatering Schoonmaak Beveiliging Enz Huisvesting Organisatie en personeel Financieel ICT vraag Klant Y vraag Klant Z vraag 9. Governance

 • De vierhoek

FMH van en voor het rijk Kadersteller ICBR/ICFH Vraagzijde departementen Aanbodzijde FMH e.a. Eigenaar DGOBR 10. Ontwikkeling

 • 1-1-13 : + FIN (regie op PPS)/andere rijksonderdelen
 • 1-1-14 : + EL&I en AZ
 • En verder:
  • Taakstellingen
  • Masterplan huisvesting den Haag
  • Standaardisering
  • Intensivering samenwerkingsverbanden

FMH van en voor het rijk 11. Wat er aan vooraf ging (1 van 2) FMH van en voor het rijk

  • 2007: initiatief van 4 facilitaire directeuren nav personele taakstelling van 25%
  • Medio 2008 tot medio 2009: programmamanager, programmateam, facilitaire directeuren, PSGs, stafmedewerkers
  • Output: bedrijfsplan,veranderplan, O&F-rapport
  • Geplande startdatum 1 april 2010
  • Decharge programmateam

De oprichting van 4FM (1 van 2) 12. De oprichting van 4FM (2 van 2)

 • Medio 2009: kwartiermaker(steam)/beoogd directeur/-MT
 • Tot 1 april 2010:
  • Projecten 1 dienstverleningsportaal, processen, p&c, contracten, personeel, ICT, PDC, DVA, kostprijsmodel etc.etc.
  • Plaatsings Advies Commissie (PAC)
  • Batenlastendiensttraject
  • Inrichting organisatie/werkwijzen
  • Communicatie met medewerkers, ministeries, OR/vakbonden, Ministeries van Financin en BZK (eigenaar)
  • Eigen huisvesting
  • 1 april 2010: start 4FM

FMH van en voor het rijk 13. Hoe? Dat hebben we gefilmd!

 • Filmpje

FMH van en voor het rijk 14. De kracht van SamenWerken is. (1 van 6)

 • 1. Helder gezamenlijk doel/resultaat, noodzaak, prikkel:
 • Parallel met oprichting 4FM:
 • Gelijkblijvend dienstverleningsniveau
 • Met 25% minder FTEs en
 • Inkoopreductie
 • Overal op dezelfde manier kunnen werken
 • Expertise bundelen

FMH van en voor het rijk 15. De kracht van SamenWerken is. (2 van 6)

 • 2. Enthousiaste en gedreven samenwerkers, gericht opresultaat:
 • Parallel met oprichting 4FM:
 • Enthousiaste en gedreven kopgroep,
 • van deadline naardeadline!

FMH van en voor het rijk 16. De kracht van SamenWerken is. (3 van 6)

 • 3. Ze hebben elkaar nodig om het te realiseren:
 • Parallel met oprichting 4FM:
 • Per departement zouden we de dienstverlening niet op peilkunnen houden met lagere budgetten

FMH van en voor het rijk 17. De kracht van SamenWerken is. (4 van 6)

 • 4. Geven zonder te weten of/wanneer je er iets voor terugkrijgt en het oude loslaten
 • Parallel met oprichting 4FM:
 • Vier facilitair directeuren heffen eigen stoel en directie op

FMH van en voor het rijk 18. De kracht van SamenWerken is. (5 van 6)

 • 5. Vertrouwen en wantrouwen is dicht bij elkaar
 • Parallel met oprichting 4FM:
 • Een besluit is pas definitief als het is gerealiseerd,spannend tot de start

FMH van en voor het rijk 19. De kracht van SamenWerken is. (6 van 6)

 • 6. En aap kan het verschil maken
 • Parallel met oprichting 4FM:
 • Wisseling van de wacht is een groot risico of een grote kans

FMH van en voor het rijk 20. Ook verschillen

 • overleg overleg overleg overleg
 • business cases rapportages mijlpalen in-control
 • bedrijfsplanO&F-rapport veranderplan prestatie-indicatoren
 • bestuurlijke besluitvorming processen positionering
 • medezeggenschapvakbonden
 • geen sancties bij niet (tijdig) nakomen afspraken

FMH van en voor het rijk 21. De vraag voor de start is:

 • Is er voldoende vertrouwen bij de opdrachtgevers omlos te laten?
 • Waardeer en koester dat!
 • Hoe is het met de medewerkers?
 • Want klanten en medewerkers zijn ht kapitaal!
 • STARTEN MAAR!

FMH van en voor het rijk 22. Wat zou ik nu anders doen?

 • Tot de start: programmamanager n kwartiermaker
  • Programmamanager:
  • focus op realisatie
  • Kwartiermaker:
  • focus op besluitvorming, communicatie, omgeving
  • Z.s.m. n ontvlechtingsmanager per departement
 • Investeren in nieuwe deelnemers bij wisselingen

FMH van en voor het rijk 23.

 • Metafoor o.b.v. onderzoek Danille Verhof:
 • Opdrachtgever heeft last van het empty nestsyndroom
 • SSO is het kind dat ouderlijk huis verlaat
 • Moraal:
 • Naarmate ouders er meer vertrouwen in hebben dat het goed gaat met hun kind, geven ze meer ruimte om zelf volwassen te worden.
 • Tot die tijd:opdrachtgever is bezorgd en gaat controleren
 • SSO ervaart dit als ongewenste bemoeienis

FMH van en voor het rijk Samenwerking vanaf de start (1 van 2) 24.

 • Tips:
 • Continu investeren in plezierig samenwerken
 • Verklein de afstand, ken elkaars wereld
 • Leer elkaar beter kennen
 • Betrouwbare managementinfo
 • Lever de afgesproken prestaties
 • Normen als middel (niet doorslaan), klanttevredenheid telt
 • Herijk waar nodig, bv de knip, wie doet wat

FMH van en voor het rijk Samenwerking vanaf de start (2 van 2) 25. De kracht van SamenWerken is

 • helder gezamenlijk doel/resultaat/noodzaak
 • gezamenlijk belang boven eigen (organisatie)belang
 • elkaars wereld willen kennen
 • en het oude loslaten

FMH van en voor het rijk 26. Droom:

 • Meer samenwerking (Rijks)overheid?
 • Kwestie van tijd?

FMH van en voor het rijk