De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

of 37 /37
De Smet Cindy Elearningday ‐ 28/03/11 De ELO: administra<e hulpje of leeromgeving?

Embed Size (px)

description

Oorspronkelijke presentatie: http://www.slideshare.net/Smetty/de-leerkracht-en-de-elo-visie-en-gebruik Meer papers en presentaties kunnen gedownload worden via: http://hogent.academia.edu/CindyDeSmet

Transcript of De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

 • 1. DeELO: administra
 • 2. About LectormediaHogeschoolGent, LerarenopleidingLedeganck Ph.D.studentUniversiteitGent vakgroeponderwijskunde, Ditonderzoekwerdgenancierddoor hetOnderzoeksfondsvande HogeschoolGent.
 • 3. @drsmeRy
 • 4. www.slideshare.net/sme/y
 • 5. Dezepresenta
 • 6. Onderzoek Studie1:surveyonderzoeknaarde accepta
 • 7. DeELO
 • 8. Bron:Deltaini
 • 9. SurveyOnderzoek Deleerkrachtverklaart
 • 10. n=376
 • 11. Pleaseciteas/citeerals:DeSmet,C.,&Schellens,T.(2009).ELOsinhetVlaamssecundaironderwijs:nieuwofalweerachterhaald.Advies&Educa
 • 12. Surveygegevens Vlaamseleerkrachtensecundaironderwijs. ELO:ins
 • 13. DeELOinVlaanderen
 • 14. Secundaironderwijs 1) Vragenlijst20092) OnderwijsneRen
 • 15. Universiteit 1) Data:viadeocilestudentenaantallen 2009endeVlaamseassocia
 • 16. Hogescholen
 • 17. BuitendeELOSecundaironderwijs: 69%gebruiktdigitaalleermateriaaldathij/zij gevondenheeiophetinternet(via KlasCement.net,viaGoogle) 52%gebruiktinternetdienstenen toepassingenbuitendeELO(wikispaces.com, weblogsoiware,Googledocuments, Facebook,Netlog.)
 • 18. DeleerkrachtinVlaanderen
 • 19. ErvaringmetdeELOGeenervaring 19%1jaar 10%2jaar 24%3jaar 22%4jaar 20%5jaarofmeer 15%
 • 20. 19%
 • 21. 15%
 • 22. Blackboard:1997Moodle:1999
 • 23. VaardighedenTechnischvoldoende:69%Technischonvoldoende:14%Didac
 • 24. Beleid57%heeigeenideewaarhij/zijzich kanbijscholen79%krijgtgeenduidelijkerichtlijnen opschooloverhoedeelogebruikt kan/moetworden
 • 25. Func
 • 26. Vaststellingen: DeELOisgeennieuwetechnologie,maardat weerspiegeltzichnietindeervaring. DeELOisalomaanwezig,maareendeelvande leerkrachtenvaltnogsteedsuitdeboot. Deleerkrachtheeivertrouweninzijntechnische vaardigheden,maarhetdidac
 • 27. ELOengebruik
 • 28. SurveyOnderzoek Deleerkrachtverklaard
 • 29. n=505
 • 30. Pleaseciteas/citeerals:DeSmet,C.,Bourgonjon,J.,DeWever,B.,Schellens,T.&Valcke,M.Secondaryschoolteachersinstruc
 • 31. Hetenegebruikishetandereniet2 A/I % DocumentenopeenELOplaatsen A 82% Aankondigingen/berichtenplaatsen A 75% Oefeningenopladen/publiceren A 51% Studententakenlatenindienen A 51% Toetsenmodule(Curios,WinToets) I 18% Chat I 9% Hetleerpad I 27% Forum I 27% Wiki I 25% A=administra
 • 32. TechnologieAccepta
 • 33. MeerervaringBruikbaarheid(PU) Gebruik
 • 34. ImpactvananderenGebruiksgemak(PEOU) GebruikBruikbaarheid(PU) Belangrijkeanderen
 • 35. Aandachtspunten BeginnendeELOgebruikersvinden gebruiksgemakhetbelangrijkste. Naarmatemenmeerervaringheeimetde ELO,moetdezevooralbruikbaar(nuug)zijn. OndersteuningbijhetgebruikvandeELOis voorelkegebruikerbelangrijk,zowelwat gebruiksgemakalsbruikbaarheidbetrei,voor beginnersenvoormeerervarengebruikers.
 • 36. Aandachtspunten Administra
 • 37. Contact MijnproelpaginaHogeschoolGent MijnproelpaginaUniversiteitGent hRp://twiRer.com/drsmeRy hRp://www.edublogs.be/ hRp://www.slideshare.net/smeRy