Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

of 15 /15
Universiteit Utrecht Van ELOs naar ELO Het keuzeproces van de UU op weg naar één ELO IVLOS - Expertisecentrum ICT in het onderwijs Ineke Lam & Magda Ritzen

description

 

Transcript of Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Page 1: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Van ELOs naar ELO

Het keuzeproces van de UU op weg naar één ELO

IVLOS - Expertisecentrum ICT in het onderwijsIneke Lam & Magda Ritzen

Page 2: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Opzet presentatie

• Historie van de UU ELOs• Toelichting project ‘Eén ELO voor de UU’• Werkwijze in het project

Algemeen Per faculteit

• Resultaten Functionaliteiten Draagvlak Technische eisen en voorzieningen Kosten

• Advies aan het college van bestuur • Meer informatie

Page 3: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Historie van de UU ELOs

• 2003: faculteiten gaan samenwerken in 2 consortia (BB en WebCT)

• 2006: project één ELO voor de UU • 2007: stand van zaken opgemaakt –

voorgelegd aan ACIO• 2008: eerste 6 maanden: onderzoek

in faculteiten• juli 08: advies aan college van

bestuur van de UU over één ELO

Page 4: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Toelichting project één ELO (1)

• Doelstelling:opstellen van een rapport op grond waarvan het ICT-expertisecentrum het CvB adviseert over de keuze voor één ELO.

• De keuze wordt gebaseerd op basis van de behoeften van de opleidingen. Hiertoe worden in de eerste helft van 2008 gesprekken gevoerd met de diverse faculteiten.

Page 5: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Toelichting project één ELO (2)

• Blackboard Next Generation – (BbNG)‘best of breed’ – omgeving

• MS SharePoint (SP)

• Portfolio en toetssyteem worden meegenomen in het traject

Page 6: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Toelichting project één ELO (3)

Vier invalshoeken1. Facultaire wensen en eisen tav

functionaliteiten van een ELO, portfolio en toetssysteem

2. Draagvlak3. Technische eisen en voorzieningen4. Kosten (licentie, beheer en

onderhoud, professionalisering docentenkorps)

Page 7: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Werkwijze: algemeen• Verantwoordelijkheden (opdrachtgever,

stuurgroep, projectteam, klankbord)• Andere projecten• Benadering: via de ‘lijn’ • Facultaire projectteams + contactpersoon• Uitgangspunt: niet het product maar

gewenste functionaliteiten (vragenlijsten)• Leveranciers: Bb, Microsoft NL, Winvision• Andere instellingen (UT, HAN, HU, WUR)• Projectruimte in SURFgroepen + weblog

Page 8: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Werkwijze: per faculteit

• Start- en afsluitende bijeenkomst Informeren, verwachtingen, tijdspad

• Demonstratie- en informatiesessies BbNG en SP

• Proeftuinen BB en SP

Page 9: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Resultaten

Page 10: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Resultaten : Functionaliteiten

BbNG sluit het best aan bij de door de faculteiten gewenste functionaliteiten ten aanzien van de ELO, het portfolio en toetsen.

BbNG heeft in zijn basis alle door de faculteit gewenste functionaliteiten, bij SP is dat niet het geval

Page 11: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Resultaten : Draagvlak

Het draagvlak voor BbNG is groter bij de faculteiten dan het draagvlak voor SP

Page 12: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Resultaten: Technische eisen

• ICT-beleidskader:o Uitgaan van gemeenschappelijkheid o Hergebruik vóór kopen vóór maken o Gebruik van bewezen technologie o Standaardisatie, maar ook specialisatieo Gegevens eenmaal opslaano Een uit services bestaande informatie-

architectuur

BbNG

Page 13: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Resultaten : KostenSharePoint 2007

Projectkosten(inclusief koppeling Osiris, conversie, hosting en beheer tijdens projectfase)

€ 1.775.000

Licentiekosten extra webparts en add-ons per jaar 80.000

€ 240.000

Daarnaast draait nog drie jaar BbOpgave IDC en CIM: € 550.000 per jaarLicentie, hosting en beheer bij IDC en CIM

€ 1.650.000

Totaal SharePoint voor (de komende) drie jaar

€ 3.665.000

Blackboard Next Generation

Projectkosten € 100.000

Licentie, hosting en beheer: € 555.000 p.j. € 1.665.000

Totaal Blackboard voor de (komende 3) jaar € 1.765.000

Page 14: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Advies aan het college van bestuur“Het projectteam adviseert het college van bestuur om te kiezen voor Blackboard Next Generation als centraal aangeboden en gefaciliteerde ELO”.

Het college van bestuur heeft dit advies op 8 juli 2008 integraal overgenomen.

Page 15: Van ELOs naar ELO - Ineke Lam

Universiteit Utrecht

Meer informatie

• Rapport beschikbaar op: http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/downloads/Eindrapport20Een%20ELO%20voor%20de%20UU_010708.pdf

• Projectleider 'UU naar Blackboard 8‘: Marc Coemans [email protected]

• Ineke Lam [email protected]• Magda Ritzen [email protected]