Didax Elo Powerpoint Presentatie

of 10 /10
DIDAX ELO DIDAX ELO Elektronische Elektronische leeromgeving voor het leeromgeving voor het basisonderwijs basisonderwijs

Embed Size (px)

description

Didax Elo

Transcript of Didax Elo Powerpoint Presentatie

Page 1: Didax Elo Powerpoint Presentatie

DIDAX ELODIDAX ELO

Elektronische leeromgeving voor Elektronische leeromgeving voor het basisonderwijshet basisonderwijs

Page 2: Didax Elo Powerpoint Presentatie

Een elektronisch leeromgeving voor Een elektronisch leeromgeving voor leerlingen, ouders en leerkrachtenleerlingen, ouders en leerkrachten

Voor Voor de leerlingende leerlingen zijn er: zijn er:

-Menu’s-Menu’s

-Leeropdrachten-Leeropdrachten

-Handleidingen-Handleidingen

-Vraag/antwoord opdrachten-Vraag/antwoord opdrachten

-Toetsen-Toetsen

Page 3: Didax Elo Powerpoint Presentatie

Een elektronisch leeromgeving voor Een elektronisch leeromgeving voor leerlingen, ouders en leerkrachtenleerlingen, ouders en leerkrachten

Voor Voor de oudersde ouders is er een is er een internetpaginainternetpagina met met info over eigen kind en zijn vorderingen.info over eigen kind en zijn vorderingen.

-Met berichten over prestaties-Met berichten over prestaties

-Over schoolreizen-Over schoolreizen

-Over ouderavonden-Over ouderavonden

-En individuele berichten-En individuele berichten

Page 4: Didax Elo Powerpoint Presentatie

Een elektronisch leeromgeving voor Een elektronisch leeromgeving voor leerlingen, ouders en leerkrachtenleerlingen, ouders en leerkrachten

Voor Voor de leerkrachtde leerkracht is er is er een ontwerpmoduleeen ontwerpmodule om om menu’s, opdrachten, handleidingen en toetsen te menu’s, opdrachten, handleidingen en toetsen te maken.maken.

-Menu’s met verwijzing naar programma’s, links en opdrachten-Menu’s met verwijzing naar programma’s, links en opdrachten

-Opdrachten met taken, foto’s, films, plaatjes en teksten-Opdrachten met taken, foto’s, films, plaatjes en teksten

-Toetsen met open en meerkeuzevragen-Toetsen met open en meerkeuzevragen

-Handleidingen voor gebruik van apparaten en software-Handleidingen voor gebruik van apparaten en software

Page 5: Didax Elo Powerpoint Presentatie

Een elektronisch leeromgeving voor Een elektronisch leeromgeving voor leerlingen, ouders en leerkrachtenleerlingen, ouders en leerkrachten

De basis wordt gevormd door de De basis wordt gevormd door de EdexEdex bestanden die bestanden die eenvoudig geïmporteerd kunnen worden.eenvoudig geïmporteerd kunnen worden.

De elektronische leeromgeving is De elektronische leeromgeving is webbasedwebbased. Daardoor is . Daardoor is er geen systeemonderhoud voor de school.er geen systeemonderhoud voor de school.

Lesmodules kunnen Lesmodules kunnen tussen scholentussen scholen uitgewisseld worden. uitgewisseld worden.

Page 6: Didax Elo Powerpoint Presentatie

Voorbeeld menuVoorbeeld menu

Met info per menu-item

Page 7: Didax Elo Powerpoint Presentatie

Voorbeeld handleidingVoorbeeld handleiding

Page 8: Didax Elo Powerpoint Presentatie

Voorbeeld opdrachtVoorbeeld opdracht

Page 9: Didax Elo Powerpoint Presentatie

Vraag-antwoord opdrachtVraag-antwoord opdracht

Page 10: Didax Elo Powerpoint Presentatie

ToetsenToetsen