Wie Vult De Elo E Learning 2

57
www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 Wie vult de ELO? E-learning 2.0 26 mei, Rotterdam Frans Schouwenburg Sectormanager po-vo

description

Gehouden op 26 mei op de conferentie E-learning 2.0 in Rotterdam

Transcript of Wie Vult De Elo E Learning 2

Page 1: Wie Vult De Elo E Learning 2

www.kennisnet.nl

Naam van de Auteur

7 januari 2008

Wie vult de ELO?

E-learning 2.0 26 mei, Rotterdam

Frans Schouwenburg Sectormanager po-vo

Page 2: Wie Vult De Elo E Learning 2

Inhoud

Oriëntatie op leermiddelen en mogelijkhedenWat gebeurt er in het land?Hoe pakt de school het aan?

2wie vult de elo? februari 2009

Page 3: Wie Vult De Elo E Learning 2

N@TschoolN@Tschool

3wie vult de elo? februari 2009

Page 4: Wie Vult De Elo E Learning 2

Veranderende dominante communicatie

De wereld verandert

Page 5: Wie Vult De Elo E Learning 2

Veranderende focus in de school

FlexibelStandaard

Leerobjecten/modules

Vakken

DigitaalFolio

Vernieuwing …Traditioneel …

Onderwijsorganisatie

Aggregatieniveau

Onderwijsmethode

Vorm

Leergebieden/competenties

één methode

Arrangeren / Co CreatieVerwervingKopen

Plaats-/tijdongebndenaanbod onderwijs Plaats-/ tijdgebonden

5wie vult de elo? februari 2009

Page 6: Wie Vult De Elo E Learning 2

Wens om flexibel, aansprekend en gevarieerd onderwijs te geven

Consequenties voor de organisatie

Didactische keuzes

Behoefte aan leermaterialen

6wie vult de elo? februari 2009

Page 7: Wie Vult De Elo E Learning 2

Digitale leermiddelen worden ingezet:

Aanvullend• gebruikt om lesstof aan te kleden met multimedia materiaal • om bepaalde onderdelen uit te diepen met weblessen. • leerlingen extra te laten oefenen of een extra uitdaging te geven

Vervangend• de bestaande lesmethode wordt vertaald naar digitale leermiddelen• kosten op boeken bespaard, kunnen worden ingezet voor digitale leermiddelen

Transformerend: Niet de lesstof (de over te dragen kennis), maar het leerproces van de leerling vormt het uitgangspunt

Page 8: Wie Vult De Elo E Learning 2

8wie vult de elo? februari 2009

Page 9: Wie Vult De Elo E Learning 2

Onderwijsketen

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 9

Page 10: Wie Vult De Elo E Learning 2

De ontwikkeling van leermateriaal

Methoden

Gratis leermiddelen

Initiatieven van scholen

Nieuwe arrangementen

Zorgen

Ontzorgen

Tra

ditio

neel

leerm

ate

riaal

Aanbodgestuurde content

Methode gebonden (nadruk folio)

Flexibiliteit gering

Conte

nt

experi

mente

n Door scholen gevraagde en ontwikkelde content

Nadruk op digitaal materiaal

Meer flexibiliteitG

em

engd m

ate

riaal

Vraaggestuurdmateriaal

Combinatie van folio en digitaal

Vele leveranciers

Hoge flexibilteit

Page 11: Wie Vult De Elo E Learning 2

Veranderen

Startpunten verandering

Professio-nalisering:

Droecdl

Content-Ontwikkeling:Digilessen vo

OVCDigischool

etc

Techniek:

ELODigibordLaptop-

klas

Concept:Netwerkschool

UnicAmadeus

DNSImpuls

etc

11wie vult de elo? februari 2009

Page 12: Wie Vult De Elo E Learning 2

Vier in Balans

12wie vult de elo? februari 2009

Page 13: Wie Vult De Elo E Learning 2

Inhoud

Oriëntatie op leermiddelen en mogelijkhedenWat gebeurt er in het land?Hoe pakt de school het aan?

13wie vult de elo? februari 2009

Page 14: Wie Vult De Elo E Learning 2

Hoe komen we aan leermiddelen?

14wie vult de elo? februari 2009

Page 15: Wie Vult De Elo E Learning 2

OndersteuningsaanbodOpleidingenCursussenLeerdoelenmatrix

EloPortfolioLeerlijnplannersAuteurstools

EdurepEntreeStandaardenEdupoort/eduroute

• Fragment• Informatie-eenheden• Leereenheden

•ovc, studiovo, digilessenvo•Commercieel aanbod•Cultureel erfgoed•Teleblik, ed*it

Page 16: Wie Vult De Elo E Learning 2

Hoe komen we aan leermiddelen?

16wie vult de elo? februari 2009

Page 17: Wie Vult De Elo E Learning 2

Wat gaan de uitgevers doen?

17kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 18: Wie Vult De Elo E Learning 2

Elektronische boeken

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 18

Page 19: Wie Vult De Elo E Learning 2
Page 20: Wie Vult De Elo E Learning 2

Printing on demand

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 20

Page 21: Wie Vult De Elo E Learning 2

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 21

Page 22: Wie Vult De Elo E Learning 2

Printing on demand

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 22

Page 23: Wie Vult De Elo E Learning 2

www.coloursonderwijs.nl

23kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 24: Wie Vult De Elo E Learning 2

24kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 25: Wie Vult De Elo E Learning 2

25kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 26: Wie Vult De Elo E Learning 2

De methodiek van een game:

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 26

Page 27: Wie Vult De Elo E Learning 2

1. Een ruwe tekst schrijvenmet schrijfgereedschappen als

2. Die tekst verbeterenmet verbeter-instrumenten als

BrainstormStart- en slotzinnen Alineavormers Wendingen, etc.

HelderheidLezergerichtheidStructuur en StijlDoordachtheid, etc.

SpellingZinsbouwInterpunctieLay-out

3. Die tekst verzorgenmet verzorg-instrumenten als

Beter Leren Schrijven

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 27

Page 28: Wie Vult De Elo E Learning 2

Hoe komen we aan leermiddelen?

28kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 29: Wie Vult De Elo E Learning 2

29kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 30: Wie Vult De Elo E Learning 2

30wie vult de elo? februari 2009

Page 31: Wie Vult De Elo E Learning 2

Programma Stimuleren gebruik digitaal leermateriaal

31kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 32: Wie Vult De Elo E Learning 2

Hoe komen we aan leermiddelen?

32kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 33: Wie Vult De Elo E Learning 2

Onderwijsvernieuwings-coöperatie

Leeromgevingen voor leerlingen inspirerender maken

Kerndoeldekkend materiaal voor onderbouw op 1-8-2009

33kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 34: Wie Vult De Elo E Learning 2

34kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 35: Wie Vult De Elo E Learning 2

35kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009

Page 36: Wie Vult De Elo E Learning 2

Digischool

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 36

Page 37: Wie Vult De Elo E Learning 2

Studio VO

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 37

Page 38: Wie Vult De Elo E Learning 2

kick-off bijeenkomst limburg 27 maart 2009 38

Page 39: Wie Vult De Elo E Learning 2

Wikiwijs wordt..

..een open internet gebaseerd platform waar leraren open leermiddelen kunnen vinden, gebruiken, (door)ontwikkelen en delen.

Meer specifiek:..eenvoudige arrangeer- en ontwikkelomgeving voor docenten..ondersteuning voor docenten bij creatie en gebruik..ontsluiting van zoveel mogelijk digitaal leermateriaal:

open en gesloten, gratis en betaald, publiek en commercieel

Page 40: Wie Vult De Elo E Learning 2

Wikiwijs wordt

een open internet gebaseerd platform waar leraren open leermiddelen kunnen vinden, gebruiken, (door)ontwikkelen en delen.

open betekent:vrij (gratis) toegankelijkvrij te gebruikenvrij aan te passenvrij te distribueren

Page 41: Wie Vult De Elo E Learning 2

Elementen wikiwijs:

Gebruik

Arrangeeromgeving A

Arrangeer omgeving

Zoekomgeving

Ontwikkelomgeving

RepositoryRepository

A

Communities

Arrangeeromgeving B

Arrangeeromgeving etc

RepositoryB Repository

etc

Ontwikkelomgeving A

Ontwikkelomgeving B

Ontwikkelomgeving etc

Zoekomgeving A

Zoekomgeving B

Zoekomgeving etc

Professionalisering

Content

Community

Geb

ruik

enA

rran

ger

enD

elen

On

twik

kele

nV

ind

en

Gebruiksomgeving etc

Gebruiksomgeving A

Technische realisatie

Onderzoek

Professionalisering:Ondersteuning van auteurs en

gebruikersContent:

Bronnen: bevat open leermiddelenKoppelingen: met andere bronnen met

(open) leermiddelen (open standaarden)Communities:

Wisdom of crowds, gezamenlijke (door) ontwikkeling

Technische infrastructuurOpen componenten

Onderzoek

Page 42: Wie Vult De Elo E Learning 2

Meedenken met wikiwijs?www.wikiwijsinhetonderwijs.nl

Page 43: Wie Vult De Elo E Learning 2

Inhoud

Oriëntatie op leermiddelen en mogelijkhedenWat gebeurt er in het land?Hoe pakt de school het aan?

43wie vult de elo? februari 2009

Page 44: Wie Vult De Elo E Learning 2

wie vult de elo? februari 2009 44

Page 45: Wie Vult De Elo E Learning 2

Vragen voor de school:• Ruwe bronnen, halffabrikaten, complete leermiddelen?• Van welke collecties willen we gebruik maken? Betaald of vrij?• Willen we zelf een collectie opbouwen en delen?• Moeten de leerkrachten zelf in de bronnen zoeken?• Creative commons?

Vragen voor Kennisnet:• Welke publieke bronnencollecties moeten we aansluiten?• Moet Kennisnet een publieke database gaan ontwikkelen?

ontwikkelingen in de sectoren

Page 46: Wie Vult De Elo E Learning 2

Vragen voor de school:• Welke eisen stellen wij aan onze leveranciers?• Gebruiken we de ELO om de bronnen met elkaar te verbinden?• Sluiten we aan bij bestaande initiatieven?

Activiteiten Kennisnet:• Verdiepen standaarden• Bevorderen gebruik standaarden• Bevordering samenwerking

ontwikkelingen in de sectoren

Page 47: Wie Vult De Elo E Learning 2

Vragen voor de school:• Hoe willen we de leermiddelen aanbieden?• Willen we gebruik maken van een ELO?• Functionaliteiten: toetsen? Portfolio? Leerlingen volgen?• Wie ontwikkelt de omgeving en de materialen, wie doet het onderhoud?

Activiteiten Kennisnet• portal leermiddelenbank en communities• afspraken leveranciers omtrent standaarden, entree, edurep• keuzewijzer elo

ontwikkelingen in de sectoren

Page 48: Wie Vult De Elo E Learning 2

Vragen voor de school:• Wat willen docenten voor materiaal inzetten?• Hoe willen wij dat docenten of leerlingen materialen selecteren?• Gebruikt de docent of arrangeert hij?• Hoe loopt een leerling door het materiaal?• Welke dragers gaan we gebruiken?• Hoe gaan we ermee leren werken?

Kennisnet:• Ambassadeurs Webmaker, Webquestmaker, DaVindi, Community

ontwikkelingen in de sectoren

Page 49: Wie Vult De Elo E Learning 2

Benodigde tools

49wie vult de elo? februari 2009

Page 50: Wie Vult De Elo E Learning 2

www.kennisnet.nl

Naam van de Auteur

7 januari 2008

Repository en referatory

Page 51: Wie Vult De Elo E Learning 2

Edurep

51wie vult de elo? februari 2009

Page 52: Wie Vult De Elo E Learning 2

EdurepMomenteel aangesloten collecties:

52wie vult de elo? februari 2009

Page 53: Wie Vult De Elo E Learning 2

Uitwisselbaar leermateriaal

Standaarden:IMS QTI voor toetsenLOM voor metadataSCORM voor leerobjecten

Een (SCORM) pakketje met verschillende onderdelen..

53wie vult de elo? februari 2009

Page 54: Wie Vult De Elo E Learning 2

Ontwikkelen Arrangeren Methode gebruiken

+ arrangeren

Methode gebruikenintensief

Voorbereiden

Ontwikkelen

Klaarzetten

54wie vult de elo? februari 2009

Page 55: Wie Vult De Elo E Learning 2

55wie vult de elo? februari 2009

Page 56: Wie Vult De Elo E Learning 2

Acht tips:

wie vult de elo? februari 2009 56

Page 57: Wie Vult De Elo E Learning 2

Presentatie aanwezig op:

http://www.slideshare.net/allfrans

57wie vult de elo? februari 2009