Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

11
CULTUURSCAN

description

Hoe kun je de ontwikkeling van een klantgerichte van een KCC van een impuls voorzien? Doe de cultuurscan en ervaar hoe!

Transcript of Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

Page 1: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

CU

LTU

UR

SC

AN

Page 2: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

De cultuurscan laat zien in hoeverre de gemeentebrede cultuur bijdraagt aan de doelen

van de gemeente en hoe de cultuur zich verhoudt tot de meest wenselijke

strategie om de Dienstverleningskwaliteit te kunnen bereiken.

CU

LTU

UR

SC

AN

Page 3: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

4 FASEN SCAN

1 Organisatiecultuur

2 Servicepersoonlijkheid

3 Veranderkwaliteiten sleutelpersonen

4 Plezier en presteren (Verbetercultuur)

CU

LTU

UR

SC

AN

Page 4: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

ORGANISATIECULTUUR

Gebaseerd op de cultuurscan van Cameron & Quinn

De huidige cultuur in kaart op basis van vier cultuurtypen:

• Mensgerichte cultuur

• Verandergerichte cultuur

• Resultaatgerichte cultuur• Resultaatgerichte cultuur

• Beheersgerichte cultuur

De scan geeft het verschil tussen de huidige versus de gewenste

cultuur.

CU

LTU

UR

SC

AN

Page 5: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

CU

LTU

UR

SC

AN

Page 6: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

SERVICEPERSOONLIJKHEID

Doelgroep KCC

Meet de servicepersoonlijkheid van de medewerker/ team

op basis van de DISC methodiek

Op basis van vier typen:

CU

LTU

UR

SC

AN

• Dealmaker

• Bruggenbouwer

• Helper

• Bewaker

De servicepersoonlijkheid geeft inzicht in de drijfveren en de (te

ontwikkelen ) kwaliteiten van de persoon

Groep en/of individu krijgt inzicht in zijn service attitude en

welke vaardigheden en ervaringen nodig zijn om succesvol(ler)

te kunnen worden in zijn servicerol.

Page 7: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

SERVICEPERSOONLIJKHEID KCC

Meet de servicepersoonlijkheid van de medewerker/ team

op basis van de DISC methodiek

Op basis van vier typen:

• Dealmaker

• BruggenbouwerCU

LTU

UR

SC

AN

• Bruggenbouwer

• Helper

• Bewaker

Geeft inzicht in de drijfveren en de (te ontwikkelen )

kwaliteiten van de persoon

Resultaat

Groep en/of individu krijgt inzicht in zijn service attitude en

welke vaardigheden en ervaringen nodig zijn om succesvol(ler)

te kunnen worden in zijn servicerol.

Page 8: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

VERANDERKWALITEITEN

SLEUTELPERSONEN

Meet de veranderkwaliteiten van de sleutelpersonen

op basis van de DISC methodiek

Meet de kwaliteiten afgezet tegen de gewenste kwaliteiten

CU

LTU

UR

SC

AN

Page 9: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

CU

LTU

UR

SC

AN

Page 10: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

PRESTEREN MET PLEZIER

(VERBETERCULTUUR)

Brengt de houding en beleving van de medewerkers t.a.v.

Antwoord© in kaart

Geeft inzicht in het kennisniveau van de medewerker in

Antwoord©

Inventariseert de voorwaarden om als medewerker te willen

investeren in Antwoord©

CU

LTU

UR

SC

AN

Page 11: Cultuurscan Antwoord KCC gemeenten

CU

LTU

UR

SC

AN