Bewonerskrant winter 2012

8
I n A Al m m m me elo o o g g g ga a aa a a at u u u u a al l m m m m m ma a a aa a a ar r r Bouw De Bavink van start gegaan 6 4 Ontwikkeling in Nieuwland 3 Huiskamerproject Windmolenbroek Eén van de bewoners vertelt enthousiast: “We leren elkaar beter kennen, het ontmoeten verbindt echt’’. Winnaars van de Burendag 2012 zijn de deelnemers van de Jacob van Campenstraat. Tijdens de jaarlijkse Burendag in september was het op zeven locaties in Almelo een drukte van belang. Bewoners maakten voor elkaar heerlijk eten op een feestelijke locatie. Kinderen vermaakten zich op een springkussen of versierden cupcakes. Zij organiseerden, op initiatief van een enthousiaste Chantal Snoek, een multicultu- rele barbecue. De jury, bestaande uit directeur bestuurder Peter van der Hout en huismeester Helga Vis beoordeelden onder Bewoners leren elkaar beter kennen op de jaarlijkse Burendag 1 andere op de breedte van deelname en de creativiteit rondom de gerechten. Beter Wonen stimuleert ontmoeting in de wijk. De winnaars krijgen € 500,- voor een (buren)activiteit in 2013.  De beoordeling van de deelnemers lag dichtbij elkaar. Er is besloten de overige deelnemers (bewoners van de Gaarden, de Zwanebloemstraat, van het nieuwe Beekzicht, het Holsbrink, de Christoffelstraat en cliënten van Aveleijn in het Windmolen- broek) een aanmoedigingsprijs van € 100,- te geven. Te benutten voor straat/ woongebouw of extra (buren)activiteit. Namens Beter Wonen van harte bedankt voor al jullie inzet! De hele straat was welkom op de Burendag aan de Jacob van Campenstraat

description

Beter Wonen krant winter 2012, december, bewonerskrant

Transcript of Bewonerskrant winter 2012

Page 1: Bewonerskrant winter 2012

In AAlmmmmeelooo ggggaaaaaaat uuuu aallmmmmmmaaaaaaaarrr

Bouw De Bavink

van start gegaan64Ontwikkeling in

Nieuwland3Huiskamerproject

Windmolenbroek

Eén van de bewoners vertelt enthousiast:

“We leren elkaar beter kennen, het

ontmoeten verbindt echt’’.

Winnaars van de Burendag 2012 zijn de

deelnemers van de Jacob van Campenstraat.

Tijdens de jaarlijkse Burendag in september was het op zeven locaties in Almelo een drukte van belang. Bewoners maakten voor elkaar heerlijk eten op een feestelijke locatie. Kinderen vermaakten zich op een springkussen of versierden cupcakes.

Zij organiseerden, op initiatief van een

enthousiaste Chantal Snoek, een multicultu-

rele barbecue. De jury, bestaande uit

directeur bestuurder Peter van der Hout en

huismeester Helga Vis beoordeelden onder

Bewoners leren elkaar beter kennen op de jaarlijkse Burendag

1

andere op de breedte van deelname en

de creativiteit rondom de gerechten. Beter

Wonen stimuleert ontmoeting in de wijk.

De winnaars krijgen € 500,- voor een

(buren)activiteit in 2013.

 

De beoordeling van de deelnemers lag

dichtbij elkaar. Er is besloten de overige

deelnemers (bewoners van de Gaarden,

de Zwanebloemstraat, van het nieuwe

Beekzicht, het Holsbrink, de Christoffelstraat

en cliënten van Aveleijn in het Windmolen-

broek) een aanmoedigingsprijs van € 100,-

te geven. Te benutten voor straat/

woongebouw of extra (buren)activiteit.

Namens Beter Wonen van harte bedankt

voor al jullie inzet!

De hele straat was welkom op de Burendag aan de Jacob van Campenstraat

Page 2: Bewonerskrant winter 2012

2

Deel uw gedachten met iemandTheo Vleerbos en Ria Westendorp, beide

enthousiaste VOA’s, leggen uit hoe dat kan.

“U belt 06-52 660 249 en de VOA coördinator

spreekt af waar en wanneer een van de

adviseurs bij u langs komt.”

Alle ouderen adviseurs hebben levens-

ervaring. Zij volgden ook een cursus over

de mogelijkheden die Almelo biedt op het

gebied van welzijn, administratie en

financiële zaken, (woning) aanpassingen,

ontmoeting, creatieve-, maatschappelijke- en

sportieve bezigheden.

Een nieuwe ‘dienst’ onder de vleugels van de COSBO. Twaalf vrijwilligers komen langs, op verzoek, wanneer iemand even vastzit of zich alleen voelt. Zij helpen door het geven van informatie en steun. Zij vormen eventueel ook een brug tussen de bewoner en een maatschappelijke organisatie.

Iemand om uw gedachten

mee te delen, gratis!

De adviseur bekijkt samen met een

bewoner welke stap het beste past.

Grootste wens Vleerbos zijn grootste wens is “dat mensen

over hun verlegenheid/schroom heenstappen

en ons gewoon bellen. Wij hebben hart voor

mensen en helpen graag!”

Meer informatie:Bel gerust naar 06-52 660 249 of kijk op

www.cosboalmelo.nl

Patiënten doen ervaring op achter de balie

diverse activiteiten aan, zoals werken met

hout, creatieve activiteiten, productie-

werkzaamheden, catering en tuinonderhoud.

“Het werk op de dagactiviteitencentra levert

veel mooie en decoratieve producten op”,

vertelt Ellen Visschedijk, allround vakbege-

leider op de locatie aan de Kamperfoeliestraat.

“Met de nieuwe balie is onze locatie klaar

voor het ontvangen van bezoekers. Ook

Beter Wonen maakt een receptiebalie bij het Dagactiviteitencentrum van Dimence aan de Kamperfoeliestraat in Almelo. Patiënten vervullen hier de functie van receptiemedewerker. Zij ontvangen bezoekers direct bij binnenkomst en doen zo werkervaring op. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zetten medewerkers van Beter Wonen zich kosteloos in voor dit project en andere maatschappelijke projecten.

Leren door doen. Dit kan op basis van

dagbesteding of via een werk- of leertraject

binnen Dimence. Dimence heeft meerdere

afdelingen waar patiënten met psychische

problemen werken aan hun persoonlijke

leerdoelen.

Decoratieve productenDimence biedt via dagactiviteitencentra

buurtbewoners die eens een kijkje willen

nemen achter onze deur, nodigen wij van

harte uit. Misschien kunnen we iets voor

elkaar betekenen.” Op het dagactiviteiten-

centrum wordt ook op bestelling gewerkt.

Ellen nodigt dan ook van harte bezoekers

uit om met hun ideeën te komen. “Misschien

kunnen we met uw idee aan de slag.”

Eigen krachtDimence is een organisatie die geestelijke

gezondheidszorg biedt. “Wij geloven in de

kracht van mensen om zich te ontwikkelen”,

zegt allround vakbegeleider Susan Veneman.

“Ook binnen ons dagactiviteitencentrum

zetten wij ons daarvoor in. Het werken achter

2

DDeelTThheo

eenntho

““UU be

sspprer e

adadviv s

AAllee o

errvvar

ddee m

ggeebie

ffiinan

oontm

sport

Een langdoortutut ss

Doelen realiserenWe hebben dit jaar samen veel tot stand gebracht :

met herbouw of grootonderhoud van straat en wijk,

huiskamerproject en moestuin ; met vereende kracht

zetten de Rembrandtschildertjes hun werk te kijk.

Elkaar ontmoeten maakt dat wij dus kunnen zorgen

voor beter wonen, leven en begrip – voor nu en

morgen.

Coen HeldewegLichtdichtgenootschap De Keerkring

Vrijwillige ouderen adviseur (VOA)

de receptiebalie vormt een mooie uitbreiding

van ons aanbod waarmee onze patiënten

hun eigen kracht en talenten kunnen

inzetten om zich verder te ontwikkelen.”

Voor de medewerkers van Beter Wonen bleek

het een goede gelegenheid kennis te maken

met een van de organisaties in de wijk.

Meer informatie:Dimence, locatie Kamperfoeliestraat

Kamperfoeliestraat 3, 7601 EX Almelo

T 0546 535 545 I www.dimence.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 09.00 uur tot 16.00 uur

Vrijdag: 09.00 uur tot 14.00 uur

Na de verbouwing

is de receptie nu

in gebruik

Page 3: Bewonerskrant winter 2012

Visie• Een wijk waar het prettig wonen is en waar de

inzet van Beter Wonen vooral gericht is op beheer en onderhoud van de woningen.

Acties 2012• Groot onderhoud woningen De Hop en De Ibis

(complex 42.01 en 42.02)• Programma maken voor het beheer van de

woonomgeving

Windmolenbroek, een mooie groene wijk uit de jaren ’80, gelegen aan de zuidkant van Almelo

Grootonderhoud in het

Windmolenbroek

Huiskamerproject Windmolenbroek

ToekomstbestendigBeter Wonen kiest voor investeringen in deze

woningen zodat er een toekomstbestendige

wijk ontstaat. Naast de investeringen in de

woningen leggen we de komende tijd een

sterkere focus op de kwaliteit van de woon-

omgeving. We kijken naar de rol die Beter

Wonen, de Gemeente, maar zeker ook u als

bewoner daarin kunt spelen.

Goed initiatief‘De huiskamer’ bevindt zich in het wijkkantoor

van Beter Wonen aan de Zeven Bosjes 53.

Beter Wonen ondersteunt dit initiatief,

omdat het de sociale contacten in de wijk

bevordert. Bewoners ontmoeten elkaar op

een ontspannen en creatieve manier.

Meedoen?Lijkt het u leuk om ook mee te doen en

nieuwe mensen te ontmoeten? Meldt u aan!

Er is nog ruimte voor 60 plussers uit de wijk! Bel Rosetta Accardi, telefoon 0546-544108 /

06-23929035.

In het Windmolenbroek vindt grootonderhoud plaats aan 295 woningen in de periode van 2012 tot 2014. Het project is opgedeeld in vier fases. Per fase is er een projectcommissie vanuit de bewoners. Het doel van het werk van deze commissie is om tot een mooi pakket van verbeteringen te komen. We werken hierin zoveel mogelijk samen.

In september 2012 startte ‘de huiskamer’ van Scoop in de Windmolenbroek. Deze is bedoeld voor 60 plussers in deze wijk. Een gezellige ruimte in de buurt waar men elkaar ontmoet voor een praatje of om samen iets te ondernemen. De ochtend sluit men graag af met een gezamenlijke lunch.

UitkomstDe voorbereidingen door de projectcommissie

voor de eerste fase zijn afgerond. In november

is gestart met 22 woningen aan De Hop.

In de woning brengen we vloerisolatie en

isolatieglas aan. We renoveren keuken-,

douche- en toiletruimte. Aan de buitenkant

vernieuwen we onder andere de dakbedek-

king en het schilderwerk.

Groep in ontwikkelingZes mensen ontmoeten elkaar al iedere

dinsdagochtend van 10.00 - 12.30 uur.

Zij drinken een kop koffie en doen samen

leuke activiteiten zoals spelletjes, schilderen,

kleine uitstapjes die ze zelf voorstellen.

“Dit is leuker dan alleen thuiszitten!” zegt

Cynthia, een van de deelnemers. Twee vrij-

willigers, Gerda en Hermien, ondersteunen

en begeleiden de activiteiten samen met

de ouderenconsulent van Scoop, Rosetta

Accardi. In de korte tijd dat het huiskamer-

project bestaat, zijn al leuke activiteiten

ontwikkeld waaronder het maken van

schilderijtjes voor de huiskamer.

3

Stijn de Leeuw wijkregisseurBinnenstad noord / Windmolenbroek / Schelfhorst / Wierden

Zorgdiensten bij elkaarIn december ontving Carint Reggeland

de sleutel van de commerciële ruimten.

Carint biedt enkele zorgpartners onderdak

in dezelfde ruimte. Voor de gezamenlijke

activiteiten naar buiten gebruikt men de

naam ‘Gezondheidscentrum De Oosterhof’.

Carint Reggeland biedt van hieruit

diensten aan als thuiszorg, diëtetiek en

psychologische zorg. Er is een prikpost

ingericht door Medlon, een initiatief van

Ziekenhuisgroep Twente en Medisch

Spectrum Twente, afdelingshoofd is

mevrouw H. Woltersom. Daarnaast

bieden een Mensendieck therapeut,

mevrouw E. Van Daal en de zelfstandig

gevestigde huisarts, de heer J. van de

Fliert vanuit het gezondheidscentrum

hun diensten aan.

Inwoners van Wierden en omgeving

kunnen gebruik maken van de voorzie-

ningen in het gezondheidscentrum.

Meer informatie:www.carintreggeland.nl

www.medlon.nl

www.mensendieck.nl

www.huisarts?

Realisatie Gezondheids-

centrum De Oosterhof

In 2009 leverde Beter Wonen aan de Akeleistraat, hoek Kamillelaan te Wierden complex De Oosterhof op. Een fraai appartementengebouw met 24 luxe woningen en een commerciële ruimte op de begane grond. Met Carint Reggeland als hoofdhuurder van de commerciële ruimten kwam er een zeer welkome invulling voor deze ruimtes.

E. van Daal,

J. van de Fliert

en H. Woltersom

Aantal commissieleden De Hop / De Ibis

Page 4: Bewonerskrant winter 2012

Herbouw Rietstraat 152-154

willen waarmaken. Aan de Rietstraat start

de stichting een dagopvang voor kinderen

in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De onder-

steuning is in vertrouwde handen van

daarvoor opgeleide begeleiders. Zij zijn

betrokken en gaan uit van de vraag van

de cliënt.

Ineke Overkempe, clustermanager van

JP van den Bent stichting: “We kijken er

naar uit om het pand in het voorjaar 2013 in

gebruik te nemen. We zetten ons er voor in

een goed contact met de buurt te realiseren.”

Er is volop werk aan de winkel met de herbouw van de Rietstraat 152-154. Aannemer Roosdom Tijhuis voert de werkzaamheden uit.

De voorgevel van het karakteristieke pand

wordt opgebouwd in de oorspronkelijke

stijl. De verbouwing intern is samen met de

JP van den Bent stichting vormgegeven.

Zij zijn de toekomstige huurder van het

gebouw.

Elske Alberts, wijkregisseur Beter Wonen:

“De buurtbewoners zijn positief over de

nieuwe invulling van dit pand.”

De JP van den Bent stichting biedt onder-

steuning aan mensen met een beperking

die graag hun wensen, dromen en idealen

Elske Alberts wijkregisseurDe Riet / Nieuwland / Hofkamp / Boomsplaats

4

Tien jaar geleden, in 2002, is er een aantal

woningen in Nieuwland 2 vervangen door

nieuwbouw. We hebben het voornemen

om een deel van de beneden- en boven-

woningen plaats te laten maken voor

nieuwbouw. Het betreft de beneden- en

bovenwoningen in de Hortensia- en

Duindoornstraat. Beter Wonen wil deze

woningen over twee jaar slopen (medio

2014). De 32 bewoners zijn in november,

tijdens een uitgebreid persoonlijk gesprek,

ingelicht over dit voorgenomen besluit.

Met de bewoners is gesproken over wat

het betekent voor hun toekomstige

woonsituatie en welke hulp ze daarbij

van Beter Wonen kunnen verwachten.

Reden vernieuwingDe woningen die Beter Wonen wil

vervangen, zijn gebouwd in 1958. We

kiezen voor sloop, omdat de woningen

niet meer voldoen aan de eisen van

deze tijd. Bewoners vragen betere

voorzieningen in hun woning en minder

energieverbruik van de woning (minder

energielasten). Dit is in de huidige

woningen moeilijk te realiseren. Ook is

de woonoppervlakte beperkt. Er is, binnen

de bestaande muren, geen haalbare

aantrekkelijke en duurzame indeling

mogelijk. In de toekomst, zo verwachten

we, neemt de vraag naar dit type

woning ook verder af.

Extra zorg & begeleiding bewonersDe huidige bewoners begeleiden we

persoonlijk en zorgvuldig bij het vinden

van andere, passende woonruimte in

Almelo.

Toekomst is openBeter Wonen wil vanuit de wijkvisie op

deze locatie nieuwe woningen bouwen

die goed passen bij de bestaande woon-

omgeving. Een mogelijkheid is het bouwen

van duurzame eengezinswoningen.

Deze plannen werken we, in samen-

werking met omwonenden, uit in 2013.

Ontwikkeling Nieuwland

Opnieuw nieuwbouw in de na-oorlogse wijk Nieuwland.

Ze zijn tijdens de verbouwing intensief

en persoonlijk betrokken.

Ter afronding organiseerden de bewoners

een buurtfeest in de straat waarvan jong

en oud genoten.

Bos- en Beekstraat weer

als nieuw

Na bijna twee jaar flink werken in en om

de woningen is het feest in de Bos- en

Beekstraat. Alle huurwoningen zijn

opgeknapt en de straat is vernieuwd.

Bewoners zijn blij met het resultaat.

Visie• Ontwikkelen woonservicewijk in de lijn

Berkelstraat, Violierstraat en Brouwerijstraat i.s.m. partners.

• Versterken van de kwaliteit van de wijk waarbij het karakter behouden blijft.

Een woonservicewijk is een buurt waar

mensen lang zelfstandig en zelfredzaam

kunnen wonen in de eigen sociale omgeving.

Acties 2012• Herbouw Rietstraat 152-154.• Voorbereiding herontwikkeling locaties

Rietmavo en Berkelstraat.• Vergroten leefbaarheid Bos-/Beekstraat.

Aanvullende actie 2012 in wijk De Hofkamp• Zorg- en welzijnsdiensten ontwikkelen in de Castelloflat.

De Riet/Nieuwland, een karakteristiek tuindorp met hier en daar nieuwbouw

Page 5: Bewonerskrant winter 2012

Vragen voor de Gemeente of Beter Wonen?

Kom naar het Vincent van Goghplein.

Daar houden het wijkteam, de Politie en

Beter Wonen elke eerste dinsdag van de

maand van 10.00 tot 12.00 uur spreekuur in

de gele schoolbus. De eerste keer in 2013

is dinsdag 5 februari. De koffie staat klaar.

U bent van harte welkom!

5

Visie• Verbeteren van de fysieke kwaliteit van de

wijk door herstructurering.• Aanpak sociale problematiek door vervolg van

project “Ossenkoppelerhoek van iedereen”.

Visie• Versterken sociale kwaliteit in de wijk.• Versterken van de wijkeconomie.

Acties 2012• Ontwikkeling grondgebonden woningen

Rombout Verhulstlaan.• Vervolg van de Ossenkoppelerbus.• Vervolg van de Ossenkopjes.• Sloop Albert Cuypstraat.

Acties 2012• Opzetten acties waarbij bewoners betrokken

worden bij de eigen woonomgeving. • Samen met partners ontwikkelen Acaciaschool.• Moestuinproject achter de Zwaluwenstraat.

Ossenkoppelerhoek, een jaren ’60 wijk met veel groen

Expositie van Rembrandt-

schildertjes in Beekrede

De moestuin - Voedselbank

één jaar later

deelnemende kinderen. De eerste expositie

is altijd op een bijzondere locatie. Dit jaar was

dat in Beekrede, het nieuwe appartementen-

complex van Beter Wonen aan de Rombout

Verhulstlaan.

“Het stimuleren van creativiteit bij kinderen

biedt hen ook in de toekomst betere kansen.

Voor hun expositie stellen wij daarom graag

ruimte beschikbaar”, aldus wijkregisseur

Corine Steffens.

 

In totaal waren 74 prachtige schilderijen te

bewonderen in het atrium van het gebouw.

De expositie is nu bezig met de ronde langs

verschillende scholen.

bewoners en bedrijven in Almelo dit project

een warm hart toe. Daardoor is er intussen

nieuw gereedschap.

MeedoenWerken in een moestuin voor anderen...

wat voor u? Meldt u zich dan aan als

vrijwilliger bij de Voedselbank Almelo.

Het is meer dan alleen werken!

Meer informatie: Bel 06-45605996 of mail naar

[email protected]

De expositie van de Rembrandtschildertjes is woensdag 3 oktober feestelijk geopend in wooncomplex Beekrede door Peter van der Hout, alias Rembrandt van Rijn.

Het eerste jaar van het moestuinproject voor de Voedselbank zit er bijna op. RondleidingDe kinderen gaven vervolgens toelichting

aan de bezoekers. De schilderijen verbeelden

allemaal een droom van een kind. Bijvoor-

beeld een huis in de vorm van een ananas

of wonen op een onbewoond eiland.

Als aanmoediging ontvingen alle kinderen

een schilderspakket om thuis verder te

gaan met schilderen.

 

RembrandtfiëstaElk jaar exposeren de Rembrandtschildertjes

de schilderijen die zij maken tijdens de

Rembrandtfiësta. De expositie maakt een

ronde langs alle basisscholen van de

Volgens Marinus Trommel van de Voedsel-

bank Almelo, was dit vooral een proefjaar.

‘We, dat zijn het AOC, Soweco, vrijwilligers,

leren van de ervaringen zodat het volgend

jaar een nog groter succes wordt!”

De opbrengstDe voedselbank haalt in de oogstperiode

wekelijks vele kratten met groenten op.

Dit jaar was de oogst van courgettes, krop-

sla en boerenkool erg succesvol. Klanten

van de Voedselbank vonden de groenten in

hun pakket. Helaas werd ons gereedschap

een keer gestolen. Gelukkig dragen veel

De toekomst van de

Albert Cuypstraat

Wilt u, als vrijwilliger, uw ideeën over de

toekomst van de Albert Cuypstraat met

ons delen? Neem dan contact op vóór

eind december met Corine Steffens,

wijkregisseur. Dat kan per e-mail naar

[email protected] of bel

naar (0546) 54 64 22.

De woningen van de portiekflat aan de Albert Cuypstraat verdwijnen in 2013. Meer dan drie kwart van de bewoners is al verhuisd naar een andere woning. Beter Wonen wil graag samen met betrokkenen werken aan een nieuw plan.

Denkt u mee?Wij zoeken omwonenden en geïnteres-

seerden die hierover willen meedenken.

Ideeën van u als (wijk)bewoner zijn van

groot belang. U bepaalt mee dat wij de

juiste keuzes maken. Dat de plannen

worden gedragen, levensvatbaar zijn.

Corine Steffens wijkregisseurOssenkoppelerhoek / Beeklust 1 en 2 / Nieuwstraatkwartier

Nieuwstraatkwartier, een kleine, vooroorlogse wijk met een volks karakter

WijkspreekuurOssenkoppelerhoek

De gele

buurtbus komt

naar het Vincent

van Goghplein

Page 6: Bewonerskrant winter 2012

Beter Wonen geeft Zuidelijke

Binnenstad impuls

Nieuwbouw Bavinkstraat

van start

‘Toppers op zondag’ actief

in Wierdensehoek

laten zien. Rik Gockel, wijkregisseur van

Beter Wonen, hierover: “Er liggen kansen

om dit deel van de binnenstad beter te

ontwikkelen. Waarbij er meer dynamiek

ontstaat. Dat is goed voor de winkeliers en

de bewoners. Een door meerdere partijen

gedragen uitvoeringsprogramma geeft een

positieve impuls ook aan de leefbaarheid

en de verhuurbaarheid van woningen.”

Nieuwe geïnteresseerden kunnen contact

opnemen met het Klantencentrum:

(0546) 54 64 64.

KeuzemogelijkhedenProjectleider Gerton Mekkelholt van

Beter Wonen: “Rond mei 2013 willen

we weten wie de nieuwe huurders zijn.

Dan kunnen we bij de afwerking van de

appartementen rekening houden met de

persoonlijke keuzes van de nieuwe

huurders.“

is lerares binnen de weekendschool en erg

enthousiast over deze groep: “Je ziet dat

de kinderen gemotiveerd zijn en echt goed

met elkaar aan de slag gaan. Sommige

kinderen komen de eerste keer nog wat

weifelend binnen, maar na een paar

zondagen plooien ze helemaal open.”

Een prachtig initiatief dat Beter Wonen van

harte ondersteunt. De jeugd heeft per slot

van rekening de toekomst!

De nieuwbouw aan de Bavinkstraat, de tijdelijke invulling van het terrein bij de Oude Veemarkt en de verfraaiing van enkele panden aan de Grotestraat zijn de eerste zichtbare impulsen.

In november is gestart met de bouw van 20 seniorenwoningen aan de Bavinkstraat. De weekendschool ‘Toppers op zondag’ startte vorig jaar in Almelo. Kinderen

van 10 tot 14 jaar bezochten bedrijven en organisaties en werkten aan talent-ontwikkeling. Kinderen uit verschillende buurten die een extra beetje motivatie goed kunnen gebruiken.

Wat leeft er?De afgelopen maanden zijn gesprekken

gevoerd met bewoners, ondernemers,

gemeente en zorgpartijen over dit deel van

het centrum. Doel van deze gesprekken is

het gezamenlijk formuleren van een nadere

visie op dit gebied en nog belangrijker, een

uitvoeringsprogramma. We willen u hier in

de volgende bewonerskrant wat meer van

In de bewonerskrant (herfst-editie) stond

een impressie van dit project. Hier zijn

veel enthousiaste reacties op binnen-

gekomen. De aannemer is op dit moment

bezig met de fundering. Eind 2013 leveren

we de woningen op.

Start verhuurIn het eerste kwartaal van 2013 starten

we met de verhuur van de woningen.

Mensen die hun interesse kenbaar hebben

gemaakt, ontvangen automatisch bericht.

Dit schooljaar is de weekendschool actief in

de Wierdensehoek. Op zondag 4 november

tekenden ongeveer 20 kinderen een

‘contract’. Zij bevestigden daarmee dat zij

zich gedurende twintig zondagen graag

willen inspannen. De kinderen maken kennis

met diverse beroepen, leren Almelo beter

kennen, doen presentaties over diverse

thema’s, maken met elkaar een gezonde

lunch en gaan op excursie. Karen van der Wal

Visie• Betrokken zijn bij de ontwikkeling en

uitvoering van het binnenstadsplan.• Versterken van het gebied Grotestraat Zuid,

herkenbaarheid.• Aantrekkelijke woonmogelijkheden voor

senioren ontwikkelen.• Martonderzoek woonbehoefte.

Visie• Door verkoop van woningen een goede sociale

balans in de wijk ontwikkelen. • Opzetten van sociale projecten om te zorgen

dat de Aalderinkshoek een vitale wijk blijft. Samen met partners en bewoners.

Visie• Fysiek, qua woningen, is de wijk grotendeels

op orde. • Verbeteren sociale balans in de wijk. • Toevoegen van seniorenwoningen zodat

mensen ook op hogere leeftijd in de eigen wijk kunnen blijven wonen.• Toevoegen van zorgwoningen zodat mensen

met een beperking naar wens kunnen wonen.

Acties 2012• Tijdelijke invulling vinden voor

Oude Veemarkt/Grotestraat Zuid.• Bouwen seniorenappartementen aan

de Bavinkstraat.• Straattafel bij Korte Prinsen-/Prinsenstraat

en Bartelshoek.

Acties 2012• Opzetten acties waarbij bewoners betrokken

worden bij de eigen woonomgeving. • Plan van aanpak grootonderhoud

eengezinswoningen.

Acties 2012• Kinderproject: kinderen een aardigheidje laten

verdienen wanneer ze zich inzetten voor de wijk.

• Vormgeven nieuw wijkplatform Wierdensehoek.• Wijkmarkt: voor en door ondernemers en

bewoners uit de wijk.• Extra aandacht voor ‘schoon, heel, veilig’ aan

de Thorbeckelaan.

Binnenstad, het centrum waar de komende jaren veel gaat gebeuren

Aalderinkshoek, een jaren ‘60/’70 wijk bestaand uit eengezinswoningen, met hier en daar wat hoogbouw

Kerkelanden, een jaren ’50 wijk waar veel herstructurering plaatsvond

6

Rik Gockel wijkregisseurBinnenstad zuid / Aalderinkshoek / Kerkelanden / Kollenveld / Nijrees

AOC Oost: bloem, groene detailhandel en styling

“Kan dit zo?”

Gevelaanzicht Bavinkstraat

Page 7: Bewonerskrant winter 2012

Terugblikken en vooruitkijken

meer toezicht vanuit de gemeente. Sombere

vooruitzichten. Dat vraagt creativiteit,

inspanning en keuzes maken! Samen met u

willen we er het komende jaar de schouders

onder zetten om de goede dingen te doen

voor Almelo.

In het vertrouwen dat we samen sterk staan, wensen we u plezierige feestdagen toe.

Mede namens alle medewerkers van

Beter Wonen,

Peter van der Hout, directeur/bestuurder

December is de maand waarin we het afgelopen jaar overdenken en alvast vooruitkijken naar het komende jaar.

In 2012 hebben we als Beter Wonen hard

gewerkt aan de professionalisering van

onze dienstverlening om u nog beter van

dienst te zijn. Ook zijn grootonderhoud-

projecten uitgevoerd en nieuwbouwwoningen

opgeleverd, we waren actief in de wijken.

De vraag is: kunnen we daarmee doorgaan in 2013?Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet

belooft veel veranderingen voor de corpo-

raties en haar huurders. Extra heffingen,

inkomensafhankelijke huurverhogingen en

7

lol van het spelen met anderen te delen.

Er komen groepen uit heel Nederland en de

samenstelling is gemêleerd. In 2013 vindt

alweer de 4e editie van dit volleybaltoernooi

plaats.

Iets teruggevenErkan: “Vanuit mijn Turkse achtergrond

voel ik mij gedreven om de handen uit de

mouwen te steken. In tegenstelling tot mijn

ouders krijg ik veel kansen om mij te

ontwikkelen. Ik wil iets van die mogelijkheden

teruggeven aan de samenleving. Zodat ook

anderen kansen krijgen. Kennismaken met

mijn omgeving vind ik belangrijk. Weten

waarom mensen zijn zoals ze zijn en doen

zoals ze doen. Ik ben dankbaar dat ik

gezond ben en een eigen bedrijf kan starten,

voor mijn familie en vrienden die me steunen

en voor de mensen waarmee ik werk.

Die dankbaarheid is mijn motor om verder

te werken aan bruggen bouwen in deze

samenleving.”

Erkan Dinc, een bewoner aan de J. van Campenstraat. Geboren en getogen in Nederland, voelt zich Turk. Enthousiaste deelnemer aan de burendag op 22 september. Hij bood daar thee aan die getrokken werd in een typisch Turkse theepot van koper, gestookt op houtskool. Dat smaakte veel mensen goed.

Twee culturenErkan is een bevlogen, enthousiaste en

ondernemende jongeman. In hem verenigen

zich twee culturen, de Turkse en de Neder-

landse. Bij alles wat hij doet, ervaart hij die

twee invloedsferen. Bij het naar school gaan,

bij zijn HBO studie commerciële economie,

bij de opbouw van zijn eigen bedrijf: Regio

Tuinhout. De Turkse cultuur, waarin hij vanaf

zijn geboorte geworteld is door zijn opvoeding

klinkt diep in hem door. De Nederlandse

cultuur waarin hij zijn toekomst opbouwt.

SamenbrengenVanuit de achtergrond van die twee invloed-

sferen vindt hij het belangrijk om bruggen te

slaan, om mensen te ontmoeten en samen

te brengen. Daar is de burendag een mooi

voorbeeld van. Dat komt ook terug in de

amateur volleybalclub: Turkisch delight, waar

hij, samen met zijn broer en enkele vrienden,

deel van uitmaakt. Zij organiseren vanaf

2010 een volleybaltoernooi in Almelo, om de

Afstand overbruggen

Erkan Dinc op

de Burendag

Het merendeel van de respondenten is

tevreden en leest de krant helemaal of

grotendeels. De score is een 7,8. Bewoners

willen wel graag wat meer weten over

onderhoudsplannen en nieuws uit eigen

buurt of straat. We kijken hoe we hieraan

invulling kunnen geven.

De winnaars van een waardebon (€ 25)

ontvingen schriftelijk bericht.

• dhr. L. de Groot, Karelia • dhr. en mw. Feste, Th. Ainsworthlaan • dhr. G. Maatjes, De Buizerd• mw. Rotteveel, Nachtegaalstraat• mw. Hoogenboom, De IJsduiker

Resultaten enquête

bewonerskrant

Ruim 130 bewoners hebben de enquete over de Beter Wonen krant ingevuld. Daar zijn we heel blij mee. Onze hartelijke dank.

Beter Wonen verhuurt diverse woningen die

bereikbaar zijn voor een breed publiek.

De woningen liggen in verschillende wijken.

Een groot deel van deze woningen is gelijkvloers.

Ze zijn beschikbaar voor mensen van 55 jaar of

Gelijkvloerse woningen per direct te huurouder. In een aantal complexen is een huismeester

aanwezig.

Nieuwsgierig? Kijkt u dan op www.beterwonen.nl

of bel (0546) 54 64 64. U kunt ook langskomen in

de woonwinkel.

Wij ontmoeten u graag in de woonwinkel

Page 8: Bewonerskrant winter 2012

Door Henny A. Westerik, voorzitter

Nieuws uit corporatielandDe invoering van de “gluurverhoging” in 2012

is uitgesteld. Dit is de extra huurverhoging

van 5% voor huurders met een inkomen

vanaf € 43.000,-.

De minister wil deze verhoging per 1 januari

2013 invoeren. Dat betekent dat praktisch

gezien deze extra huurverhoging pas

mogelijk wordt per 1 juli 2013.

De Woonbond is fel gekant tegen inkomens-

afhankelijke huurverhogingen omdat er

voor mensen met een bescheiden midden-

inkomen nauwelijks alternatieven zijn op

de koopmarkt of in de vrije huursector.

Deze vorm van huurverhoging betekent

inbreuk op de privacy van huurders, omdat

de Belastingdienst inkomensgegevens aan

verhuurders moet verstrekken.

Herstructurering SHBWWe denken na over de vraag hoe wij de

contacten met onze achterban kunnen

verbeteren. We denken aan het organiseren

van themabijeenkomsten, het houden van

enquêtes, inzetten sociale media enzovoort.

Bewoners- en huurdercommissies vormen

daarbij een belangrijke schakel.

Onze doelstelling is: een goed contact/

netwerk opbouwen met onze

achterban.

Binnen de SHBW is een werkgroep

ingesteld voor de verdere

uitwerking van de

herstructurering en voor het

aanleveren van concrete

voorstellen.

Gemeentelijke belastingheffingIn de begrotingsbehandeling 2013 van de

gemeente Almelo is voorgesteld het rioolrecht

om te zetten van een gebruikers- naar een

eigenarenheffing. Dit betekent dat deze

aanslag voor rekening komt van de Woning-

corporaties. Beter Wonen kan dit niet direct

doorberekenen aan de huurders. Het bete-

kent een extra kostenpost voor de corporatie.

Daardoor zijn er minder middelen beschik-

baar voor vernieuwende investeringen.

Uiteindelijk merkt de huurder dit ook. Dit kan

en mag niet de bedoeling zijn van deze

nieuwe wijze van heffing. Daarom heeft het

Dagelijks Bestuur (DB) van de SHBW een brief

geschreven aan het College en de raads-

fracties van de Gemeente Almelo waarin zij

zich afvraagt of de Gemeente de reikwijdte

van het voorgenomen beleid wel overziet.

Het DB van de HAR (St. Joseph) heeft dit

schrijven mede ondertekend.

StudiemiddagDe jaarlijkse studiemiddag had als thema

“Ontwikkelingen in onze (buiten-)wereld als

Nieuws van de SHBW

8

corporatie”. Aan de orde kwamen: het

Brusseldossier, herziening Woningwet en de

Vestia-affaire evenals lokale en regionale

ontwikkelingen zoals de Twentse Woonvisie.

Kortom: Interessante en voor de SHBW

relevante zaken.

Algemeen BestuurIn de AB vergadering van oktober is de heer

J. van Selm geïnstalleerd als nieuw AB-lid.

NieuwjaarsreceptieOp maandag 7 januari 2013 vindt onze

nieuwjaarsreceptie plaats in de kantine

van Beter Wonen. Vanaf 19.30 uur zijn

huurders- en bewonerscommissies en

andere belangstellenden van harte

uitgenodigd om met ons het glas te heffen

op een goed huisvestingsjaar 2013.

Tot slotHet bestuur van de SHBW wenst U prettige

kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en

een voorspoedig 2013 toe met veel

woonplezier!

Beter Wonen infoBezoekadres

Klimopstraat 2A, 7601 SH Almelo

Klantencentrum: (0546) 54 64 64

www.beterwonen.nl

Openingstijden Woonwinkel / Klantencentrum

ma t/m vr: 8.00 tot 17.00 uur

ReparatiesU kunt een reparatieverzoek indienen

via [email protected].

Deze verzoeken nemen we tijdens

kantooruren in behandeling.

Daarnaast zijn we telefonisch

bereikbaar voor reparaties via

nummer (0546) 54 64 64.

Ook buiten kantooruren.

Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen (SHBW)SHBW behartigt de belangen van

huurders op beleidsniveau:

www.shbw.zijnwij.nl

KlachtencommissieKomt u er niet uit met een medewerker

en/of (team)manager van Beter Wonen

bij een klacht over de dienstverlening,

dan kunt u terecht bij de onafhankelijke

klachtencommissie, postbus 327,

7600 AH Almelo.

ColofonDe bewonerskrant is een uitgave van

Beter Wonen.

Oplage: 7200 exemplaren.

Teksten: Team Communicatie Beter Wonen.

Fotografie: Michel Coumans,

Niki Polman.

Ontwerp en opmaak: Digidee Ontwerpstudio, Enschede.

Drukwerk: Lulof Druktechniek, Almelo.

revalidatie en topsporttraining. Er komen

ook de allerbeste computers om mee te

gamen en alle razend populaire tactische

games als Warfare, call of duty black opps

2 en vele anderen.

• Stadsboerderij Beeklust van de TZC: Hier

werken mensen met een verstandelijke

beperking. Zij verzorgen de dieren,

Als corporatie leveren we, zonder tegenprestatie, een bijdrage aan de Almelose samenleving. We ondersteunen jaarlijks in natura en/of via geld een aantal activiteiten van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor inwoners. Daarbij kiezen we vooral voor bijzondere aandachtsgroepen zoals jongeren of mensen met een verstandelijke beperking.

Deelname in 2012Dit jaar zetten medewerkers van Beter

Wonen zich in voor:

• FUN IE FIT bij het meester Siebelinkhuis

van Stichting de Klup Twente: Hier kunnen

mensen met computerprogramma’s

bewegen. Van leuke games als WII en

Kinect, tot uitgekiende programma’s voor

Tijdens de studiemiddag

FUN IE FIT in

aanbouw en

onderhoud van

Stadsboerderij

Beeklust

onderhouden het terrein en verkopen

leuke cadeau’s in het winkeltje.

• Toppers op zondag (zie verder in dit blad).

• Scoop Straatspeeldag en Scoop

zomerwijkweken/huttenland: Twee

activiteiten waarbij kinderen heerlijk vrij

kunnen spelen, zich creatief kunnen

uitleven.

• Dimence Dagactiviteitencentrum De Klimop

(zie verder in dit blad).

Dit zijn klussen die ertoe doen en daardoor een groot gevoel van tevredenheid oproepen! Ook in 2013 willen we ons hier weer voor inzetten.

Beter Wonen bouwt mee aan…

KlantenpanelOp 15 november boog een enthousiast

klantenpanel bij Beter Wonen zich over

de vraag: wat verhoogt de kwaliteit

van de woning?

Betrokken en open formuleerden de

panelleden hun mening over oude

radiatoren, de gezelligheid en lage

kosten van gevelkachels, schuttingen

en de rol van Beter Wonen daarbij.

Tip van de avond: om bij verhuizingen

beter te kijken naar mogelijke over-

names en/of hergebruik. Ook als er

niet meteen een nieuwe huurder is.

“Met deze input van huurders zijn we

blij. Waarvoor dank!”, aldus Janine

Verhoef, adviseur Communicatie.