Moment Winter 2011-2012

of 32 /32
Wat verandert er in 2012? Spelen om te leren De feestdagen... 2 x anders! Eerste hulp bij winterhuid Health- & Lifestyle-magazine van CM Limburg DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI Moment WINTER 2011 Win tickets voor de winter-Efteling (p.24)

description

Ledenmagazine CM Limburg

Transcript of Moment Winter 2011-2012

Page 1: Moment Winter 2011-2012

Wat verandert er in 2012?

Spelen om te leren

De feestdagen... 2 x anders!

Eerste hulp bij winterhuid

Health- & Lifestyle-magazine van CM Limburg DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI

MomentWINTER 2011

Win tickets voor de winter-Efteling (p.24)

Page 2: Moment Winter 2011-2012

FITS ALLSIZES

STRAFFE JONGERENVAKANTIES

ZOMER 2012

ZOEK & BOEK OP KAZOU.BE

310972_AFF_KAZOU_A4.indd 1 17/11/11 10:02

02 Moment

Boeken kan vanaf 15* januari

2012!*Jomba-vakanties:

boeken kan vanaf 18 januari

2012

Page 3: Moment Winter 2011-2012

FITS ALLSIZES

STRAFFE JONGERENVAKANTIES

ZOMER 2012

ZOEK & BOEK OP KAZOU.BE

310972_AFF_KAZOU_A4.indd 1 17/11/11 10:02

Inhoud

12

04

Winter 2011

Wat verandert er in 2012?

Spelen om te leren

04 Wat verandert er in 2012?

12 Spelen om te leren

15 Kies de juiste skihelm

15 De feestdagen... 2 x anders!

22 Eerste hulp bij winterhuid

25 Agenda

22Eerste hulp bij winterhuid

Vraag & Antwoord

Hoestsiroop of honing?

Moment 03

Volgens een Amerikaans onderzoek is honing* een beter en gezonder alternatief voor de hoest dan de klassieke hoestsi-roop. De Amerikaanse wetenschappers deden een onderzoek bij 105 kindjes ouder dan twee jaar die door hun hoest niet konden slapen. De kinderen werden ingedeeld in 3 groepen: een groep kreeg honing, een andere groep kreeg een medici-nale hoestsiroop (met dextromethorfan) en de laatste groep kreeg niets. Wat bleek? De kindjes die honing of hoestsiroop innamen sliepen het best. Hieruit blijkt dat honing zeker niet moet onderdoen voor hoestsiroop. En aangezien hoestsiroop nogal omstreden is, kiezen we misschien beter voor honing? Over het effect van honing op het gebit van uw kleine spruit werd in het onderzoek in alle talen gezwegen…

* In het onderzoek maakten ze gebruik van boekweithoning. Deze is donker van kleur en heeft een uitgesproken smaak.

Bron: Test Gezondheid

Page 4: Moment Winter 2011-2012

Wat verandert er in 2012 ?*

Je betaalt per lidboekje een CM-ledenbijdrage van 5 euro per maand.

In ruil krijg je een ruim pakket voordelen en diensten!

Op 1 januari 2012 stelt CM je een aantal vernieuwingen voor:

• Ieder CM-lid heeft recht op 15 euro Sportvoordeel

• Iedereen heeft recht op een tussenkomst oogzorg

• Thuiszorgpatiënten kunnen na door- verwijzing beroep doen op ergobegeleiding van de dienst ‘Thuis blijven wonen’

• CM-leden krijgen korting op het reisaanbod van OKRA: jaarlijks 30 euro op de eerste reis,15 euro op volgende reizen

• Bepaalde invaliden genieten een extra inhaalpremie

• Voor radio- of chemotherapie kunnen via de dienst Ziekenvervoer taxiritten aangevraagd worden

• Jonge ouders ontvangen een waardevol peuterpakket

Jouw voordelen als CM-lid

04 Moment

Page 5: Moment Winter 2011-2012

*Dez

e pu

blic

atie

hee

ft e

en in

form

atie

ve w

aard

e. V

oor

een

gede

taill

eerd

e om

schr

ijvi

ng v

an d

e re

chte

n en

plic

hten

van

de

lede

n en

het

zie

kenf

onds

zij

n al

leen

de

sta

tute

n re

chts

geld

ig.

De

voor

dele

n ge

lden

ond

er v

oorb

ehou

d va

n go

edke

urin

g do

or d

e Co

ntro

ledi

enst

voo

r de

Zie

kenf

onds

en.

Jouw voordelen als CM-lid

Moment 05

Op de volgende bladzijden staan enkele CM-voordelen in de kijker. Het volledige overzicht vind je op www.cm.be en in een overzichtsbrochure die je vanaf januari kan afhalen in je CM-kantoor.

Page 6: Moment Winter 2011-2012

Skoebidoe,de CM-kinderservice

Registreer je op www.cm.be/skoebidoe en download je bon voor eengratis zwangerschapsagenda.

Je hebt recht op drie maanden gratis uitleen* van een aerosolapparaat, afkolf-toestel en babyweegschaal. Voor ieder

product afzonderlijk heb je recht op de drie gratis maanden. Je kan hiervoor terecht in de CM-Thuiszorgwinkel of bij het Wit-Gele Kruis.

* Voorwaarde: degene voor wie het uitgeleende product bestemd is, is CM-lid (bij ontlening van een afkolftoestel is de moeder lid, bij ontlening van een babyweegschaal en een aerosolapparaat is het kind lid) Uitleen aerosolapparaat is mogelijk voor kinderen tot 3 jaar.

06 Moment

Een goede start voor jonge gezinnen

Nergens meer voordelen dan op www.cm.be/skoebidoe

Van zwangerschap tot kleuter, de juiste voordelen op het juiste moment. Als jonge ouder is www.cm.be/skoebidoe jouw virtuele place to be. Registreer je nu en geniet van exclusieve CM-promoties bij DreamLand, DreamBaby, CM-Thuiszorgwinkel, Standaard Boekhandel …

CM kinderservicekinderservice

AD_skoebidoe2011_210x285.indd 1 4/07/11 10:55

Bij zwangerschap of geboorte kan een kraamhulp je on-dersteuning bieden. De kraamhulp komt je thuis met raad en daad bijstaan: bij de verzorging van je baby, huishoude-lijke taken, de opvang van je andere kinderen…

CM betaalt 4 euro terug per uur kraamhulp, tot 30 uur per CM-ouder. Voor een gezin kan dit voordeel dus oplopen tot 240 euro!

Gratis zwangerschapsagenda

Terugbetaling kraamhulp

www.cm.be/skoebidoe

Gratis uitleen

Page 7: Moment Winter 2011-2012

Ben je papa of mama geworden? CM schenkt je een waardevol baby-geschenk, zowel bij geboorte als bij adoptie.

Je hebt de keuze uit liefst vier mogelijkheden:Een geschenkpakket ter waarde van 175 euro per

CM-ouder in de CM-Thuiszorgwinkel.

OFEen luierpakket ter waarde van

175 euro of 350 euro (als beide ouders CM-lid zijn). Het luierpakket van 350

euro komt overeen met een voor-raad voor ongeveer negen maan-den.

OFEen waardebon voor DreamLand of DreamBaby ter waarde van 160 euro

per CM-ouder.

OFHeb je liever geld op je bankre-kening? Bij die keuze krijg je van CM 130 euro (per CM-ouder).

Beide ouders CM-lid?

Elke ouder kiest een CM-babygeschenk!

Moment 07

Je kind is ziek en jij moet werken? CM zorgt voor oppas door een gebrevetteerde helpster, bij jou thuis. Voor deze oppasdienst betaal je slechts 1,75 euro per uur. Om oppas aan te vragen bel je het nummer 011 280 290 (als je belt vóór 12 uur van maandag tot vrijdag dan is oppas vanaf de eerstvolgende werkdag mogelijk). Thuisoppas is mogelijk voor kinderen t.e.m. 12 jaar.

Nieuw: is je kindje aangesloten bij CM? Voor alle geboor-tes vanaf 1 januari 2012 biedt CM je een peuterpakket aan met luiers en verzorgingsproducten voor peuters. Een waardebon voor dit peuterpakket ontvang je automatisch. De waarde-bon kan je in een CM-Thuiszorgwinkel gebruiken.

Als je kindje op jouw lidboekje staat en jij aangesloten bent bij een hospitalisatieverzekering van CM (CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaal-fix of CM-Hospitaalfix Extra) dan is je kind gratis mee verzekerd tot en met het kalenderjaar waarin het twee jaar wordt.

Thuisoppas zieke kinderen

www.cm.be/skoebidoeKies zelf jouw CM-babygeschenktot 350 euro

Nergens meer voordelen dan op www.cm.be/skoebidoe

Peuterpakket

Gratis hospitalisatieverzekering

i.s.m.

Page 8: Moment Winter 2011-2012

Korting okra-vakantiesCM-leden die een OKRA-vakantie boeken, genieten jaarlijks 30 euro korting op de eerste reis. Op volgende reizen geniet je 15 euro korting.

www.okra.be

CM-Sportvoordeel 2012Alle leden die een sport uitoefenen in clubverband, in een sportcentrum of deelnemen aan een erkende jog- of zwem-initiatie hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van het inschrijvingsgeld. CM betaalt jaarlijks tot 15 euro per persoon terug.Het attest en de voorwaarden voor terugbetaling zijn terug te vinden op www.cm.be.

Wie beweegt, wordt gesponsord

Bij CM kan je rekenen op een tussenkomst bij aankoop van een bril of lenzen. Alle CM-leden t.e.m. 18 jaar hebben recht op één tegemoetkoming om de drie jaar. Deze tegemoetko-ming is gelijk aan het werkelijk betaald bedrag met een maxi-mum van 50 euro. Nieuw: voor aankopen na 1 januari 2012 bedraagt de tussenkomst voor leden vanaf 19 jaar maximum 40 euro om de vijf jaar. Om de tussenkomst aan te vragen, bezorg je de originele fac-tuur van je opticien aan CM. Let op dat de dioptrie (sterkte van brilglas of lens) op de factuur vermeld staat. Bij aankoop van een bril of lenzen met dioptrie nul of bij herstellingen is geen voordeel voorzien.

Voor refractieve laserbehandelingen ontvang je een éénma-lige tussenkomst van maximum 100 euro per oog op het per-soonlijk aandeel na aftrek van eventuele kortingen.

Dit CM-ledenvoordeel is een aanvulling op terugbetalingen vanuit de verplichte ziekteverzekering. Voor aankopen die al recht geven op een tussenkomst vanuit de verplichte ziekte-verzekering wordt geen aanvullende tussenkomst toegekend. Meer info over terugbetalingen vanuit de verplichte ziektever-zekering vind je op www.cm.be (rubriek Ziekteverzekering > Terugbetalingen varia).

Oogzorg 2012

Een glashelder CM-voordeel ... op www.cm.be

Alle CM-voordelen...

Voor alle CM-leden!

08 Moment

Page 9: Moment Winter 2011-2012

Woonadvies en ergobegeleiding De dienst ‘Thuis blijven wonen’ helpt CM-leden

om langer in de eigen woning te blijven wonen. Deze dienst biedt:

• advies in het kader van woningaanpassing, technologische aanpassingen, het gebruik van hulpmiddelen en valpreventie.

• Nieuw: vanaf 1/1/2012 biedt CM ook ergobegeleiding: (maximaal drie sessies door een ergotherapeut, waarvan

minstens één aan huis). Deze begeleiding wordt aangeboden na doorverwijzing door een ziekenhuis, een erkende woonzorgvoorziening of een CM-Thuiszorgwinkel.

Voor meer info kan je terecht bij je CM-consulent.

Extra inhaalpremie invalidenVanuit de ziekteverzekering krijgen invaliden sinds 2011 een ‘vakantiegeld’ in de vorm van de jaarlijkse inhaalpremie van 200 euro, iets waar CM jarenlang voor gepleit heeft. CM Limburg levert nog een extra inspanning. Vanaf 2012 krij-gen CM-leden met Verhoogde Tegemoetkoming die op 1 mei 2012 meer dan drie jaar arbeidsongeschikt zijn 50 euro extra inhaalpremie. CM Limburg betaalt haar rechthebbende leden automatisch de 50 euro via overschrijving, enige tijd na de be-taling van de jaarlijkse inhaalpremie.

ZiekenvervoerCM komt tussen in de kosten van ziekenvervoer. Voor drin-gend vervoer bel je naar de dienst ‘100’. CM betaalt je dan de helft terug van het wettelijk vastgelegde kilometertarief. Voor niet-dringend vervoer (ambulance, rolstoeltaxi of gewone taxi) bel je de CM-dispatching op het nummer 070 22 54 00. CM zorgt er voor dat de ambulance of (rolstoel)taxi je thuis komt ophalen. Als je met een doktersattest kan aantonen dat je al-leen liggend vervoerd mag worden, betaal je per rit zelf maxi-mum 25 euro (tussenkomst voor maximaal 4 ritten per maand). Voor taxivervoer is het persoonlijk aandeel maximum 12 euro. Nieuw: vanaf 1 januari 2012 kunnen voor radio- en/of che-motherapie ook taxiritten worden aangevraagd via de CM-dispatching. Voor meer info kan je terecht bij je CM-consulent of bel tijdens de kantooruren naar 011 28 03 67 of 011 28 04 06.

Thuis blijven wonen

CM-Fit & FunCM steunt actieve kinderen en jongeren door tegemoet te komen in de kosten van het inschrijvingsgeld voor:

• Nieuw: openluchtklassen georganiseerd door de lagere of middel- bare school

• Speelpleinwerking

• Het lidmaatschap of een vakantiekamp van een jeugdvereniging

Er kan jaarlijks tot 20 euro per persoon terugbetaald worden. Het attest en de voorwaarden voor terugbetaling zijn terug te vinden op www.cm.be.

CM-korting bij aankoop van oordoppen op maatCM-leden genieten 10 % korting bij aankoop van ‘musician earplugs’ in een Scherpesteen hoorcentrum (adressen en openingsuren op www.scherpesteen.be). Deze op maat ge-maakte oordopjes laten je toe om van muziek te genieten op een veilig niveau. De ideale keuze voor muzikanten en con-certgangers! Je oordoppen worden bij aankoop en na een jaar gratis getest op lekdichtheid. Wist je trouwens dat je in de Scherpesteen hoorcentra terecht kan voor een gratis ge-hoortest? Wil je op de hoogte blijven van actuele promoties en nieuws over gehoorbescherming? Word dan fan van Oorple-zier op facebook.

www.scherpesteen.bewww.cm.be/oorplezier

... op www.cm.be

Alle CM-voordelen...

Voor alle CM-leden!

Moment 09

Page 10: Moment Winter 2011-2012

10 Moment10 Moment

Second-O, een tweede medisch adviesSecond-O is een uniek samenwerkingsverband tussen CM en UZ Leuven voor CM-leden aangesloten bij het CM-Hospitaalplan. Kreeg je een medisch advies of een voorstel voor behandeling of ingreep van je arts, maar wil je graag een second opinion? Dan kan je beroep doen op Second-O. Een tweede advies kan je helpen bij het ne-men van een weloverwogen beslissing over de verdere aanpak van de aandoening. Dit krijg je van geneesheer-specialisten die tot de top van hun vakgebied behoren. Wens je beroep te doen op Second-O? Bel dan naar het nummer 078 159 158 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur). De kosten worden gedragen door het CM-Hospitaalplan. Je betaalt enkel een administratiekost van 30 euro.

Ga voor 1 euro naar de dokterHeb je recht op Verhoogde Tegemoetkoming of het Omnio-statuut, dan betaal je sinds 1 december slechts 1 euro voor een consultatie bij de

huisarts. Heb je geen Globaal Medisch Dossier, dan betaal je een halve euro extra. Is je huisarts geconventioneerd – m.a.w. hij

volgt het akkoord met de ziekenfondsen - wordt de rest rechtstreeks afgerekend met het ziekenfonds. Voor

huisbezoeken mag de huisarts deze rechtstreekse af-rekening ook toepassen, maar is hij dat niet verplicht.

Heb je Verhoogde Tegemoetkoming? Dat zie je op je gele klever: het eerste deel van de code onderaan de klever eindigt op een 1 (bv 121/121).

ICE, in case of emergency

Sla in je GSM onder de naam ICE (In Case of Emergency) het nummer op van de persoon die moet gecontacteerd worden in geval van nood. Deze

naam is intussen internationaal erkend. Vergeet niet om de landcode voor het nummer in te voeren (bijvoorbeeld +32 voor België). Zo kan uw ICE-

contact ook vanuit het buitenland opgebeld worden. Wil je verschillende nummers opslaan, creëer dan ICE1, ICE2, ICE3, … Dankzij ICE kunnen

hulpverleners meteen je partner, ouder, … verwittigen als je betrokken bent in een ongeval.

Page 11: Moment Winter 2011-2012

Moment 11

Hoe fit is jouw bedrijf?

Willen jij en je collega’s meer aandacht besteden aan ge-zondheid? CM helpt je graag een handje en biedt je een

gratis CM-fit meting aan. Het CM-fit team komt na afspraak langs om de nodige metingen te doen: gewicht, lengte, BMI, vetpercentage, hartslag, bloeddruk… Na afloop krijg je een beeld van je eigen fitheid en de conditie van je collega’s. Na de meting ontvang je van CM tips om een gezonde levensstijl om te zetten in de praktijk. Elk deelnemend bedrijf ontvangt bovendien een gratis mand vol overheerlijk en gezond fruit, aangeboden door Fruitsnacks.

Kan jij minstens 15 personen van je bedrijf motiveren om meer te gaan bewegen?

Schrijf je dan vandaag nog in! Info en inschrijving:

011 28 05 59 of via [email protected].

Moment 11

Naar de fitness? Probeer het gratis!Maakte jij jezelf elk jaar opnieuw de belof-te om meer te gaan sporten? Fantastisch! Ben je er tot nu toe nog niet in geslaagd of weet je niet welke sport voor jou geschikt is? Geen probleem! Ons goed voornemen is jou op weg helpen dankzij het CM Fit-nessvoordeel. In de vorm van een ‘vrijblij-vende gratis probeerweek’ en korting op een abonnement willen we de drempel verlagen om te starten met fitness als ge-zonde lichaamsbeweging. Bij een aantal Limburgse fitnesscentra kan je terecht voor een CM-abonnement aan voordeel-tarief.

Kalmeer je geest, verwen je lichaam Ontdek onze nieuwe CM-wellnessarrangementen Ontdek onze nieuwe CM-wellnessarrangementen voor 30 of 50 euro per persoon op www.cm.be. Vermeld bij re-servatie steeds dat het om een CM-wellnessarrangement gaat en vergeet je bon voorzien van je gele klevertje(s) niet mee te nemen.CM wenst je veel relaxplezier!

CM-Wellnessvoordeelbon*

* Geldig tot en met 30 september 2012.

Gele klever persoon 1 Gele klever persoon 2

Wens je op de hoogte te blijven van alle CM-diensten en voordelen, vul dan je e-mailadres in

E-mail:

Wil je eerst proberen of fitness iets voor jou is? Download de bon voor een vrij-blijvende gratis probeerweek op www.cm.be/fitnessvoordeel!

Page 12: Moment Winter 2011-2012

Games komen in de media al te vaak ne-gatief in beeld. Na de moordtocht van Hans Van Temsche werd de link tussen zijn daden en de games die hij frequent speelde snel gelegd. Toch blijkt een gamer sneller werk te vinden en is het vaak de ideale manager. De minister van onderwijs pleit zelfs voor de in-troductie van games in de klas. Games, kinder-spel of potentieel ge-vaarlijke materie? Wij vroegen het aan Valère Awouters, coördinator edutainment & gaming (lerarenopleiding) aan de Katholieke Hoge-school Limburg.

12 Moment

Spelen om te leren Over games in de klas

Page 13: Moment Winter 2011-2012

Moment 13

Spelen om te leren Over games in de klas

Is gamen populair in Vlaanderen?

Valère Awouters: “Gamen is razend populair! Vorig jaar hebben we een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat jonge-ren ontzettend veel gamen. Wat meteen opvalt is dat jon-gens opmerkelijk meer gamen dan meisjes. Bij meisjes gaat het om minder dan twee uur per week. Jongens spenderen meer dan acht uur per week achter de PC of spelconsole. Gamen komt vaak negatief in de pers. Toch blijkt uit het on-derzoek dat gewelddadige games pas op de vierde plaats staan. Jongeren spelen meer en meer racespelletjes en toch blijkt dat het aantal verkeersdoden daalt. Je moet ont-zettend voorzichtig zijn of je begint verbanden te leggen die er niet zijn.”

Is er een profiel van de gamer?

Valère: “Neen, het begrip game is zo universeel dat een pro-fiel opmaken moeilijk wordt. Sommige actoren willen ook van het begrip afraken. Piloten die worden opgeleid maken gebruik van simulaties. Die flight simulator is eigenlijk een game. Maar ook op facebook kan je games spelen. De uni-versiteit van Hasselt had een game ontwikkeld voor mensen met Multiple Sclerose. De patiënt kreeg de rol van bibliothe-caris en moest de boeken op de juiste plaats zetten. Als het game intensief gespeeld wordt is het resultaat dat patiënten zes maanden langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Iedereen is overtuigd van de kwaliteit, maar ze konden het onmogelijk de term game geven. In plaats daarvan doopten ze het ‘revalidatiesoftware’.”

Kan gamen tot een verslaving leiden?

Valère: “Alles wat fundamenteel ernstig in de maatschap-pij geïntegreerd raakt heeft ook nadelen. Wat gamen betreft komt het te vaak negatief in beeld. Wat klopt, is dat je de verslaving bij gamen vaak te laat of niet achterhaalt. Toen ik leraar was moest ik toezicht houden omdat de leerlingen die geen zin meer hadden in school te vaak in de stad rondslen-terden. Ze troepten samen en de buurt had er last van. Nu zie je bij de kinderen die niet graag naar school gaan dat ze zich terugtrekken en gamen.

Door het spelen van games krijg je een soort verslaving die geen last berokkent aan anderen. Iemand die van ’s morgens vroeg alcohol drinkt valt op. Dan merk je die verslaving ge-woon vroeger op.”

Hoe zorg je ervoor dat je kinderen op een aanvaardbare manier met gamen omgaan?

Valère: “Ik word dit jaar vijftig en ik heb hetzelfde meege-maakt met de opkomst van de PC en internet. Ik heb er mij altijd tegen verzet dat de kinderen een laptop en internet-toegang op de slaapkamer hadden. Onze PC staat thuis in de living. Heel het gezin werkt erop en we zien allemaal wat ermee gebeurt. Het blijft tenslotte de verantwoordelijkheid van de ouders. Wat is aanvaardbaar? Is gamen goed? Ja, als het gekaderd wordt in een totaal opvoedingspatroon. Mag sport ten koste gaan van gamen? Neen. Moet er ’s nachts gegamed worden? Neen. Kinderen hebben recht op opvoe-ding en begeleiding. Negatief zou je het controle kunnen noemen. Jaren geleden zei een lector al dat je de 24 uur van een student kan indelen in drie groepen van acht uur: nacht-rust, studietijd en ontspanning. Dat laatste kan gamen bevat-ten, maar even goed eten, televisie kijken, sporten, … Als je die drie maal acht bewaakt is er geen probleem. Geef je je nachtrust op om te gamen, dan uiteraard wel. Op alle games staat trouwens een PEGI-code (een leeftijdsgrens, zoals bij films e.d., nvdr). De meeste ouders geven hun kinderen zelf games waarvoor ze eigenlijk nog niet oud genoeg zijn. Maar ik neem het ook op voor de ouders, want het gaat over media die niet bestonden toen wij jong waren. Eigenlijk zou er een cursus ‘gamen voor (groot)ouders’ moeten bestaan. Je kan trouwens heel vroeg beginnen gamen, dat is geen enkel pro-bleem. Er bestaan prachtige spelletjes voor kleuters. Bob de Bouwer leert je bijvoorbeeld hoe je zijn werkbank moet op-ruimen. Het is alleen aan jou om te bepalen wat kan en niet.”

Welke vaardigheden ontwikkel je dankzij het gamen?

Valère: “Je leert snel beslissingen nemen, je weerstand verhogen want je wordt al eens uitgeschakeld, je leert sa-menwerken en teams vormen, communicatief optreden, …

Valère Awouters, Coördinatoredutainment en gaming

Ik neem het ook op voor de ouders, want het gaat over media die niet bestonden toen wij jong waren. Eigenlijk zou er een cursus ‘gamen voor (groot)ouders’ moeten bestaan.

Page 14: Moment Winter 2011-2012

14 Moment

Games komen ook tegemoet aan de cognitieve multimedia theorie. Die zegt dat mijn generatie leerde op basis van het geschreven woord. Daar is absoluut niets mis mee. Maar er is ook niets mis met gebruik maken van de vooruitgang van de technologie. Een mooi voorbeeld hiervan is een game genaamd ‘Immune Attack’. Het wordt gebruikt om vrij jonge kinderen die vernemen dat ze kanker hebben te laten zien wat de ziekte inhoudt. Uit onderzoek is gebleken dat kinde-ren die het spel gespeeld hebben een veel grotere weer-stand hebben en makkelijker de strijd met kanker aangaan. In het spel dalen ze af in het menselijk lichaam en gaan ze er zelf de kankercellen bestrijden. Je kan deze info ook terug-vinden in een boek, maar als je dat in 3D ziet heeft het meest-al meer impact. Lezen en het zich voorstellen is slechts voor een klein deeltje van de mensen gelijkwaardig. De meeste kinderen hebben extra behoefte aan visuele ondersteuning. Dat is net waar die cognitieve multimedia theorie op focust.”

Jullie willen games graag integreren in het onderwijs?

Valère: “Dat klopt. In de VS zijn er verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat het werkt. Wat het voor ons moeilijk maakt, is dat er in Vlaanderen nog niet veel games beschikbaar zijn die je kan integreren in het lespakket. Daarom zijn we zelf games gaan ontwikkelen. Onlangs hebben we ‘Finding Europe’ gemaakt voor de provincie Limburg. Hiermee leren jongeren Europa ontdekken. Het spel bevat geen geweld, maar je moet wel opdrachten uitvoeren, een bepaalde score behalen, etc. Er zitten m.a.w. elementen in die het spannend en uitdagend maken. De Alfred Nobel organisatie stelt wel een aantal games gra-tis ter beschikking die gemaakt zijn voor lessen van 50 minu-ten. Er gebeurt wel wat, maar je merkt dat het een proces is dat geleidelijk zal evolueren. De leerkrachten moeten er ook in geloven. Anders werkt het niet. Je kan een leerkracht niet verplichten om met games te werken. Als we binnen 30 jaar een werkelijke verandering hebben kunnen realiseren, heb-ben we met z’n allen goed gewerkt.”

Staan de leerlingen zelf te springen om met de games aan de slag te gaan in de klas?

Valère: “Ze staan er zeker voor open, maar je moet weten wat je ze moet aanbieden. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen

games leuker vinden dan een reguliere doceerles, zolang je niet probeert om de entertainment games te imiteren. Die bewaren ze wel voor in hun vrije tijd. Een prachtig voorbeeld van een goed game is Palestine. Dat is een bekroond game, als resultaat van een doctoraat. Het spel bevat work sheets voor de leerkrachten, opdrachten voor de leerlingen, etc. De leerlingen worden als journalist in Palestina gedropt. De bedoeling is dat ze alle betrokken partijen in het conflict in-terviewen om zo zicht te krijgen op de situatie. Tegelijkertijd moeten ze er natuurlijk voor zorgen dat ze zelf niet neerge-schoten worden. De leerlingen moeten artikels schrijven en ze naar hun thuisbasis sturen. Dit spel wil de jongeren informeren over wat er ter plaatse gebeurt. Palestina haalt elke week het nieuws, maar de meeste leerlingen weten niet waar het over gaat. Een stuk van het conflict dateert natuur-lijk van voor hun tijd.”

Zijn er nog gelijkaardige voorbeelden?

Valère: “Ja, tuurlijk. CAVA is nog een mooi voorbeeld. Het staat voor Changing Attitudes to dating Violence in Ado-lescents. Een game kan vaak iets teweegbrengen wat het traditioneel onderwijs niet kan. Hier gaat het concreet over jongeren die uit gewelddadige ouderparen komen. Eens zij zelf aan een eerste relatie beginnen, nemen ze dat geweld vaak mee. Je kan moeilijk een klas binnenstappen en vragen wiens moeder onlangs nog slaag heeft gekregen van papa? Je kan er geen open communicatie over opzetten, maar je kan de jongeren wél een spel laten spelen waarin ze positie-ve impulsen krijgen. Ik ben benieuwd naar de komende tien jaar, wanneer we de langetermijneffecten kunnen meten.”

Op zoek naar educatieve games voor je kinderen? Surf eens naar www.nobelprize.org/educational/

TIP

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen games leuker vinden dan een regulieredoceerles, zolang je niet probeert om de entertainment games te imiteren.

“(gam

e Pa

lest

ine)

(gam

e Pa

lest

ine)

(gam

e Pa

lest

ine)

Page 15: Moment Winter 2011-2012

Moment 15

Elk jaar opnieuw raken duizenden mensen be-trokken bij ongevallen op de skipiste. Hoewel ver-stuikingen en breuken het meest voorkomen, draait het bij ernstige of fatale ongelukken meestal om hoofdletsels. Een goede skihelm dragen is daarom een must. Bovendien is de skihelm van vandaag best cool en past hij per-fect bij de rest van je ski-uitrusting. Wij geven je alvast enkele tips voor de aankoop van jouw perfec-te skihelm.

De veiligheid is nog steeds prioritair. Controleer dus steeds of de helm voldoet aan de (Europese) veiligheidsnorm.

Zorg dat de helm goed past. Hij mag niet spannen maar ook niet te los zitten. Let ook op de pasvorm! Soms heeft de helm wel de juiste maat, maar heeft hij niet de juiste vorm voor jouw hoofd.

Pas de helm steeds samen met je skibril. Het geheel moet goed passen en mag nergens knellen.

Kies de juiste skihelm!

Let op de sluiting. Die moet je met je skihandschoenen makkelijk open en dicht krijgen.

Vervang je helm zeker na een zware val. De structuur kan beschadigd zijn zonder dat je er op het eerste gezicht iets aan ziet. Had je het geluk niet betrokken te raken bij een valpartij, ook dan is het belangrijk om elke vijf jaar een nieuwe helm te kopen.

Een muts kan nooit een helm vervangen.

Leer je kind van kleins af aan dat een helm nuttig is. Let erop dat je geen helm op de groei koopt. De meeste helmen zijn verstel- baar en gaan dus sowieso een aantal jaren mee. Zorg er ook voor dat de helm comfortabel is en dat je kind deze graag draagt. Het helpt om je kroost zelf de kleur van hun helm te laten kiezen!

SKIËN EN SNOWBOARDEN MET KAZOU?

VERPLICHT MET HELM!

TIPHulp nodig bij het kiezen van de juiste skihelm? ANWB deed de test! Google even ‘anwb skihelm’!

Vertrek je binnenkort op skivakantie met Kazou, de jeugddienst van CM?

Dan is het dragen van een helm tijd

ens het skiën of snowboarden verplicht!

Een goede helm is natuurlijk

niet goedkoop. Daarom krijg je als Kazou-

vakantieganger een VIP behandeling bij AS-Adventure.

Voor de prijs van 35 euro (i.p

.v. € 60) kan je een stevige,

veilige én hippe skihelm van Alpina aanschaffen.

Na inschrijving voor een skivakantie, zal je bij je bevestigingsbrief

een voucher vinden waarmee je langs kan gaan

bij één van de A.S. Adventure winkels

in jouw buurt.

Page 16: Moment Winter 2011-2012

16 Moment

Boek nu het

CM-springkasteelPlant jouw vereniging, school, buurt… een evenement of geef je een (verjaar-dags)feestje, babyborrel… en ben je nog op zoek naar kinderanimatie? Boek dan nu het CM-springkasteel voor slechts 50 euro! Wij zorgen ervoor dat het bij jullie geplaatst wordt.

Werk aan je geluk!Wil je zelf werken aan je geluk? Het Pluk-je-Geluk-doeboekje daagt je uit met

informatie, tips en doe-opdrachten en leert je werken aan geluk en aan je mentale veerkracht.

Voor CM-leden is het boekje gratis (exclusief verzendingskosten), niet-leden betalen 1,50 euro (exclusief verzendingskosten). Bestellen kan via

www.plukjegeluk.be of www.cm.be (doorklikken naar ‘publicaties’, bovenaan rechts op de homepage).

16 Moment

CM verloot 50 GrATIS toegangstickets Vul vóór 16 januari 2012 het wedstrijdformulier in op www.cm.be (nieuwsflash) of stuur een mailtje met de vermelding ‘baby en mama’ én je naam, adres, (GSM)nummer en rijksregister-nummer naar [email protected]. De win-naars worden persoonlijk verwittigd. Beschik je niet over internet, dan kan je een briefkaart voorzien van ‘baby en mama’, een gele klever en je (gsm)nummer sturen naar het redactieadres.

ZATERDAG 4 ZONDAG 5 FEBRUARI 2012 GRENSLANDHALLEN HASSELT Gouverneur Verwilghensingel 70 - Hasselt

Telkens van 10-17.30 u.www.kinderbeurs.beinfo: gil claes productiestel 014/26 48 41

Kortingskaart: waarde 8 euro2 euro korting p.p. op normale toegangsprijs van 7 euro geldig voor max. 4 personenniet cumuleerbaar met andere kortingen

ZATERDAG 11 ZONDAG 12 FEBRUARI 2012 BEURSHALLE BRUGGEHauwerstraat 2 - BruggeOntdek baby en mama 2012, de hippe baby- en

kinderbeurs voor hedendaagse mama’s en papa’s. Maak kennis met de nieuwste producten, verzamel staaltjes en kortingsbonnen en vergeet zeker niet

langs te komen op de CM-stand!

BABy EN MAMA, 4 EN 5 FEBrUArI 2012, GrENSLANDHALLEN HASSELT

MEEr INFO OP WWW.KINDErBEUrS.BE

Wens je het springkasteel alvast te reserveren of wil je graag wat meer info? 011 28 05 59 of [email protected].

Slechts50 Euro

Page 17: Moment Winter 2011-2012

Moment 17

Was je handenDe winter staat voor veel gezinnen gelijk aan snotneuzen, hoestbui-en en een griepje. Om het kwaad zoveel mogelijk te bestrijden is je handen wassen dé boodschap. Kinderen die hun handen goed en vaak wassen worden namelijk minder snel verkouden en lopen min-der snel een griep of darminfecties op. Kinderen wassen hun handen best vóór het eten, nadat ze naar het toilet zijn geweest, na het snui-ten, niezen of hoesten en na het spelen.

(bron: Klasse voor ouders, oktober 2011)

Leer je kinderen hun handen wassen met de handige handenwas-kaartjes, te downloaden op www.klasse.be/ouders/klikenprint.

Moment 17

ZATERDAG 4 ZONDAG 5 FEBRUARI 2012 GRENSLANDHALLEN HASSELT Gouverneur Verwilghensingel 70 - Hasselt

Telkens van 10-17.30 u.www.kinderbeurs.beinfo: gil claes productiestel 014/26 48 41

Kortingskaart: waarde 8 euro2 euro korting p.p. op normale toegangsprijs van 7 euro geldig voor max. 4 personenniet cumuleerbaar met andere kortingen

ZATERDAG 11 ZONDAG 12 FEBRUARI 2012 BEURSHALLE BRUGGEHauwerstraat 2 - Brugge

voordeelbon ter waarde van

-15%korting bij aankoop van

een stappenteller

Geldig in de Limburgse CM-Thuiszorgwinkels.

Eén bon per aankoop, niet cumuleerbaar met andere

acties, voordelen of kortingen.Enkel originele bonnen

worden aanvaard

van 01.01.2012 t.e.m. 31.03.2012.

THUISZORGWINKELkwaliteit voor het leven

www.thuiszorgwinkel.be

Page 18: Moment Winter 2011-2012

De feest-

dagen doen meteen denken aan traditie en lekker eten, aan

familie en gezelligheid,aan cadeautjes en versiering.Toch is dit niet voor iedereen

evident. Fely is Filippijnse en werdverliefd op de Belgische Dominique.

In september trouwden ze. De feestdagen zal ze dit jaar in Limburg vieren, samen met

Dominique, maar zonder haar familie.Maaike Couvreur uit Diepenbeek vertrok in januari

samen met haar man David naar de Verenigde Staten. De Amerikanen vieren niet enkel Kerst en Nieuwjaar, maar

ook Thanksgiving. Maaike en David besloten om speciaal voor de feestdagen tóch een weekje terug naar België te komen.

Het zijn tenslotte echte familietijden!

De feestdagen ... 2 x anders!18 Moment

Page 19: Moment Winter 2011-2012

“Ik herinner het me nog goed”, zegt Maaike. “Ik was net van job veranderd en had m’n eerste werkdag achter de rug toen mijn man David ’s avonds vertelde dat hij de kans kreeg om een labo op te starten in de VS. Ik was zelf nog nooit in Amerika geweest en dacht meteen aan de cli-chés. Texas staat toch gelijk aan cowboyhoeden, koeien, lege landschappen en veel wapens? Gelukkig blijken de meeste vooroordelen onterecht. Sugar Land ligt vlakbij Houston, een stad die is ontstaan door de olieindustrie en de chemische sector. Heel de wereld komt er samen en het is erg interessant om al die verschillende culturen te leren kennen.”

Kerst“We zijn in januari verhuisd naar de States en zijn sindsdien één keer terug in België geweest, voor de 65ste verjaardag van mijn vader. Omdat Kerst traditioneel in familiekring gevierd werd, was het voor ons duidelijk dat we dit ook dit jaar in België wilden vieren. Anders zouden we het toch als een gemis ervaren. Bovendien kunnen we van de gelegenheid gebruik maken om onze vrienden te bezoeken. We kijken er écht naar uit!In de VS wordt Kerst eerder in gezinsverband gevierd. Meestal eten ze kalkoen en bakken ze zelf koekjes of cakejes. De kerstperiode wordt ook ‘the holidays’ genoemd. Je moet weten dat de Amerikanen erg weinig verlof hebben. In de eindejaarsperiode hebben ze meestal wél vakantie, vandaar de naam. Een kerstboom heet hier trouwens ‘ a holiday tree’. Kerstmis is een religieus feest en Texas is een erg gelovige staat. De regio waar wij wonen wordt weleens ‘the bible belt’ genoemd, omdat er zoveel gelovige mensen zijn. Er zijn veel verschillende geloven en strekkingen, elk met hun eigen gemeenschap. Kerstmis wordt ook vaak in de gemeenschap gevierd, met

bijvoorbeeld een middernachtmis. De kerstperiode staat in de gemeenschappen traditioneel ook bekend als de tijd van het vrijwilligerswerk. Iedereen zet zich dan belangeloos in voor zij die het minder goed hebben. Een heel nobel doel!”

Thanksgiving“Wij kennen het niet, maar in de VS is Thanksgiving nog véél belangrijker dan Kerstmis. Het is hét familiefeest bij uitstek. Dat vier je niet enkel met het gezin. Alle kinderen rijden of vliegen terug naar het ouderlijk huis om met de hele familie rond de tafel te zitten. In Amerika is het heel gewoon dat de kinderen uitzwermen naar verschillende staten. Thanksgiving is de slechtste dag om een vliegtuig te nemen. Het is de drukste dag op elke luchthaven omdat iedereen thuis wil zijn. Traditioneel staat er gevulde kalkoen op het menu, met een veenbessensausje en puree. Als dessert eet je pompoen- of pecannotentaart. Ik kijk echt uit om Thanksgiving hier te vieren, ook al heb ik hier geen familie. Ik wil samen met mijn man het Thanksgiving menu klaarmaken en vieren zoals de Amerikanen. Ik kijk er al naar uit!”

Halloween“Een typisch Amerikaans feest dat nu ook in België een opmars kent is Halloween. We hebben de gelegenheid gehad om dit op de échte Amerikaanse manier te vieren. Het is een feest waarbij de kindjes verkleed bij iedereen aanbellen en ‘trick or treat’ zeggen, waarna je ze overlaadt met snoep. Ze hebben allemaal een klein zakje of emmertje bij in de vorm van een pompoen waar ze al hun snoepjes in verzamelen. Ik had voor de gelegenheid speciaal oogballen in chocolade gekocht, een schot in de roos! Er zijn bijna honderd kindjes langs geweest. De traditie zegt dat je het licht van de voordeur aanlaat als je meedoet. Is het licht uit, dan zijn de snoepjes op.”

Maaike Couvreur woonde samen met haar man David in het rustige Diepenbeek toen het voorstel kwam om voor onbepaalde tijd naar Sugar Land (Texas)

in de Verenigde Staten te verhuizen.

Moment 19

Page 20: Moment Winter 2011-2012

20 Moment

Via de Vlaamse man van haar vriendin leerde ze de Lim-burgse Dominique kennen. De twee vormden al snel een koppel en afgelopen september trouwden ze. Fely praat al een aardig mondje Nederlands, schiet prima op met de zus en kinderen van Dominque en raakt het leven in het rustige Ulbeek stilaan gewoon. Toch mist ze haar thuis-land nog elke dag. “Ik kijk er enorm naar uit om mijn land aan Dominique te tonen!”

FamilieFamilie is heel belangrijk voor Fely. “Dominique is nog nooit in de Filippijnen geweest en heeft mijn familie nog niet kunnen ontmoeten,” zegt Fely. “We proberen zoveel mogelijk te chatten of te skypen. Wil hij iets tegen mijn moeder zeggen, dan ben ik zijn tolk. Ik probeer hem ook wat Filippijns te leren, meestal alledaagse dingen als ‘goedemorgen’ of ‘hoe laat is het’. Het is trouwens Dominique die me Nederlands heeft geleerd. Ik mag

De Filippijnse Fely Abong Cuambot startte haar Europees verhaal als au pair in Nederland. Fely wilde vooral een ander land en een andere cultuur leren kennen. Toen ze na dat jaar besloot om tijdelijk bij een Filippijnse vriendin

in Turnhout te gaan wonen, wist ze nog niet dat haar toekomst in Limburg zou liggen.

van hem absoluut geen Engels praten, enkel Nederlands. AN uiteraard. Als de kindjes hier zijn durven ze al eens overschakelen naar dialect, maar dan roept Dominique hen tot de orde. Anders wordt het voor mij moeilijk om het Nederlands onder de

knie te krijgen. Hij is best een strenge leraar. Als ik een fout maak of mijn uitspraak klopt niet, verbetert hij me meteen. Toen ik in Nederland verbleef als

au pair lukte het me niet om Nederlands te leren. De typisch Nederlandse uitspraak is trouwens veel moeilijker

dan de Vlaamse. Bovendien was ik minder gemotiveerd. Nu weet ik dat mijn toekomst hier ligt.”Ooit wil Fely met Dominique in de Filippijnen gaan wonen. “Maar ik wil graag een kindje”, zegt Fely. “En dan is een goede

opleiding belangrijk. Ik besef dat de scholen hier beter zijn. Ik zal mijn plannen voor een eventuele verhuis dus nog even

moeten opbergen. Misschien kunnen we er een huis kopen en er van ons pensioen genieten?”

FeestdagenDe feestdagen zijn een moeilijke periode voor Fely. Ze mist haar familie erg. De Filippijnen is een erg katholiek land en Kerstmis is er een belangrijke feestdag die helemaal in het teken van de familie staat. “In de Filippijnen is het de bedoeling dat je vanaf 16 december tot en met de 24ste elke morgen om 4 uur naar de mis gaat. Doe je dat elke dag, dan mag je een wens doen”, weet Fely. “Ik ben katholiek opgevoed, maar hier in Wellen ga ik niet naar de mis. Ik begrijp er nog te weinig van. In Turnhout is er elke tweede zondag van de maand een Filippijnse viering.

Daar gaan we zoveel mogelijk naartoe. Hopelijk staat deze van december al in het teken van Kerstmis.” Kerstmis wil Fely samen met Dominique en de kinderen in Filippijnse sfeer vieren. “We zijn uitgenodigd bij de Filippijnse vriendin die in Turnhout woont. Ze zal er traditioneel Filippijns eten maken. Eigenlijk lijkt het Filippijns kerstfeest erg op dat in België. Je viert het met familie, je zorgt voor een speciaal kerstmenu en je koopt cadeautjes voor elkaar. Ik heb trouwens al cadeautjes opgestuurd naar huis. Meestal zijn die zo’n twee maand onderweg. Ik hoop dat ze er voor de feestdagen geraken! Ook oudejaarsavond vieren we op z’n Filippijns. We hebben samen met andere Filippijnse vrienden een zaaltje gehuurd. Ook dan koken we lekker zelf. Gelukkig kan je de meeste ingrediënten makkelijk vinden in de Aziatische winkel in Hasselt. Om het nieuwe jaar vrolijk in te zetten hebben we ook een karaoke-installatie gehuurd. Dat is ook zeer populair in de Filippijnen. Op die manier ben ik toch een beetje ‘thuis’ met de feestdagen. En hopelijk kunnen we volgend jaar Kerst in de Filippijnen vieren, samen met Dominique en mijn familie…”

Page 21: Moment Winter 2011-2012

Een alternatief voor de KERSTKALKOEN

Kalkoenrolletjes met courgette en pestoIngrediënten (voor 4 porties)

• Ingrediënten voor 4 personen

• 4 kalkoenlapjes (100 g/stuk)

• 3 sjalotjes

• 1 teentje knoflook

• 2 courgettes

• 2 eetlepels groene pesto

• 2 eetlepels olijfolie

• 240 g tagliatelle

• 400 g tomatenblokjes

• 1 bouillonblokje met tuinkruiden

• 2 eetlepels gehakt basilicum

• 50 g gemalen Parmezaanse kaas

• Peper (en zout)

480 kcal/portieFeestelijk

Zuiders karakter

BereidingPel de sjalotjes en de knoflook en snipper fijn. Was de courgettes. Neem 1 courgette en snijd met een dunschiller in lange linten. Snijd de andere courgette in blokjes. Breng water aan de kook en blancheer de courgettelinten kort.Bestrijk de kalkoenlapjes kort met de pesto. Leg op ieder kalkoenlapje enkele courgettelinten. Rol op en steek ze vast met een houten prikker. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een pan en bak het vlees aan alle kanten bruin. Breng op smaak met peper en eventueel wat zout. Laat ongeveer 10 minuten bakken tot het vlees gaar is. Neem de kalkoenlapjes uit de pan en houd warm.Bereid de tagliatelle volgens de instructies op de verpakking.Verhit 1 eetlepel olijfolie in een pan en stoof er de sjalotjes en knoflook in. Voeg de courgetteblokjes, de tomaten en het bouillonblokje toe. Laat 5 minuten sudderen. Breng op smaak met basilicum, peper en eventueel wat zout.Doe het vlees in de saus en laar doorwarmen.Verdeel de pasta over de borden en leg er een kalkoenrolletje op. Schep er royaal wat saus over. Werk af met de parmezaan.

TIP! Dit recept komt uit het boek ‘Kilootje minder’. Je kan dit boek aan de speciale ledenprijs van

20,50 euro aankopen via de website www.cm.be (rubriek ‘actualiteit en publicaties). Neem ook eens een kijkje op www.kilootjeminder.be

Bron: Boek Kilootje minder, BrandNewDay, De Praktische School, Standaard Uitgeverij, Christelijke Mutualiteit

Moment 21

Page 22: Moment Winter 2011-2012

Bij de eerste winterprik zendt onze huid een noodsignaal uit. De koude zorgt voor een droge, rode en soms pijnlijke huid, soms zelfs met klo-ven en schilfers. De winter spaart onze huid niet. Het is aan ons om ze extra te beschermen!

Eigenlijk moet je je huid het hele jaar door goed verzorgen, maar de winterkoude vraagt om wat extra maatregelen. Net zoals je kiest voor een huidverzorging aangepast aan je leef-tijd, pas je deze ook aan de seizoenen aan. Volg onderstaand stappenplan en geniet van een stralende winterhuid.

de voorbereiding: verwijder eerst de oude huidcellen met een scrub. Dit zorgt ervoor dat de huid de verzorgende crèmes beter kan opnemen.

de reiniging: warme douches of baden zorgen ervoor dat je huid nog meer uitdroogt. Neem daarom slechts één keer per dag een korte douche, liefst met lauw water. Gebruik een vette zeep of een zeepvrije was- creme, die vriendelijk is voor je huid.

de hydratatie: na de reiniging is het uiterst belangrijk om de droge huid te verzorgen met een hydraterende crème. Kies je in de zomer voor een lichte variant, dan mag je in de winter gerust voor een dikkere en vettere crème gaan. Deze zal de huid beter beschermen.

Let er ook op dat: je de verwarming niet te hoog zet. Zorg voor een voch- tige lucht door gebruik te maken van een luchtbevoch- tiger of hang een bakje met water aan de radiatoren. In de auto kan je de warme lucht beter op de voorruit richten in plaats van rechtstreeks op je gezicht of handen.

je voldoende drinkt (1,5 liter water per dag)

je gezond eet.

je voldoende slaapt en stress vermijdt.

je handen voldoende beschermt wanneer je de koude trotseert. Draag warme handschoenen. Eerste hulp bij winterhuid Eerste hulp bij winterhuid

22 Moment

Page 23: Moment Winter 2011-2012

Eerste hulp bij winterhuid Eerste hulp bij winterhuidMoment 23

Eerste hulp bij:KLOVEN in je handen: Vaak je handen wassen of poetsen met detergenten hebben een uitdrogend effect op de bovenste huidla-gen. Bij extreme droogheid kunnen barsten in de huid ontstaan.. Verzorg je de kloven niet goed, dan kunnen die enorm pijnlijk zijn. Breng verschillende keren per dag een beschermende en voedende handcrème aan en gebruik beschermende handschoenen bij scnoon-maakklusjes.. Heb je je handen gewassen, breng dan opnieuw crème aan. Je kan voor het slapengaan een dikke laag crème smeren en katoenen handschoenen dragen. Hierdoor kan de crème ’s nachts goed in de huid dringen. Af en toe tijd maken voor een handmas-ker is zeker geen overbodige luxe!

GESPRONGEN LIPPEN:Omdat je lippen weinig talgkliertjes bevatten zijn ze extra gevoelig voor uitdroging en barstjes. De lippen voelen ruw en droog aan waardoor we de neiging heb-ben ze te bevochtigen met de tong. Dit maakt het enkel erger! Kies voor een vette lipbalsem en breng deze verschillende keren per dag aan. Schijnt de zon , ge-bruik dan een balsem met UV-factor. Een lippenbalsem kan gesprongen lippen niet alleen genezen, maar kan ze ook voorkomen. Wacht dus niet tot het te laat is en zorg ervoor dat je steeds een beschermende lipstick bij de hand hebt.

WIN!MOMENT geeft om je huid en schenkt daar-om 5 verzorgingspakketjes met verzorgende douchecrème, hydraterende lichaamsmelk en herstellende handcrème van be.care ter waarde van 20,65 euro. Wil je kans maken op deze mooie prijs? Vul dan vóór 16 januari 2012 het wedstrijdformu-lier in op www.cm.be (nieuwsflash) of stuur een mailtje met de vermelding ‘winterhuid’ én je naam, adres, (GSM)nummer en rijksre-gisternummer naar [email protected]. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Beschik je niet over internet, dan kan je een briefkaart voorzien van ‘winterhuid’, een gele klever en je (gsm)nummer sturen naar het re-dactieadres.

www.becare.be

Page 24: Moment Winter 2011-2012

24 Moment

Wil je kans maken op een gratis duoticket voor de Efteling? Noteer dan de geheime boodschap van Hans en Grietje en vul vóór 16 januari 2012 het wedstrijdformulier in op www.cm.be (nieuwsflash) of stuur een mailtje met het juiste antwoord én je naam, adres, (GSM)nummer en rijksregisternummer naar [email protected]. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Beschik je niet over internet, dan kan je een briefkaart voorzien van het juiste antwoord, een gele klever en je (gsm)nummer sturen naar het redactieadres.

Hans en Grietje hebben een geheimtaal gemaakt. Voor elke letter hebben ze iets lekkers bedacht. Probeer met de tekens hieronder de

geheime boodschap op te lossen.

Knibbel knabbel taal

De Efteling ligt net over de grens bij Breda, Nederland. http://www.efteling.com

Voel de warmte van de

Wanneer de dagen korter worden verandert de Efteling in een sprookjesachtige wereld van twinkelende lichtjes, ijspret, knisperende kampvuren en speciale winterattracties.

Naast de wonderlijke sprookjes en spannende avonturen zijn er speciale winterattracties die je kunt beleven.

Wat dacht je van schaatsen in het Ijspaleis, langlaufen tussen besneeuwde bomen, glijden van een echte sneeuwglijbaan, of een rit in een arrenslee?

Het kan allemaal! Trek je wanten aan, zet je warmste muts op en kom genieten in de Winter Efteling!De Winter Efteling is geopend van 10 november 2011 t.e.m. zondag 5 februari 2012.

Win tickets voor de Efteling!

Page 25: Moment Winter 2011-2012

Moment 25

Een gezond gewicht is het resultaat van evenwichtig eten en voldoende bewegen. In deze cursus verspreid over tien bijeenkomsten wisselen theorie en praktijk elkaar af. Bovendien kan je voor persoonlijk advies terecht bij de coaches.

Voor Jong en oud

Waar & WanneerHasseltDonderdagen 19 januari, 2, 9 en 23 februari, 22 maart, 12 en 26 april, 24 mei, 7 en 14 juni 2012telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs150 euro voor CM-leden300 euro voor niet-leden75 euro voor CM-leden met verhoogde tegemoetkoming

Volg je de 10 sessies, dan krijg je het Kilootje Minder-kookboek cadeau

Info & inschrijving www.cm.be (agenda)[email protected] 28 04 45

CM-cursus

AGENDA

19 JANUARI

VOORJAAR ‘12

KILOOTJE MINDER

Een organisatie van: Ziekenzorg-CM Maatschappelijk Werk Gezondheidspromotie

Knibbel knabbel taal

Voel de warmte van de

Page 26: Moment Winter 2011-2012

26 Moment

“Zij en ik”“Het uitgangspunt van deze avond is mijn vriendschap met Magdaalena. Jarenlang gingen we samen op pad, zij en ik. Zij was mijn maatje, mijn vriendin, mijn moeder, mijn dochter. Samen begonnen we te schrijven, zij en ik, met haar dood als deadline. Zo wilden we getuiagen van de mooiste week van het mooiste jaar van de vrienschap en het afscheid.”

Voor Mantelzorgers

Waar & wanneerHasselt9 januari 2012van 19.30 uur tot 21.30 uur

Prijs4 euro p.p., ter plaatse te betalen

Info & inschrijving [email protected] 28 05 49

Erfenisrecht Bij een sterfgeval sta je vaak voor een aantal vragen. Hoe zit het bijavoorbeeld met successierechten? Is een testament noodzakelijk? Is er een verschil in erfenisrecht wanneer je gehuwd bent of niet? Wat wanneer ik een schenking wil doen? Tijdens dit mantelzorgmoament zal een notaris het complexe gegeven van erfenissen op een begrijpelijke manier uit de doeken doen.

Voor Mantelzorgers

Waar & wanneerHasselt12 januari 2012van 19.30 uur tot 21.30 uurKortessem19 januari 2012van 14.00 uur tot 16.00 uurPeer26 januari 2012van 19.30 uur tot 21.30 uurGenk2 februari 2012van 14.00 uur tot 16.00 uurBeringen-Koersel9 februari 2012van 19.30 uur tot 21.30 uurMaaseik16 februari 2012van 14.00 uur tot 16.00 uur

Prijsgratis

Info & [email protected] 28 05 49

De zorg de baasDe aankondiging van een chroanische ziekte gooit niet enkel het leven van de betrokkene overhoop maar heeft ook impact op de omgeaving. Soms is het nodig dat de omageving de zorg op zich neemt. Tijadens deze infosessie staan we stil bij de verschillende rollen van de mantelzorger en geven we ruime aandacht aan de mantelzorger zelf.

Voor Iedereen

Waar & wanneerHasselt17 januari 2012van 19.30 uur tot 22.00 uur

Prijsgratis

Info & [email protected] 28 05 49

Kopen en verkopen op hetinternetSteeds meer mensen doen koopjes via het internet. Tijdens deze infoasessie geven we je tips omveilig te kopen en sneller te verkoapen. We schenken aandacht aan de rechten en plichten van koper en verkoper.

VoorChronisch zieken (-65)

09 MAANDAG 12 DONDERDAG

20 VRIJDAG

LEZING DOOR ANNEMIE STRUYF MANTELZORGMOMENT

ARIADNE - INFOSESSIE

17 DINSDAG

INFOSESSIE

Page 27: Moment Winter 2011-2012

Moment 27

Assertiviteit

Assertief zijn heeft te maken met iets in onszelf, waardoor we niet reageren zoals we zouden willen. Met deze cursus willen we bouwastenen aanreiken om assertiever en zelfzekerder te worden. We vertrekken hierbij van ons eigen verhaal en zoeken naar concrete werksporen.

Voor Chronisch zieken (-65)

Waar & wanneerNeerpelt23 en 30 januari en 6 en 13 februari 2012telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur

Prijs24 euro voor CM-leden72 euro voor niet-leden12 euro CM-sterprijs (verhoogde tegemoetkoming)

Info & inschrijving [email protected] 28 02 97

Waar & wanneerSint-Truiden20 januari 2012van 13.30 uur tot 16.30 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijving [email protected] 28 02 97

23 MAANDAG

ARIADNE -CURSUS

Faalangst bij jongeren

Volgens een onderzoek lijdt één leerling op de tien aan een ernstige vorm van faalangst. Deze probleamatiek is vaak onderschat en er wordt te weinig actie ondernomen. In deze sessie leren we je hoe je moet omgaan met deze jongeren zodat ze een stukje zelfzekerder worden.

Voor Jong en oud

Waar & wanneerHasselt24 januari 2012van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijvingwww.cm.be [email protected] 28 04 45

Levensfilosofie, van tobbers tot denkersHet doel van levensfilosofie is om weer plezier te krijgen in het ‘denaken’. Vaak associëren mensen ‘denken’ met tobben en piekeren. We willen mensen met deze cursus uit die negatieve spiraal halen. We stimuleren het denken en krijgen inzicht in ‘filosoferen’ als een anadere manier van denken.

Voor Chronisch zieken (-65)

Waar & wanneerHeusden-Zolder26 januari en 2, 9, 16 en 23 februari 2012telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur

Prijs30 euro voor CM-leden90 euro voor niet-leden15 euro CM-sterprijs (verhoogde tegemoetkoming)

Info & [email protected] 28 02 97

Waar & wanneerHasselt26 januari 2012van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijvingwww.cm.be [email protected] 28 04 45

Omgaan met je hooggevoeligheid

Hooggevoelige personen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor prikakels en indrukken van de buitenawereld en hebben meer tijd nodig om alles wat op hen afkomt te verawerken. Op langere termijn gaan zij vaak zo ver over hun grenzen dat zij CVS, burnaout, depressie, … ontwikkelen. Deze infosessie geeft antwoorden op jouw vragen.

Voor Jong en oud

24 DINSDAG

26 DONDERDAG

26 DONDERDAG

CM-INFOSESSIE

ARIADNE - CURSUS

CM - INFOSESSIE

Page 28: Moment Winter 2011-2012

28 Moment

Pluk je gelukJammer genoeg bestaat er geen succesformule voor geluk. Toch is er ook goed nieuws: 40 % van je geluk heb je zelf in handen. Deze infosessie leert je hoe je stap voor stap je eigen geluk kan vergroten.

Voor Jong en oud

Waar & wanneerHasselt6 februari 2012van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijving www.cm.be [email protected] 28 04 45

Omgaan met dementie Wie thuis zorgt voor een persoon met dementie staat vaak voor een uitdaging. De zoektocht naar inaformatie en het vinden van onderasteuning is niet altijd makkelijk. Deze cursus biedt praktische tips, informatie en ontmoeting aan al wie in zijn omgeving geconfronateerd wordt met een persoon met dementie.

Voor Mantelzorgers betrokken bij de zorg voor een persoon met dementie

Waar & wanneerGroep 1Houthalen12, 19 en 26 maart, 16 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 juni 2012telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur

Groep 2:Hamont-Achel7, 14 en 28 februari, 6, 13, 20 en 27 maart, 17 april 2012telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur

Groep 3:Velm9, 16 en 23 februari, 8 en 22 maart, 5 en 26 april, 24 mei 2012telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur

Prijs10 euro voor 8 samenkomsten

Info & [email protected] 28 05 49

FybromyalgieFibromyalgie is een ziektetoestand met chronische pijnen en spierstijfaheid. Patiënten voelenzich uitgeput en ervaren overal pijn. De ziekte kent ook nog andere neavenverschijnselenzoals algemene vermoeidheid, futaloosheid, hoofdpijn, slaapprobleamen, …

Voor Jong en oud

Waar & wanneerHasselt7 februari 2012van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijvingwww.cm.be [email protected] 28 04 45

Lage rugpijn, kan ik dit voorkomen?Uit onderzoek blijkt dat 80% tot 90% van alle mensen minstens één keer in het leven lage rugpijn krijgt. Tijadens deze infosessie gaan we dieaper in op de mogelijke oorzaken van lage rugpijn en hoewe die kunnen vermijden.

VoorJong en oud

06 MAANDAG 07 DINSDAG

10 VRIJDAG

CM - INFOSESSIE REEKS

CM-INFOSESSIE

07 DINSDAG

INFOSESSIE

Page 29: Moment Winter 2011-2012

Omgaan met hooggevoelige kinderen

Hooggevoelige kinderen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor prikakels en indrukken van de buitenweareld en zij hebben meer tijd nodig om deze te verwerken. Hoe herken je een hooggevoelig kind? Wat zijn de kenmerken en hoe ga je ermee om? Tijdens deze infosessie krijg je verschillende tips en beantwooraden we je vragen.

Voor Jong en oud

Waar & wanneerHasselt14 februari 2012van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden)

Info & inschrijving www.cm.be [email protected] 28 04 45

Waar & wanneerHasselt10 februari 2012van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijving www.cm.be [email protected] 28 04 45

14 DINSDAG

CM - INFOSESSIE

YogaYoga is een systeem van oefeningen die niet alleen de spieren strekken en verasterken, maar ook het functioneren van de zenuwen, klieren en organen van het lichaam verbeteren en daarmee de algemene gezondheid bevorderen. Yoga is geschikt voor alle leeftijden. Een goede conditie is geen voorwaarade, want de oefeningen kunnen op elk niveau aangepast worden.

Voor Jong en oud

Waar & wanneerHasselt15 februari 2012van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijvingwww.cm.be [email protected] 28 04 45 creatief omgaan met

gevoelensAls we kwetsbaar zijn is ons emoationeel leven heel actief. Het kan ons parten spelen en lijden veroorazaken of het kan ons verrijken en verdiepen. In deze workshop doen we een aantal oefeningen die ons hierbij kunnen ondersteunen.

Voor Chronisch zieken (-65)

Waar & wanneerHouthalen-Helchteren28 februarivan 13.30 uur tot 16.30 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & [email protected] 28 02 97

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijvingwww.cm.be [email protected] 28 04 45

Positief denkenIs het voor jou niet altijd makkelijk om de positieve kant van wat geabeurt te vinden/te zien? Hoe zorg je voor een positieve sfeer in je gezin, op je werk,... zodat het voor jezelf ook een pak aangenamer wordt? Dit alles en meer kom je te weten in deze lezing. Er worden met veel enthousiasme enkele nuttige handavaten aangereikt die je zo kan toeapassen in jouw leven!

Voor Jong en oud

Waar & wanneerHasselt27 februari 2012

15 WOENSDAG

28 DINSDAG

27 MAANDAG

CM-INFOSESSIE

ARIADNE - INFOSESSIE

CM - INFOSESSIE

Moment 29

Page 30: Moment Winter 2011-2012

Wat wanneer de zorg begint?

Via deze reeks van 4 samenkomasten willen we jou als mantelzorger informeren en ondersteunen. Sessie 1: je leven in evenwicht?Sessie 2: jouw zorg ook mijn zorg!Sessie 3: wat zeg je?Sessie 4: goeie afspraken maken goeie vrienden!

Voor Mantelzorgers

Waar & wanneerHouthalen5, 12, 19 en 26 maart 2012telkens van 13.30 uur tot 16.00 uur

PrijsGratis

Info & inschrijving [email protected] 28 05 49

Zalig slapen, fris ontwakenLig je de hele nacht wakker? Ontawaak je veel te vroeg? Heb je nooit een uitgerust gevoel? Wil je slapen, maar lukt het gewoon niet? In deze infosessie leer je opnieuw controle tekrijgen over je slaap.

Voor Jong en oud

Waar & wanneerHasselt14 maart 2012van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijvingwww.cm.be [email protected] 28 04 45

Prijsbewust kopen

Prijsbewust kopen is vaak niet zo makkelijk. Ivo Mechels van TestaAankoop helpt ons de huidige marktsituatie begrijpen om zo ons koopgedrag beter te bepalen en eventueel te veranderen.

VoorChronisch zieken

Waar & wanneerMeeuwen-Gruitrode

Waar & wanneerHasselt6 maart 2012van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijvingwww.cm.be [email protected] 28 04 45

365 dagen zonder stress Volgens de ene is het de ziekte van de eeuw, de andere vindt het slechts een modewoord. Feit is dat iedereen met stress te maken kan krijgen. Wat stress is voor de ene kan een uitdaging zijn voor iemand anders. Stress hoeft dus niet altijd negatief te zijn. Je kan er ook iets mee doen! Hoe je stress op tijd herkent en wat je er mee kan doen kom je te weten tijdens dit infomoment.

Voor Jong en oud

EnneagramHet enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het enneagram vertelt je iets over je sterke en zwakke punten en je drijfveren. Tijdens een eerste kenanismaking krijg je een globaal inazicht in deze verschillende types van mensen.

Voor Chronisch zieken (-65)

Waar & wanneerHasselt15 maartvan 18.30 uur tot 21.30 uur

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & [email protected] 28 02 97

Pijnbestrijdingsmethodenvan A tot ZAcht op de tien Belgen krijgen vroeg of laat af te rekenen met ruga en nekklachten. Tijdens deze infoasessie krijg je een duidelijk zicht op de verschillende mogelijkheden bij het behandelen van pijn, van mediacatie, kinesitherapie, inspuitingen tot operatieve ingrepen.

VoorChronisch zieken (-65)

Waar & wanneerNeerpelt23 maartvan 9.30 uur tot 12.30 uur

05 MAANDAG

14 WOENSDAG

06 DINSDAG

23 VRIJDAG

Maart ‘12REEKS

CM - INFOSESSIE

CM - INFOSESSIE

ARIADNE - INFOSESSIE

15 DONDERDAG

ARIADNE - INFOSESSIE

30 Moment

Page 31: Moment Winter 2011-2012

Colofon

MOMENT

is een uitgave van CM Limburg VErANTWOOrDELIJKE UITGEVEr Jan Schrijnemakers Prins-Bisschopssingel 75 • 3500 Hasselt

HOOFDrEDACTIE Inge Draye rEALISATIE & VOrMGEVING dienst marketing & communicatie CML rEDACTIE-ADrES Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt fax 011 28 35 59 CM-CONTACTCENTEr 011 28 02 11 DrUK ROULARTA PRINTING nv Meiboomlaan 33 8800 Roeselare OPLAGE Moment verschijnt in een oplage van 219.000 exemplaren

Alles uit deze uitgave mag vrij gekopieerd, vermenigvuldigd of geciteerd worden, met bronvermelding “MOMENT CM LIMBURG”

Deze publicatie heeft een informatieve waarde. Voor een gedetailleerde omschrijving van de rechten en plichten van de leden en het ziekenfonds zijn alleen de statuten rechtsgeldig. De voordelen gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

Wens je deel te nemen aan wedstrijden in Moment, maar beschik je niet over internet, dan kan je ook steeds je antwoord sturen naar bovenvermeld redactieadres.

Eigen creaties maken:tafeldecoratie

Met gekleurde aluminiumdraad maken we prachtige tafeldecoraaties die bruikbaar zijn voor verschilalende gelegenheden van tres chiaque tot een gezellig kinderfeestje. De mogelijkheden zijn oneindig. Deze tafelversiering is niet alleen een schitterende streling voor het oog, maar kan zeker ook dienst doen als cadeau voor je gasten.

Voor Chronisch zieken (-65)

Waar & wanneerPaal-Beringen30 maartvan 9.30 uur tot 12.30 uur

Prijs12 euro voor CM-leden24 euro voor niet-leden

Info & inschrijving [email protected] 28 02 97

Prijs2 euro voor CM-leden5 euro voor niet-leden

Info & inschrijving [email protected] 28 02 97

30 VRIJDAG

ARIADNE - LOTGENOTENCONTACT

Moment 31

Wat je denkt over jezelf kies je zelf: Infosessie – Hasselt: 13 maart 2012

Piekeren: Infosessie – Hasselt: 19 maart 2012

Mindfulness: Infosessie – Hasselt: 21 maart 2012

Info & Inschrijving www.cm.be [email protected] 011 28 04 45

Ze zeggen dat het leven verder gaat: reeks - Hasselt: startdatum 1 maart 2012

Parkinson heb je niet alleen: reeks – Groep 1: Hasselt: startdatum 4 april 2012 Groep 2: Houthalen: startdatum 25 april 2012

Parkinson, medische aspecten: Infosessie – Hasselt: 29 maart 2012

GPS in de thuiszorg: Infosessies – Hasselt: 2, 16, 23 april en 7 mei 2012

Info & Inschrijving www.cm.be [email protected] 011 28 05 49

Leven met mijn verlies: Ariadne-cursus –Lanaken: startdatum 18 april 2012

Tai Chi: Ariadne-cursus – Paal: startdatum 19 april 2012

CVS in modulevorm : Ariadne-cursus – Kortessem : startdatum 19 april 2012

Eten tegen kanker: Ariadne-infosessie – Hasselt: 17 april 2012

Creatief met letters: Ariadne-lotgenotencontact – Paal: 3 april 2012 Info & Inschrijving [email protected] 011 28 02 97

Ook op het programma

Page 32: Moment Winter 2011-2012

Tot 15 euro per jaar voor alle leden die:• een sport uitoefenen in clubverband of in een sportcentrum• deelnemen aan een erkende jog- of zweminitiatie

Meer info en voorwaarden?Surf naar www.cm.be

Wie beweegt, wordt gesponsord

BELGIË - BELGIQUE

P.B.-P.P.

GENT X

BC 1365

AFGIFTEKANTOOR GENT X

ERKENNINGSNUMMER P209086

AFZE

NDE

R P

RIN

S-BI

SSCH

OPSS

INGE

L 75

350

0 HA

SSEL

T - W

WW

.CM

.BE

- D

RIEM

AAN

DELI

JKS

TIJD

SCHR

IFT

DEC

EMBE

R 20

11 -

JAN

UARI

- FE

BRUA

RI 2

012

CM-sportvoordeel 2012