Betekenisvol Communiceren

of 42 /42
Betekenisvol Communiceren Peter van Waart, Hogeschool Rotterdam CDM 18 januari 2010 Foto: Ork de [email protected]

Embed Size (px)

description

College CDM 18 januari 2010 - Betekenisvol Communiceren

Transcript of Betekenisvol Communiceren

  • 1. Betekenisvol Communiceren CDM 18 januari 2010 Peter van Waart, Hogeschool Rotterdam Foto: Ork de [email protected]kr.com

2. Oefening 1 (a)Je hebt iets meegebracht dat jou dierbaar is. - Schrijf op waarom dat zo is - Beschrijf wat je ziet aan de objecten van de anderen - Lever het in 3. Betekenisvolle communicatie Betekenis, sociale interactie en cultuur Human values en betekenis Teken, vorm en betekenis Betekenisvolle communicatie 4. Betekenis, sociale interactie en cultuur 5. Meaning is in the mind of the beholder Mensen gaan om met dingen op basis van de betekenis die deze voor hen hebben Deze betekenissen komen voort uit de sociale interactie in de samenleving Deze betekenissen veranderen door een proces van interpretatie, die iedereen uitoefent wanneer hij met een ding omgaat George H. Mead. Mind, Self and Society (1934). The Philosophy of the Act (1938). 6. Symbolische communicatie Mensen maken tekens of communicatieve codes door taal: symbolosiche communicatie De tekens en symbolen die de taal vormen, maken het mogelijk een gemeenschappelijk symbolisch en conceptueel begrippenkader te vormen, om met elkaar betekenissen uit te wisselenSymbolische communicatie' staat dus centraal bij de manier waarop we betekenis verlenen The reflexive self (Ritzer 2000) 7. Leren door sociale interactie: schemataDoor sociale interactie leer je betekenissen en symbolen waarmee je kunt denken: schemata The reflexive self (Ritzer 2000) Graph: http://www.sil.org 8. Cultuur: web van waarden De mens leeft in een universum van betekenissen (web van waarden), die opspecifieke wijzen zijn gestructureerd. Woorden, beelden en tekens dragengevoelens en betekenissen met zich mee, afkomstig uit eerder in het levenopgedane ervaringen (Lampert, 1997). Graph: http://www.schmuhl.org 9. Cultuur: taalDe grondlegger van het structuralisme, de lingust Ferdinand de Saussure, richtte zijn aandacht op de structuur van de taal (De Saussure, 1974). Met de taal wordt de wereld gestructureerd; een woord of teken heeft slechts betekenis binnen het systeem van woorden en tekens waarmee het zich onderscheidt (Berman, 1988). 10. Cultuur: structuur van sociale verschijnselenDe antropoloog Lvi Strauss benadrukte het structuurkarakter van alle sociale verschijnselen. Structuur bestaat volgens hem als sociale logica, die onder de oppervlakte ligt van en betekenis geeft aan het empirisch geobserveerde. Lvi Strauss gebruikte de structuralistische theorie in zijn etnografische onderzoek naar cultuurpatronen. Bron: http://anthropology.blogs.lib.lsu.edu Bron: http://inton.over-blog.com/ 11. Cultuur: socialisatie in systemen Door de Franse socioloog Pierre Bourdieu is de structuralistische theorietoegepast in zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar leefstijlen enwaardenorintaties (human values) (Bourdieu, 1984). Van onze familie en degemeenschappen waarin we ons begeven leren we in het socialisatieprocessystemen van spreken, stijlen en waarden. Deze systemen organiseren hetgedrag van het individu en bieden een interpretatiekader. @flickr.com 12. Human [email protected] 13. Human values bepalen gedrag Lifestyles Spelen een belangrijke rol inhet dagelijks leven vanmensen Mensen tonen zichzelf insociale interacties doorconsumptie van specifiekeproducten (mode, muziek,meubels, etc. Leden van dezelfdeleefstijlgroep delen voorkeuren,normen en waarden Bourdieu, Distinction, 1984. 14. Waarden-gebaseerde segmentatie in communicatie Mentality Motivaction 15. Human values: instrumentele en eindwaarden EindwaardenInstrumentele waarden A comfortable life Ambitious An exciting life Broad-minded A sense of Capable accomplishment Cheerful A world at peace Clean Equality Courageous Family security Forgiving Freedom Helpful Happiness Honest Inner harmony Imaginative Mature love Independent National security Intellectual Pleasure Logical Salvation Loving Self-respect Obedient Social recognition Polite Rokeach, M. (1973). True friendship Responsible The Nature of Human Values. New York: The Free Press. Wisdom Self-controlled 16. Waarden bij mensen ontdekken: laddering Thomas J. Reynolds and Jonathan Gutman Journal of Advertising Research Feb/March, 1988 17. Teken, vorm en betekenis 18. Oefening 2 Je ziet een aantal afbeeldingen. Noteer wat je ziet. 19. Het begrip teken, en de betekenis ervan Teken is een centraal begrip in de structuralistische taalkunde van Ferdinand de Saussure en de semiotiek symbolische aspecten van taal beeld en tekst 20. 3 kenmerken van het teken1. Het teken heeft een vorm 2. Het teken refereert aan iets anders dan zichzelf: het heeft altijd iets anders nodig waaraan het refereert 3. Het wordt over het algemeen herkent door de meeste mensen binnen de cultuur waar het vandaan komt, om het zelfde ding aan te [email protected] 21. Semiotiek de vorm van het teken (fysiek aanwezig) het concept van het teken, de betekenis zoals die wordt bedoeld (fysiek afwezig) CONCEPT de interpretatie van het teken: de betekenis zoals die wordt beleefddenotatie connotatieVORMbeleving INTERPRETATIE 22. Semiotiekkatheid CONCEPTdit organisme is een katten zijn schattig exemplaar van katheidkatten zijn smerig denotatie connotatieVORM beleving INTERPRETATIEKitty: knuffelen!Jakkes! 23. Taal en gedeelde betekenis Taal werkt omdat we een gedeelde set aan concepten hebben en een gedeeld begrip Sommige objecten die hetzelfde lijken te zijn, hebben verschillende betekenissen en we begrijpen hun symbolische waarde omdat zij deel uitmaken van een system van rijke symbolen 24. Vergelijkbare objecten kunnen The Meaning of Objects verschillende betekenissen hebben Context en gebruik veranderen debetekenis De betekenis van symbolen ligt nietvast en verandert door de tijd Swastika on buiding in seoul photo by [email protected] 25. Betekenisgeving en identiteit Gebruik van het lichaam in betekenisgeving Tattoos, peircing, kleding, voedsel Geeft aan wie we zijn en hoe we gezien willen worden Anderen uit dezelfde cultuur kunnen deze tekens lezen Daniel [email protected] [email protected] k 26. Problemen met betekenisgeving Geen soepel probleemloos proces Regelmatig misverstanden Cross-culturele verschillen in betekenis Objecten en handelingen kunnen veel verschillende betekenissen hebben Kans op mis-interpretatie Echter, we leunen zwaar op betekenisgeving om zin te geven aan de wereld [email protected] 27. Individuele participatie geeft betekenis100%weinig betrokkenheidinvulling door aanbieder staging co-creatie Veel betrokkenheidzelfsturing 0%100%invulling vanuit individuPine & Gilmore, 1999 28. Oefening 1 (b) Bekijk wat je zelf en van elkaar hebt opgeschrevenover de dingen die je dierbaar zijn. Wat valt je op? 29. Van betekenis als het voor human values is de gevoelde neiging om iets dat goed (nuttig) voelt tegf ul omarmen en iets dat slecht (schadelijk) voelt af te wijzenm eanin vertaald uit: Arnold, 1960, in: Desmet, 2002 beoordeling: non-intellectueel, automatische evaluatie van de etekenis van een stimulus voor het persoonlijk welbevinden Needs ProductenDoelenAgents (organisaties,Motieven groepen, brands)EventsHuman valuesP. Desmet. Model of product emotions. 2002. TU Delft. 30. Betekenisvolle communicatieCollected by Martien Heijmink 31. Advertising in the era of TVive per suas TV industrial complexingad vertisbuy adds make profit distribute products sell more products S. Godin. Purple Cow. 2005. 32. Advertising in the era of Experience Economyl ingfumeaningad vertisbetekenis human values communicatiemiddel 33. Betekenisvolle communicatie Those pervasive systems and applications that enhance social capital as collective goods involving shared goals and values and social norms of reciprocity, are most usable to be of meaning over time Carroll, J.M. & Mentis, in: Schifferstein et al., 2008 34. Orchestreren van touchpoint interactiesKrachtige media bewerkstelligenbetekensivolle ervaringen doorbij mensen het volgende teadresseren: intellect emoties fysieke ervaring Highland & Yu. Communicating Inner Experience with Video Game Technology. 2008. Illustration: Sylvia Delissen. How to plug the gap between promise and proof. Graduation project, 2009. 35. Betekenisvolle media Highland & Yu. Communicating Inner Experience with Video Game Technology. 2008. 36. Voorbeeld: intellectuele interactie Beginselmanifest PvdA 37. Voorbeeld : emotionele interactie 38. Voorbeeld : fysieke interactie Gestural interfaces empowering brand experience Lemmy-Boy Hoogendoorn, graduation project at IN10, 2009 39. Betekenisvol communiceren Zorg dat je iets vertelt wat echt iets voor mensen betekent Orchestreer touchpoints voor interactie met en tussen mensen Richt je op het intellectuele, emotionele en physieke niveau 40. Betekenisvolle communicatie Betekenis, sociale interactie en cultuur Human values en betekenis Teken, vorm en betekenis Betekenisvolle communicatie