Hoe doeltreffend communiceren?

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Een van de bouwstenen van een goede zorgverlening is efficiënte communicatie. Daarom gaat het Huis voor Gezondheid tijdens de Gezondheidsmeeting 2012 dieper in op de volgende drie thema’s: taal- en cultuurnuances, beveiligde informatieoverdracht en de omgang met groeiende conflicten.

Transcript of Hoe doeltreffend communiceren?

 • Goede communicatie is onontbeerlijk voor een kwali-tatieve zorgverlening. Daarom viel onze keuze ditjaar op efficinte communicatie als onderwerp

  voor de Gezondheidsmeeting 2012, legt Dr. Caroline Verlinde,directeur van het Huis voor Gezondheid, uit. De deelnemerskunnen zich inschrijven voor een van de drie workshops, die hetonderwerp communicatie elk vanuit een verschillende invals-hoek belichten. Maar de meeting heeft ook een andere doel-stelling: we willen verschillende types zorgverleners met elkaarin contact brengen, netwerking is erg belangrijk in onze sector.

  En aspect dat onder de loep genomen wordt, is taal. In eenmulticulturele samenleving kunnen taalproblemen een barri-re opwerpen tussen zorgverleners en patinten. Prof. Dr. RitaTemmerman en Antoon Cox (beiden lid van het Centrum voorVaktaal en Communicatie, Erasmus Hogeschool Brussel) heb-ben het samen met Redouane Ben Driss (psychotherapeut bijhet CGG Brussel) over die valkuilen en zoeken in overleg met deworkshopdeelnemers naar mogelijke oplossingen.

  ICT in de zorgEen andere workshop behandelt de toekomst van ICT in de

  zorg. Verwacht wordt dat de eHealthBox en het VitaLink- platform de dagelijkse werkzaamheden van zorgverleners bin-nen afzienbare tijd danig zullen benvloeden. De eHealthBox

  moet beveiligde communicatie tussen zorgverleners mogelijkmaken, het VitaLink-platform moet het delen van gegevens inde eerste lijn vereenvoudigen. Thomas Van Langendonck(VAZG), Lus Maes (eHealth) en Daan Aeyels (Huis voor Ge-zondheid) lichten toe hoe dat concreet zal gebeuren en wat depraktische implicaties zullen zijn.

  Dr. Johan Vansintejan, docent professioneel communice-ren en functioneren aan de VUB, neemt de derde workshopvoor zijn rekening: de aanpak van (sluimerende) conflicten.Vroeg of laat duiken er meningsverschillen op in een samen-werking. Zolang die binnen de perken blijven, is er geen pro-bleem. Maar soms is/wordt de onenigheid zo groot dat er con-flicten dreigen te ontstaan. Dr. Vansintejan bespreekt hoe je door de gevoeligheden en oorzaken van het conflict te herken-nen zon situatie constructief kunt benaderen.

  InformatiestandsDe bezoekers van de gezondheidsmeeting kunnen ook te-

  recht bij een van de vele informatiestandjes van organisatiesdie bezig zijn met communicatie in de zorgsector: Ba-bel(Vlaamse Tolkentelefoon), Sociaal Vertaalbureau van BrusselOnthaal, Bru-Taal (Brussel netwerk voor Nederlandse taalsti-mulering), Huis van het Nederlands, BOT (Brussel OverlegThuiszorg), BabelIris (voert onderzoek naar meertaligheid en in-terculturaliteit in Iris-ziekenhuizen), BWR (Brusselse Welzijns-en gezondheids Raad),...

  18 ARTSENKRANT Dinsdag 13 maart 2012 Nr. 2226

  www.artsenkrant.com

  Cordinatie: Tijs Ruysschaert, tijs.ruysschaert@actuamedica.be - Redacteurs: Frans De Kuyssche, Iris Einhorn.

  PQ

  C 2

  011-

  429

  G E Z O N D H E I D S M E E T I N G 2 0 1 2

  Hoe doeltreffend communiceren?Een van de bouwstenen van een goede zorgverlening is efficinte communicatie. Daarom gaat het Huis voor Gezondheid tijdens de Gezondheidsmeeting 2012 dieper in op de volgende drie themas: taal- en cultuurnuances, beveiligde informatieoverdracht en de omgang met groeiende conflicten. Tijs Ruysschaert

  Gezondheidsmeeting 2012 Efficinte communicatie in de zorg Donderdag 22 maart van 19u. tot 22u.30 Terranova, Blekerijstraat 25, 1000 Brussel Accreditering is aangevraagd Inschrijven vr 15 maart 2012 Meer info: www.gezondheidsmeeting.be.

  Verwacht wordt dat de eHealthBox en VitaLink de dagelijkse werkzaam heden

  van zorgverleners straks sterk zullenbenvloeden

  Im

  ageg

  lobe

  Dr. Caroline Verlinde: De Gezondheidsmeeting dient ook om verschillendetypes zorgverleners met elkaar in contact brengen.

  Brussels Zakboekje 2012Wie de laatste gegevens van de zowat 2.000 Nederlandstalige zorg-verleners en -organisaties uit Brussel bij de hand wil hebben, kanvanaf nu het Brussels Zakboekje 2012 bestellen. Daarin zijn deadressen van de nieuwe diensten opgenomen en die van de be-staande diensten indien nodig aangepast.U kunt de adressenlijst gratis raadplegen op de website van deBrusselse Welzijns- en gezondheids Raad, www.bwr.be. Bestellenkan op http://www.bwr.be//bestelzakboekje.php.Bent u zelf professioneel actief in Brussel en vindt u uw naam nietterug in de lijst, mail dan uw gegevens naar soka@bwr.be. De BWRneemt u gratis op in het Zakboekje en bezorgt u in ruil een gratisexemplaar. T.R.

  AK2226-018_AK2224-022-023 08/03/12 16:05 Page18

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 2400 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice