Communiceren is geen kunst

download Communiceren is geen kunst

of 22

Embed Size (px)

description

communicatie en effectief samenwerken

Transcript of Communiceren is geen kunst

  • 1. Communiceren is geen kunst.Elkaar begrijpen wel!In 4 stappen naar effectieve communicatie

2. We communiceren wat af op een dag, zowel zakelijk als in privsituaties. En helaas gaat er nog al eens wat mis tijdens decommunicatie.Met de volgende 4 stappen verandert miscommunicatie ineffectieve communicatie. 3. Stap 1: Rapport opbouwenElk gesprek begint in feite met rapport (spreek uit als: rapoor)opbouwen.Het is aandacht besteden aan het opbouwen van de relatie. Opdezelfde golflengte gaan zitten met de ander. Dit zorgt ervoor datje de aandacht van de ander krijgt, zodat de kans dat jouwboodschap helder overkomt groter wordt.Rapport opbouwen kun je doen door bijvoorbeeld over dezelfdeinteresses te praten zoals hobbys, sport, reizen, werk of opdracht. 4. Stap 2: visueel, auditief of kinesthetischingesteld?In ons dagelijks leven komt veel informatie op ons af; te veel informatie om allemaal gelijk tekunnen verwerken. Om de informatiestroom te kunnen beheersen hebben we daarom geleerd onsop slechts gedeelten daarvan te concentreren (focussen).Waar iemand zich het eerst op focust hangt af van zijn stemming en zijn voorkeuren. Veel mensenfocussen het makkelijkst op de beelden om hen heen. Deze mensen noemen we visueel ingesteld.Focust iemand eerder op geluiden dan is hij auditief ingesteld. Als hij tenslotte het eerst zijngevoel opmerkt noemen we hem kinesthetisch ingesteld.In principe wisselen deze modaliteiten elkaar af. Toch heeft ieder daarin een bepaalde voorkeur. Deeen richt zich makkelijker op beeld, de ander op geluid en de derde op gevoel. Elk heeft daarbij zijneigen lichaamsgebruik. Om je goed op een ander te kunnen afstemmen, is het nuttig om ietste weten over de modaliteit waarin hij zich bevindt. 5. Visueel: gericht op beeldenAls iemand visueel is ingesteld denkt hij vooral in beelden. Hij zietals het ware de plaatjes voor zich.Kenmerken van visueel ingestelde mensen:Stem: snel, helder, hoogLichaam: hoofd rechtop, snelle krachtige bewegingenWoorden: zien zitten, zichtbaar, kleurrijk, scherp 6. Auditief: gericht op geluidAls iemand auditief is ingesteld dan is hij gefocust op woorden engeluid. Het is de toon de muziek maakt.Kenmerken van auditief ingestelde mensen:Stem: gemiddelde snelheid, melodieusLichaam: hoofd schuin naar links of rechtsWoorden: klinkt goed, luister eens, zogezegd 7. Kinesthetisch: gericht op gevoelAls iemand kinesthetisch is ingesteld dan is hij gefocust op gevoel.Deze persoon heeft meestal meer tijd nodig voordat hij eenreactie geeftKenmerken van kinesthetisch ingestelde mensen:Stem: zacht en met pauzes, wat traagLichaam: hoofd naar beneden, rustige bewegingenWoorden: voelt (niet) goed, dat raakt me,even denken.. 8. Hoe gebruik je Visueel, Auditief enKinesthetisch in een gesprek?Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat jouw eigenvoorkeurssysteem is en die van je gesprekspartner in te kunnenschatten.Dan is het de kunst om jouw voorkeurssysteem af te stemmen opde ander.Bijvoorbeeld: jij bent visueel ingesteld, de ander kinesthetisch. Als jij danrustiger praat, beweegt en de ander de tijd geeft om te reageren, zal julliecommunicatie soepeler verlopen. 9. Stap 3: LuisterenHet lijkt zo gemakkelijk als je het over luisteren hebt. Dat doe jetoch iedere dag?Maar hoe komt het dan, dat het toch zo vaak misloopt in decommunicatie? Het lijkt vaak alsof je elkaar niet begrijpt. 10. Waarom is luisteren belangrijk? Door goed te luisteren kun je de relatie met je gesprekspartnersverbeteren. Je leert de ander beter begrijpen. Door goed te luisteren kun je te weten komen wat de anderbeweegt, zich mee bezig houdt. Wat hij belangrijk vindt. Bovengenoemde punten hebben een positieve invloed op jullieeventuele samenwerking. 11. Luisteren bestaat uit: Belangstelling tonen. De ander de ruimte geven om zijn verhaal te doen. Niet opjagen. Laten merken dat je luistert. De ander aankijken, knikken en afen toe hummen. Doorvragen op wat de ander zojuist heeft verteld. Contact houden met de spreker. 12. Valkuilen bij luisteren Iemands zinnen afmaken Iemand in de rede vallen, bijvoorbeeld met ja, maar Het gesprek snel van onderwerp veranderen.Bijvoorbeeld: dat doet me denken aan. Direct eigen interpretatie geven aan datgene wat je hoort,zonder verder te luisteren of door te vragen 13. Stap 4: Luisteren en vragen stellenGoed luisteren is geen passieve bezigheid.De kunst van het luisteren is goede vragen stellen.Het is een constante wisselwerking van luisteren en vragen stellendie de waarde van het gesprek bepaalt. 14. Functies van vragen stellen1 Informatie helder krijgen:De spreker wordt uitgenodigd om iets toe te lichten dat nog nietduidelijk isDe spreker wordt uitgenodigd om dieper op de kwestie in te gaan.Bijvoorbeeld op de oorzaak van een probleem. 15. Functies van vragen stellen2 De ander aan het denken zetten:Soms is het antwoord op een vraag voor diegene die hem moetbeantwoorden belangrijker dan voor jou.Stel dat een collega een probleem heeft en hij komt bij jou vooreen oplossing of hij komt bij jou klagen over dit probleem. Maar jijdenkt dat hij het zelf op kan lossen, als hij de goede richting tepakken heeft. Door bijvoorbeeld de vragen te stellen: wat heb jevorige keer gedaan toen dit gebeurde? En welke gegevens heb jeal gevonden? 16. Functies van vragen stellen3 Emoties bespreekbaar maken:Je ziet dat een collega ergens mee worstelt, maar je weet nietgoed wat er aan de hand is.Door te benoemen wat je waarneemt en tevragen of dat klopt, zal de ander zich snellergeneigd voelen om de emotie te bespreken. 17. Functies van vragen stellen4 Een gesprek sturen:Door vragen te stellen, kun je de leiding nemen in een gesprek. Jekunt bijvoorbeeld een vraag stellen over een nieuw onderwerp. Zozorg je ervoor dat je gesprekspartners niet te lang bij hetzelfdeblijven hangen.Je kunt met vragen stellen de loopvan het gesprek benvloeden. 18. Wat zijn minder goede vragen? Gesloten vragenEen gesloten vraag begint niet met een vraagwoord, maar meteen werkwoord. wil je. moet je.. De ander kan in zon gevalreageren met slechts een ja of nee. Een dergelijke vraagbeperkt de antwoordmogelijkheden. Half gesloten vragenMet een dergelijke vraag maak je heel duidelijk wat voor soortantwoord jij wilt horen. Bijvoorbeeld: wat vind je goed aan deofferte? De ander is niet vrij om volledig te antwoorden. 19. Wat zijn minder goede vragen? Suggestieve vragenIn suggestieve vragen klinkt het gewenste antwoord al door.Bijvoorbeeld: Je ben toch wel met me eens dat dit product goedis voor hem?De kans is groot dat je geen eerlijk antwoord, maar een sociaalgewenst antwoord krijgt. 20. Wat zijn goede vragen?Open vragen zijn goede vragenDoor open vragen te stellen nodig je de ander uit (veel) informatiete geven. Een open vraag begint met het vraagwoord: Wie Waar Wat Wanneer Hoe 21. Wat levert goede vragen stellen op? duidelijkheid de samenwerking verbetert je verzamelt kennis / informatie vergroot het vertrouwen meer diepgang in het gesprek 22. www.Cabcoaching.nlChristine van Alten-den Boer