Winter 2012/2013

24
Afdeling Rozenburg Winter 2013 Editie 22 De Vier Jaargetijden De Vier Jaargetijden

description

Afdelingsblad 'De 4-jaargetijden' Anbo afdeling Rozenburg

Transcript of Winter 2012/2013

Page 1: Winter 2012/2013

Afdeling Rozenburg

Winter 2013Editie 22

De Vier JaargetijdenDe Vier Jaargetijden

Page 2: Winter 2012/2013

Dit is een uitgave van:

ANBO afdeling RozenburgDe Vier Jaargetijden

Jaargang 7 - 2013Winter editie 22

Colofon:Redactie: Fanny Zuur

Els ‘t HooftRichard VolkerPeter Meijer

Advertentie verkoop: Peter Meijer

Eindredactie: Fanny Zuur

Contact ingezonden stukken: Acacialaan 38, 3181 BA Rozenburg Brink 18, 3181 PD Rozenburg

of via email

E-mail: [email protected]

Website: www.anbo.nl/rozenburg

Drukkerij: Rijpsma te Rozenburg

Page 3: Winter 2012/2013

VoorwoordAllereerst wil het bestuur van ANBO Rozenburg u een goed en gezond Nieuwjaar wensen. Laten we hopen dat de 13 in het nieuwe jaartal geen ongeluk brengt, maar juist een heleboel geluk, dat kunnen we in deze tijd zeker goed gebruiken.

Het wordt een jaar waarin veel gaat veranderen en met veel onzekerheid. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de pensioenen en de zorgverzekering. ANBO Anders gaat van start, u heeft er al veel over kunnen lezen. We blijven een vereniging waar belangenbehartiging hoog in het vaandel staat.

Ook in afdeling Rozenburg zijn er veranderingen. Onze voorzitter, de heer Kast Denekamp, heeft besloten om de voorzittershamer aan iemand anders over te dragen. Wie de nieuwe voorzitter wordt is nog niet bekend. Ook stopt hij met het redactiewerk voor “De Vier Jaargetijden”, hij is er ooit mee begonnen en heeft er 21 gemaakt. Gelukkig is hij niet verloren voor de ANBO, hij wil actief blijven, maar wil zich nog bezinnen op welk gebied.

We zijn gestart met een vernieuwde redactie en het resultaat is dit kwartaalboekje. We hopen dat u het kunt waarderen. De aankondigingen van activiteiten komen voortaan op ongeveer een convocatie per maand. Dit scheelt veel papier, goed voor het milieu, maar het scheelt ons ook in de kosten en dat is nodig in deze tijd van bezuinigingen.

Een andere verandering is de dag waarop de themaochtenden plaats gaan vinden. U heeft het in ons vorige blad kunnen lezen, deze zijn voortaan op een maandagochtend. Het bestuur hoopt dat er net zoveel of nog meer mensen komen als op de dinsdagochtenden.Ik hoop dat we een goed jaar tegemoet gaan.

Page 4: Winter 2012/2013

Woning ongeschikt voor zorg- of hulpbehoevendeOuderenorganisaties, gemeenten en woningbouwcorporaties moeten goed gaan samenwerken om het woningaanbod beter passend te maken voor ouderen. Daarnaast moet er betere ondersteuning thuis georganiseerd worden, desnoods door zorgverzekeraars afgedwongen. Dat is nodig om te voorkomen dat ouderen die niet meer in aanmerking komen voor verblijf in een zorginstelling, tussen wal en schip vallen. Met de hervorming van de AWBZ moeten ouderen, ook zorg- of hulpbehoevende ouderen, steeds langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In de praktijk blijkt dat vaak niet te kunnen. Dat zeggen patiëntenfederatie NPCF en seniorenorganisatie ANBO, na veldonderzoek. De organisaties onderzochten wat ouderen nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen.

“In het vorige huis heb ik 61 jaar gewoond. Een eengezinswoning met

toilet beneden. Ik wilde er wel blijven wonen maar het ging niet meer.

Ik moet ’s nachts 5 tot 6 keer plassen. Op een traplift durfde ik niet.”

Meestal geen aangepaste woningSlechts een derde van de zelfstandig wonende ouderen in de verkenning woont in een gelijkvloerse (senioren)woning of een woning die aangepast is voor rolstoelgebruik. De meerderheid woont in een eengezinswoning of portiekflat zonder lift. Vooral ouderen die niet goed ter been zijn lopen daar meer risico om te vallen en voelen zich sneller onveilig en eenzaam. Volgens de onderzoekers is het essentieel dat er meer gelijkvloerse rollator- of rolstoeltoegankelijke woningen komen. Om dat te realiseren moeten seniorenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten en woningbouwcorporaties op lokaal niveau gaan samenwerken.

“De nachtverpleegster moet uit Gouda komen. Dat duurt een half uur

tot drie kwartier. Er zou hier 24-uursbezetting zijn maar te weinig

mensen en daardoor te duur. Vannacht ben ik gevallen en moest drie

kwartier wachten.”

Page 5: Winter 2012/2013

Geen vertrouwenOok bleek dat ouderen niet het vertrouwen hebben dat er snel hulp komt

als zij na een val of incident alarm slaan. Hierdoor voelen ouderen zich

onveilig, en hebben mantelzorgers niet het gevoel dat ze afstand kunnen

nemen. Vernieuwing op het gebied van zogeheten onplanbare zorg is

vereist: ouderen moeten kunnen terugvallen op ondersteuning bij zowel

acute gezondheidsproblemen als geleidelijke achteruitgang. Daarvoor

moet er beter worden samengewerkt tussen de aanbieders van

ouderenzorg. Zorgverzekeraars kunnen die samenwerking afdwingen.

Daarnaast moet hulp van mantelzorgers en vrijwilligers benut worden

om het gevoel van veiligheid te versterken. Bijvoorbeeld door het

opzetten van telefooncirkels of een sms-alert in de wijk.

"De hele maatschappij deelt de ambitie dat ouderen langer zelfstandig

thuis kunnen blijven wonen. Maar dat kan alleen als er voldoende hulp

en ondersteuning is, én als er voldoende veilige en aangepaste

woonruimte is. Dat alles ontbreekt nu", zegt ANBO-directeur Liane den

Haan.

Steeds meer ouderen willen en moeten in hun eigen huis blijven wonen.

Nu nog kunnen ouderen met een lichte zorgvraag naar een

verzorgingshuis als ze niet meer veilig in hun eigen huis kunnen blijven

wonen. Maar de komende jaren wordt de toegang tot het verzorgings-

en verpleeghuis verscherpt. Nieuwe cliënten die in 2012 nog in

aanmerking kwamen voor lichte zorg in een verzorgingshuis, krijgen in

2013 een indicatie voor zorg thuis.

Page 6: Winter 2012/2013

MonitorPatiëntenfederatie NPCF en seniorenorganisatie ANBO willen dat de

gevolgen van de maatregelen uit het regeerakkoord voor ouderen

worden gemonitord. De organisaties zijn in principe voorstander van

het scheiden van wonen en zorg, maar voorzien in de huidige uitvoering

veel problemen voor de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van

ouderen.

Mening ANBO ANBO vindt dat de kwaliteit van de Wmo centraal moet staan met voor iedereen betaalbare en goede Wmo-voorzieningen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en te kunnen participeren aan de maatschappij. Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld, maar hebben hiervoor voldoende middelen en ondersteuning nodig vanuit het rijk. ANBO pleit voor adequate mantelzorg- en cliëntondersteuning Betere informatie waar men terecht kan voor mantelzorg-ondersteuning is belangrijk. Zeker nu er steeds meer beroep gedaan wordt op mantelzorgers en het aantal overbelaste mantel-zorgers toeneemt. Toegankelijk Wmo-loket met klantvriendelijke en deskundige medewerkers Er moeten uniforme en betaalbare eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen opgelegd worden door gemeenten. Onder meer op dit punt zijn er teveel verschillen tussen gemeenten. In iedere gemeente een krachtige Wmo-raad, met eigen budget en met leden uit iedere cliëntengroep van de Wmo. Zorg voor een efficiënte overheveling van de functie extramurale begeleiding en kortdurend verblijf naar de Wmo, zodat cliënten een adequate en passende ondersteuning blijven behouden ANBO pleit voor een objectieve onafhankelijk efficiënte Indicatiestelling.

Page 7: Winter 2012/2013

Autobedrijf Lievaart

Voor reparatie en onderhoud van alle bekende automerken gaat u naar Autobedrijf Lievaart op de hoek van de Emmastraat en Burg Just de la Passiérestraat te Rozenburg.

Tevens verkoop van onderdelen, accessoires en aanverwante artikelen. Voor autobrandstoffen kunt u terecht bij de SHELL tankstation waar u voor de laagste prijs uw auto van brandstof kunt voorzien. U krijgt hier uw korting via United Consumers (info bij ANBO) U betaalt daardoor gegarandeerd altijd de laagste prijs.

LeKKeRSfeeR

BeLeVeN

PLUS Klaassen; de lekkerste supermarkt van Rozenburg !PLUS Klaassen - Emmastraat 84-86,

3181 GC Rozenburg.Tel. 0181-215776 - Fax 0181-214796

[email protected]

Bent u lid van de ANBO? Dan bezorgen wij uw boodschappen gratis!!! Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

RozenknopjeNieuwjaarswensen maakt men onvergetelijk door ze te verzenden in een ongefrankeerde omslag.

Bernard Seulsten

Page 8: Winter 2012/2013

Computer Opstap Centrum

Dit zijn zes van de vierentwintig cursisten die afgelopen herfst een van de cursussen van het COC hebben gevolgd.

De beginners starten met het leren aan- en uitzetten van de pc. Daarna het gebruik van de muis, gevolgd door wat oefeningen met het (dubbel)klikken en slepen. Echt de basis om te kunnen werken met de computer.

Verder is het gebruik van het toetsenbord belangrijk, hoe verstuur je een e-mail, welke weg legt zo’n mailtje af en waarom kan het uren (zo niet dagen) duren voordat je antwoord krijgt. Hoe kunnen foto’s meegestuurd worden en hoe bewaar ik foto’s. Wat is Google en hoe gebruik je dit, hoe kun je dingen opzoeken op internet.

In de vervolgcursus wordt alles nog eens kort herhaald en wordt er dieper op diverse zaken ingegaan.

Er is ook een gevorderden cursus, waarin o.a. het bewerken van foto’s behandeld wordt. De cursisten vonden het niet alleen leerzaam, maar ook heel gezellig en vonden het jammer dat de cursus voorbij was.

Page 9: Winter 2012/2013

Aanmelding computercursus (Start februari 2013)ANBO- en DWR-leden betalen € 70,00 - overigen betalen € 95,00

ANBO of DWR lid: ja / nee

Naam: dhr. / mevr. :Adres:

Postcode en woonplaats:Telefoonnummer:

Eventueel e-mail adres:

Besturingsprogramma: Windows XP / Vista / Windows 7 / weet niet

Wil de cursus gaan volgen: beginners / vervolg beginners / gevorderden

Neemt laptop mee naar de cursus: ja / nee

De cursussen zijn op dinsdag- , woensdag- en donderdagmiddagIs er een dag dat u beslist niet kunt? ja, nl…………………………….. / nee

Knip deze pagina uit en stuur het voor 25 januari 2013 naar: Martin ’t Hooft, Brink 18, 3181 PD Rozenburg

U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] met als onderwerp “computercursus”.

Vermeldt wel alle bovenstaande gegevens.Betaling onder vermelding van ANBO of DWR lid computercursus naar bankrekeningnummer 35.66.70.090 t.n.v. ANBO Rozenburg

Page 10: Winter 2012/2013
Page 11: Winter 2012/2013

Daar zit muziek in!Een interview met:Naam: Mies BrandenburgAdres: Plevierstraat 1Telefoonnummer: 218499 Geboren: 04-09-1935 te RotterdamOpleiding: Muziekschool gevolgd door 1 jaar conservatoriumInteresses: Muziek, sport op TV kijken en sokken breienHeeft veel aan: Anita, haar beste vriendin en persoonlijke

verzorgsterGezelschap in huis: twee lieve witte hondjes en een parkiet, welke

lustig meezingt als Mies speelt

Mies is al op vroege leeftijd met muziek in aanraking gekomen door haar vader, zelf musicus met een conservatorium opleiding. Omdat Mies op 4 september jarig is kon ze pas met haar zevende jaar naar de lagere school. Maar Mies was echter al vroeg leergierig dus heeft haar vader dat jaar toen gebruikt om Mies al muziekles te geven. Dit ging op vrij hoog niveau, Mies moest gelijk het muziekschrift leren lezen en schrijven. Dit leidde dus naar de logische stap dat Mies naar de muziekschool ging.

Op de muziekschool kreeg Mies in het laatste jaar het advies van haar muziekleraar om het conservatorium te gaan volgen, Mies was toen 12 jaar. Omdat het op het conservatorium verplicht was minimaal twee instrumenten te bespelen, kon zij een jaar later al piano en viool spelen. Maar om financiële redenen, de opleiding kostte 30 gulden per maand, was ze gedwongen op te stoppen met de opleiding. Omdat haar leven bestond uit zes uur per dag oefenen is ze ook gestopt met viool spelen. Zoals ze zegt: “ik kreeg een lamme arm”.

Maar met piano spelen is ze doorgegaan. Op 13 mei 1944 speelde zij tijdens de openbare voordrachtsoefening van Toonkunst Conservatorium en muziekscholen, het pianoconcert van Heiden.

Page 12: Winter 2012/2013

Mies heeft altijd van bladmuziek gespeeld, want zij heeft er een hekel aan om uit haar hoofd te spelen. Waarom zou ze ook. Mies redeneert: “Waarom het uit je hoofd leren als je het ook kan lezen, hoef je geen twee dingen tegelijk te doen!!”.

Mies had echter de smaak te pakken en bleef piano spelen. In 1986 had ze met de Rozenburgse muziekgroep “Harmonie” optredens. Mies had inmiddels ook keyboard leren spelen. Marja de Wolf was toen de dirigente van de muziekgroep. Zij verzorgde ook de optredens.

De keyboard is daarna voor Mies een belangrijk instrument geworden. Zij verzorgde de muzikale begeleiding bij een trio in de look-a-like stijl van de Andrew sisters en ook in het Schiebroekse bejaardentehuis “Acropolis” begeleidde Mies de Valentino’s, die in de pauzes van de optredens van de harmonie optraden. Dit was wel op non-profit basis.

Door omstandigheden met de verzorging en het helaas vroegtijdig overlijden van haar twee gehandicapte dochters, is Mies toen een tijdlang gestopt met muziek spelen. Zij zat toen naar eigen zeggen in een zeer zwarte tijd.Maar op een gegeven moment is ze toch weer begonnen met muzikale begeleiding voor zingende ouderen in Poortugaal. Mies heeft inmiddels de smaak weer helemaal te pakken en is weer vol energie.

Page 13: Winter 2012/2013

Graag zou ze de muzikale begeleiding voor ouderen ook in Rozenburg willen doen. Zij zoekt dan ook mensen die met haar dezelfde interesse delen. Wie weet staan we aan de geboorte van een nieuw bandje. Mies heeft er in ieder geval zin in.

Ook kan zij optredens verzorgen in combinatie met een zanger tegen een kleine vergoeding. Mies speelt alle soorten muziek van klassiek tot modern, als het maar op papier staat!!!!!

Wilt u met haar in contact komen? Bel haar gerust en maak een afspraak om met haar kennis te maken.

Page 14: Winter 2012/2013
Page 15: Winter 2012/2013

SUDOKU puzzel no. 7

Dit kwartaal wederom een nieuwe puzzel! Onder de goede inzenders verloten wij een waardebon van € 10,00. Winnaar puzzel no. 6 is de heer G Verhoef.

Naam:……………………………………………………………………Adres……………………………………………………………………Postcode…………………………………………………………………Woonplaats............………………………………………………………

Knip deze pagina uit en stuur het naar:Acacialaan 38, 3181 BA Rozenburg of Brink 18, 3181 PD Rozenburg

Uiterste inzenddatum: 15 februari 2013

Page 16: Winter 2012/2013

Themaochtenden en andere activiteiten

Ook dit jaar staan de maandelijkse thema/bingo-ochtenden weer op het programma. Deze ochtenden worden gehouden in De Roserie van woonzorgcentrum Blankenburg. In totaal zijn er negen ochtenden per jaar, want in de zomermaanden doen we even niets.

Iedere tweede maandag in de maand nodigen we iemand uit om u iets te vertellen waarvan wij denken dat het interessant is. Na de presentatie zijn er altijd een paar bingorondes. Goede ideeën voor een onderwerp zijn altijd van harte welkom. Heeft u een idee, neemt u dan even contact op met de secretaris, het telefoonnummer staat achterin dit boekje.

Wij hebben zelf al wat onderwerpen in gedachten, zoals “erfrecht en testament”, “begrafenis en crematie”, WMO en valpreventie. Niet altijd vrolijke onderwerpen, maar wel belangrijk om er meer over te weten te komen en om over na te denken en te praten.

De laatste donderdag van de maand is er filmavond in de bibliotheek. Deze maand staat Nova Zembla op het programma, in februari de mooie film Intouchables. Deze film heeft veel prijzen gewonnen. Ook de filmavonden stoppen in de zomermaanden.

Op maandagmiddag is er koersbal en op zaterdagmiddag sjoelen. Beide activiteiten vinden plaats in De Roserie.

Page 17: Winter 2012/2013

Belasting invulservice

Bij de meesten van u ligt de gevreesde blauwe envelop weer in de brievenbus belasting betalen moet in Nederland. Daar komt u helaas niet onderuit. Te veel belasting betalen is echter ook niet nodig.

De ANBO biedt hulp bij het invullen van de belastingformulieren. U kunt zich bij uw afdeling melden als u in aanmerking wilt komen voor een invulhulp. De aangifte wordt via de computer verstuurd met uw digitale handtekening. Een veilig gevoel. Zelf krijgt u een volledig overzicht van de aangifte. Bij u thuis worden de benodigde gegevens keurig in een map gedaan en deze krijgt u later weer terug, toegelicht met een volledige geprinte aangifte.

Signaleringsfunctie voor zorg- en huurtoeslag.

De belasting invuller checkt ook op verzoek na het invullen van de aangifte of U in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag en of de betreffende formulieren zijn ingevuld. Als dit het geval is, zal de belasting invuller u helpen bij het invullen van het toeslagformulier of doorverwijzen naar een andere belasting invuller, de woningbouw-corporatie of gemeente.

De Belastingservice is bestemd voor leden vanaf 65 jaar.Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor een alleenstaande € 35.059,- en voor gehuwden/samenwonenden € 51.691,-per jaar. Deze bedragen zijn gebaseerd op de inkomens voor de zorgtoeslag 2012.

Page 18: Winter 2012/2013

rg ervoor dat u op de afgesproken tijd alle bescheiden keurig geordened heeft, zoals de bankafschriften in mapje, jaaropgave's en eventueel voorgaande jaaraangifte.

U kunt voor een afspraak bellen met de coördinator de heer Hans Janssen, telefoon 213746

Page 19: Winter 2012/2013

Ouderen in veilige handenWanneer ouderen afhankelijk zijn van de zorg van anderen, moeten zij zich veilig voelen en veilig zijn. Of zij nu door een partner, een familielid, een professional of een vrijwilliger worden verzorgd. Nog veel te vaak is dit niet zo. Ouderenmishandeling komt te vaak voor. De schatting is dat 1 op de 20 ouderen jaarlijks het slachtoffer worden.

Er zijn 6 vormen van ouderenmishandeling:Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing, schending van rechten, seksueel misbruik. Het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt.

- Een vrouw kan niet zelf naar de pinautomaat lopen, dus haalt haar zoon iedere week geld voor haar. Ze ziet op haar afschriften dat er meer geld wordt opgenomen. Haar zoon steelt haar geld.

- Tegen een man wordt heel vaak geschreeuwd door zijn zoon. Niet omdat hij doof is, maar zijn zoon is ongeduldig met hem. En boos op van alles. Daarom scheldt hij zijn vader uit bij elk bezoek.

- Een vrouw heeft een tik gekregen van haar dochter. Ze twijfelt. Dit is toch geen mishandeling? Haar dochter bedoelde het vast niet zo slecht.

Veel mensen vinden het lastig om over ouderenmishandeling te praten. Ze zijn bang dat ze geen hulp of bezoek meer krijgen, als ze erover beginnen. Of ze schamen zich. Toch is erover praten het beste dat u kunt doen. Een goed gesprek met iemand die u vertrouwt kan helpen. U maakt het probleem bespreekbaar en er kan een oplossing gezocht worden. U kunt ook bellen met het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Zij geven advies en kunnen u in contact brengen met hulpverleners. Het telefoonnummer is 010 – 44 38 444. Er is ook een Meldpunt Ouderenmishandeling in de Zorg: 088 – 120 50 50.

Page 20: Winter 2012/2013

Vraag en Aanbod

De redactie van dit kwartaalboekje “De Vier Jaargetijden” heeft in 2010 een voorstel gedaan de leden de gelegenheid te bieden om aan onze leden iets te vragen of iets aan te bieden door een advertentie te plaatsen. We willen deze mogelijkheid weer aanbieden.

Wat moet u zich hierbij voorstellen? Hieronder wat voorbeelden.Stel, u hebt een onderwerp waar u meer over wil weten of u zoekt steun en advies bij uw hobby. Een apparaat werkt niet meer en de onderdelen zijn niet meer te krijgen. U zoekt een bijzonder boek of een liedje dat u nergens meer kunt vinden.

De rubriek kan ook gebruikt worden voor hulp of steun bij het boodschappen doen of andere kleine diensten. Heeft u behoefte aan gezelschap omdat u zich eenzaam voelt, wellicht zijn er leden die dezelfde behoefte hebben en met u in contact willen komen. Veel vakantiegangers hebben een probleem om bij een vliegvakantie op het vliegveld te komen. Mogelijk zijn daar afspraken over te maken zodat u haalt en brengt, maar ook dat u gehaald en gebracht kan worden.

U ziet er zijn genoeg voorbeelden te bedenken. In al deze gevallen kunt u een oproep doen of aanbieden aan onze leden onder de rubriek “Vraag en Aanbod”. Verzoeken kunnen worden ingeleverd bij de redactie. Zie voor gegevens binnenkant van het voorblad.

Eerste advertentie: Te koop: t.e.a.b. z.g.a.n. 2-persoons scootmobiel, slechts 3x gebruikt, 8 jaar oud. Nieuwprijs € 6.000,=. Plevierstraat 1, tel. 218499.

Page 21: Winter 2012/2013

Daar zit muziek in!Hoe vindt u ons eerste interview met Rozenburgse Mies op pagina 9 ??

Heeft u ook een leuke hobby of bent u enthousiast over iets en wilt u dit ook delen met anderen. Neem dan gerust contact op met de redactie. Wilt u zelf een stukje schrijven, dat is natuurlijk prima, want anders sturen wij gewoon onze plaatselijke reporter, bewapend met een blocnootje en een fototoestel naar u toe.

Van de LedenadministratieEen hartelijk welkom voor de nieuwe leden die zich de afgelopen tijdhebben aangemeld als lid van de ANBO.

Mevrouw J.C. de Boer-van OudheusdenMevrouw T.L. BruinsmaDe heer E.A.R. van GelderMevrouw P. van Gelder-HaakDe heer M.J. Jagers RitstierDe heer R.A. de JongeMevrouw S. de Jonge-BoerDe heer J.A.L. RoobolMevrouw W.J. Szadkowski-de LangeDe heer R.J. van VeenDe heer J.B. v.d. VeldeDe heer J.H. Wolters

Ook nu zijn er in de afgelopen tijd helaas weer enkele van onze leden overleden, volgens opgave van onze ledenadministratie te Utrecht.

Mevrouw G. Boon-LoversDe heer C. Degeling

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe in de komende tijd.

Page 22: Winter 2012/2013
Page 23: Winter 2012/2013

Agenda ANBO in de Roserie

Wekelijks: Maandagmiddag: Koersbal – aanvang 14.00 uurZaterdagmiddag: Sjoelen – aanvang 13.30 uur

Iedere 1ste vrijdagmiddag van de maand: Bingo van DWR – aanvang 14.30 uur

Maandag 14 januari: Thema-bingo ochtend

Maandag 11 februari: Jaarvergadering-bingo ochtend

Maandag 11 maart: Thema-bingo ochtend

Maandag 8 april: Thema-bingo ochtend

Aanvang van deze bingo ochtenden is om 09.00!

Page 24: Winter 2012/2013

Dagelijks bestuur van ANBO Rozenburg

Voorzitter: Vacature

Penningmeester: Hans Janssen Kamilleplaats 17Tel.213746 3181 RJ Rozenburg

Secretaris: Els ’t Hooft Brink 18Tel. 284944 3181 PD Rozenburg

Ledenadministratie: David v.d. Wielen Rietgorslaan 22 Tel. 840012 3181 SN Rozenburg

Bezorging: Marion en Tom Vooijs Raadhuisstraat 18Tel.213768 3181 CJ Rozenburg

Coördinator Belastingen (HUBA): Hans Jansen Tel. 213746

Coördinator Ouderenadviseurs (VOA): Diny Dortmondbereikbaar op maandag, dinsdagmiddag en woensdag Tel. 216682 andere dagen Tel. 06-13936250

Coördinator Financiën in Balans (FIBA): Fanny Zuur Tel. 213252

Spreekuur Bureau Sociale Raadslieden: donderdagochtend in het Stadskantoor

Agenda: zie pagina 20