Wereldreis november 2007

download Wereldreis november 2007

of 20

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Lesbrief Wereldreis over China (Guizhou), thema 'muziek'

Transcript of Wereldreis november 2007

 • Wereldreis

  China : Guizhou

  Thema : MUZIEK

  NOVEMBER 2007Va Fan Fhare aan het werk te AntwerpenZowel in China als bij ons bespelen muzikanten hun publiek op straten en pleinen.

  Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11ISSN : 1375-2219 - 20ste jaargang, nummer 9

 • CAMPAGNE WELZIJNSZORG WIJ TEKENEN VOOR DE TOEKOMST

  Welzijnszorg voert in december campagne rond onderwijs en armoede. We pikten twee materialen uit het rijke aanbod. Alle info vind je op www.welzijnszorg.be

  Het solidariteitsproject voor de lagere school Wij tekenen voor is een realisatie van Spoor ZeS, Studio Globo en Welzijnszorg. Hiermee kan je op een speelse en belevende manier rond het the-ma solidariteit en de campagne van Welzijnszorg werken.Het project bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, werkmateriaal voor elke leerling en een cd met tekeningen en twee liederen.

  Rode draad is het verhaal van Robby, Jeroen, Lena en Fatmira. Robby

  en zijn vrienden werken op school aan hun toekomstplannen en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk.

  Het project bevat een schat aan kant en klare verwerkingsmomenten rond (on-)gelijke onderwijskansen. Voor elke leerling is er een krantje vol leuke opdrachten, werkbladen, tekeningen en vragen om bij stil te staan. De cd met de twee liedjes en de ingekleurde tekeningen van Robby vormt het sluitstuk.Handleiding: 4 ; werkmateriaal : 0,75 ; CD : 7

  In het onderwijsdossier van Welzijnszorg vind je een schooljaar lang verhalen van leerlingen, ouders, leerkrachten, directies en tal van andere mensen die zich inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs. Tien portretten in woord en beeld en een heel pak informatie over armoede en onderwijs. Onderwijsdossier : 10

  Bestellen kan bij Welzijnszorg, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel 02 502 55 75 of online op www.welzijnszorg.be

  VOORBIJ DE KLEURENWereldwijd verbonden: ook bij onsAls we kinderen opvoeden tot solidariteit en wereldwijde verbonden-heid is het belangrijk om verbanden te leggen tussen diverse aspecten van complexe problemen. Verbanden tussen Noord en Zuid, tussen eigen handelen en wereldwijde gevolgen. Een van de aspecten van onze geglobaliseerde wereld is dat mechanis-men van armoede en uitsluiting ook in Belgi steeds scherper worden. Iets wat zich bv. in het onderwijs heel duidelijk laat voelen.

  Armoede op schoolKinderen komen op school met ongelijke kansen, ze hebben al een bepaald parcours doorlopen. Hun sociale omgeving en gezin bevor-deren of hypothekeren de onderwijskansen. De school is daar niet voor verantwoordelijk, maar ze kan wel bevestigen, versterken of juist kansen creren.Er is dus zeker een taak weggelegd voor het onderwijs en wel op alle niveaus: van het onderwijsbeleid van de overheid, over de organisatie van de school tot de concrete dagelijkse omgang met de kinderen in de klas.Als leerkracht kan je armoede niet oplossen. Toch heb je meer moge-lijkheden om iets te doen dan je misschien vermoedt.

  Aanpak op schoolWerken aan een gelijke behandeling is geen zaak van de individuele leerkracht alleen. De keuze voor kwetsbare kinderen moet expliciet in het pedagogisch project van de school opgenomen worden. Daar-binnen zijn heel wat mogelijkheden om een beleid uit te stippelen in verband met verjaardagen, huiswerk, schoolrekeningen, studiedagen voor leerkrachten, meebrengen van materiaal door leerlingenDoor dit in team aan te pakken, kom je stilaan tot een structurele aanpak.

  Aanpak in de klasOmgaan met kinderen die in armoede leven is niet los te zien van je dagelijkse houding als leerkracht. Wanneer je de gewoonte hebt om breed te observeren, om ruimte te geven aan de diversiteit die er in je klas aanwezig is, ben je al een heel eind op weg.Daarnaast is het belangrijk bij kwetsbare kinderen extra aandacht te geven aan welbevinden en betrokkenheid. Bij kinderen in armoede worden de voorwaarden voor die twee indicatoren vaak niet vervuld. Extra inspanningen zijn nodig, maar hoeven daarom niet spectaculair te zijn.

  Belangrijk is dat je als leerkracht inzicht en informatie opdoet over armoede en de uitsluiting die ermee gepaard gaat. Meer inzicht in de situatie van mensen in armoede, betekent dat je op een andere manier, los van vooroordelen, kan kijken naar kinderen die in armoede leven. Het zorgt ervoor dat je je klasactiviteiten beter kunt afstemmen op je publiek, waardoor de ontwikkelingskansen vergroten.Ook voor kinderen die niet in armoede leven is een ruimere kennis van de leefwereld van kinderen in armoede van belang. Tijdens de dagelijkse klasactiviteiten moeten kinderen de kans krijgen elkaars leefwereld te leren kennen. Zo leren ze omgaan met verschillen. Een betere kennis over de leefwereld van kinderen uit arme gezinnen kan

  tot meer begrip leiden, vooral wanneer kinderen uitgedaagd worden om eigen vooroordelen in vraag te stellen en verder te kijken.

  We baseerden ons op de achtergrondtekst in Achter de Muur werken aan gelijke kansen, een project van Studio Globo voor de derde graad van het basisonderwijs. Voor meer informatie : www.studioglobo.be/achterdemuur.

  EXTRA GLOBO EN SAVED BY THE BELL

  Jeannine Goudman vertelt in de workshop Goede praktijken in het basisonderwijs over Wereldreis en haar ervaringen ermee in de klas.

  Minister Frank Vandenbroucke onderstreepte het belang van mondiale vorming en van orga-nisaties als Studio Globo bij de voorbereiding van kinderen en jongeren op de complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag.

  Zie www.tinyurl.com/3d5o7t voor de volledige toespraak. Van voorzitter Hugo Wouters kreeg de minister een oude schoolbel mee. Daarmee kon hij later op de dag nog aandacht vragen voor de rol van de leerkracht wereldwijd.

  Meer dan 600 scholen in Vlaanderen werkten met het materiaal van de actie Saved by the bell. Basisschool De Dobbelsteen uit Antwer-pen vormde met 120 leerlingen een grote bel op de speelplaats.

  Christopher Oliha, in de werkwinkel Stemmen uit het Zuiden: Vlamingen zijn niet anders dan andere mensen. Er leven evenzeer racisme en vooroordelen onder Afrikanen. Ik zou zeg-gen: laat ze maar reageren tegen wat anders is, dat is normaal. Maar mensen moeten wel uitleg krijgen waarom de maatschappij zo ver-

  andert. Mensen moeten beseffen dat er geen weg terug is, de maatschappij van vroeger is gone and gone forever. Dat men daarover angstig is, is een menselijke reactie. Mensen hebben recht op schrik, maar het is ieders verantwoordelijkheid om uitleg te geven: dat andere is wel OK.

  Op vrijdag 5 oktober (Internationale dag van de leerkracht) blies Studio Globo verzamelen bij de lerarenopleiding van de EHSAL in Brussel.Naar aanleiding van 20 jaar mondiaal en intercultureel leren kwamen zon 200 leerkrachten, directies, onderwijsbe-geleiders, docenten en ngo-medewerkers samen.Eveneens op 5 oktober riep Studio Globo scholen op om deel te nemen aan Saved by the bell. Met die actie werd aandacht gevraagd voor de rol van de leerkracht en onderwijs wereldwijd.Een impressie:

  WERELDMUZIEK MET KLASSE

  11.11.11 zet zich in om structureel onrecht tegen te gaan. Door producten uit de 11.11.11-winkel te kopen en te gebruiken, steun je dit solidariteitsproces.

  De rough guide cds zijn een exclusieve reeks met een prachtig overzicht van alle toon-aangevende muziekstijlen uit de hele wereld.

  Een ideaal geschenk, van prachtige achtergrondmuziek tot een garantie voor swingende feestjes. Ook leuk voor in de klas.

  Op www.11.be/winkel kan je kiezen uit meer dan 110 beschikbare titels

 • Daar zit muziek inMuziek, het is van alle tijden en alle culturen. Het vormt een schitterend aankno-pingspunt om met kinderen stil te staan bij gelijkenissen en verschillen. De muziek van de lusheng klinkt ons waarschijnlijk vreemd in de oren. Het il-lustreert hoe mensen overal ter wereld anders omgaan met muziek.Maar je moet niet lang zoeken om de kloof tussen de verschillen te dichten. De lusheng gebruikt eenzelfde techniek om geluid te maken als de accordeon, een instrument dat het bij ons de laatste jaren weer opvallend goed doet. Die vreemde lusheng wordt dus snel herkenbaar.

  Muziek is bij uitstek een exponent van onze globale wereld. Hoewel de hits en clips nog steeds een westers beeld uitstralen, sluipen steeds meer invloeden uit de hele wereld onze mp3-speler binnen. Fusion, cross-over, wereldmuziek of de C-pop in China. Namen genoeg om die wereldwijde banden aan te tonen.

  Wereldwijde banden, die vind je niet alleen in de muziek, maar in talloze elemen-ten in ons dagelijkse leven. Onderwijs, om er nog een te noemen.Van veel kanten kregen we positieve reacties over onze oproep om leerkrachten wereldwijd op 5 oktober, dag van de leerkracht, in het zonnetje te zetten. Maar mondiaal en intercultureel leren gaat niet enkel over het Zuiden. In ons eigen onderwijs zien we bv. mechanismen waardoor kinderen en jongeren uit de boot vallen. Daarover hebben we het in Voorbij de kleuren.

  Veel plezier met deze nieuwe Wereldreis, die weer heel wat materiaal bevat voor jonge wereldburgers. De Reistips van deze maand tonen ook aan dat Wereldreis geen extra moet zijn. Om de eindtermen muzische vorming te bereiken, kun je de lessen ook mondiaal rijk maken.

  Jan Debonnet

  INHOUDExtra Globo en Saved by the Bell .......2Voorwoord : Daar zit muziek in .........3Reisinfo

  Landeninfo China : Guizhou .........4C-pop .....................................4Foto-info .................................5Thema-info : Muziek ...................5Reiswoordenschat ......................5

  Reistips en werkbladenEerste graad ..........................6-8Hoor, muzikanten ! ....................7Een pan uit .............................7Chinese gelukskoekjes ...............8Tweede graad ....................... 9-11Brief van Lien ......................... 10Chinese mu