Wereldreis juni 2010

download Wereldreis juni 2010

of 20

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Thema : vrucht - JUNI 2010 - Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11 ISSN:1375-2219-23ste jaargang, nummer6

Transcript of Wereldreis juni 2010

 • Jemen

  Thema : VRUCHT

  JUNI 2010Bijen en de wind zorgen in het voorjaar dat de perenbloesem wordt bevrucht met stuifmeel van andere perenbloesems. Alleen dan kunnen er peren groeien. Hiervoor is geen klim- en klauterwerk nodig zoals bij de dadelpalmen in Jemen. De fruitbloesems vragen wel heel wat andere verzorging: vooral bescherming tegen de vorst.

  Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11ISSN : 1375-2219 - 23ste jaargang, nummer 6ISSN : 1375-2219 - 23ste jaargang, nummer 6ISSN : 1375-2219 - 23ste jaargang, nummer 6ISSN : 1375-2219 - 23ste jaargang, nummer 6

 • NIEUWS UIT STUDIO GLOBO

  Wacht mee en help armoede de wereld uit tegen 2015

  LEERKRACHT AAN HET WOORD

  Peter Delepierre studeerde af als maatschap-pelijk werker en trok toen 2,5 jaar naar Tan-zania. Daar werkte hij in een lagere school en werd er gebeten door het onderwijsvirus. Na zijn terugkeer volgde hij de lerarenopleiding en werd onderwijzer. Hij werkt sindsdien in de Vrije Basisschool Zedelgem-Dorp als klas-leerkracht in het vijfde leerjaar en als zorg- en GOK-leerkracht.Aan het woord een leerkracht met een warm hart voor het Zuiden.

  Waarom vind je het belangrijk om in de klas aandacht te schenken aan mondiale vorming?We komen in ons dorp weinig in contact met mensen uit andere culturen. Op onze school zijn er hooguit 10 kinderen op de 300 die van elders komen. Voor hen heeft dat natuurlijk het grote voordeel dat ze heel gemakkelijk de taal en de gewoontes opnemen, maar voor de andere kinderen blijft de grote wereld ver weg. Ik vind het belangrijk dat kinderen weten wat er in de wereld gebeurt en dat ze leren om niet enkel aan zichzelf te denken. Ik probeer daarom veel aandacht te geven aan de actualiteit en probeer ook iets van mijn eigen ervaringen in Tanzania met hen te delen. Ik hoop dat het Zuiden voor hen af en toe een spiegel kan zijn om te refl ecteren over hun eigen situatie en hun eigen leven.

  Leeft die bekommernis doorheen heel de school?We doen ons best om de hele school te betrek-ken. Zo organiseerden we een drietal jaren geleden een Tanzaniaanse schooldag. Alle kinderen kwamen in blauwe uniformkleuren

  hebben deelgenomen aan acties die in de gemeente werden ingericht.

  Zit er geen gevaar in om te vertrekken vanuit de realiteit die binnen komt via de media? Het Zuiden komt gewoonlijk in het nieuws met aardbevingen, oorlog, hon-gersnood, vluchtelingen. Krijgen kinderen op die manier geen heel negatief beeld?De realiteit moet inderdaad erg zijn, wil ze in het nieuws komen. Kinderen hebben vaak een eenzijdig beeld over mensen in het Zuiden. Als je hen vraagt waaraan ze denken bij het woord Afrika, antwoorden ze: zwarte mensen, arm, hutjes. Meer weten ze niet. Het is belangrijk om hen te laten zien dat er ginder ook autos rond rijden, dat er ook winkels en scholen zijn. Het is onze taak om de kinderen een ander Zuiden te leren ontdekken. Toen we in de campagne van Broederlijk Delen het verhaal van Samul uit Bolivia beluisterden, hoorden we een verhaal met een hoopvolle klank. De mensen die daar aan het woord komen zijn geen sukkelaars, maar mensen die zelf aan hun toekomst bouwen. Dat ook is de realiteit van het Zuiden.

  Dat andere beeld komt ook te voorschijn in een nieuw project van Studio Globo: Bouba in Senegal dat jullie als pilootschool uit-probeerden. We hebben het aanbod al uitgeprobeerd in verschillende klassen: van de tweede kleuter-klas tot het tweede leerjaar. Het was een fi jne ervaring met leuk uitgewerkte activiteiten. Aan de hand van heel gevarieerde opdrachten leren de kinderen Bouba kennen: met een Senegalees lied, een knutselopdracht, Arabi-sche lettertekens, Ze worden betrokken bij het concrete leven van elke dag van Bouba. Zo wordt hij herkenbaar. De leerkrachten waren zeer positief over dit project. We konden ook nog suggesties ter verbetering geven. Binnen enkele weken proberen we het ook uit met de grote klassen, uiteraard met aangepaste opdrachten.

  Is dat wel allemaal te doen op school?Je hebt natuurlijk veel te doen op school. En lezen en rekenen blijven belangrijk. Maar er is in de klas nog zoveel meer te doen dan wat er in je handleidingen en werkboekjes staat. Laat ons wat meer naar het nieuws kijken: daar vind je actuele themas om rond te wer-ken. Tegenwoordig kan je toch veel opzoeken op internet om je lessen te actualiseren. En te-gelijk werk je aan heel wat leerplandoelen.Er is meer op de wereld dan wat je rondom je ziet.

  naar school met een plastieken zak, we kook-ten Tanzaniaans, maakten sandalen, dansten op Tanzaniaanse muziek. Door een schooldag van kinderen uit Tanzania te beleven, ver-hoogde de belangstelling en de betrokken-heid. Nu nog vertellen oud-leerlingen me over die belevenis. We krijgen op zulke momenten ook steun vanuit de parochie en van de ou-ders: zij begeleidden workshops, fi lmden de dag en maakten fotos.Jaarlijks doen we met de school ook mee aan solidariteitsacties zoals Broederlijk Delen en Damiaanactie.Ik denk dat we hier in een hele fi jne situatie zitten. Enkele jaren geleden hadden we niet de gewoonte om klasdoorbrekend te werken. Maar toen we het, naar aanleiding van een sinterklaasfeest geprobeerd hadden, was iedereen snel enthousiast. Samenwerken is totaal geen probleem.

  Door bij acties aan te sluiten, speel je in op de actualiteit.Inderdaad. Zo werd er enkele maanden geleden een papa van een van de kinderen van mijn klas opgeroepen om mee te helpen bij de noodactie in Hati naar aanleiding van de aardbeving. Dat was een goede insteek om een project over Hati op te starten: we hielden bijvoorbeeld een ochtendwake uit verbondenheid met de mensen ginder. Die vader kwam na zijn terugkeer in de school vertellen over de hulpactie. Je kunt zelf als onderwijzer veel vertellen, maar iemand die in je klas een verhaal uit eigen ervaring brengt, is niet te overtreffen. Op die manier kwam de verre wereld levensecht heel dicht-bij. De kinderen waren sterk betrokken en

  Abonnementen WereldreisEen abonnement op Wereldreis loopt per schooljaar of per kalenderjaar. De abon-nementen die afl open, worden automa-tisch vernieuwd (tenzij dit anders werd doorgegeven, bv. voor gemeenten die werken met een bestelbon).Gelieve voor wijzigingen aan aantallen of formules vr 15 juni contact op te nemen met het secretariaat van Studio Globo: wereldreis@studioglobo.be of telefonisch op 02 520 05 30.

  De wereld kan er in 2015 helemaal anders uitzien. Dat beloofden 191 regeringsleiders in 2000 op de Algemene vergadering van de Verenigde Naties.

  De Noord-Zuidbeweging heeft zich van bij het begin verzameld om de realisatie van die Mil-lenniumdoelstellingen mee te ondersteunen. Onder de noemer 2015. De tijd loopt gingen ondertussen 26 organisaties een engagement aan om met hun campagnes en activiteiten de aandacht voor de Millenniumdoelstel-lingen warm te houden. Tegelijk werd ook gewaarschuwd dat de doelstellingen slechts een minimum zijn. Zo kunnen we geen ge-noegen nemen met slechts een halvering van de armoede.Ondertussen zijn we tien jaar verder. Tijd om een stand van zaken op te maken. We wachten nog steeds op cht resultaat. Waar blijven de politieke beslissingen en de centen om deze beloftes waar te maken?Op 11 september 2010 vindt in Gent daarom de Wachtnacht plaats, een groots evenement van de coalitie 2015-De tijd loopt. Je krijgt er een interessant programma met muziek en getuigenissen. Met de opname van een videoboodschap zullen alle aanwezigen tonen dat we al tien jaar wachten op daad-werkelijke initiatieven en engagement om de Millenniumdoelstellingen te realiseren. Deze videoboodschap zullen we aan onze politici overhandigen. Want zij kunnen zorgen voor verandering op de VN-top rond de Millen-niumdoelstellingen eind september.Noteer 11 september dus nu al in je agenda, je hoort er nog van.

  Wat kan je doen op school?

  - Vanaf 18 mei loopt in voorbereiding van de Wachtnacht een online-actie op www.wachtmee.be. Je kunt fi lmpjes uploa-den van leerlingen, ouders en leerkrachten die tonen hoe ze wachten op resultaat.

  - Nodig het oudercomit nu al uit om als activiteit voor het begin van het schooljaar deel te nemen aan de Wachtnacht.

  - Hang de affi che die bij deze Wereldreis wordt meegestuurd, op een zichtbare plaats uit.

  - Op www.wachtmee.be kan je teaser-affiches downloaden. Bedenk met de leerlingen originele wachtboodschappen, plaats ze op de affi ches en hang ze op de gekste plaatsen uit.

  - Blijf op de hoogte op www.wachtmee.be!

  Pijzen vanaf september 2010:- abonnement Wereldreis: 16 euro per

  jaar (10 nummers Wereldreis + de extra affi chekranten van 11.11.11)

  - 1+1 abonnement: 34 euro per jaar (1 abonnement Wereldreis + de Wereld-kalender)

  - 6+6 abonnement: 170 euro per jaar (6 abonnementen Wereldreis en 6 ka-lenders voor de prijs van 5). Dit geldt enkel voor verzending naar n adres.

 • VOORWOORD

  Beste lezer,

  Jemen is de laatste Wereldreis-halte voor we de grote vakantie ingaan. In dit nummer ontdek je hoe de kweek en de oogst van dadels het dagelijkse leven bepaalt. Een mooi voorbeeld van hoe andere en vreemde gebruiken toch heel herkenbaar kunnen zijn.

  Het wordt vast en zeker nog een drukke maand voor leerlingen en leerkrachten. Het is misschien niet vanzelfsprekend om nog wat Wereldreis-tijd af te kopen. Toch roepen we hier graag toe op. In de dagen voor de vakantie kan dit nummer een aanleiding zijn om nog een virtuele reis te maken, vooraleer velen echt op reis vertrekken.

  Met toetsen of proefwerken meten we straks nog een laatste keer de stand van zaken en dat gaat met de nodige zenuwachtigheid gepaard. Ook d