Wereldreis september 2007

download Wereldreis september 2007

of 14

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Lesbrief Wereldreis over Ghana, thema 'onderwijs'

Transcript of Wereldreis september 2007

 • WereldreisMaandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11 ISSN : 1375-2219 - Afgiftekantoor Brussel X - 20ste jaargang - SEPTEMBER 2007

  Reistips voor de eerste graad

  DE EERSTE SCHOOLDAG

  Laat de kinderen vertellen over hun gevoelens bij de eerste schooldag of schoolweek. Vonden ze het span-nend ? Keken ze er naar uit ? Wat verwachten ze van het schooljaar ? Laat hen vertellen wat ze graag willen leren dit schooljaar. En wat willen ze liever niet leren ? Zeker voor de kinderen van de eerste klas is dit een spannend moment. Ze weten immers nog niet (goed) wat hen te wachten staat, ze moeten nog alles leren. De kinderen van de tweede klas kunnen dit al iets realistischer invullen

  IN GHANA OP SCHOOL

  Onthul de septemberfoto van de Wereldkalender. Laat de kinderen er over vertellen. Waar is de foto genomen ? De foto toont geen klas, maar iemand die huiswerk maakt na schooltijd.

  Werkblad 1 laat de leerlingen nadenken over wat zij op school leren en in hoeverre dit overeenkomt met of verschilt van de kinderen in Ghana. Bespreek sa-men de tekeningen. Kunnen ze ook vinden waarom de kinderen in Ghana leren koken, tuinieren of hoe ze kleine kwaaltjes kunnen verhelpen ? Ze kunnen elke tekening een gekleurd randje geven naar-gelang het land waar deze lessen worden gegeven.

  Iedereen gelijk Wijs de kinderen ook op het schooluniform : elke leer-ling moet dit uniform dragen en dus eerst kopen. Wie geen uniform heeft, kan niet naar school. Begrijpen ze nu waarom niet alle kinderen naar school kunnen ?

  Kennen ze ook een schooluniform ? Wie draagt bij ons een uniform ?

  Met zestig in n lokaal Spreek af met collegas en laat na de speeltijd zestig leerlingen naar hetzelfde lokaal gaan. Te weinig stoelen, onvoldoende banken ? Begin zo les te geven !

  De toestand van de scholen laat in Ghana veel te wensen over : in de dorpsscholen is er vaak slechts n bord. Er zitten gemiddeld 33, maar soms wel 60 tot 75 kinderen in n lokaal. De stoelen brengen de leerlingen van thuis mee.Met hoeveel zitten de kinderen hier in de klas ? Ver-gelijk. Hoe volg je les met zestig kinderen ? Welke problemen geeft dit, denken de leerlingen ? Na deze ervaring gaan alle klassen terug naar hun eigen lokaal. Beter zo ?

  Een dag in Ghana Op de achterzijde van de kalenderfoto staat het ver-loop van een schooldag in Ghana. Welk voordeel heeft het samen zingen vr het begin van de lessen ?

  Je kunt zeggen dat de kin-deren in Ghana ook naar school moeten, maar dat veel kinderen toch niet gaan, omdat ze thuis moeten hel-pen, omdat de school te ver weg is

  Werkblad 2 laat de kinderen even nadenken over de dagindeling hier en ginds. Wat loopt gelijk en wat is verschillend ? Laat de kinderen hun bezigheden tekenen bij de klokjes. De kinderen van de tweede klas kunnen een paar woordjes schrijven bij elke tekening.

  GhanaThema : ONDERWIJS

 • Reistips voor de tweede graad

  BIJ DE FOTO

  Leerlingen bekijken de kalenderfoto en vertellen wat ze zien. Leerlingen die thuis ook een schoolbord hebben, zeggen wat ze daarmee doen.

  Ghana op de wereldkaart De leerkracht vertelt dat de foto is genomen in een West-Afrikaans land. Zoek Ghana op de wereldbol. Bied de leerlingen een wereldkaart aan, die ze een heel schooljaar bijhouden. Elke maand kleuren ze het land van de kalender in. Vertel algemene informatie over Ghana aan de kinde-ren. Bij de Reisinfo maak je ook kennis met Kwaku Anansi en op werkblad 4 lees je over die keer dat de schildpad op bezoek kwam.

  DE BRIEF VAN LIEN

  Laat de kinderen werkblad 3 lezen en hierop reageren. Beluister het lied van Kinderen voor Kinderen Het begin van het einde (nummer 10 op de cd uit 2005, de volledige tekst is te vinden op http://kvk.vara.nl). Gesprekje na het luisteren : Over welk einde gaat het in dit liedje? Het einde van een ongelijke wereld. De klas reageert.

  Iedereen naar school ?Leerkracht laat de leerlingen zeggen waarom het zo be-langrijk is dat kinderen naar school gaan. Deze redenen worden aan bord gebracht : leren lezen en schrijven ; minder kindersterfte (op school worden ook lessen i.v.m. hygine gegeven, zo weten de meisjes die later kinderen hebben, hoe ze hun kinderen moeten verzorgen) ; de

  meisjes krijgen een betere economische positie ; kinderen hebben veel meer kansen.

  De leerlingen krijgen een opdracht voor groepswerk : ze zoeken samen naar oorzaken, hoe het komt dat niet alle kinderen op de wereld naar school kunnen gaan. Na het groepswerk worden de verschillende oorzaken ook aan bord gebracht : te duur (uniform, schoolmate-riaal) ; kinderen moeten hun ouders helpen op het land ; de jongens moeten op dieren passen ; meisjes moeten water en hout halen.

  Onderwijs : een Millenniumdoelstelling Vraag aan de leerlingen of ze denken dat ooit alle kin-deren naar school zullen gaan. Vertel over de Millen-niumdoelstellingen. In september 2000 ondertekenden alle 191 lidstaten van de Verenigde Naties deze op een Algemene Vergadering in New York. Zeg tegen de leerlingen dat het erg positief is dat de wereldleiders hier echt werk van willen maken. Vraag hen naar hun mening hierover : Denk je dat ze hierin zullen slagen ?

  Schrijf en teken voor onderwijs Geef de leerlingen de opdracht om een briefje te schrij-ven, gericht aan lokale, federale of Europese politici. Laat hen hierin duidelijk argumenteren waarom het zo belangrijk is dat ze meewerken aan de tweede Millen-niumdoelstelling. Voor ze hieraan beginnen, kun je de indeling van een brief beschrijven : de datum en plaats, de aanspreking, de brief zelf, de afsluiting. Ze lezen nadien hun briefje voor.

  Laat hen ook een slagzin bedenken over Alle kinderen hebben recht op onderwijs en een pictogram ontwerpen, zoals het logo voor de tweede Millenniumdoelstelling of het symbool van Unicef.

  PUBLICITEIT

  WERELDKALENDERPUZZEL

  Een prachtige puzzel, gebaseerd op een foto uit de Wereldkalender 2007. 500 puzzelstukjes

  Leuk om samen te maken in de klas.

  Formaat : 49 bij 36 cm15 euro.

  Meer info en overzicht producten : www.11.be/winkel

  Bestellen : tel. 02/536 11 22, fax 02/536 19 02 of winkel@11.be

 • Reistips voor de derde graad

  DIT SCHOOLJAAR OP WERELDREIS

  We vertrekken voor een nieuw schooljaar met elke maand een etappe van Wereldreis : Ghana, Bolivia, China, Peru en in 2008 gaan we aan het werk met Ni-ger, India (Maharashtra), Brazili (Amazonas), India (Tamil Nadu), Guatemala en Nepal. Leerkrachten en leerlingen : begin maar al met de voorbereidingen !

  Wil je als leerkracht in de loop van het jaar ook een keertje tips en werkbladen voor jouw graad opstellen (m.b.v. documentatie), dan ben je welkom bij de We-reldreisredactie. Vanaf volgende maand steekt Studio Globo Wereldreis in een nieuw jasje.

  MET DE KLAS IN GHANA

  Het verhaal en de fotoOp werkblad 5 en 6 lezen de leerlingen het verhaal van Felicia en haar grote zus, die op de kalenderfoto staan. In het gesprek dat daaruit voortvloeit, kun je gebruik maken van de Thema-info.

  Leren in een vreemde taal Als je in de klas veel anderstalige kinderen hebt, kun je hen vragen om te vertellen hoe het is om thuis een andere taal te spreken dan de taal waarin je leert lezen en schrijven. Vonden ze dit moeilijk of gemakkelijk ? Hoe meer anderstalige kinderen in de klas, hoe moei-lijker het is om in het Nederlands les te volgen. Soms spreekt enkel de leerkracht correct Nederlands en hebben de kinderen dus weinig goede voorbeelden. Als je geen anderstalige kinderen hebt, kun je even de les (laten) geven in een andere taal Laat de kinderen hun ervaringen vertellen (moeilijk, ze apen de juf wat na, begrijpen niet wat ze zeggen of lezen). De kinderen in Ghana leren ook lezen en schrijven, maar in het Engels, niet in de taal die ze thuis spreken. Laat de kinderen maar fantaseren welke problemen dit kan geven en welke grappige situaties hier kunnen uit voortvloeien.

  GETUIGENISSEN VAN SCHOLIEREN

  Op werkblad 7 staan getuigenissen van scholieren aan een technische school uit Tamale (in het noorden van Ghana) en op werkblad 8 van scholieren uit Accra (de hoofdstad in het zuiden van het land). Telkens werden jongens en meisjes ondervraagd over armoede.

  Hoofdvragen waren : - Wij Europeanen denken aan Afrikanen als arme

  mensen. Ben jij zelf arm ?

  - Welk gevoel heb je als je aan armoede denkt ? - Wat mis je vooral in het dagelijkse leven ? - Kun je de armoede verklaren ? - Zie je voor jezelf een weg om uit die armoede te

  geraken ?

  Toelichting bij de antwoorden1. Meisjes in Tamale : Ratine, Nama en Hanna.Van de 22 ondervraagde meisjes waren er 21 die zich arm noemden. Ze voelden zich treurig en ongelukkig. 2. Jongens in Tamale : Yamaya, Abdullah, Mustafa en Yussif. Van de 50 leerlingen bestempelen 46 zichzelf als arm. 3. Jongens uit Accra : Mensah-Jozeph, Yaw-Kye, Joseph Owusu-Boateng en Zonder naam. Van de 38 ondervraagde scholieren rekenen zich slechts twee persoonlijk bij de armen. Twee antwoordden half en half . Veel antwoorden toonden emotionele afwijzing van de vraag : Neen, in geen geval, Neen, nee Bijgevolg werd op de vraag : Hoe voel je je als je aan armoede denkt ? en Wat mis je vooral in het dagelijks leven ? niet geantwoord. Ook voor de laatste twee vragen hadden deze leerlingen dikwijls geen antwoord. Enkele uitzonderingen staan op het werkblad. 4. Meisjes uit Accra : Cynthia Awuse en Garcee Newman ; meisjes die zichzelf arm noemen : Emma Assiedu en Gwendoly Aryee.Bij de meisjes kwam een ander beeld naar voor : tien van hen noemden zichzelf arm, 28 gaven geen een-duidig antwoord.

  Werken met deze getuigenissen De klas kan in vier gespreksgroepen aan tafels gaan zitten en n of twee van de interviewgroepen als onderwerp kiezen. Analyseer bij het groepsgesprek de ken