Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000...

of 45 /45
#newideals Waarom impact evalueren?

Embed Size (px)

Transcript of Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000...

Page 1: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

#newideals

Waarom impact evalueren?

Page 2: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE

CASUS ‘ZORGNETWERKEN’

New Ideals

DINSDAG, 29 NOVEMBER

2016

MET COACHING DOOR AZETTA, Marijke Cornelis

Page 3: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING

Onderbescherming: onderbenutting van sociale rechten en maatschappelijke dienstverlening leidt tot maatschappelijke kwetsbaarheid

Sociaal isolement

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS

29/11/2016

Page 4: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

HOE?

De eigen aanpak van een zorgnetwerk leidt tot minder onderbescherming van maatschappelijk kwetsbare groepen, tot toegankelijkere en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening en versterkte informele netwerken in buurten.

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS

29/11/2016

Page 5: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

HOE? OMSCHRIJVING ZORGNETWERK

Het is een buurt- en dorpsgericht netwerk tussen het lokaal bestuur, een lokale ploeg vrijwilligers, lokale diensten, verenigingen en sleutelfiguren. Deze werken samen om mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie op te zoeken en te ondersteunen. Het zorgnetwerk informeert over en leidt toe naar hulp- en dienstverlening en verenigingsleven en staat in voor kleine ondersteunende taken door vrijwilligers. Het treedt met de lokale ploeg vrijwilligers niet in de plaats van bestaande hulp- en dienstverlening en werkt steeds aanvullend.

Een zorgnetwerk neemt ook een signaalfunctie op: het zoekt naar oplossingen voor individuele noden en kaart leemtes aan bij beleid en diensten.

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS

29/11/2016

Page 6: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

DNA ZORGNETWERK

Focus op mensen in maatschappelijk kwetsbare positie met een verhoogd risico op onderbescherming

Lokale inbedding in het lokaal bestuur (beleidsmatige verankering), een professionele medewerker van het lokaal bestuur is trekker (netwerkcoördinator)

Buurtgericht, nabij netwerk met lokale vrijwilligers (verankering in de lokale gemeenschap) die mee helpen bij detectie (“voelsprieten”) en instaan voor kleine ondersteunende taken

Opnemen van kleine ondersteunende taken door vrijwilligers, aanvullend op bestaande aanbod van hulp- en dienstverlening, als antwoord op niet of onvoldoende beantwoorde noden

Netwerk met professionele diensten en verenigingen (verankering op het bestaande dienstennetwerk)

Actief omgaan met signalen: individuele noden helpen oplossen én leemtes aankaarten bij diensten en beleid

Participatieve uitbouw

Proactieve aanpak: gecombineerde inzet op outreachendhandelen, informatie op maat over dienst-, hulpverlening en verenigingsleven, versterken van informele netwerken en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening

= LOKAAL PRO-ACTIEF HANDELEN

= VERANDERINGSTHEORIE

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS 29/11/2016

Page 7: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

BEOOGDE IMPACT?

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE

INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS 29/11/2016

Onze SCOPE : evalueren hoe de inzet op outreachend handelen, informatie en kennis, verbetertrajecten kwalitatieve hulp- en dienstverlening en informele netwerken, geënt op de dynamiek tussen netwerkcoördinator –gebruiker – vrijwilliger – prof. dienstverleners leidt tot

een stijging in de realisatie van een menswaardig bestaan/de sociale grondrechten/de levenskwaliteit (QoL) van de gebruiker

een stijging in de doelmatigheid van de prof. dienstverleners

een stijging in de levenskwaliteit van de vrijwilliger een stijging in sociale cohesie (buurtnetwerk – spontane burenhulp)

Page 8: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

IMPACT-ONDERZOEK

Waarom?

Aantonen van resultaten van interventie: “Ik maak mijn missie waar”.

T.a.v. financiers: value for money

Hoe?

Indicatoren

Kwalitatieve data ‘kleine verhalen’

Test methode Most Significant Change

Ontwerp raamwerk impactdashboard

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE

INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS 29/11/2016

Page 9: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

ONTWERP DASHBOARD IMPACTEVALUATIE ZORGNETWERK

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE

INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS 29/11/2016

CONTEXT

INDICATOREN

Vb.

• Risicogroepen

onderbeschermi

ng

• Kansarme

buurten

o Aantal gebruikers

Man/vrouw, leeftijd, …

Onderbescherming : ja/neen/weet

niet

o Aantal vrijwilligers

Man/vrouw, leeftijd, …

Stopzettingen + redenen

Startende + motivatie

o Aantal prestaties / categorie

o Aantal ontvangen signalen + aard

o Aantal ondersteunende activiteiten

voor vrijwilligers + aard

o Budget zorgnetwerk voor personeel +

werking + financieringsbronnen

o Aantal trajecten met

oplossingsindicatoren + uitkomst

(wel/niet duurzaam)

o Dialoogmomenten / contacten met

beleid en oplossingsactoren

“KLEINE VERHALEN”

Most Significant Change

NETWERK-

ANALYSE

(i.f.v.

structurele

verandering

en)

Page 10: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

IMPACT-ONDERZOEK

Nog verder uit te werken?

Op punt zetten leidraad voor kleine verhalen

Bijkomende testcase MSC

Basisreeks contextindicatoren vervolledigen

Set impactindicatoren: uittesten bij jaarverslag

Evaluatie i.f.v. van ondersteuningspistes voor lokale besturen met een zorgnetwerk

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE

INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS 29/11/2016

Page 11: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

EERSTE OPBRENGST, EERSTE INDRUKKEN

VANUIT

NETWERKCOÖRDINATOREN

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE

INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS 29/11/2016

Page 12: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

FEEDBACK OP REGISTRATIE OPDRACHT

Vervloekt !!

3 keer uitgesteld

Door tijdsdruk moeilijk in te plannen

MAAR EENS UITGEVOERD : (ca. 20 min. per verhaal)

Dit helpt ons om ‘de rode draad’ vast te pakken

Dit hebben we nodig !

Nu zijn onze verwachtingen hoog naar het vervolg …

Nood aan een goed registratiesysteem (afgestemd op wettelijke verplichtingen)

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE

INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS 29/11/2016

Page 13: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

EERSTE OPBRENGST, EERSTE INDRUKKEN

VANUIT

PROCESBEGELEIDERS

(Ann-Sophie & Marijke)

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE

INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS 29/11/2016

Page 14: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

WAT LEREN WE UIT DATA EN DE 8 VERHALEN ? Indicatoren sturen nu teveel op hoeveelheid en te weinig op kwaliteit

Effect op toegankelijkheid van basisrechten blijft onzichtbaar met bestaande indicatoren

MSC nu al zichtbaar : Ontlasting van mantelzorgers

Mensen die volledig onder de radar blijven, worden zichtbaar

Schrijnende situaties

Knipperlicht: Toeleiding naar professionele organisaties : zetten we hen ‘uit de wind’ ?

Moeite met begrenzen van en weigeren van prestaties

Effect van besparingen in hulp- en dienstverlening onmiddellijk voelbaar in het zorgnetwerk

Zoeken naar alternatieven en overdracht van zorgvrager gaat nodig zijn om overbelasting van zorgnetwerk te vermijden

CASUS "ZORGNETWERKEN SAMENLEVINGSOPBOUW" - ACTIE-ONDERZOEK IMPACTEVALUATIE SOCIALE

INNOVATIEFABRIEK 2015-2016 - NEW IDEALS 29/11/2016

Page 15: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

vzw effectEnergiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen

Page 16: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

Maatschappelijke uitdaging

Via sociale tewerkstelling realiseren de Energiesnoeiers een dalende energiefactuur bij kansengroepen en helpen zo de klimaatverandering tegengaan.

We beogen een win-win-win: sociale tewerkstellingenergiearmoedeklimaatdoelstelling

Page 17: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

Hoe doen we dat?Voornaamste opdrachten: energiescans uitvoeren, rookmelders en kleine energiebesparende maat-regelen realiseren, het promotorschap sociaal dakisolatieproject en bandenspanningsacties.

1200 energiescans / Zuid-West-Vlaanderen / jaar (1% # huishoudelijke afnemers) bij kansengroepen

Tijdens energiescan: inzicht verbruik, energiefactuur, gedragstips, kleine maatregelen, toestellen en investeringen.

Page 18: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt
Page 19: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

Welke impact beoog je? Impact op de medewerker?

Impact op de klant?

Impact op het milieu? -uitstoot

Page 20: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

Elementen-mate waarin doorverwijzers adressen doorgeven-mate waarin de klant zich open wil stellen -mate waarin de klant bereid is zijn gedrag aan te passen-mate waarin de klant financiële middelen heeft-draagkracht van de klant-mate waarin er energie bespaard kan worden-mate waarin de energiesnoeier de boodschap kan overbrengen

Page 21: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

ImpactonderzoekWat?Wat is de impact van de gratis energiescan op de werknemer, de factuur van de klant en het milieu?

Waarom? Voor onszelf: dagelijks gemotiveerd te blijvenVoor doorverwijzer: aanvragen door te sturenVoor klant: om zich in te schrijvenVoor beleid: om blijvend te investeren in de energiesnoeiers/energiescans

Hoe? SROI: social return on investment

Page 22: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

ImpactonderzoekStand van zaken: -Scope vastgelegd -Stakeholdersanalyse-Impactmap opstellen-Dataverzameling (medewerker, beleid, doorverwijzer, klant)-Verwerking resultaten

Nog uit voeren:-Verder verwerking resultaten-Einddocument opstellen-Disseminatie

Page 23: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt
Page 24: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

ImpactonderzoekVoorlopige resultaten:

Page 25: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

ImpactonderzoekVoorlopige resultaten:

Page 26: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

ImpactonderzoekVoorlopige resultaten:

Page 27: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

ImpactonderzoekVoorlopige resultaten:

Page 28: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

ImpactonderzoekVoorlopige resultaten:

Page 29: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

Impactonderzoek

Page 30: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt
Page 31: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

Vragen?

Page 32: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt
Page 33: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

Femma is een Vrouwenvereniging met 60 000 leden in 750 groepen in Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt voor gelijkheid, tijd en geluk voor vrouwen en mannen. Ze heeft een duidelijke visie op de combinatie van betaalde en betaalde arbeid.

Missie = ‘Femma schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Zo bouwen we aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit. Rechtvaardigheid en solidariteit inspireren ons.’

Page 34: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

WAAROM IMPACTMETING?

Een leerevaluatie: Femma-medewerkers en het beleid van Femmaleren uit de evaluatie om- de resultaten van interventie aan te tonen: ‘maak ik m’n missie

waar?’- interventies te verbeteren (zo effectief mogelijk te maken)

“Impactgericht evalueren leidt tot impactgericht werken”

Page 35: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

BELANGRIJKSTE LEERERVARING + WINST

“Wij zijn al heel goed bezig…

Page 36: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

BELANGRIJKSTE LEERERVARING + WINST

… of toch niet”

“Impactgericht werken = gedisciplineerd werken vanuit het Waarom?”

Page 37: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

“De weg zit hem in de uit gepuurde betekenis van de gehanteerde woorden.”

SCOPE

Page 38: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

DOEL = Vrouwen en mannen ondersteunen om tekomen tot een evenwichtige en kwaliteitsvollecombinatie van betaalde en onbetaalde arbeid.

DOELGROEP OUTCOME

Mannen en vrouwen REFLECTEREN over een evenwichtige en kwaliteitsvolle combinatie.

Mannen en vrouwen brengen hun verhaal en WISSELEN UIT

Mannen en vrouwen COMBINEREN evenwichtig en kwaliteitsvol.

WELKE VERANDERING VOOR WIE?

We concretiseren de doelgroep doorheen de jaren en afhankelijk van het leerproces. In 2016 starten we met focus op in de veronderstelling dat zij ‘warme contacten’ zijn: - Femma-leden - mannen en vrouwen die interesse tonen in het topic.

1

2

32-3?Femma en SCW- DNA: ontmoeten/dialogeren → creatie

“Uitpuren vraagt tijd en is

teamwork”

Page 39: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

Reflecteren Uitwisselen Beter combineren

Leden - 8/3- Tool in groepen- Verhalen on- en

offline- Facebookpagina- Combi-apotheek

- 8/3- Tool in groepen- Facebookpagina- Combi-apotheek

- Combi-apotheek

Geïnteresseerde m/v

- Artikels on- en offline

- Facebookpagina- Combi-groep- Combi-apotheek

- Facebookpagina- Combi-groep- Combi-apotheek

- Combi-apotheek

WELKE ACTIVITEITEN VOOR WIE?

Page 40: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

E&KC staat op de maatschappelijk agenda

Leden reflecteren over E&KC

Personeel

Combigroep v geïnteresseerde m/v

Een offline groep met aanbod in thema

Leden wisselen uit over E&KC

Geïnteresseerde m/v reflecteren over E&KC

Geïnteresseerdem/v wisselen uit over E&CK

m/v, kinderen, bedrijven en samenlevingen zijn gelukkiger en gezonder.

Geld

8/3-actie v leden

Facebookpagina v geïnteresseerde m/v

Artikels off en onlinev leden en geïnteresseerde m/v

Actiemodel

Facebookpagina

Verhalen, info over thema

Ideeën m.b.t. aanbod

(activ/diensten)

Geïnteresseerde m/v gebruiken tools die helpen in E&KC

Aannames (‘alleen als…’)

- Voldoende middelen

- Competent & gemotiveerd personeel

- Verantwoordelijken begrijpen opdracht

- Je start best met ‘warme’ doelgroep

- M/V met interesse hebben nood aan l en maken tijd om te lezen , schrijven en samen te komen rond het thema.

- Bottom up werken is effectiefste weg om hulptools te ontwikkelen.

- We ontwikkelen sterke tools/actiemodellen

- We observeren en trekken juiste conclusies uit de acties

Tools/actiemodellen zijn effectief: ze dragen bij tot hun doel

- Privé dat denkt en uitwisselt over thema beïnvloedt publieke.

- Maatschappelijke issues worden aangepakt.

- → Maatschappelijke verandering worden van onderuit geïnitieerd.

Laagdrempelige tool in Femma aanbod voor leden

‘Combi-apotheek’ ?

Methodiek voor in groepen

Activ./ diensten ‘Combi-apotheek’ ?

Leden gebruiken tools die helpen in E&KC

M/V combineren evenwichtig en kwaliteitsvol

1

1

2

2

3

3

C

B

A

Page 41: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

IMPACTGERICHT WERKEN IS TEAMWORK

“De TOC is een uitstekende methode om participatief impactgericht te werken.”

“Laat je niet ontmoedigen door theorie, modellen, literatuur, ….”

“TOC helpt om te begrijpen hoe de verandering tot stand is gekomen en om veronderstellingen kritisch te bevragen.”

Page 42: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

EVALUATIEVRAGEN EN MEETINSTRUMENTEN BEPALEN

“Impactgericht werken is samen betekenis

geven.”

Page 43: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

OP DE AGENDA

November 2016

Per actie evaluatievragen verfijnen en meetinstrumenten bepalen

december 2016 – januari 2017

Meten

Impactgericht plannen voor 2017

Parallel

Met SD5 aan de slag

Page 44: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt

Algemene bedenkingen

Vergeet niet:elke stap die jezet, hoe kleinook, brengt op!

Lees ‘Peilennaar impact vansociaal-culturelepraktijken’ vanSocius

Als je geld hebt,neem een coachter hand die dejuiste vragen stelt.

Verlies jeniet inmodellenen schema´s

Als je het gevoelhebt dat jeaanmoddert,ben je meestalgoed bezig ;-)

Beginklein

Impactgerichtwerken is eenstiel: langzaamaanbekamen en aldoende leren. Hetis eerder eenziens- dan eenwerkwijze.

OPGEPASTimpactgerichtwerken isbesmettelijk.Laat het rustiguitdijen.

Betrek alleeigenaarsvan dedoelen engeefsamenbetekenis.Dat is deechte win!

Impact gerichtwerken gaat omconsequent de‘waarom?’-vraagstellen.

Impactgerichtwerkenlevert opMAAR vraagttijd en discipline

Page 45: Waarom impact evalueren? - Sociale innovatiefabriek · Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en vrouwenreizen. Femma strijdt