Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

of 23 /23
Plaats- en tijdonafhankelijk werken bij Bieke Verhoelst, personeelsverantwoordelijke

Embed Size (px)

Transcript of Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

Page 1: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

Plaats- en tijdonafhankelijk werken bij Bieke Verhoelst, personeelsverantwoordelijke

Page 2: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

Wie is Femma?

Vereniging met 60 000 leden in Vlaanderen en Brussel.

Geëngageerde vrijwilligers maken en

dragen onze organisatie.

Voor alle vrouwen, in het bijzonder voor vrouwen met minder kansen.

700 lokale groepen.

Bijgestaan door 70 beroepskrachten in 5 provinciale secretariaten en een algemeen secretariaat.

Page 3: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

Opbouw

1. Plaats- en tijdonafhankelijk werken: waarom en definitie voor Femma

2. Het resultaatgericht werken als voorwaarde 3. Het telewerken bij Femma 4. Cijfers 5. Aanbevelingen/Tips

Page 4: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

Plaats- en tijdonafhankelijk

werken

Page 5: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

01. Plaats- en tijdonafhankelijk werken

Waarom? Concrete vragen van collega´s Sexy werkgever Combinatie gezin-arbeid in de praktijk Duurzaamheid

Page 6: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

01. Plaats- en tijdonafhankelijk werken

Wat? Plaatsonafhankelijk gaan werken Kantoor altijd even geschikt? Verplaatsingstijd nodig bv kantoor naar

vergadering/groep Tijd onafhankelijk gaan werken Combinatiestress Efficiëntie, bv concentratie, bioritme

VISIE en STRATEGIE nodig

Page 7: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

01. Plaats- en tijdonafhankelijk werken Plaats- en tijdonafhankelijk werken Een visie, missie en strategie om - werken effectiever en efficiënter te maken - én plezieriger en/of waardevoller DOOR - de medewerkers centraal te stellen - Hen maximaal, maar rendabel (betaalbaar) te faciliteren - En te stimuleren het beste van zichzelf te geven

- DOOR voor hen een optimale meerdimensionale werkomgeving te creëren met aandacht voor de ICT, de fysieke werkplek, de organisatie(structuur) en de

samenwerking (cultuur).”

Page 8: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

01. Plaats- en tijdonafhankelijk werken Optimale meerdimensionale werkomgeving? - Aanzienlijke investering in ICT: laptops, server,… - Fysieke werkplek: werkgroep opgericht - Organisatie: resultaatgericht werken - Samenwerking: Valkuil!!! In komende periode erg op

inzetten.

Page 9: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

Resultaatgericht werken als voorwaarde

Page 10: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

02. Resultaatgericht werken als voorwaarde Resultaatgericht werken als belangrijke kapstok voor het nieuwe werken.

Kweekel en Bijl: ‘Pas als de medewerker goed weet wat het resultaat van zijn werk moet zijn en wat voor impact dat resultaat heeft op het uiteindelijke doel (visie, missie, ambitie) van zijn organisatie, pas dan krijgen het nieuwe werken credo’s als ‘loslaten & vertrouwen’ en ‘vrijheid & verantwoordelijkheid’ betekenis.’

Page 11: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

02. Resultaatgericht werken als voorwaarde - Bilaterale opvolging door leidinggevende elke 3-4

weken - Opmaken van een strategische planning door de

werknemer op basis van doelen in beleidsplan en jaarplan.

- Coaching door de leidinggevende in maken van keuzes en plan van aanpak

- Steeds terugkijk op wat voorbije periode is geweest, wat werkte wat niet leren en bijsturen indien nodig.

Page 12: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

Het Telewerken: een policy

Page 13: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

03. Telewerken: een policy Voorwaarden: wie komt in aanmerking? functiegerelateerde voorwaarden; Face to face (niet altijd) nodig Locatie onafhankelijk Zelfstandig uitvoerbaar

persoonsgerelateerde voorwaarden; Autonoom Ervaring computervaardig

dienstgerelateerde voorwaarden; Vertrouwen en respect Open communicatie Resultaatgericht werken

Page 14: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

03. Telewerken: een policy

voorwaarden gerelateerd aan de telewerkplek. Stabiele internetlijn Ergonomische omgeving voor ongestoord werk

Wettelijke bepalingen Bijlage bij AO kostenvergoeding

Page 15: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

03. Telewerken: een policy

Werkorganisatie Deeltijds vs voltijds

Beschikbaarheid op kantoor Beschikbaarheid vs bereikbaarheid op telewerkplek Ongeplande telewerkdagen Afspraken!

Groepsbegeleider voltijds + 80%

Groepsbegeleider deeltijds Andere beroepskracht voltijds + 80%

Andere beroepskracht deeltijds

Maximum twee dagen per week

Maximum één dag per week Maximum twee dagen per week Geen structureel telewerk mogelijk – wel occasioneel (bv in functie van weer of opdracht.)

Minimum één dag per week op kantoor

Minimum één dag per week op kantoor

Minimum twee dagen per week op kantoor

Page 16: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

De cijfers

Page 17: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

04. De cijfers

48 collega´s stapten in (75%): 30 kozen voor 2 dagen, 18 voor 1 dag 11 mensen kwamen niet in aanmerking, 9 gingen niet in

op het aanbod 14 mensen verminderden hun voltijds treinabonnement

naar een halftijds of naar rittenkaarten.

Page 18: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

04. De cijfers (enquête juni 2014)

Page 19: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

04. De cijfers

Page 20: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

04. De cijfers

Page 21: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

Aanbevelingen/Tips

Page 22: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

05. Aanbevelingen/Tips

• Wat is nieuwe werken voor jouw organisatie?

• Betrek je personeel/ondernemingsraad of cpbw

• Investeer in ICT op maat

• Denk na over alle aspecten (samenwerking, organisatie, werkplek, ICT)

• Maak goede afspraken

• GEWOON DOEN! En evalueer/stuur bij .

Page 23: Het Nieuwe Werken bij Femma Het groter kader

Nog vragen?