Voorbeeldrapport PPQ Finance

download Voorbeeldrapport PPQ Finance

of 31

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Voorbeeldrapportage HR Performance Scan

Transcript of Voorbeeldrapport PPQ Finance

 • HR

  PERFORMANCE

  SCAN2008

  RapportPPQFinance3 november 2009

  Bright&Company HRPerformanceServices

 • Geachte heer Klinker, Hierbij ontvangt u uw rapportage van de HR Performance Scan 2008. Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen: Organisatie Facts & Figures: wat zijn de belangrijkste

  kenmerken van uw organisatie ten aanzien van omzet, (bedrijfs)resultaat, aantal medewerkers en personele kosten?

  HR Functie Performance: hoe presteert de HR-functie op

  dit moment ten aanzien van formatie en kosten? HR Proces Performance: hoe staat het momenteel

  binnen uw organisatie met de bedrijfskritische HR-processen Recruitment, Opleiden & Ontwikkelen,

  Alle gegevens in dit rapport

  Verzuim en Verloop?

  HR Performance Benchmark: hoe presteert uw HR functie

  ten opzichte van branchegenoten? HR Optimalisatiepotentieel: wat levert het financieel op

  als u HR in uw organisatie optimaliseert?

  hebben betrekking op de periode 2008 en zijn gebaseerd op de door u aangeleverde informatie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat dit rapport voor u een goed vertrekpunt is om uw HR functie verder te optimaliseren. Met vriendelijke groet, namens Bright & Company | HR Performance Services,

  Marcel Knotter, Directeur Bright & Company | HR Performance Services

  Introductie

  2 Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

 • Inhoud rapport

  Introductie 1. Organisatie Facts & Figures 2. HR Functie Performance 3. HR Proces Performance 4. HR Performance Benchmark 5. HR Optimalisatiepotentieel Appendix: Definities

  02 04 06 08 11 19 21

  3

  Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

 • 1. Organisatie Facts & Figures

 • Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kengetallen van PPQ Finance ten aanzien van omzet, (bedrijfs)resultaat, aantal medewerkers en personele kosten. Een aantal hiervan is rechtstreeks door u aangeleverd. De overige kengetallen zijn door ons berekend op basis van de door u verstrekte informatie. U krijgt hiermee inzicht in de kosten van uw huidige personeel en hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat van PPQ Finance.

  Organisatie PPQ Finance Branche Financile Dienstverlening Omzet 205.250.000 Bedrijfsresultaat 21.450.000

  Medewerkers FTE Koppen (headcount) Vaste medewerkers 964,0 1.050 Tijdelijke medewerkers 25,0 48 Totaal aantal medewerkers 989,0 1.098

  Personeelskosten Salariskosten (vast en tijdelijk) 65.373.000 Personeelskosten (vast en tijdelijk) 72.254.000 Kosten uitzendkrachten en detachering (flexibel) 4.570.000

  Bijdrage aan business Omzet per FTE 207.533 Bedrijfsresultaat per FTE 21.689 Salariskosten per FTE 66.100 Personeelskosten per FTE 73.058 ROI HC (eigen en flex medewerkers) 1,28

  1. Organisatie Facts & Figures

  Iedereeurodieaan

  personeelskostenwordt

  besteed,levertPPQ1,28op.

  Gemiddelddraagteen

  medewerker21.689bijaanhetbedrijfsresultaat.

  Dekostenvandeflexibele

  schilvormenquaomvang

  6,3%vandepersoneelskosten.

  5 Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

 • 2. HR Functie Performance

 • Hieronder vindt u informatie over het presteren van uw HR-functie m.b.t. de HR organisatie, kosten en ratios. Hiermee krijgt u inzicht in de samenstelling van uw HR organisatie en relevante bezettingsratios. Bovendien krijgt u hier inzicht in de kosten die de HR bezetting, inclusief de uitbestede HR taken, met zich meebrengt.

  HR Organisatie HR leidinggevenden 3,0 (10,9%) HR beleidsmedewerkers 5,0 (18,2%) HR adviseurs 5,6 (20,4%) Operationele HR medewerkers 5,1 (18,6%) Administratieve HR medewerkers 8,2 (29,9%) Uitbestede HR FTEs 0,5 (1,8%) Totaal aantal HR FTE 27,4 (100%)

  HR Kosten Totale personele kosten HR (27,4 FTE) 2.043.000 Salariskosten HR (excl. uitbesteding) 2.016.000 gem. per FTE 74.944 Kosten uitbestede HR activiteiten 27.000 gem. per FTE 54.000 Kosten externe inhuur t.b.v. HR 860.900 Personele kosten HR per medewerker (resp. FTE en headcount) 2.066 1.861

  HR Ratios HR FTE ratio (excl. uitbesteding) 40,8 HR FTE ratio (incl. uitbesteding) 40,1 HR Span of Control 8,6 HR Beleid-ratio 219,6 HR Advies-ratio 196,1

  2. HR Functie Performance

  IederePPQmedewerker

  betaaltjaarlijks1.861voordedienstverleningvan

  HR.

  Hetgemiddeldesalarisvann

  HRFTEis74.944.Datis

  13%meerdandegemiddeldemedewerker.

  GemiddeldlevertnHRFTE

  dienstenaanbijna41medewerkers.

  7 Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

 • 3. HR Proces Performance

 • Hieronder vindt u informatie over hoe uw organisatie presteert op een aantal bedrijfskritische HR Processen. Het gaat hierbij om recruitment, opleiding en ontwikkeling, verzuim en verloop. Met deze informatie krijgt u inzicht in de kosten en uitkomsten van deze processen die ervoor zorgen dat er voldoende en goed opgeleide medewerkers inzetbaar zijn om het werk in uw organisatie uit te voeren.

  Recruitment

  Recruitment Indicatoren Aantal recruits 156 (14% van medewerkers) Totale recruitmentkosten 1.285.881 (0,6% van omzet) Kosten inzet HR 302.400

  Kosten inzet lijnfunctionarissen(incl. lijnmanagers) 216.481

  Kosten arbeidsmarktcommunicatie 270.000 (60% out-of-pocket)

  Kosten inhuur derden t.b.v. recruitment 497.000

  Recruitmentkosten per recruit 8.243 Out-of-pocket kosten per recruit 4.917

  % tijd aan recruitment door HR 15,0%

  % tijd aan recruitment door lijnfunctionarissen (incl. lijnmanagers)

  0,3%

  Lijnmanagers (80) 2,0%

  Lijnfunctionarissen excl. lijnmanagers (1.018) 0,2%

  3. HR Proces Performance

  Hetaannemenvannnieuwemedewerkerkostruim

  8.243,waarvanruim60%outofpocket.Detotalekostenvanrecruitmentzijnvergelijkbaar

  met0,6%vandetotaleomzetvanPPQ.

  9 Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

 • Opleiding en Ontwikkeling Opleiding & Ontwikkeling Indicatoren Totaal aantal opleidingsdagen 3.820 Gemiddeld aantal opleidingsuren per FTE 30,9 Totale opleidingskosten 2.831.359 (1,4% van omzet) Kosten inzet interne medewerkers 603.523 Salariskosten medewerkers gedurende opleiding 1.097.836 Externe kosten opleidingen 1.130.000

  Iederemedewerker(fte)volgt

  perjaarbijna3dagenopleidingterwaardevan

  741perdag,waarvan40%outofpocketkosten.

  (40% out-of-pocket) Totale inzet interne medewerkers in dagen 2.100

  Deverzuimkostenzijnjaarlijks

  gemiddeld6.882perFTE.

  Opleidingskosten per FTE 2.863 Opleidingskosten per dag 741

  Verzuim

  Verzuim Indicatoren Totaal aantal verzuimdagen 11.842 Verzuim (%)

  Verzuimkostenvormenqua

  omvang3,3%vandeomzet.

  In2008vertrokcirca1opde

  10medewerkers.

  5,21% Verzuimkosten 6.806.586 (3,3% van omzet) Verzuimkosten per FTE 6.882

  Verloop

  Verloop Indicatoren Totaal aantal vertrokken medewerkers 112 (10,2%) Aantal vrijwillig vertrokken medewerkers 46 (4,2%) Aantal onvrijwillig vertrokken medewerkers 66 (6,0%)

  10 Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

 • 4. HR Performance Benchmark

 • 4. HR Performance Benchmark

  Organisatie Omzet per FTE

  Hieronder vindt u informatie over het presteren van uw HR-functie ten opzichte van branchegenoten en de best-presterende organisaties (90% percentiel) uit de totale database. Het gaat hierbij om organisaties die actief zijn in de branche Financile Dienstverlening. Ook wordt uw De omzet per medewerker (FTE) bij PPQ Finance is 207.533.

  organisatie vergeleken met het gemiddelde van de totale Dat is ten opzichte van branchegenoten Financile populatie. U wordt in totaal op 26 indicatoren vergeleken. De Dienstverlening minder goed, namelijk 30.741 minder omzet

  Ondankseenlagereomzetper

  FTE,dragenmedewerkersvan

  PPQgemiddeld19.691

  meerbijaanhetbedrijfsresultaatdan

  medewerkersvan

  vergelijkbareorganisaties.

  indicatoren zijn geordend naar de indeling van het per medewerker (FTE). voorgaande in dit rapport: organisatie, HR organisatie en HR processen. Er wordt in dit onderdeel gesproken over een De best presterende organisaties hebben een omzet per FTE verschil als het absolute verschil groter is dan 5%. van tenminste 477.666. De gemiddelde omzet per FTE van de totale populatie is 238.614.

  Bedrijfsresultaat per FTE Het bedrijfsresultaat per medewerker (FTE) bij PPQ Finance is 21.689. Dat is ten opzichte van branchegenoten Financile Dienstverlening beter, namelijk 19.691 meer bedrijfsresultaat

  per medewerker (FTE).

  De best presterende organisaties hebben een bedrijfsresultaat per FTE van tenminste 37.558. Het gemiddelde van de totale populatie is 20.826.

  12 Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

 • ROI HC (eigen en flex medewerkers) De ROI HC (eigen en flex medewerkers) bij PPQ Finance is 1,28. Dit betekent dat u voor iedere genvesteerde euro in personeelskosten 1,28 aan waarde terugkrijgt. Dat is ten opzichte van branchegenoten Financile Dienstverlening beter, namelijk 0,29 meer. De best presterende organisaties hebben een ROI HC vanaf 1,50. Het gemiddelde van de totale populatie is 1,26.

  Gemiddeld salaris per FTE DemedewerkersbijPPQ

  levereneengroteretoegevoegdewaardeinrelatie

  tothunsalarisdanbij

  vergelijkbareorganisatieshet

  gev