Voorbeeldrapport PPQ Finance

31
HR PERFORMANCE SCAN 2008 Rapport PPQ Finance 3 november 2009 Bright & Company HR Performance Services

description

Voorbeeldrapportage HR Performance Scan

Transcript of Voorbeeldrapport PPQ Finance

Page 1: Voorbeeldrapport PPQ Finance

HR

PERFORMANCE

SCAN 2008

Rapport PPQ Finance3 november 2009

Bright & Company    HR Performance Services 

Page 2: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Geachte heer Klinker, Hierbij ontvangt u uw rapportage van de HR Performance Scan 2008. Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen: • Organisatie Facts & Figures: wat zijn de belangrijkste

kenmerken van uw organisatie ten aanzien van omzet, (bedrijfs)resultaat, aantal medewerkers en personele kosten?

• HR Functie Performance: hoe presteert de HR-functie op

dit moment ten aanzien van formatie en kosten? • HR Proces Performance: hoe staat het momenteel

binnen uw organisatie met de bedrijfskritische HR-processen Recruitment, Opleiden & Ontwikkelen,

Alle gegevens in dit rapport

Verzuim en Verloop?

• HR Performance Benchmark: hoe presteert uw HR functie

ten opzichte van branchegenoten? • HR Optimalisatiepotentieel: wat levert het financieel op

als u HR in uw organisatie optimaliseert?

hebben betrekking op de periode 2008 en zijn gebaseerd op de door u aangeleverde informatie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat dit rapport voor u een goed vertrekpunt is om uw HR functie verder te optimaliseren.

Met vriendelijke groet, namens Bright & Company | HR Performance Services,

Marcel Knotter, Directeur Bright & Company | HR Performance Services

Introductie

 

2© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 3: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Inhoud rapport

Introductie 1. Organisatie Facts & Figures 2. HR Functie Performance 3. HR Proces Performance 4. HR Performance Benchmark 5. HR Optimalisatiepotentieel Appendix: Definities

02 04 06 08 11 19 21

3

© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 4: Voorbeeldrapport PPQ Finance

1. Organisatie Facts & Figures

Page 5: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kengetallen van PPQ Finance ten aanzien van omzet, (bedrijfs)resultaat, aantal medewerkers en personele kosten. Een aantal hiervan is rechtstreeks door u aangeleverd. De overige kengetallen zijn door ons berekend op basis van de door u verstrekte informatie. U krijgt hiermee inzicht in de kosten van uw huidige personeel en hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat van PPQ Finance.

Organisatie PPQ Finance Branche Financiële Dienstverlening Omzet € 205.250.000 Bedrijfsresultaat € 21.450.000

Medewerkers FTE Koppen (headcount) Vaste medewerkers 964,0 1.050 Tijdelijke medewerkers 25,0 48 Totaal aantal medewerkers 989,0 1.098

Personeelskosten

Salariskosten (vast en tijdelijk) € 65.373.000

Personeelskosten (vast en tijdelijk) € 72.254.000

Kosten uitzendkrachten en detachering (flexibel) € 4.570.000

Bijdrage aan business

Omzet per FTE € 207.533

Bedrijfsresultaat per FTE € 21.689

Salariskosten per FTE € 66.100

Personeelskosten per FTE € 73.058

ROI HC (eigen en flex medewerkers) 1,28

1. Organisatie Facts & Figures

Iedere euro die aan 

personeelskosten wordt 

besteed, levert PPQ € 1,28 op.  

 

Gemiddeld draagt een 

medewerker € 21.689 bij aan het bedrijfsresultaat. 

 

De kosten van de ‘flexibele 

schil’ vormen qua omvang 

6,3% van de personeels‐

kosten. 

5© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 6: Voorbeeldrapport PPQ Finance

2. HR Functie Performance

Page 7: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Hieronder vindt u informatie over het presteren van uw HR-functie m.b.t. de HR organisatie, kosten en ratio’s. Hiermee krijgt u inzicht in de samenstelling van uw HR organisatie en relevante bezettingsratio’s. Bovendien krijgt u hier inzicht in de kosten die de HR bezetting, inclusief de uitbestede HR taken, met zich meebrengt.

HR Organisatie HR leidinggevenden 3,0 (10,9%) HR beleidsmedewerkers 5,0 (18,2%) HR adviseurs 5,6 (20,4%) Operationele HR medewerkers 5,1 (18,6%) Administratieve HR medewerkers 8,2 (29,9%) Uitbestede HR FTE’s 0,5 (1,8%) Totaal aantal HR FTE 27,4 (100%)

HR Kosten Totale personele kosten HR (27,4 FTE) € 2.043.000 Salariskosten HR (excl. uitbesteding) € 2.016.000 gem. per FTE € 74.944

Kosten uitbestede HR activiteiten € 27.000 gem. per FTE € 54.000 Kosten externe inhuur t.b.v. HR € 860.900 Personele kosten HR per medewerker (resp. FTE en headcount) € 2.066 € 1.861

HR Ratio’s HR FTE ratio (excl. uitbesteding) 40,8

HR FTE ratio (incl. uitbesteding) 40,1

HR Span of Control 8,6

HR Beleid-ratio 219,6

HR Advies-ratio 196,1

2. HR Functie Performance

Iedere PPQ medewerker 

‘betaalt’ jaarlijks € 1.861 voor de dienstverlening van 

HR.  

 

Het gemiddelde salaris van één 

HR FTE is € 74.944. Dat is 

13% meer dan de gemiddelde medewerker. 

 

Gemiddeld levert één HR FTE 

diensten aan bijna 41 medewerkers. 

 

7© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 8: Voorbeeldrapport PPQ Finance

3. HR Proces Performance

Page 9: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Hieronder vindt u informatie over hoe uw organisatie presteert op een aantal bedrijfskritische HR Processen. Het gaat hierbij om recruitment, opleiding en ontwikkeling, verzuim en verloop. Met deze informatie krijgt u inzicht in de kosten en uitkomsten van deze processen die ervoor zorgen dat er voldoende en goed opgeleide medewerkers inzetbaar zijn om het werk in uw organisatie uit te voeren.

Recruitment

Recruitment Indicatoren Aantal recruits 156 (14% van medewerkers) Totale recruitmentkosten € 1.285.881 (0,6% van omzet) Kosten inzet HR € 302.400

Kosten inzet lijnfunctionarissen(incl. lijnmanagers) € 216.481

Kosten arbeidsmarktcommunicatie € 270.000 (60% out-of-pocket)

Kosten inhuur derden t.b.v. recruitment € 497.000

Recruitmentkosten per recruit € 8.243 Out-of-pocket kosten per recruit € 4.917

% tijd aan recruitment door HR 15,0%

% tijd aan recruitment door lijnfunctionarissen (incl. lijnmanagers)

0,3%

Lijnmanagers (80) 2,0%

Lijnfunctionarissen excl. lijnmanagers (1.018) 0,2%

3. HR Proces Performance

 Het aannemen van één nieuwe medewerker kost ruim  

€ 8.243, waarvan  ruim 60% out‐of‐pocket.   De totale kosten van recruitment zijn vergelijkbaar 

met 0,6% van de totale omzet van PPQ.  

9© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 10: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Opleiding en Ontwikkeling

Opleiding & Ontwikkeling Indicatoren Totaal aantal opleidingsdagen 3.820 Gemiddeld aantal opleidingsuren per FTE 30,9 Totale opleidingskosten € 2.831.359 (1,4% van omzet) Kosten inzet interne medewerkers € 603.523

Salariskosten medewerkers gedurende opleiding € 1.097.836

Externe kosten opleidingen € 1.130.000

Iedere medewerker (fte) volgt 

per jaar bijna 3 dagen opleiding ter waarde van         

€ 741 per dag, waarvan 40% 

out‐of‐pocket kosten.  (40% out-of-pocket)

Totale inzet interne medewerkers in dagen 2.100  

De verzuimkosten zijn jaarlijks 

gemiddeld € 6.882 per FTE. 

Opleidingskosten per FTE € 2.863 Opleidingskosten per dag € 741

Verzuim

Verzuim Indicatoren Totaal aantal verzuimdagen 11.842 Verzuim (%)

 

Verzuimkosten vormen qua 

omvang 3,3% van de omzet. 

 

In 2008 vertrok circa 1 op de 

10 medewerkers. 

5,21% Verzuimkosten € 6.806.586 (3,3% van omzet) Verzuimkosten per FTE € 6.882

Verloop

Verloop Indicatoren Totaal aantal vertrokken medewerkers 112 (10,2%) Aantal vrijwillig vertrokken medewerkers 46 (4,2%)

Aantal onvrijwillig vertrokken medewerkers 66 (6,0%)

10© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 11: Voorbeeldrapport PPQ Finance

4. HR Performance Benchmark

Page 12: Voorbeeldrapport PPQ Finance

4. HR Performance Benchmark

Organisatie Omzet per FTE

Hieronder vindt u informatie over het presteren van uw HR-functie ten opzichte van branchegenoten en de best-presterende organisaties (90% percentiel) uit de totale  database. Het gaat hierbij om organisaties die actief zijn in de branche Financiële Dienstverlening. Ook wordt uw De omzet per medewerker (FTE) bij PPQ Finance is € 207.533.  organisatie vergeleken met het gemiddelde van de totale Dat is ten opzichte van branchegenoten Financiële populatie. U wordt in totaal op 26 indicatoren vergeleken. De Dienstverlening minder goed, namelijk € 30.741 minder omzet

Ondanks een lagere omzet per 

FTE, dragen medewerkers van 

PPQ gemiddeld € 19.691 

meer bij aan het bedrijfsresultaat dan 

medewerkers van 

vergelijkbare organisaties. 

indicatoren zijn geordend naar de indeling van het per medewerker (FTE). voorgaande in dit rapport: organisatie, HR organisatie en HR processen. Er wordt in dit onderdeel gesproken over een De best presterende organisaties hebben een omzet per FTE verschil als het absolute verschil groter is dan 5%. van tenminste € 477.666. De gemiddelde omzet per FTE van de totale populatie is € 238.614.

Bedrijfsresultaat per FTE Het bedrijfsresultaat per medewerker (FTE) bij PPQ Finance is € 21.689. Dat is ten opzichte van branchegenoten Financiële Dienstverlening beter, namelijk € 19.691 meer bedrijfsresultaat

per medewerker (FTE).

De best presterende organisaties hebben een bedrijfsresultaat per FTE van tenminste € 37.558. Het gemiddelde van de totale populatie is € 20.826.

12© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 13: Voorbeeldrapport PPQ Finance

ROI HC (eigen en flex medewerkers)

De ROI HC (eigen en flex medewerkers) bij PPQ Finance is 1,28. Dit betekent dat u voor iedere geïnvesteerde euro in personeelskosten € 1,28 aan waarde terugkrijgt. Dat is ten opzichte van branchegenoten Financiële Dienstverlening beter, namelijk 0,29 meer. De best presterende organisaties hebben een ROI HC vanaf 1,50. Het gemiddelde van de totale populatie is 1,26.

Gemiddeld salaris per FTE De medewerkers bij PPQ 

leveren een grotere toegevoegde waarde in relatie 

tot hun salaris dan bij 

vergelijkbare organisaties het 

geval is.  

 

Het gemiddelde salaris per medewerker (FTE) PPQ Finance is € 66.100. Dat is ten opzichte van branchegenoten Financiële Dienstverlening vergelijkbaar, namelijk € 2.193 minder per medewerker (FTE). Organisaties met de laagste salariskosten per medewerker (FTE) hebben een gemiddeld salaris per FTE van € 42.490 of lager. Het gemiddelde van de totale populatie is € 55.841. De Return on Investment van  

medewerkers is € 0,29 per 

euro hoger dan bij branchegenoten.  

 

Het gemiddeld salaris bij PPQ 

is vergelijkbaar met de 

branchegenoten.

13© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 14: Voorbeeldrapport PPQ Finance

HR Organisatie

PPQ heeft meer HR beleidsmedewerkers en 

administratieve HR 

medewerkers ….  

Indicator PPQ Finance Branche gemiddelde

(N=5) Verschil t.o.v.

branche Gemiddelde totale

populatie (N=45)

% HR leidinggevenden 10,9% 10,7% 0,3% 11,2% % HR beleid 18,2% 11,3% 6,9% 12,1% % HR advies 20,4% 23,9% -3,5% 23,8% % HR operationeel 18,6% 23,9% -5,3% 19,9% % HR administratie 29,9% 26,9% 3,0% 29,9%

  % HR outsourcing 1,8% 3,3% -1,5% 3,1%

 …maar heeft minder  HR adviseurs en operationeel HR 

medewerkers in vergelijking 

met branchegenoten.  

De HR organisatie van PPQ heeft ten opzichte van vergelijkbare organisaties een andere samenstelling. De HR beleidsmedewerkers en specialisten en administratieve HR medewerkers zijn in meerdere mate vertegenwoordigd, terwijl het aantal HR adviseurs en operationeel HR medewerkers in mindere mate vertegenwoordigd is. PPQ heeft een beperkt aantal HR taken uitbesteed, minder dan bij vergelijkbare organisaties. Ten opzichte van de totale populatie heeft de branche Financiële Dienstverlening een vergelijkbare samenstelling.

14© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 15: Voorbeeldrapport PPQ Finance

HR FTE Ratio (excl. uitbesteding) Iedere HR FTE bij PPQ bedient 

gemiddeld 14 

medewerkers minder dan bij vergelijkbare 

organisaties... 

De HR FTE Ratio (HR organisatie excl. uitbesteding) van PPQ Finance is 40,8. Dit betekent dat 1,0 HR FTE gemiddeld 40,8 medewerkers bedient. Dat is ten opzichte van branchegenoten Financiële Dienstverlening minder goed, namelijk 17,1 minder medewerkers. De best presterende organisaties hebben een HR FTE Ratio

 van tenminste 153,4. Het gemiddelde van de totale populatie is 81,0.

En zelfs bijna 37 

medewerkers minder vergeleken met de totale 

populatie.  

HR FTE Ratio (incl. uitbesteding)

De HR FTE Ratio (HR organisatie incl. uitbesteding) van PPQ Finance is 40,1. Dit betekent dat 1,0 HR FTE – ook rekening

houdend met uitbestede HR taken – gemiddeld 40,1 medewerkers bedient. Dat is ten opzichte van

 branchegenoten Financiële Dienstverlening minder goed, namelijk 14,0 minder medewerkers.

PPQ heeft relatief veel HR‐medewerkers. 

De best presterende organisaties hebben een HR FTE Ratio

van tenminste 101,8. Het gemiddelde van de totale populatie is 76,9.

 

15© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 16: Voorbeeldrapport PPQ Finance

HR Kosten

Indicator PPQ Finance Branche gemiddelde

(N=5) Verschil t.o.v.

branche

90% Gemiddelde totale percentiel populatie (N=45)

De salariskosten per HR 

medewerker (FTE) liggen bij 

PPQ ruim 6% hoger dan bij branchegenoten.  

 

De personele kosten voor HR 

per medewerker zijn 10% 

hoger dan bij vergelijkbare organisaties.  

Salariskosten per interne

HR FTE (26,9 FTE) € 74.944 € 70.390 € 4.554 € 51.000 € 61.296

Personele kosten HR per

medewerker (headcount) € 1.861 € 1.687 € 174 € 596 € 1.150

[maatwerk]. Het gemiddelde salaris per HR FTE bij PPQ Finance is € 74.944. Dat is ten opzichte van branchegenoten Financiële Dienstverlening hoger. Het verschil is € 4.554. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is het hoger aantal HR beleidsmedewerkers en specialisten. Dit zijn doorgaans dure medewerkers. De personele kosten van HR per medewerker zijn € 1.836 en zijn hiermee 8,8% hoger dan bij vergelijkbare organisaties.

HR Ratio’s

Indicator PPQ Finance Branche gemiddelde

(N=5) Verschil t.o.v.

branche

90% Gemiddelde totale percentiel populatie (N=45)

 

PPQ presteert op alle drie de 

HR ratio’s minder gunstig dan de vergelijkbare 

organisaties. 

HR Span of Control 8,6 9,6 -1,0 16,0 10,3 HR Beleidratio 219,6 259,4 -39,8 1.085,7 683,4 HR Adviesratio 196,1 219,0 -22,9 527,7 320,6

Iedere HR leidinggevende geeft gemiddeld aan 8,6 FTE leiding. Dit is iets minder dan bij vergelijkbare bedrijven. De HR beleidsmedewerkers en de HR adviseurs bedienen ook minder medewerkers per FTE, respectievelijk 39,8 en 22,9 medewerkers minder.

16© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 17: Voorbeeldrapport PPQ Finance

HR Processen Recruitment, Verzuim en Verloop De kosten per recruit zijn 69% 

lager dan bij vergelijkbare organisaties. 

Indicator PPQ Finance Branche gemiddelde

(N=5) Verschil t.o.v.

branche

90% Gemiddelde totale percentiel populatie (N=45)

Recruitmentkosten per

recruit € 8.243 € 26.787 € -18.544 € 2.900 € 14.792

Verzuim (%) 5,21% 4,54% 0,67% 3,11% 4,86% Verzuimkosten per FTE € 6.882 € 5.883 € 1.000 € 3.234 € 5.202

Het verzuim ligt bij PPQ 

hoger dan bij branchegenoten en is hiermee 

fors duurder. 

Verloop (%) 10,2% 10,0% 0,2% 4,7% 12,3% Vrijwillig verloop (%) 4,2% 6,6% -2,5% 3,0% 8,8% Onvrijwillig verloop (%) 6,0% 3,3% 2,7% 0,0% 3,5%

De recruitmentkosten per recruit zijn bij PPQ € 18.544 lager dan het branchegemiddelde. Het verzuimpercentage ligt bij PPQ boven zowel het branche gemiddelde als het gemiddelde van de totale populatie. Hier zijn de verzuimkosten per FTE tevens hoger dan bij de branchegenoten. Het verloop bij PPQ is vergelijkbaar met de branche. Wel is het aandeel onvrijwillig verloop opvallend groot. Het totale verloop is 

vergelijkbaar, maar het 

onvrijwillig verloop is hoog. 

 

17© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 18: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Opleiding & Ontwikkeling Iedere PPQ medewerker krijgt 

gemiddeld 4 opleidingsuren 

meer per jaar. De opleidingskosten per dag 

liggen 40% lager.  

Indicator PPQ Finance Branche gemiddelde

(N=5) Verschil t.o.v.

branche Gemiddelde totale

populatie (N=45)

Opleidingsuren per FTE 30,9 27,0 3,9 41,7 Opleidingskosten per FTE € 2.863 € 3.388 € -525 € 2.708 Opleidingskosten per dag € 741 € 1.245 € -504 € 697

Iedere FTE krijgt bij PPQ 4 uur meer opleiding per jaar. De opleidingskosten per FTE zijn echter € 525 per FTE lager dan bij vergelijkbare organisaties. Dit komt doordat de opleidingskosten per dag bij PPQ fors lager liggen, € 504 lager per dag.

 

18© Bright & Company | HR Performance Services 2009 ht & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ FinanceHR Performance Scan PPQ Finance

Page 19: Voorbeeldrapport PPQ Finance

5. HR Optimalisatiepotentieel

Page 20: Voorbeeldrapport PPQ Finance

5. HR Optimalisatiepotentieel

U hebt nu inzicht in uw eigen HR prestaties en tevens een beeld van uw prestaties ten opzichte van branchegenoten. In dit onderdeel willen wij nog een stap verder gaan door uw optimalisatiepotentieel te bepalen. Als uw organisatie zich namelijk verbetert op gebieden waar u het minder goed doet dan branchegenoten, dan bespaart u kosten. Hier treft u dit optimalisatiepotentieel aan, uitgedrukt in Euro’s.

 

PPQ is zeer effectief in het beheersen van zowel de recruitmentkosten als de opleidingskosten.   Het totale optimalisatiepotentieel van HR binnen PPQ Finance bedraagt  

€ 1,5 mln. Dit is te realiseren door te besparen op de HR bezetting en de verzuimkosten te verlagen.

Toelichting In totaal is het optimalisatiepotentieel van PPQ Finance € 1.519.000. Dit is opgebouwd uit besparingsmogelijkheden op de HR bezetting en de verzuimkosten. Het lage HR FTE ratio in combinatie met de hoge HR salariskosten maakt de HR organisatie van PPQ duur. De verzuimkosten zijn hoog doordat het verzuimpercentage absoluut 0,7% hoger ligt dan bij branchegenoten. Ten aanzien van de recruitmentkosten presteert PPQ zeer efficiënt. Ook de opleidingskosten zijn gunstig. Dit komt niet doordat er minder wordt gegeven, maar door de lage opleidingskosten per dag.

20© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 21: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Appendix: Definities

Page 22: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Appendix: Definities

% tijd aan recruitment door HR (medewerkers) Percentage tijd dat binnen de HR afdeling wordt besteed aan werving en selectie van nieuwe medewerkers. Het gaat hier om een schatting in procenten. Recruitmentactiviteiten zijn o.a. het bezoeken van (carrière)beurzen, arbeidsmarktcommunicatie, uitzetten van vacatures in wervingskanalen, screening van sollicitanten, opzetten introductieprogramma's, voeren van selectiegesprekken en tijdsbesteding aan inwerkprogramma's.

% tijd aan recruitment door lijnfunctionarissen

Percentage tijd dat de lijn (lijnmanagers én ‘overige’ medewerkers) besteedt aan werving en selectie van nieuwe medewerkers. Het gaat hier om een schatting in procenten. Recruitmentactiviteiten zijn bijvoorbeeld het voeren van selectiegesprekken en tijdsbesteding aan inwerkprogramma's.

Aantal FTE dagen

Het aantal werkdagen per jaar vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal FTE. Het aantal werkdagen per jaar is gesteld op 230. Dit is berekend door het totaal aantal kalenderdagen per jaar te verminderen met weekend-, feest- en vakantiedagen.

Aantal HR FTE (excl. uitbestede HR FTE)

Totaal aantal medewerkers (in FTE) dat werkzaam is binnen de HR organisatie. Dit is de optelsom van HR leidinggevenden, HR beleidsmedewerkers, HR adviseurs, operationele HR medewerkers en administratieve HR medewerkers. Als salarisadministratie- en verwerking is uitbesteed of binnen een ander onderdeel van de

organisatie georganiseerd is (bijv. finance of SSC) dan worden deze FTE

 wel meegerekend. Secretariële

ondersteuning van de HR organisatie en uitbestede HR FTE worden hierin niet meegenomen.

Aantal HR FTE (incl. uitbestede HR FTE)

Totaal aantal medewerkers (in FTE) dat werkzaam is binnen de HR organisatie en middels outsourcingscontracten. Dit is de optelsom van HR leidinggevenden, HR beleidsmedewerkers, HR adviseurs, operationele HR medewerkers, administratieve HR medewerkers en uitbestede HR medewerkers. Als salarisadministratie- en verwerking is uitbesteed of binnen een ander onderdeel van de organisatie georganiseerd is (bijv. finance of SSC) dan worden deze FTE wel meegerekend. Secretariële ondersteuning van de HR organisatie wordt hierin niet meegenomen.

Aantal onvrijwillig vertrokken medewerkers

Het totaal aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') dat onvrijwillig (op organisatie initiatief) de organisatie in de opgegeven periode heeft verlaten. Het gaat hierbij zowel om medewerkers met een vast als een tijdelijk contract die de organisatie hebben verlaten. Hieronder vallen tevens medewerkers die de organisatie hebben verlaten als gevolg van het niet verlengen van een tijdelijk contract door de organisatie. Uitstroom i.v.m. het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd wordt hierbij niet meegerekend.

22© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 23: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Aantal recruits Aantal vaste medewerkers (in koppen / 'headcount') Het gemiddeld

 Het totaal aantal nieuwe medewerkers (in koppen/ 'headcount'

aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') dat binnen uw organisatie werkzaam was in de door u opgegeven periode. Het gaat hierbij om medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd

) dat van buiten de organisatie is aangetrokken. Het gaat hierbij zowel om nieuw aangetrokken medewerkers met een vast als een tijdelijk contract. Stagiairs worden hierin niet meegenomen.

Aantal tijdelijke medewerkers (in FTE)

Het gemiddeld aantal FTE dat binnen uw organisatie werkzaam was in de door u opgegeven periode. Het gaat hierbij om medewerkers met een tijdelijk contract (<12 maanden). Externe inhuur en stagiairs worden hier niet meegerekend.

Aantal tijdelijke medewerkers (in koppen / 'headcount')

Het gemiddeld aantal medewerkers (in koppen/ 'headcount') dat binnen uw organisatie werkzaam was in de door u opgegeven periode. Het gaat hierbij om medewerkers met een tijdelijk contract (<12 maanden). Externe inhuur en stagiairs worden hier niet meegerekend.

Aantal vaste medewerkers (in FTE)

Het gemiddeld aantal FTE dat binnen uw organisatie werkzaam was in de door u opgegeven periode. Het gaat hierbij om medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd plus medewerkers met een bepaald contract van tenminste 12 maanden. Tijdelijke medewerkers, externe inhuur en stagiairs worden hier niet meegerekend.

plus medewerkers met een bepaald contract van tenminste 12 maanden. Tijdelijke medewerkers, externe inhuur en stagiairs worden hier niet meegerekend.

Aantal vrijwillig vertrokken medewerkers

Het totaal aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') dat de organisatie in de opgegeven periode op eigen initiatief (vrijwillig) heeft verlaten. Het gaat hierbij zowel om medewerkers met een vast als een tijdelijk contract die de organisatie hebben verlaten. Uitstroom i.v.m. het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd wordt hierbij niet meegerekend.

Administratieve HR medewerkers

Het aantal medewerkers (in FTE) dat zich bezig houdt met administratieve HR taken. Denk hierbij aan personeels- en salarisadministratie, verzuimregistratie en opleidingsregistratie. Indien de salarisadministratie intern buiten de HR afdeling (bijv. finance of intern SSC) georganiseerd is, dan dienen deze administratieve medewerkers hier wel meegeteld te worden. Medewerkers die op basis van een outsourcing contract HR taken uitvoeren dienen hierbij niet te worden meegeteld. Ook secretariële ondersteuning van de HR organisatie mag hierin niet worden meegenomen.

23© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 24: Voorbeeldrapport PPQ Finance

(Bedrijfs)resultaat HR Adviesratio Het aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') dat gemiddeld bediend wordt door 1,0 FTE HR adviseur.

HR Beleidratio

Het aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') dat gemiddeld bediend wordt door 1,0 FTE HR beleidsmedewerker.

HR beleidsmedewerkers

Het aantal medewerkers (in FTE

 Totale opbrengsten minus totale bedrijfslasten (voor belastingen) zoals opgenomen in winst- en verliesrekening. Dit wordt in jaarverslagen ook wel Operating Profit en EBIT genoemd. Het gaat hier om het (bedrijfs)resultaat in de door u opgegeven periode binnen de Nederlandse organisatie.

(Bedrijfs)resultaat per FTE

Totale opbrengsten minus totale bedrijfslasten (voor belastingen) in de door u opgegeven periode gedeeld door het gemiddeld aantal FTE in de door u opgegeven periode.

) dat zich bezig houdt met HR beleidsontwikkeling. Daarnaast vertalen deze medewerkers HR beleid naar passend HR instrumentarium.

Denk hierbij aan specialisten en deskundigen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, MD, pensioenen, functiewaardering en arbeidsmarkt(communicatie). Medewerkers die op basis van een outsourcing contract HR taken uitvoeren dienen hierbij niet

Externe kosten opleidingen externeTotale kosten voor opleidingen. Het gaat hierbij

om alle kosten voor cursusgeld, materiaal, externe trainers, ontwikkeling door derden en locaties. te worden

meegeteld. HR leidinggevenden

Het aantal medewerkers (in FTE

HR adviseurs

Het aantal medewerkers (in FTE) dat zich bezig houdt met de individuele ondersteuning en advisering van het (lijn)management en medewerkers over een breed scala aan HR issues. Dit zijn geen specialisten, maar generalisten. Veel voorkomende functiebenamingen zijn business partner, HR adviseur, personeelsadviseur, personeelsfunctionaris en personeelsmanager. Medewerkers die op basis van een outsourcing contract HR taken uitvoeren dienen hierbij

) dat functioneel en hiërarchisch leiding geeft aan (een onderdeel van) de HR afdeling. Mocht salarisadministratie intern binnen een andere afdeling belegd zijn (bijv. finance) dan dient de leidinggevende van de salarisadministratie wel meegeteld te worden. Medewerkers die op basis van een outsourcing contract HR taken uitvoeren dienen hierbij nietniet te worden

meegeteld. te worden meegeteld.

24© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 25: Voorbeeldrapport PPQ Finance

HR FTE ratio (excl. uitbesteding) Kosten arbeidsmarktcommunicatie De totale kosten van arbeidsmarktcommunicatie in de door u opgegeven periode. Het betreft kosten van promotiemateriaal, folders, brochures, wervingsadvertenties op internet en in bladen en kranten en deelname aan congressen en (carrière)beurzen. Het gaat hierbij om alle kosten die als doel hebben om mensen te werven en te binden. Ook kosten t.b.v. Employer Branding activiteiten horen hier bij. De inhuur van derden wordt hierbij niet

 Het aantal medewerkers dat bediend wordt door 1,0 HR FTE. Dit is een efficiencymaatstaf om uit te drukken hoe groot de populatie is die door één HR FTE wordt bediend. Dit wordt berekend door het totaal aantal medewerkers (headcount) te delen door het totaal aantal HR medewerkers (in FTE). De HR medewerkers die op basis van outsourcingscontracten HR taken uitvoeren worden hierin niet meegenomen.

meegerekend. Deze kosten vallen onder de ‘kosten inhuur derden t.b.v. recruitment’. HR FTE ratio (incl. uitbesteding)

Kosten externe inhuur t.b.v. HR

De totale

Het aantal medewerkers dat bediend wordt door 1,0 HR FTE. Dit is een efficiencymaatstaf om uit te drukken hoe groot de populatie is die door één HR FTE wordt bediend. Dit wordt berekend door het totaal aantal medewerkers (headcount) te delen door het totaal aantal HR medewerkers (in FTE). De HR medewerkers die op basis van outsourcingscontracten HR taken uitvoeren worden hierin

kosten voor de inhuur van derden ten behoeve van de HR organisatie. Hierbij gaat het zowel om de inhuur van expertise als interim inhuur. Denk hierbij aan inzet van consultants, inhuur en fees van diverse preferred suppliers (bijv. opleidingen, recruitmentbureaus) en de inhuur van tijdelijke krachten ter ondersteuning van de HR organisatie.

Kosten inhuur derden t.b.v. recruitment

De totale kosten van de inhuur van derden ten behoeve van recruitment (werving en selectie) binnen uw organisatie in de door u opgegeven periode. Hieronder vallen de inhuur van bijvoorbeeld werving- en selectiebureaus, headhunters, assessmentbureaus en communicatiebureaus.

ook meegenomen. HR Span of Control

Het aantal medewerkers (in FTE) waar één HR leidinggevende (in FTE) gemiddeld leiding aan geeft.

Inzet interne medewerkers in dagen

Het totaal aantal dagen dat interne medewerkers besteden aan het ontwikkelen, organiseren en geven van trainingen en opleidingen aan collega's. Het gaat hierbij om zowel HR medewerkers als lijnfunctionarissen.

25© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 26: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Kosten inzet HR m.b.t. recruitment Omzet per FTE Totale opbrengsten in de door u opgegeven periode, zoals opgenomen in de verlies- en winstrekening van het

 De kosten die gepaard gaan met de tijdsbesteding van HR medewerkers aan recruitment. Dit is berekend door de totale salariskosten van de HR medewerkers te vermenigvuldigen met het percentage tijd dat HR besteedt aan recruitment activiteiten.

jaarverslag, gedeeld door het gemiddeld aantal FTE in de door u opgegeven periode.

Onvrijwillig verloop (%)

Het totaal aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') dat onvrijwillig

Kosten inzet interne medewerkers

tijdsbestedingDe kosten die gepaard gaan met de van interne medewerkers aan het

(op organisatie initiatief) de organisatie in de opgegeven periode heeft verlaten als percentage van het gemiddeld aantal medewerkers in deze periode. Hieronder vallen tevens medewerkers die de organisatie hebben verlaten als gevolg van het niet verlengen van een tijdelijk contract door de organisatie. Uitstroom i.v.m. het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd wordt hierbij niet

ontwikkelen, organiseren en geven van trainingen en opleidingen. Dit is berekend op basis van de gemiddelde salariskosten van de lijn.

Kosten inzet lijn m.b.t. recruitment

tijdsbestedingDe kosten die gepaard gaan met de van lijnmanagers en ‘overige’ medewerkers aan recruitment. Dit is berekend door de totale salariskosten te vermenigvuldigen met het percentage tijd dat de lijnmanagers en ‘overige’ medewerkers gemiddeld besteden aan recruitment activiteiten.

meegerekend.

Operationele HR medewerkers Het aantal medewerkers (in FTE) dat zich bezig houdt met de uitvoering van operationele, meer complexe taken binnen HR. Het betreft hier geen zuiver administratieve taken. Denk hierbij aan recruiters, opleidingsadviseurs, mobiliteitsadviseurs en contractmanagers (in geval van outsourcing). Focus ligt bij deze functionarissen op de uitvoering van door de specialisten en beleidsmedewerkers ontwikkelde procedures en instrumenten. Medewerkers die op basis van een outsourcing contract HR taken uitvoeren dienen hierbij niet

Kosten uitbestede HR medewerkers

De kosten van de outsourcingscontracten t.b.v. de uitvoering van HR taken in de door u opgegeven periode.

Kosten uitzendkrachten en detachering

De optelsom van de kosten voor uitzendkrachten en detachering.

Omzet

te worden meegeteld.

Totale opbrengsten in de door u opgegeven periode, zoals opgenomen in de verlies- en winstrekening van het jaarverslag.

26© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 27: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Opleidingskosten per dag De totale training- en opleidingskosten per opleidingsdag. Deze worden berekend door de totale trainings- en opleidingskosten te delen door het totaal aantal opleidingsdagen.

Opleidingskosten per FTE De totale training- en opleidingskosten per FTE. Deze worden berekend door de totale trainings- en opleidingskosten te delen door het gemiddeld aantal FTE over de opgegeven periode.

Opleidingsuren per FTE

Het gemiddeld aantal trainings- en opleidingsuren dat in de door u opgegeven periode per FTE is besteed. Dit is berekend door het totale aantal trainings- en opleidingsuren besteed aan interne en externe opleidingen te delen door het gemiddeld aantal FTE in de door u opgegeven periode. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als competentie- en gedragsopleidingen.

Out-of-pocket kosten per recruit

Dit zijn de totale out-of-pocket kosten per geworven medewerker. De totale out-of-pocket kosten is de optelsom van de kosten van arbeidsmarktcommunicatie en de inhuur van derden ten behoeve van recruitment.

Personeelskosten (vaste en tijdelijke medewerkers)

Personeelskosten zijn de optelsom van bruto salariskosten (inclusief vakantiegeld), prestatiegerelateerde vergoedingen (winstdeling en bonussen), aanwezigheidsgerelateerde vergoedingen (overwerk, tegemoetkoming woon-werkverkeer,

reiskostenvergoedingen, onkostenvergoedingen en incidentele toeslagen), sociale lasten, pensioenkosten en de kosten van benefits (aandelen, opties, gratificaties, vergoedingen voor ziektekosten en ouderschapsverlof, kinderopvang, leaseauto en representatievergoedingen). Het gaat hierbij om de personeelskosten van

 

alle eigen medewerkers (vast en tijdelijk). Extern ingehuurde medewerkers en stagiairs worden hier niet meegerekend.

Personele kosten HR (HR afdeling en uitbestede HR FTE)

De optelsom van salariskosten van de HR medewerkers en de kosten van de outsourcingscontracten t.b.v. HR taken over de door u opgegeven periode. Salariskosten bestaan uit de optelsom van bruto salariskosten, prestatiegerelateerde vergoedingen, aanwezigheidsgerelateerde vergoedingen en sociale lasten.

Personele kosten HR per medewerker

De optelsom van salariskosten van de HR medewerkers en de kosten van de outsourcingscontracten t.b.v. HR taken gedeeld door het gemiddeld aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') over de door u opgegeven periode.

Recruitmentkosten per recruit

De totale recruitmentkosten per geworven medewerker. Dit wordt berekend door de totale recruitmentkosten te delen door het aantal nieuw geworven medewerkers in de opgegeven periode.

27© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 28: Voorbeeldrapport PPQ Finance

ROI HC (eigen medewerkers) exclusiefDit is een indicatie voor de toegevoegde waarde die door de eigen medewerkers wordt geleverd. Met andere woorden: het rendement dat wordt behaald voor elke euro die wordt geïnvesteerd in personeelskosten.

ROI HC (eigen en flexibele medewerkers)

Dit is een indicatie voor de toegevoegde waarde die door de totale workforce (eigen en flex) wordt geleverd. Met andere woorden: het rendement dat wordt behaald voor elke euro die wordt geïnvesteerd in personeelskosten.

Salariskosten (vaste en tijdelijke medewerkers)

Salariskosten zijn de bruto salariskosten (inclusief vakantiegeld), prestatiegerelateerde vergoedingen (winstdeling en bonussen), aanwezigheidsgerelateerde vergoedingen (overwerk, tegemoetkoming woon-werkverkeer, reiskostenvergoedingen, onkostenvergoedingen en incidentele toeslagen) en sociale lasten. Dit is dus exclusief pensioenkosten en benefits (aandelen, opties, gratificaties, vergoedingen voor ziektekosten en ouderschapsverlof, kinderopvang, leaseauto en representatievergoedingen).

Salariskosten HR (excl. outsourcing)

De totale salariskosten van de HR medewerkers. Salariskosten zijn de bruto salariskosten (incl vakantiegeld), prestatiegerelateerde vergoedingen (winstdeling en bonussen), aanwezigheidsgerelateerde vergoedingen (overwerk, tegemoetkoming woon-werkverkeer, reiskostenvergoedingen, onkostenvergoedingen en incidentele toeslagen) en sociale lasten. Dit is dus

pensioenkosten en benefits (aandelen, opties, gratificaties, vergoedingen voor ziektekosten en ouderschapsverlof, kinderopvang, leaseauto en representatie-vergoedingen). Kosten voor uitbestede HR FTE dienen

 

niet meegeteld te worden. Salariskosten medewerkers in opleiding

De salariskosten van de medewerkers gedurende de tijd dat zij opleiding en training volgen. Tijdens hun opleiding zijn medewerkers niet productief, waardoor dit een maatstaf is voor gederfde opbrengsten.

Salariskosten per FTE

De optelsom van bruto salariskosten, prestatie- en aanwezigheidsgerelateerde vergoedingen en sociale lasten gedeeld door het gemiddeld aantal FTE in de door u opgegeven periode. Pensioenkosten en benefits worden hierin niet meegeteld. Het gaat hierbij om de salariskosten van alle eigen medewerkers (vast en tijdelijk). Extern ingehuurde medewerkers en stagiairs worden hier niet meegerekend.

Salariskosten per HR FTE

De totale salariskosten van de HR medewerkers gedeeld door het gemiddeld aantal HR FTE over de door u opgegeven periode. Salariskosten bestaan uit de optelsom van bruto salariskosten (incl. vakantiegeld), prestatie – en aanwezigheidsgerelateerde vergoedingen en sociale lasten. Pensioenkosten en benefits worden hierin niet meegeteld. De uitbestede HR medewerkers worden hierin niet meegenomen.

28© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 29: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Totaal aantal opleidingsdagen Totale recruitmentkosten De totale kosten

 Het totaal aantal dagen dat is besteed aan opleidingen en trainingen. Het gaat hierbij om

die gepaard gaan met recruitmentactiviteitenzowel interne als

externe opleidings- en trainingsdagen die tijdens . Dit is de optelsom van

arbeidsmarktcommunicatie, kosten van inzet HR, kosten van inzet lijnfunctionarissen en inhuur van derden (werving- en selectiebureaus, headhunters, assessmentbureaus en communicatiebureaus).

Uitbestede HR FTE Het aantal medewerkers (in FTE

werktijd worden verzorgd. Indien medewerkers compensatie krijgen voor opleidingen in eigen tijd dienen deze dagen wel te worden meegerekend. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als competentie- en gedragsopleidingen. Voor ziekenhuizen is het van belang om dagen van artsen in opleiding en stagiairs niet mee te nemen bij de opleidingsdagen.

Totaal aantal vertrokken medewerkers

Het totaal aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') dat de organisatie in de opgegeven periode heeft verlaten. Het betreft hier alle medewerkers (vast en tijdelijk) die op eigen initiatief (vrijwillig) of op organisatie initiatief (onvrijwillig) de organisatie hebben verlaten. Uitstroom i.v.m. het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd wordt hierbij niet meegerekend.

Totaal aantal verzuimdagen

Het totaal aantal werkdagen dat medewerkers afwezig zijn geweest, betaald en onbetaald. Hierbij gaat het om afwezigheid als gevolg van ziekte, ongevallen, staking en calamiteiten. Het gaat hierbij niet om vakantiedagen, zwanger/ouderschapsverlof en nationale feestdagen.

Totale opleidingskosten

De totale kosten van interne en externe opleidingen. Dit is de optelsom van de salariskosten van medewerkers in opleiding, kosten interne medewerkers en externe kosten voor opleidingen.

) dat buiten uw organisatie op basis van een outsourcing contract HR taken uitvoert, ongeacht het type HR taken dat zij verrichten. Het gaat hierbij niet om extern ingehuurde medewerkers en medewerkers van preferred suppliers.

Verloop (%)

Het totaal aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') dat de organisatie in de opgegeven periode heeft verlaten als percentage van het gemiddeld aantal medewerkers in deze periode. Het gaat hierbij zowel om vrijwillig als onvrijwillig verloop. Uitstroom i.v.m. het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd wordt hierbij niet meegerekend.

Verzuim (%)

Het totaal aantal afwezigheidsdagen gedeeld door het totaal aantal FTE dagen (in procenten). Het totaal aantal afwezigheidsdagen zijn alle werkdagen waarop medewerkers verzuimd hebben, al dan niet betaald. Het gaat hierbij niet om vakantiedagen, zwangerschaps- en ouderschapsverlof en nationale feestdagen.

29© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 30: Voorbeeldrapport PPQ Finance

Verzuimkosten  Deze maatstaf weerspiegelt zowel de directe als indirecte kosten van verzuim. Indirecte kosten zijn o.a. onderbreking van de werkzaamheden, verlies van orders, onderbezetting en tijdelijke inhuur. Totale kosten van ziekteverzuim worden benaderd door het verzuimpercentage te vermenigvuldigen met twee maal de totale salariskosten van de organisatie.

Verzuimkosten per FTE

Totale verzuimkosten gedeeld door het gemiddeld aantal FTE in de door u opgegeven periode.

Vrijwillig verloop (%)

Het totaal aantal medewerkers (in koppen / 'headcount') dat vrijwillig (op eigen initiatief) de organisatie in de opgegeven periode heeft verlaten als percentage van het gemiddeld aantal medewerkers in deze periode. Uitstroom i.v.m. het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd wordt hierbij niet meegerekend.

30© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Page 31: Voorbeeldrapport PPQ Finance

*Let’s get started!

Bright & Company HR Performance Services

31

Kerkweg 31a 3603 CL Maarssen The Netherlands

Tel. +31 (0) 346 283 097

www.brightcompany.nl

© Bright & Company | HR Performance Services 2009 HR Performance Scan PPQ Finance

Bright & Company | HR Performance Services Wij willen u hartelijk danken voor uw deelname aan de HR Performance Scan en hopen dat u op basis van dit HR Performance rapport in staat bent uw HR organisatie verder te optimaliseren. Wij wensen u daarbij veel succes! Mocht u aanvullende informatie willen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u in het rechter kader. Bright & Company | HR Performance Services is een dochteronderneming van Bright & Company | HR Strategy. Bright & Company | HR Strategy is het toonaangevende adviesbureau op het gebied van strategische HR-vraagstukken. Het richt zich op het ontwikkelen én implementeren van HR Strategie die aantoonbaar waarde toevoegt aan organisatiedoelstellingen. Daarnaast richt Bright & Company zich op het optimaliseren en professionaliseren van de HR-functie. Copyright  © Bright & Company | HR Performance Services 2009. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie is alleen bedoeld voor intern gebruik door de organisatie waarvoor dit rapport geschreven is. Deze publicatie mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van Bright & Company | HR Performance Services. Tevens zijn op deze publicatie de Algemene Voorwaarden HR Performance Scan van toepassing.