Brochure ABAB Corporate Finance

of 4 /4
abab.nl ABAB Corporate Finance Doe er uw voordeel mee

Embed Size (px)

description

De adviseurs van ABAB Corporate Finance begeleiden u bij de aankoop en verkoop van een onderneming en bij het financieren en het waarderen van ondernemingen. Onze adviseurs fungeren als klankbord en treden voor u op als intermediair. Onze adviseurs werken afhankelijk van de vraagstukken samen met accountants, fiscalisten, juristen, automatiserings- en bancaire adviseurs voor een optimaal eindresultaat.

Transcript of Brochure ABAB Corporate Finance

  • 1. abab.nl ABAB Corporate Finance Doe er uw voordeel mee

2. De adviseurs van ABAB Corporate Finance begeleiden u bij de aan- en verkoop van een onderneming en bij het financieren en waarderen van ondernemingen in het mkb en de grootzakelijke markt. Of het nu gaat om een overname of fusie, een management buy-in of buy-out of een herfinanciering: onze adviseurs onder- steunen u op een pragmatische en professionele manier. Zij zijn uw klankbord en treden voor u op als intermediair. Complete ondersteuning Het aan- en verkopen van een onderneming kost veel tijd. Er moet veel geregeld worden op juridisch, financieel, administratief en organisatorisch gebied. Zakelijke afwegingen kunnen benvloed worden door emotionele factoren. De adviseurs van ABAB Corporate Finance begeleiden u tijdens het complete traject. Wij hebben de kennis en ervaring om u op ieder facet te kunnen ondersteunen. Onze adviseurs werken afhankelijk van de vraagstukken onder andere samen met accountants, fiscalisten, juristen, automatiserings- en bancaire adviseurs voor een optimaal eindresultaat. Onderneming kopen Een bedrijfsovername helpt u om uw onderneming versneld te laten groeien. Als u zelfstandig ondernemer wilt worden, zorgt een bedrijfsovername voor een vliegende start. Een overname vraagt om de nodige kennis; u als ondernemer koopt immers niet dagelijks een onderneming. De adviseurs van ABAB Corporate Finance kennen als geen ander de risicos en succesfactoren bij het kopen van een onderneming en kunnen u ondersteunen bij het realiseren van het beste resultaat. Ons brede netwerk en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat wij weten hoe wij een geschikte onderneming voor u kunnen selecteren. Wij begeleiden u bij de verschillende fases in het kooptraject op een pragmatische en onafhankelijke wijze. Ook adviseren wij u over de financieringsmogelijkheden. Het uiteindelijke doel is het sluiten van een voor u goede deal en het realiseren van een goede overnameovereenkomst met de nodige garanties. Onderneming verkopen Voor veel ondernemers is het verkopen van hun onderneming een belangrijke en vaak ook emotionele beslissing. Ook is het iets wat u niet dagelijks doet, maar wat wel direct uw toekomst bepaalt. ABAB begrijpt dit. Wij vertalen uw ideen en plannen in concrete adviezen. Na een zorgvuldige voorbereiding begeleiden wij u stap voor stap in het hele proces. ABAB beschikt over een uitgebreid intern en extern netwerk en brengt u in contact met geschikte overnamekandidaten. Wij vormen de verbindende schakel tussen u, potentile kopers en andere externe partijen, zoals de bank. ABAB heeft de benodigde specialis- men in huis en dit zorgt ervoor dat wij bijzonder efficint en snel kunnen schakelen. Samen met u zorgen wij ervoor dat u uw onderneming zo optimaal mogelijk kunt verkopen. Verkoopklaar maken Het tijdig voorbereiden van de verkoop levert vaak een hogere verkoopopbrengst op. Als u van plan bent om over een aantal jaren uw onderneming te verkopen, is het belangrijk om nu al voorbereidingen te treffen. Dit vereenvoudigt niet alleen het verkoopproces; in vele gevallen profiteert uw organisatie er direct van. Vanuit juridisch en fiscaal oogpunt is het van groot belang om de structuur van uw bedrijf zodanig in te richten, dat alle contractuele verplichtingen correct zijn vastgelegd en belastingbetaling kan worden uitgesteld. Vaak zijn er wettelijke termijnen (drie tot zes jaar) verbonden aan het herschikken van fiscale zaken. Dit vraagt dan ook om een tijdige voorbereiding. Daarnaast zullen de adviseurs van ABAB Corporate Finance samen met u uw interne organisatie stroomlijnen. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het personeel, de auto- matisering, de administratieve organisatie en de afhankelijkheid van uw organisatie van u als bestuurder, uw leveranciers en Pragmatische en professionele ondersteuning bij bedrijfsoverdrachten en financiering 3. afnemers. Het stroomlijnen van uw organisatie resulteert vaak in een efficiencyslag. Waardering Om diverse redenen kan het voor u belangrijk zijn om te weten wat uw onderneming waard is. Zo kan een waardering worden gedaan bij verkoop, echtscheiding, schade, fusie of overname. Een juiste waardering van uw onderneming is essentieel. Het versterkt uw positie en het maakt dat het proces van bijvoorbeeld verkoop efficinter verloopt. De adviseurs van ABAB Corporate Finance beschikken over de juiste kennis en ervaring om een goede analyse van de waarde van uw onderneming te maken. De waardering is volledig toege- spitst op uw onderneming en houdt rekening met haar specifieke sterke en zwakke punten in de markt, waarin zij opereert. Onze waardering geeft inzicht in de economische waarde van de onderneming. De waardering kan de basis zijn voor onder andere het opstellen van de vraagprijs, de onderhandelingen, mogelijke financierings- aanvragen en het toe- en uittreden van medewerkers en/of partners. Bedrijfsfinanciering De adviseurs van ABAB Corporate Finance ondersteunen u bij al uw financieringsvraagstukken. Of u nu van plan bent om een nieuwe onderneming te starten, uw onderneming uit te breiden of om juist te herfinancieren, onze adviseurs helpen u op professionele wijze. U geeft aan wat uw plannen zijn, wij toetsen deze plannen en vullen deze waar nodig aan en zorgen voor een goede analyse en financile onderbouwing. Onze adviseurs geven u inzicht in uw financile situatie en adviseren u over de best passende financierings- vorm. Wij geven u grip op uw bedrijfsvoering en ondersteunen u bij het realiseren van uw strategie. Bij bedrijfsfinanciering zijn er diverse opties. Hierbij kunt u denken aan financiering via banken en/of risicodragende vermogens- verschaffers (participatiemaatschappijen). Bij een financierings- aanvraag verzorgen wij voor het u volledige aanvraagtraject en voeren wij samen met u de gesprekken met de geldverstrekker. Wanneer (aanvullend) risicodragend vermogen gewenst is, benaderen wij ons netwerk met uw plannen en brengen wij u in contact met genteresseerde participatiemaatschappijen en andere risicodragende vermogensverschaffers. Wij vinden het belangrijk dat de financieringsvorm bij u past en dat het bijdraagt aan de realisatie van uw bedrijfsdoelstellingen. ABAB Corporate Finance heeft alle kennis en ervaring in huis om u uitstekend te begeleiden bij deze strategische keuzes. Met een pragmatische aanpak en door onze betrokkenheid hebben we al vele trajecten afgerond met tevreden klanten als eindresultaat. 4. abab.nl 070001(11/2012) ABAB is gevestigd in: Boxmeer, Breda, Doetinchem, Goes, Helmond, s-Hertogenbosch, Oss, Roosendaal, Terneuzen, Tiel, Tilburg, Uden, Veldhoven, Venlo, Waalwijk, Weert en Wijchen.