Brochure ABAB Corporate Finance

4
abab.nl ABAB Corporate Finance Doe er uw voordeel mee

description

De adviseurs van ABAB Corporate Finance begeleiden u bij de aankoop en verkoop van een onderneming en bij het financieren en het waarderen van ondernemingen. Onze adviseurs fungeren als klankbord en treden voor u op als intermediair. Onze adviseurs werken afhankelijk van de vraagstukken samen met accountants, fiscalisten, juristen, automatiserings- en bancaire adviseurs voor een optimaal eindresultaat.

Transcript of Brochure ABAB Corporate Finance

Page 1: Brochure ABAB Corporate Finance

abab.nl

ABABCorporateFinance

Doe er uw voordeel mee

Page 2: Brochure ABAB Corporate Finance

De adviseurs van ABAB Corporate Finance begeleiden u bij de

aan- en verkoop van een onderneming en bij het financieren en

waarderen van ondernemingen in het mkb en de grootzakelijke

markt. Of het nu gaat om een overname of fusie, een management

buy-in of buy-out of een herfinanciering: onze adviseurs onder-

steunen u op een pragmatische en professionele manier. Zij zijn

uw klankbord en treden voor u op als intermediair.

Complete ondersteuningHet aan- en verkopen van een onderneming kost veel tijd. Er moet

veel geregeld worden op juridisch, financieel, administratief en

organisatorisch gebied. Zakelijke afwegingen kunnen beïnvloed

worden door emotionele factoren. De adviseurs van ABAB Corporate

Finance begeleiden u tijdens het complete traject. Wij hebben de

kennis en ervaring om u op ieder facet te kunnen ondersteunen.

Onze adviseurs werken afhankelijk van de vraagstukken onder

andere samen met accountants, fiscalisten, juristen, automatiserings-

en bancaire adviseurs voor een optimaal eindresultaat.

Onderneming kopenEen bedrijfsovername helpt u om uw onderneming versneld te

laten groeien. Als u zelfstandig ondernemer wilt worden, zorgt een

bedrijfsovername voor een vliegende start. Een overname vraagt

om de nodige kennis; u als ondernemer koopt immers niet dagelijks

een onderneming. De adviseurs van ABAB Corporate Finance

kennen als geen ander de risico’s en succesfactoren bij het kopen

van een onderneming en kunnen u ondersteunen bij het realiseren

van het beste resultaat.

Ons brede netwerk en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat wij

weten hoe wij een geschikte onderneming voor u kunnen selecteren.

Wij begeleiden u bij de verschillende fases in het kooptraject op

een pragmatische en onafhankelijke wijze. Ook adviseren wij u

over de financieringsmogelijkheden. Het uiteindelijke doel is het

sluiten van een voor u goede deal en het realiseren van een goede

overnameovereenkomst met de nodige garanties.

Onderneming verkopenVoor veel ondernemers is het verkopen van hun onderneming een

belangrijke en vaak ook emotionele beslissing. Ook is het iets wat

u niet dagelijks doet, maar wat wel direct uw toekomst bepaalt.

ABAB begrijpt dit. Wij vertalen uw ideeën en plannen in concrete

adviezen. Na een zorgvuldige voorbereiding begeleiden wij u stap

voor stap in het hele proces.

ABAB beschikt over een uitgebreid intern en extern netwerk en

brengt u in contact met geschikte overnamekandidaten. Wij vormen

de verbindende schakel tussen u, potentiële kopers en andere

externe partijen, zoals de bank. ABAB heeft de benodigde specialis-

men in huis en dit zorgt ervoor dat wij bijzonder efficiënt en

snel kunnen schakelen. Samen met u zorgen wij ervoor dat u uw

onderneming zo optimaal mogelijk kunt verkopen.

Verkoopklaar makenHet tijdig voorbereiden van de verkoop levert vaak een hogere

verkoopopbrengst op. Als u van plan bent om over een aantal

jaren uw onderneming te verkopen, is het belangrijk om nu

al voorbereidingen te treffen. Dit vereenvoudigt niet alleen het

verkoopproces; in vele gevallen profiteert uw organisatie er

direct van.

Vanuit juridisch en fiscaal oogpunt is het van groot belang om de

structuur van uw bedrijf zodanig in te richten, dat alle contractuele

verplichtingen correct zijn vastgelegd en belastingbetaling kan

worden uitgesteld. Vaak zijn er wettelijke termijnen (drie tot zes

jaar) verbonden aan het herschikken van fiscale zaken. Dit vraagt

dan ook om een tijdige voorbereiding.

Daarnaast zullen de adviseurs van ABAB Corporate Finance

samen met u uw interne organisatie stroomlijnen. Hierbij

wordt onder andere aandacht besteed aan het personeel, de auto-

matisering, de administratieve organisatie en de afhankelijkheid

van uw organisatie van u als bestuurder, uw leveranciers en

Pragmatische en professionele ondersteuning bij bedrijfsoverdrachten en financiering

Page 3: Brochure ABAB Corporate Finance

afnemers. Het stroomlijnen van uw organisatie resulteert vaak in

een efficiencyslag.

Waardering Om diverse redenen kan het voor u belangrijk zijn om te weten

wat uw onderneming waard is. Zo kan een waardering worden

gedaan bij verkoop, echtscheiding, schade, fusie of overname. Een

juiste waardering van uw onderneming is essentieel. Het versterkt

uw positie en het maakt dat het proces van bijvoorbeeld verkoop

efficiënter verloopt.

De adviseurs van ABAB Corporate Finance beschikken over de

juiste kennis en ervaring om een goede analyse van de waarde

van uw onderneming te maken. De waardering is volledig toege-

spitst op uw onderneming en houdt rekening met haar specifieke

sterke en zwakke punten in de markt, waarin zij opereert. Onze

waardering geeft inzicht in de economische waarde van de

onderneming.

De waardering kan de basis zijn voor onder andere het opstellen

van de vraagprijs, de onderhandelingen, mogelijke financierings-

aanvragen en het toe- en uittreden van medewerkers en/of

partners.

BedrijfsfinancieringDe adviseurs van ABAB Corporate Finance ondersteunen u bij al

uw financieringsvraagstukken. Of u nu van plan bent om een

nieuwe onderneming te starten, uw onderneming uit te breiden of om

juist te herfinancieren, onze adviseurs helpen u op professionele

wijze. U geeft aan wat uw plannen zijn, wij toetsen deze plannen

en vullen deze waar nodig aan en zorgen voor een goede analyse

en financiële onderbouwing. Onze adviseurs geven u inzicht in uw

financiële situatie en adviseren u over de best passende financierings-

vorm. Wij geven u grip op uw bedrijfsvoering en ondersteunen u

bij het realiseren van uw strategie.

Bij bedrijfsfinanciering zijn er diverse opties. Hierbij kunt u denken

aan financiering via banken en/of risicodragende vermogens-

verschaffers (participatiemaatschappijen). Bij een financierings-

aanvraag verzorgen wij voor het u volledige aanvraagtraject en

voeren wij samen met u de gesprekken met de geldverstrekker.

Wanneer (aanvullend) risicodragend vermogen gewenst is,

benaderen wij ons netwerk met uw plannen en brengen wij u in

contact met geïnteresseerde participatiemaatschappijen en andere

risicodragende vermogensverschaffers.

Wij vinden het belangrijk dat de financieringsvorm bij u past en

dat het bijdraagt aan de realisatie van uw bedrijfsdoelstellingen.

ABAB Corporate Finance heeft alle kennis en ervaring in huis om

u uitstekend te begeleiden bij deze strategische keuzes. Met een

pragmatische aanpak en door onze betrokkenheid hebben we al

vele trajecten afgerond met tevreden klanten als eindresultaat.

Page 4: Brochure ABAB Corporate Finance

abab.nl

07 0

001

(11/

2012

)

ABAB is gevestigd in: Boxmeer, Breda, Doetinchem, Goes, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Oss, Roosendaal, Terneuzen, Tiel, Tilburg,

Uden, Veldhoven, Venlo, Waalwijk, Weert en Wijchen.