20111013 public finance

download 20111013 public finance

of 37

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  385
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20111013 public finance

 • 1. Slim faciliteren in Rotterdam: van woestijn naar goudmijn Amersfoort 13 oktober www.twitter.com/janrotmans
 • 2. Overgangsperiodewij bevinden ons op kantelpunt in de samenlevingfinancile zekerheid, sociale zekerheid, zorg, energie, economiede crises markeren die overgangssituatiechaos, turbulentie, onzekerheidtal van initiatieven die alle kanten opgaan crisis is kans voor gebiedsontwikkeling 3.0
 • 3. Transitie naar duurzame samenleving Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase 25 jaar 25 jaar Consolidatie Strijd tussen het oude en Wijdverspreide toepassing van nieuwe paradigma het nieuwe paradigmaOpbouw van duurzame samenlevingl verticalisering Horizontalisering exploiatie coperatie Kantelpunt Tijd We zitten hier
 • 4. Gebiedsontwikkeling 3.0 duurzame gebiedsontwikkeling =maximaal versterken van kerngebiedswaardenwater, klimaat, milieu, energie, landschap, infrastructuurmobiliteit, economie, leefomgeving, identiteit, schoonheidlangdurig verbinden aan een gebiedander soort, lager rendement voor langere tijd
 • 5. CasusMerweVierhavensRotterdamStadshavens
 • 6. Merwe/Vierhavens ca. 200 ha oppervlak meeste grond in handen van HBR/OBR bijna geen woningen Merwehaven: opslag, overslag en verwerking van fruit Vierhavens: havengerelateerde bedrijvigheid, sap grenst aan Schiedam en Rotterdam-West
 • 7. Merwehaven / Vierhavens woeste, sprankelende visie voor Merwe-Vierhavens hoogwaardige woonmilieus en innovatieve bedrijvigheid volgens duurzaamheids standaard in Vierhavens: clean tech delta duurzame energie, afval, materialen, water, mobiliteit in Merwehaven: duurzame woonmilieus 5-10.000 mensen, communities, drijvende woonwijken
 • 8. DNA Merwehaven / Vierhavensgenotype = water, internationale handel, stukgoed, vitaminenfenotype = stoer, ruig, goed bereikbaar, vrij, uitzicht, iconentransitie van mono-functioneel naar multi-functioneel gebied functiemenging, wonen, werken n produceren, fijnmazig productief gebied: energie, voedsel, schoon water sluiten van kringlopen
 • 9. Duurzaamheids Standaard Stadshavens top 10 1. energieneutraal bouwen 2. klimaatbestendig bouwen 3. ontwikkelen op water 4. hergebruik bestaand materiaal/ producten 5. groen is drager van ontwikkeling
 • 10. Duurzaamheids Standaard Stadshavens top 10 6. diversiteit als uitgangspunt 7. menselijke maat als uitgangspunt 8. vanuit cultuurhistorisch perspectief 9. duurzame exploitatie en beheer van vastgoed 10. kennis over duurzaamheid economische motor
 • 11. Procesaanpak Stadshavens Klassieke aanpak Transitie aanpak gebiedsvisie duurzaamheidsvisie bestemmingsplan experimenteerruimte belangen- koplopers, niche- vertegenwoordigers spelers projecten experimenten compromis controversieel degelijk uitdagend 7 9
 • 12. Transitie aanpak Stadhavens transitie van regulier plan naar duurzaam plan duurzaamheids standaard maatschappelijke partijen sturen mee focus op koplopers iconen zoals drijvend paviljoen en clean tech delta
 • 13. Twee toekomstbeelden Stadsoase Vrijstaat
 • 14. Stadsoase VrijstaatStadsoase Vrijstaatidyllisch en harmonieus rauw en stoerwonen,werken, recreren in eerst geld, dan gezelligheidharmoniealles lijkt te kloppen schuurt en klopt niet helemaalgezinnen en terugkeerders pioniers en goudzoekersgebied als coperatie gebied dat investeringen trekt
 • 15. Vrijstaatgebied dat investeringen aantrektvrijbuiters en pioniers ontwikkelen het gebied stapsgewijsschuurt meer en klopt niet geheelrauw en stoer, rommelig en spannendpioniers uit hele wereld trekken naar dit gebiedspontaan, schijnbaar ongeorganiseerd
 • 16. BIOMASSA CENTRALE
 • 17. STADSOASE
 • 18. Evolutie van Ruig naar Woest pioniers en goudzoekers ontwikkelen gebied op eigen kracht vanuit vrije ruimte in ongedachte richtingen gebied wordt strange actractor en trekt andere pioniers aan van Woest naar Onweerstaanbaar meer richting geven en uiteenlopende activiteiten verbinden investeren in omgevingskwaliteit en leefbaarheid gezinnen en terugkeerders aantrekken verschuiving van werken naar wonen en recreren
 • 19. Stadsoasealles lijkt te kloppen: gebied in harmoniewaardengemeenschappen die met elkaar wonen, werkengezinnen en mensen die eerder stad ontvlucht zijnzijn mede-eigenaar van het gebiedsamenredzaamheidgebied als coperatie: decentrale energievoorziening
 • 20. Evolutie:vanVrijstaat naar Stadsoase
 • 21. Sturing: organisch ontwikkelen ruimte bieden faciliteren en stimuleren van eigen initiatief belemmeringen wegnemen, netwerken bevorderen mentale ruimte, juridische ruimte, financile ruimte richting geven investeren in en realiseren van collectieve voorzieningen afstemmen van ontwikkelingen in meer samenhang herformulering van leidende principes voor gebied
 • 22. Co-Creatieontwikkelen met marktpartijeninnovatieruimte [regelluwe zone]binnen duurzaamheids kadersstap voor stap gebied duurzaam ontwikkelenstap voor stap draagvlak ontwikkelen
 • 23. Nieuwe Rekenmodellenvan economische waarden naar maatschappelijke waardenmeeste duurzaamheidswaarden worden niet meegenomenkwaliteit leefomgeving, gezondheid, schone lucht, CO2sociale kwaliteit, beleving, klimaatadaptiviteit , ecol. kwaliteitexpliciet maken van waarden en meewegen is uitdaging wordt ontwikkeld voor Merwe-Vierhavens
 • 24. Nieuwe Aanbestedingsvormenaanbestedingsvormen niet meer alleen