Talentmanagement Finance kolom Achmea

of 4/4
FM.nl 8 ‘TALENT MANAGEMENT IN LIJN MET STRATEGIE’ BIANCA TETTEROO EN CARINE LEEMEREISE, EUREKO / ACHMEA: Bij Eureko / Achmea speelt talentontwikke- ling een belangrijke rol, ook voor de financiële kolom. De financieel directeuren van de ver- schillende bedrijfsonderdelen zijn hier nauw bij betrokken. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt onder meer uit de hoge positie van Achmea in de top 100 meest favoriete werkgevers voor finance professionals. Financieel directeur en voorzitter van het Management Development (MD) Committee voor de Finance & Risk-afde- ling Bianca Tetteroo, en MD Consultant Carine Leemereise vertellen meer over hun aanpak. I NDETOPMEESTFAVORIETEWERKGEVERSVOORスNANCEPRO FESSIONALSHEEFT%UREKO!CHMEADITJAAREENGROTESPRONG GEMAAKT(OEHEEFTDEVERZEKERINGSGROEPDATVOORELKAAR GEKREGEN %UREKO IS HET MOEDERBEDRIJF VAN !CHMEA MET STERKEMERKENALS#ENTRAAL"EHEER!CHMEA)NTERPOLIS!GIS &"4/EN!VmRO!CHMEA(ETBEDRIJFISNIETBEURSGENOTEERDEN HEEFTEENCOyPERATIEVEACHTERGRONDWAARBIJDEBELANGENVAN DEVIERSTAKEHOLDERGROEPENKLANTENMEDEWERKERSAANDEEL HOUDERSENBUSINESSPARTNERSINBALANSZIJN(ETBELANGVAN DEKLANTSTAATDAARBIJCENTRAAL&INANCIEEL-ANAGEMENTPRAAT MET"IANCA4ETTEROOスNANCIEELDIRECTEURBIJPENSIOENUITVOER DER3YNTRUS!CHMEAEN#ARINE,EEMEREISE-$#ONSULTANTBIJ %UREKO!CHMEA'ROUP(UMAN2ESOURCES:IJWERKENNAUW SAMENOMHETTALENTMANAGEMENTVOORスNANCEBINNEN%U REKO!CHMEAVORMTEGEVEN HOE ZIT DE FINANCIËLE FUNCTIE IN ELKAAR BIJ ACHMEA? 4ETTEROOウ$EスNANCIEELDIRECTEURENVANDEDIVISIESZIJNVER ANTWOORDELIJKVOORBUSINESSPLANNINGBUSINESSCONTROLRISK MANAGEMENT EN HET ACTUARIAAT $US EIGENLIJK ZIT HET HELE BREDESPECTRUMINDEスNANCIpLEKOLOMBIJ!CHMEA"IJ3YN TRUS!CHMEASPECIスEKBESTAATDEスNANCIpLEFUNCTIEVOORALUIT OPERATIONALRISKMANAGEMENTENBUSINESSCONTROL(ETスNAN CIALACCOUNTINGSTUKISBIJ%UREKO!CHMEAGECENTRALISEERDIN SHAREDSERVICECENTERSエ Tekst: Jeppe Kleyngeld Fotografie: Roelof Pot PERSOONLIJK Naam: Bianca Tetteroo Functie: Financieel directeur Leeftijd: 42 Opleiding: Bianca Tetteroo heeft haar opleiding tot Register Accountant (Nivra / Nijenrode) aangevuld met een docto- raal informatie management. Loopbaan: Begon haar carrière bij Mazars als auditor. Vanaf 1996 bekleedde zij verschillende functies bij Fortis, waaronder directeur Corporate Strategy bij Fortis Insurance Holding. Ook was zij verantwoordelijk voor de integratie van de verzekeraars AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen. Daarnaast was zij enkele jaren directeur Leven individueel en directeur Operations bij For- tis Investments. Sinds 1 april 2009 is Tetteroo Financieel Directeur van Syntrus Achmea. Met haar passie, energie en daadkracht heeft zij verschillende veranderingstrajecten succesvol geleid, met oog voor de menselijke maat. Hobby’s: Zeilen HOE ZIET JOUW ROL ALS FINANCIEEL DIRECTEUR VAN SYN- TRUS ACHMEA ERUIT? 4ETTEROO ウ7E BIEDEN DIENSTVERLENING AAN PENSIOENFONDSEN ENHEBBENDAARVOORVERSCHILLENDEOPERATIONELETAKKENVER MOGENSBEHEER VASTGOEDBELEGGINGEN PENSIOENADVIES EN PENSIOENADMINISTRATIE!LSLIDVANONSDIRECTIETEAMBESTAAT MIJNWERKUITHETVORMGEVENVANSTRATEGISCHBELEIDENBENIK DAARNAASTVERANTWOORDELIJKVOORHETスNANCIpLEMANAGEMENT ENRISKMANAGEMENTVAN3YNTRUS!CHMEA$ATISEENBREED SPECTRUM OMDAT HET VASTGOED VERMOGENSBEHEER EN ADMI NISTRATIEBETREFT$ATZIJNDRIEVERSCHILLENDETAKKENVANSPORT BINNENmmNBEDRIJFENDATMAAKTHETHEELERGBOEIENDエ Teamwork
 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Career

 • view

  1.202
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Bij Eureko / Achmea speelt talentontwikkeling een belangrijke rol, ook voor de financiële kolom. De financieel directeuren van de verschillendebedrijfsonderdelen zijn hier nauw bijbetrokken. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt onder meer uit de hoge positie van Achmea in de top 100 meest favoriete werkgevers voor finance professionals. Financieel directeur en voorzitter van het Management Development(MD) Committee voor de Finance & Risk-afdeling Bianca Tetteroo, en MD Consultant Carine Leemereise vertellen meer over hun aanpak.

Transcript of Talentmanagement Finance kolom Achmea

 • 1. Tekst: Jeppe KleyngeldFotografie: Roelof PotTeamwork BIANCA TETTEROO EN CARINE LEEMEREISE, EUREKO / ACHMEA: TALENT MANAGEMENT IN LIJN MET STRATEGIE Bij Eureko / Achmea speelt talentontwikke- ling een belangrijke rol, ook voor de financile kolom. De financieel directeuren van de ver- schillende bedrijfsonderdelen zijn hier nauw bij betrokken. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt onder meer uit de hoge positie van Achmea in de top 100 meest favoriete werkgevers voor finance professionals. Financieel directeur enPERSOONLIJK voorzitter van het Management Development Naam: Bianca Tetteroo Functie: Financieel directeur (MD) Committee voor de Finance & Risk-afde- Leeftijd: 42 ling Bianca Tetteroo, en MD Consultant Carine Opleiding: Bianca Tetteroo heeft haar opleiding tot Register Leemereise vertellen meer over hun aanpak.Accountant (Nivra / Nijenrode) aangevuld met een docto- raal informatie management. Loopbaan: Begon haar carrire bij Mazars als auditor. I Vanaf 1996 bekleedde zij verschillende functies bij Fortis, waaronder directeur Corporate Strategy bij Fortis Insurance Holding. Ook was zij verantwoordelijk voor de integratie van de verzekeraars AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen. Daarnaast was zij enkele jaren directeur Leven individueel en directeur Operations bij For- tis Investments. Sinds 1 april 2009 is Tetteroo Financieel Directeur van Syntrus Achmea. Met haar passie, energie en daadkracht heeft zij verschillende veranderingstrajecten succesvol geleid, met oog voor de menselijke maat. Hobbys: Zeilen HOE ZIET JOUW ROL ALS FINANCIEEL DIRECTEUR VAN SYN- TRUS ACHMEA ERUIT? HOE ZIT DE FINANCILE FUNCTIE IN ELKAAR BIJ ACHMEA? 8FM.nl

2. Mensen vinden het belangrijk om bij een bedrijf te werken dat maatschappelijk betrokken is. WAT IS DE GEDACHTE ACHTER JULLIE EIGEN BUSINESSSCHOOL?IN HET ONDERZOEK BEST EMPLOYERS TO WORK FOR IN FINANCE HEEFT EUREKO / ACHMEA EEN FLINKE SPRONG GE- MAAKT IN DE TOP 100 MEEST FAVORIETE WERKGEVERS; VAN DE 34STE NAAR DE 12DE PLEK. HOE VERKLAREN JULLIE DAT? HOE VINDEN JULLIE BINNEN DE ORGANISATIE DE ECHTE HIGH POTENTIALS? HOE ZIT HET MANAGEMENT DEVELOPMENT (MD) COMMITTEE IN ELKAAR? WAT KENMERKT EEN ECHT TOPTALENT? juni/juli 2011 9 3. TEAMBedrijf: Syntrus AchmeaOmzet: 300 miljoen euro (2010)Aantal FTE: 1730Aantal FTE in nance & risk: 68Typering team: Finance en risk professionals die zo dichtmogelijk bij de diverse onderdelen van Syntrus Achmea zijngepositioneerd.Belangrijkste issue nance & risk: Nog meer proactiefsparring partner van het management worden en blijven ineen sterk veranderende pensioenwereld. v.l.n.r.: Bianca Tetteroo, Ren AertssenFinancile software: SAP en Carine Leemereise10FM.nl 4. Wat we uitstralen met arbeidsmarktcommunicatie, stralen we ook uit met onze opleidingen en traineeships. HOE STIMULEER JE DE ONTWIKKELING VAN DIE (AAN TETTEROO)INTERPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN?MANAGEMENT TEAM HEEFT JOU GENOEMD ALS CEO VAN DE TOEKOMST. HOE KIJK JIJ DAAR TEGENAAN? (AAN TETTEROO) JE BENT ZELF BEGONNEN ALS AUDITOR. IS DAT EEN GOEDE BASIS GEWEEST VOOR JE HUIDIGE ROL? MERKEN JULLIE AL IETS VAN EEN TEKORT AAN FINANCE PROFESSIONALS? HEBBEN JULLIE TOT SLOT NOG GOUDEN TIPS VOOR JONGE FINANCILE TALENTEN? MAKEN JULLIE OOK GEBRUIK VAN FLEXIBEL INZETBARE FINANCE PROFESSIONALS? juni/juli 201111