Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

13
Carla Bakker, programmacoördinator ZonMw Carlijn van Aalst, programmasecretaris ZonMw In voor Zorg Dialoogtafel 27 mei 2013

description

 

Transcript of Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Page 1: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Carla Bakker, programmacoördinator ZonMw

Carlijn van Aalst, programmasecretaris ZonMw

In voor Zorg

Dialoogtafel 27 mei 2013

Page 2: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg

• Doel: Samenhangende zorg op maat voor ouderen met complexe hulpvragen

lichamelijk, psychisch, sociaal • Start 1 april 2008 • In opdracht van VWS• ZonMw ism NFU en CSO

Page 3: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Aanpak in drie stappen

1. Regionale netwerken ouderenzorg met bestuurlijk draagvlak --> samenwerken

2. Uitvoering van experimenten en projecten

3. Landelijke verspreiding en implementatie van bewezen effectieve interventies

Page 4: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Samenwerken in regionale netwerken

Page 5: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Ouderenparticipatie

• Behoeften van ouderen leidend in koers en visie netwerken

• Ruim 175 ouderen actief in doelgroeppanels, adviesraden etc.

• Ondersteuning door CSO

Page 6: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Doelgroeppanel 100, uw welzijns- en zorgnetwerk“Participatie is geen luchtfietserij”

Page 7: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Transitie-experimenten

• vanuit vraag van oudere de zorg en ondersteuning anders organiseren

• Vraag gaat over preventie, cure, care, welzijn en wonen

• multidisciplinaire samenwerking • over domeinen heen, belangen,

financieringsschotten

Page 8: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Algemene elementen experimenten

In experimenten verschillende vertrekpunten: huisartspraktijk, ziekenhuis of wijk

VroegsignaleringOpsporen kwetsbaarheid en uitgebreide assessment

Integraal zorg- en ondersteuningsplanVraag oudere centraal

Coördinatie Monitoring, afstemming en begeleiding bij transfers

Page 9: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Onderzoeks- en implementatieprojecten

• interventies gericht op zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen

• zelfmanagement en eigen regie, ict, mobiliteit, leefstijl, eenzaamheid en psychisch welbevinden

Page 10: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Vraag oudere leidend

• Cultuuromslag bij oudere en professional• Oudere: vraag benoemen gaat niet vanzelf,

wat wil ik en kan ik- doel- zelfmanagement • Professional: vraagverheldering,oplossing

in multidisciplinaire samenwerking• Deze werkwijze is uitgetest in NPO, maar

systeem is er nog niet op ingericht

Page 11: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Participatie op 2 niveaus

• In regionale netwerken• In direct contact met professional

Page 12: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Samen met ouderen zorg en ondersteuning op maat bieden

• Hoe kan je dit implementeren in een organisatie, wijk of regio?

• Wat komt daarbij kijken? Op niveau van –Kennis–Kunde/vaardigheden–Organisatie

Page 13: Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Meer informatie?

www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl

[email protected]