Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Veranderingen langdurige zorg: Nationaal Programma Ouderenzorg

  • 1. Carla Bakker, programmacordinator ZonMwCarlijn van Aalst, programmasecretaris ZonMwIn voor ZorgDialoogtafel 27 mei 2013

2. Het Nationaal Programma Ouderenzorg Doel: Samenhangende zorg op maat voorouderen met complexe hulpvragen lichamelijk, psychisch, sociaal Start 1 april 2008 In opdracht van VWS ZonMw ism NFU en CSO 3. Aanpak in drie stappen1. Regionale netwerken ouderenzorg metbestuurlijk draagvlak --> samenwerken2. Uitvoering van experimenten en projecten3. Landelijke verspreiding en implementatie vanbewezen effectieve interventies 4. Samenwerken in regionale netwerken 5. Ouderenparticipatie Behoeften van ouderen leidend in koers envisie netwerken Ruim 175 ouderen actief in doelgroeppanels,adviesraden etc. Ondersteuning door CSO 6. Doelgroeppanel 100, uw welzijns- en zorgnetwerkParticipatie is geen luchtfietserij 7. Transitie-experimenten vanuit vraag van oudere de zorg enondersteuning anders organiseren Vraag gaat over preventie, cure, care,welzijn en wonen multidisciplinaire samenwerking over domeinen heen, belangen,financieringsschotten 8. Algemene elementen experimentenIn experimenten verschillende vertrekpunten:huisartspraktijk, ziekenhuis of wijkVroegsignaleringOpsporen kwetsbaarheid en uitgebreide assessmentIntegraal zorg- en ondersteuningsplanVraag oudere centraalCordinatieMonitoring, afstemming en begeleiding bij transfers 9. Onderzoeks- en implementatieprojecten interventies gericht op zo lang mogelijkzelfstandig kunnen wonen zelfmanagement en eigen regie, ict,mobiliteit, leefstijl, eenzaamheid enpsychisch welbevinden 10. Vraag oudere leidend Cultuuromslag bij oudere en professional Oudere: vraag benoemen gaat niet vanzelf,wat wil ik en kan ik- doel- zelfmanagement Professional: vraagverheldering,oplossingin multidisciplinaire samenwerking Deze werkwijze is uitgetest in NPO, maarsysteem is er nog niet op ingericht 11. Participatie op 2 niveaus In regionale netwerken In direct contact met professional 12. Samen met ouderen zorg enondersteuning op maat bieden Hoe kan je dit implementeren in eenorganisatie, wijk of regio? Wat komt daarbij kijken? Op niveau vanKennisKunde/vaardighedenOrganisatie 13. Meer [email protected].nl