Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

19
Workshop “extramuralisere n” Hanneke van Essen/ Martijn Verbeek Ministerie van VWS 27 mei 2013

description

De presentatie die VWS hield tijdens het In voor zorg-congres op 27 mei 2013.

Transcript of Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Page 1: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Workshop “extramuraliseren”

Hanneke van Essen/Martijn Verbeek

Ministerie van VWS

27 mei 2013

Page 2: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Doel workshop

• Informeren over hervorming langdurige ondersteuning en zorg

• In het bijzonder: langer thuis wonen

• Vragen beantwoorden

2

Page 3: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Ondersteuning en zorg gaat over mensen

3

Page 4: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Waarom herziening ondersteuning en zorg?

1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg

2. Meer voor elkaar zorgen

3. Financiële houdbaarheid langdurige zorg

4

Page 5: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Ontwikkeling van de kosten

5

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

0

5

10

15

20

25

30

Ontwikkeling AWBZ-uitgaven vanaf 1972 (in mld. euro’s; bron CBS)

Page 6: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Visie op langdurige ondersteuning en zorg

Uitgangspunten:

1. Uitgaan van wat mensen wel kunnen

2. Eerst kijken naar eigen mogelijkheden

3. Voor wie niet meer zelfredzaam kan zijn, is er altijd ondersteuning of zorg

4. De meest kwetsbaren hebben recht op de kern-AWBZ

6

Page 7: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

De visie vertaald naar beleid:

1. Participeren in eigen omgeving met steun via de WMO

2. Samenhangende zorg in de Zvw

3. Recht op zorg voor kwetsbare mensen via de kern-AWBZ

7

Page 8: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Decentralisatie naar gemeenten en herinrichting WMO

Gemeenten krijgen 1 januari 2015 verantwoordelijkheid voor ondersteuning burgers die beperkt kunnen participeren.

Ondersteuning richt zich op:- burger geven regie over eigen leven- uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen- ontmoeten van anderen- langer thuis wonen- participeren in de maatschappij

Zodat: Leveren bijdrage welbevinden van mensen, voorkomen van medicalisering.

8

Page 9: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Samenhangende zorg in de Zvw

• Verpleging en daaraan verbonden persoonlijke verzorging in Zvw

Investeren in wijkverpleegkundige (Zvw), 200 mln

Investeren in sociale wijkteams (Wmo), 50 mln

• Op behandeling gerichte Langdurige intramurale GGZ naar Zvw

• Op participatie gerichte langdurige intramurale GGZ naar Wmo

9

Page 10: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Kwetsbare mensen: recht op zorg kern-AWBZ

• Kern AWBZ: meest kwetsbaren met een individueel recht

• Kwaliteitsverbetering

• Onafhankelijke indicatiestelling

• Uitvoering zorgkantoren

• Recht op pgb onder stringente voorwaarden

10

Page 11: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Concrete uitwerking regeerakkoord2014 - nog aanspraak dagbesteding AWBZ: opmaat decentralisatie 2015- nog aanspraak verzorging AWBZ (< 6 maanden) - nog huishoudelijke hulp via gemeenten 2015- geen AWBZ begeleiding, kortdurend verblijf, vervoer, 75% budget naar gemeenten-geen AWBZ aanspraak persoonlijke verzorging, 85% budget naar gemeenten- hulp huishouden Wmo, 60% van het budget- 50% besparing hulpmiddelen in de Wmo - investering € 50 mln sociale wijkteams (afstemming medisch domein)- begeleid wonen gericht op participatie naar gemeentelijk domein, uit te werken

11

Page 12: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

TransitieVraagt een andere rol van burgers, veldpartijen en overheden.

Een transitieprogramma met 4 pijlers:

1.Communicatie van de veranderingen

2.Ondersteuning via ‘InVoorZorg!’ en transitiebureau(s)

3.Proeftuinen voor verandering

4.Monitoring

12

Page 13: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Waarom langer zelfstandig thuis wonen?

Aansluiten bij behoefte om langer thuis te wonen

13

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20100

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

plaatsen80 plus

Ontwikkeling intramurale zorg voor mensen ouder dan 80 jaar (Bron: NZa/CBS)

Page 14: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Waarom langer zelfstandig wonen?

Verschil tussen sectoren in intramuraal verblijf:

- afname in V&V

- toename in de gehandicaptenzorg (34% 2005-2011)

- toename in de GGZ (50% 2005-2011)

14

Page 15: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Langer thuis wonen

• Huidige cliënten behouden het recht op verblijf in een instelling

• 2013: nieuwe cliënten die voorheen ZZP V&V 1 en 2, GGZ 1 en 2 en VG 1 en 2 kregen

• 2014: ZZP V&V 3

• 2015: een deel van ZZP VG 3 (~50%)

• 2016: voor ZZP LG 1 en 3, ZG 1 en deel van V&V 4 (~50%)

15

Page 16: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning thuis?

Vanaf 2015

• naar verzekeraars (Zvw)- extramurale verpleging en meervoudige verzorging

(inclusief wijkverpleging en nieuwe aanspraak thuisverpleging), - op behandeling gerichte langdurige intramurale GGZ,

verkenning zorgakkoord

• naar gemeenten (Wmo)- begeleiding en (enkelvoudige) persoonlijke verzorging- maatwerkvoorziening- sociale wijkteams

16

Page 17: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Gevolgen burger- Eerder in het leven nadenken over woonsituatie bij ouderdom.

- Meer nadenken over wat men zelf of het netwerk kan doen.

- In plaats van naar zorgkantoor bij gemeente en verzekeraar vragen stellen.

- Mensen met meer geld zullen meer moeten zelf moeten betalen.

17

Page 18: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Gevolgen zorginstellingen -Geleidelijk minder cliënten met lage ZZP indicaties

-Deels op te vangen door:- zwaardere cliënten en- verhuur van woningen - levering van extramurale zorg en ondersteuning

-Heroriëntatie op de dienstverlening is noodzakelijk

-Veel instellingen hebben zich al op de trend voorbereid

18

Page 19: Veranderingen langdurige zorg - Extramuraliseren

Vragen?

19